2.sınıf matematik karma testler

2.sınıf matematik karma testler dosyası 06-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf matematik karma testler
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen veygez
Eklenme Tarihi 06-12-2017
Boyut 140.87 K
İndirme 3

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

                  KARMA TESTLER        2-B                        …... / …. /.2008                        

Adı Soyadı:…………………………………………..    No:……

Akıllı insanlar kendi akıllarını kullanırlar;çok akıllı olanlar ise başkalarının da .

Aklını kullanırlar.

 

 

 

    Bu nedenle iki sayının farkının 1 eksiği bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki çalışmaları yapınız.

 1.  8 ile 32 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

 

 1. 15 ile 41 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

 

 1. 28 ile 65 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

 1. 37 ile 80 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

 

 1. 27 ile 60 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

 

 1. 10 ile 99 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

 

 1. 43 ile 87 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

 

 1. 17 ile 53 arasındaki doğal sayılar, 5 ile 22 arasındaki doğal sayılardan kaç tane fazladır?

 

 

 1. Orman yolunun kenarındaki 23. çam ağacı ile 83. çam ağacı arasındaki ağaçların sayısının 2 katı kaçtır?

 

 

 1. 12’den 53’e kadar olan doğal sayıların ’i kaçtır?

 

 1. Bir koşuda 5. olan  Ömer ile 56. olan Zeki arasında kaç kişi vardır?
 1.           Bir çoban, ağıla giren koyunları saymaktadır.  6.koyundan 47.koyuna kadar  saydığı koyunların yarısını satmıştır. Geriye kaç koyunu kalmıştır?

 

 

 

SIFATLAR

S.1. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın özelliğini belirtmez?

A) Sarı  B) Sağlam C) Kalem  D) Güzel

S.2. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın sayısını belirtmez?

A) Bir B) Üçgen C) Yarım D) Yedi

S.3. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kaçar kaçar dağıldığını belirtir?

A) İki   B) İkişer C) İkinci D) İkili

S.4. “Güzel bir temmuz sabahı yeni arabamızla yola çıktık.” Cümlesindeki sıfatlar hangi seçenekte gösterilmiştir?

A) Güzel – bir – yeni B) Güzel – yeni – araba

C) Yeni – bir  D) Temmuz – yeni – bir

S.5. Aşağıdakilerden hangisinde “çocuk” kelimesi, bir özelliğiyle birlikte verilmemiştir?

 A) Güzel çocuk B) Şişman çocuk C) İkinci çocuk D) O çocuk

S.6. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi kırmızıya yakın anlamındadır?

 A) Kırmızılı  B) Kırmızımsı C) Kıpkırmızı D) Kırmızı kırmızı

S.7. “Bu sabah bahçemizde bembeyaz bir kedi gördüm.” Cümlesinde kaç tane sıfat vardır?

A) 1  B) 2 C) 3  D) 4

S.8. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi “çok mavi” anlamındadır?

A) Mavi B) Mavimsi C) Mavimtırak D) Masmavi

S.9. Aşağıdakilerden hangisi “Kaç kitap?” sorusunun cevabı olabilir?

A) Küçük B) Kalın C) Burada D) İki

S.10. Aşağıdakilerden hangisi “Nasıl adam?” sorusunun cevabı olamaz?

A) Yaşlı B) İyi C) Kırmızı D) Yalnız

S.11. “Küçük portakal ağacı hayatından memnun değilmiş.” Cümlesindeki hangi kelime sıfattır?

A) Küçük B) Portakal C) Memnun D) Ağaç

S.12. Aşağıdakilerden hangisi “Nasıl çizgi?” sorusunun cevabı olamaz?

A) Eğri B) Soğuk C) Doğru D) Uzun

S.13. Aşağıdakilerden hangisi “Hangi ders?” sorusunun cevabı olabilir?

A) Üçüncü B) Hasta C) Yuvarlak  D) Mavi

S.14. “yemyeşil kırlarda koşup oynadık.” Cümlesindeki hangi kelime sıfattır?

A) Kırlarda B) Koşup C) Oynadık D) Yemyeşil

S.15.Aşağıdaki isimlerden hangisinin özelliği yanlış olarak verilmiştir?

A) Çikolatalı dondurma B) Serin oda

C) Sıcak hava D) Konuşan ağaç

S.17. “Özlem mavi bir kazak giymişti.” Cümlesindeki “mavi” kelimesinin türü nedir?

A) Özel isim B) Sıfat C) Zamir D) Cins isim

S.18. “Gökyüzünde küçük mavi bir bulut varmış.” Cümlesindeki sıfatlar hangi seçenekte verilmiştir?

A) Küçük – mavi – bir B) Yüzünde – mavi

C) Küçük – bulut  D) Bir – bulut

S.19. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların sayısını belirtir?

A) Metre B) Şunlar  C) Yarım D) Bu

S.20. Aşağıdakilerden hangisi “Kaçıncı ev?” sorusunun cevabı olabilir?

A) Üçüncü B) Dört  C) Biraz D) Az

S:21. “Kayığımız dalgalı denizde güçlükle ilerliyordu.” Cümlesindeki hangi kelime bir varlığın özelliğini belirliyor?

A) Denizde B) Dalgalı C) Güçlü D) Kayığımız

S.22. Aşağıdaki isimlerden hangisinin özelliği doğru verilmiştir?

A) Çürük elma B) Acı şeker 

 C) Akıllı masa D) Sıcak dondurma

S.23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın özelliğini belirten kelime yoktur?

 A) Sıcak süt içtim.    B) Okulun bahçesinde oynadık.

 C) Yaşlı kadın gülümsedi.  

D) Çirkin ördek masalını okudum.

S.24. “Yaramaz” kelimesi, aşağıdaki isimlerden hangisinin özelliği olamaz?

A) Kedi B) Çiçek   C) Öğrenci D) Çocuk

S.25.Aşağıdakilerin hangisinde sıfat yoktur?

A) Yeni elbise   B) Kırmızı kalem 

C) Kırık cam D) Pencere camı

DOĞRU CEVAP :……………….. PUANI:…………….

 

1) Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın  adıdır?

a) dağıtmak    b) ve          c) kalem

2) Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki tek bir varlığın adıdır?

 a) çiçek    b) Ayşe      c) rüzgar

3) "Yarın kitaplarını alıp bize gel." tümcesindeki çoğul ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) yarın          b) kitaplarını      c) bize

4) Aşağıdaki adlardan hangisi tekildir?

a) kitaplar        b) yüzler          c) ağaç

5) Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

a) Dün sınıfta                    

b) Akşam sinemaya gittik.           

c) Dedemle birlikte pazarda

6) Hangi cümlenin sonuna soru (?) işareti konmalıdır?

a) Kitabını getirdim (  )

b) Kitabımı getirdin mi (  )

c) Yeni bir kitap alacağım (  )

7) Alfabemizde kaç tane harf vardır?

a) 29   b) 8    c)21

8) Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

a) Kalem        b) İstanbul  c) Okul

9) Hangi tümcede bir yazım yanlışı yapılmıştır?

a) Akşam ayşe geldi.

b) Köpek yavrularıyla oynuyordu.

c) Kitap okumayı çok severim.

10) Hangi sözcüğün ünlü harf sayısı daha fazladır?

a) Bilgisayar  b) Ayşegül  c) Elma

11) Hangi tümcenin sonuna soru işareti konulmalıdır?

a) Pikniğe gideceğiz

b) Dediğimi anladınız mı

c) Geçen yaz Ankara’ya gittik

12) “Kütüphaneden aldığım kitabı beş günde okudum” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

a) nokta  b) soru işareti  c) ünlem işareti

13) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek hecelidir?

a) dokuz    b) bir  c) yedi

14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki hecelidir?

a) dört   b) yurt          c) sekiz

15) Alfabemizin on ikinci harfi hangisidir?

a) k   b) i  c) m

16) Hangi sözcük çifti diğerlerinden farklıdır?

a) tembel-çalışkan   b) sıcak-soğuk

c) öğrenci-talebe

17) Hangi sözcük çifti diğerlerindenfarklıdır?

a) misafir-konuk   b) uzun-kısa  c) yaş-ıslak

18) Hangi seçenekte varlığın rengi belirtilmiş-tir?

a) beş ağaç   b) yaşlı köpek  c) kırmızı kalem

19) “ Müzik dersinde arkadaşımla birlikte şarkı söyledik.” Tümcesinde kaç sözcük vardır?    a) 5               b) 6                            c) 7

20) “ Ünite çalışmamızı zamanında bitirdik. ” tümcesinde kaç tane hece vardır?

a) 12   b) 14  c) 15

21) Hangisi sözlükte önce gelir?

a) fırça b) fare            c) futbol

22) Aşağıdakilerden hangi sözcük üç hecelidir?

a) karpuz b) prenses  c) uyuşuk

23) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konur?

a) virgül    b) nokta  c) konuşma çizgisi

24) Ne var - Niye geldin -  Özledin mi

Yukarıdaki söz dizelerinin sonuna hangi işaret gelmelidir?

a)soru işareti b)ünlem işareti      c) nokta

25)  Pazar günleri resim kursuna gidiyorum.” Cümlesinde kaç sözcük vardır?

a) 5   b) 6  c) 7

DOĞRU CEVAP :……………….. PUANI:…………….

 

 

 

MATEMATİK SORULARI

1.     2 – 4 – 7 – 9 – 12 - …… - 17 – 19 örüntüsünde boş yere hangi sayı gelmelidir?

a) 14 b) 15  c) 16

2. 15 elmayı 3 kişi paylaşırsa bir kişiye kaç elma düşer?

a) 3  b) 5 c) 10

3. Bir çıkarma işleminde eksilen  65, fark 28 ise çıkan kaçtır?

a) 93  b) 37 c) 26

4.    6’nın  5 katının 4 eksiği kaç eder?

a) 26  b) 30   c) 34

5. Ahmet’in 32 tane bilyesi vardı. Bu bilyeleri 4 kişi paylaştılar. Herkese kaçar bilye düşmüştür ?

a) 40  b) 29 c) 24

6.Bir sınıfta 17 sıra vardır.Her sırada 3 öğrenci oturmaktadır.Bu sınıfın mevcudu kaçtır?

a) 20  b) 51  c) 42

7.Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

a)   17 + 8 = 25 b) 24 – 5 = 29 

c) 12 x 3 = 35

8. Ahmet’in yaşı 6’ tir. Mehmet’in yaşı ise Ahmet’in yaşının 4 katudır. Buna göre Mehmet’in yaşı kaçtır ?

a) 24  b) 10  c) 28

9. Manav domatesi tartarken aşağıdakilerden hangisini kullanır?

a) metre  b) saat c) kilogram

10.     2 düzine kalemim vardı.5 tanesini kaybettim.Kaç kalemim kaldı?

a) 19  b) 29  c) 14

TÜRKÇE SORULARI 3.SINIF

1.Suna’nın defterine yazdığı tümcelerin hangisinde özel ad  yoktur?

a.Karabaş’ı ve kedimi çok seviyorum

b.Beşiktaşta’mı oynuyorsunuz?

c.Dayım ve ben çok iyi anlaşıyoruz.

d.Tekir,Finoyu kovalıyordu.

2.Furkan aşağıdaki cümlelerin hangisini doğru yazmıştır?

a.yolcu’luk  b.arka’daş c.tuz’suz  d.Türkiye’den

3.Yeni  ayakkabı alınca,eski ayakkabımı tamire verdim.Cümlesinde altı çizili sözcüklerin özellikleri hangi  seçenekte doğru olarak verilmiştir.

a.gerçek anlamlı  b.zıt anlamlı

c.eş anlamlı   d.eş sesli

4.Yaşlı  sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

a.Yaşlı dizine dayanarak yürüyordu.

b.Yaşlı ağaç çiçek açmadı

c.Gözü yaşlı anne bize bakıyordu.

d.Yaşlı kadına yer verdi.

5.Hangi cümlede mi soru eki yanlış yazılmıştır.

a.Televizyon seyretmeyi çok mu seviyorsun

b.İstanbul’u çok mu seviyorsun

c.”İpek” sözcüğü cins isimmi?

d.Tiyatroyu da mı seviyorsun?

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a.Ali’ler sinemaya gitti.

b.Galip Bey kitap yazdı

c.Birgül Hanım size gelecekmi?

d.Karabaşın kulübesini boyadım.

7.Aşağıdakilerden hangisinde  papatya sözcüğünün kesme işareti ile ayrılması gerekir?

a.Papatyanın annesi bize  geldi.

b.Papatyalar bahar gelince kırlarda açarlar

c.Papatyayı mı çok seviyorsun,menekşeyi mi?

D.Papatyayı sulamak istiyorum.

8. –de durum eki,aşağıdaki sözcüklerin hangisine eklenirse  -te biçimine dönüşür?

a.Ali  b.Ayşe   c.çiçek d.cam

9.Kedim çok cesur bir hayvandı cümlesinde cesur yerine hangi sözcük kullanılırsa cümle zıt (karşıt) olur?

a.zayıf b.üzgün  c.çekingen  d.korkak

10.Annem pazardan elma ( ) armut ( )  nar ( ) aldı.tümcesinde ( ) işaretinin kullanıldığı yerlere hangi noktalama işareti konulmalıdır?

a.nokta  b.noktalı virgül  c.soru işaret  d.virgül

 

DOĞRU CEVAP :……………….. PUANI:…………….

 

 1.    “Eda bu yıl okul binasının her yerini biliyor ve okulda çalışanları tanıyor. Onlardan nasıl yardım isteyeceğini de öğrenmiş.  2.sınıfa başladığı gün telaşlanmamış.”

Buna göre Eda’nın telaşlanmama sebebi hangisidir?

A)Okulunun yerini ve okul binasının her yerini biliyor.

B)Babasıyla beraber okula geliyor.

C) Okulunu çok seviyor.

2.   “Arkadaşımız Ali yere meyve suyu döktü.”     Okuldaki hangi görevliye haber  vermemiz  gerekir?

A)Okul müdürüne  B)Hizmetliye  C)Öğretmene

3.   Okul ile ilgili düşüncelerimizden hangisi yanlıştır?

        A)Okul bizim yuvamızdır.                   

        B)Okulda çalışanlar bize yardımcı oluyorlar.

  C)Bu yıl arkadaşlarımı tanıdığım için ,sıkılıyorum.

4.    Evde önlüğümüzü giyerken kimden yardım isteriz?

   A)Annemizden       B)Öğretmenimizden   C)Komşumuzdan

5.     “Ayşe  sağlıklı olmak istiyor.”       Buna göre Ayşe hangisini yapmaz?

          A)Spor yapar. 

 B)Hava durumuna göre giyinir.

               C)Başkasının kaşığı ile yemek yer.

6.   “Hülya dengeli ve düzenli beslenmek istiyor.”  Buna göre Hülya ne yapar?

             A)Her öğün sadece et yer                 

      B)Her besinden yeterince ve zamanında yer.

             C)Çikolata ve bisküvi ile karnını doyurur.

 1.    “Sibel”                     “ Hazal”

 Akşam yemeğini 7’ de yedi.Akşam olduğunda oyun oynuyordu.

Akşamları televizyon seyreder. Akşamları kitap okur.

           Buna göre Sibel ve Hazal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A)Sibel ile Hazal aynı işleri yapmışlar.

 B) Sibel ile Hazal birbirlerini sevmezler.

 C) Sibel ile Hazal farklı işler yapmışlar.

8.   “Aslı’nın defterine meyve suyu döküldü.”    Aslı hangi duygu içerisine girer?

   A)üzülür B)neşelenir C)sevinir

 1.  Aşağıdaki konuşmalardan hangisi bizi üzer?

A)”Seni seviyorum.”         B)”Yalancı” 

C)”Başarılar dilerim.”

      10.   Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarına uygun bir davranıştır?

          A)zil çalınca sınıfa girmek

           B)koridorlarda top oynamak

           C)merdivenlerden koşarak inmek

      11.    Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicidir?

A)Ali yolda taşlara vurur.

B)Hasan gereksiz yere yanan ışıkları söndürür.

C)İpek muslukları sürekli açık bırakır.

      12.     Aşağıdakilerden hangisi bir sorun değildir?

A)”Ceketimi kaybettim.”

B)”Beni oyuna almıyorlar.”

C)”Hep birlikte bize gidelim.”

       13.    Kitaptan aradığınız konuyu nasıl bulursunuz?

A)Kitabın içindekiler bölümüne bakarım.

B)Öğretmenimden yardım isterim.

C)Kitabı baştan sona açarak konuyu ararım.

  14.    ”İrem okula geliş gidişlerde yaya yolunu ve kaldırımları kullanır.”  İrem bunu niçin yapar?

 A)hoşuna gittiği için

B)Kendisinin ve başkalarının can güvenliği için

C)Okula daha kısa sürede varmak için

       15.    Çevresini seven çocuk, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?  

A)Ağaçtan meyveyi almak için dalı koparır.

B)Okul bahçesine çöp atmaz,çöp varsa toplar.

C)Sınıf kapısını yavaşça açar.

 16.    Yardımsever bir öğrenci hangisini yapar?

 A)Hasta olan arkadaşına meyve verir.

 B)Problemi çözemeyen arkadaşına güler.

 C)Elbisesi eskimiş arkadaşıyla alay eder.

DOĞRU CEVAP :……………….. PUANI:……   

ATATÜRK İ.Ö.O.   HASAN ORAK   2/D SINIFI  ÖĞRETMENİ

  TÜRKÇE

     Bir zamanlar, yavrularıyla beraber mutlu bir hayat süren bir tarla kuşu varmış. Yumurtalarından yeni çıkardığı yavrularına uçma dersleri veriyor, onları en güzel şekilde yetiştirmeye çalışıyormuş.

(Aşağıdaki ilk 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Okuduğunuz metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A-Tilki ile karga   B-Tarla kuşu ile yavruları

C- Aslan kral

2. Tarla kuşu ve yavruları nasıl bir hayat sürüyorlarmış?

A)üzüntülü    B)yoksul   C)mutlu

3. Tarla kuşunun yavruları nereden çıkıyormuş?

A-Yumurtadan   B-Sudan  C-Topraktan

4-Tarla kuşu yavrularına neyi öğretiyormuş?

A-Okumayı  B- Uçmayı    C-Koşmayı

5-Tarla kuşu kimi en güzel şekilde yetiştirmeye çalışıyor?

A-Tavukları B-Tavşanları  C-Yavruları

6- “Ben okulumu ve öğretmenimi çok seviyorum.”cümlesinde kaç kelime vardır?

A-3            B-6                 C-7

7-“Sabahları erken ……………….”cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?

A-Kalkarız    B-Yatarız    C-Konuşuruz

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır?

A-Karabaş evimizi korur.  B-Ders  çalışmalıyım.

C-Çantamı hazırlıyorum.

9-Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

A-Öğretmen ile        B-Bizim okula

C-Okumalıyım.

10- Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A-Et-kin-lik-ler      B-Kit-ap    C-Sil-gi

11-Aşağıdaki kelimeler aralarında sözlük sırasına konulduğunda hangisi sonda yer alır?

A-Okul       B-Ceylan    C-Zambak

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?

A-Yemeğini yedin mi   B-Ödevlerini yaptın mı

C-Yarın okula gideceğim

13- Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A-Armağan – hediye    B-Fakir – yoksul

C-Şişman- zayıf

14- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sesli(ünlü) harf daha çoktur?

A-Yeşilay   B-İzmir   C-Barış

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışında yanlışlık yoktur?

A. Haftaya istanbula gidiyoruz.

B. Aslı’nın annesi gelmiş.

C. Arkadaşım İzmire taşınacakmış.

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cins(tür) adı vardır

A)Ahmet  koştu. B)Özgür çok çalışıyor.

 1. Kitap okudum.

17-‘‘Dedesi dün sabah gelmiş.’’ Tümcesi hangi sorunun yanıtı olabilir?

A)Dedesi ne zaman gelmiş? B) Dedesi nasıl   gelmiş?

  C) Dedesi nerden gelmiş?

18- Hangi sözcük ismin –i halindedir?

A- Okulu       B- Mavi        C- Deftere

19-“ Hafta sonu birlikte pikniğe ……………” cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

a) yatacağız b) görmüş c) gitti

20-“Okul.....   erken geldi.”  cümlesinin anlamlı olabilmesi için “okul” sözcüğünün sonuna hangi               ek                  gelmelidir?                                                 a) –dan                   b) –u                   c) –da             

DOĞRU CEVAP :……………….. PUANI:……   

 

 

HAYAT BİLGİSİ

1- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur

a)kamyon—pilot b)gemi—şoför  c)tren—makinist 

2- Necati yeni doğan küçük kardeşinin başını  ve yanaklarını okşayarak onu sevmiştir. Necati hangi organı ile iletişim kurmuştur?

A-Göz       B-Kulak         C-El

3- Dün günlerden 5 Mart ise aşağıdakilerden bugün aşağıdakilerden hangisidir?

A-4 Mart     B-5 Mart   C-6 Mart

4- Para, sınırsız bir kaynak değildir. Çok dikkatli kullanılmalıdır. Bunun için her aile, aile bütçesi yapmalıdır. Aile bütçesini kimler hazırlamalıdır?

A-Anne    B-Baba    C-Ailenin bütün bireyleri

5-        1- Bir yılda dört mevsim vardır.

      2- Haftanın ilk günü Salıdır.

      3- Bir hafta 5 gündür.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A-) 1 - 2       B-) 1          C-)   2 - 3

6- Mart, Nisan ve Mayıs ayları hangi mevsimin aylarıdır?

A-)İlkbahar    B-)Yaz   C-) Kış

7- Yarın günlerden Perşembe ise bugün günlerden nedir?

A-)Salı    B-)Çarşamba     C-)Cuma

8- Her besinden yeteri kadar yemeye dengeli beslenme denir. Dengeli beslenmenin bize en önemli yararı nedir?

A-Kilo veririz

B-Hastalıklara karşı vücudumuz güçlenir

C-Oyuncaklarımız artar

 9- Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel özelliklerimizden biri  değildir?

A-)Saçlarımızın şekli ve rengi

B-)Boyumuz ve kilomuz

C-)Yaşadığımız mahalle

10- Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A-)Oyun oynarken hep bizim dediğimiz olmalı

B-)Oyunda yenilgiyi kabul etmeliyiz.

C-)Hata yaptığımızda özür dilemeliyiz.

11- Aşağıdakilerden eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

  A) koyun –ağıl    B) ayı--in C) arı -kulübe

12- Yediğimiz besinlerin sindirilmesini sağlayan organımız aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Kalp     B) Böbrekler   C) Mide

13- Aşağıdakilerden hangisini kızgınlıkla yaparız?

 A) Kendisini düştüğü yerden kaldıran arkadaşına teşekkür eder.

  B) Kitabına karalayan arkadaşına bağırır.

 C) Kendisine hediye veren arkadaşına hediye verir.

14- Atatürk bin sekiz yüz seksen bir yılında nerede doğdu?

a) Dolmabahçe Sarayı  b) Anıtkabir  c) Selanik

15- Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem işitsel bir iletişim aracıdır?

      a) Televizyon          b) Gazete          c) Radyo

16- Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine uymayan bir davranıştır?                     

a) sevgi  b) saygı                           c) öfke

17-“ Günlük çalışma programı hazırlamak ………… çalışmamızı sağlar.” Tümcesini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı olur?

     a) planlı       b) düzensiz  c) plansız

18- Aşağıdakilerin hangisi bir deniz taşıtıdır?

 a) Metro  b) Vapur  c) uçak

19- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Tanımadığımız kişilere karşı dikkatli olmalıyız.          

  b) Tanımadığımız kişilerin verdiklerini almamalıyız.

 c) Tanımadığımız kişilerin yardımlarını hemen kabul etmeliyiz.

20- Alışverişlerde hangisini yapmak yanlıştır?

 a) Malın üretim ve son kullanım tarihine bakmalıyız.

  b) TSE belgesi olmayan ürünleri almalıyız.

  c) Bütçemize uygun olanını almalıyız.

DOĞRU CEVAP :……………….. PUANI:……   

 

MATEMATİK

1-) “15-20-25-30- ..... -40-45-50-.....-60-65-70-75-.....-85-90-95-100”

Noktalı yerlere sırasıyla hangi doğal sayılar gelmelidir ?

a) 40-55-75 b) 55-35-65 c) 35-55-80

2-)85 sayısının çözümlenmiş hali hangisidir ?                    a) 8 onluk + 5 onluk      b)  8 onluk + 5 birlik        c) 8 onluk + 3 birlik

3-)   ü  15 sayfa olan hikaye kitabının tamamı kaç sayfadır ?                                                               a) 20                                          b) 15                            c) 25

4-) Sena 6 yaşında, ablası Sena’dan 3 yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşlarının toplamı kaçtır?

A.8  B.12   C.15

5-) 2 onluk ve 3 birlikten oluşan sayı ile 1 onluk ve 1 birlikten oluşan sayıların farkı kaçtır?

A.10  B.12   C.14

6- Bir haftanın 6 gün fazlası kaç gün eder?

A. 12  B. 13  C.14

8- Aşağıdaki çarpma işlemlerinden sonucu en küçük olan hangisidir?

 A)  45x 0 =           B)  2 x 1 =

   C)  3 x 2 =

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

    A)  2 tane çeyrek bir yarım eder.

    B)  4 çeyrek bir bütün eder.

    C)  2 çeyrek bir bütün eder.

10-40’dan başlayarak geriye doğru 4 ‘er ritmik saymada 3. sırada hangi sayıyı söyleriz?

    A) 36                 B) 32          C) 28

11-40 cevizin ’ini yediniz. kaç ceviziniz kaldı?

A-24         B-28        C-30        D-35

 

12-14 fındığın yarısından üç fazla fındık kaç tanedir?

A- 8              B- 10            C-12

13- Annesi  Ali’den 23 yaş büyüktür.Ali 9 yaşında olduğuna göre anne kaç yaşında?

A. 30         B.31         C.32                D.33

14-97 sayısının içinde kaç tane onluk vardır?

A. 7                    B. 9                  C. 90

15- İki deste kalem, iki düzine kalemden kaç eksiktir?                                                                            A. 5                 B, 4               C. 3

16-44 sayısına kaç birlik eklenirse, 5 tane onluk eder?                                                           A.6                  B.5                C.4

17-) Serkan 7 yaşındadır.Ablasının yaşı                  Serkan’ ın yaşının 2 katından 5 fazladır.Ablası kaç yaşındadır?

 a)17               b)18                c)19

18- )  ü 16 tane olan elmaların 6 tanesini ben yedim.9 tanesini kardeşime verdim.Geriye kaç elma kalır?

  a) 49        b) 31                 c)35

19-) Yarısı 12 olan elmaların 5 tanesini yedik  Kaç elmamız kaldı?                                                                    a-24        b-12        c-29        d-17

20-)   Bir otobüsteki yolcuların sayısı 47’ dir. Bayanların sayısı erkeklerin sayısından 3 fazla olduğuna göre bayanların sayısı kaçtır?

a) 22                   b) 23                    c) 25

 

 

DOĞRU CEVAP :……………….. PUANI:……   

 

 

 

 

2. sınıf hayat bilgisi soruları

 1.               Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 29 Ekim 1923   B) 19 Mayıs 1919   C) 23 Nisan 1920   D) 23 Nisan 1923

2-Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi ilimizde açıldı?
A) Samsun   B) Ankara   C) İstanbul   D) Sivas
3- Her yıl, 23 Nisan gününde kutladığımız bayramın adı nedir?
A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
C) Cumhuriyet Bayramı
D) Ramazan Bayramı
4- Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarihtir?
A) 10 Mayıs 1919   B) 19 Mayıs 1919   C) 30 Mayıs 1919   D) 19 Mayıs 1920
5- Atatürk’ün önderliğindeki Türk ulusu, hangi savaştan sonra bağımsızlığına kavuştu?
A) Birinci Dünya Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Kurtuluş Savaşı
D) İkinci Dünya Savaşı
6- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracıdır?
A) mektup   B) telefon   C) gazete   D) cep telefonu
7- Aşağıdakilerden hangisi, okulun bölümlerindendir?
A) mutfak   B) banyo   C) spor salonu   D) müdür odası
8- Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden değildir?
A) bugün kullandığımız harfler
B) peçe, çarşaf giyilmesi
C) yeni fabrikaların kurulması
D) yeni okulların açılması
9- Trafikte dur anlamına gelen ışık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) yeşil   B) sarı   C) kırmızı   D) mavi
10- Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçiren maddedir?
A) tahta   B) tuğla   C) cam   D) karton

cevap anahtarı

1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-C, 6-C, 7-A, 8-B, 9-C, 10-C    

2. SINIF MATEMATİK TEST SORULARI

1-)  32 ‘den başlayıp  3’ er ritmik sayma yaparken 6. sırada gelen sayı hangisidir?

a)  47 b)  50  c) 44 d) 53

2-) Aşağıdakilerden hangisi bir küme oluşturmaz?

a) Haftanın günleri kümesi   b)Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin kümesi

c)Ormandaki bazı ağaçların kümesi  c)Okulumuzdaki öğretmenler kümesi

3-) Aşağıdaki sayılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan ikinci sayı hangisi olur?

54 – 68 – 76 – 93

a) 96 b) 73  c) 68  d) 54

4-) 8 yüzlük + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 85  b) 850  c) 855  d) 805

5-)  25 + Δ  = 100 işleminde, verilmeyen terim aşağıdakilerden hangisidir?

a) 85 b) 75  c) 25  d) 50

6-) Bir düzine kalemin 5 tanesi kırmızı, 4 tanesi mavi, geri kalanlar ise siyahtır.Siyah kalemlerin sayısı kaçtır?

a) 3 b) 9  c) 14  d) 5

7-) Bir çıkarma işleminde eksilen 35, çıkan 17 ise fark kaçtır?

a) 52 b)19  c) 53  d) 18

8-) Bir defter 600 liradır. Kalem defterden  100 lira daha ucuz olduğuna göre bir defter ile bir kalemin fiyatı kaç lira eder?

a) 500    b) 700 c) 1100 d) 1400

9-) Hasan 7 yaşındadır.Babasının yaşı Tamer’in yaşının 4 katından 3 yaş fazladır.Tamer’in annesi kaç yaşındadır?

a) 35 b) 31 c) 32  d) 35

10-) Bir annenin 4 tane çocuğu vardır.Cebindeki fındıkları her çocuğuna 7’er tane dağıtınca, kendine 6 fındık kalıyor.Önceden annenin cebinde kaç fındık vardı?

a) 34  b) 31 c) 47 d) 46

DOĞRU CEVAP :……………….. PUANI:……   

CEVAP ANAHTARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

B

D

B

A

D

C

B

A

2-17 +….=32      İşleminde  noktalı yere  hangi sayı yazılmalıdır?

    a)15         b)16            c)17         d)18

3-Ali ile  Ayhan  28  fındığı  eşit  olarak  paylaştılar. Ayhan  kendine  düşen  fındıkların  7  tanesini yedi.  Ayhan’ın  kaç fındığı kaldı?

    a)6        b)7             c)8               d)9

4-Evdeki  36  yumurtanın  16  tanesini  pasta  yapmaya  kullandık. 5 tanesini de komşuya  verdik. Kaç  yumurtamız  kaldı?

    a)57       b)21           c)41                    d)15

5-Şimdi  8  yaşında  olan  Ahmet,   4  yıl  sonra  kaç  yaşında  olur?

 a)10       b)11            c)12                    d)13

6-Bir çocuk  günde  yarım ekmek yerse  20  günde   kaç  ekmek  yer?

   a)5        b)10            c)15        d)20

7-37  sayısının  doğru  çözümlenişi  hangisidir?

a) 37= 3 onluk+ 7  birlik b) 37= 7 onluk+ 3  birlik

c) 37= 6 onluk +5  birlik   d) 37= 7 onluk +2 birlik

8-Yarısı  2 tane  olan  şekerlerimin  5 katının  3  fazlası  kaç  tanedir?

 a)20             b)21         c)22                   d)23

9-Babam  30  yaşındayken  annem  20 yaşındaymış. Annem  30 yaşındayken babam  kaç  yaşında  olur?

 a)30        b)35          c)40                   d)45

10-Bir  saatin    onda   ikisi   kaç   dakikadır?

    a)12          b)15        c)18               d)21 

    CEVAP ANAHTARI 

           1- C         2- A        3- B      4- D      5-C    6-B     7- A    8- D  9- C    10- A         

2. sınıf matematik dersi soruları

1-7 onluk ve 3 birlikten oluşan doğal sayı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10   B)37   C) 73   D) 63
2- Bir çıkarma işleminde eksilen 52 ve çıkan 15 ise fark kaçtır?
A) 47   B) 33   C) 37   D)43
3- Bir baloncuda 90 balon vardı. 27 tanesini sattı, 4 tanesi de patladı. Baloncuda kaç balon kaldı?
A) 45   B) 59   C) 63   D) 49
4- 32 cevizi 4 kardeş eşit sayıda paylaşırsa her birine kaç ceviz düşer?
A) 10   B) 8   C) 12   D) 6
5- Ali 12 yaşındadır. Ablası, Ali’den 3 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?
A) 15   B) 27   C) 24   D) 37
6- 38 sayısından 24 fazla olan sayı kaçtır?
A 62   B) 52   C) 42   D) 57
7- Oya 7 yaşındadır. Annesinin yaşı Oya’nın yaşının 4 katından 6 yaş fazladır. Oya’nın annesi kaç yaşındadır?
8- 36 cevizi 6 kardeş eşit sayıda paylaşırsa her birine kaç ceviz düşer?
A) 10   B) 8   C) 12   D) 6
9- Dedemin 20 tavuğu vardı. Tavukların ½ sini sattı. Dedemin kaç tavuğu kaldı?
A) 12   B) 8   C) 10   D) 6
10- 80 den bir önce gelen ve bir sonra gelen doğal sayılar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 78-81   B) 79-81   C) 81-82   D) 76-81

cevap anahtarı

1-C, 2-C, 3-B, 4-B, 5-B, 6-A, 7-A, 8-D, 9-C, 10-B

2-Birler basamağı 1, onlar basamağı 8 olan sayı hangi sayıdır?   A)18  B)81 C)38

3-İki basamaklı en büyük sayı kaçtır?

A)90  B)91   C)99

4-20yarım portakal, kaç bütün portakaldır?

A)10  B)15   C)20

5-Çeyrek saat kaç dakikadır?

A)20dakika  B)15dakika C)30dakika

6-38+27=? İşleminde toplam kaçtır?

A)55  B)56   C)65

7-Bir işçi, bir duvarı 16 günde örüyor. 4 işçi aynı duvarı kaç günde örer?

A)4 günde  B)8 günde  C)6 günde

8-Bir sınıfta 12 sıra vardır. Her sırada 3 öğrenci oturmaktadır. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

A)24 öğrenci  B)26 öğrenci C)36 öğrenci

9-3 katı 90 olan ayının yarısının 10 eksiği kaçtır?

A)15  B)5  C)30

10-Üçgen prizmanın kaç yüzü vardır?

A)5 B)6 C)8

Cevap Anahtarları

1-C   2-B    3-C     4-A    5-B    6-C     7-A    8-C    9-B    10-A 

 

2. SINIF  TÜRKÇE  SORULARI

1-Dilimizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz?

 A)G  B)j C)Ğ

2-Dilimizde kaç harf (ses)vardır?

A)29  B)8   C21

3-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin önüne gelince, o ismin anlamını arttırır?

A)ihtiyar  B)bebek  C)adam

4-Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum eklerinden birini almamıştır?

A)moda B)sınıfta C)kapıyı

5-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, birden çok varlığı anlatır?

A)balık  C)kiremit   C)ulus

6-“Aman ortaya basma” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti koyarız?

A)!  B)?   C).

7-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte son sayfalarda aranır?

A)kalem  B)jilet  C)vazo

8-“Buraya koşarak geldim.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?

A)geldim B)buraya  C)koşarak

9-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır?    

A)zeytin  B)çay  C)peynir

10-“Uçak” ile “hava alanı” arasında bir ilişki vardır. “Tren” ile hangi sözcüğün ilişkisi vardır?

A)iskele  B)istasyon  C)otogar

Cevap Anahtarları

1-C    2-A     3-A      4-A      5-C       6-A      7-C     8-A     9-B    10-B    

 2.Sınıf Öğretmen  Emine MUCAN

2. sınıf Türkçe dersi soruları

1- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem özelliği taşımaktadır?
A) ağacın   B) görmüş   C) ekmeği   D) kitabı
2- Aşağıdaki tümcelerde hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
A) Ödevlerimi dünden hazırladım( )
B) Arzu, ne zaman gelecek( )
C) Sen ödevini eksik yazdın( )
D) Eve geldin mi( )
3- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın kalma (-de) durum ekini almıştır?
A) oda   B) meşe   C) ağaçta   D) masa
4- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hecelenişi yanlıştır?
A) yal-var-dım   B) sa-ğol-sun   C) doy-a-sı-ya   D) u-çur-dum
5-“ kuvvetli adam” Sözündeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı olan kelime, aşağıdakilerden hangisidir?
A) kaba   B) iriyarı   C) güçlü   D) büyük
6-“cesaretli” Kelimesinin karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) yaramaz   B) tembel   C) korkak   D) durgun
7- Aşağıdakilerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır?
A) hayvan isimleri   B) ağaç isimleri   C) organ isimleri   D) kişi isimleri
8- Aşağıdaki mısraların hangisinde özel isim vardır?
A) Atatürk deyince ben,
B) Büyür, büyür, büyürüm.
C) Yol korkulu olsa da,
D) Tek başıma yürürüm,
9- “yavaş” Kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime, aşağıdakikerden hangisidir?
A) ağır   B) aceleci   C) hızlı   D) koşucu
10- “orman” Kelimesinin çoğul biçimi hangisidir?
A) ormanın   B) ormanda   C) Ormanlar   D) ormana

 

cevap anahtarı

1-B, 2-A, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-D, 8-A, 9-C, 10-C

KURTULUŞ NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU

2.SINIF MATEMATİK SORULARI

1-İki basamaklı doğal sayıların en küçüğü kaçtır?

 A) 12 B) 11  C) 10 D) 9

2-Kaç tane rakam vardır?

 A) 7 B) 8  C) 9 D) 10

3-Bir basamaklı en büyük sayı kaçtır?

A)6 B) 7 C) 8 D) 9

4- 49 sayısında kaç onluk vardır?

 A) 4 B) 5 C) 9 D) 1

5-İki basamaklı en büyük sayı kaçtır?

 A) 10  B) 90 C) 99  D) 100

6-43 sayısının çözümlenmiş hali hangisidir?

 A) 10+10+10+10+1+1+1 B) 10+10+10+1+1+1+1    C) 10+10+10+10+1+1+1+1

7-En küçük doğal sayı kaçtır?

 A) 0 B) 1 C) 9 D) 99

8-   5-10-….-20-25    sayı dizisinde  noktalı yere kaç yazılmalıdır?

 A) 11 B) 12  C) 15 D) 35

9-      9-12-15-18- …… sayı dizisinde  noktalı yere kaç yazılmalıdır?

A) 19 B) 20  C) 21 D) 17

10- 20- 25- 27- 30 -35-40  sayı dizisinde hangi sayı yanlış yazılmıştır?

 A) 20 B) 25 C) 27 D) 35

11-       1-4-7-10- ……     sayı dizisinde  noktalı yere kaç yazılmalıdır?

 A) 11 B) 12 C) 13 D) 9

12-       35-30-25-20- ……         sayı dizisinde  noktalı yere kaç yazılmalıdır?

  A)11 B) 15 C) 19      D) 21

13-     80-70-60-50- …….    sayı dizisinde  noktalı yere kaç yazılmalıdır?

A) 45 B) 40  C) 35 D) 30

14-  56 nın  8 fazlası kaçtır?

A) 63 B) 64 C) 65  D) 66 

15-   10 sayısının  yarısının 10 fazlası  kaçtır?

  A) 10  B) 12 C) 15 D) 20

16-  12 nin 3 katı kaçtır? 

 A) 36 B) 37 C) 38 D) 40

17- Her gün 3 saat ders çalışan bir öğrenci15 günde kaç saat ders çalışır?

 A)45  B) 35 C) 40 D)55

18-      8x1   kaçtır?

 A) 1 B) 9 C) 7   D) 8

19-  2 deste silgi kaç tane yapar?

 A) 2 B) 20 C) 4 D) 24

20-Sınıfımızda 35 öğrenci vardır.15 tanesi erkek olduğuna göre kaç tanesi kız öğrencidir?

 A) 50 B) 20 C) 15  D) 30

21-        21+ …..=  39     olduğuna göre noktalı yere kaç yazılmalıdır?

           A) 15 B) 16 C) 17 D) 18

22- Üç düzine kalem kaç tanedir?

 A) 24 B) 13 C) 36 D)1

23-  4 deste kalem kaç tanedir?

 A) 40 B) 14 C) 6 D) 24

24-       6+5 = 5+ ….. noktalı yere kaç yazılmalıdır?

 A) 5 B) 11 C)  6 D) 1

25- Cebimde  20 liram vardı.Annem 10 lira ,babam 8 lira verdi .Kaç liram oldu?

 A) 38 B) 18  C) 48 D) 36

1- C

2- D

3-D

4-A

5-C

6-A

7-A

8-C

9-C

10-C

11-C

12-B

13-B

14-B

15-C

16-A

17-A

18-D

19-B

20-B

21-D

22-C

23-A

24-C

25-A

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

                                    TÜRKÇE                                  1-) Türkçe kelimelerde bir hecede en fazla kaç harf bulunur?

  A) 3   B) 5   C) 4

 2) “Ahmet çok güzel şiir okuyor.” Cümlesinde kaç kelime vardır?

   A) 4  B) 5   C) 6

3) “Betül, Ankara’ya otobüs ile gitti.” Cümlesinde kaç tane isim vardır?

 A) 3  B) 4   C) 5    

4) Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

  A) itfaiye B) İzmit  C) İskenderun

5) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi bir olayı tam olarak anlatmıyor?

  A) Yoldan çocuk geçti  B) Elimizdeki kağıdı 

C) Beyza ödevini yaptı .D) Yolun sağından yürü

6) “Çocuğun üzerinde yıpranmış gömlek vardı.” Cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcük hangisidir?,

   A) siyah B) üzerinde C) yıpranmış D) gömlek

7) “Dedemin Karabaş ve kocabaş adında iki köpeği vardı.” Cümlesinde hangi kelimede yazım yanlışı vardır?

  A) kocabaş  B) Karabaş  C) iki  D) köpeği

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

 1.   Öğretmenim bana bunu sordu
 2. Çiçekleri seviyor musun
 3. Nerede oyun oynadınız
 4. Hangi yemekleri seviyorsun                                                                                                       

9) “Ayşeler Karabaşı Ankaralı çocuğa verdi.” Cümlesinde hangi kelime ( ‘ ) işaretiyle ayrılır?

A) Ayşeler B) Karabaşı C) Ankaralı   D) çocuğa

10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eş anlamlı değildir?

A) şişman – zayıf B) okul –mektep

C) öğrenci – talebe  D) doktor - hekim 

  HAYAT BİLGİSİ

 1.     Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?

 A) gezmek  B) beslenmek   C)eğlenmek 

 1.   Atatürk’ün önderliğinde yaptığımız savaşın adı nedir?
 1.   Çanakkale Savaşı   B ) 1. Dünya Savaşı   C) Kurtuluş Savaşı
 1.    Cumhuriyet nerede ve ne zaman ilan edildi?

A) Ankara – 29 Ekim 1923

B) Ankara – 23 Nisan 1920

 1.    İstanbul- 29 Ekim 1923
 1.    Kalp ve akciğerimiz vücudumuzun neresinde yer alır?

A) başımızda   B) karın boşluğunda  

C) göğüs boşluğunda

5) Aşağıdakilerden hangisi hastalık mikrobu taşıyarak vücudumuz için tehlike  oluşturmaz?

A) arı  B) kedi  C) köpek   D) bit 

 1. Tren sürücüsüne ne denir?

A) pilot   B) kaptan   ,

C) makinist   D) hostes

 1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
 1. Taşıtlara ön kapıdan binmek
 2. Taşıtlar durmadan inmemek
 3. Taşıtlara sırayla binmek
 4. Taşıtlarda ön kapıdan inmek
 1. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından  değildir?

A) televizyon  B) radyo C) mektup  D) gazete

 1. Aşağıdakilerden hangisi mektup zarfının üzerinde bulunmaz? 

A) Alıcının adresi B) Gönderenin imzası

C) Gönderenin adresi  D) Posta kodu

 1.  Atatürk’ün cenazesi hangi tarihte Anıtkabir’e kondu?

A) 1953  B) 1938  C) 1881  D) 1960

2. SINIF TÜRKÇE TEST SORULARI

1-)Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?

a) anahtar b)balık  c)kağıt  d)salatalık

2-)Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hecelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

a) a-nah-tar-lık  b)kur-a-bi-ye  c)sar-ma-şık  d)zer-da-li

3-) Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?

a) az-çok b) al-beyaz  

c) kara-siyah  d) zayıf-şişman

4-)Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği kelimenin anlamını değiştirmiştir?

a) tatlılar b) tatlım c) tatlıcı d) tatlınız

5-) ’Bahçeye yeni fidanlar ve çiçekler dikildi.’’ cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?

a) 4  b)  3 c) 2  d) 1

6-) ‘Sıcak yemek sağlığa zararlıdır.’’ Cümlesinde sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) sıcak b) yemek c) sağlığa  d) zararlıdır

7-) ‘Ben şimdi ders çalışıyorum.’’ Cümlesinde zamir olan kelime hangisidir?

a) o b) şimdi c) ders d) çalışıyordur

8-) ‘Beni onunla ……………….  tanıştırdın.’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

a) ben  b) sen c) onlar d) biz

9-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil işin her zaman yapılabileceğinin anlatır?

a)Adam , bu iyilik karşısında candan teşekkür etti.b) Torununa masal anlatıyor.

c)Her zaman beklerim.     d) Size mektup yazacağım.

10-)Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden  hangisi geçmiş zamanlıdır?

a) Seni sinemaya götüreceğim.   b)Bahçedeki çiçekleri suladık.

c)Ben her zaman düzenli çalışırım.   d) Siz nerede oturuyorsunuz?

11-) Aşağıdaki fiil çiftlerinden ikisi de geniş zamanlı olan hangisidir?

a) yatacaksınız- otururum    b) yarışıyoruz-koşacaksınız

c) gelmedik- yazacağız    d) yazarsınız – kaçarlar

12-)Aşağıdaki fiillerden hangisinin zamanı diğerlerinden farklıdır?

a) yaşaracak   b) sararıyor  c) taşınacak  d) kopacak

CEVAP ANAHTARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

B

C

C

A

A

B

C

B

D

B

2.SINIF  TÜRKÇE  DERSİ   SORULARI

1-Aşağıdaki  cümlelerden  hangisinde  özel ad çoğul eki  almamıştır?

    a)Biz  Ahmetlere  gidiyoruz.

    b)Sen  Ali’yi  nerede gördün?

    c)Özgelerde  ders çalıştık.

    d)Didemlerle birlikte oynadık.

2-“Küçük  köpek    kalmış” cümlesinde  varlığın özelliğini hangi sözcük belirtiyor?

    a)aç    b)köpek      c)kalmış                d)küçük

3-“Harun kırtasiyeciden  defter kalem ve silgi aldı.” Cümlesinde  hangi sözcükten sonra virgül  kullanılmalıdır?

 a)defter   b)silgi   c)kalem   d)kırtasiyeciden      

4-Hangi cümlede  çoğul olan  sözcük  vardır?

    a)Benimle kim oynayacak?

    b)Yol iyice çamur oldu.

    c)Bahçede çocuklar oynuyor.

    d)Seni ben mi düşürdüm?

5-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı  yoktur?

   a)Ali, köpeği  finoyu  gezdiriyor.

   b)Yarın  Ankaraya   gideceğim.

   c) Her sabah sipor  yaparım.

   d)Ben  Karabük’te  oturuyorum.

6-Aşağıdaki  sözcüklerden  hangisi  hecelerine  yanlış  ayrılmıştır?

   a)bil-et-çi   b)süz-geç    c)ka-lem-lik   d)ha-ri-ta

7-Aşağıdaki  tümcelerden  hangisinin  sonuna  nokta konur?

a)Komşularından yiyecek ister  misin

   b)Öğretmenimi ve arkadaşlarımı  çok severim

   c)Ata  ot  mu  verdin

   d)Derslerinin tümünü bitirdin mi

8-“Biz  çarşıya  gezmeye  gittik” Cümlesinde  iş yapanı belirten sözcük  hangisidir?

  a)çarşıya  b)gittik      c)biz        d)gezmeye

9-Aşağıdakilerden  hangisi  tümce  değildir?

   a)İki  saat  sonra  eve  gideceğiz

   b)Ben çok hızlı  koşarım    c)Derslerimi  yaptım

   d)Okul bahçesinde

10-“Emel camı  sildi.” Cümlesinde  “camı”  sözcüğü  adın hangi  durumuna  göre yazılmıştır?

 a)yalın  b)-e  durumu    c)-i  durumu  

d)den  durumu 

             CEVAP ANAHTARI

              1-B      2- D    3- A    4-C   5- D   6- A   7- B    8- C    9 – D   10- C

KURTULUŞ NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ

1)Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma aracı değildir?

A.Mum         B.Ayna        C.Fener         D.Lamba

2)Sıcak su musluğu hangi renkle belirtilir?

A.Kırmızı     B.Mavi         C.Yeşil         D.Sarı

3)Kitap okurken gözümüz ile kitap arasında kaç santimetre uzaklık olmalı?

A.30-35        B.35-40        C.25-30        D.40-45

4)Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A.Yıl    B.Aylar       C.Mevsimler   D.Gece-gündüz

5)Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A.Güneş        B.Ay           C.Mum           D.Yıldızlar

6)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Televizyonu  yakından seyretmemeliyiz.

B.Başkalarının gözlüklerini kullanmamalıyız.

C.Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız.

D.Televizyona çok yakından bakmalıyız.

7)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.Sıcak su musluğu mavi renktedir.

B.Fazla ışık gelince göz bebeği büyür.

C.Az ışık gelince göz bebeği  küçülür.

D.Trafik lambalarındaki kırmızı “dur” anlamındadır.

8)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Işık,çevremizin aydınlanmasını sağlar.

B.Işık olmayan yerler karanlıktır.

C.Bir gün kırk sekiz saattir.

D.Dünyayı ısıtan ve aydınlatan güneştir.

9)Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçirir?

A.Cam       B.Tahta       C.Demir        D.Duvar

10)Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçirmez?

A.Su           B.Hava        C.Cam          D.Duvar

11)Aşağıdakilerden hangisi gök kuşağında bulunmaz?

A.Yeşil      B.Turuncu     C.Mavi        D.Kahverengi

1- B

2-A

3-C

4-D

5-B

6-D

7-D

8-C

9-A

10-D

11-D

12-C

13-C

14-D

15-A

16-B

17-C

18-A

19-B

20-D

12.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Gürültü sağlığa zararlıdır

B.Şiddetli ses kulağı rahatsız eder

C.Kulağımızı sivri uçlu cisimlerle temizleriz

D.İnce sese tiz ses denir

13)Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli? Gözümüzün ortasında...........................  bulunur.

A.Kirpik B.Göz kapağı   C.Göz bebeği     D.Gözlük

14)Cümledeki boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli?

   Bir gün ............  saattir.

A.12           B.16             C.20                D.24

15)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Işık olmadan da görebiliriz.

B.Işık almayan bölgeler karanlıktır.

C.Işık yayan cisimlere ışık kaynağı denir.

D.Mor gök kuşağında bulunur.

16)İlk TBM Meclisi ne zaman açıldı?

A.23 Ekim 1923        B.23 Nisan 1920

C.29 Ekim  1920       D.29 Ekim 1923

17.Atatürk’ün doğduğu şehir Selanik şimdi nerededir?

A.Türkiye    B.Bulgaristan    C.Yunanistan  D.Fransa

18.Atatürk 19 Mayıs 1919’da hangi şehrimize giderek kurtuluş savaşını başlattı?

A.Samsun’a B.Ankara’ya    C.İzmir’e    D.İstanbul’a

19.İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?

A.İsmet İnönü   B.Atatürk   C.Cemal GÜRSEL  D.Cevdet SUNAY

20)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir

 B.Cumhuriyete Atatürk’ün önderliğinde kavuştuk

C.Atatürk’ün mezarı Anıt-Kabir Ankara’dadır.

D.Cumhuriyette ülkeyi padişah yönetir.

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

 

 

 

 

 

KURTULUŞ NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU

2.SINIF TÜRKÇE

1) "Annemi çok seviyorum."cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur?

                    A) 2      B) 5      C) 3        D) 4

2) Alfabemizde kaç tane sesli harf vardır?

         A) 21       B)  29     C)  8      D) 4

3) Bir duyguyu, düşünceyi, haberi anlatmak için ne yaparız ?

       A)Kelime kurarız B)Cümle kurarız   C)Heceleme yaparız  D)Hiç bir şey yapmayız

4) Hangi kelimede en fazla kalın ünlü ses vardır?

  A) Pastahane  B)Yelkovan 

C)Çalışmıyor   D)Kalsiyum

5)  "Okullar,öğrencilerin yeni ve güzel bilgiler öğrendikleri yerlerdir."Cümlesinde kaç çoğul kelime vardır?

               A)3      B)2      C)8       D)5

6) "Ahhh çok canım acıdı" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır ?

 A)nokta   B)Soru işareti  C)Ünlem     D)Virgül

7) "Öldü gitti zavallıcık" bu sözü söyleyen kişide hangi duygu hakimdir?

 A)Sevgi        B)Acıma          C)Öfke        D)Korku

8)        Aşağıdakilerden hangisinde varlığın sayısı tam belli değildir ?

    A)   yirmi kalem  B) iki defter    

 C) biraz silgi       D) birkaç kalem

9) Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

    A)Nerelerdeydin    B) Bugün okula gittim     C)Çiçekler çok güzel D)Annemi seviyorum

10) Aşağıdakilerden hangisi hem harf hem hecedir?

        A) e           B) d        C)   k         D)g

11) Aşağıdaki kelimelerin hangisi Türkçe’dir?

           A) Plan   B)Tren     C)Sebep      C) Gram

12) "Çocuk programlarını çok seviyorum" cümlesinde kaç tane sadece kalın sesli harflerden oluşmuş kelime vardır ?

           A) 3          B) 1        C)4         D)  2         

13) "Oynuyormuş" kelimesinde kaç tane harf vardır?

         A) 8          B) 9        C) 10       D)  11           

14) Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir ?

       A) Araba          B) Baba       C)  Zil        D)  Dolap

15) Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe dir?

         A) saat  B) maaş        C)  kapı       D) şair

16) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumu kuralına uymaktadır?

            A)insan  B) ilmik  C) keman  D) cevap

17) Aşağıdakilerden hangisi "taş" kökünde türememiştir?

         A)Taşlık   B)Taşar     C)  Taşsız   D) Taşlı

18) Aşağıdakilerden hangisi hem sözcük hem de hecedir?

         A) Sınıf       B) Spor    C)  Sıcak   D)  Okul

19) Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

          A)Annem kardeşim      B)Sabah erken kalktım  C) Dün pazara   D)Bu gün okula

20) "Basit soruları herkes bilir" cümlesinde "basit" in eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ?

      A) Zor        B)  Kolay      C) Orta    D)   Hiç biri

 

1- C

2-A

3-B

4-C

5-D

6-C

7-B

8-C

9-A

10-A

11-C

12-A

13-C

14-A

15-C

16-B

17-B

18-B

19-B

20-B

 

 

 

 

 

S-1-   “Mükâfat” sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

 A- Alacak      B- Ödül     C- Ödev   D- Başarı

S-2-   Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir?

   A- Satıcı        B- Kaplumbağa.          C- Demiryolu           D- Kitaplık

S-3-   Aşağıdakilerden hangi seçenekteki sözcük hecelerine yanlış olarak ayrılmıştır?

  A- Ok-u-lun-uz        B- Bah-çe-sin-de          C- E-vi-ni-zin           D- Se-ve-rim

S-4-   Aşağıda ülke adlarından hangisi büyük ses uyumu kuralına uygundur?

     A- Arabistan             B- Japonya                       C- Suriye                           D- Belçika

S-5-   “İzmir’e giderken Çanakkale, Ayvalık ve Dikili’den geçtik?

 A- 2       B- 3        C- 4                D- 5

S-6-   Aşağıdaki şiirde kaç tane isim (ad) vardır?

 Balıklar masal anlatsa.

 Tarla sürse kırlangıçlar.

Evimize konuk gelip,

 Bir çay içse ceylanlar.

  A- 6            B- 7          C- 8              D- 9

S-7-   “Defterimin yırtık sayfalarını yapıştırdım.” Tümcesinde sıfat (ön ad) olan sözcük hangisidir?

  A- Defterimin                     B- Yırtık                            C- Yapıştırdım                  D- Sayfalarını

S-8-   “Sen artık çocuk değilsin.” Tümcesinde zamir olan sözcük hangisidir?

   A- Sen   B- Çocuk C- İstanbul  D- Değilsin

S-9-   “Murat ve arkadaşları, kocaman kocaman bir kardan adam yaptılar” Tümcesinde iş bildiren sözcük hangisidir?

A- Murat   B- Adam  C- Kocaman     D- Yaptılar

S-10- Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?

A)Baban henüz gelmedi

B)Baban gelince bana haber ver

C)Baban henüz gelmedi mi        

S-1-   Aklımdan bir sayı tuttum 2 ile çarptım, 6 ile toplayınca 20’yi buldum.Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır?                  

 A- 4           B- 5         C- 6   D- 7

S-2-   4 dakikada 64 sözcük okuyan Onur, 5 dakikada kaç kelime okur ?

  A- 80        B- 78     C- 84       D- 76

S-3-   6 yarım ekmek, 3 bütün ekmek ve 8 çeyrek ekmek kaç bütün ekmek eder?

  A- 9      B- 7        C- 10         D- 12

S-4-   Bir bölme işleminde bölüm 8, bölünen 24 ise bölen kaçtır?

  A- 2    B- 3      C- 4       D- 6

S-5-   3 düzine kalemi 9 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Her arkadaşa kaç tane kalem düşmüştür?

A- 4              B- 2        C- 5          D- 7

S-6-   5 katı 80 olan sayının ¼ ‘ü kaçtır?

A- 8      B- 6            C- 4   D- 10

S-7-   Büşra 86 sayfalık kitabın, 1. gün 26 sayfasını, ikinci gün 35 sayfasını okudu.3, gün kaç sayfa daha okursa

          kitabını bitirmiş olur ?

  A- 30        B- 26     C- 42        D- 25

S-8-   3 onluk ve 8 birlikten oluşan sayıya, 6 birlik ve 5 onluktan oluşan bir sayı ekleniyor.İki sayının toplamı kaç olur?

   A- 82       B- 94     C- 103        D- 74

S-9-   Üçte biri 13 olan sayının tamamı kaçtır?

    A- 20      B- 36       C- 39      D- 28

S-10- 100’e kadar 4’er ritmik saymalarda aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

  A- 80         B- 84     C- 82      D- 84

1- ”Girer – Güneş – eve – girmeyen – doktor”   sözcüklerinden kurallı cümle    yapıldığında sondan ikinci sözcük hangisidir?        

A)Güneş        B)eve     C)doktor      D)girmeyen

2- “İskemle” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A)Masa       B)Oturak      C)Sandalye     D)Sıra

3- “Üretici” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?

 A)Yaratıcı    B)Yetenekli    C)Tüketici    D)Zararlı

4- Aşağıdakilerden hangisi sesteş kelime değildir?

      A)Kaz       B)Dal     C)Meyve     D)Yemek

5- Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?

     A)Odalar    B)Tren    C)Dolmabahçe   D)Kilimci

6- “Ben çiçekleri çok severim.” cümlesinde kaç tane bir heceli kelime vardır?

      A)1        B)2        C)3        D)4

7- “İstanbul’un taşı toprağı altındır, dediler” cümlesinde kaç tane cins isim vardır?

      A)2        B)3      C)4      D)5

8- Kesme işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?

 A)Manisa’da  B)Karabük’ü C)Hande’ de D)Trabzon’ lu

9- “çiçek – çelenk – çanak – çömlek”

     Yukarıdaki sözcükler, sözcük sırasına göre dizildiğinde baştan üçüncü sözcük  hangisi olur?

      A)Çömlek       B)Çiçek       C)Çelenk      D)Çanak

10-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmamız gerektiğini öğütlemektedir?

      A)Ağaç yaş iken eğilir.

      B)Dost kara günde belli olur.

      C)Ayağını yorganına göre uzat.

      D)Mal,canın yongasıdır.                        

CEVAP    ANAHTARI

1-C/   2-B/   3-C/   4-C/   5-D/   6-B/   7-B/   8-D/   9-B/   10-C

 1.    34 +22=  KAÇTIR

a) 12       b) 54     c) 56 d)65

 1.    47-34  =      ?

   a) 13     b ) 81      c) 14 d)27

3.     62  

     x   3   kaçtır?

   a) 65      b)  186      c) 96 d)168

 

4.  18      3    kaçtır?

 

a) 6      b) 5     c) 4  d)3

5.     46

     + 37   kaçtır?

 

     a) 73    b) 83     c) 11 d)93

6.        42   -  25    kaçtır?

,a) 23    b) 17   c) 37 d)67

 

 1.  Çantamdaki 18 kalemden 7 tanesi kayboldu? Kaç kalemim kaldı?

a)  25      b)  20       c) 11 d)21

8.         75

          x  3   kaçtır?

 

a) 215    b) 225    c) 78 d)125

 

9.            

 

  Bir bütünün   kaçta kaçı işaretlidir?

    a)          b)          c)      

10.Aşağıdaki sayılardan hangisi “ ikizyüzotuziki” dir

       a) 232       b) 322      c) 223  d)123

1-C, 2-A, 3-B, 4-A, 5-B, 6-B, 7-C, 8-B, 9-c, 10-A

KAPULLU VALİ NAFİZ KAYALI İ.Ö.O.

2/B   SINIFI  SORULARI

TÜRKÇE SORULARI

LEYLEKLER GELDİ

Bahar gelmiş.Kırlar yeşermiş,ağaçlar çiçek açmıştı.Ali’lerin evinin önünde kocamış,kuru bir söğüt ağacı vardı.Çevresindeki ağaçlar çiçek açtığında,bu ağaç çok çirkin görünüyordu.

 Söğüt ağacının üzerinde bir leylek yuvası vardı.Baharla birlikte yuvanın misafirleri olan leylekler gelirdi.O zaman söğüt ağacı da canlanıp şenlenirdi.

( Aşağıdaki ilk dört soruyu, yukarıdaki yazıya göre cevaplayınız)

1.Parçada anlatılanlar hangi mevsimle ilgilidir?

   a) Sonbahar       b) İlkbahar  c) Yaz d)Kış

2.Ali’lerin evinin önündeki ağaç nasılmış?

   a) Çiçekli           b) Yeşil yapraklı    

 c) Kocamış ve kuru d)Küçük

3. Söğüt ağacının misafirleri kimlerdir?

   a) Çiçekler        b) Leylekler             c)Çevresindeki ağaçlar d)Karga

4.Söğüt ağacı ne zaman canlanıp şenleniyor?

 1. Çiçek açtığı zaman   b)Yağmur yağdığı zaman

c) Leylekler geldiği zaman  d)Akşam olduğu zaman

5. Akşam eve kimler geldi

    Yukarıdaki cümlenin sonuna hangi işaret gelir?

a) Soru işareti   b) Ünlem   c) Nokta  d)Virgül

6. “İSTANBUL” kelimesi kaç hecelidir?

    a) 2                      b) 3                 c) 4 d)5

7.”YAŞLI” Kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

   a) Genç       b) Küçük         c) İhtiyar d)hasta

8. Sonunda nokta 5.  nasıl okunur?

   a) Beşinci        b) Beş nokta      c) Beş d)Beşer

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. İnsan isimlerinin ilk harfi büyük olur.
 2. Kitap okurken kalemle takip edilir.
 3. Noktalarda durulur.
 4. Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır.

10.”Atatürk bizi çok severdi.” Cümlesinde kaç kelime vardır?

      a) 4                  b) 9           c) 1 d)5

1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 7-C, 8-A, 9-B, 10-A

EKREM ÇİFCİ İLKÖĞRETİM OKULU 3/C SINIFI BAŞARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI  

HAYAT BİLGİSİ TESTİ:

S.1.   1. Melek   Aşı yapar.

2. Mahmut  Muayene ve tedavi yapar.

3. Ayşe  Saçlarımızı keser, bakım yapar.

4. Mehmet  Yangınları söndürür.

Yukarıdaki verilenlere göre, bu kişilerin meslekleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

A) Doktor – Hemşire – Kuaför – İtfaiye 

B) Hemşire – Kuaför – İtfaiye – Doktor

C) İtfaiye – Doktor – Kuaför – Hemşire

D) Hemşire – Doktor – Kuaför – İtfaiye

 

S.2. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında alınacak önlemlerden biridir?

 A) Ellerimizi başımızın üzerinde kenetleyerek, çöküp başımızı korumalıyız.

 B) Asansörleri kullanmalıyız.

 C) Balkon ve pencerelere koşmalıyız.

 D) Hızla merdivenlere koşmalıyız.

S.3. Aşağıdakilerden hangisi insan gücüyle çalışan taşıtlardan biri değildir?

A) Vapur B) Bisiklet C) El arabası D) Kayık

S.4. Anne, baba, çocuklar, büyükanne ve büyükbabadan oluşan aile yapısına ne denir?

 A) Geniş aile B) Küçük aile 

C) Çekirdek aile D) Sağlıklı aile

S.5. Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu uzatıp diğer kolumuzu da yana açarsak önümüz hangi yönü gösterir?

A) Kuzey B) Güney C) Doğu D) Batı

S.6. Yönümüzü doğru bulmada en güvenilir araç aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Güneş  B) Pusula  C) Yosunlar  D) Kutup yıldızı

S.7. Bir haritada dağlar hangi renkle gösterilir?

A) Sarı B) Mavi C) Yeşil D) Kahverengi

S.8. Yerkabuğunun birdenbire ve hızlı bir şeklide sallanmasına ne ad verilir?

A) Heyelan  B) Çığ  C) Deprem D) Yangın

S.9. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizi çeviren denizlerden biri değildir?

 A) Kızıldeniz B) Akdeniz  C)Karadeniz D) Ege Denizi

S.10. Hüseyin, gece uyandığında annesinin hasta olduğunu gördü. Bu durumda aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arayarak yardım istemelidir?

A) 110  B) 112  C) 155  D) 156

S.11. I. dünya savaşının başlama ve bitiş tarihleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 1912 – 1919  B) 1913 – 1918

C) 1914 – 1918  D) 1920 – 1924

S.12. Ülkemizin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet B) Padişahlık    

C) Krallık   D) Konfederasyon

S.13. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Atatürk Selanik'te doğmuştur.

B) Atatürk Anıtkabir'de ölmüştür .

C) Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'dır.

D) Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'dir.

S.14. Aşağıdakilerden hangisi günlük temizliğimizden değildir?

A) El ve yüzümüzü yıkamak 

B) Dişlerimizi fırçalamak

C) Tırnaklarımızı kesmek  

D) Ayaklarımızı yıkamak

S.15. Aşağıdakilerden hangisi piknikte yapılmaması gereken bir davranıştır?

A) Top oynamak B) Çiçek toplamak 

C) Ateşi söndürmemek D) Etrafı kirletmemek

S.16. Trafik ışıklarındaki sarı ışık ne anlama gelir?

A) Hazır ol  B) Dur C) Geç  D) Bekle

S.17.  Aşağıdaki taşıma araçlarından hangisi rüzgâr gücü ile hareket eder?

A) Buharlı gemi  B) Uçak  C) Feribot   D) Yelkenli gemi

S.18. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisini en son kullanmaya başladık?

A) Duman B) Güvercin  C) Telefon D) Davul

S.19. İlkbaharın gelişini hangi olayla anlayamayız?

A) Leyleklerin gelişi ile B) Çiçeklerin açması ile

C) Karların erimesi ile  D) Karların yağması ile

S.20. Dünya güneş etrafındaki dönüşünü ne kadar zamanda tamamlar?

A) 365 gün 6 saat B) 354 gün 2 saat

C) 366 gün 3 saat  D) 356 gün 5 saat

Hayat Bilgisi testi bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz ve Türkçe testine geçiniz.

          MİMAR SİNAN

Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.

( 1. , 2. , 3. , 4. ,ve 5. soruları parçaya göre cevaplayınız.)

S.1. Mimar Sinan'ın doğduğu yer, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesi  

B) Kayseri'nin Ağırnas köyü

C) İstanbul D) Nevşehir

S.2. Mimar Sinan çocukluğunda kime çıraklık etmiştir?

A) Dayısına B) Babasına

C) Dedesine  D) Amcasına

S.3. Mimar Sinan'ı saray mimarlarının yanına kim yollamıştır?

A) Bir toprak sahibi  B) Dedesi

C) Teyzesi   D) Babası

S.4. Mimar Sinan'ı toprak sahibi niçin mimarların yanına göndermiştir?

 A) Çok çalışkan olduğu için  

B) Kimsesiz olduğu için

 C) Yapı işlerinde yetenekli olduğu için

 D) Küçük olduğu için

S.5. Aşağıdakilerden hangisi toprak sahibi için söylenebilir?

 A) Acımasız, kötü kalpli bir insandır.

 B) Kendi çıkarlarını düşünen bir insandır.

 C) Çok fakir bir insandır.

 D) İyi niyetli ve yardım sever bir insandır.

S.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz bir cümledir?

 A) Söylediklerimi neden dinlemiyorsun?

 B) Kedi, miyavlamaya başladı.

 C) Yağmur yağınca dizlerim ağrıyor.

 D) Zil çalınınca sınıfı havalandır.

S.7. " bugün mektup dayıma yazacağım "

     1       2           3    4

 Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama nasıl olur?

A) 1 – 3 – 4 – 2  B) 1 – 2 – 4 – 3

C) 1 – 4 – 3 – 2    D) 1 – 3 – 2 – 4

S.8. "hatıra" sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

 A) Babam askerlik anılarını anlattı .

 B) Öğretmenimiz bahçede dolaşıyor.

 C) Babam mahkemede şahitlik yaptı.

 D) Bu sabah çiçekleri suladım.

S.9. Satır sonuna sığmayan aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru bölünmüştür?

A) Yolc – ular   B) Sözlüğ – ümüz   

C) Oku – lum  D) Penc – ere

S.10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) Çikolata B) Kazak C) Defter D) Silgi

S.11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Türkiye'nin B) İzmiri'n C) Ayşe'nin D) Batman'da

S.12. "Hasan amcasının evine gitti." Cümlesinde tümleç hangisidir?

A) Hasan B) Evine  C) Amcasının evine D) Amcasının

S.13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir cümledir?

A) Ali okula gelecek mi? 

B) Hasan bugün okula gelmedi.

C) Elif Bugün okula geldi.  

D) Müslüm bugün okula geldi mi?

S.14. Fakir olmanın utanılacak bir şey olmadığı; çalışmamanın, iş yapmamanın ayıp olduğunu bildiren atasözü hangisidir?

A) İşleyen demir pas tutmaz.    

   B) Atılan ok geri gelmez.

C) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.      

 D) Gülü seven dikenine katlanır.

S.15. Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir?

A) Gözden düşmek B) Acele işe şeytan karışır.

 C) Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.

 D) Gülü seven dikenine katlanır.

S.16. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden çok anlamı vardır?

A) Kedi B) Tavuk C) At  D) Ördek

S.17. "Küçük – kibirli – ördek – çirkin" kelimeleri alfabetik sıraya konulduğu zaman baştan ikinci kelime hangisi olur?

A) Küçük B) Kibirli C) Ördek D) Çirkin

S.18. Aşağıdaki kelimelerle üçlü bir grup oluşturulursa hangi kelime dışarıda kalır?

A) Elif  B) Nurullah C) Hasan D) Müslüm

S.19. "kitap – kitapçı" kelimeleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bu ilişkinin dışında bir anlam ilişkisi vardır?

A) Odun – oduncu B) Çiçek – çiçekçi

C) Süt – sütçü D) Odun – ateş

S.20. Aşağıdakilerden hangisi "Düş"  Kelimesinin  anlamı değildir ?

A) Rüya    B)  yere yıkılmak  C)  hayal    D)   hepsi

 

DOĞRU CEVAP :…………………  PUANI:………………


 

  1.Okullar hangi ayda eğitime başlar?

  a.eylül   b.ekim c.kasım

 2.Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış oldu.Bu savaşın sonunda ne oldu?

 a.Düşmanlar yurdumuzdan temizlendi.

  b.Düşmanlar yurdumuzu işgal etti.

c.Düşmanlar kaçtı.

3.’’Sinan, her sabah kalkınca elini, yüzünü yıkar.Yemeklerden sonra dişlerini fırçalar.Haftada bir defa mutlaka banyo yapar.’’Buna göre ‘’Sinan’’nasıl bir çocuktur?

a.Yaramaz bir çocuktur.

 b.Çalışkan  bir çocuktur.

 c.Temizliğine dikkat eden bir çocuktur.

4.’’Meral, gökyüzüne bakınca kuşların göç ettiğini gördü.Ayrıca evlerinin önüne dökülen yaprakları da temizledi.’’Buna göre ‘’Meral’’ hangi mevsimin özelliğini belirtmektedir?

 a.ilkbahar   b.sonbaharc.kış

5.’’Bugün çocukların en mutlu günü.Bugün dünyanın tek çocuk bayramı.’’ diyen  annemin belirttiği bayramın adı nedir?

 a.23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı  b.30 Ağustos Zafer Bayramı

c.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

6.Yurdumuzda her gün çok sayıda kaza olmakta ve çok sayıda insanımız zarar görmektedir. Kazaların çok olmasının en önemli sebebi nedir?

a.arabalar  b.yollar  c.sürücülerin dikkatsizliği

7.Tekerleğin icadıyla hangi araçlar hızla gelişmiştir   

a.arabalar   b.evler   c.eşyalar

8.İnsanlar, eski çağlarda duman ve sesle iletişim kurarlardı.İletişim araçları hızla gelişti .Günümüzde kullandığımız en hızlı iletişim aracı hangisidir?

 a.mektup   b.telgraf   c.telefon

9.Kitabını çok yakından okuyan, televizyonu çok yakından izleyen kardeşim bir süre sonra gözlük takmak zorunda kaldı.Kardeşim hangi kurala uymadığı için gözlük kullanmaktadır?

a.Sağlıklı okuma ve izleme kuralına

 b.Temizlik kuralına

c.Trafik kuralına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

www.

 

1

Ömer   ER Çalışmalar yapılmış ve kontrol edilmiştir. Veli imza:……………