2.sınıf matematik etkinlik kitabı

2.sınıf matematik etkinlik kitabı dosyası 02-03-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf matematik etkinlik kitabı
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen under33
Eklenme Tarihi 02-03-2018
Boyut 245.08 K
İndirme 19

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 Adım Soyadım:

 

 

DOĞAL SAYILAR

 

 Sayıları yazmada kullanılan işaretlerin her birine ………………denir.

 

 

RAKAMLAR :               0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9

 

Aşağıdaki boşlukları uygun terimlerle tamamlayınız.

 

 Bir sayı içinde, rakamların bulunduğu yere……………………. denir.

 

 Bütün sayma sayılarında, en küçük basamak ……………………dır.

 

 Sıfırdan başlayan ve sonsuza kadar süren sayılara……………………denir.

 (0, 1, 2, ……,50,51,………………,500,…………………1568,……………)

 

 Birden başlayan ve sonsuza kadar süren sayılara……………………denir.

 (1, 2, 3, ……………….,267,……………….12345,……………………)

 

Aşağıdaki soruları işlemlerini yaparak yanıtlayınız.

 

 1- 24 ile 36 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

 

 2- 829 doğal sayısında, hangi rakamın sayı değeri en büyüktür?

 

 A) 8   B) 9   C) 2

 

 3- 75 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak ve sayı değerlerinin farkı kaçtır?

 Çözüm:

 

 

 

 4- 62 doğal sayısının içinde kaç tane onluk vardır?

A) 5   B) 6   C) 2

 

5- Üç basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?

 

 A) 901   B) 900   C) 999

 

 

       6- İki basamaklı en küçük tek doğal sayı ile en büyük çift doğal sayının farkı kaçtır?

 

 A) 89   B) 88   C) 87

 

TOPLAMA- ÇIKARMA

 

1- Suat’ın bilyelerini, Fuat’ın bilyelerinden  28 tane fazladır.Suat’ta 73 bilye varsa iki kardeşin         bilyeleri toplamı kaç tanedir?

A)101                         B)118                        C)45

 

2- Bir çıkarma işleminde eksilen 245,fark 73’tür.Çıkan  kaçtır?

 

A)294                         B)172                       C)107

 

3-Bir trendeki bayan yolcuların sayısı, erkek ve çocuk yolcuların sayısından  49 daha azdır.Erkek yolcu ile çocuk yolcuların sayısı  137 ise bayan yolcu sayısı kaçtır?

 

A)76                            B)88                          C)68

 

4- -157 : A  ve  A+87 :116   ise ‘☼’ yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)186                           B)159                         C)203

 

5- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 

Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden ……………..çıkarılır.

 

Çıkarma işleminde  verilmeyen eksileni bulmak için fark ile………………..toplanır.

 

Çıkarma işleminde farkı bulmak için eksilenden…………………………….çıkarılır.

 

 

7- Bir çıkarma işleminde çıkan 87, fark 98’dir.Bu işlemde eksilen kaçtır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

8- Sınıfımızda 41 öğrenci vardır.Kız öğrenciler 23 kişidir.Erkek öğrencilerin üçü  gözlük kullanmaktadır.Sınıfımızda gözlük kullanmayan kaç erkek öğrenci vardır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

9- 93 fındığım vardı.25 tanesini kardeşime verdim ,29 tanesini yedim.Kaç fındığım kaldı?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

 

Matematik   Ödevi

 

1-Okulumuzda 285 kız, kızlardan 196 fazla erkek öğrenci vardır.Okulumuzun mevcudu kaçtır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

2-858 sayısında sayı değerleri aynı olan rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

3-         36+313 >?   ifadesinde  ?   yerine  yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

 Çözüm:

 

 

 

 

 

 

4-   53A Yandaki toplama işleminde A+B kaçtır?

    +275           Çözüm:

      8B3

 

 

 

5-Üç basamaklı en  küçük tek sayı ile iki basamaklı en büyük  çift sayının toplamı kaçtır?

   Çözüm:

 

 

 

 

 

 

6-Dedem 65 yaşındadır. Dedemin 3 yıl önceki yaşı ile 3 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaçtır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

7-426 sayısının 127 fazlasını 345 ile toplarsak hangi sayıyı elde ederiz?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Üç basamaklı en büyük çift doğal sayının yarısı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

10- 85 doğal sayısından bir önceki ve bir sonraki tek doğal sayıların toplamı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

11- İki basamaklı en büyük sayının 34 eksiği kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

12- 75 doğal sayısına kaç eklersek iki en büyük çift doğal sayıyı elde ederiz?

 

 

 

 

 

 

 

 

13- İki basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük tek sayının çarpımı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Üç basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEK VE ÇİFT SAYILAR DOĞAL SAYILAR

 

 

1) 2,4,6,8,10,12,………  şeklindeki ritmik saymalara …………………………sayılar denir.

 

2) Verilen bir doğal sayının çift olup anlamak için …………………….basamağındaki rakama bakarız.

 

 1. Aşağıdaki doğal sayılardan çift olanları X ile işaretleyiniz.

 

 

64

24

11

88

77

19

18

5

28

81

95

33

70

65

99

1

10

40

27

57

2

82

 

 

4)Eren önce 2 tane bilyesini cebine koyuyor ve 2’den  başlayarak ileriye doğru 4’er 4’er sayıyor.Kaçıncı saymada 36 sayısını söyler?

 

5) 0,5,2 sayılarını kullanarak üç basamaklı kaç tane çift doğal sayı yazılabilir?Aşağıya yazınız.

 

 

 

6) 1,2,5 sayılarını kullanarak yazılan en büyük çift doğal sayıdan (üç basamaklı ),aynı sayıları kullanarak yazılan üç basamaklı en küçük çift doğal sayının farkları kaçtır?

 

 

 

7) Sınıfımızda  45 öğrenci vardır.Beden  eğitimi dersinde tekli sıra olduk kaçıncı öğrenci  ortada olur?

 

 

 

 

8) 87a üç basamaklı doğal sayının en küçük çift sayı olabilmesi için ‘’a’’yerine hangi sayı yazılmalıdır?

 

9)

 

 + + + +

 

 

 + + +

 

 

 

 + +

 

 

 

 +

 

 

 

                                               Rakamları Basamak ve Sayı Değeri

 

1-Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz.

 

71= 26=

 

45= 42=

 

elli üç= seksen dokuz=

 

altmış yedi= otuz sekiz=

 

2- Aşağıdaki çözümlenmiş doğal sayıları rakamla yazınız.

 

3 yüzlük+4 onluk +8 birlik =                             7 yüzlük+ 6 onluk+5 birlik=

 

(100)+(10+10)+(1+1+1+1+1+)=                                     (100+100)+(10+10+10)+(1+1+1+1+1) =

 

3-Sol tarafta verilen sayılarda sağdaki sayıları eşleyiniz.

 

400+30+5 5 yüzlük+7 onluk+2 birlik

 

yüz seksen sekiz 56

 

572 on dokuz

 

(1x10)+(9x1) dört yüz otuz beş

 

5 onluk + 6 birlik                                        188

 

 

4-

Sayı

Sayı değerleri toplamı

Sayı

Sayı değerleri toplamı

99

 

 

14

 

69

 

 

46

 

20

 

 

37

 

17

 

 

28

 

75

 

 

44

 

86

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Aşağıdaki sayıların sayı değerleri toplamı kaçtır?

 

  Otuz üç                 elli dokuz          

 

             Seksen bir          4 onluk+9 birlik

 

            (6x10)+(8x1)       (7x10)+(5x1)     

 

            4 onluk +2 birlik                                                               60+7                 

 

            kırk sekiz                                                                         seksen dört        

 

6-‘’444’’doğal sayısının hangi basamağındaki ‘’4’’ rakamının basamak değeri 40’tır?

 

     A)yüzler basamağı  B)onlar basamağı               C)birler basmağı

 

 

 

 

 

 

7-‘’5AA’’ doğal sayısında rakamların  basamak değerlerinin toplamı 566’dır. Buna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

                     A)6                  B)7                    C)8

 

 

 

 

8- Aşağıda verilen doğal sayıları çözümleyiniz.

 

32 = 3 onluk + 2 birlik

 

48 =

 

59 =

 

70 =

 

9- Aşağıdaki doğal sayıları oluşturan rakamların basamak değerlerini hesaplayınız.

 

23=      57=

 

91=     22=

 

96=     15=

 

10- Aşağıdaki boşlukları uygun terimlerle doldurunuz.

 

İki basamaklı doğal sayılar,…………… ve ……………….oluşur.

 

Birliklerin yazıldığı yer ;……………………………..basamağıdır.

 

Onlukların yazıldığı yer ;……………………………..basamağıdır.

 

 

 

  PROBLEM SINAVI

 

1)Bir okuldaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 172 kişi fazladır.Kız  öğrenciler 315 kişi olduğuna göre bu okulda  kaç öğrenci vardır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

2)Bir bahçede 325 meşe ağacı , 224 kiraz ağacı, kiraz ağacı, kirazlardan  78 fazla şeftali ağacı vardır.Bahçemizde toplam  kaç ağaç vardır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

3)’’3,6,4’’ rakamları ile yazılabilen en büyük ve  ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?

 Çözüm:

 

 

 

 

 

 

4)Bir çıkarma işleminde çıkan 196, fark 235 ise eksilen  sayı kaçtır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

5)380 sayfalı öykü kitabının birinci gün 125 sayfasını okudum.İkinci gün birinci günden 29 sayfa daha az okudum.Daha okuyacağım kaç sayfa kaldı?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

6)Devlet Hastanesi’nde  183 hasta yataklı tedavi görmektedir.Cuma günü 26 hasta taburcu olmuş, 35 hastanın yeni yatışı  yapılmıştır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

 

7)675 ytl’si olan Semra Hanım parasını bir kısmı ile elbise alıyor .Geriye 459 ytl kalıyor.Elbiseye ödensen para ne kadardır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

8)Hangi sayıdan 475 çıkarılırsa 119 kalır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

9)665 doğal sayısındaki altıların basamak değerleri farlı kaçtır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

10)Rakamları farklı en büyük doğal sayıdan hangi sayıyı çıkarırsak 678 kalır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

 

11-) Baba ile oğlunun kütleleri toplamı 6 kg’dır. Baba oğlundan 50 kg fazla olduğuna göre, oğlunun kütlesi kaç kg’dır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

12) Bir yılda 180 gün eğitim öğretim yapılmaktadır. Bir yılda eğitim öğretim yapılmayan kaç gün vardır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

13) Kilogramı 3 YTL olan bir maldan 36 YTL’lik aldım. Aldığım bu mal kaç kg’dır?

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

DENK KESİR

 

 

 

 

 

Denk olan kesirleri bulup  aynı renge boyayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk Kesirleri Öğrendik mi?

 

1)Halid’in yazdığı her bir kesri  bir sayma  sayısı ile genişleterek denk bir kesir yazınız.

2)Özge’nin yazdığı  her bir kesri bir sayma sayısı ile sadeleştirerek denk bir kesir yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3)Her bir bölümde verilen şekillerin belirttikleri kesir sayılarını altlarına yazınız .Bu kesirlerin denk olup olmadıklarını sembol kullanarak belirtiniz.

  

 2                    ___ ____  ____

 4                   

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

Benimle Toplama Oyunu Oynamak İster misiniz?

 

        Yolunu  kaybeden küçük ayı evine gitmek istiyor.Ancak doğru yolu bulmak için hayvan dostunun söylediği işlemleri bilmesi gerekiyor.Ona yardım eder     misiniz?

 

 

 

 

RİTMİK SAYMA

Aşağıdaki yüzlük tablolarda ,ritmik saymalar oluşturunuz.

    6’şar ritmik sayma yaparak sayıları boyayınız.                    7’şar ritmik sayma yaparak sayıları boyayınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

60

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

52

53

54

55

56

57

58

59

60

70

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

62

63

64

65

66

67

68

69

70

80

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

72

73

74

75

76

77

78

79

80

90

81

82

82

84

85

86

87

88

89

90

82

82

84

85

86

87

88

89

90

100

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 

 

    8’er ritmik sayma yaparak sayıları boyayınız.                    9’ar ritmik sayma yaparak sayıları boyayınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

60

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

52

53

54

55

56

57

58

59

60

70

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

62

63

64

65

66

67

68

69

70

80

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

72

73

74

75

76

77

78

79

80

90

81

82

82

84

85

86

87

88

89

90

82

82

84

85

86

87

88

89

90

100

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 

    4’er ritmik sayma yaparak sayıları boyayınız.                    5’er ritmik sayma yaparak sayıları boyayınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

60

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

52

53

54

55

56

57

58

59

60

70

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

62

63

64

65

66

67

68

69

70

80

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

72

73

74

75

76

77

78

79

80

90

81

82

82

84

85

86

87

88

89

90

82

82

84

85

86

87

88

89

90

100

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 

Aşağıdaki örüntülerdeki boş kalan yerleri tamamlayınız.

 • 54  ,  ……  ,  62  ,  66  ,  ……..  ,  74
 • 24  ,32  ,  ………..  ,  48  ,……..   , …….

9  ,  ……  12  , ……  ,  …….   ,  21  ,  ….

 

 

 

Adım Soyadım:

 

KÜTLE ÖLÇÜLERİ

1)Domates ,soğan ,pirinç gibi varlıkların kütlelerini………………………………………ile ölçer ve kısaca …………ile gösterilir.

 

2)1 kilogram içinde …………..yarım kilogram vardır.

 

3)

 

 Ütü……………………g’dır.

4)

 

 

 

 Karpuz ……………kg…………gr’dır.

 

 

 

5)Resimdeki muzun tartım sonuçlarını 200 gr,100g,50g’ların toplamı şeklinde yazınız.

 

 

_____g

                                                                                                  _____g

 

 

 

            Aşağıdaki tabloda verilen varlıkların kütlelerini hangi ağırlık birimi ile ölçeriz? İşaretleyiniz.

 

 

 

VARLIKLAR

KİLOGRAM

GRAM

 

AT

 

 

 

KALEM

 

 

 

ÖRDEK

 

 

 

ARABA

 

 

 

BİSİKLET

 

 

 

GÜL

 

 

 

 

 

 

      Günlük yaşamımızda kilogram ve gramı nerelerde  kullanıyorsunuz? Sizce hangi meslek dallarındaki insanlar  bu birimleri işleri için kullanırlar.Tablo üzerinde ifade  ediniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

 

SAATLER

 

 

1)Aşağıdaki saatlerde verilen zamanların akrep ve yelkovanlı  saatteki karşılıklarını çiziniz.   

 

 

 

 

             09:10                                      20:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22:35 15:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 02:25 03:05

 

 

 

 

 

 

      Bir tatil gününde yaptığınız işleri saatlerle ifade ederek, şekille gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

EĞLENCELİ MATEMATİK

Doğal sayılarda karşılaştırma

     Bulutların içlerini uygun sayılarda doldurunuz.

 

 

 < < <    <

 

 

 

 

 > > > >

 

 =

 

 

                                                           Kaplumbağa üzerindeki sayıların  küçükten                                                                

                                                              büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.

 

 

 

 

 -              _______________________________________

 

 

 

 Üç basamaklı en büyük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayıyı sembol kullanarak karşılaştırınız.

 

__________________________________________________________________

 

 

 5,1,3 rakamlarını kullanarak (tekrarsız) oluşturabilecek üç basamaklı sayıları listeleyerek büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.

 

 

__________________________________________________________________

 

 

 175  ile  352  sayıları arasında yer alan 5 sayı  yazarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

 

 

               175<_______<______<_______<______<_______<_______<352__

 

 

 

 

 Vazodaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yamanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

MATEMATİK DEĞERLENDİRME

 

1-486 doğal sayısında 4rakamının basamak değeri nedir?

 

A)400   B)40   C)4

 

2-  356,468,402,520   sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

A)402>520 >368>356

B)520>402>368>356

C)520>368>402>356

 

3-Esra göl kenarında ördekleri seyrediyordu.Ördekleri saydığında yaklaşık olarak.50 ördek var dedi.Esra saydığı ördekleri en yakın onluğa yuvarladığına göre gölde  en az ve en fazla kaç ördek olabilir.?

 

A)45-50    B)48-49   C)51-52

 

4-Bir çiftlikte 186 tavşan ,182 tavuk ,12 kaz vardır. ,İki ayaklı hayvanların sayısı ile dört ayaklı hayvanların sayısının farkı kaçtır?

 

A)194   B)8  C)182

 

5- Boş reçel kavanozunun kütlesi  300 gramdır.İçine reçel konulduğunda 900 gram gelen kavanozun içinde kaç gram reçel vardır?

 

A)1200g    B)700g    C)600g

 

6-25 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla bulunan sayı ile 34 sayısının en yakın onluğa yuvarlamasıyla bulunan sayının farkı kaçtır?

 

A)0    B)30  C)25

 

7-Üç tane iki basamaklı sayının toplamıyla elde edilen en büyük sayı kaçtır?

 

A)295     B)297    C)999

 

8-(1,5,7) sayılar  ile oluşturacağınız üç basamaklı rakamları tekrarsız en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?

 

A)908      B)872    C)918

 

9-     503     İşleminin sonucu kaçtır?

       -378

 

 

A)235         B)125     C)275

 

10-Bir çıkarma işleminde eksilen 783, fark 314 ise çıkan sayı kaçtır?

 

A)469        B)479      C)1097

 

 

 

 

11-     Defter =120 g      Kalemlik =95g      Çanta =1 kg  455g

 

Yukarıdakilerden  hangisi 1 kilogramdan ağırdır?

 

A)defter     B)kalemlik     C)çanta 

 

12-  818  doğal sayısında tekrar edilen rakamları basamak  değerleri farkı kaçtır?

 

A)0             B)792        C)708

 

13-Bir dakikada 68 sözcük okuyan öğrenci 14 dakikada kaç sözcük okur?

 

 A)952         B)854       C)272

 

14-  4 kardeş  22 cevizi aralarında eşit olarak paylaşıyorlar , artan cevizleride annelerine veriyorlar.Annelerine kaç ceviz vermişlerdir?

 

A)5        B)0     C)2

 

 

15-    309kg  portakalı 3  günde satan manav bir günde kaç kg portakal satmıştır?

 

A)103 kg      B)13  kg     C)113  kg

 

16-    (12x5)x0= ? işlemini sonucu kaçtır?

 

A)60          B)12         C)0

 

17)4+4+4+4+4= 20 işleminin çarpma işlemi şeklinde gösterilişi nasıldır?

 

A)5X4=20             B)4X5=20              C)4+5=20

 

 

18-      KLM    işleminde  KLM yerine hangi sayı gelmelidir?

 +  97

  526

 

A)429                     B)439       C)623

 

19-   265 İşleminde ABC yerine hangi sayı gelmelidir?

        159

    +   ABC

 

A)321              B)301            C)411

BD18184_BD18185_BD18182_BD18217_BD18184_BD18185_BD18182_ 

20)

 

 

Yukarıdaki örüntüyü bozan şekil hangisidir?

BD18185_BD18182_ 

A) B) C)

 

 

 

   Başarılar……………..

 

Adım Soyadım:

GEOMETRİ

 

A) Aşağıda verilen sorulara uygun örnekler veriniz.

 

1- Çevrenizde küp,dikdörtgenler prizması,kare, prizma ve üçgen prizmaya benzeyen varlıkları 

yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

2-Küp,kare,prizma ve üçgen prizmaya benzeyen  varlıkları karşılaştırınız.Benzer ve farklı  yönlerini yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

B)Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

 

1-Aşağıdakilerden hangisinin yüzey sayısı diğerlerinden  farklıdır?

 

A)                                      B)                                C)

 

 

 

 

 

2-Aşağıdaki varlıklardan hangilerinin köşesi yoktur?

 

         1-Top              2-Madeni para      3-Konserve kutusu       4-Dolap

 

      A)1,2,3           B)2,4      C)3,4

 

 

3-Kare prizma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. 5 tane yüzeyi vardır?
 2. Alt ve   üst yüzeyleri birbirine eşittir.
 3. Yan yüzeyleri birbirine eşittir.

 

 

4-Aşağıdaki varlıklardan  hangisi dikdörtgenler prizmasına benzer?

 

A)                                                     B)                                                C)

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Aşağıda varlıklar ve benzedikleri geometrik şekiller eşleştirilmiştir.Hangisi yanlıştır?

 

A) Yağ   tenekesi       ----    dikdörtgenler prizması

B) Zar                        ----     küp

C)Konserve kutusu   ----     silindir 

 

 

 

C-)Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

 

 

1-Küpün   ................................   yüzeyi vardır.

 

 

2-Yüzeylerin  kesiştiği yere  ........................... denir.

 

 

3-Kürenin bütün yüzeyleri   ......................................

 

 

4-.............................  ayrıtı yoktur.

 

 

5-Küp,kare,prizma ve dikdörtgenler prizmasının  ..........................  köşesi vardır.

 

 

D)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına  D  ,yanlış olanların başına Y yazınız.

 

 

(   ) Top ve karpuz şeklindeki yüzeyler , eğri yüzeylerdir.

 

 

(   )              ve             şekilleri kapalı yüzeylerdir.

 

 

(   ) Silindir şeklindeki konserve kutusunun 3 tane ayrıtı vardır.

 

 

(   ) Sıfır rakamı kapalı bir yüzey belirtir.

 

 

(   ) Küre yüzeyi, eğri bir yüzey değildir.

 

 

(   ) Silindirin ayrıtı ve köşesi yoktur.

 

 

(   ) Bir dosya kâğıdını kullanarak silindir yapabiliriz.

 

 

(   ) Eğri yüzeyler düz bir yüzey üzerine açılabilir.

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

PROBLEMLER

 

1- Günde 12 lt süt veren bir inek, 30 günde kaç lt süt verir?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

2- Bir havuza her gün 15 lt su konuluyor. 40 günde kaç lt su birikir?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

3- Ali 13 yaşındadır. Babasının yaşı, Ali’nin yaşının 2 fazlasının 3 katına eşittir. Ali’nin babası kaç yaşındadır?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

4- Oya’nın yaşının 6 fazlasının 4 katı annesinin yaşına eşit oluyor. Oya 4 yaşında olduğuna göre, annesinin yaşı kaçtır?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

5- İki basamaklı en büyük çift doğal sayının 48 eksiğinin 7 katı kaçtır?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Bir kolide 30 yumurta vardır. 20 koli yumurtanın 13  tanesi kırıldı. Sağlam yumurtaların sayısı kaçtır?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

7- Günde ortalama 606 km yol giden bir taşıt, 7 günde kaç km yol gider?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Okulumuzun tüm öğrencileri, bahçede sıra oldular. 64 sıra oluştu. Her sırada 5 kişi olduğuna göre, okul mevcudumuz kaçtır?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Her biri 14 kg olan 3 paket sabun, 2 kutuya eşit miktarda yerleştiriliyor. Her kutunun ağırlığı kaç kg’dır?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Sıla her gün hikâye kitabından 6 sayfa okuyor. 17 gün sonra 19 sayfası kalıyor. Hikâye kitabı kaç sayfadır?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Okulumuzda 579 öğrenci var. Her öğrenci okul kitaplığına 4’er kitap getirdi. Kitaplığımızda kaç kitap oldu?

ÇÖZÜM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

ÇETELE, SIKLIK TABLOSU VE ŞEKİL GRAFİĞİ

 

1- Aşağıda verilen çeteleye göre sıklık tablosunu oluşturunuz.

    Çetele       IIIII = 5

 

Menekşe

 

IIIII          IIIII          IIIII          III  

 

Karanfil

 

IIIII         IIIII          IIIII          IIIII          I

 

Lale

 

IIIII          IIIII          IIIII          II

 

Gül

 

IIIII          IIIII          IIIII          IIIII

 

Sıklık Tablosu

 

Menekşe

 

 

Karanfil

 

 

Lale

 

 

Gül

 

 

2- Aşağıda verilen şekil grafiğine göre soruları cevaplayınız.

 

 

Elma

( 7 tane elma resmi)

 

Armut

( 5 tane armut resmi)

 

Karpuz

(6 tane karpuz resmi)

 

Kiraz

( 4 tane kiraz resmi)

 

Her şekil  5 meyveyi göstermektedir.

 

* Elma sayısı kaçtır?

 

* Armut sayısı kaçtır?

 

* Karpuz sayısı kaçtır?

 

* Kiraz sayısı kaçtır?

 

* Karpuz, kirazdan kaç fazladır?

 

* En az ile en fazla olan meyvenin farkı kaçtır?

 

* Armut ile kiraz toplamı kaçtır?

 

* Toplam kaç meyve vardır?

 

 

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

 

 Can, çiftlikteki hayvanların şekil grafiğini yapmak istiyor. Aşağıya her şekil 4 hayvanı

 

gösterecek  biçimde şekil grafiği yaparak Can’a yardımcı olalım.

 

 

 

 

Ördek

 

 

Tavuk

 

 

Horoz

 

 

At

 

 

Her şekil 4 varlığı gösterir.

 

 

 

 

4- Aşağıdaki boşluğa, sınıfınızdaki kız ve erkek öğrencileri gösteren bir şekil grafiği çiziniz. Her şekil 2 öğrenciyi gösterecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

AÇILAR

 

1- Aşağıda verilen açı çeşitlerini gönye kullanarak bulunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 .....................................       ...........................         ........................            .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................         ...................................       .................................         ...........................

 

 

 

 

2- Aşağıdaki düzlemsel şekillerden tüm açıları dik olanları kırmızı, bazı açıları dik olanları mavi, dik açısı olmayanları sarı renge boyayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Açıya, çevrenizdeki varlıklardan örnekler veriniz. Resmini çizebilirsiniz. ( Saatin kolları bir açı oluşturur.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Aşağıdaki tabloya belirtilen özelliklere uygun geometrik şekiller çiziniz.

 

 

 

Dik Açısı Olmayanlar

 

Bazı Açıları Dik Olanlar

 

Tüm Açıları Dik Olanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

ROMEN ( ROMA ) RAKAMLARI

 

10’a kadar olan Romen rakamları aşağıda gösterilmiştir. İnceleyiniz.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

 

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 

 • I ve X rakamları yan yana.................................... fazla yazılmaz.

 

 • ............................. rakamı yan yana iki kez yazılmaz.

 

 • Romen rakamının soluna, sayı değeri kendinden küçük rakam yazılırsa sağdaki sayıdan...................................... olur.

 

 • Romen rakamının sağına sayı değeri kendinden .................................... bir rakam  yazılırsa soldaki sayı ile toplanmış olur.

 

Aşağıdaki şekillerde verilen romen rakamlarının okunuşlarını altlarına yazınız.

 

    BL00381_                          BS00559_

 

       VIII. SOKAK  IV. CADDE    XX. YÜZYIL

 

 

.....................................      ..............................                       ............................................     

 

BD06662_               CRUIS002

 

 02. X. 1998     XII. VATAN GEMİSİ

 

 

    ....................................           ......................................

 

 

 

 

Aşağıda verilen Romen rakamlarını, latin harfleri ile yazınız.

 

II: ............................................  XX: .........................................

 

V: ............................................  VI: ...........................................

 

VII: ..........................................  IX: ...........................................

 

IV: ............................................  XV: .........................................

 

 

Aşağıdaki tarihlerde verilen ayları sayma sayılarıyla yazınız.

 

 1. VII. 1990 :                

 

 1. XI. 2000

 

 1. IV. 2006

 

30. XII. 2005

 

22.   I.  1977

 

 

Siz de doğum tarihinizi Romen rakamlarını kullanarak aşağıya yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

ÖRÜNTÜ

 

Aşağıdaki örüntülerde eksik bırakılan öğeleri tamamlayınız.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO01380_NA01441_NA01441_SO01380_                  NA01441_SO01380_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYI DİZİLERİ

 

1) Aşağıdaki  şekilde sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre soru işaretlerinin yerlerine hangi sayılar gelmelidir?

 

                                      A) 11-23  B) 10-22  C) 12-25

 

                ( Daire 8 eş parçaya ayrılıp en üstten başlanarak içine 3,6,9,?,15

    18,21,? Yazılacak)

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

Yukarıdaki şekilli sayı dizisinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

 

A) 21   B) 23    C) 24

 

 

3)             7        6    8

 

 

 

  5          21           9  3         18 9  4 ? 12

 

 

Yukarıdaki şekilde ? yerine hangi sayı yazılabilir?

 

A) 30  B) 24    C) 28

 

 

4)

 

 

 

  

        Sayılar kutucuklara belli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Buna göre kırmızı renge boyalı kutucuğa hangi sayı gelmelidir?

 

A)  63  B)  56     C) 72

 

 

 

5) Aşağıdaki sayı dizisinde ? yerine hangi sayı gelmelidir?

 

49             58             ?              76             85

 

A) 67  B) 68     C) 69

 

 

 

Adım Soyadım: 

RİTMİK SAYMA

 

6’şar ritmik sayma

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

7’şer ritmik sayma

 

 

 

 

 

9’ar ritmik sayma

 

 

 

 

 

 

 

 

Geriye doğru 3’er ritmik sayma

 

 

 

 

 

 

 

 

100’er ritmik sayma

 

 

 

 

 

 

 

260- 360 - ............- .............- ................-...............- 860-...........

1000’er ritmik sayma

 

1000- 2000- ............-...........-............-.............-.............-...............-..............

 

 

 

 

 

1-) 84’ten başlayarak ( 84 dahil) geriye doğru 4’er ritmik sayarken 8. sayı kaç olur?

 

A) 52    B) 56    C) 58    D) 60

 

 

2-)  1_ 6_11_16_20_26_31   sayı dizisinde , kuralı bozan sayı hangisidir?

 

A) 1    B) 11    C) 16    D) 20

 

 

3-) 15- 18- 23- 26- 31- ............... sayı dizisinde, diziyi tamamlayacak sayı kaçtır?

 

A) 32    B) 34    C)36    D) 38

 

 

4-) 13 ile 25 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

A) 11    B) 12    C) 13    D) 14

 

 

5-)

 

 

 

  1                                            3                                                 ?

 

 

 

 

 

Yukarıdaki sayılar arasında bir kural vardır. Buna göre ? yerine hangi sayı gelmelidir?

 

 

A) 5            B) 4   C) 3    D) 2

 

 

6-) Aşağıdaki ifadelerde” * “ hangi işaret yerine kullanılmıştır?

 

     16 * 25 = 41         28 * 8 = 36            54 * 43 = 97

 

A) Çıkarma            B) Bölme  C) Çarpma          D) Toplama

 

 

7-)  Aşağıdaki sayı dizisinde ? yerine hangi sayı gelmeli?

 

 

92- 87- 90- 85- 88- 83- 86- ? – 84

 

 

A) 81           B) 83  C) 85    D) 92

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

PARALARIMIZ

 

          Aşağıdaki resimlerde gördüklerinizi kaç YTL ile satın alabilirsiniz? Araştırınız ve etiketlerin üzerine yazınız.

 

CLOTH005                                                                       DRINK178                         

 

 

 

ARTEQ021                                    FOOD132

 

 

 

 

 

 

 

          Annem markete gitti. Listede bulunanları aldı. Kaç YTL harcadı? Araştır ve yaz.

 

 1 paket çay.................................................YTL

 1 kg şeker...................................................YTL

 12 yumurta.................................................YTL

 4 ekmek......................................................YTL

 2 kg elma....................................................YTL

 5 kg patates.................................................YTL

 5 tane limon................................................YTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sude’nin cüzdanında 5 YTL vardı. Sude, resmini gördüğünüz kalemi alırsa, geriye ne kadar parası artar?

 

ARTEQ044

 

 

          Asım, aşağıdakileri satın almak istiyor. Bunun için kaç YTL’ si olmalı?

 

 

TOY061                             TOY035

 

 

 

                                      DAIRY043

 

 

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 

1-) 100 YTL içinde kaç tane 20 YTL vardır?

 

 

 

2-) 5 YTL, kaç tane 1 YTL eder?                                                                                                         

 

 

 

3-) Elif, her hafta kumbarasına 5 YTL atıyor. Bir ay sonunda Elif’in kumbarasında kaç YTL birikir?

 

 

 

Adım Soyadım:

ÇEVRE

 

Karenin çevre uzunluğunu bulalım mı?

                9 cm

                                             * Karenin çevresi ; dört kenar uzunluklarının toplamıyla veya bir   

    kenar uzunluğunun 4 ile çarpıyla bulunabilir.

9 cm                        9 cm           

                                              9+ 9+ 9+ 9= 36 cm karenin çevresi                   

                                              4x 9 = 36 cm karenin çevresi

                9 cm

 

1-) Aşağıdaki karelerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.

 

 

 

 3 cm

 6 cm

 

 

 

 

Çevre Uzunluğu:     Çevre Uzunluğu:

 

 

 

 

 

 

 

2-) Ali sabah evden çıkıp okula oradan da  parka uğrayacak. Marketten alışveriş yapıp

eve gelecek. Toplam kaç m yol yürüyecek?

 

COBJE014        7 m                   TOY047

    Okul    Park

 

 

7 m          7 m 

 

 

 

COBJE014                7 m         COBJE014

       Ev        Market

 

 

 

 

 

 

Dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulalım mı?

 

4 m Dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmak için; dört kenar                                        uzunluğu toplanır ya da kısa ve uzun kenarların uzunlukları toplanıp sonuç 2 ile çarpılır.

    

8 m       8 m           4+ 4+ 8+ 8= 24 m dikdörtgenin çevresi

 

    4+ 8 = 12

    12x 2 = 24 m dikdörtgenin çevresi

 

             4 m

 

 

1-) Aşağıdaki dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.

 

     10 cm      10 cm

 

 

        5 cm        20 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-) Aşağıya cetvelinden yararlanarak kenar uzunlukları 4cm, 6 cm ve 2cm olan üç kare çiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-) Aşağıya cetvel yardımıyla bir kenarı 3 cm ve diğeri 5cm olan ve bi kenarı 5cm ve diğeri 8 cm olan iki dikdörtgen çiziniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım Soyadım:

YUVARLAMALAR

 

1- Aşağıdaki sayıları, en yakın onluğa yuvarlayalım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

   

       20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40

 

 

Yukarıdaki sayı doğrusundan faydalanarak aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.

 

21    29     32     38

 

24      25     37     34

 

 

3- Aşağıdaki toplamların sonuçlarını yuvarlayınız.

 

 

25 + 32 =      60 + 21 =  

 

19 + 53 =      45 + 17 =    

 

70 + 15 =      15 + 31 =  

 

 

 

4- Mehmetlerin çiçekçi dükkanında 324 saksı çiçek var. Mehmet babasına kaç saksı çiçekleri olduğunu sordu. Babası ise;

 

“Yaklaşık ...................... saksı çiçeğimiz var.” dedi.

 

Babasının verdiği cevabı yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Aşağıdaki varlıkların ağırlıklarını en yakın onluğa yuvarlayınız.

 

ELEPH006                                                                    FISH013

 

              233 kg                                14 kg

 

 

 

 

LION002                                                                         RABT001 

        134 kg                12 kg

 

 

SHEEP001                                                                 BOVIN002

          46  kg                    233 kg 

 

 

 

 

CEXER009                                                                                    GRAIN034

 

         144 kg          25 kg

 

 

 

 

Adım Soyadım:

KESİRLER

 

A) Aşağıda yazan kesir sayıları gösterecek şekilde boyayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

        1         1    3     2

        4          2    6      4

 

 

B) Aşağıda verilen kesir sayılarını şekil çizerek gösteriniz.

 

3   1    4    2

 

5   3    4    3

 

 

 

 

 

 

C) Aşağıda şekille gösterilen kesir sayısını yaz, sayı doğrusunda göster.

 

       1

          2 0              1 

    

 

 

  3

    0               1

  4

 

 

 

  3

    0              1   8

 

 

  1

         

  10  0             1 

 

 

3                       0                                                                            1           

       3

 

 

 

 

 

 

D) Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız.

 

 

 

      ______     >   ______   >    ______

 

 

 

 

 

 

       ______  >  ______  >  _______

 

 

 

 

 

 

       ______  >  ______   >  _______

 

 

 

 

 

 

D)Aşağıdaki örüntüde bir sonra gelen iki objeyi çiziniz.