2.sınıf matematik deneme soruları

2.sınıf matematik deneme soruları dosyası 15-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf matematik deneme soruları
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen muratogretmen
Eklenme Tarihi 15-12-2017
Boyut 670.19 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Adı : ………………….                   

Soyadı : …………..........                    MATEMATİK SEVİYE TESBİT TESTİ              

Numarası : ……….

SORULAR

1-Aşağıdakilerden en uzun olanı hangisidir?    

  

2-En kısa varlığı işaretleyiniz?

3-Varlık sayısı en az grubu işaretleyiniz.

4-Varlık sayısı en fazla olan grubu işaretleyiniz

5- Aşağıdaki sayma işleminde boş bırakılan yere  hangi sayı gelmelidir?

  4-7-10-13-16-19-22-25-  ?  -31-33 ………..

      a)28                   b)26                      c)24

6-Ali, yolda adımlarını atarken 4’er sayıyordu.12.adımda saydığını unuttu.Ali hangi sayıya gelmiştir?

   a)  44                     b)48                    c)46

7- Hangisi boş kümedir?

a)                                           b)                                              c)                     

 

8- 89 sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

     a) 98               b)68                           c)89

9- 6 onluk+7 birlikten oluşan sayı hangisidir?

     a)76                b)67                 c)77

10- Uzunluk ölçüsü birimi nedir?

      a).Lira                       b).Kilogram                      c).Metre

11- Anne  Ali’den 23 yaş büyük.Ali 9 yaşında olduğuna göre anne kaç yaşındadır? 

      a)30                 b)32                D.33

12- 4 düzine kalemden 2 deste kalem çıkarılırsa  kaç kalem kalır?

     a) 28                   b) 26                 c) 68

13- Aşağıdaki doğal sayıların arasında kalan sayı  hangisidir?

     28- …. -30                          69 - …. 71

     a) 27,68            b)26,67           c)29, 70

14-Aşağıdaki doğal sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?

      98 – 65 – 56 - 84 - 48 - 34 - 43  

    a)98,84,65,56,48,43,34         b)84,98,56,43,34,48 65          c)98,84,56,65,34,48,43

                                                1

15- Aşağıdaki şekillerden               kesrini gösteren hangisidir

                                                2

   a                                b                            c                                 

 

                                                                                       1

16-Aşağıdaki şekillerden hangisinde taranmış kısım            ‘ini göstermektedir?

      a)                                          b)                                  2               c              

 

 

                                                     1

17-Özge’nin 20 kalemi vardı.           ‘si kaç kalem eder?

                                                      2

      a)12                                                  b)10                                            c) 8

 

18- 8 eksiği 24  olan sayı  kaçtır?

        a)22                                     b) 28                           c)32

19- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

        a)   28                               b)       35                            c)  76                                                                                                                  

         +    4                                 +         6                        +        4

              32                                          51                                80      

20- Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

               48                                  64                               29 

      a)   -   6                              -     4                           -     9 

              42                                   59                               21

21- 85 sayısının çözümlenmiş hali hangisidir?

      a) 8 onluk + 5 onluk             b)  8 onluk + 5 birlik                      c) 8 onluk + 3 birlik

22-   6 onluk + 0 birlik olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

         a) 66                             b)  60                                c)  62

23-  6 deste kalemde kaç kalem vardır?

        a)  58                        b) 50                                     c)  60

24- 12’nin 13 fazlasının 5 eksiği nedir?

       a) 25                              b) 20                          c)28

25-  Ben 9 yaşındayım.Annemin yaşı benim yaşımdan 26 fazladır.Annem kaç yaşındadır?

        a) 35                                          b) 30                                     c)34

 

 

 

 

 

 

                                               MATEMATİK ÇALIŞMA TESTİ

Adı,Soyadı  : ……………………

Numarası :  ……

                                                                    SORULAR

1-  12       16          20         24         ?

      Yukarıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir.Buna göre  ? yerine hangi sayı gelmelidir?

       a) 28                                                   b)   32                                                     c) 36

2-   18    16       14        12        10         ?

       Yukarıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir.Buna göre  ? yerine hangi sayı gelmelidir?

       a) 9                                                  b)   8                                                     c) 7

3-   21’den başlayıp ileriye doğru 3’er ritmik sayalım .54’ten sonra söylenen 3.sayı  hangisidir?

       a) 60                                                b) 63                                                      c) 70

4-   20’den başlayıp 100’e kadar 4’er ritmik sayalım.40 ile 64 arasında kaç tane sayı söylenir?

       a) 3                                                  b) 4                                                        c) 5

5-   40’tan geriye doğru beş defa 2’şer ritmik sayma yapılıyor.Hangi sayı bulunur?

       a) 20                                                b) 30                                                      c)32

6-   Aşağıdaki kümede kaç eleman vardır?

                                                                a) 4 

                                                                b) 3

                                                                c) 5

7-Aşağıdaki küme şemalarına göre hangi ifade yanlıştır?                   

     A        B 

     a)Bu kümeler denk değildir.    b)Bu kümeler denk kümelerdir     c)Bu kümelerin eleman sayıları eşittir.

8- 55 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

     a) 55 = 50+1+1+1+1+1                     b) 55 = 10+10+10+10+10+5           c) 55 = 5 onluk+5 birlik

9- 96’dan büyük iki basamaklı doğal sayılar kaç tanedir?

     a) 3                                                        b) 4                                                     c) 5

10- Birler basamağı 6 olan iki basamaklı doğal sayılar verilmiştir.Bu sayılardan 20’den büyük,70’ten küçük    

      olanlar kaç tanedir?

       a) 8                                                     b) 5                                                     c)6    

11-Aşağıdaki kesirlerden hangisi yarımı gösterir?

       a)                                                            b)                                          c)

12- “Bir bölü iki “ aşağıdakilerden hangisidir?

       a)                                           b)                                                        c)                                                           

13-  ’si 10 eden cevizlerin  tamamı kaç ceviz eder?

        a)  18                                           b) 20                                             c) 22

14-  40 yumurtanın  ’si kırılırsa geriye kaç yumurta kalır?

        a) 20                                           b)30                                              c)25  

 

15- Aşağıdaki kesirlerden hangisi bir bütünü gösterir?

      a)                                               b)                                              c)

16- Aşağıdaki toplama işlemlerimde verilmeyen toplananı bulunuz.

 

       3 2          . 8                  . 3                   2 5               . .                   7 4                    24                   . .

   +  6 .      +  51             +   6  .           +     .   .          +  2 6              +  .   .             +       .              +  3 6

 

 

17- Aşağıdaki toplama işlemlerimde verilmeyen toplananı bulunuz

   2 8            6 8          1 9          3 5         7 2          4 .         2 5            3  .            3 3            .  8         4 2     

+ . 5          +2 .       +   . 2    +    4  .     +  .  8     +  4 5    +  .  9         +  4 3        + .  9       +   6 7    +   3  .   

  5 3             9 6          6 1          7 0         9 0         9  0        7  4            8  2          9  2           8  5        8  1

 

18-Aklımdaki syının 56 eksiği 28’dir.Aklımda tuttuğum sayı kaçtır?

      a) 84                                           b) 80                                                 c)  78

19-İki basamaklı doğal sayıların  en küçüğüne 6 eklenirse hangi sayı bulunur ?

      a) 19                                           b) 16                                                  c) 9

20-Ben doğduğumda annem 36 yaşındaymış.Şimdi 8 yaşında olduğuma göre ,annem kaç yaşındadır?

      a) 43                                          b) 44                                                   c) 45

21-Hangi doğal sayı 26’dan 36 fazladır?

      a) 60                                          b) 62                                                   c) 64

22-Bir kümeste 23 tane hindi vardır.Tavukların sayısı hindilerden  27 tane fazladır.Kaç tavuk vardır? 

     a) 50                                           b) 54                                                     c) 52

23-Bir satıcı öğleden önce 39 şişe süt,öğleden sonra ise 27 şişe süt sattı.Satıcı toplam kaç şişe süt satmıştır?

      a)  65                                         b) 66                                                      c) 67

24-Annem 28 tane elma almıştı.Konuklarımızla beraber 19 tane elmayı yedik.Geriye kaç elma kalmıştır?

      a)  8                                             b)10                                                    c)9

25- 82 sayısı veriliyor.Bu sayının rakamlarının yerleri değiştiriliyor.82’den yeni oluşan sayı çıkarılırsa fark  

      kaç olur?

      a)  54                                          b)46                                                   c)56

26-Bir ağaçta 21 kuş vardı.38 kuş daha geldi.Kuşlardan 14 tanesi uçtu.Ağaçta kaç kuş kaldı?

      a) 45                                           b) 54                                                  c) 42

27- Volkanlar günde 2 ekmek yiyorlar.Bir haftada kaç ekmek yerler?

       a) 12                                          b)14                                                    c)11

28- 3 elmanın 2 katının 18 fazlası kaç elma eder?

       a) 24                                         b) 5                                                       c) 23

29- 6 cevizin  2 katının 5 eksiği kaç ceviz eder?

       a) 13                                         b) 7                                                      c)11

30-  24 cevizin  16 eksiğinin  2 katı kaç ceviz eder?

        a) 8                                           b)16                                                   c) 18

 

Sayın Veli,

   Bu çalışma testleri çocuğunuzu tatil günlerinde çalışmaya teşvik etmek için hazırlanmıştır.

Veli olarak bu çalışmalarda çocuğunuza yardımcı olacağınızı umuyorum.Teşekkür ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                MATEMATİK  TESTİ              

Adı : ……………….                                                                                                           

Soyadı : …………..........                   

Numarası : ……….

                                                                      SORULAR

1-   Ağaca en yakın varlık hangisidir?                      

                                             

    Araba                   Kadın                            Top                                       Ağaç

            a)Araba                     b)Top                           c)Kadın

2- Aşağıdaki varlıklardan en yüksekte olanı hangisidir?

                              e

                                                

    a)Kabak                       b)Uçurtma                  c)Uçak

3- 72 – 75 – 78 -  81 -         - 87 …. şeklinde sıralanan saymada           yerine hangi sayı gelmelidir?

     a) 84                                          b)80                                               c)83

4-   21 – 25 – 29 – 33 – 37 - ? – 45 ….. şeklinde sıralanan saymada  ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

        a) 38                                      b)40                                       c)41

5- Bir koşuda Fatma  üçüncü, Ayten ikinci, Asım ise birinci gelmiştir.Buna göre aşağıdaki sıralamalardan        hangisi doğrudur?

  a)  2.Ayten, 1.Asım ,  3.Fatma       b) 1.Asım ,  2.Ayten ,  3.Fatma        c)  3.Fatma   , 1.Asım ,  2.Ayten  

6-      kesrinde bir parçanın kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayı hangisidir?

      a)  1                                           b) 6                                           c)4

7-                                Şekildeki taralı kısmı gösteren kesir sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

                                      a)       1                      b)     2                    c)       2

                                                2                               4                              2

8-Aşağıdaki sayı doğrusunda verilen işlemin  matematik cümlesi olarak yazılışı hangisidir?

 

 

    0    1    2      3     4    5    6    7      8    9   10   11  12  13  14    15  16  17   18   19  20   21  22  23   24   25 

        

        a) 12+9 =21                                                    b)13+9 =22                                           c)22-9 =13

9-  Aşağıdaki sayı dizisinde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

    15      18     22     27      ?       40 …….

       a)  29                                         b)  33                                    c) 37

9-Toplamları 47 olan iki sayıdan küçüğü 7’ dir. Büyük sayı kaçtır?

   a) 14                                                b)40                                                              54

10-Birinci  kutuda 23 kaşık, ikinci kutuda ise birinci kutudan 18 fazla kaşık vardır.İkinci kutudaki kaşık sayısı nedir?

     a) 41                                              b)15                                                            c) 51

11-                      Şekildeki taranmış kısmı gösteren kesir hangisidir?

                             a)      2                                        b)       1                                       c)     1

                                      2                                                   2                                               3

12-Didem 18 cevizi iki arkadaşına bölüştürdü.Kaçar ceviz düşer?

      a) 9                                                                  b) 16                                                c) 20

13-  Öğretmenimiz  sınıftaki  9  erkek öğrenciye  4’er tane çizgi çizdirdi.Kaç çizgi çizilmiştir?

        a)  13                                                              b) 36                                              c)28

14-Ayşe 12 yaşındadır.Ablası Ayşe’nin yaşının yarısından  8 yaş fazladır.Ablası kaç yaşındadır?

        a)  20                                                              b) 16                                               c)14

15-  28 elma 4 arkadaşa bölüştürülürse kaçar elma düşer?

        a) 7                                                                  b)8                                                 c)9

16 –Benim 12 bilyem vardır.Kardeşimin bilyesi benim bilyelerimin 2 katından 7 fazladıkardeşimin kaç bilyesi

       vardır?

       a)  14                                                     b)  19                                                    c)  31

17- 38 ile 15’in toplamına 8 eklenirse , toplam kaç olur ?

       a) 53                                                      b) 61                                                     c) 71

18-Banu, sınıflarında 14 kız , 19 erkek öğrenci olduğunu söyledi.Sınıf mevcudu nedir?

      a) 24                                                      b) 33                                                   c) 34

19-      .  .            yandaki çıkarma işleminde  eksilen sayı kaçtır?

      -   1 7               a)  70                                  b) 74                                               c) 77

          5 3

 

20-    Aşağıdaki işlemlerin kaçı doğrudur?

          

        6 3                             4 2                          8                          1 2     4

+     1 8                          -       7                  X        2                        -     1 2     3

        7  1                               3 5                         1  8                              0 0

 

    a) 2’sinin                                                    b) 3’nün                                   c) 4’nün  

 

                                                        Hepinize başarılar dilerim…..

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                MATEMATİK  TESTİ              

Adı : ………………….                                                                                                           

Soyadı :r …………..........                   

Numarası : ……….

SORULAR

1-Aşağıdakilerden hangisi bire bir eşleme değildir?

   a)                                                    b)                                                       c)

 

 

2-    0 – 5 – 10 – 15 – ( ?) – 25 – 30 ..şeklindeki saymada  ( ? ) işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

    a) 16                                                      b) 18                                                c) 20

3-    1 – 3 – 5 – 7 - ? – 11   şeklindeki saymada ( ? ) işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

     a) 9                                                       b) 8                                                  c) 7

4-Aşağıdaki işlemlerden kaçı yanlıştır?

   2 6                                    3 9                            8 5                                  4 0                         2 3

-    3                            -          6                    +        4                            +       8                    +      6

   2 3                                    2 6                            8 9                                  4 8                         2 6 

      a)   4                                                    b)  3                                                   c) 2

5-                Yandaki şekilde taralı kısmı gösteren kesir sayısı  aşağıdakilerden hangisidir?

                       a)     1                                      b)    2                                          c)        2

                               2                                             2                                                      1

6- 20 futbol topunun   ’si kaç top eder?                                                                                                                                     a) 10                                                                b) 15                                            c) 20

7-Bir bölme işleminde ;  bölünen 14 , bölen 2 ise  bölüm kaçtır?

     a) 7                                                                 b) 6                                             c)  5

8-Bir bütünün iki eş parçasından her birinin adı nedir?

     a) çeyrek                                                b) Yarım                                            c) Bütün

9-Her birinde 10 tane kalem bulunan 5 kutuda  toplam kaç kalem vardır?

    a) 30                                                       b) 40                                                  c) 50

10- “Bir ay .......... gün,bir gün .......... saattir.”cümlesindeki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi

       yazılmalıdır?

     a) 30 , 24                                           b) 24 , 30                                              c) 7 , 24

11-“Bir yıl ..........ay ; bir ay .............haftadır.” cümlesindeki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi

       yazılmalıdır?

     a) 12 , 7                                            b) 12 , 4                                                  c) 12 , 30

12-“Bir saate..... yarım saat ve ................ çeyrek saat vardır.” cümlesindeki noktalı yerlere sırasıyla aşağı-   dakilerden hangisi  yazılmalıdır?

        a) 4 , 2                                           b) 2 , 4                                                     c)  1 , 2

13-Yarısı 10 olan sayının 2 katı kaç eder?

       a ) 20                                               b) 30                                                       c) 40

 

14-                                                                          Yandaki şemaya ait çıkarma işleminin matematik cümlesi 

                                                                                olarak yazılışı hangisidir?  

                                                                                   a) 7 – 3 = 4        b) 10 - 3 = 7       c) 10 - 7 = 3

15-Sürüde 61 hayvan vardır.Bunlardan 19’u kuzu, geriye kalanları ise koyundur.Sürüde kaç koyun  vardır?

      a) 41                                                 b) 42                                                        c) 43

16-Bir çuvalda 15 top,diğer çuvalda bunun 4 katı kadar top olduğuna göre iki çuvalda toplam kaç top vardır?

      a) 75                                                b) 70                                                        c) 65

17-Bir çiftçi tarlasına 1.gün 12 teneke,2.gün birinci günün 5 katı kadar buğday ekiyor.Çiftçi iki günde kaç

      teneke buğday ekmiştir?                                                                                                                                                       a) 72                                             b) 60                                                         c) 52

18-                                                                                                   Yandaki şemaya ait çarpma işleminin ma-

                                                                                                        tematik cümlesinin yazılışı hangisidir?

        

       a) 3 X4 = 12                                b) 4 X 3 = 12                               4+4+4 = 12

           0   1     2    3       4       5      6       7       8       9      10      11    12       Sayı doğrusunda gösterilen bölme

19-                                                                                                                       işlemine ait ifade aşağıdakiler

                                                                                                                          den hangisine aittir?

                 2            2               2               2             2    

         a) 5 X 2  = 10                                 b) 10 : 5 = 2                            c) 10 : 2 = 5

20-Sınıfa 4 kutu raptiye aldık.Dört kutuda toplam 80 raptiye olduğuna göre bir kutuda kaç raptiye vardır?

        a) 40                                               b) 30                                       c) 20

21-Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 43,fark 24 ise çıkan sayı kaçtır?

      a)   23                                                  b) 19                                    c) 67

22-Bir toplama işleminde Toplananlardan biri 42 ,toplan 91 ise diğer toplanan kaçtır?

      a) 49                                                 b) 45                                     c) 47

23- 46 , 23 ,  81 ,  93 , 26 , 62 sayılarından kaç tanesi 64 sayısından küçüktür?

       a) 3                                                  b) 4                                       c) 5

24- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

       a) Bir çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirirse  sonuç değişmez.

       b) Bir sayının sıfır ile toplanması yine kendisi eder.

       c) Bir sayının sıfır ile çarpımı  0 (sıfır) eder.

       a) Hepsi   doğru                             b) Sadece a ve b  doğru           c) Sadece c  doğru

25-  Aşağıdaki bölme işlemlerinden kaçı doğrudur?

         24    3                                32     4                             45    5                   21    3   

      - 18    6                          -     32     8                        -   45    9           -       24    7

         06                                      00                                   00                          00

         a) 3                                                  b) 2                                         c) 4

                                   Başarılar Dilerim                                                            

 

 

                                                                MATEMATİK  TESTİ              

Adı : Elif………………….                                                                                                          

Soyadı : Öner…………..........                   

Numarası : 2229……….

SORULAR

1- 60’tan başlayıp ileriye doğru üçer üçer sayarken beşinci olarak hangi sayıyı söyleriz?

    a) 72                                            b) 75                                            c) 78                                  

2- 35 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamı kaçtır?

     a) 60                                           b) 65                                             c) 70                                  

3- 9 onluk, 6 birlikten oluşan sayının 11 eksiği kaçtır?

     a) 75                                            b) 80                                             c) 85                                  

4- 80’in ’u, 20’nin ’sinden kaç eksiktir?

     a) 2                                              b) 3     c) 4                                  

5- 80’in yarısının 3 katı kaçtır?

     a) 90                                            b) 100                                         c) 120                                  

6- 30 kuzunun ayak sayısı 30 ördeğin ayak sayısından kaç fazladır?

     a) 40                                            b) 50                                           c) 60                                    

7- Aşağıdakilerden hangisi lira sözcüğünü oluşturan harfler kümesine denktir?

     a)                                                 b)                                               c)                                         

 

 

 

 

 

 

 

8)  4 – 6 – 10 – 24 -        sayı dizisinde           bulunan yere hangi sayı gelmelidir?

     a) 34                                           b) 32                                         c) 30

9-36 sayısında onlar basamağı ile birler basamağındaki rakamlar yer değiştirilirse sayı ne kadar artar?

     a) 24                                           b) 27                                         c) 36

10-Bir çıkarma işleminde çıkan 65 , fark ise 27’dir.Eksilen sayı kaçtır?

     a) 92                                           b) 82                                        c) 38

11-Aşağıdakilerden hangisi litre ile ölçülür?

   1.süt                                  2.ayçiçeği yağı                              3.margarin

      a) 1 ve 3                                    b) 1 ve 2                                 c) 2 ve 3

12-20 litrelik bar teneke zeytinyağının yarısının 3 litre eksiği satıldı.Satılan yağ kaç litredir?

      a) 13                                          b) 10                                      c) 7

13-5 saatte 3 litre gaz yağı yakan bir gaz sobası 15 saatte kaç litre gaz yağı yakar?

      a) 9                                            b) 12                                      c) 15

 

 

14-Bir sütçü, 20 kişiye ikişer litre, 36 kişiye de birer litre süt sattı.Sütçü bir günde kaç litre süt satmış oldu?

      a)56                                           b) 76                                      c) 112

15-Bir bölme işleminde bölüm 8, bölen 4’tür.Bölünen sayı kaçtır?

     a) 2                                             b) 12                                      c) 32

16-6 düzine kalemin önce 6 destesini sonra da 12 tanesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır?

     a) 0                                             b) 12                                      c) 24

17-Sınıftaki öğrenciler yedişerli kümelere ayrılınca 6 küme oluyor ve 3 öğrenci artıyor.Sınıfta kaç öğrenci vardır?

     a) 39                                            b) 42                                     c) 45

18-Otobüsteki 38 yolcunun 11’i durakta indi.Aynı duraktan 16 yolcu da bindi.Otobüste kaç yolcu oldu?

     a) 33                                              b) 43                                                 c) 53

19-Bir tabakta 56 fındık, fındıkların yarısı kadar da ceviz vardır.Tabaktaki fındık ve cevizlerin toplamı kaç tanedir?

     a) 28                                              b) 74                                                 c) 84

20- 70 sayfalık öykü kitabından her gün beş sayfa okuyan bir öğrenci , kitabı kaç günde bitirir?

     a) 12                                              b) 14                                                 c) 16

21- 48 kişilik bir sınıf fidan dikmeye gidiyor.Her üç öğrenci bir fidan diktiğine göre bu sınıfın diktiği fidan sayısı kaçtır?

     a) 14                                              b) 15                                                 c) 16

22- Sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer oturunca 4 öğrenci ayakta kalıyor.Sınıfta 17 sıra olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

     a) 38                                              b) 34                                                 c) 30

23-   -Yüzeyleri yuvarlaktır                      -Ayrıtı yoktur                              -Köşesi yoktur

          Küre ile ilgili yukarıdaki bililerden kaçı doğrudur?

        a) 3                                                 b) 2                                                    c) 1

24- Aşağıdaki  varlıklardan hangisi silindire benzer?

        a)                        b)                                           c)

 

25 – Aşağıdaki varlıklardan hangisi küreye benzer?

         a)                                 b)                                               c)

 

 

 

         

Hepsi de Bitti                Bidaha İstiyorum                                 Çok  Güzeldi…

 

www.

1