2.sınıf matematik deneme sınavı

2.sınıf matematik deneme sınavı dosyası 12-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf matematik deneme sınavı
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen Leylailemecnun
Eklenme Tarihi 12-12-2017
Boyut 242.8 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

             mate                     2.SINIF MATEMATĠK DEĞERLENDĠRME ÇALIġMASI

 

6)  AĢağıdakilerden hangisi standart uzunluk ölçme

1)    birimlerindendir?

 

     A) kulaç              B) metre          C) karıĢ

 

 

 

                 

7)  Mustafa'nın yaĢı iki basamaklı en küçük sayının 

Yukarıdaki sayı örüntüsün de kuralı bozan sayı  

3 eksiğidir. Buna göre Mustafa kaç yaĢındadır?

kaçtır?

   A) 7                    B) 13               C) 17

A)  80             B) 75                C) 60

 

 

8)  2 deste kalem , 2 düzine kalemden kaç

2) eksiktir?

 

    A)  2                   B) 4               C) 10


 

Yukarıdaki örüntüde boĢ bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır?   

A) " 60" ile "56"                B) " 56 "  ile  " 52 "

             C)  " 57 " ile  " 53 "

 

3) 

 

           

Yukarıdaki örüntüde  10.   çiçek aĢağıdakilerden hangisidir?

 

4)  Bir saat kaç dakikadır?

A)  60                B) 90            C)  30


 


 

9)     "8" birlik  "7" onluktan oluĢan sayı kaçtır?

      A) 87                 B) 78              C) 77

  

10)   Sınıf kapımızın boyu kaç metre  gelebilir?

A) 20 metre          B) 2 metre       C) 200 metre

 

11) 

 

Yukarıdaki eĢleĢtirmelerden kaç tanesi yanlıĢtır?  

       A) 1                B) 2            C) 3


Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği yanlıĢtır? 

A) Arda           B) Sevgi     C)  Mert 

13)   Yılın 8.ayı aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Ağustos

B)  Eylül

C)  Ekim

14)   65, ? , 56, 52  sayılarını büyükten küçüğe sıralanmıĢtır. Buna göre  "? " yerine  hangi sayıyı yazmamız gerekir?

A)       58

B)       51

C)       54

15)   AĢağıdakilerden hangisi 1 onluk, 3 birlikten oluĢmaktadır?

A )

 

B)

 

C) 

 

Betül, 5.saymada hangi sayıyı söyler?

A) 31             B) 35             C) 39

17)  84 sayısının onluk ve birlikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiĢtir?

 

Resimde gördüğünüz Fatma, üç farklı varlığı üç farklı Ģekilde ölçmüĢtür. Buna göre hangisinin boyu daha kısadır?

A) kalem             B) sıra              C) sınıf

19) AĢağıdaki saatlerden hangisi 12.30' u göstermektedir?