2.sınıf hikaye tamamlama etkinlikleri

2.sınıf hikaye tamamlama etkinlikleri dosyası 19-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf hikaye tamamlama etkinlikleri
Kategori 2. Sınıf Türkçe
Gönderen matdam
Eklenme Tarihi 19-12-2017
Boyut 296.76 K
İndirme 4

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Adı soyadı:……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞAKACI FİL

    Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, yağmur ormanlarının birinde bir fil yaşarmış.

    Bu filin en büyük zevki, diğer hayvanlara şaka yapması imiş. Hortumuna doldurduğu suyu, en olmadık zamanda birisinin üstüne püskürtür ve kahkahalarla gülermiş. Bazen de öyle kötü şakalar yaparmış ki, hayvanlar ne yapacaklarını şaşırırlarmış.

   Bu şakalardan sıkılan hayvanlar aralarında bir toplantı yapmışlar... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  Adı soyadı:………………………………………………………..  

Aşağıda giriş ve sonuç bölümü verilmiş hikâyeyi tamamlayınız.                                   KÜÇÜK BALIK

 

Çok yoksul bir adam dere kıyısında, suya daldırdığı kamışla balık tutmaya çabalıyormuş. Bütün isteği evde aç bekleyen çocuklarını doyuracak birkaç balık götürmekmiş. Ama saatler saatleri kovalamış, kamış ucundaki oltaya bir tek balık bile gelmemiş. Akşam karanlığı havayı sararken tüm umutları sönmüş adamın. Tam kamışı sudan çekecekmiş ki olta bir sallanmış, sonra bir daha. Adam sevinçle kamışı sudan çıkarmış ve olta ucunda sallanan minik bir balık görmüş. “Eh, ne yapalım kısmet bu kadar.” Diyerek balığı özenle oltadan çıkarmış. Ve dile gelmiş küçük balık:

  • Acı bana ey insan! Acı ve canımı bağışla! Çünkü henüz yavru balığım ben. Bak, parmak kadar bir şeyim. Etim doyurmaz seni. Ne olur bağışla beni.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Bağışla beni. Bir balık bir adama ne iyilikle bulunabilir diye sual etmiştim. Yanılmışım Allah’ım çok yanılmışım…

O günden sonra hep iyilik etmiş. Ve hiçbir zaman yaptığı iyiliğin yerini bulup bulmayacağı hesabına girmemiş…

 

 

 

 

 

 

 

 YAŞLI MEŞE

 

 

 

Birisi sabah erken, ormana dalıverdi. Yaşlı bir meşe vardı, adamı görüverdi elinde balta ile. Sordu, nereye böyle? Gene can yakacaksın, utanma hadi söyle. Neden ayıracaksın çocuklarımdan beni; kimse anlatmadı mı, uyarmadı mı seni? Oduncu şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Dönüverdi bir anda o sesin tarafına. Yaşlı meşe ağacı, asırlara direnmiş, sonunda insanlarla konuşmayı öğrenmiş. Konuşarak onlarla, anlatmak istiyordu. Çünkü cahil insanlar hiçbir şey bilmiyordu. Yıllar yılı köyünde, hep habersiz yaşamış, ormanın kıymetini bir türlü anlamamış. Bak demiş oduncuya. Şimdi sen beni dinle, sonra da otur, düşün ve hesaplaş kendinle. Hepiniz gece gündüz bizden faydalandınız, değerini bilmeden tek yakacak sandınız. Oysa biz her dakika sizlere çalışırız, karbondioksit alır, oksijen üretiriz. Ekolojik dengeyi kurmuşuz, koruruz. Sizin için sürekli yağmur çağırıyoruz. Erozyonu durdurur, iklimi düzenleriz, yıkıp dökmesin diye rüzgârı frenleriz. Ama siz odun sayıp bizi tanımadınız. Sustu yaşlı oduncu, eğildi öne başı. Bir yandan akıyordu, yanağından gözyaşı. Tutuldu dili, hiçbir şey diyemedi. Büyük bir üzüntüyle attı baltayı yere.                                                                                                  

 Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız.

 

  1. Yaşlı meşe köylüye neden kızmış?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

  1.  Metne göre ağaçların ne gibi faydaları varmış?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Oduncu neden ağlamaktadır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Metinde yer alan aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

 

KELİMELER

 

ANLAMLARI

A

Oksijen

 

Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu

B

Cahil

 

Odun kesen veya satan kimse

C

Erozyon

 

Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz

D

Oduncu

 

Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma

E

İklim

 

Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan

 

 

 

 

 

 

  1. Aşağıdaki cümleleri öznellik, nesnellik bakımından değerlendiriniz.

CÜMLELER

ÖZNEL

NESNEL

Kadirli, Osmaniye’nin bir ilçesidir.

 

 

Bu köyde yaşadığım için çok şanslıyım.

 

 

İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

 

 

Bu kitap, yazarın en güzel eseridir.

 

 

Nar ve portakal en sevdiğim meyvelerdir.

 

 

1-“Tatlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A-Annem çok tatlı dilli bir kadındı.                    B-Babam bu akşam eve tatlı bir sürprizle geldi.

C-Sen ne tatlı bir bebeksin!                                  D-Bu çay çok tatlı olmuş, içemem.

 

2-“Dil” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangi-sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A-İki dil bilen kişi daha kolay iş buluyor.                            B-Dilimin üstünde yaralar çıktı.

C-Bebeklerin dili daha pembedir.                                         D-Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış.

 

3-“Annem gerçeği öğrenirse yanarız.” cümlesin-deki “yanarız” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Zor durumda kalmak                    B-Tutuşmak                C-Hata yapmak                  D- Şaşırmak

 

4-“Kendi ayaklarının üstünde durmak” deyiminin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisidir?

A-Başkasının sırtından geçinmek                                             B-Yalan söylemek

C-Başkasına boyun eğmek                                                        C- Namerde muhtaç olmamak

 

5-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?

A-Bugün kar değil, dolu yağacakmış.                                         B- Bacadan is yükseliyordu.

C-El, dokunma duyusunun en önemli organıdır.                      D-Erikler, ağaçtan sarkıyordu.

 

6-“Başkalarına zarar vermek için sinsice plan yapmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Dil uzatmak          B-Pabucunu ters giydirmek          C-Kuyusunu kazmak           D-Önünü kesmek

 

7-“Hiçbir zaman yalancılığı onaylamadım.”

Cümlesindeki altı çizili sözünün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 

A-Buralarda daha fazla kalamam.                               B-Sen bu projeyi asla tamamlayamayacaksın.

C-Bazı zamanlar kendimi yalnız hissederim.               D-Kimsenin başarısız olmasını istemem.

 

8-“Katılmak” sözü aşağıdakilerden hangisinde “eklemek” anlamında kullanılmıştır?

A-Oylamaya ben de katıldım.                                             B-Bu süte biraz su katmışlar.

C-Buna gülmekten katıldı herkes.                                     D-Bu topluluğa katılmayı düşünür müsün?

 

9-“Çiçek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A-Annesine, dağ çiçeği demeti getirmişti.                          B-Çiçekler baharın gelişini müjdeliyordu.

C-Çiçeksiz ve çocuksuz bir dünya düşünemem.                D-Seni görünce çiçekler açtı gönlümde.

 

10“Soruların düzeyinin yüksek olduğunu düşünmüyorum.”

 

Aşağıdakilerden hangisinde “yüksek” sözcüğü yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?

 

A-Dağların en yüksek noktasına doruk denir.                    B-Ağacın yüksek dallarında meyveler vardı.

C-Yüksek kayalıklara tırmandılar.                     D- Bu okulun eğitim seviyesi diğerlerinden daha yüksek.

 

 

11-“Üstüme hafif bir şeyler alıp sokağa çıktım.” cümlesindeki “hafif” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangidir?

 

A- İnce                           B- Esnek                  C- Az                      D-Kısa

 

12-Aşağıdaki deyimlerden hangisi “telaşlanmak” anlamına gelir?

A-Karnı zil çalmak            C- Paçaları tutuşmak      C-Gözünü dört açmak              D-Kulak kabartmak

 

13“Hayatın zorluklarını göğüslemek gerektiğine inanıyordu.” cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A-Göğüslemek                     B-Hayatın                        C-Gerektiğine                        D-İnanıyordu

 

14-“Ayrılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir bütünün bölünmesi” anlamında kullanılmıştır?

A-Bu işten de ayrıldım.                                               B-İnsanın doğduğu yerden ayrılması çok zor geliyor.

C-Kalem, elimden düşünce ortadan ayrılıverdi.      D-Bu yemekleri senin için ayırdım.

 

15-“Kaçmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “çekinmek, uzak durmak” anlamında kullanılmıştır?

A-Gözüme küçük bir toz kaçtı.                                      B-Polis “Dur, kaçma!” diye bağırdı.

C-Yüzüğüm lavabonun deliğine kaçtı.                          D- Benim senin kısmetin, dur kaçma sevdiğim.

 

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle zıt (karşıt) anlamlı sözcükler yoktur?

A-Çok çalıştı ve gece de az uyudu.

B-Kaybettiğini düşündüğü kitabını çantasında buldu.

C-Önce ödevlerini yapıp sonra oyun oynarsan rahat olursun.

D-Bütün dünyanın barış içinde yaşaması dileğimizdir.

 

17-“Gıdaların sağlıklı olup olmadığını denetlemek için marketlere gidildi.”

Yukarıdaki altı çizili sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Değerlendirmek                   B-Cezalandırmak               C-Kontrol etmek                D-Kanıtlamak

 

18-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A-Bulduğu her şeyi masaya yığdı.                                       B-Sana al renkli bir kazak aldım.

C-Ben de bir bardak çay içebilir miyim?                           D-Bu kır gezintisi bana çok iyi geldi.

 

19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmıştır?

A-Buralarda gezinmek çok hoş bir duygu.                               B- Dün, aşağı yukarı iki saat uyudum.

C-Babamdan bize iki ev bir de dükkan kaldı.                          D- Ben okumayı çok seviyorum.

 

20-“Biriyle görüşmeye giden kimsenin bu gidişten yararlanarak başka bir iş de yapması” durumunda hangi deyim kullanılır?

A-Hem ziyaret, hem ticaret                                           B- Hem suçlu, hem güçlü

C-Havadan sudan konuşmak                                        D-Her tarakta bezi olmak

www.