2.sınıf hayat bilgisi ünitelendirilmiş yıllık plan 2018-2019

2.sınıf hayat bilgisi ünitelendirilmiş yıllık plan 2018-2019 dosyası 16-03-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf hayat bilgisi ünitelendirilmiş yıllık plan 2018-2019
Kategori 2. Sınıf Hayat Bilgisi
Gönderen minamasal
Eklenme Tarihi 16-03-2018
Boyut 106 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

                                                                          ………………………HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

1.HAFTA 

5 SAAT

 

 

A.2.1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar.

Her İşi Zamanında Yaparım

 Öğrencilere okulla ilgili günlük hazırlıklarında ve okulda hangi işleri yaptıkları sorulur. Konu ile ilgili resimli kartlar verilerek, bu kartları günlük işlerin önceliklerine göre sıraya koymaları istenir. Görevin zamanında yapılmamasının yaratabileceği olası sorunlar ve sonuçları tartışılır. Planlı ve disiplinli çalışmanın bir işin başarıyla tamamlanmasında ne denli önemli olduğu fark ettirilir. Atatürk’ün de sabırlı, planlı ve disiplinli çalışmasından örnekler verilir. 

 

 

 

 

 

Çantam ve Ben

Okula giderken ve okulda yapılacak günlük işlerle ilgili verilen resimleri ve resimlerle ilgili cümleleri,  öncelik sırasına koyarlar. O gün kullanılacak ders araç ve gereçlerinin getirilip getirilmedikleri kontrol edilir. Bir işin zamanında yapılmamasının yaratabileceği sorunlar üzerinde tartışılır.

 

 

 

 

Benim Gibi Yap

“Ayna”  tekniği ile ikişer kişilik gruplar oluştururlar, büyüklerinden yardım alarak yaptıkları kişisel bakım işlerini taklit ederler. Hangi kişisel bakımı yaparken büyüklerinden yardım aldıklarını söylemeleri istenir.

 

 

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (20)

 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (11)

 

Atatürkçülükle ilgili konular (A.2.1 - 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz saygı üzerinde durulacaktır.

 

 

Özel Eğitim (14)

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

*İlköğretim Haftası

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.1, A.2.2 ve A.2.3 numaralı kazanımlar öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

A.2.1, A.2.2, A.2.17, B.2.11 numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

A.2.1, A.2.2, A.2.17, B.2.11 numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.3, A.2.7, A.2.16, B.2.1, B.2.8, B.2.9, B.2.36 numaralı kazanımlar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.

 

A.2.3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

2.HAFTA 

5 SAAT

 

A.2.4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.

 

 

Benim Yerim

Basit çizimler yaparak sınıfının ve sırasının yerini kâğıt üzerinde gösterirler.

 

 

Bir Sebebi Var

Her öğrenci beşer tane okul kuralı belirler. Bu kuralların konma sebepleri ile ilgili arkadaşları ve okul çalışanlarıyla görüşme yaparlar. Görüşme sonuçlarını sınıfa sunarlar. Belirledikleri kuralların uygulanmadığı durum veya ortamları canlandırırlar.

 

BizimBayrağımız,Bizim Marşımız

Öğrencilere sevdikleri bir şarkı olup olmadığı ve bu şarkıyı neden sevdikleri sorulur. “Her insanın hayatında kendisi için önemli bir şarkı olduğu gibi toplumlar için de onları ve yaşadıkları olayları anlatan, önemli bir şarkı vardır” denilir. Bu şarkıya millî marş adı verildiği belirtilir. Millî marşımızın “İstiklâl Marşı” olduğu belirtilir. İstiklâl Marşı dinlenir. Öğrencilerden İstiklâl Marşı okunurken nasıl davranıldığını gözlemlemeleri istenir. Bu davranışların nedenleri tartışılır. Türk Bayrağı’nın doğuş hikayesi düzeye uygun olarak anlatılır.  Türk Bayrağı’ndaki sembol (ay ve yıldız) ve renklerin anlamı düzeye uygun olarak açıklanır.

 

 

A.2.4 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 2)

 

A.2.4 numaralı kazanım için Matematik dersi Geometrik cisimler ve Şekiller alt öğrenme alanı (Kazanım 6)

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (6)

 

 

 

 

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde durulacaktır.

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

A.2.4 numaralı kazanım ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

 

 

A.2.5 numaralı kazanım görüşme formu ve sözlü sunum ile değerlendirilebilir.

 

A.2.4, B.2.3, B.2.4, C.2.1, C.2.3 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.2.11, A.2.13, A.2.14, B.2.8, B.2.9, B.2.10, B.2.27, B.2.31, C.2.4, C.2.5, C.2.16, C.2.20, C.2.23 numaralı kazanımlar Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.5, A.2.6, A.2.18, A.2.19, B.2.10, B.2.17, B.2.21, B.2.25, B.2.32 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.2.11, A.2.13, A.2.14, B.2.8, B.2.9, B.2.10, B.2.27, B.2.31, C.2.4, C.2.5, C.2.16, C.2.20, C.2.23 numaralı kazanımlar Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.5, A.2.6, A.2.18, A.2.19, B.2.10, B.2.17, B.2.21, B.2.25, B.2.32 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.

 

 

A.2.6. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na

neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.

 

 

 

 

SÜRE

1. TEMA : OKUL HEYECANI

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

3.HAFTA 

 5 SAAT

 

A.2.7. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi

gerektiğini araştırır ve anlatır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengeli Besleniyorum

Verilen besin gruplarının resimleri arasından dengeli beslenmeye uygun bir mönü hazırlarlar. Öğrencilerden, tanıdıkları yetişkinlerle “Evde hazırlanan yiyeceklerin, niçin ayaküstü atıştırılan yiyeceklere tercih edilmesi gerekir?’’ sorusu sorularak bu konuda bir röportaj yapmaları istenir. 

 

 

Kendimi Kutluyorum

Kendilerine, başta zor göründüğü halde başardıkları durumları yazmaları ve altlarına  kutlama cümleleri eklemeleri istenir. Resimleri yapılır ve kartlar oluşturulur. Hazırlanan kartların sınıf panosuna asılması sağlanır.

 

Sağlık Kültürü (19, 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz güven üzerinde durulacaktır.

 

 

Girişimcilik (1) 

Kariyer Bilinci Geliştirme (24)

Özel Eğitim (1)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (7)

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

A.2.6 ve A.2.7 numaralı kazanımlar gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.7, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.7 numaralı kazanım Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.2.11, A.2.13, A.2.14, B.2.8, B.2.9, B.2.10, B.2.27, B.2.31, C.2.4, C.2.5, C.2.16, C.2.20, C.2.23 numaralı kazanımlar Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.3, A.2.7, A.2.16, B.2.1, B.2.8, B.2.9, B.2.36 numaralı kazanımlar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.8, A.2.15, A.2.29, C.2.1, C.2.2 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

A.2.8. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının

güçlü yanlarını tanır.   

 

 

 

SÜRE

1. TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER-LEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

4.HAFTA 

  5 SAAT

 

A.2.9. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akvaryumdaki Balıklar

İki akvaryum maketi hazırlanır. Birine farklı büyüklük ve renklerde balık resimleri konur. Diğerine de aynı büyüklük ve renkte balık resimleri konur. Akvaryumlar karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların doğal olduğu ve yaşamı güzelleştirdiği vurgulanır.

 

 

 

Sen Öyle Söyleyince…

Verilen boşluk tamamlama cümlelerini eşler hâlinde karşılıklı olarak tamamlamaları sağlanır. Gönüllü öğrenciler yaşadıkları deneyimleri sınıfla paylaşırlar.

 

Hoşgörü ve sevgi üzerinde durulacaktır.

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (2)

Özel Eğitim (2)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (7)

Sağlık Kültürü (11)

 

 

 

 

 

 

Toplumsallık üzerinde durulacaktır.

 

Özel Eğitim (7, 8)

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

*Dünya Çocuk Günü

*Hayvanları Koruma Günü

 

 

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

A.2.8, A.2.9 numaralı kazanımlar birlikte ürün dosyası ile birlikte değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.10 numaralı kazanım gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

A.2.9 numaralı kazanım Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.10, B.2.23, C.2.4, C.2.12 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

A.2.10. Duygularının

kendisini ve

arkadaşlarını nasıl

etkilediğini fark eder.

 

 

 

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

5. HAFTA 

5 SAAT

 

A.2.11. Okul ve sınıf

eşyalarını neden özenli

kullanması gerektiğini açıklar.

 

 

Bu Okul Hepimizin

Okul ve sınıf  eşyalarını özenli kullanmamaktan doğan çeşitli problem durumları verilir. Bu problemleri “dokuz odalı sorun çözme evi” tekniği ile çözerler. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanmaları gerektiği ile ilgili görüşlerini açıklamaları istenir.

 

Trafik Sahnesi

 Gar, otogar, liman vb. yerlere inceleme gezisi yapılır. Buralarda bulunan taşıtları gözlemlemeleri ve çalışma kâğıtlarında resimleri verilen taşıtları sınıflandırmaları sağlanır. Okula geliş gidişlerde karşılaştıkları ulaşım araçlarının maketleri yapılarak, trafik sahnesi oluşturulur.

 

 

 

Yayalar Sınavda!

Trafikle ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikler yapılır. MEB Trafik Güvenliği Öğretmen Kılavuzu ve tepegöz yansılarından yararlanarak yayaların doğru ve yanlış davranışları ile ilgili ayırt etmeleri istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğruluk ve dürüstlük üzerinde durulacaktır.

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

A.2.11 numaralı kazanım kısa cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

A.2.12 numaralı kazanım ürün dosyası ve resimli eşleştirme testleri ile

değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.13 numaralı kazanım doğru-yanlış testi ile değerlendirilebilir.

 

 A.2.11, numaralı kazanımlar

Eleştirel Düşünme

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

A.2.7, A.2.11,  numaralı

kazanımlar Araştırma

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

A.2.11, A.2.19, A.2.23, A.2.32 numaralı kazanımlar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

A.2.7, A.2.11, A.2.12,

numaralı kazanımlar

Araştırma becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

A.2.13, numaralı kazanımlar Eleştirel Düşünme

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

A.2.13 numaralı kazanımlar Araştırma becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.12. Okula geliş ve

gidişleri sırasında

karşılaştığı ulaşım

araçlarını gözlemler ve

sınıflandırır.

 

 

 

 

 

 

 

A.2.13. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının trafikteki davranışlarını gözlemleyerek, doğru ve yanlış davranışları ayırt eder.

 

 

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

6. HAFTA 

 5 SAAT

 

A.2.14. Okula geliş ve

gidişlerinde karşılaştığı

insanlarla etkileşimde

bulunurken nasıl

davranması gerektiğini

açıklar.

 

 

Tanıdıklarımız Tanımadıklarımız

“Canlandırma” yöntemiyle tanıdıkları ve tanımadıkları kişilerle etkileşim örneklerini canlandırırlar. Canlandırmadan sonra davranışlarının sebeplerini açıklarlar.

 

Vücudumu Tanıyorum

 İkişerli gruplar oluşturmaları sağlanır. Birbirilerinin vücudunu incelemeleri istenir.İnceleme sonuçlarını açıklamaları sağlanır.Yapılan açıklamalardan yola çıkılarak insan vücudunun bölümleri belirlenir. Hangi durumlarda birbirlerinin vücuduna zarar verebildikleri üzerinde durulur.Arkadaşının vücuduna zarar geldiğinde ne hissettiği sorulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz saygı ve öz güven üzerinde durulacaktır.

 

 

Sağlık Kültürü (7)

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

A.2.14 numaralı

kazanım sözlü

sunum ile

değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.15 numaralı kazanım açık uçlu sorular ile değerlendirilebilir.

 

A.2.14, numaralı kazanımlar Eleştirel Düşünme

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

A.2.14, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

A.2.8, A.2.15, A.2.29, C.2.1, C.2.2 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Kendini

Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini

geliştirmeye yöneliktir

 

 

A.2.15. Vücudunun

bölümlerini tanıyarak,

kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli

olduğunu kabul eder.

 

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİN-LERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

7. HAFTA 

5 SAAT

 

A.2.16. Sağlığını koruma

Sorumluluğunu üstlenir

ve okulda sağlığını

korumak için yapması

gerekenleri  açıklar.

 

 

Reçete

Sınıfta bir tartışma ortamı oluşturularak sağlıklarını koruma sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini belirlemeleri istenir. Öğrenciler doktor rolüne girerek sağlıksız bir çocuğun sağlığını korumak için neler yapması gerektiğini belirten bir reçete yazar ve sunarlar.

 

Sınıfımızı Süslüyoruz

Öğrencilerden bir önceki yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili anıları anlatmaları istenerek kendileri için bayramın ne anlam ifade ettiği sorulur. Bayramı kutlamak amacıyla ne gibi hazırlıklar yapmak istedikleri ile ilgili fikirlerini söylemeleri istenir. Kutlama için belirtilen farklı ve yaratıcı fikirlerin gerçekleştirilmesi için ortam hazırlanır. Birlikte hazırlanan materyallerle sınıf süslenir. Gerek hazırlıklar sırasında gerekse kutlamalarda ortak bir amaç için birlikte çalışmanın onlarda yarattığı duygu ve düşünceleri paylaşmaları istenir. Milli bayramların toplumdaki milli birlik beraberlik duygusunu güçlendiren özel günler olduğunu fark etmeleri sağlanır. İnternet, eğitim CD’leri, resimler ya da fotoğraflar aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu ve cumhuriyet yönetimiyle birlikte Türk milletinin  birçok hak ve hürriyetlere kavuştuğu belirtilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik ve

Psikolojik Danışma (15)

Sağlık Kültürü (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atatürkçülükle ilgili konular (A.2.25 - 10)

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

A.2.16 numaralı kazanım ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.16, A.2.24, B.2.9, C.2.21 numaralı

kazanımlar Araştırma

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 A.2.3, A.2.7, A.2.16,

B.2.1, numaralı

kazanımlar Güvenlik ve

Korunmayı Sağlama

(Sağlığını Koruma)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 

 

  A.2.23, A.2.25, A.2.32 numaralı kazanımlar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.23, A.2.25, C.2.23

numaralı kazanımlar Öz

Yönetim (Sorumluluk)

becerisini  geliştirmeye

yöneliktir.

 

29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı'nın

anlam ve önemi

üzerinde durulacaktır. Bu

kazanım 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı'na

denk gelen  haftada

işlenecektir.

A.2.25.  Millî

bayramları kutlamak

amacıyla hazırlık yapar

ve kutlama için

alternatifler üretir.

 

 

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

8. HAFTA 

  5 SAAT

 

A.2.18. Kendisinin ve

arkadaşlarının etik

olmayan davranışlarını

fark eder, arkadaşlarıyla

ilişkilerinde olumlu

Değerleri gözetir.

 

Ama Bu Doğru Değil!

Etik olmayan davranışlara örnekler verilir ve canlandırılır. Arkadaşlarıyla ilişkilerinde önem verdiği değerleri yazılı olarak ifade etmeleri istenir.

 

 

 

Sihirli Sözcükler

Öğretmenin söylediği kaba ve kaba olmayan  kelimelerle kurulmuş cümleler karşısında hissettiklerini paylaşırlar. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde özensiz iletişimin ne gibi sorunlar yaratacağı tartışılır.

 

 

Doğruluk ve dürüstlük üzerinde durulacaktır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (14)

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3)

 

 

 

 

 

 

 

Sevgi,  barış,

kültürel değerleri

koruma ve

geliştirme üzerinde

durulacaktır.

 

Atatürkçülükle ilgili konular  (A.2.26 - 4)

 

Bu kazanım dinî bayramlara denk gelen günlerde işlenecektir.

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .  BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

*Cumhuriyet Bayramı

*Kızılay Haftası

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

A.2.18 numaralı kazanım gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

A.2.19 numaralı kazanım öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.25, A.2.26 numaralı kazanımlar gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

A.2.5, A.2.6, A.2.18, A.2.19, B.2.10, B.2.17, B.2.21, B.2.25, B.2.32 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.19, B.2.6, B.2.22, B.2.23 numaralı kazanımlar İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  A.2.5, A.2.6, A.2.18, A.2.19, B.2.10, B.2.17, B.2.21, B.2.25, B.2.32 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

  A.2.11, A.2.19, A.2.23, A.2.32  numaralı kazanımlar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

A.2.26, numaralı  kazanımlar

Öz Yönetim (Katılım,

Paylaşım, İş Birliği

ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.19. Özensiz

iletişimin yaratacağı

Sorunları

belirleyerek, öğretmeni

ve arkadaşlarıyla

iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır.

 

A.2.26. Dinî

bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark eder ve

bayram kutlamalarına

katılır.

 

Büyüklerimin Ellerini Öpüyorum Şekerimi Alıyorum

Barış Manço’nun “Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar” adlı şarkısı ile derse giriş yapılır. Öğrencilere dinî bayramlarla ilgili anılarını anlatmaları istenir. Bayram günlerini kimlerle ve nasıl geçirdikleri sorulur. Bayram günlerinde çevrelerindeki kişilerle (aileleri, akrabaları, komşuları vb gibi) yaşadıkları paylaşımlardan, yardımlaşmadan örnekler vermeleri istenir. Dinî bayramların toplumda yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren özel günler olduğunu fark etmeleri sağlanır.

 

 

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

9. HAFTA 

 5 SAAT

 

A.2.20. Çevresindeki

insanların  mesleklerinin

farklı özellikler

gerektirdiğini açıklar.

 

 

Kuyudan Kimi Çekelim?

“Kuyudan Kimi Çekelim?” oyunu ile mesleklerin özellikleri fark ettirilir. Yakın çevresindeki kişilerle (akrabaları ve aile yakınları ile) iş ve meslekleri hakkında görüşmeler yaparak görüşme sonuçlarını sınıfta sunarlar.

 

 

 

 

 

 

 

A.2.21 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 2)

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

A.2.20 numaralı kazanım araş-tırma kâğıdı ile

değerlendirilebilir.

 

 

 

 

A.2.21 numaralı kazanım ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

A.2.20, B.2.13, B.2.14, C.2.8 numaralı kazanımlar Öz

Yönetim (Kariyer

Planlama) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.21, B.2.2, B.2.18, C.2.12 numaralı kazanımlar

Yaratıcı Düşünme

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 A.2.21, A.2.27, B.2.30, B.2.34, numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili

Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 A.2.21, C.2.2, C.2.3, numaralı kazanımlar Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.22, B.2.30, B.2.33 numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.21. Okulu, öğretmeni

ve arkadaşlarıyla ilgili

duygu ve düşüncelerinin

zaman içinde nasıl

değiştiğini görsel

materyaller tasarlayarak

açıklar.

 

Duygu Posteri

Gazete ve dergilerden kestikleri çeşitli resim ve yazılar yardımıyla  öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini  yansıtan posterler hazırlarlar.

 

A.2.22. Bilinçli tüketici

olmanın ayırt edici

özelliklerini araştırarak

okuldaki kaynakları

bilinçli tüketmenin

önemini açıklar.

 

 

Bilinçli Tüketelim

İki adet iki litrelik pet şişe sınıfa getirilir. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Birinci gruptaki çocuklar iki litre suyu tutumlu kullanarak ellerini yıkarlar. Diğer gruptakiler ise aynı miktardaki suyu gereğinden fazla kullanarak ellerini yıkarlar. Aynı miktarda suyla farklı sayıda kişinin ellerini yıkamasına dikkat çekilir. Öğrencilerden bilinçli tüketicinin özelliklerini araştırmaları istenir.

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER-LEN-DİRME

AÇIKLA-MALAR

 

10. HAFTA 

  5 SAAT

 

A.2.23. Okulu ve

çevresini  korumak

için alternatifler üretir.

 

 

Atıkları Değerlendirelim

Okul ve çevresinde bulunan değerlendirilebilir atıkları toplarlar. Bu atıklar toplanmasa ve her yer çöp olsa ne olacağı sorulur. Toplanan atıklarla belirledikleri bir çalışmayı gerçekleştirirler. Bunun dışında çevreyi korumak için neler yapabileceklerini anlatmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.24 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 6)

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma . BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Atatürk Haftası

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

A.2.22, A.2.23 numaralı kazanımlar sözlü sunum ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.24. numaralı kazanım ürün dosyası ve sergileme ile değerlendirilebilir.

 

A.2.11, A.2.19, A.2.23, A.2.32  numaralı kazanımlar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.23, A.2.25, C.2.23

numaralı kazanımlar Öz

Yönetim (Sorumluluk)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

A.2.23, B.2.17, B.2.27, B. 2.34 numaralı kazanımlar Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

A.2.13, A.2.14, A.2.16, A.2.24, B.2.9, B.2.12, numaralı

kazanımlar Araştırma

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 

 

A.2.24. Atatürk’ün

öğrenim hayatı

hakkında araştırma

yapar ve bulgularını

canlandırır.  

 

 

Atatürk Öğrenciyken…

Öğrencilere çeşitli sorular sorularak Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili merak uyandırılır. Atatürk’ün öğrenim hayatına başlaması ile ilgili anı okunur ve gönüllü öğrenciler tarafından canlandırılır. Atatürk’ün öğrenimini askeri okullarda tamamladığı belirtilerek bu yıllara ait fotoğrafları inceletilir. Öğrenimine neden askeri okullarda devam ettiği ile ilgili öğrencilerin görüşleri alınır. Bu bilgiler ışığında öğrencilerden Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak resim, anı, fotoğraf toplamaları istenir. Bunlar Atatürk köşesinde sergilenir.

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

11. HAFTA 

  5 SAAT

 

A.2.17. Arkadaşları ile

birlikte oynamak,

çalışmak ve özel günleri

kutlamak için plan

yapar ve planını uygular.

 

 

 

Plan Yapıyorum

Sınıfta isteğe göre takımlar oluşturulur. Öğrenciler takımlarına bir lider seçerler. Liderler bahçede veya spor salonunda renklere göre dağıtılan kâğıt topaklarını toplamak için takım, arkadaşlarını yönlendirirler. En kısa sürede kâğıtları toplamayı başaran takım birinci kabul edilir. Kutlama yapılacak özel bir gün belirlenir. Hep birlikte plan yapılır ve uygulamaya konulur.

 

Bu Kitap ne İşe Yarar?

Kaynak kitaplardan nasıl yararlandıkları sorulur. Belirlenen bir konuyu kaynak kitaplardan yararlanarak araştırmaları istenir.

 

 

Görev Başında

 Görev aldığı eğitici çalışmada arkadaşları ile grup oluştururlar. Seçtikleri bir proje üzerinde görev dağılımı yaparak çalışırlar. 

 

 

 

Toplumsallık üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

 

 

 

Özel Eğitim (15)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2)

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Öğretmenler Günü

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

A.2.17 numaralı kazanım performans değerlendirme ile

değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

A.2.27 numaralı kazanım öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

A.2.28 numaralı kazanım gözlem formu ve proje ile değerlendirilebilir.

 

A.2.1, A.2.2, A.2.17, B.2.11 numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

A.2.21, A.2.27, B.2.30, B.2.34, C.2.7, C.2.10, C.2.11 numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

A.2.26, A.2.28,  B.2.17, B.2.19, B.2.20, B.2.27, B.2.35 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.27.  Kaynak

Kitaplardan nasıl

yararlanacağını açıklar

ve bunlardan yararla-

nır.

 

 

 

A.2.28.  Kulüp

çalışmaları ile ilgili

olarak geliştirilen bir

proje üzerinde

arkadaşlarıyla iş

birliği yaparak çalışır.

 

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

12. HAFTA

  5 SAAT

 

A.2.29.  Görev aldığı kulüp

çalışmalarının kişisel

gelişimine katkısını

açıklar.

 

 

 

Başka…

Görev aldıkları eğitici çalışmanın kişisel gelişimlerine katkısını ve amaçlarını gerçekleştirmek için arkadaşlarıyla birlikte neler yapabileceklerini  “başka” tekniği ile açıklarlar.

 

Birlikte Başarabiliriz!

Sınıftaki sayısına göre gruplar oluşturulur. Her bir gruptan şarkı ya da tezahürat bulmaları istenir. Grup üyeleri diğer gruplarla da bağlantı kurarak şimdiye kadar bilinen tezahüratlar hakkında konuşurlar. Birbirlerine cesaret verici sözler söyleyerek grupla birlikte başarılarını kutlamakta kullanacakları bir şarkı ya da tezahürat oluştururlar.

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var

Öğrencilerin yakın çevrelerinden yardımlaşma ve dayanışma içinde yapılan işlere örnekler vermeleri istenir. Sınıf sayısına göre gruplar oluşturulur. Yardımlaşma ve dayanışmaya neden gerek duyulduğu tartışılır. Bir proje konusu belirlenir. Bu projeyi nasıl geliştirebilecekleri üzerinde düşünerek, birbirlerinden hangi konularda destek olabileceklerini belirlemeleri istenir. Çalışmalar sırasında kendi gruplarına yardımcı olarak, dayanışma ile işleri daha kolay ve çabuk bitirdiklerini fark etmeleri sağlanır.

 

Öz güven ve öz saygı üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Toplumsallık ve yardımseverlik üzerinde durulacaktır.

 

 

 

Sağlık Kültürü (29)

 

 

 

 

 

Toplumsallık ve yardımseverlik üzerinde durulacaktır.

 

 

Atatürkçülükle ilgili konular (A.2.31 - 4)

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

A.2.29 numaralı kazanım sözlü sunum ve akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.30 ve A.2.31 numaralı kazanımlar akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

A.2.8, A.2.15, A.2.29, C.2.1, C.2.2 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Kendini

Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.30, A.2.31, B.2.29, C.2.9 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Liderlik)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 A.2.30, B.2.18, B.2.19 

numaralı kazanımlar

Girişimcilik becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

A.2.30, A.2.31, B.2.29, C.2.9 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Liderlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.30. Kulüp ve diğer grup

çalışmalarında yapılacak

işler konusunda arkadaşları-

nı yönlendirir, onları

cesaretlendirir ve

gerektiğinde yardımda

bulunur.

 

A.2.31. Grup çalışmaları

sırasında başka gruplarla

dayanışma içine girerek

kendi grubuna destek

sağlar.

 

 

 

 

 

SÜRE

1.TEMA: OKUL HEYECANIM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİN-LERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

13. HAFTA 

  5 SAAT

 

A.2.32. Okulda ortaya

çıkabilecek sorunlarla

ilgili farklı çözüm yolları

üretir, sorunları çözmek

için gerektiğinde okul

çalışanlarından,

öğretmenlerinden ve

arkadaşlarından yardım

ister.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bu Sorunu Nasıl Çözeriz!

Okulda karşılaşabilecekleri bir sorun canlandırılır. Bu soruna yönelik çözüm üretmeleri istenir. Okulda hangi sorunun çözümü için kimden yardım alabilecekleri tartışılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neler Öğrendim?

Okul Heyecanım” temasında sıkça kullanılan ve yeni öğrenilen kavramların neler olduğu sorulur. Bu kavramlarla cümleler kurmaları ve hikâyeler oluşturmaları istenir. Oluşturulan hikâyeleri canlandırmaları ve /veya resimlemeleri söylenir.

 

Yeniliğe açıklık ve yardımseverlik üzerinde durulacaktır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4)

Sağlık Kültürü (30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

A.2.32 numaralı kazanım açık uçlu sorular ve dereceleme ölçeği ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.33 numaralı kazanım ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

A.2.11, A.2.19, A.2.23, A.2.32 numaralı kazanımlar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.33, B.2.37, C.2.24 numaralı kazanımlar Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.33. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

14. HAFTA 

  5 SAAT

 

B.2.1. Her canlının bir

yuvaya ihtiyacı

olduğunu kavrar ve

canlıların yuvalarını

birbirinden ayırt eder.

Yuvası Hangisi?

Hayvanlarla ilgili bir çocuk şarkısı dinletilir.  Çeşitli hayvanların farklı özellikleri olduğuna dikkat çekilir. Şarkıda adı geçen hayvanların seslerini, nasıl beslendiklerini ve nerelerde yaşadıklarını söylemeleri istenir. Şarkıda adı geçmeyen hayvanlar için de etkinlik devam ettirilir. Öğrencilerden hayvanları ve yuvalarını gösteren resimleri eşleştirmeleri istenir.

Evim Evim Güzel Evim

Kendi evini herkesin evinden eşsiz kılan özellikleri listelemeleri ve listelerindekileri okumaları istenir. Arkadaşlarının listesindekilerden farklı olan ve evini eşsiz kılan bir özelliği seçer ve açıklarlar.

 

 

Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

B.2.1 numaralı kazanım performans ödevi ile değerlendirilebilir.

 

 

 

B.2.2 numaralı kazanım yazılı ve sözlü sunum ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.3 ve B.2.4 numaralı kazanımlar kısa cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

A.2.3, A.2.7, A.2.16, B.2.1, B.2.8, B.2.9, B.2.36 numaralı kazanımlar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

A.2.21, B.2.2, B.2.18, C.2.12 numaralı kazanımlar Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

A.2.4, B.2.3, B.2.4, C.2.1, C.2.3 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.4, B.2.3, B.2.4, C.2.1, C.2.3 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.2. Evinin ayırt

edici bir özelliğini

belirterek bu özelliğin

evini nasıl ‘’eşsiz’’

kıldığını  açıklar.

 

B.2.3. Güneş'in

doğuşunu ve batışını

gözlemleyerek doğu ve

batı kavramlarını

kavrar, evinin

bölümlerini yönlere

göre tarif  eder.

 

Güneş'i Seyredelim

Güneş'in doğuşu ve batışı ile ilgili bir film seyredilir. Okul bahçesinde doğu ve batı yönleri gösterilir. Evlerinin bölümlerini, doğu ve batı kavramlarını kullanarak tarif etmeleri söylenir. Ev ve okulu gösteren resimli bir harita verilir. Bu harita üzerindeki evi, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, önünde, arkasında, vb.) kullanarak tarif ederler. Kendi evinin yerini de konum ile ilgili temel kavramları kullanarak tarif etmeleri istenir.

B.2.4. Evinin yerini,

konum ile ilgili temel

kavramları (sağında,

solunda, yanında,

karşısında, önünde,

arkasında, üstünde ve

altında) kullanarak

bildiği yere göre tarif eder.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

15. HAFTA 

  5 SAAT

 

B.2.5. Gerektiğinde

kendi evine veya aile

büyüklerine

ulaşabilmesi için

gerekli bilgilere

sahip olur.

 

 

 

 

Yardıma Koşan Telefonlar

Öğrenciler ev adreslerini, telefon numaralarını ve acil durumlarda ulaşılması gereken kişileri, kurumları ve bunların telefon numaralarını verilen kartlara yazarlar. Kartları hangi durumlarda kullanabileceklerini açıklarlar.

 

Alo, Kiminle Görüşüyorum?

Sınıfa, elde oyuncak bir telefonla girilerek öğrencilerin dikkatini çekinceye kadar biriyle telefonda konuşuyormuş gibi yapılır. Öğrencilere yapılan telefon konuşmasıyla ilgili çeşitli sorular sorulur. Öğrenciler ikili olarak eşleştirilir ve birbirleriyle telefon konuşması yapmaları istenir. Telefon ile konuşma kuralları ve diğer iletişim araçlarını kullanma kuralları tartışılır.

 

Rehberlik ve Psikolojik

Danışma (15)

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

B.2.5 numaralı kazanım sözlü sunum ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.6 numaralı kazanım öz değerlendirme formu ve tartışma ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.7 numaralı kazanım açık uçlu sorular ile değerlendirilebilir.

 

B.2.5 numaralı kazanım Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

A.2.19, B.2.6, B.2.22, B.2.23 numaralı kazanımlar İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.7 numaralı kazanım Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Doğal Afetlerden Korunma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.6.  Evindeki

iletişim araçlarını

yerinde ve doğru

kullanır.

 

B.2.7. Ülkemizde

meydana gelen doğal

afetlere örnekler

vererek, doğal

afetlerin yaşanmasında

hem doğanın hem de

insanların rolü

olduğunu kavrar ve

bunlardan korunma

yollarını keşfeder.

 

Fotoğraflar Konuşuyor

Doğal afetler sonrasında oluşan manzaraları içeren fotoğrafların araştırılması istenir. Fotoğraflar hakkında bilgi ve düşüncelerini sunmaları sağlanır. Doğal afet “nerede, ne zaman, nasıl, niçin oluştu, korunmak için neler yapılabilirdi?” sorularına cevap aranır.

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER-LEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

16. HAFTA 

 5 SAAT

 

B.2.8. Organların işlevleri

ile sağlıklı yaşam

arasında ilişki kurar.

 

 

Sağlıklıyım, Mutluyum

Kalp, akciğer, mide ile ilgili resimler ve yansılar kullanılarak bu organların işlevleri tanıtılır. Sağlıklı yaşam ile organların işlevleri arasın

da ilişki kurmaları sağlanır.

 

 

 

 

Yiyecek Oyunu

Besin gruplarından yararlanarak “yiyecek oyunu” kartı hazırlanır. Dengeli beslenen çocuklar ile beslenmeyen çocuklar arasındaki farkları bulurlar. Dengeli ve düzenli beslenmenin faydaları ile ilgili araştırma yapılır. Spor salonu ya da bahçede jimnastik hareketleri yaptırılır. Bu hareketlerden sonra nefes alıp verme ve kalp atış hızlarına dikkat çekilerek sporun vücudumuza yararı açıklanır.

 

 

 

 

 

 

Sağlık Kültürü (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1)

Sağlık Kültürü (18, 19, 22)

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

B.2.8 numaralı kazanım kısa cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.9 numaralı kazanım kısa cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

A.2.5, A.2.6, A.2.7, A.2.11, A.2.13, A.2.14, B.2.8, B.2.9, B.2.10, B.2.27, B.2.31, C.2.4, C.2.5, C.2.16, C.2.20, C.2.23 numaralı kazanımlar Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.3, A.2.7, A.2.16, B.2.1, B.2.8, B.2.9, B.2.36 numaralı kazanımlar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.8, B.2.9, B.2.10,

numaralı kazanımlar

Eleştirel Düşünme

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

B.2.8, B.2.9, B.2.36

numaralı kazanımlar

Güvenlik ve Korunmayı

Sağlama (Sağlığını

Koruma) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

A.2.24, B.2.9, B.2.12,

numaralı kazanımlar

Araştırma becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 

B.2.9. Sağlıklı büyüme ve

gelişme ile kişisel

bakım, spor, dengeli ve

düzenli beslenme

arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

17. HAFTA 

 5 SAAT

 

B.2.10. Yemek yerken

uyulması gereken

görgü kurallarının

nedenlerini açıklar.

 

 

 

 

Sofrada

“Rol oynama” tekniği ile bir ailenin sofrada yemek yemesini canlandırırlar. Oyun sonrasında izleyenler ve oynayanlar yemekte uyulması gereken görgü kurallarını tartışırlar.

 

 

Önce ve Sonra

Verilen saatler ile gün boyunca yapılacak işlerin resimlerini eşleştirerek öncelik ve sonralık sırasını belirlerler. Zamanını doğru kullanamayan bir çocuğun yaşadıkları ile ilgili bir hikâyenin sonunu tamamlarlar. Zaman ifadelerini doğru kullanarak kendilerine uygun günlük ve haftalık plan yaparlar. 

 

 

 

 

O Benim Yaşındayken…

Aile bireylerinin çocukluğu hakkında araştırma yapmaları istenir. Araştırma sonuçları sınıfta sunulur.

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (17)

 

 

 

B.2.11 numaralı kazanım için Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 2)

 

B.2.11 numaralı

kazanım Matematik

dersi Zamanı Ölçme alt

öğrenme alanı

(Kazanım 2)

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

B.2.10 numaralı kazanım tartışma ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

B.2.11 numaralı

kazanım öz değerlendirme ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.12 numaralı kazanım ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

B.2.8, B.2.9, B.2.10,

numaralı kazanımlar

Eleştirel Düşünme

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

A.2.19, B.2.10, B.2.17,

numaralı kazanımlar Öz

Yönetim (Etik Davranma)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 

A.2.1, A.2.2, A.2.17,

B.2.11 numaralı

kazanımlar Kaynakları

Etkili Kullanma

(Planlama ve Üretim)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 

 

 

 

 

A.2.24, B.2.9, B.2.12, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.11. Zaman ifadelerini

doğru kullanarak

günlük ve haftalık plan

yapar ve plana uyar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.12. Aile bireylerinin

çocukluğunu araştırır.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER-LEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

18. HAFTA 

   5 SAAT

B.2.13. Yakın

çevresindeki kişilerin

iş ve meslekleriyle

ilgili gözlemler

yaparak bu kişilerin

hayatımızı

kolaylaştırmak için

neler yaptıklarını

açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

Meslekleri Tanıyoruz

Araştırma kâğıdı hazırlanır. Belirlenen bir kişinin mesleği, hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptığı ve hangi ihtiyaçlarımızı karşıladığı araştırılır. Araştırma sonuçları sınıfta sunulur.

 

 

Girişimcilik (11)

Kariyer Bilinci Geliştirme

(11, 15)

Rehberlik ve Psikolojik

Danışma (5)

Kariyer Bilinci Geliştirme (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz güven üzerinde durulacaktır.

 

Örnekler, bilim sanat, eğitim veya spor alanlarında hizmet vermiş kişilerden verilecektir.

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

B.2.13, B.2.14

numaralı kazanımlar kısa cevaplı sorular ve araştırma kâğıdı ile değerlendirilebilir.

 

 

 

A.2.7, A.2.11, A.2.12, A.2.13, A.2.14, B.2.13, B.2.14, B.2.15, B.2.16, B.2.18, B.2.21, B.2.22, B.2.25, B.2.28, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.20, B.2.13, B.2.14, C.2.8 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.12, B.2.13, B.2.14, B.2.15, B.2.16, B.2.18, B.2.21, B.2.22, B.2.25, B.2.28, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.20, B.2.13, B.2.14,

C.2.8 numaralı kazanımlar

Öz Yönetim (Kariyer

Planlama) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 

B.2.12, B.2.13, B.2.14, B.2.15, B.2.16, B.2.18, B.2.21, B.2.22, B.2.25, B.2.28, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

B.2.14. Her iş ve

mesleğin gerekli ve

saygın olduğunu takdir

ederek herhangi bir

mesleğin insanların

hangi ihtiyaçlarını

karşılamaya

yönelik olduğunu

araştırır.

 

B.2.15. Topluma örnek olan kişilerin

çocukluğunu araştırır.

 

 

O da Çocuktu

Bilim, sanat, eğitim ve spor alanlarında başarılarıyla ve yaptıklarıyla kendinden söz edilen kişilere örnekler vermeleri istenir. Bunlardan istedikleri birinin çocukluğunu araştırmaları istenir.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİN-LERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

19. HAFTA 

 5 SAAT

 

B.2.16. Aile bireyleri

arasındaki benzerlikleri

ve farklılıkları gözlemler

ve gözlem sonuçlarını

çeşitli yollarla ifade eder.

 

 

Sizce Kime Benziyorum?

Aile bireylerini gözlemler, aile bireyleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları, grafik, fotoğraf, resim, yazı, şiir vb. araçlar kullanarak sunar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygı üzerinde durulacaktır.

 

 

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

 

Girişimcilik (12)

Kariyer Bilinci Geliştirme (14)

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

B.2.15 ve B.2.16 numaralı kazanımlar ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

 

B.2.13, B.2.14, B.2.15,

B.2.16, B.2.18, B.2.21,

B.2.22, B.2.25, B.2.28,

numaralı kazanımlar

Araştırma becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.16, C.2.5, C.2.6,

C.2.15, C.2.22 numaralı

kazanımlar Bilimin Temel

Kavramlarını Tanıma

(Değişkenlik / Benzerlik) 

becerisini geliştirmeye  yöneliktir.

 

A.2.5, A.2.6, A.2.18,

A.2.19, B.2.10, B.2.17,

B.2.21, B.2.25, B.2.32

numaralı kazanımlar Öz

Yönetim (Etik Davranma)

becerisini geliştirmeye  yöneliktir.

 A.2.26, A.2.28,  B.2.17,

B.2.19, B.2.20, B.2.27,

B.2.35 numaralı  kazanımlar Öz Yönetim

(Katılım, Paylaşım, İş

Birliği ve Takım Çalışması

Yapma) becerisini  geliştirmeye yöneliktir.

A.2.23, B.2.17, B.2.27, B.

2.34 numaralı kazanımlar Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.21, B.2.2, B.2.18, C.2.12

numaralı kazanımlar Yaratıcı

Düşünme becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

B.2.13, B.2.14, B.2.15, B.2.16,

B.2.18, B.2.21, B.2.22, B.2.25,

B.2.28, numaralı kazanımlar

Araştırma becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.17. Evde uyulması

gereken kuralların

belirlenmesine katkıda

bulunur.

 

Birlikten Kuvvet Doğar

Öğrencilere aile bireyleri ile birlikte dolduracakları bir çalışma kâğıdı dağıtılır. Bu çalışma kâğıdına aile içinde kimin kime, hangi konularda yardım ettiğini yazmaları söylenir. Aile bireylerinin üzerlerine düşen görevleri yapmalarının işleri ne denli kolaylaştıracağını fark etmeleri ve ailede üzerlerine düşen görevleri yapmaya istekli olmaları sağlanır. İşleri birlikte yapmanın hayatımızı kolaylaştırdığını fark ederek birlikte çalışmanın ve görevini yerine getirmenin hangi duyguları uyandırdığını anlatmaları istenir. “Biz birbirini seven bir aileyiz. Birbirimize yardımcı olmaktan mutluluk duyarız, çünkü …” cümlesini kendi ifadeleri ile açıklamaları istenir. Paylaşmanın ve dayanışmanın temelinde sevgi ve saygı olduğuna dikkat çekilir. Üstlenecekleri görevler hakkında yeni fikirler üretmeleri sağlanır. Bu görev ve sorumluluklar yerine getirilirken kuralların gerekli olduğu belirtilir.  Aile ile işbirliği yapılarak kuralların konulması sırasında çocuklara katılım hakkı verilmesi sağlanır. Öğrencilerden “Ailemizin Kuralları” konulu bir afiş çalışması istenir.

 

B.2.18. Aile içinde kimin

kime, nasıl yardım

ettiğini gözlemleyerek,

aile içinde üstlenebileceği

görevlerle ilgili yeni

fikirler üretir.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

20. HAFTA 

5 SAAT

 

B.2.19. El-göz

koordinasyonunu ve el

becerilerini geliştirebilecek,

aile içi görevleri

üstlenmeye istekli olur.

 

 

B. 2. 17’de açıklanmıştır.

 

 

 

 

Yardımseverlik üzerinde durulacaktır.

 

Adalet üzerinde durulacaktır.

 

Girişimcilik (3)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (14)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (12)

Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.20 - 4)

 

 

 

Saygı üzerinde durulacaktır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

B.2.17, B.2.18, B.2.19, B.2.20, B.2.21 numaralı kazanımlar öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

B.2.19, B.2.34 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Amaç Belirleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.26, A.2.28,  B.2.17, B.2.19, B.2.20, B.2.27, B.2.35 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.30, B.2.18, B.2.19 numaralı kazanımlar Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.26, A.2.28,  B.2.17, B.2.19, B.2.20, B.2.27, B.2.35 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

B2.18, B.2.21,B.2.22,B.2.25,

B.2.28, numaralı kazanımlar

Araştırma becerisini

geliştirmeye  yöneliktir.

 A.2.5, A.2.6, A.2.18,

A.2.19, B.2.10, B.2.17,

B.2.21, B.2.25, B.2.32

numaralı kazanımlar Öz

Yönetim (Etik Davranma)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 

 

B.2.20. Aile içinde görev

paylaşımına katılır,

üzerine düşen görevi

yapmaktan mutluluk

duyar.

 

 

B.2.21. Kişisel eşyalarını ve

başkalarının eşyalarını

neden özenli kullanması

gerektiğini açıklar.

 

 

Eşyaların Şikâyetleri

Zarar gören eşyaların davacı, eşyalara zarar veren öğrencinin  davalı ve bir öğrencinin hâkim olarak rol aldığı bir mahkeme ortamı oluşturulur. Zarar gören eşyaların şikâyeti ve zarar veren öğrencinin savunması dinlenir. Zarar veren öğrenciye hâkim tarafından “Zarar verdiğin eşyanın yerinde olsan ne hissederdin?” sorusu yöneltilir. Bir eşyaya bilerek zarar verip vermedikleri sorulur.  Bir eşyaya zarar vermenin sakıncalarının neler olabileceği tartışılır.

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER-LEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

21. HAFTA

 5 SAAT

B.2.22. Çeşitli ortamlarda

başkalarıyla iletişim

kurarken hangi duyu

organlarından

yararlandığını açıklar.

 

Beş Duyu Gezintide

İnsanların hangi duyuları ile iletişim kurduklarını gözlemlemeleri istenir. “Soru- cevap” yöntemi ile iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandıklarını açıklamaları sağlanır.

 

Kızma Birader

Kendilerini rahatsız veya mutlu eden farklı durumlar ve bu gibi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yazmaları istenir. Bu durumlardan bazılarını canlandırırlar. Ben dili ve sen dilinin kullanıldığı diyalog örnekleri verilir.

 

 

Kim Yardım Edecek?

“Nasıl çalıştığınızda daha iyi öğreniyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Alınan cevaplardan yola çıkarak uygun öğrenme ortamlarının özellikleri belirlenir. Bu öğrenme ortamlarını oluşturmak için ailelerinden nasıl yardım alabilecekleri ifade edilir.

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (8)

 

 

 

 

 

 

Öfke, mutluluk, korku ve üzüntü duyguları üzerinde durulacaktır.

 

Özel Eğitim (9)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (9, 19)

Sağlık Kültürü (9)

 

B.2.23 numaralı kazanım için Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 8)

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

B.2.22 numaralı kazanım kısa cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

 

B.2.23 numaralı kazanım akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.24 numaralı kazanım öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

B.2.13, B.2.14, B.2.15, B.2.16, B.2.18, B.2.21, B.2.22, B.2.25, B.2.28, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.19, B.2.6, B.2.22, B.2.23 numaralı kazanımlar İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.10, B.2.23, C.2.4, C.2.12 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.19, B.2.6, B.2.22, B.2.23 numaralı kazanımlar İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

B.2.24 numaralı kazanım Öz Yönetim (Öğrenmeyi

Öğrenme) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 

B.2.23. Farklı duygularını

kontrol ederek uygun

biçimde ifade eder.

 

 

 

B.2.24. Evde uygun bir

öğrenme ortamı

yaratmak için

büyüklerinden yardım alır.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER-LEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

22. HAFTA 

 5 SAAT

B.2.25. Ailesi, akrabaları

ve yakın çevresinde

etik değerlere ne kadar

önem verildiğini

gözlemleyerek, etik

davranışların güven

duygusunu nasıl

güçlendirdiğini ve etik

olmayan davranışların da

güven duygusunu

nasıl zedelediğini açıklar.

 

              Hoşgör Ailesi

Öğretmen tarafından araştırma

kâğıdına hoşgörü ve sevgi ile ilgili ifadeler yazılır. Öğrenciler

ailelerinde ve akrabaları arasında bu davranışları gözlemleyerek

araştırma kâğıdına işaretlerler.

Gönüllü öğrenciler bulgularını

sınıfla paylaşırlar. Etik olan ve

olmayan davranışlarla ilgili ifadeler bir kâğıda yazılır. Her öğrenciye

“evet” ve “hayır” yazılı kartlar

dağıtılır. Okunan ifadelere

katılıyorlarsa “evet”, katılmıyorlarsa

“hayır” yazılı kartları havaya

kaldırırlar. Neden katıldıklarını ve

katılmadıklarını açıklamaları istenir.

 

Doğruluk, dürüstlük, sevgi ve öz güven üzerinde durulacaktır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz saygı ve öz güven üzerinde durulacaktır.

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

B.2.25 numaralı kazanım tartışma ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.26 numaralı kazanım tutum ölçeği ile değerlendirilebilir.

 

B.2.13, B.2.14, B.2.15, B.2.16, B.2.18, B.2.21, B.2.22, B.2.25, B.2.28, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.5, A.2.6, A.2.18, A.2.19, B.2.10, B.2.17, B.2.21, B.2.25, B.2.32 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

B.2.26 numaralı kazanım Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Hayır Diyebilme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

B.2.26. Çevresindekilerin

kabul edilemeyen

önerileriyle

karşılaştığında etkili

reddetme davranışı

sergiler.

  

       Kabul Edemem, Çünkü…

Öğretmen tarafından,

çevresindekilerin kabul edilemeyen

önerileri ile karşılaşan çocukların

yer aldığı senaryolar oluşturulur. Bu senaryolar canlandırılır.

Canlandırma sırasında öğrencilerin karşılaştıkları öneriye nedenini

açıklayarak “hayır’’ demeleri ve

alternatif bir öneri getirmeleri s

ağlanır.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

23. HAFTA 

  5 SAAT

B.2.27. Aileyi

ilgilendiren konularda

karar alınırken görüş

bildirir ve bunun insan

hak ve hürriyetleriyle

ilişkisini kurar.

 

         Benim de Sözüm Var!

Aile içinde hangi konularda kararlar alındığı ile ilgili beyin fırtınası yaptırılır. Bir konu belirlenir. Gönüllü öğrencilerden aile üyelerinin rollerine girmeleri istenir. Aile içinde karara katılma davranışı sergilemeleri söylenir. Bu canlandırma sonunda öğrencilerin aile içinde kararlar alınırken nasıl görüş bildirecekleri ve aile bireylerinin tutumlarının neler olması gerektiği sınıfça tartışılır. Aile içinde hangi haklara sahip oldukları sorulur. Okul hayatları ile ilgili gelecekteki planlarını ve hayallerini söylemeleri ve nedenlerini açıklamaları istenir. Öğrencilerin öğrenim hakkına sahip oldukları belirtilerek, çocuk hakları sözleşmesindeki ilgili madde okunur ve kısaca açıklanır.

 

 

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

 

 

Girişimcilik (14, 15)

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (31)

 

Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.27 - 8)

 

 

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1, 3)

 

Adalet üzerinde durulacaktır.

 

Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.28 - 9)

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.27, B.2.28 numaralı kazanımlar uzun cevaplı sorular ve araştırma kâğıdı ile değerlendirilebilir.

A.2.13, A.2.14, B.2.8, B.2.9, B.2.10, B.2.27, numaralı kazanımlar Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.26, A.2.28,  B.2.17, B.2.19, B.2.20, B.2.27, B.2.35 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.23, B.2.17, B.2.27, B. 2.34 numaralı kazanımlar Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

B.2.13, B.2.14, B.2.15, B.2.16, B.2.18, B.2.21, B.2.22, B.2.25, B.2.28, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.28. Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin

sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.

 

Annem ve Babam Oy Kullandı

Öğrencilere ders yılı başında yapılan sınıf başkanlığı seçimi ile ilgili hatırlatmalar yapılır. Sınıf başkanının nasıl seçildiği, kendilerinin bu seçime nasıl katıldıkları, sonuçlarının nasıl açıklandığı vb. ile ilgili sorular sorulur. Bu seçime katılmanın bir görev olduğu vurgulanır. Seçime, seçmen olarak katılmanın bir görev olmasının yanında, aday olarak katılma gibi haklarının da olduğu belirtilir. Aile bireylerine seçimler ile ilgili yaşadıklarını, deneyimlerini, neden seçime katıldıklarını sorarak bilgi edinmeleri sağlanır. Bu bilgilerini sınıfla paylaşmaları istenir. 18 yaşına gelmiş her Türk vatandaşının seçme hak ve görevi ile seçilme hakkına sahip olduğu açıklanır. Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet yönetimi ile birlikte Türk milletinin elde ettiği hak ve hürriyetleri araştırmaları için öğrencilerden, grup çalışması yaparak araştırmaları yapmaları istenir.

 

 

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

24. HAFTA 

 5 SAAT

 

B.2.29.Aile yaşamında

aldığı liderlik rolünü

açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ben de Lider Olabilirim

Öğretmen tarafından ailede kimin, ne zaman, nasıl lider olduğunu içeren örnek durumların listesi hazırlanır. Listeyi öğrenciler işaretlerler. Farklı durumlara örnek vermek isteyen öğrencilere fırsat verilir. Duygularını anlatmaları istenir.

 

 

 

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabır üzerinde durulacaktır.

 

Girişimcilik (5)

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

B.2.29 numaralı kazanım sözlü sunum ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.30 numaralı kazanım araştırma kâğıdı ve dereceleme ölçeği ile değerlendirilebilir.

 

A.2.30, A.2.31, B.2.29, C.2.9 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Liderlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.30, B.2.31, C.2.4, C.2.8, C.2.9, C.2.10, C.2.11, C.2.13, numaralı kazanımlar Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.21, A.2.27, B.2.30, B.2.34, C.2.7, C.2.10, C.2.11 numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.22, B.2.30, B.2.33 numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

B.2.30. İnsanların

niçin tasarruf

yaptıklarını  araştırır

ve yeterli para

biriktirinceye kadar

isteklerini erteler.

 

 

 

 

         Kumbaram

Öğrencilerden aile üyelerinin veya çevresindeki bireylerin niçin ve nasıl tasarruf yaptıklarını araştırmaları istenir. İnsanların neden tasarruf

yaptıklarını sınıfça paylaşarak

tartışırlar.  Öğrenciler kumbara

kullanmaya özendirilir. Para

biriktirme sürecinde ne tür

isteklerinden vazgeçebilecekleri

tartışılır.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİN-LERLE  İLİŞKİLEN-DİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

25. HAFTA 

  5 SAAT

 

B.2.31. Evde belli bir iş

yaparken kullanılan

alet ve teknolojik ürünler

hakkında sorular sorarak,

bunların hayatımızı

kolaylaştıran işlevleri

olduğunu fark eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Evimizdeki Makineler

Evlerinde kullandıkları bir teknolojik ürünü belirleyip, hayatımızı kolaylaştırmadaki rolünü araştırmaları ve sınıfta sunmaları istenir.

 

 

 

 

 

 

Girişimcilik (14, 15)

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (31)

 

Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.27 - 8)

 

 

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1, 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Orman Haftası

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

B.2.31 numaralı kazanım araştırma kâğıdı ve gösteri ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.32 numaralı kazanım tartışma ile değerlendirilebilir.

 

 

B.2.27, B.2.31, C.2.4, C.2.5, C.2.16, C.2.20, C.2.23

numaralı kazanımlar

Eleştirel Düşünme

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

B.2.30, B.2.31, C.2.4, C.2.8, C.2.9, C.2.10, C.2.11,

C.2.13, C.2.14, numaralı

kazanımlar Araştırma

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 

 

 

B.2.32 numaralı kazanım

Güvenlik ve Korunmayı

Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.5, A.2.6, A.2.18,

A.2.19, B.2.10, B.2.17,

B.2.21, B.2.25, B.2.32

numaralı kazanımlar Öz

Yönetim (Etik Davranma)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 

 

 

B.2.32. Evde güvenliği

sağlamak için gerekli

kurallara uyar.

 

 

 

 Kaza Geliyorum Demez!

Evde uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili olay kartları, oluşturulan gruplara dağıtılır. Oluş sırasına göre olay kartlarını dizerler. Olayları sonuca bağlamaları istenir. Sonuçlar ve ne yapılması gerektiği tartışılır.

 

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

26. HAFTA 

  5 SAAT

B.2.33. Evdeki

kaynakları bilinçli

olarak  tüketir.

 

 Faturalar

Evlere gönderilen elektrik ve su faturaları sınıfa getirilir. Fatura tutarları karşılaştırılır. Kaynakları bilinçli tüketmek için yapılması gerekenler konuşulur. Sınıfa çeşitli materyaller getirirler. Yeterince para biriktirmiş olduklarını düşünmeleri ve bu parayla satın almak istedikleri bir ürün hayal etmeleri istenir. Getirdikleri materyallerle satın almak istedikleri ürünü yaparlar.

 

 

 

B.2.34 numaralı kazanım için Matematik dersi Paralarımız alt öğrenme alanı (Kazanım 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplumsallık üzerinde durulacaktır.

 

B.2.35 numaralı kazanımı için Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 8)  

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

B.2.33, B.2.34 numaralı kazanımlar tartışma ve dereceleme ölçeği ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.35 numaralı kazanım ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

A.2.22, B.2.30, B.2.33 numaralı kazanımlar Kaynakları Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

A.2.21, A.2.27, B.2.30, B.2.34,

C.2.7, C.2.10, C.2.11 numaralı

kazanımlar Kaynakları Etkili

Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 B.2.19, B.2.34 numaralı kazanımlar Öz Yönetim

(Amaç Belirleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.23, B.2.17, B.2.27, B.2.34 numaralı kazanımlar Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

B.2.35 numaralı kazanım Öz Yönetim (Eğlenme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

A.2.26,A.2.28,  B.2.17, B.2.19, B.2.20, B.2.27, B.2.35 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

B.2.34. Yetişkinleri

gözlemleyerek para

harcamayı gerektiren

bir amaç belirler ve

bunu gerçekleştirip

Gerçekleştiremeyeceği

ni tartışır.

 

B.2.35.  Ailesiyle

birlikte gezmek,

tatillerini geçirmek ve

eğlenmek için plan

yapmaktan zevk alır,

yaptığı planı ailesiyle

paylaşır.

 

          Gülelim Eğlenelim

 “Beyin fırtınası” tekniği ile

tatilde neler yapabileceklerini

belirlerler. Belirlenen

seçeneklerden (kitap okuma,

oyun, akraba ziyareti, yeni bilgi

ve beceriler öğrenme, hobilerle

uğraşma vb.) uygun olanlarla bir

tatil planı yaparlar. Müze, tarihî

yer ve doğal güzelliklerle ilgili

film seyredilir. Aileleriyle

oynayabilecekleri üç oyun sınıfta

oynatılır. Aileleri ile başka hangi oyunları oynayabileceklerine

ilişkin fikirler üretirler ve

fikirlerini aileleriyle paylaşırlar.

 

 

 

SÜRE

2. TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

27. HAFTA 

 5 SAAT

B.2.36. Yaşadığı

yerleşim biriminin ve

vatanının kendisi için

özel bir yer olduğunu

fark ederek ülkesini de

bir “yuva” olarakgörür.

 

   Bir Başkadır Benim Memleketim

Mahalle, semt, ilçe, il, ülke kavramları iç içe geçen ve gittikçe büyüyen kutucuklar

yardımıyla tanıtılır. Sınıf beş gruba ayrılır. Öğrencilerden bu yerleşim birimlerinin çeşitli özellikleri hakkında araştırma yaparak bilgi edinmeleri ve bu bilgileri arkadaşları ile

paylaşmaları istenir. “Mahallemizde/İlimizde

yaşamaktan mutluyum, çünkü…”cümlesini

tamamlamaları söylenerek yaşadıkları

yerleşim biriminin kendileri için önemini ve diğer yerlerden ayırt edici ve özel kılan özelliklerini açıklamaları istenir. Tüm yerleşim birimlerinin birleşerek ülkemizi oluşturduğu hatırlatılarak ülkesinin eşsiz kılan özellikleri tartışılır. Atatürk’ ün de vatanını ve milletini çok sevdiği belirtilerek bununla ilgili

anılarından örnekler verilir. Vatanı ve milleti

için yaptığı hizmetlerden örnekler vermeleri

istenir. “Siz vatanınız için neler yapmak

isterdiniz?” sorusu ile beyin fırtınası yaptırılır.

Vatanının kendisi için özel bir yer olduğu fark ettirilir.

 

 

Sevgi, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

 

 

Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.36 - 7)

 

Mahalle,  ilçe, il ve ülke kavramları üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

 

 

B.2.37 numaralı kazanım için Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım1)

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

B.2.36 numaralı kazanım uzun cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   B.2.37 numaralı kazanım ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

A.2.3, A.2.7, A.2.16, B.2.1,

B.2.8, B.2.9, B.2.36 numaralı

kazanımlar Güvenlik ve

Korunmayı Sağlama

(Sağlığını Koruma) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 B.2.36, C.2.23 numaralı

kazanımlar Kaynakları Etkili

Kullanma (Çevre Bilinci

Geliştirme ve Çevredeki

Kaynakları Etkili Kullanma)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.33, B.2.37, C.2.24 numaralı kazanımlar Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

B.2.37. “Benim Eşsiz

Yuvam” temasında

geçen kavramları

yerinde ve doğru bir

biçimde kullanır.

 

             Neler Öğrendim?

Okul Heyecanım” temasında sıkça kullanılan ve yeni öğrenilen kavramların neler olduğu sorulur. Bu kavramlarla cümleler kurmaları ve hikâyeler oluşturmaları istenir. Oluşturulan hikâyeleri canlandırmaları ve/veya resimlemeleri söylenir.

 

 

 

 

 

 

SÜRE

3. TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

28. HAFTA

  5 SAAT

C.2.1. Kendisinin, arkadaşlarının ve

ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark eder.

 

         Değişimin Fotoğrafları

Bebeklik ve okul öncesine ait fotoğraflarını sınıfa getirmeleri istenir. Bu fotoğraflar karışık olarak sınıfa dağıtılır. Fotoğrafların hangi öğrenciye ait olduğu buldurulur. Öğrencilerin bugünkü görünüşleri ile fotoğraflardaki görünüşleri arasındaki farklar belirlenerek büyüme ve gelişmenin  fiziksel görünümdeki değişiklikler üzerindeki etkileri hakkında konuşulur.

 

 

Sağlık Kültürü (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öz saygı ve öz güven üzerinde durulacaktır.

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (5, 6)

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

C.2.1 numaralı kazanım ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.2 numaralı kazanım yazılı sunum ile değerlendirilebilir.

 

A.2.8, A.2.15, A.2.29 , C.2.1, C.2.2 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.4, B.2.3, B.2.4, C.2.1, C.2.3 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

A.2.8, A.2.15, A.2.29 , C.2.1, C.2.2 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 A.2.21, C.2.2, C.2.3, C.2.7, C.2.10, C.2.16, C.2.19 numaralı kazanımlar Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

C.2.2. Önceki

yıllarda ve şimdi tek

başına yapabildiği

ve yapamadığı

davranışları

karşılaştırarak

zaman içinde nasıl

bir değişim

geçirdiğini fark

eder.

 

 

 

 

               Bu Ben miyim?

Öğrencilerin geçen yıl ve şimdi

yapabildikleri ve yapamadıkları

davranışları, verilen çalışma kâğıdına

yazmaları istenir. Bunları birbirleriyle

karşılaştırarak büyümeleriyle ilgili

duygularını yazılı olarak ifade etmeleri

istenir.

 

 

 

 

SÜRE

3. TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

29. HAFTA 

 5 SAAT

C.2.3. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-

içecekleri, oyun ve

oyuncakları karşılaştırarak, bu tür

değişikliklerin doğal

bir olgu olduğunu

kavrar.

 

     Büyüdükçe Değişiyorum

Öğrencilerden çalışma kâğıdına önceki yıllardaki fotoğraflarını yapıştırmaları istenir.

(Fotoğrafları yoksa resim

çizerler.). Altlarına önceki

yıllarda yedikleri yiyeceklerin, oynadıkları oyuncakların

resimlerini yapıştırırlar.

Resimleri inceleyerek yiyecek-içecek tüketimlerinde ve oyun-oyuncak tercihlerinde zaman içindeki değişimi fark etmeleri sağlanır.

 

 

Öz saygı ve öz güven

üzerinde durulacaktır.

 

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (5)

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

C.2.3 numaralı kazanım öğrenci üren dosyası ve kısa cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.4 numaralı kazanım

gösteri ile

değerlendirilebilir.

 

 

A.2.4, B.2.3, B.2.4, C.2.1, C.2.3 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama)

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 A.2.21, C.2.2, C.2.3, C.2.7,

C.2.10, C.2.16, C.2.19

numaralı kazanımlar Bilimin

Temel Kavramlarını

Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

C.2.3, C.2.14, C.2.15, C.2.17

numaralı kazanımlar Bilimin

Temel Kavramlarını

Tanıma (Neden-Sonuç

İlişkisi) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

B.2.31, C.2.4, C.2.5, C.2.16,

C.2.20, C.2.23 numaralı

kazanımlar Eleştirel

Düşünme becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

 

 B.2.30, B.2.31, C.2.4, C.2.8,

C.2.9, C.2.10, C.2.11,

C.2.13, C.2.14, C.2.16,

C.2.17, C.2.18, C.2.19,

C.2.20, C.2.21 numaralı

kazanımlar Araştırma

becerisini geliştirmeye

yöneliktir.

 A.2.10, B.2.23, C.2.4, C.2.12 numaralı kazanımlar Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

C.2.4. Gün içinde

kendisinin ve

arkadaşlarının

duygularındaki değişimi gözlemler ve bu değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda

bulunur.

 

              Duygunu Tanı

Gün içinde yaşadıkları olayları ve bu olaylar karşısında

hissettiklerini paylaşmaları

istenir. Gönüllü öğrenciler

seçilir. Bu öğrenciler,

kulaklarına söylenen duygu

durumlarını pantomimle

canlandırırlar. İzleyen

öğrenciler hangi duygunun

canlandırıldığını bulurlar.

Çalışma kâğıdında yer alan

cümlelerin ifade ettiği duygu

durumları karşılarına yazmaları

istenir.

 

 

 

 

 

 

SÜRE

3. TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

DERS İÇİ ,  DİĞER DERSLERLE VE

ARA DİSİPLİNLERLE  İLİŞKİLENDİRME

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

 

30. HAFTA

 5 SAAT

C.2.5. Aile

büyüklerinin

küçükken oynadığı

oyunları araştırır, bu

oyunlarla kendisinin ve

arkadaşlarının

oynadığı oyunları

karşılaştırarak değişimi fark eder.

 

           Bez Bebek ile Topaç

Aile büyüklerine, araştırma

kâğıdındaki soruları yönelterek onların çocukken oynadıkları oyun ve

oyuncaklar hakkında bilgi

toplamaları istenir. Bu bilgileri sınıfta, yazılı olarak sunarlar. Şu an

oynadıkları oyun ve oyuncaklarla;

geçmişte oynanan oyun ve

oyuncaklar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri belirlerler. Aile

büyüklerinden öğrendikleri ve grup arkadaşlarıyla belirledikleri bir oyunu

bahçede oynamaları istenir.

 

 

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (22)

 

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

 

 

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.7 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 6)

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

C.2.5 numaralı kazanım yazılı sunum ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.6 ve C.2.7 numaralı kazanımlar ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

 

B.2.27, B.2.31, C.2.4, C.2.5, C.2.16, C.2.20, C.2.23

numaralı kazanımlar Eleştirel

Düşünme becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

B.2.16, C.2.5, C.2.6, C.2.15, C.2.22 numaralı kazanımlar

Bilimin Temel Kavramlarını

Tanıma (Değişkenlik /

Benzerlik)  becerisin