2.sınıf değerlendirme soruları (birden çok)

2.sınıf değerlendirme soruları (birden çok) dosyası 26-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf değerlendirme soruları (birden çok)
Kategori 2. Sınıf Fizik
Gönderen YILDIRIM38
Eklenme Tarihi 26-12-2017
Boyut 6.37 M
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

DENEME 17

ADI SOYADI : …………………….

DOĞRU ….. YANLIŞ …..

BOŞ …..              NET …..

 

      H A Y A T   B İ L G İ S İ

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ailesinden biri değildir?
 1. Babası Ali Rıza Efendi
 2. Annesi Zübeyde Hanım
 3. Silah arkadaşı İsmet İnönü

 

 1. Niçin dengeli ve düzenli besleniriz?
 1. Çabuk büyümek için
 2. Sağlıklı olmak için
 3. Bizi sevenleri mutlu etmek için

 

 1. Milli bayramlarımız ve kutlandığı tarihlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
 1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı       23 Nisan
 2. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  29 Ekim
 3. Cumhuriyet Bayramı _ 30 Ağustos

 

 1. Kurtuluş Savaşı hakkında araştırma yapacak olsak, aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıyız?
 1. Sağlık ansiklopedisine
 2. Tarih ansiklopedisine
 3. Matematik kitaplarına

 

 1. “Yönler, Güneş’in doğuşuna ve batışına göre  …………………… . “ cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 1. belirlenir
 2. yazılır
 3. bilinmez

 

 1. Hangisi yazılı iletişim aracı değildir?
 1. Gazete
 2. Televizyon
 3. Mektup

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 1. Her insan aynı yeteneklere sahiptir.
 2.  İnsanların güçlü ve zayıf yönleri vardır.
 3.  Çok spor yapanlar daha çok kilo alırlar.

 

 1. 365 sayısını aşağıdaki noktalı yerlerden hangisine yazalım?
 1. Bir yıl ………. aydır.
 2. Bir yıl ………. saattir.
 3. Bir yıl ………. gündür.

 

 

 

 

 

          

       

 1. Yukarıdaki araçlardan hangisi hiçbir yakıt kullanmadan hareket edebilir?
 1. Uçak
 2. Yelkenli
 3. Otomobil

 

 1.         Kandaki zararlı maddeleri süzen ve dışarı atılmasını sağlayan organımız aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Böbrekler
 2. Bağırsaklar
 3. Akciğerler

 

 1.         İnsanlarla birlikte yaşayan hayvanlar nasıl hayvanlardır?
 1. Yabani hayvanlar
 2. Doğal hayvanlar
 3. Evcil hayvanlar

 

 1.         Topraklarımızın sel suları ve rüzgarlarla bir yerden başka bir yere sürüklenip gitmesine ne denir?
 1. heyelan
 2. erozyon
 3. kasırga

 

 1.         Toprağı ekip – biçer, meyve ve sebze yetiştirirler. Geçimini topraktan sağlamaya çalışırlar. Hatta her gün yediğimiz ekmeğin yapıldığı buğdayı da onlar yetiştirirler.

            Yukarıda sözü edilen mesleğin sahibi

      kimdir?

 1. Fırıncı
 2. Çiftçi
 3. Ormancı

 

 1.         “Toplumda herkesin benimsediği ve uyması durumunda mutlu olacağı davranışlar  e t i k t i r .”

      Etik olmayan davranışlar aşağıdakilerden en çok hangisine zarar verir?

 1. Güven duygusuna
 2. Okul başarısına
 3. Beslenme biçimine

 

 1.         Aşağıdakilerden hangisi depremden önce yapmamız gereken bir hazırlıktır?
 1. Bulunduğumuz binayı terk etmek
 2. Hızla güvenli bir yere saklanmak
 3. Deprem çantası hazırlamak.

 

 

 

 

 

MATEMATİK

 

 1. Aşağıdaki şekillerin hangisinde kesikli

çizgiler şekli iki eşit parçaya ayırmıştır?

   a.  b.  c.

 

 

 

 1. Bir basamaklı doğal sayıların tamamı hangi şıkta verilmiştir?
 1. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9
 2. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9
 3. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

 

 

 1. Alttaki yarım armutlardan kaç tane çeyrek armut elde edilir?

 

 

 

 

 1. 4               b. 6  c. 8

 

 

 1. 44 sayısının çeyreğinin 15 fazlası hangi sayıdır?

     a. 11  b. 26  c. 36

 

 

 

 1. Yarısı 32 olan sayının çeyreği kaçtır?

    a. 64  b. 32  c. 16

 

 

 

 1. 5 liraya kitap, 2 liraya defter alan Yunus  toplam kaç kuruş ödemiştir?

    a. 7             b. 70  c. 700

 

 

 1. Akın’ın 3 adımı babasının 2 adımına eşit oluyor. Akın 9 adım attığında babası kaç adım atar?    _ _ _

                             _ _    gibi

    a. 6           b. 8  c. 10

 

 

 

 1. Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 5'tir. Bölünen kaçtır?

     a.  80           b. 70            c. 60

 

 

 

 

 1. İki kilo muz 6 liradır. 8 kilo muz kaç liradır?

     a. 12          b. 24  c. 48

 

 

10. ABA – ABB – ABC – ABÇ - …….   

Örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. ABD b. DBA c. BDA

 

 

 1. Çeyreği 13 olan sayının yarısı kaçtır?

      a. 26        b. 39     c. 52

 

 1. Sıraya giren öğrenciler arasında İrem baştan 4. sondan 3. dür? Bu sırada toplam kaç öğrenci vardır?

      a. 7         b. 6      c. 5

 

 

MALIN CİNSİ

TUTARI

( kilo fiyatı )

Çilek

2 TL

Muz

3 TL

 

 

 

 

 

 1. Yukarıdaki listeye göre 2 kilo çilek, 3 kilo muz alan annem satıcıya 20 lira vermiştir. Satıcı anneme geri kaç lira verecektir?

      a. 13           b. 7        c. 9

 

 

 1.  124 cm = ....... m  .... cm eşitliğinde noktalı yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
 1. 12  - 4
 2. 1  - 24
 3. 4 – 12

 

 1. Yandaki işlemde                       a 7

a ve b yerine hangi sayılar             3 b

gelmelidir?                                    -_____

     1 9

 1. 5 – 8
 2. 5 – 9
 3. 4 – 8

 

 

 

 

 

                          T Ü R K Ç E

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi farklıdır?
 1. okul – mektep
 2. sonbahar – güz
 3. ilkbahar – yaz

 

 

“ Atatürk …………. yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.  ……………  cumhuriyeti kurdu. ”

 1. Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere hangisi yazılmalıdır?
 1. sonra – önce
 2. sonunda – önce
 3. önce – sonra

 

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. Türkçe sözcüklerin sonunda b c d g harfleri bulunmaz.
 2. Türkçe sözcüklerin bir hecesinde en fazla 4 ünlü bulunur.
 3. Satıra sığmayan sözcüklerin bölünürken bir tek ünlüsü satır sonunda bırakılmaz.

 

 

 1. “ Telaştan ne yapacağını şaşırmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Saçını süpürge etmek
 2. Etekleri zil çalmak
 3. Eli ayağı dolaşmak

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın durumunu bildiren bir sözcük ( sıfat ) kullanılmıştır?
 1. Yeşil ördekler nehre doluşmuş.
 2. Yaşlı kadın kaldırımda zorlukla yürüyordu.
 3. Ayşe bahçedeki bütün çiçekleri suladı.

 

 

 

 

 

 1. “ Çanakkale” sözcüğünün yapısına bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 1. Birleşik sözcüktür
 2. Özel isimdir
 3. Türemiş sözcüktür

 

 

                 Öğretmenim anlattı.

               Her gün farklı yemeyi,

               Tatlı, tuzlu demeden,

               Her gıdadan yemeyi.

 

      Ispanak demir yaparmış,

      Havuçla beslenirmiş gözlerim.

      Eğer süt içmezsem,

      Kısa kalırmış kemiklerim.

                            Emine ÇELİK

 1. Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
 1. Faydalı her şeyi yemeliyiz.
 2. Bazı gıdaları çok yemeliyiz.
 3. Beğenmediklerimizi yememeliyiz.

 

 1. Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluşmuştur?

a. 2    b. 4 c. 8

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yedi” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
 1. Sınıfımızda yedi erkek öğrenci var.
 2. Kuş yemini yedi.
 3. Kedi yakaladığı fareyi yedi mi?

 

 

Soruları doğru cevaplamak istiyorsan acele etmemelisin. Her soruyu baştan sona kadar okumalısın. Soruyu anlamalısın. Soruyu anlamak çözmenin yarısıdır.

 1.        Yazıya göre soruyu çözmenin yarısı nedir?
 1. Acele etmemek.
 2. Soruyu baştan sona okumak
 3. Soruyu anlamak

 

 

 

 

 1.        Anlamca olumsuz olan cümle hangisidir?
 1. Hava yağmurlu geçti.
 2. Yaz tatili sana yaramış.
 3. Düştü ama yaralanmadı.

 

 

 

 

 1.        Peygamber Efendimiz (SAV)

   çocukları çok sever ve onlara

   önem verirdi. O çocukları

   çiçeğe benzetir ve "Çocuk

   kokusu, Cennet kokusudur." derdi.

Yukarıdaki yazıda Peygamberimiz çocukları neye benzetirmiş ?

 1. cennete
 2. çiçeğe
 3. güle

 

 

 

 1.        Eliyle burnunu tutup yüzünü buruşturmuş. Ağzından da burası çok kötü kokuyor sözleri dökülmüş.

Üstteki paragrafta tırnak işareti “ … “ içine yazılacak kısım neresidir?

 1. burnunu tutup yüzünü buruşturmuş
 2. eliyle burnunu tutup
 3. burası çok kötü kokuyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı. Kimi evine geç kalmış, acele ediyor, kimi bir eğlence yerine gidiyordu.
       Çocuklar koşuyorlar, birbirlerine kartopu atıyorlardı. Gecenin zevkini en çok onlar çıkarıyorlardı. Kahkahalarla gülüyorlar, sevinçle haykırıyorlardı.

 1.        Yukarıdaki yazıda gecenin zevkini en iyi çıkaranlar kimlerdir?
 1. çocuklar
 2. adamlar
 3. yoldan geçenler

 

 

 

 1.        Yazıya göre günün hangi vakti yaşanmaktadır?
 1. akşam
 2. gece
 3. sabah

 

1

 

 

I.DÖNEM HAYAT BİLGİSİ DEĞERLENDİRME TESTİ

1-)Atatürk, kurtuluş Savaşını başlatmak için Samsun’a ne zaman geldi?

A) 23 Nisan 1920        B) 19 Mayıs 1919         C) 29 Ekim 1923

 

2-) Taşıtların ve yayaların yollarda düzenli hareketlerine ne denir?

A) trafik                    B) taşıt kuralı                 C) yol düzeni

 

3-)Dişimizle aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıyız?

A-)Elma ısırmayı   B-)Ceviz kırmayı     C)Sakız çiğnemeyi

   4) Hangisi doğru bir davranıştır?

    a) Cadde ve sokaklarda oyun oynamamak.

    b) Caddelerde bisiklet kullanmak.

    c) Kırmızı ışıkta karşıya geçmek.

 

5-) Hangisi denizyolu taşıtı değildir?

     a) tramvay             b) feribot           c) tekne

 

6-) Hangi seçenekteki yiyecekler dengeli beslenmemizi sağlar?

    a) kızartmalar

    b) meyve,sebze ve et

    c) yağlı yemekler

 

7) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

    a) Çöpleri çöp kutusuna atmak.

    b) Ellerimizi yıkadıktan sonra musluğu kapatmak.

    c) Oturduğumuz sıraları çizmek.

 

8)Aşağıdaki taşıtlardan hangisi hayvan gücü ile hareket eder?

A)Kayık                                          B)At arabası               C)Tren

 

9)Aşağıdaki görevlilerden hangisi trafiği düzenler?

A)Öğretmen                                    B)Doktor               C)Trafik polisi

 

10)Uçakların yolcu alıp bıraktıkları yere ne ad verilir?

A)Terminal                                  B)Durak                C)Hava Alanı

 

11-)Kazaya uğramış bir kişiye doktor gelinceye kadar yapılması gereken yardıma ne denir?

A)Muayene              B)İlkyardım               C)Teftiş

 

12) Başımızı gövdemize hangi organımızla bağlanmıştır?

A) Boyun               B) omuz               C) çene

 

13)Atatürk’ün okuduğu ilkokulun adı nedir?

A-)Şemsi Efendi İlkokulu B-) Mahalle Mektebi C-)Harp Okulu

 

14)Atatürk tahsilini yaparken(okula giderken) ileride ne olmak istiyordu?

A-)Doktor                      B-) Öğretmen               C-)Asker        

 

15)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden birisi değildir?

A-)Yeni alfabenin kabulü         B-)Soyadı Kanunu            C-)Padişahlığın devamı

 

16)Anne ve baba ve çocuklardan oluşan topluluğa ne denir?

A)Aile                                           B)Komşu                      C)Akraba

 

17)İlköğretim haftası ne zaman kutlanır?

A)Yılbaşında                                    B)Eylülde                 C)Haziranda

 

18)Aşağıdakilerden hangisi dini bayram değildir?

A) Kurban Bayramı        B) Cumhuriyet Bayramı          C) Ramazan Bayramı

 

19) Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?

A) 29 Ekim 1923            B) 29 Ekim 1920            C) 23 Nisan 1920

 

20) Atatürk ne zaman ölmüştür?

A) 29 Ekim 1923            B) 29 Ekim 1920            C) 10 Kasım 1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOLCULUK

                 Vapurla Adalar’a gidiyorduk. Annem gazete okuyordu. Ablam ve ben çevremizi seyrediyorduk.Gençler, kendi arasında söyleşi yapıyordu.Akşam olmadan Adalar’a vardık. Adalar denizden çok güzel görünüyordu.

 (Yukarıdaki metne göre ilk beş soruyu cevaplayınız)

 

1)Yukarıdaki metinde anlatılan olay nerede  geçiyor ?

A)Bahçede                   B)Evde                   C)Vapurda

 

2)Gazete okuyan kimdir? 

A) Yazarın annesi                B) Yazarın ablası       C) Gençler

 

3)Yazar ve ablası ne yapıyor?

A)Söyleşi yapıyorlar        B)Çevreyi seyrediyorlar         C)Kitap okuyorlar

 

4)Gençler ne yapıyorlar?

A)Gazete okuyorlar          B)Çevreyi izliyorlar       C)Söyleşi yapıyorlar

 

5)Vapur  Adalar’a ne zaman gidiyor?

A)Gece yarısına doğru B)Akşam olmadan            C)Öğleye doğru

 

6)Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir?

A)Elmalar                 B)Masalar                    C)Muz

 

7)Aşağıdaki isimlerden hangisi özel  isimdir?

A)Ankara                 B)Masa                 C)Kapı

 

8) Uzun kelimesinin karşıt (zıt)anlamlısı hangisidir?

A)Bol                B)Kısa              C) Dar

 

9)Gözümüzle görebildiğimiz,elimizle dokunabildiğimiz varlıkların adlarına somut isimler denir. Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi somut isimdir?

A)Zeka                      B)Akıl                 C)Elma

 

10)Aşağıdaki isimlerden hangisi (gözümüzle göremediğimiz ,elimizle dokunamadığımız) soyut isimdir?

A)Düşünce                    B)Portakal              C)Çanta

 

11)’’Egemenlik’’ sözcüğünde kaç hece vardır?

A)Üç                 B)Dört                C)Beş

12) Alfabemizde kaç tane ünsüz harf vardır?

     a)29                     b)21                     c)8

 

13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?

A)Ayşe’nin çok kitapları var?

B)Ali buraya geldi  mi?

C)Kaya bugün ne yaptın?

 

14)  Hülya  İstanbul  da     okudu.     Yandaki cümlede özel isimden sonra  ek gelmiştir.Bu hangi noktalama işareti ile ayrılmalıdır

A)Kesme işareti(‘) B)Nokta(.) C)Soru işareti(?)

 

15) Aşağıdakilerden hangisi çoğul ad değildir?

A) masalar          B) çiçek           C) papatyalar

 

16)Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir?

A)Kalem                       B)Sıra                             C)Kapılar

 

17)Aşağıdaki cümlede kaç kelime vardır?

    Ali okuldan erken geldi.

A)2                            B)5                             C)4

 

18)’’Kara’’kelimesinin eşanlamlısı(aynı anlama gelen başka bir

kelime)hangisidir?

A)Siyah                           B)Beyaz                 C)Kırmızı

 

19)Aşağıdaki cümlenin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

    Kaya ne zaman eve geldi(       )

A)(? )                               B)(.) C)(!)

 

20)Aynı türden olan birden çok varlığın ortak adına cins isim denir. Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi cins isimdir?

A)İstanbul                                  B)Hürriyet gazetesi C)Masa

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF I. DÖNEM MATEMATİK DEĞERLENDİRME TESTİ

 

1)Aşağıdaki sayı dizisinde       içine hangi sayı gelmelidir?

  16,18,20, , 24,26,28,30

    A)19                      B)22                             C)23    

 

2) Onlar basamağında 6, birler basamağında 5 olan sayı hangisidir?

a. 56    b. 64    c. 65

 

3) Selim , 79 sayfalık kitabın 34 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfası kaldı?

a. 45    b. 43    c. 41

 

4) 80, 84, 88, 92,96,100 sayı dizisinde sayılar kaçar ritmik sayılmıştır?

A)Beşer                   B)Dörder                        C)İkişer

 

5) iki basamaklı doğal sayıların en büyüğü kaçtır?

A)9                    b)99                      C)10

 

6)Aşağıdaki doğal sayılardan en büyüğü kaçtır?

A)78                     B)57                   C)46

 

7) 78 doğal sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)6onluk+5birlik B)7onluk+8birlik     C)5onluk+2birlik

 

8) 4 onluk, 7 birlikten oluşan sayının 3 katı kaçtır?

A) 47           B) 141            C) 84

 

9)Zamanı gösteren aletin adı nedir?

A)Metre                  B)Saat                     C)Tartı

 

10)Sınıfımızdaki yazı tahtasının uzunluğunu ve genişliğini ne ile ölçebiliriz?

A)Metre                  B)Tebeşir                        C)Tartı

 

11)  47- 15 = ? çıkarma işleminde fark kaçtır?

a. 32    b. 40    c. 31

 

 

 

12) Benim 1 düzine boya kalemim vardı. Babam daha sonra 1 deste boya kalemi daha aldı. Kalemlerimden 19 tanesini ablama verdim. Benim kaç tane boya kalemim kaldı?

A) 3               B) 41                   C) 22                               

13) 95 yumurtanın önce 25 sonra da 18 tanesi kırıldı.Kaç yumurta kaldı?

A) 52                 B)50               C)42

 

14) Günde 10 saat uyuyan Ali, 5 günde kaç saat uyur?

A) 60               B) 50                C) 15

 

15) İki basamaklı en küçük sayının 4 katı kaçtır?

A) 396            B) 36             C)40

 

16)Bir kümeste 11 tavuk  6 horoz ve 3 tane de civciv vardır.Buna göre kümesteki hayvanların tamamı kaç tanedir?

A)26                         B)20                  C)17

 

17)Bir otobüste 45 yolcu vardı. Durakta 23 tane yolcu indi .Otobüste kaç yolcu kaldı?

A)26                 B)14                     C)22

 

18)Evimize her gün 3 tane ekmek alıyoruz. 15 günde toplam kaç ekmek alırız?

A)21                   B)45                 C) 35

 

19) 17 sayısının 4 katının 8 eksiği kaçtır?

A) 60            B) 68            C) 29

 

20) Ayşe 9 yaşındadır.Babasının yaşı, Ayşe’nin yaşının 3 katından 4 fazladır.Baba kaç yaşındadır?

A) 12            B) 27             C) 31

 

 

2. SINIFLAR GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI-2- (TÜRKÇE)

       Melisa, bahçede oyun oynayan arkadaşlarına baktı. Kendisini de oyuna alırlar mıydı acaba? Çünkü daha önce birkaç defa oyunbozanlık yapmıştı. Yaklaştı: “Merhaba, beni de oyuna alır mısınız?”  dedi. Tuğçe, Ceyda ve gizem aynı anda “Hayır” dediler.

 Melisa arkasını döndü, Uzaklaşırken Tuğçe: “Ne dersiniz ona bir şans daha verelim mi?” diye sordu.

 (1,2,3,4 ve 5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Sürekli oyunbozanlık yapan kimdir?

    a) Tuğçe b) Melisa c) Gizem

 

2. Olay nerede geçiyor?

    a) sokakta  b) bahçede   c) okulda

 

3. Melisa niçin ısrar etmemiştir?

   a) Zaten oynamak istemediği için.  b) Annesi çağırdığı için.         c) Hatasını bildiği için.

 

4. Geri gelmesini isteyen hangi arkadaşıdır?

a) Didem b) Tuğçe c) Ceyda

 

5. Bu olaydan nasıl bir ders almalıyız?

   a) Oyunlarımıza kimseyi almamalıyız.

   b) Sürekli oyunbozanlık yapmalıyız.

   c) Oyunbozanlık yaptığımız zaman arkadaşsız kalırız.

 

6) “ Kalem kılıçtan üstündür.” Tümcesinde kaç tane hece vardır?

   a) 3             b) 10                c) 8

 

7) “ Gel bakalım küçük Zeynep, seninle bir yere gideceğiz.” Tümcesinde kaç tane sözcük (kelime) vardır?

    a) 4             b) 8                     c) 10

 

8) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önde yer alır?

    a) arka              b) ön                  c) surat

 

9) Türkçe sözcüklerde heceler, en az ve en fazla kaç harften oluşur?

    a) 2-3             b) 1-2                     c) 1-4

 

10) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel ad yoktur?

     a) Bahar gelince havalar yavaş yavaş ısınır.         

     b) Sınıfımıza Bahar gelince çok neşelendik.

     c)  Bahar, sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir.

 

11) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

    a) sene-yıl                     b) haram-helal                         c) lider-önder

 

12)”çirkin-güzel” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

    a) tatlı-şekerli                 b) yaş-ıslak                           c) kötü-iyi

 

13)“dal “ sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

a)  O dala basma kırılacak.       b) O dalda kuşun yuvası var.       c) Derin sulara dalmak tehlikelidir.

 

14) “ ateşlendi-gece-Okan-dünsözcükleriyle anlamlı bir tümce oluşturulursa doğru sıralama hangisi olur?

             1           2       3       4

      a) 3-4-2-1                    b) 1-2-3-4                   c) 2-1-3-4

 

15) “ sabah- her- fırçalarım- dişlerimi “ sözcükleriyle anlamlı bir tümce oluşturduğumuzda hangi sözcük sondan ikinci sırada yer alır?

    a) fırçalarım                   b) sabah                   c) dişlerimi

 

16) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama işareti yanlış konulmuştur?

    a) Pis yerlerde oyun oynamayalım.         

    b) yetişin boğuluyorum!          

    c) Kitaplarımı kim karıştırdı.

 

17) Aşağıdakilerden hangisi soru tümcesidir?

    a) Eve geldi mi                 b) Sen bana soru sorma             c) kapıyı çalmadı

 

18) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sert sessiz harflerin yumuşaması olayı yoktur?

   a) Ali’nin ayağı burkulmuş.              b) Suna kitabı okumuş.            c) Kedi ağaçtan düştü.

 

19) Hangi tümcede eş anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

    a) Bülbül geldi, öttü ve gitti.          

    b) Bu ayrılık bana güç ve zor olacak         

    c) Savaş ve Barış sınıfta çok yaramazlık yapıyorlardı.

 

20) Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir?

    a) Parktaki salıncaklara zarar vermeyiniz.          

    b) Annem dün akşam bize elma       

    c) Benim öğretmenim aslında çok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAT  BİLGİSİ SORULARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi yayaların yapmış olduğu yanlışlardan biridir? 

A-)Kaldırımdan yürümek

B-)Kırmızı ışıkta karşıya geçmek

C-)Üst geçitleri kullanmak

 

2-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-)Bayrağımız, bağımsızlığımızın sembolüdür. 

B-)İstiklal Marşı bağımsızlığımızın simgesidir 

C-)Bayrağımız göndere İstiklal Marşı söylenmeden çekilir, indirilir.

 

3-)Ülkemizde ilköğretim kaç yıldır?

A-) 5 yıl   B-) 8 yıl  c-) 11 yıl

 

4-)Cumhuriyet Bayramı’nı ne zaman kutluyoruz?  

A-)23 Nisan  B-)29 Ekim  C-)29 Kasım

 

5-)Aşağıdakilerden hangisi milli bayramdır? 

A-) Cumhuriyet Bayramı B-) Kurban Bayramı           C-) Ramazan Bayramı  

 

6-)Aşağıdakilerden hangileri kişisel eşyalarımızdandır?

1-)Atatürk köşesi   2-)Okul çantası

3-)Önlük     4-)Sınıfta oturduğu sıra

A-) 2 ve 3  B-) 2 ve 4  C-) 1 ve 4  

 

7-) “Pınar, çiçekçinin önündeki çiçeklere baktı.Eğilip kokladı.

O sırada satıcı:

  --- Hangisinden almak istersin? dedi. 

    Yukarıdaki anlatımda Pınar sırasıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır?

A-)Göz-burun-dil  

B-) Göz-burun

C-)Burun-deri

 

8-)Elimizi göğsümüzün sol tarafına koyduğumuzda onun saat gibi çalıştığını hissederiz. Onun görevi vücudumuza kan pompalamaktır.

  Yukarıda anlatılan organımızın adı nedir?

A-)Kalp  B-)Mide C-)Akciğer 

 

9-)Tutmak ve kavramak için hangi organımızı kullanırız?

A-)Ayaklarımızı  B-)Ellerimizi  C-)Kollarımızı 

 

10-)Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A-)Vücudumuz üç bölümden meydana gelmiştir.

B-)Başımız boyun ile gövdemize bağlıdır.

C-)Sağlıklı gelişmek için her zaman yemek yemeliyiz.

11-)Atatürk’ün hayatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı

B-)1881 yılında İstanbul’da doğdu. 

C-)1923’te Cumhuriyet’i ilan etti.

 

12-)İstiklâl Marşımızın şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Fatih Sultan Mehmet 

B-)Mustafa Kemal Atatürk 

C-)Mehmet Akif Ersoy

 

13-)İç organlarımız vücudumuzun hangi bölümünde yer alır?

A-) Baş  B-) Gövde  C-) Bacaklar

 

14-)Ayakta durmamızı ve yürüyebilmemizi sağlayan organımız aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Ayaklar  B-) Kollar  C-) Gövde

 

15-)Aşağıdaki meslek çalışanlarından hangisi hukuk kurallarını ve yasaları iyi bilmektedir?

A-) Mühendis B-) Avukat C-) Öğretmen

 

16-) Koku almamızı sağlayan organımız aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Kulak  B-) Dil  C-) Burun

 

17-) Atatürk, Kurtuluş Savaşını başlatmak amacıyla, Samsun’a ne zaman gitti?

 A-) 19 Mayıs 1919           B-) 23 Nisan 1920            C-) 29 Ekim 1923

 

    18-) Telefonla  konuşurken   hangi  duyu  organlarımızla  iletişim  kurmuş  oluruz ?

      A.) Göz – Kulak              B.)  Kulak -  Dil               C.) Dil – Göz

 

19-) Trenlerin yük ve yolcu aldıkları yere ne denir?
    A. liman                  B. gar                   C. İskele
 

20-) Atatürk Haftası hangi tarihler arasında kutlanmaktadır?

A) 19 – 25 Mayıs         B) 10 – 16 Kasım             C) 01- 10  Kasım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK SORULARI

1-) Aşağıdaki ritmik saymada soru işareti olan yerlere hangi sayılar gelmelidir?

20 – 18 – 16 - ? - ? - ? - 8

A-) 15-14-13  B-) 10-12-14  C-) 14-12-10

 

2-) 10-13-16-19-22-25…… örüntüsü kaçar ritmik saymadır?

A-) İleri doğru 3’er ritmik sayma   

B-) İleri doğru 10’ar ritmik sayma 

C-) 25’den geriye 3’er ritmik sayma

 

3-)İki düzine kalem, bir deste kalemden kaç tane fazladır?

A-) 14  B-) 24 C-) 34

 

4-) 6 onluk ve 5 birlikten oluşan doğal sayının 15 fazlası kaç eder?

A-) 65  B-) 70 C-) 80

 

5-)Ben 9 yaşındayım.Annem benden 27 yaş büyük olduğuna göre annem ile benim yaşlarımın toplamı kaçtır?

A-)36  B-)45 C-)35

 

6-)Oya doğduğunda annesi 23 yaşındaydı.Oya şimdi 8 yaşında olduğuna göre annesi kaç yaşındadır?

A-)32  B-)30 C-)31

 

7-)Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 34, fark 19 ise eksilen sayı kaçtır?

A-)55  B-)53 C-)25

 

8-)Ali’nin 25 tane cevizi vardı.Cevizlerinden 8 tanesini Suna’ya,9 tanesini Bora’ya verdi.

Ali’nin kaç tane cevizi kaldı?

A-)17  B-)8 C-)16

 

9-)9 sayısının 4 katının 7 fazlası kaçtır? 

A-)99  B-)36 C-)43

 

10-) 14 sayısının 3 katının 15 eksiği kaçtır?

A-)57  B-)42 C-)27

 

11-)Bir günde 5 ekmek tüketen bir aile 2 haftada kaç tane ekmek tüketir?

A-)70  B-)10 C-)35

 

12-)15 bilye 3 çocuğa eşit olarak paylaştırılıyor.Her çocuğa kaç tane bilye düşer?

A-)3  B-)4 C-)5

 

 

13-)

 

                                                                ……. 

Yukarıda verilen örüntüde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

    

  A )                                         B)                                           C)         

 

14-) Orhan’ın yaşı 17, Serap’ın yaşı 18, Ayşe’nin yaşı 23’tür.Üçünün yaşları toplamı kaçtır?

A) 35                                                B)  58                                               C) 65

 

15-) Üç gün kaç saat eder?

A) 24 saat             B) 72 saat         C) 48 saat

 

16-)Yedi tavuk ve 2 kedinin ayaklarının toplamı kaçtır?

A) 14               B) 22                C) 8

 

17) İki basamaklı en büyük sayının 49 eksiğinin 35 fazlası kaçtır?

A) 85                B ) 50              C) 15

 

18) Yukarda gösterilen saat kaçtır?

A) 11.00              B) 11.30          C) 06.00

 

19) ( 27+18) – 20 = işleminin sonucu kaçtır?

A) 25          B) 45          C) 65

 

20) Bir çiftlikte 26 hindi, hindilerin  3 katı kadar da tavuk vardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?

    A) 78        B) 104            C) 29

 

 

 

 

Not: Hayat Bilgisi ve Türkçe sorularının her doğrusu 1,5 puan

                          Matematik sorularının her doğrusu 2 puandır.

 

Siz başarırsınız, size güveniyor, başarılar diliyorum.                        Ali PALALI

1

 

Adı soyadı:

2.SINIFLAR 3.DENEME SINAVI TÜRKÇE SORULARI

YAVRU ÖRDEK

        Bir pazar sabahı zil çalınca kapıyı açmaya iki yaşındaki Buse koştu. Kapının eşiğinde sepetin içinde büzülmüş bir ördek yavrusu buldu. Hayvancık, boncuk gibi bir çift gözü ve minik gagası olan sarı bir tüy yığını halindeydi. Ördek yavrusu biraz büyüyerek sepetten çıkınca evin içinde Buse'nin peşinden ayrılmaz oldu. Küçük kız da sevincinden çılgına dönüyordu

İlk 5 soruyu parçaya göre cevaplayalım

1. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi ördeğin özellikleri arasında yer

almamaktadır?

A) Gözlerinin boncuk boncuk olması

B) Sesinin çok ince olması

C) Tüylerinin sarı olması

 

2. Yavru ördeğin evde dolaşmaya başlamadan önceki mekanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karton kutu  B) Kafes  C) Sepet

 

3. Buse, neden çok sevinçlidir?

A) Ördek kendisini çok sevdiği ve peşinden ayrılmadığı için

B) Annesi ördeğin evde kalmasına izin verdiği için

C) Babası ördeğe bahçede kümes yaptığı için

 

4. Buse, ördekle karşılaştığında kaç yaşındadır?

A) 2  B) 4   C) 6

 

5. Ördek, evde neden Buse'nin peşinden ayrılmamaktadır?

A) Buse, onu bahçeye çıkardığı için

B) Evde başka kimse bulunmadığı için

C) Buse'yi çok sevdiği için

 

6)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer almaktadır?

A) Kalem   B) Kitap    C) Kedi

 

7- "pikniğe, gideceğiz, günü, pazar"

Bu sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturursak baştan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Gideceğiz   B) Pazar     C) Pikniğe

 

8. "Gökay, çalışıyor, olarak, düzenli" sözcükleriyle oluşan en anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gökay, düzenli olarak çalışıyor.

B) Çalışıyor, Gökay düzenli olarak.

C) Gökay, olarak düzenli çalışıyor.

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  kesme işareti (’ ) kullanılmalıdır?

A)Cemilin gömleği kirlidir.

B) Gül, yardımsever bir çocuktur.         

C) Serap ile Mehtap bahçeye çıktılar.

10) “Çok kar yağdığı için okullar tatil oldu.” diyen bir çocuk , aşağıdaki hangi soruya cevap vermiştir?

        A) Okullar tatil oldu mu?

        B) Okullar niçin tatil oldu?

        C) Okullar ne zaman açılacak?

 

11) “Dolu” sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük, aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

   A) Okulun kapısı açık kalmış. 

   B) Elindeki çanta boş mu?

   C) Sınıfımız çok aydınlıktır.

 

12) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) hızlı – yavaş                               B)  kolay – zor                    C) yaşlı - ihtiyar

 

13) Aşağıdaki altı çizili olan sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

         A) Babam İstanbul’dan  az önce geldi.                 

         B)  Kedim tekir’in tüyleri dökülüyor

         C) Öğretmenim Erkan’a çok kızdı.     

 

14). Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde  “mi” soru ekinin yazımı doğru olarak verilmiştir?

          A) Ödevlerini yaptınmı?                 

          B)  Elimi yüzümü yıkadım.      

          C) Söylediğimi yaptın mı?

 

15)“En iyi yönetim cumhuriyettir.”cümlesinde kaç hece vardır?

 1. 10                 B) 9                         C) 11

 

16) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?

A. uzun-kısa               C. güz-sonbahar                       B. kış-yaz

 

17)  ’Bahçeye yeni fidanlar ve çiçekler dikildi.’’ 

     Cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?

a) 4   b)  3   c) 2 

 

18) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hecelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

a) a-nah-tar-lık           b)kur-a-bi-ye              c)sar-ma-şık

 

19)Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

a) Çocuklar bahçeye çıktı mı

b) Kitap okumayı severim

c) Aslı bize geldi mi

 

20) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

 A. kapı   B. yüz   C. Yel

 

 

2.SINIFLAR 3.DENEME SINAVI HAYAT BİLGİSİ SORULARI

1) Yönlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş’in doğduğu yöne sağ kolumuzu uzatırsak sağ kolumuz doğuyu gösterir.

B) Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir.

C) Kutup Yıldızı daima batıyı gösterir.

 

2) Kanı vücuda hangi organ pompalar?

A) akciğer   B) kalp  C) mide

 

3) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdandır?

A) yemek  yemek B) oyun oynamak  C) televizyon seyretmek

 

4) Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimi hangisidir?

A) meşrutiyet B) cumhuriyet C) padişahlık

 

5) Aşağıdakilerden hangisi sağlık görevlisi değildir?

A) asker             B) doktor               C) hemşire

 

6) Aşağıdaki yuva ve canlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) arı                    kovan

B) koyun              ağıl

C)  sincap            kulübe

 

7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vücudumuzun bölümleri doğru olarak belirtilmiştir?

A. Baş, mide, kollar             B. Baş, gövde, kollar ve bacaklar  C. Kalp, baş, bacaklar

 

8)  Aşağıdakilerden hangisi işitme duyu organımızdır?

A. Kulak          B. Göz              C. Burun

 

9)  TBMM ne zaman açılmıştır?

A) 14 Ocak 1928  B) 9 Haziran 1915                 C) 23 Nisan 1920

 

10) Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?

A) 29 Ekim 1923   B) 19 Mayıs 1922  C) 23 Nisan 1926

 

11) Atatürk'ün kabri nerede bulunmaktadır?

A) Ankara   B) İstanbul   C) İzmir

 

12) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A. Okula geç gelmeliyiz.                                B. Oyunumuz bitince derse girmeliyiz  

                               C. Tuvaletleri temiz kullanmalıyız

 

13) Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyalarımızdan biridir?

A. çanta   B. sıra   C. yazı tahtası

 

14) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin bağımsızlık sembolüdür?
A)Harita  B)Bayrak  C)Kanun

15) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Atatürk’ün doğum yeriyle ölüm yeri doğru olarak eşleştirilmiştir?

  a) Selânik – İstanbul  B) Selânik - Ankara                 c)  İstanbul - Ankara

 

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

       a) Tanımadığımız kişilere karşı dikkatli olmalıyız.          

       b) Tanımadığımız kişilerin verdiklerini almamalıyız.

       c) Tanımadığımız kişilerin yardımlarını hemen kabul etmeliyiz.

 

17)Hangisi kara yolu taşıtıdır?

a)vapur          b)otobüs               c)helikopter

 

18)Yürümemizi ve koşmamızı sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir

a) Ellerimiz                     b)Bacaklarımız ve ayaklarımız      c) Gövdemiz

 

19) Sağ kolumuz doğuyu gösterdiğinde sol kolumuz  hangi yönü  gösterir?

a) batı                    b)  güney                     c) kuzey

 

20) Yüzümüzü güneye döndüğümüzde sağ kolumuz  hangi yönü gösterir?

a) kuzey                 b) doğu            c) batı

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIFLAR 3. DENEME SINAVI MATEMATİK SORULARI

1-)  ?

 -------

 

Yukardaki örüntüde ? yerine hangi şekil gelmelidir?

 

 

A) B) C)

 

2) İki basamaklı en büyük doğal sayı iki basamaklı en küçük  doğal sayıdan kaç fazladır?

A) 90                   B) 99                        C) 108

 

3)              3  kesrini aşağıdaki hangi şekil gösterir?

             8

A)                                               B)                                          C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ömer’in dedesi 66 yaşındadır. Ömer’in yaşı  dedesinin yaşının  ’sı kadardır. Ömer kaç yaşındadır?

A) 11                        B) 22                        C) 44

 

5) 48 cevizin  ’inin  7 fazlası kaç ceviz eder?

A)  31               B) 24                 C) 17

 

6) 20 ekmeğin yarısından 5 fazlası kaç ekmektir?

A)  10                       B)  25                             C) 15

 

7) Gizem 64 cevizin yarısından 7 fazlasını yedi. Geriye kaç cevizi kaldı?

A)  32                     B) 25                C) 39

 

8) Kırtasiyeden 4 deste mavi, 5 düzine sarı kalem aldım. Kaç tane kalem almış oldum?

A) 100                           B) 98                              C) 20

 

9) Bir apartmanda 18 daire vardır. Her dairede beşer kişi oturmaktadır. Apartmanda toplam kaç kişi vardır?

A) 23                       B) 90                     C) 100

 

10) İki basamaklı en büyük sayının 4 katının 40 eksiği kaçtır?

A) 436             B) 396                C) 356

 

11) Şeyma’nın 66 tokası vardı. Ablasının ise Şeyma’dan  14  eksik tokası vardı. İkisinin tokaları toplamı kaçtır?

A)  118                          B) 52                            C) 80

 

12) Kamil  28 yaşındadır. Kardeşi ise Kamil’den 5 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

A) 23                             B) 51                             C) 33

 

13) Bir kasada 25 tane elma, elmalardan 12 fazla portakal ve ikisinin toplamından  25 eksikte nar vardır. Bu kasada toplam kaç meyve vardır?

A) 89                           B) 57                              C) 32

 

14) Dört deste kalemin çeyreği satıldı. Geriye kaç kalem kaldı?

A)  10                          B) 30                            C) 40

 

15) (45+12)-(30+27)= İşleminin sonucu kaçtır?

A)  57                          B)  114                                   C) 0

 

16) 5 hafta + 2 gün = …………. Kaç gün eder?

A)   35                       B) 37                              C) 7

 

17) Bir günde 4 yumurta yiyen bir aile 2 haftada kaç yumurta yer?

A) 14              B) 8                C) 56

 

18) Teyzem,  3  deste  fındığın   6  tanesini  yedi. Kalan  fındıkları da   3  çocuğa  eşit  olarak  dağıttı.  Çocukların  her  birinin  kaçar  fındığı  oldu ?

    A)  8                           B)  24                                   C) 10

19)

yandaki saat kaçı gösteriyor?

A)   12.00                          B) 9.00                             C) 3.00

 

 1.    4A

                  +_B6__  yandaki toplama işlemine göre  AxB = kaçtır?

                     94

A)  12                      B) 4                 C) 32

 

 

ALİ PALALI

2/D SINIF ÖĞRETMENİ

 

Teneffüs zili çalmıştı. Selim, zili duyar duymaz kapıya koştu. Kapıdan çıkarken Mehmet’i itti. Mehmet yere düştü. Mehmet’in canı acımıştı. Tam, öfkeyle Selim’e vurmak üzereydi ki Mustafa seslendi.

— Yapma! Anlıyorum kızgınsın. Ama sorununu kavga ederek değil konuşarak halletmelisin.

 

(1., 2., 3. ve 4. soruları metne göre yanıtlayınız.)

 

1. Selim zili duyar duymaz ne yaptı?

 

A) Kapıya koştu.

 

B) Öğretmeninin çıkmasını bek-ledi.

 

C) Arkadaşıyla kavga etti.

 

 

2. Selim kapıdan çıkarken kimi itti?

 

A) Ahmet’i

 

B) Mustafa’yı

 

C) Mehmet’i

 

 

3. Mehmet canı acıdığı için ne yapmak istedi?

 

A) Selim’i öğretmene şikâyet etmek istedi.

 

B) Selim’i dövmek istedi.

 

C) Selim ile konuşmak istedi.

 

 

4. Mustafa’nın Mehmet’e önerisi ne oldu?

 

A) Kavga etmek

 

B) Sorunu konuşarak halletmek

 

C) Selim’i öğretmene şikâyet etmek.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi daha çok sözcükten oluşmuştur?

 

A) Elimi ve yüzümü yıkayıp yemek yedim.

 

B) Okula zamanında geldim.

 

C) Bugün hava çok soğuk.

 

 

 

 

6. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi yanlış yazılmıştır?

 

A) öğrenci - talebe

 

B) muallim - öğretmen

 

C) ak - siyah

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulamaz?

 

A) Cevdet çok güzel futbol oynuyor?

 

B) Semra’nın gözleri yeşil mi?

 

C) Akşamki maçı kim kazandı?

 

8. Ayşe gırmızı gazağını sipor yaparken okulda unutmuş.

 

Yukarıdaki cümlede yanlış yazılan kelimeleri düzeltmek için hangi kaynaktan yararlanmalıyız?

 

 

A) İmla Kılavuzu

 

B) Sözlük

 

C) Ansiklopedi

 

9. Yeni evimize masa, halı ve koltuk aldık.

Cümlesi kaç heceden oluşmuştur.

 

A) 7

 

B) 10

 

C) 15

 

 

 

10.Siyah  kelimesinin    anlamlısı  hangisidir?

 

    A) beyaz      B) kara    C.) ak     

 

11. Aşağıdakilerden  hangisi  özel  isimdir?

 

   A) Ankara  B) Kedi  C) Ağaç 

12.Hangi  cümlenin  yazılışı  doğrudur?

 

 1. Ayşe  eve  giderken  kaybolmuş?
 2. Karadenizde  bir  gemi  batmış.
 3. Atatürk , İstanbul `da  öldü.

 

13. Hangi  sözcük    sesli (sesteş)  bir  kelimedir?

 

    A) bardak      B)  yüz      C)  su

 

14. Çalışkan  kelimesinin  zıt  anlamlısı  hangisidir?

 

    A) tembel      B) uyuz      C) zeki      

 

15.``İşleyen  demir  ışıldar.``atasözü  bize  neyi  öğütlemektedir?

A) gezmeyi    B) uyumayı  C) çalışmayı

 

16. “kız”  sözcüğü  hangi  cümlede sinirlenmek  anlamında   kullanılmıştır?

Bu  kızdan  korkmaya  başladım.

Yalan  söylediğini  öğrenince  çok  kızdım  doğrusu.

Soba  fazla  kızınca  kapattık.

 

17. “Bilgisayar  kullanmayı  çocukluktan  beri  biliyordu.”

Yukarıdaki  cümlede(tümcede)  kaç  tane  sözcük  vardır?

 

   A) 3         B) 4        C) 5   

 

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

 

         a) yalnız  b) Karabaş  c) kirbit

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin  sonundaki noktalama işareti yanlıştır?

 

         a) Oyuncakları kardeşine mi verdin?

         b) Gece saat on oldu mu hemen uyurum?

         c) Yetişin yangın var!  

 

20.    Dağların     bir      var       eteğinde       pınar

              1              2        3               4                5

Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı  bir cümle yapmak istersek hangi sıra doğru olur?

1 , 4 , 2 , 5 , 3          

 2, 5 , 4, 1 , 3         

 1, 5 ,2 ,3 , 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAT BİLGİSİ SORULARI

1) “ Günlük çalışma programı hazırlamak ………… çalışmamızı sağlar.” Tümcesini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı olur?

      a) planlı       b) düzensiz       c) plansız

 

2) Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine uymayan bir davranıştır?

       a) sevgi   b) saygı                   c) öfke

 

3) “ Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözü bize neyi anlatır?

a) Nazik konuşmanın önemini 

b) Yılanların tatlı sevdiğini  

 c) Dilimize tatlı sürmemizi

 

4) Aşağıdakilerden hayvanlardan  hangisi kümeste  yaşar?

       a) Koyun     b) Balık c) Tavuk

 

5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Atatürk’ün doğum yeriyle ölüm yeri doğru olarak eşleştirilmiştir?

a) Selânik – İstanbul  

b)  Selânik - Ankara

c) İstanbul - Ankara

 

6)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.

 

A) Aşçı – yemek yapar.

 

B) Postacı – Mektup dağıtır.

 

C) Şoför- Uçak kullanır.

 

7) Hangisi eğitici kulüplerin amaçlarından değildir?

a) Sorumluluk almayı öğreniriz        

b) Yaramazlık yapmayı öğreniriz                                          

 c) Toplu çalışma zevkini ediniriz.

 

8) Aşağıdakilerin hangisi bir deniz taşıtıdır?

         a) Metro  b) Vapur c) uçak

 

9) Karşıdan karşıya geçmek isteyen biri en güvenli olarak nereden karşıya geçebilir?

a) Yaya geçidinden  

 b) Kavşaklardan     

c)  Yolun her yerinden

 

10) Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun yönetim merkezi organımızdır?

        a) Akciğer    b) Beyin c) Mide

 

11) Vücudumuza kanı pompalayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kalp             b) Böbrek      c) Akciğer

 

12) Kanımızdaki zararlı maddeleri süzen organımız aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kalp             b) Böbrek      c) Akciğer

 

 

13) Tutumlu bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapar?

       a)  Kalemini sürekli açar.

       b)  Harçlıklarını biriktirir.

       c)  Arkadaşının eşyalarını kullanır.

 

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

       a) Tanımadığımız kişilere karşı dikkatli olmalıyız.          

       b) Tanımadığımız kişilerin verdiklerini almamalıyız.

       c) Tanımadığımız kişilerin yardımlarını hemen kabul etmeliyiz.

 

15) Alışverişlerde hangisini yapmak yanlıştır?

      a) Malın üretim ve son kullanım tarihine bakmalıyız.

      b) TSE belgesi olmayan ürünleri almalıyız.

      c) Bütçemize uygun olanını almalıyız.

16).Okulumuzun temizlik işleri ile aşağıdakilerden hangisi ilgilenir?

 

a)  Müdür

b)  Memur

c)  Hizmetli

17).Aşağıdaki mesleklerden hangisi insanların eğitimiyle uğraşır?

 

a)  Avukat         b)  Öğretmen      c)  Doktor                

 

18) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim  işitsel  aracı değildir?

      a) Televizyon          b) Telefon          c) Radyo

 

19)  Güneş’in battığı yöne yüzümüzü döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir?

          a)  Güneyi

          b)  Kuzeyi        

          c)  Doğuyu

 

20) Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde değildir?

    a) su          b) kola                    c)  hava

 

MATEMATİK

 

1.

A)  1           B)  2          C)  3               D)  4

 

2) 72 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

 

A)  2

B)  7

C)  70

 

3)    27 – 24 – 21 –  – 15 – 
Yukarıdaki sayı örüntüsünde  ve  sembolleri yerine yazılması gereken sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

 

A)18         12

B)18         10

C)19         12

 

4) Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

 

A)  25 sayısı 21 sayısından küçüktür.

B)  48 sayısı 58 sayısından büyüktür.

C)  62 sayısı 72 sayısından küçüktür.

 

5)   Bir saatte akrep 3’ü, yelkovan ise 12’yi göstermektedir. Saat öğleden sonra kaçı göstermektedir? 

 

         A)  3.00        B) 15.00   C) 12.00

 

6)   62,  98, 77,  54  doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?

        A)  98,  77,  62,  54

        B)  98,  77,  54,  62

        C)  98,  62,  54,  77

 

 

 

 

 

 

 

 

Balon Sayısı

Ayşe

25

Nuri

18

Sinan

12

Ayça

10

 

(7., 8., 9. soruları tabloya göre cevaplandırınız.)

 

7) Ayşe ile Nuri’nin balonları toplamı kaçtır?

 

A) 7   B) 33    C) 43

 

8) Ayşe’nin balonları Sinan’ın balonlarından kaç fazladır?

 

A) 9   B) 13               C) 15

 

9) Ayşe, Nuri, Sinan ve Ayça’nın balonları toplamı kaçtır?

 

A) 45    B) 55    C) 65

 

10)

 

 

A)  Lalelerin sayısı güllerin sayısından azdır.

B)  Papatyaların sayısı lalelerin sayısından fazladır.

C)  Güllerin sayısı papatyaların sayısından azdır.

 

 

 

11) Sence aşağıdaki doğru parçasının uzunluğu tahminen kaç santimetre gelir?

 

 

 

      A)  15 cm              B)  5 cm  C)  9 cm 

 

 

12) Ali 14 yaşındadır. Ayşe’nin yaşı, Ali’nin yaşının 6 fazlası olduğuna göre iki kardeşin yaşları toplamı kaçtır?

 

A) 20        B) 34         C)  40

 

13)

A)  Öykü kitapları

B)  Şiir kitapları

C)  Çizgi romanlar

 

14) Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu 47’dir?

 

A)       B) 

C)  

     

 

15)

 

A)  12              B)  11           C)  10           

 

 

 

 

 

16)

 

A)  22, 34, 86, 43

B)  22, 43, 34, 86

C)  22, 34, 43, 86

 

 

17) 2 düzine kalemim vardı. Yarım deste kalem de Ahmet verdi. Kaç tane kalemim oldu?

 

A) 26    B) 29 C) 32

 

 

18) 23 sayısının onlar basamağını 2 artırır, birler basamağını da 2 azaltırsam yeni oluşan sayı kaç olur?

 

A) 45    B) 01    C) 41

 

19)  12 –– 18 – 21 – 24 –◊– 30

 

Yukarıdaki örüntüye göre;

 

+◊=? İşleminin sonucu kaçtır?

 

A) 38    B) 40    C) 42

 

20)  Kumaşçıdan önce 1 m 25 cm, sonra 2 m 35 cm kumaş aldım. Kumaşçıdan toplam kaç cm  kumaş almış oldum.

 

 1. 1 m 60 cm
 2. 3 m 60 cm
 3. 2 m 60 cm

 

 

 

TEST BİTTİ.SORULARINIZI KONTROL EDİNİZ. BAŞARILAR...

 

 

YUSUF ÇELİK

09.01.2009
DENEME 13

ADI SOYADI: ………………………………………

DOĞRU: …   YANLIŞ: …   BOŞ: …

 

HAYAT BİLGİSİ

1-Hangisi Cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden birisi değildir?

A- Ülkeyi yönetenleri halk seçer.

B- Ülke yönetiminin en başında Cumhurbaşkanı bulunur.

C- Seçimlerde herkes oy kullanır .

 

 

2-Gazeteler için haber toplayan kişiye ne ad verilir?

A-Muhabir    B-Kameraman   C-Sunucu

 

 

3-Dünya kendi etrafındaki bir tam dönüşünü kaç saatte tamamlar?

A-12 saat       B-16 saat      C-24 saat

 

 

4-Atatürk'ün Samsun'dan sonra çalışma yaptığı kentlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Amasya_Sivas_Erzurum_Ankara

B-Ankara_Erzurum_Amasya_Sivas

C-Amasya_Erzurum_Sivas_Ankara

 

 

5- Mesleklerin çok çeşitli olmasının sebebi nedir?

A- Çok para kazanma isteği

B- İnsan ihtiyaçlarının çok oluşu

C- Çok mal satın alma isteği

 

 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi bir insanın en öncelikli hakkıdır?

A- Eğitim hakkı           B- Seçme hakkı

C- Yaşama hakkı

 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün en büyük eseridir?

A- TBMM ‘ nin açılması.

B- Ankara’nın başkent yapılması.

C- Cumhuriyetin kurulması.

 

8- Burak’ın annesi, 29 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde gidip oyunu kullanacak.

Burak’ın annesi hangi görevini yerine getirmiş olacak?

A-  Seçmen     B- Seçilen    C-   Görevli

 

 

9- Bütün taşıtlar …………… ve ………………  taşırlar.

Cümlesinde boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A- İnsan _ hayvan

 B- Yük _ yolcu  

C- Çanta _ çuval

 

 

10-  Aşağıdaki organlardan hangisi kanın içindeki zararlı maddeleri süzerek dışarı atılmasını sağlar?

A. Kollar        B. Karaciğer 

C. Böbrekler

 

 

11- Yediğimiz besinlerin sindirilmesini sağlayan organımız aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kalp      B. Böbrekler     C. Mide

 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi baklagillerden değildir?

A- Buğday B- Nohut C- Fasulye

 

 

13- Aşağıdaki hayvanlardan hangileri hem et hem de otla beslenirler?

A- Kurt _ çıta

B- Tavuk _ayı

C- Koyun _keçi

 

 

14- Maddelerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A- cam _ katı           B- hava _ sıvı

C- benzin _ gaz

 

15- Suyun buharlaşarak hava içinde yükselip yağış olarak yeryüzüne dönmesi olayına ne denir.

 1.      Suyun yükselmesi.       
 2.       Su döngüsü.

    C- Suyun halleri.

 

 

TÜRKÇE

1-Hangi ismin yazılışı yanlıştır?

  A-Türkler      

 B-İstanbullu       

C-İstanbulda       

 

 

2-"Yaşlı ve çok zengin bir.......................üç oğlu varmış."

cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-altın        B-delikanlının      C-adamın

 

 

 

3-Bir yönü ile hece, bir yönüyle de kelime olan,  aşağıdakilerden hangisidir?

A- O              B- böyle            C- şimdi    

 

 

4-‘’aile’’  sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. iki ünsüzü vardır
 2. iki ince ünlüsü vardır
 3. iki hecelidir

 

5- ( Türemiş isim : Anlamlı bir sözcüğe yeni bir ek getirilince o kelimenin anlamı değişir, başka bir anlama gelir.)

Aşağıdakilerden hangisi türemiş isim değildir?  

A- kalemlik     B- kedisi C- çiçekçi 

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?

a) Karaköse     b) Anayasa    c) gezegen 

 

 

7-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir? Yani hiç ek almamıştır?

a)demi      b) evli    c) sevgi 

 

 

8- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir yerde bulunma anlamı vardır?

 

A- Perde       B- Kaptan        C- Sınıfta

 

 

9- “Güzel sözler söylemekle, güzel şeyler her zaman gerçekleşmez.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kimse ayranım ekşi demez.

B- Bal demekle ağız tatlanmaz.

C- Çürük çivi tahta tutmaz.

 

 

10- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?

A- Çeleng       B- Satranç      C- Kalb

 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir?

 

  A-B- C-

 

 

12- “Özür dileme” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A- Af buyurunuz

B- Dır dır etmek

C- Faka basmak

 

 

13- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük yoktur?

A- Yırtık perdenin arkasından dışarı bakıyorduk.

B- Güzel bahçelerde gezdik, dolaştık.

C- Nöbetçiler sınıfları kontrol etsin.

 

 

14- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur?

A- Atatürk Lisesi

B- Akşam gazetesi

C- Hülya’nın Çantası

 

 

 

 

15 – Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir istek vardır?

A) Babam bana top aldı.

B)   Koşmaktan yoruldum.

C) Bana bir ekmek verir misin?

 

 

 

 

 

MATEMATİK

1-Bir tuhafiyeci 6 deste mendil alıyor.

Bu mendillerin 4 düzinesini satıyor.

Kaç mendili kalır?

A-20              b-12              C-8        

 

2- 40 cevizin ini yediniz. Kalanların da

sini yediniz. Kaç ceviziniz kalır?

A-12                B-10               C-8      

 

 

3- 63 santimetreyi 1 metreye tamamlayan uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?

A-37cm         B-33cm           C-27cm       

 

 

4-Yarım saatte 42 kilometre  yol alan bir taksi, iki saatte kaç kilometre yol alır?

A-21               B-84               C-168 

 

 

5- 63 sayısının 17 fazlasının 28 eksiği kaçtır ?

A-52                B-63              C-50

 

 

6- Sınıfta 27 öğrenci vardı. 15 öğrenci daha geldi. 8 öğrenci nakil oldu gitti. Sınıfta kaç öğrenci kaldı ?

A-34                 B-36              C-35

 

 

7- Ahmet topladığı 52 elmanın 28 ini arkadaşlarına dağıttı. Ahmet’in kaç elması kaldı?

A- 26               B- 22             C- 24

 

 

8- Bir kutuda 5 kalem var. 4 kutu kalemin içinden 3 tanesini bitirdim . Kaç kalemim kaldı?

A- 16               B- 17            C- 23

 

 

 

 

9-  Ali nin yaşı 12 dir. Babasının yaşı 41 dir. Babası ile Ali’ nin 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?

A- 59               B- 53              C- 30

 

 

10- Aysel’in yaşı 16 dır. Ablası Aysel’den 13 yaş büyüktür. İki yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçtı?

A- 29                B- 41               C- 45

 

 

11- Sınıftaki 10 sıraya, öğrenciler ikişer oturunca 4 öğrenci ayakta kalıyor.

Öğrenciler üçerli otursalardı, kaç sıra boş kalırdı?

A- 3                B- 2               C- 1

 

12-  ü 36 sayfa olan kitabın tamamı kaç safadır?

A- 36                B- 48                 C- 12

 

 

13- İki kardeşin yaşları toplamı 60’tır. Kardeşlerden birinin yaşı diğerinin 3 katıdır. Küçük kardeş kaç yaşındadır?

A- 15                  B- 30                  C- 45

 

14- 13 sayısının 3 katı, 4 düzineden kaç eksiktir?

A- 6                  B- 9                C- 12

 

 

15- Oya hikaye kitabının önce 14 sayfasını sonra 16 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı 15 sayfası kaldı. Hikaye kitabının tamamı kaç sayfadır?

A- 45                  B- 44               C- 46

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEME 15

 

ADI SOYADI :  …………………………………

DOĞRU : …  YANLIŞ : …  BOŞ : …

 

HAYAT BİLGİSİ

 1. İnsanlarla iletişim kurarken en çok kullandığımız organımız hangisidir?

 a. ağzımız              

 b. başımız    

 c. Kulaklarımız

 

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi her zaman doğrudur?
 1. İnsanlar çevreyi hep güzelleştirirler.
 2. Sınıfımızı kirleten arkadaşları uyarmalıyız.
 3. Çöpleri evimizde biriktirmeliyiz.

 

 

 1. Aşağıdaki oyunlardan hangisini tek başımıza oynayamayız?
 1. Bilgisayar oyunu
 2. Saklambaç
 3. Oyuncak bebeğimizi giydirmek

 

 

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 1. Bulutlar – su buharı
 2. Kaynak suyu – temiz su
 3. Deniz suyu – tatlı su

 

 

 1. Sınıfta bulunuyorsak, deprem anında ilk yapılacak davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Sıramızın yanına çökmek.
 2. Hızla dışarıya çıkmak
 3. Öğretmene ne yapacağımızı sormak

 

 

 

 1. Bu zamanda artık her insanın evinde bir bilgisayar olmalıdır.diyen kişi neyi savunmaktadır?

 

 1. Vatanını korumayı
 2. Yenilikleri takip etmeyi
 3. Daha da zengin olmayı

 

 

 1. Vücudumuza kanı pompalayıp, toplayan organımız aşağıdakilerden hangisidir?

 a. Akciğer b. Mide c. Kalp

 

 

 1. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde daha az kullanılmaktadır?

 a. Telefon      b. Mektup  

                 c. İnternet

 

 

 1. Hiçbir iş yapmadan dolaşıp durmak sizce nedir?
 1. Zamanı boşa harcamaktır.
 2. Eğlenmektir.
 3. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir.

 

 

 1.   Bilinçli bir tüketici gıda maddesi alırken daha çok neye dikkat etmelidir?

 

 1. Aldığı ürünün üretim tarihine
 2. Aldığı ürünün son kullanma tarihine
 3. Aldığı malın fiyatına

 

 

 • Bitkiler toprağa ………… ile tutunurlar.
 • Her canlının …………… ihtiyacı vardır.

 

 1.   Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
 1. dalları – yürümeye
 2. yaprakları – ısınmaya
 3. kökleri – beslenmeye

 

 1.   Her ikisi de madensel besin olan aşağıdakilerden hangileridir?
 1. buğday – mısır
 2. tuz – su
 3. balık – peynir

 

 

 1.   Yüzümüzü güneşin battığı yöne çevirirsek sağ elimiz hangi yönü gösterir?

    A)  Batı 

    B) Güney   

   C) Kuzey

 

 1.   Dünya’nın Güneş’in etrafında bir kere dolanmasıyla aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
 1. Dört mevsim
 2. Gece gündüz
 3. On iki ay

 

 1.   Bayrağımız rengini nereden almıştır?

 

 1. Şehitlerimizin kanından
 2. Kırmızı bulutlardan
 3. Yıldızlardan

 

TÜRKÇE

 1. Selim, İstanbul ’a ne zaman gitti? ” cümlesinin cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

      a. yarın   

     b. şimdi  

     c. dün

 

 

 

 1. Ayşe neden hasta oldu?” cümlesinin sonuna nokta gelmesi için, cümleden hangi sözcük atılmalıdır?

 

      a. hasta   b. gitti   c. neden

 

 1. saat ” sözcüğünün sonuna

Aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse türemiş sözcük ( yeni bir kelime) olur?

a. – ler     b. – çi          c. – te

 

 

 1. Yağmur – sabaha – sulu – kadar – yağdı kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulursa hangi kelimeyi kullanmayız?

  a. yağmur  b. sulu      c. kadar

 

 

 1. Planlanan durumlar ile ulaşılan sonuç, her zaman aynı olmayabilir.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Gelen gideni aratır.
 2. Evdeki hesap çarşıya uymaz.
 3. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

 

 

 

 1. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde kişi, soruyu kendine sormaktadır?
 1. Gitsem mi acaba?
 2. Maça birlikte gidelim mi?
 3. Birlikte çıkalım mı?

 

 1. Hangi araba senin?” cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir?

 

 1. araba         b. senin       c. hangi

 

 

 1. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalın ünlülerin tümü kullanılmıştır?

 

A) Kayaları   B) Kovaları    C) Boruları

 

 1. Aşağıdaki hangisi türemiş sözcük değildir?

a. silgi     b. kalemler      c. Simitçi

 

          Nasıl keserim ormanı?

          Kurusundan odun kırdım.

          Nasıl keserim ormanı?

          Çöl olmasın güzel yurdum.

                           M. Ali İNAN

10. Yukarıdaki şiirin konusu nedir?

 1. Yurt sevgisi
 2. Çöl sevgisi
 3. Orman sevgisi

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

sebep – sonuç ilişkisi yoktur?

 1. Yarışta beşinci oldu.
 2. Çalıştı ve kazandı.
 3. Geç yattığı için sabah kalkamadı.

 

 

12.

       1. değil

      2. araçlar

      3. şoförler

      4. yapar

      5. kazaları

Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı ve kurallı sıralanışı aşağıda verilenlerden hangisidir?

 

   A) 5 -2 -3 -1 -4        

  B) 5 -3 -4 -2 -1      

  C) 5 -2 -1 -3 -4       

 

 

13. “Bazı insanlar ekmeğini çok zorlu şartlarda kazanır.”

Yukarıdaki ifadeyi doğrulayan deyim hangisidir?

 1. Ekmeğini taştan çıkarmak.
 2. Ekmeğinden olmak.
 3. Ekmeğine yağ sürmek.

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir topluluk ismi yoktur?
 1. Dağlarımız ormanlarla güzeldir.
 2. Ordu komutanı birlikleri ziyaret etti.
 3. Tarla, bahçe ne varsa ektik.

 

 

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi farklıdır?
 1. aç – tok
 2. koş – yürü
 3. gel – git

 

MATEMATİK

 1. Suna’nın elinde 97 TL vardır.

 Bu para ile 35 TL ye tişört, 15 TL ye gömlek alırsa geriye kaç TL parası kalır?

 

     a. 47  b. 50  c. 57

 

 1. si 24 olan sayının tamamı kaçtır?

     a. 72  b. 36  c. 12

 

 

 1. (5 + 4) x 5 = AB işleminde A + B kaçtır?

     a. 45  b. 9  c. 5

 

 

 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha çoktur?

    a. (25 x 4) + 20          b. 2 x 75 

                             c. 5 x 25

 

 1. Bir günün ‘’ini okulda geçiren Eren’in kaç saati okul dışında geçmiştir?

 

a. 8  b. 12  c. 16

 

 

 

 

 1. Ali’nin 16, Emre’nin 10 cevizi vardır. Her ikisinin de cevizlerinin eşit olması için Ali, Emre’ye kaç ceviz vermelidir?

 

    a. 3          b. 4         c. 6

 

 

 1. Ayşe 60 lirasının 20 lirası ile bir çanta aldı.

     Ayşe’nin çantaya verdiği para,

     aşağıdakilerden hangisidir?

 

     a. Fark      b. Eksilen         c. Çıkan

 

 

 1. 75 şekerinin  nü arkadaşlarına dağıtan  Elif’in ne kadar şekeri kalmıştır?

 

     a. 30  b. 45  c. 125

 

 1. Emin 12, annesi 32 yaşında. Kaç yıl sonra yaşları taplamı 50 olur?

 

           a. 3  b. 6   c. 20

 

 

 

 1.         Bir basamaklı en büyük çift sayının 6 katı üç düzineden kaç fazladır?

 

              a. 8   b. 12     c. 48

 

 

 1.         Emre’nin yaşının 5 katının 7 fazlası 52 olduğuna göre, Emre

 iki yıl sonra kaç yaşında olur?

 

   a. 9  b. 10             c. 11

 

 

 1.         Ağabeyim, 5 yıl sonra 27 yaşında   

       olacak. Ağabeyim şimdi kaç

       yaşında?

     a. 12  b. 22  c. 32

 

 

 1.         Ali’nin 6 karışı 1 metre geliyor. Ali’nin 3 karışı kaç santimetredir?

     a. 25 cm b. 50 cm c. 100 cm

 

 

 1.         60 santimetrelik ipi üç eşit parçaya ayıracak olsak, makasla kaç kesim yapılmalıdır?

     a. 2  b. 3  c. 4

 

 

 1.         Sabah saat 08.00 de okula varan öğrenci, saat 15.00 da ayrılıyor. Kaç saatini okulda geçirmiştir?
 1. 5 saat 30 dakika
 2. 6 saat 30 dakika
 3. 7 saat

 

    TEST BİTTİ CEVAPLARI KONTROL EDİNİZ

DENEME 16

ADI  : …………………….

DOĞRU ….. YANLIŞ …..

BOŞ …..              NET …..

 

H A Y A T   B İ L G İ S İ  

 

 1. Planlı ve düzenli bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
 1. Zamanında yatar - kalkar
 2. Okula istediği zamanda gelir.
 3. Derslerini günü gününe çalışır.

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin yazarı Mehmet Akif ERSOY’dur?
 1. Gençliğe Hitabe
 2. İstiklal Marşı
 3. Andımız

 

 

ARZU : Her şeyi istediğin kadar harcamak tutumluluktur.                    

YUSUF : En büyük enerji kaynağı Güneş’tir.

SELİM : İnsanın göz rengi fiziksel bir özelliktir.         

 

 1. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?
 1. ARZU          b. YUSUF          c. SELİM 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iç organımızdır?

a. Göz  b. Kalp      c. Ayak

 

 

 1. Solunum yapar, kanımızı temizler, vücutta iki tanedir.

     Sözü edilen bu organ aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karaciğer b. Burun c. Akciğer

 

 

 1. Aşağıdaki kişilerden hangisinin söylediği doğru değildir?
 1. ALİ : Böbreklerimiz, yediklerimizi sindirir.
 2. BÜŞRA : Duyu organlarımızın çoğu başımızdadır.
 3. SİNEM : Karın boşluğunda kalp bulunmaz.

 

 

 1. Kısa ve öz olarak kendimizi tanıtmak için yazdığımız yazılara ne denir?
 1. Anılarımız
 2. Öz geçmişimiz
 3. Hayatımız

 

 

 1. Atatürk’ün öldüğü Dolmabahçe Sarayı nerededir?
 1. İstanbul’da
 2. Ankara’da
 3. İzmir’de

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangileri sıvı maddelere örnektir?
 1. cam – demir
 2. süt – meyve suyu
 3. su buharı – hava

 

 

 1.       Yeryüzündeki suları ısıtıp buharlaştıran nedir?
 1. Güneş enerjisi
 2. Su enerjisi
 3. Toprak enerjisi

 

 

 1.       Yön bulmamıza yardımcı olan en iyi araç aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Karınca yuvaları
 2. Pusula
 3. Kutup yıldızı

 

 

 1.       Yılın ilk ve son ayları hangi mevsimde bulunurlar?
 1. Yaz
 2. Sonbahar
 3. Kış

 

 

 • doğar
 • büyür
 • beslenir
 • ölür
 1.       Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi insanlar için doğrudur?

 a. 4           b. 3  c. 2

 

 

 1.       Hem karada hem suda yaşayan canlı aşağıdakilerden hangisidir?

a. köpek b. kaplumbağa        c. balık  

 

 

 

 1.       Aşı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 1. Hasta olmadan önce yaptırırız.
 2. Hastalanınca yaptırırız.
 3. Bütün hastalıklara karşı aşı oluruz.

 

 

 

TÜRKÇE

 

      Yeni Mahalle

Başak Apartmanı

No : 19

                 Tavşanlı / KÜTAHYA

 

 1. Yukarıdaki adreste eksik olan aşağıdakilerden hangisidir?
 1. ilçe adı
 2. sokak adı
 3. ev numarası

 

 1. Arabayla giderken aniden önümüze bir kedi çıktı.” Cümlesinde aniden kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez?
 1. birden
 2. uzaktan
 3. arkamızdan

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı vardır?
 1. pilot
 2. terzi
 3. doktor

 

 1. - Benim adım Veysel.

- Benimki de Cem.

- …………………………………. .

 

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?

 1. Tebrik ederim.
 2. Memnun oldum.
 3. Teşekkür ederim.

 

 

 1. AYHTA” harfleri ile aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
 1. TAYFA
 2. HAYAT
 3. HATAY

 

 

 1. Anne ve babamız kadar sever, sayarız onları. Bilgi pınarının suyunu ilk kez onun elinden içeriz. Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi ondan öğreniriz.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen kişi aşağıdaki - lerden hangisidir?

 1. Öğretmen
 2. Baba
 3. Dede

 

 

 1. “Adam, boynu bükük bir fakirmiş.” Cümlesinde altı çizili sözcük grubunun yerine gelebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 1. zavallı
 2. kumarbaz
 3. zengin

 

 1. Balta girmemiş ormanlardan birine bir adam gelmiş.” Cümlesinde altı çizili sözcüklerin çeşidi nedir?
 1. Sıfat
 2. İsim
 3. Fiil

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ince ünlülerin tamamı vardır?
 1. buzdolabı
 2. demirdöküm
 3. demiryolu

 

 1.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların özelliğini belirten bir sözcük yoktur?
 1. Beş elma alıp arkadaşlarına dağıttı.
 2. Kar taneleri üstüme üstüme düşüyor.
 3. Sıcak ülkelere gidin güzel kuşlar.

 

 1.       doymuyor ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
 1. Kardeşim çizgi filme hiç doymuyor.
 2. Annem uykuya hiç doymuyor.
 3. Bu çocuk hiç doymuyor.

 

 

 

 1.       Aşağıdaki kelimelerle bir sınıflama yapacak olursak, hangi kelime bunların dışında kalır?
 1. Kartal
 2. Sincap
 3. Güvercin

 

 1.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek başına anlamı olmayan bir sözcük vardır?
 1. Babam eve şimdi geldi.
 2. Çok güzel bir gol attı.
 3. Kitap ve defterlerinizi açın.

 

 1.       “Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Aç ayı oynamaz
 2. Bedava sirke baldan tatlıdır
 3. Çok bilen çok yanılır

 

 1.       Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik sözcük değildir?
 1. Okullar
 2. Devekuşu
 3. Zincirlikuyu

 

 

M A T E M A T İ K

 

      büyüktür              küçüktür

 1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
 1. 23  18  19
 2. 19  18  23
 3. 18  19  23

 1. Yandaki saate göre 30 dakika sonra saat kaç olur?

a. 07.00       b. 19.00      c. 07.30

 

 

 1. Öğretmenimiz önce 20 problem sordu. Ben 15 tanesini çözdüm. Sonra 14 problem daha verdi. Benim şimdi çözeceğim kaç problemim var?

 

a. 19  b. 29  c. 49

 

 

 1. 24 ün 6 eksiği, 36 dan kaç eksiktir?

 

   a. 6  b. 9  c. 18

 

 

 1. 326 ve 640 sayılarının onlar basamaklarındaki rakamların basamak değerleri toplamları kaçtır?

 

   a. 6  b. 60  c. 90

 

 

 

 1. 36 yumurtanın ünü düğün pastasına kullandık  geriye kaç yumurta kaldı?

 

    a. 27  b. 18  c. 9

 

 

 1. 95 x 4 işleminin sonucu kaçtır?

 

    a. 380  b. 370  c. 99

 

 

 1. 84 kalemi 4 arkadaş eşit olarak paylaşıyorlar. İkisine kaç kalem düşer?

 

     a. 21  b. 42  c. 88

 

 1. Sevgi 6, annesi Sevgi’nin yaşının 5 katıdır. Her ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

 

      a. 36  b. 30  c. 11

 

 1. 38 sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakiler- den hangisi olamaz?

 

 1. 10 + 10 + 10 + 1+1+1+1+1+1+1+1
 2. (3 x 30) + (8 x1)
 3. (3 x 10) + (8 x1)

 

 

 1. si 10 olan sayının tamamı kaçtır?

 

 a. 50  b. 25  c. 5

 

 

 1. ( 74 - 62 ) + 27 = ? işleminin sonucu üç düzineden kaç fazladır?

 

  a. 9            b. 6  c. 3

 

 

 1. Biri diğerinin 3 katı olan iki sayının toplamı 28 dir. Küçük sayı kaçtır?

 

  a. 9     b. 7  c. 5

 

 

 1. 32 litre kolonya 5 litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç litre artar?

 

  a. 3   b. 2          c. Artmaz

 

 

 1. Bir sayının çeyreği 14'tür. Bu sayının 6 eksiği kaçtır?

 

  a. 50         b. 56  c. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı soyadı:

2.SINIFLAR 3.DENEME SINAVI TÜRKÇE SORULARI

YAVRU ÖRDEK

        Bir pazar sabahı zil çalınca kapıyı açmaya iki yaşındaki Buse koştu. Kapının eşiğinde sepetin içinde büzülmüş bir ördek yavrusu buldu. Hayvancık, boncuk gibi bir çift gözü ve minik gagası olan sarı bir tüy yığını halindeydi. Ördek yavrusu biraz büyüyerek sepetten çıkınca evin içinde Buse'nin peşinden ayrılmaz oldu. Küçük kız da sevincinden çılgına dönüyordu

İlk 5 soruyu parçaya göre cevaplayalım

1. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi ördeğin özellikleri arasında yer

almamaktadır?

A) Gözlerinin boncuk boncuk olması

B) Sesinin çok ince olması

C) Tüylerinin sarı olması

 

2. Yavru ördeğin evde dolaşmaya başlamadan önceki mekanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karton kutu  B) Kafes  C) Sepet

 

3. Buse, neden çok sevinçlidir?

A) Ördek kendisini çok sevdiği ve peşinden ayrılmadığı için

B) Annesi ördeğin evde kalmasına izin verdiği için

C) Babası ördeğe bahçede kümes yaptığı için

 

4. Buse, ördekle karşılaştığında kaç yaşındadır?

A) 2  B) 4   C) 6

 

5. Ördek, evde neden Buse'nin peşinden ayrılmamaktadır?

A) Buse, onu bahçeye çıkardığı için

B) Evde başka kimse bulunmadığı için

C) Buse'yi çok sevdiği için

 

6)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer almaktadır?

A) Kalem   B) Kitap    C) Kedi

 

7- "pikniğe, gideceğiz, günü, pazar"

Bu sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturursak baştan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Gideceğiz   B) Pazar     C) Pikniğe

 

8. "Gökay, çalışıyor, olarak, düzenli" sözcükleriyle oluşan en anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gökay, düzenli olarak çalışıyor.

B) Çalışıyor, Gökay düzenli olarak.

C) Gökay, olarak düzenli çalışıyor.

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  kesme işareti (’ ) kullanılmalıdır?

A)Cemilin gömleği kirlidir.

B) Gül, yardımsever bir çocuktur.         

C) Serap ile Mehtap bahçeye çıktılar.

10) “Çok kar yağdığı için okullar tatil oldu.” diyen bir çocuk , aşağıdaki hangi soruya cevap vermiştir?

        A) Okullar tatil oldu mu?

        B) Okullar niçin tatil oldu?

        C) Okullar ne zaman açılacak?

 

11) “Dolu” sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük, aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

   A) Okulun kapısı açık kalmış. 

   B) Elindeki çanta boş mu?

   C) Sınıfımız çok aydınlıktır.

 

12) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) hızlı – yavaş                               B)  kolay – zor                    C) yaşlı - ihtiyar

 

13) Aşağıdaki altı çizili olan sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

         A) Babam İstanbul’dan  az önce geldi.                 

         B)  Kedim tekir’in tüyleri dökülüyor

         C) Öğretmenim Erkan’a çok kızdı.     

 

14). Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde  “mi” soru ekinin yazımı doğru olarak verilmiştir?

          A) Ödevlerini yaptınmı?                 

          B)  Elimi yüzümü yıkadım.      

          C) Söylediğimi yaptın mı?

 

15)“En iyi yönetim cumhuriyettir.”cümlesinde kaç hece vardır?

 1. 10                 B) 9                         C) 11

 

16) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?

A. uzun-kısa               C. güz-sonbahar                       B. kış-yaz

 

17)  ’Bahçeye yeni fidanlar ve çiçekler dikildi.’’ 

     Cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?

a) 4   b)  3   c) 2 

 

18) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hecelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

a) a-nah-tar-lık           b)kur-a-bi-ye              c)sar-ma-şık

 

19)Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

a) Çocuklar bahçeye çıktı mı

b) Kitap okumayı severim

c) Aslı bize geldi mi

 

20) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

 A. kapı   B. yüz   C. Yel

 

 

2.SINIFLAR 3.DENEME SINAVI HAYAT BİLGİSİ SORULARI

1) Yönlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş’in doğduğu yöne sağ kolumuzu uzatırsak sağ kolumuz doğuyu gösterir.

B) Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir.

C) Kutup Yıldızı daima batıyı gösterir.

 

2) Kanı vücuda hangi organ pompalar?

A) akciğer   B) kalp  C) mide

 

3) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdandır?

A) yemek  yemek B) oyun oynamak  C) televizyon seyretmek

 

4) Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimi hangisidir?

A) meşrutiyet B) cumhuriyet C) padişahlık

 

5) Aşağıdakilerden hangisi sağlık görevlisi değildir?

A) asker             B) doktor               C) hemşire

 

6) Aşağıdaki yuva ve canlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) arı                    kovan

B) koyun              ağıl

C)  sincap            kulübe

 

7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vücudumuzun bölümleri doğru olarak belirtilmiştir?

A. Baş, mide, kollar             B. Baş, gövde, kollar ve bacaklar  C. Kalp, baş, bacaklar

 

8)  Aşağıdakilerden hangisi işitme duyu organımızdır?

A. Kulak          B. Göz              C. Burun

 

9)  TBMM ne zaman açılmıştır?

A) 14 Ocak 1928  B) 9 Haziran 1915                 C) 23 Nisan 1920

 

10) Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?

A) 29 Ekim 1923   B) 19 Mayıs 1922  C) 23 Nisan 1926

 

11) Atatürk'ün kabri nerede bulunmaktadır?

A) Ankara   B) İstanbul   C) İzmir

 

12) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A. Okula geç gelmeliyiz.                                B. Oyunumuz bitince derse girmeliyiz  

                               C. Tuvaletleri temiz kullanmalıyız

 

13) Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyalarımızdan biridir?

A. çanta   B. sıra   C. yazı tahtası

 

14) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin bağımsızlık sembolüdür?
A)Harita  B)Bayrak  C)Kanun

15) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Atatürk’ün doğum yeriyle ölüm yeri doğru olarak eşleştirilmiştir?

  a) Selânik – İstanbul  B) Selânik - Ankara                 c)  İstanbul - Ankara

 

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

       a) Tanımadığımız kişilere karşı dikkatli olmalıyız.          

       b) Tanımadığımız kişilerin verdiklerini almamalıyız.

       c) Tanımadığımız kişilerin yardımlarını hemen kabul etmeliyiz.

 

17)Hangisi kara yolu taşıtıdır?

a)vapur          b)otobüs               c)helikopter

 

18)Yürümemizi ve koşmamızı sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir

a) Ellerimiz                     b)Bacaklarımız ve ayaklarımız      c) Gövdemiz

 

19) Sağ kolumuz doğuyu gösterdiğinde sol kolumuz  hangi yönü  gösterir?

a) batı                    b)  güney                     c) kuzey

 

20) Yüzümüzü güneye döndüğümüzde sağ kolumuz  hangi yönü gösterir?

a) kuzey                 b) doğu            c) batı

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIFLAR 3. DENEME SINAVI MATEMATİK SORULARI

1-)  ?

 -------

 

Yukardaki örüntüde ? yerine hangi şekil gelmelidir?

 

 

A) B) C)

 

2) İki basamaklı en büyük doğal sayı iki basamaklı en küçük  doğal sayıdan kaç fazladır?

A) 90                   B) 99                        C) 108

 

3)              3  kesrini aşağıdaki hangi şekil gösterir?

             8

A)                                               B)                                          C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ömer’in dedesi 66 yaşındadır. Ömer’in yaşı  dedesinin yaşının  ’sı kadardır. Ömer kaç yaşındadır?

A) 11                        B) 22                        C) 44

 

5) 48 cevizin  ’inin  7 fazlası kaç ceviz eder?

A)  31               B) 24                 C) 17

 

6) 20 ekmeğin yarısından 5 fazlası kaç ekmektir?

A)  10                       B)  25                             C) 15

 

7) Gizem 64 cevizin yarısından 7 fazlasını yedi. Geriye kaç cevizi kaldı?

A)  32                     B) 25                C) 39

 

8) Kırtasiyeden 4 deste mavi, 5 düzine sarı kalem aldım. Kaç tane kalem almış oldum?

A) 100                           B) 98                              C) 20

 

9) Bir apartmanda 18 daire vardır. Her dairede beşer kişi oturmaktadır. Apartmanda toplam kaç kişi vardır?

A) 23                       B) 90                     C) 100

 

10) İki basamaklı en büyük sayının 4 katının 40 eksiği kaçtır?

A) 436             B) 396                C) 356

 

11) Şeyma’nın 66 tokası vardı. Ablasının ise Şeyma’dan  14  eksik tokası vardı. İkisinin tokaları toplamı kaçtır?

A)  118                          B) 52                            C) 80

 

12) Kamil  28 yaşındadır. Kardeşi ise Kamil’den 5 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

A) 23                             B) 51                             C) 33

 

13) Bir kasada 25 tane elma, elmalardan 12 fazla portakal ve ikisinin toplamından  25 eksikte nar vardır. Bu kasada toplam kaç meyve vardır?

A) 89                           B) 57                              C) 32

 

14) Dört deste kalemin çeyreği satıldı. Geriye kaç kalem kaldı?

A)  10                          B) 30                            C) 40

 

15) (45+12)-(30+27)= İşleminin sonucu kaçtır?

A)  57                          B)  114                                   C) 0

 

16) 5 hafta + 2 gün = …………. Kaç gün eder?

A)   35                       B) 37                              C) 7

 

17) Bir günde 4 yumurta yiyen bir aile 2 haftada kaç yumurta yer?

A) 14              B) 8                C) 56

 

18) Teyzem,  3  deste  fındığın   6  tanesini  yedi. Kalan  fındıkları da   3  çocuğa  eşit  olarak  dağıttı.  Çocukların  her  birinin  kaçar  fındığı  oldu ?

    A)  8                           B)  24                                   C) 10

19)

yandaki saat kaçı gösteriyor?

A)   12.00                          B) 9.00                             C) 3.00

 

 1.    4A

                  +_B6__  yandaki toplama işlemine göre  AxB = kaçtır?

                     94

A)  12                      B) 4                 C) 32

 

 

DENEME 13

ADI SOYADI: ………………………………………

DOĞRU: …   YANLIŞ: …   BOŞ: …

 

HAYAT BİLGİSİ

1-Hangisi Cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden birisi değildir?

A- Ülkeyi yönetenleri halk seçer.

B- Ülke yönetiminin en başında Cumhurbaşkanı bulunur.

C- Seçimlerde herkes oy kullanır .

 

 

2-Gazeteler için haber toplayan kişiye ne ad verilir?

A-Muhabir    B-Kameraman   C-Sunucu

 

 

3-Dünya kendi etrafındaki bir tam dönüşünü kaç saatte tamamlar?

A-12 saat       B-16 saat      C-24 saat

 

 

4-Atatürk'ün Samsun'dan sonra çalışma yaptığı kentlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Amasya_Sivas_Erzurum_Ankara

B-Ankara_Erzurum_Amasya_Sivas

C-Amasya_Erzurum_Sivas_Ankara

 

 

5- Mesleklerin çok çeşitli olmasının sebebi nedir?

A- Çok para kazanma isteği

B- İnsan ihtiyaçlarının çok oluşu

C- Çok mal satın alma isteği

 

 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi bir insanın en öncelikli hakkıdır?

A- Eğitim hakkı           B- Seçme hakkı

C- Yaşama hakkı

 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün en büyük eseridir?

A- TBMM ‘ nin açılması.

B- Ankara’nın başkent yapılması.

C- Cumhuriyetin kurulması.

 

8- Burak’ın annesi, 29 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde gidip oyunu kullanacak.

Burak’ın annesi hangi görevini yerine getirmiş olacak?

A-  Seçmen     B- Seçilen    C-   Görevli

 

 

9- Bütün taşıtlar …………… ve ………………  taşırlar.

Cümlesinde boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A- İnsan _ hayvan

 B- Yük _ yolcu  

C- Çanta _ çuval

 

 

10-  Aşağıdaki organlardan hangisi kanın içindeki zararlı maddeleri süzerek dışarı atılmasını sağlar?

A. Kollar        B. Karaciğer 

C. Böbrekler

 

 

11- Yediğimiz besinlerin sindirilmesini sağlayan organımız aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kalp      B. Böbrekler     C. Mide

 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi baklagillerden değildir?

A- Buğday B- Nohut C- Fasulye

 

 

13- Aşağıdaki hayvanlardan hangileri hem et hem de otla beslenirler?

A- Kurt _ çıta

B- Tavuk _ayı

C- Koyun _keçi

 

 

14- Maddelerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A- cam _ katı           B- hava _ sıvı

C- benzin _ gaz

 

15- Suyun buharlaşarak hava içinde yükselip yağış olarak yeryüzüne dönmesi olayına ne denir.

 1.      Suyun yükselmesi.       
 2.       Su döngüsü.

    C- Suyun halleri.

 

 

TÜRKÇE

1-Hangi ismin yazılışı yanlıştır?

  A-Türkler      

 B-İstanbullu       

C-İstanbulda       

 

 

2-"Yaşlı ve çok zengin bir.......................üç oğlu varmış."

cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-altın        B-delikanlının      C-adamın

 

 

 

3-Bir yönü ile hece, bir yönüyle de kelime olan,  aşağıdakilerden hangisidir?

A- O              B- böyle            C- şimdi    

 

 

4-‘’aile’’  sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. iki ünsüzü vardır
 2. iki ince ünlüsü vardır
 3. iki hecelidir

 

5- ( Türemiş isim : Anlamlı bir sözcüğe yeni bir ek getirilince o kelimenin anlamı değişir, başka bir anlama gelir.)

Aşağıdakilerden hangisi türemiş isim değildir?  

A- kalemlik     B- kedisi C- çiçekçi 

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?

a) Karaköse     b) Anayasa    c) gezegen 

 

 

7-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir? Yani hiç ek almamıştır?

a)demi      b) evli    c) sevgi 

 

 

8- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir yerde bulunma anlamı vardır?

 

A- Perde       B- Kaptan        C- Sınıfta

 

 

9- “Güzel sözler söylemekle, güzel şeyler her zaman gerçekleşmez.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kimse ayranım ekşi demez.

B- Bal demekle ağız tatlanmaz.

C- Çürük çivi tahta tutmaz.

 

 

10- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?

A- Çeleng       B- Satranç      C- Kalb

 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir?

 

  A-B- C-

 

 

12- “Özür dileme” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A- Af buyurunuz

B- Dır dır etmek

C- Faka basmak

 

 

13- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük yoktur?

A- Yırtık perdenin arkasından dışarı bakıyorduk.

B- Güzel bahçelerde gezdik, dolaştık.

C- Nöbetçiler sınıfları kontrol etsin.

 

 

14- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur?

A- Atatürk Lisesi

B- Akşam gazetesi

C- Hülya’nın Çantası

 

 

 

 

15 – Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir istek vardır?

A) Babam bana top aldı.

B)   Koşmaktan yoruldum.

C) Bana bir ekmek verir misin?

 

 

 

 

 

MATEMATİK

1-Bir tuhafiyeci 6 deste mendil alıyor.

Bu mendillerin 4 düzinesini satıyor.

Kaç mendili kalır?

A-20              b-12              C-8        

 

2- 40 cevizin ini yediniz. Kalanların da

sini yediniz. Kaç ceviziniz kalır?

A-12                B-10               C-8      

 

 

3- 63 santimetreyi 1 metreye tamamlayan uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?

A-37cm         B-33cm           C-27cm       

 

 

4-Yarım saatte 42 kilometre  yol alan bir taksi, iki saatte kaç kilometre yol alır?

A-21               B-84               C-168 

 

 

5- 63 sayısının 17 fazlasının 28 eksiği kaçtır ?

A-52                B-63              C-50

 

 

6- Sınıfta 27 öğrenci vardı. 15 öğrenci daha geldi. 8 öğrenci nakil oldu gitti. Sınıfta kaç öğrenci kaldı ?

A-34                 B-36              C-35

 

 

7- Ahmet topladığı 52 elmanın 28 ini arkadaşlarına dağıttı. Ahmet’in kaç elması kaldı?

A- 26               B- 22             C- 24

 

 

8- Bir kutuda 5 kalem var. 4 kutu kalemin içinden 3 tanesini bitirdim . Kaç kalemim kaldı?

A- 16               B- 17            C- 23

 

 

 

 

9-  Ali nin yaşı 12 dir. Babasının yaşı 41 dir. Babası ile Ali’ nin 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?

A- 59               B- 53              C- 30

 

 

10- Aysel’in yaşı 16 dır. Ablası Aysel’den 13 yaş büyüktür. İki yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçtı?

A- 29                B- 41               C- 45

 

 

11- Sınıftaki 10 sıraya, öğrenciler ikişer oturunca 4 öğrenci ayakta kalıyor.

Öğrenciler üçerli otursalardı, kaç sıra boş kalırdı?

A- 3                B- 2               C- 1

 

12-  ü 36 sayfa olan kitabın tamamı kaç safadır?

A- 36                B- 48                 C- 12

 

 

13- İki kardeşin yaşları toplamı 60’tır. Kardeşlerden birinin yaşı diğerinin 3 katıdır. Küçük kardeş kaç yaşındadır?

A- 15                  B- 30                  C- 45

 

14- 13 sayısının 3 katı, 4 düzineden kaç eksiktir?

A- 6                  B- 9                C- 12

 

 

15- Oya hikaye kitabının önce 14 sayfasını sonra 16 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı 15 sayfası kaldı. Hikaye kitabının tamamı kaç sayfadır?

A- 45                  B- 44               C- 46

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEME 17

ADI SOYADI : …………………….

DOĞRU ….. YANLIŞ …..

BOŞ …..              NET …..

 

      H A Y A T   B İ L G İ S İ

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ailesinden biri değildir?
 1. Babası Ali Rıza Efendi
 2. Annesi Zübeyde Hanım
 3. Silah arkadaşı İsmet İnönü

 

 1. Niçin dengeli ve düzenli besleniriz?
 1. Çabuk büyümek için
 2. Sağlıklı olmak için
 3. Bizi sevenleri mutlu etmek için

 

 1. Milli bayramlarımız ve kutlandığı tarihlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
 1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı       23 Nisan
 2. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  29 Ekim
 3. Cumhuriyet Bayramı _ 30 Ağustos

 

 1. Kurtuluş Savaşı hakkında araştırma yapacak olsak, aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıyız?
 1. Sağlık ansiklopedisine
 2. Tarih ansiklopedisine
 3. Matematik kitaplarına

 

 1. “Yönler, Güneş’in doğuşuna ve batışına göre  …………………… . “ cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 1. belirlenir
 2. yazılır
 3. bilinmez

 

 1. Hangisi yazılı iletişim aracı değildir?
 1. Gazete
 2. Televizyon
 3. Mektup

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 1. Her insan aynı yeteneklere sahiptir.
 2.  İnsanların güçlü ve zayıf yönleri vardır.
 3.  Çok spor yapanlar daha çok kilo alırlar.

 

 1. 365 sayısını aşağıdaki noktalı yerlerden hangisine yazalım?
 1. Bir yıl ………. aydır.
 2. Bir yıl ………. saattir.
 3. Bir yıl ………. gündür.

 

 

 

 

 

          

       

 1. Yukarıdaki araçlardan hangisi hiçbir yakıt kullanmadan hareket edebilir?
 1. Uçak
 2. Yelkenli
 3. Otomobil

 

 1.         Kandaki zararlı maddeleri süzen ve dışarı atılmasını sağlayan organımız aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Böbrekler
 2. Bağırsaklar
 3. Akciğerler

 

 1.         İnsanlarla birlikte yaşayan hayvanlar nasıl hayvanlardır?
 1. Yabani hayvanlar
 2. Doğal hayvanlar
 3. Evcil hayvanlar

 

 1.         Topraklarımızın sel suları ve rüzgarlarla bir yerden başka bir yere sürüklenip gitmesine ne denir?
 1. heyelan
 2. erozyon
 3. kasırga

 

 1.         Toprağı ekip – biçer, meyve ve sebze yetiştirirler. Geçimini topraktan sağlamaya çalışırlar. Hatta her gün yediğimiz ekmeğin yapıldığı buğdayı da onlar yetiştirirler.

            Yukarıda sözü edilen mesleğin sahibi

      kimdir?

 1. Fırıncı
 2. Çiftçi
 3. Ormancı

 

 1.         “Toplumda herkesin benimsediği ve uyması durumunda mutlu olacağı davranışlar  e t i k t i r .”

      Etik olmayan davranışlar aşağıdakilerden en çok hangisine zarar verir?

 1. Güven duygusuna
 2. Okul başarısına
 3. Beslenme biçimine

 

 1.         Aşağıdakilerden hangisi depremden önce yapmamız gereken bir hazırlıktır?
 1. Bulunduğumuz binayı terk etmek
 2. Hızla güvenli bir yere saklanmak
 3. Deprem çantası hazırlamak.

 

 

 

 

 

MATEMATİK

 

 1. Aşağıdaki şekillerin hangisinde kesikli

çizgiler şekli iki eşit parçaya ayırmıştır?

   a.  b.  c.

 

 

 

 1. Bir basamaklı doğal sayıların tamamı hangi şıkta verilmiştir?
 1. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9
 2. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9
 3. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

 

 

 1. Alttaki yarım armutlardan kaç tane çeyrek armut elde edilir?

 

 

 

 

 1. 4               b. 6  c. 8

 

 

 1. 44 sayısının çeyreğinin 15 fazlası hangi sayıdır?

     a. 11  b. 26  c. 36

 

 

 

 1. Yarısı 32 olan sayının çeyreği kaçtır?

    a. 64  b. 32  c. 16

 

 

 

 1. 5 liraya kitap, 2 liraya defter alan Yunus  toplam kaç kuruş ödemiştir?

    a. 7             b. 70  c. 700

 

 

 1. Akın’ın 3 adımı babasının 2 adımına eşit oluyor. Akın 9 adım attığında babası kaç adım atar?    _ _ _

                             _ _    gibi

    a. 6           b. 8  c. 10

 

 

 

 1. Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 5'tir. Bölünen kaçtır?

     a.  80           b. 70            c. 60

 

 

 

 

 1. İki kilo muz 6 liradır. 8 kilo muz kaç liradır?

     a. 12          b. 24  c. 48

 

 

10. ABA – ABB – ABC – ABÇ - …….   

Örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. ABD b. DBA c. BDA

 

 

 1. Çeyreği 13 olan sayının yarısı kaçtır?

      a. 26        b. 39     c. 52

 

 1. Sıraya giren öğrenciler arasında İrem baştan 4. sondan 3. dür? Bu sırada toplam kaç öğrenci vardır?

      a. 7         b. 6      c. 5

 

 

MALIN CİNSİ

TUTARI

( kilo fiyatı )

Çilek

2 TL

Muz

3 TL

 

 

 

 

 

 1. Yukarıdaki listeye göre 2 kilo çilek, 3 kilo muz alan annem satıcıya 20 lira vermiştir. Satıcı anneme geri kaç lira verecektir?

      a. 13           b. 7        c. 9

 

 

 1.  124 cm = ....... m  .... cm eşitliğinde noktalı yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
 1. 12  - 4
 2. 1  - 24
 3. 4 – 12

 

 1. Yandaki işlemde                       a 7

a ve b yerine hangi sayılar             3 b

gelmelidir?                                    -_____

     1 9

 1. 5 – 8
 2. 5 – 9
 3. 4 – 8

 

 

 

 

 

                          T Ü R K Ç E

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi farklıdır?
 1. okul – mektep
 2. sonbahar – güz
 3. ilkbahar – yaz

 

 

“ Atatürk …………. yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.  ……………  cumhuriyeti kurdu. ”

 1. Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere hangisi yazılmalıdır?
 1. sonra – önce
 2. sonunda – önce
 3. önce – sonra

 

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. Türkçe sözcüklerin sonunda b c d g harfleri bulunmaz.
 2. Türkçe sözcüklerin bir hecesinde en fazla 4 ünlü bulunur.
 3. Satıra sığmayan sözcüklerin bölünürken bir tek ünlüsü satır sonunda bırakılmaz.

 

 

 1. “ Telaştan ne yapacağını şaşırmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Saçını süpürge etmek
 2. Etekleri zil çalmak
 3. Eli ayağı dolaşmak

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın durumunu bildiren bir sözcük ( sıfat ) kullanılmıştır?
 1. Yeşil ördekler nehre doluşmuş.
 2. Yaşlı kadın kaldırımda zorlukla yürüyordu.
 3. Ayşe bahçedeki bütün çiçekleri suladı.

 

 

 

 

 

 1. “ Çanakkale” sözcüğünün yapısına bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 1. Birleşik sözcüktür
 2. Özel isimdir
 3. Türemiş sözcüktür

 

 

                 Öğretmenim anlattı.

               Her gün farklı yemeyi,

               Tatlı, tuzlu demeden,

               Her gıdadan yemeyi.

 

      Ispanak demir yaparmış,

      Havuçla beslenirmiş gözlerim.

      Eğer süt içmezsem,

      Kısa kalırmış kemiklerim.

                            Emine ÇELİK

 1. Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
 1. Faydalı her şeyi yemeliyiz.
 2. Bazı gıdaları çok yemeliyiz.
 3. Beğenmediklerimizi yememeliyiz.

 

 1. Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluşmuştur?

a. 2    b. 4 c. 8

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yedi” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
 1. Sınıfımızda yedi erkek öğrenci var.
 2. Kuş yemini yedi.
 3. Kedi yakaladığı fareyi yedi mi?

 

 

Soruları doğru cevaplamak istiyorsan acele etmemelisin. Her soruyu baştan sona kadar okumalısın. Soruyu anlamalısın. Soruyu anlamak çözmenin yarısıdır.

 1.        Yazıya göre soruyu çözmenin yarısı nedir?
 1. Acele etmemek.
 2. Soruyu baştan sona okumak
 3. Soruyu anlamak

 

 

 

 

 1.        Anlamca olumsuz olan cümle hangisidir?
 1. Hava yağmurlu geçti.
 2. Yaz tatili sana yaramış.
 3. Düştü ama yaralanmadı.

 

 

 

 

 1.        Peygamber Efendimiz (SAV)

   çocukları çok sever ve onlara

   önem verirdi. O çocukları

   çiçeğe benzetir ve "Çocuk

   kokusu, Cennet kokusudur." derdi.

Yukarıdaki yazıda Peygamberimiz çocukları neye benzetirmiş ?

 1. cennete
 2. çiçeğe
 3. güle

 

 

 

 1.        Eliyle burnunu tutup yüzünü buruşturmuş. Ağzından da burası çok kötü kokuyor sözleri dökülmüş.

Üstteki paragrafta tırnak işareti “ … “ içine yazılacak kısım neresidir?

 1. burnunu tutup yüzünü buruşturmuş
 2. eliyle burnunu tutup
 3. burası çok kötü kokuyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı. Kimi evine geç kalmış, acele ediyor, kimi bir eğlence yerine gidiyordu.
       Çocuklar koşuyorlar, birbirlerine kartopu atıyorlardı. Gecenin zevkini en çok onlar çıkarıyorlardı. Kahkahalarla gülüyorlar, sevinçle haykırıyorlardı.

 1.        Yukarıdaki yazıda gecenin zevkini en iyi çıkaranlar kimlerdir?
 1. çocuklar
 2. adamlar
 3. yoldan geçenler

 

 

 

 1.        Yazıya göre günün hangi vakti yaşanmaktadır?
 1. akşam
 2. gece
 3. sabah

 

 

TÜRKÇE

 

EVİMİZDEKİ HAYVANLAR

Yumurtayı tavuktan

Kazdan,ördekten alırız.

Onları bahçemizde

Kümeslerde tutarız.

 

Evin içinde dostumuz,

Köpeklerle, kediler.

Hırsızlığın önüne,

Koca bir set çektiler.

 

Sokaklarda da doludur,

Güvercin,kumru,saka

Bayılırız onların,

Suda yıkanmasına.

 

Koyunlar ve kuzular

Oynaşır çayırlarda.

Akşam üstü koyunlar,

Döner ağıllara.

 

Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.

 

S-1) Şair güvercin,kumru ve sakanın nesine bayılırmış?

A) Ötüşlerine                                    B) Uçuşlarına                                   C) Suda yıkanmalarına

 

 

S-2)  Birinci kıtada kaç tane isim vardır?

A) 4       B) 5         C) 6

 

S-3)” Koyunlar akşam üstü ağıllara döner.”

Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Ne zaman  B) Niçin   C) Nereye

 

S-4) Aşağıdakilerden hangisi şair tarafından dost olarak gösterilen hayvanlar arasında sayılabilir?

A) Koyun    B) Kuzu   C) Köpek

S-5) “Hırsızlığın önüne set çekmek” deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Hırsızlığı önlemek.

B) Hırsızları yakalamak.

C) Hırsızları setin üstünden atlatma.

 

S-6) Hangi cümlede varlığın özelliğini bildiren kelime yoktur?

A) Kalın paltosunu giymiş.

B) Pazardan beyaz lahana aldık.

C) Servis sanki biraz gecikti.

 

S-7) Aşağıdaki cümlelerdeki kelimelerin tümü ince ünlülerden oluşmuştur?

A) Ceren  dün gece defileye gitti.

B) Özge sinemaya gidecek.

C) Didem hasta olmuş.

 

S-8) 1-Kuzu   2-Kumru  3-Koyun

Yukarıdaki kelimelerin hangisi sözlükte sonda bulunur?

A)  1        B) 2       C) 3

S-9) Serhat,Serkan ve Umut aynı takımı tutuyoruz.

Yukarıda altı çizilen isimlerin yerine hangisi kullanılabilir?

A) Siz    B) Onlar C) Biz

 

S-10) “Şeker “ sözcüğü hangi cümlede tatlandırıcı anlamında kullanılmıştır?

A) Bu çayın şekeri az galiba.

B) Maşallah, şeker gibi kız.

C) Şekerim; şunu bana verir misin?

 

S-11) Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok kızmak anlamındadır?

A) Küplere binmek.

B) Kafası bozulmak.

C) Cin çarpmışa dönmek.

 

S-12)” İnsanların yaşlanması akıllanması anlamına gelmez. Akıllı olmanın yaşlanma ile alakası yoktur.”

Yukarıdaki fikri destekleyen atasözümüz hangisidir?

 1. Akıl kişiye sermayedir.
 2. Akıl yaşta değil baştadır.
 3. Akıl para ile satılmaz.

 

S-13) Dilek( 1) Eda ve Asude( 2)nin  geldiğinden emin misin(3)

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

 1. 1( ! ) 2( ‘ ) 3( ? )
 2. 1( ,) 2( ‘ )  3( ? )
 3. 1( ,) 2( ! )  3( ? )

 

 

S-14) Hangi cümlede yüz kelimesi sayı anlamındadır?

A) Kırk beş yüzden küçüktür.

B) Beni görünce yüzünü astı.

C) Vay be şu çocuk yüzmede birinciymiş!

 

S-15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan iş henüz gerçekleşmemiştir?

A) Özdenler akşam bize gelecek.

B) Bu işi nasıl yaptın anlayamadım?

C) Rüzgar gibi geldi ve gitti.

 

MATEMATİK

 

1) Kitaplıkta bulunan kitap sayısı kaç tanedir?

A) 9      B) 36      C) 72

 

2) En çok kitap bulunan tür hangisidir?

A) Roman   B) Hikaye   C) Masal

 

S-3) Aşağıdaki şekilde kaç tane dikdörtgen vardır?

 

 

 

 

A) 5      B) 7       C) 9

 

S-4)

42

 

 

 

 

1             2           3        4           5

Arda 42’den başlayıp 4’er 4’er 5 sayma yapıyor. Buna göre 5.saymada hangi sayıyı söyler?

 

A) 58      B) 56        C) 54

 

     2 A

 +   B 4

 -------

     6  1

 

S-5) Aşağıdaki toplama işleminde verilmeyen “A” ve “B” sayıları kaçtır?

    A          B

A)   7               4

B)   4               7

C)   7               3

 

S-6) Bir sınıfta bulunan  36 öğrencinin çeyreği resim kursuna gitmektedir. Bu sınıfta resim kursuna gitmeyen kaç öğrenci vardır?

A) 9     B) 18      C) 25

 

 

 

S-7) Yarısı 35 olan sayının 2 katı kaçtır?

A) 70      B) 140      C) 154

 

S-8) Hangi öğrencinin yaptığı işlem yanlıştır?

 

Eren

 

 

 

 

Enes

 

 

 

 

Asude

 

 

S-9) İki adımı 1 metre gelen Beyza okula 64 adımda gidip geliyor. Bu durumda okul Beyza’nın evine kaç metre uzaktadır?

A) 16       B) 32      C) 64

+

 

       Anne          Ogulcan

S-10) Annesi ile Ogulcan’nın yaşları toplamı 43’tür. Ogulcan 9 yaşında olduğuna göre Anne kaç yaşındadır?

A) 32      B) 33     C)34

 

S-11)  12 bütün kaç çeyrektir?

A) 24       B) 48       C) 54

 

S-12) Aşağıdaki sayılardan hangisini hem 4’er hem de 5’er sayarken söyleriz?

A)  20        B) 30      C) 50

 

S-13)    9 A       Yandaki çıkarma

        -   5 4           İşleminde “A”

          -------         sayısının 5 katı

            3  9           kaçtır?

 

A) 5           B) 10          C)15

 

S-14)  Dün günlerden Salı idi. Yarından sonra günlerden ne olur?

A) Perşembe  B) Cuma   C) Pazar

 

S-15) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 2 hafta+5 gün=19 gün

B) 2 gün=24 saat.

C) 1 yıl 12 hafta.

 

HAYAT BİLGİSİ

s-1) Hangisi yanlış bir davranış biçimidir?

A) Başkalarının fikrine saygılı olmak.

B) Fikirlerimizi başkalarına nazikçe ifade etmek.

C) İsteklerimizi kabul ettirirken ısrarcı olmak.

 

S-2) Hangisi yön bulmada kullanılmaz?

A) Pusula  B) Kutup yıldızı C) Rüzgar

 

 

 

S-3) Hangisi barınma amaçlı değildir?

A) Hamam  B) Otel  C) Ev

 

S-4) Hangisini halk oyları ile seçmez?

A) Muhtar   B) Milletvekili C) Vali

 

S-5)  farklı düşünenlere karşı nasıl davranmalıyız?

A) Kıskanma  B) Kızma   C) Hoşgörü

 

S-6) Hangisi başarıyı getirir?

A) Zenginlik B) Planlı çalışma                     C) tembellik

 

S-7) Hangisine en fazla zaman ayırırız?

 A) Okul     B) Oyun  C) Uyku   

 

S-8) Pazara giderken alacak listesi hazırlamaya ne ad verilir?

A) tasarruf  B) Hesaplama C) Planlama

 

S-9) Hangisi göğüs boşluğunda değildir?

A) Kalp     B) Mide    C) Akciğer

 

S-10) Mustafa Kemal’e  ATATÜRK soyadını kim verdi?

A) matematik öğretmeni

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi

C) Babası

 

 

TÜRKÇE TESTİ


14. Projeler çizip, köprüler, yollar, binalar yapan birinin mesleği aşağıda verilenden hangisi olabilir?

                           Öğretmen

B)

Doktor

C)

Mühendis

15. - Suları boşa akıtmaz.

-      Gereksiz yere harcama yapmaz.

-      Dişlerini fırçalar.

-      Gereksiz yanan lambaları söndürür.

-      Eşyalarını çabuk eskitmez.

-      Çok uyur.


Bilinçli tüketicide yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi olmalıdır?

SINAV BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

DİKKAT:

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 15'TİR.

Bu bölüm için önerilen cevaplama süresi 20 dakikadır.

Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

Cevaplarınızı cevap kağıdının "Türkçe Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

(1., 2. ve 3. soruları metne göre cevaplayınız.)

Padişah kendine ne seçecekmiş?

A)      Komutan

B)      Aşçı

C)      Vezir

2. Padişah vezir adaylarından ne yapmalarını istemiş?

A)     Verdiği kitabı okuyup geri getirmelerini istemiş.

B)      Üç ay sonra gelmelerini istemiş.

C)      Kitaplarının parasını


gözleri bağlı olarak tabakta ne oldu-

hangi duyu orgaanlayabilir?

Dokunma

Deri Koku alma duyusu   Burun

Görme duyusu —h Göz

1 . Çalışkan olmak

2.        Yardımsever olmak

3.        Oyunbozan olmak

4.        Temiz ve düzenli olmak

5.        Kavgacı olmak

İyi bir öğrencide olması gereken olumlu davranışlar hangi seçenekte tam olarak verilmiştir?

B) 3, 5

C)

istemiş. 12.

Ali hangi ğunu nıyla

A)

B)

C)

 

 

9.

Geç

Dur

Hazırlan

Dur

Hazırlan Geç

(â)

Hazırlan

Dur

Geç

Yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

1 .

B) 2. C) 3.

10.Aşağıdakilerden hangisi bir karayolu taşıtı ğ_eğjlğjr?

 Vapur

B) —zan

Kamyon

C)

Bisiklet

11 . Sağlıklı olmak için aşa ğıda verilenlerden han gisini yapmalıyız?

A)        Çok televizyon izlemeliyiz.

B)        Aşı yaptırmalı, temiz olmalı ve dengeli beslenmeliyiz.

C)        Çok yemek yemeli, az uyumalıyız.

 

Yukarıdaki resme göre Eren ne yapmak istiyor olabilir?

A)      Arkadaşına telefon etmeye gidiyor.

B)      Gördüğü yangını itfaiyeye haber vermek istiyor.

C)      Yangından kaçıyor.

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     ben iyi bir öğrenciyim.

B)     Okulumu çok severim.

C)     Trafik kurallarına uyalım.

8.

9.

olmak

II. beslenmeliyiz

I I I . sağlıklı

IV.    için

V.      dengeli

Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)             ı, V, II, III, IV

B)             IV, V, III, il, ı C) III, ı, IV, V, II

"Cumhuriyet ne zaman ilan edildi” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

A)         nokta

B)         (?) soru işareti

C)         (!) ünlem


10 Hangi seçenekte alfa-    12. Aşağıda verilen tümbemizdeki sesli harfler    celerin hangisinde farklı doğru verilmiştir?    bir düşünceye geçerken kullandığımız sözcüklerden biri vardır?

                                        MATEMATİK TESTİ                                   HAYAT BİLGİSİ TESTİ

 

 

DİKKAT:

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 15'TİR.

Bu bölüm için önerilen cevaplama süresi 20 dakikadır.

Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

Cevaplarınızı cevap kağıdının "Matematik Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 

DİKKAT:

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 15'TİR.

Bu bölüm için önerilen cevaplama süresi 20 dakikadır.

Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

Cevaplarınızı cevap kağıdının "Hayat Bilgisi Testi" için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 

 

Verilen şeklin ifade ettiği doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 73 B) 37

C) 30

2.    İki basamaklı en büyük doğal sayıda kaç onluk kaç birlik vardır?

A)         9 onluk + 9 birlik B) 1 onluk + 0 birlik

C) 3 onluk + 9 birlik

3.    "Ali'nin 2 deste, Ayşe'nin de 1 düzine kalemi var." Ali ve Ayşe'nin toplam kaç kalemi vardır?

A)         21

B)         32

C)         23

 

1 . 1 Öğle yemeği II. Okul zamanı

III.     Kahvaltı

IV.    Oyun saati

V.       Uyku saati

VI.    Akşam yemeği

VII.  Ders çalışma saati

Yukarıda verilenlerle bir günümüzü planlarsak doğru sıralama nasıl olur?

Aşağıda verilen işlerden hangisini ancak yardım alarak yapabiliriz?

A) Dişlerimizi fırçalamak. B) Saçlarımızı kesmek. C) Odamızı toplamak.

3. "Benim sınıfta oturduğum sıra .                

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi yazılamaz?

A)      duvar kenarındadır.

B)       müdür odasındadır.

C)       pencere kenarındadır.

12. 35

16

22

8

işleminin sonucu nedir?

A)    61 B) 71

C) 81

13.Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) 25 — Çıkan

5    — Eksilen

20 — Fark

B)     25 — Fark

5    — Çıkan

20 — Eksilen

C)     25 — Eksilen

5    — Çıkan

             20        Fark

14.      

İçlerinde 4'er pasta olan 7 tabakta toplam kaç pasta vardır?

A)        28

B)        16

C)        32

15.”OkuI ile evimiz arası 93 adım” diyen çocuk, hangi ölçme aracını kullanmıştır?

A)                   Metre

B)                    Cetvel C) Adım

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

HAYAT BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

top-

sonuçdoğru

100

5.

       Sarı                     Mavi

          Yeşil                           Pembe

Hangi         renk balonda yapılan çıkarma işlemi anlı tır?

A)       Sarı

B)        Yeşil

C)        Mavi

4.

24

+ 14

53

60

86

E_ıg

74

+ 23

Yukarıda verilen lama işlemlerinin ları hangi şıkta olarak verilmiştir?

A) 38, 79, 80, 96, 97 B) 35, 67, 70, 95, C) 83, 97, 60, 69, 79

6. 2 +2 +2 +2 + 2+ 2+2 : 1410. Bulunduğu yerden geri Yukarıdaki toplama işle-inmek isteyen sincap 5. minin çarpma işlemiyle sıçramasında kaç numaifadesi aşağıdakilerden hangisidir?rall basamağa gelir?

A)       2 x 5 - 10A) 10. basamak

B)        2x6 z 12B) 9. basamak

C)        2x7z 14

C) 8. basamak

Şekildeki sincap her sıç-

8 YTL       ı YTL

ramada 2 basamak çıkıyor ya da iniyor.

(9. ve 10. soruları yukarıda verilenlere göre      

11. 24

Gökhan marketten 8 YTL'yanıtlayınız.)

ye bir top, 6 YTL'ye çikola-

 

 

 

 

 

ta, 1 YTL'ye de kalem aldı

A)

Yetersiz, 5 YTL'ye ihti-

9.

Yerdeki sincap kaçıncı

Yukarıda boş bırakılan

ve kasiyere 20 YTL verdi.

 

yacı var.

 

 

yerlere hangi sayılar ya-

Gökhan'ın ne kadar para

B)

Yeterli, ihtiyacı yok.

 

sıçramada daldaki ce-

zılmalıdır?

üstü alması gerekir?

C)

5 YTL fazlası var.

 

vize uzanabilir?

 

A) 10 YTL

 

 

 

A) 8 sıçramada

A) 32, 40

B) 5 YTL

 

 

 

B) 9 sıçramada

B) 30, 38

C) ı YTL

 

 

 

C) 10 sıçramada

C) 29, 37


8