2.sınıf çıkarma işleminde verilmeyeni bulma etkinliği

2.sınıf çıkarma işleminde verilmeyeni bulma etkinliği dosyası 29-01-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf çıkarma işleminde verilmeyeni bulma etkinliği
Kategori 2. Sınıf Matematik
Gönderen sinemzi
Eklenme Tarihi 29-01-2018
Boyut 174.44 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ÇIKARMA ĠġLEMĠNDE ÇIKANI BULMAYI ÖĞRENĠYORUM.

 

                                        ÇIKAN = Eksilen Kalan ( fark )

                  3   9            3 9              _                   _   2 8  

2   8

___________________________________________________________________________________

                                     ÇIKAN = Eksilen Kalan ( fark )

                           

                                                                  6  5             6 5

_                   _   4 3                

4   3

___________________________________________________________________________________

                                ÇIKAN = Eksilen Kalan ( fark )

                                     

 5   3              53  

                             _                                              _   28

                                 2 8 

___________________________________________________________________________________                       67  -           =   14

EKSĠLEN

 ÇIKAN                                                                                             KALAN

ÇIKAN    =      Eksilen    Kalan 

                               =     67   _   14 

  =   ...........

 

KONU  TESTĠ

1.           2     5       

  _

      1     0

     Yukarıdaki iĢlemde çıkan sayı aĢağıdakilerden hangisidir ?                 a.5             b.15             c.35     

2.           45- = 18 ĠĢleminde yıldız yerine aĢağıdakilerden hangi sayı gelmelidir?

               

                a.63 b.17              c.27

 

3.           5 7

   _ ...  ...

     4 2

    Yukarıdaki iĢlemde çıkan sayı aĢağıdakilerden hangisidir ?                 a.15            b.99              c.25  

4.           Hakan kümeslerindeki yumurtaları sabah saydığında 28tane olduğunu gördü. AkĢam saydığında ise yumurtaların  6 tane  kaldığını gördü. Acaba Hakanların kümesinden  kaç yumurta çalınmıĢtır ?

                 a.24             b.22 c.12 

5.Eren, evlerinin altındaki otoparkta akĢam 43 araba park edildiğini saydı. Sabah uyandığında ise otoparkta 25 araba kaldığını gördü. Erenlerin otoparkından kaç araba ayrılmıĢtır ?

                 a.22             c.12 c.68 

6.Ayhanların sınıfında sene baĢında 37 öğrenci var iken, Ģimdi 28 öğrenci kalmıĢtır. Acaba Ayhanların sınıfından kaç öğrenci ayrılmıĢtır ?

                 a.65              b.19            c.9

7.AyĢe tatilde 45 kiĢilik bir otobüs ile Ankara’ya yola çıktı. Kırıkkale de bazı yolcular otobüsten indiler. AyĢe otobüsteki yolcuları tekrar saydığında, otobüste 20 yolcunun kaldığını gördü. Acaba Kırıkkale de inen yolcular kaç kiĢidir ?                   a.20 b.25           c.35