2.Sınıf 2018-2019 Hayat Bilgisi Yıldırım Yayınları Yıllık Planı Güncel

2.Sınıf 2018-2019 Hayat Bilgisi Yıldırım Yayınları Yıllık Planı Güncel dosyası 24-12-2017 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.Sınıf 2018-2019 Hayat Bilgisi Yıldırım Yayınları Yıllık Planı Güncel
Kategori 2. Sınıf Hayat Bilgisi
Gönderen umut268
Eklenme Tarihi 24-12-2017
Boyut 177.17 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI

 

OKUL: ŞEHİT CENGİZ KARATAŞ İLKOKULU DERS: HAYAT BİLGİSİ SINIF: 2 BİRİNCİ TEMA: OKUL HEYECANI

 

Ay

Hafta

 

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER  VE ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

E  Y  L  Ü  L

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

1

 

A.2.1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman içinde yapar.

 

Kaynakları Etkili Kullanma  (Planlama ve

Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (20)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma(11) [!] Atatürkçülükle ilgili konular (A.2.1 - 7)

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

1

 

A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders prog- ramına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.

 

Kaynakları Etkili Kullanma  (Planlama ve

Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

1

 

A.2.3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.

 

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağğını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Öz saygı üzerinde durulacaktır.

 

Özel Eğitim (14)

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

1

 

 

 

A.2.4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.

 

 

Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru

Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.4 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel Okuma ve

Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu

(Kazanım 2)

A.2.4 numaralı kazanım için Matematik dersi Geometrik cisimler ve Şekiller alt öğrenme alanı (Kazanım 6)

 

 

 

Ürün dosyası ile değer- lendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

1

 

 

 

2

 

1

 

 

A.2.5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.

 

A.2.6. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

Öz Yönetim (Katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Sabır, saygı, ada- let, hoşgörü üzerinde durulacaktır.

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (6)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (13)

 

 

 

Ayrıştırma ğıdı, değer- lendirme ölçeği ile değer- lendirilebilir.

E  K  İ  M

 

 

 

 

 

1.

 

 

1

 

A.2.7.  Kulüp  veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır.

 

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Yeniliğe açıklık üze- rinde durulacaktır.

 

Özel Eğitim (15)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2)

 

Gözlem formu ve proje ile değerlendirilebilir.

 

 

1

 

A.2.8. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar.

 

Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel

Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Öz güven ve öz saygı üzerinde duru- lacaktır.

 

 

Akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.


 

Ay

Hafta

 

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER VE ATATÜRKÇÜLÜK

İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

E  K  İ  M

 

 

 

 

1

 

 

1

 

A.2.9. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapı- lacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.

A.2.10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplar- la dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

 

 

 

Öz Yönetim (Liderlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Toplumsallık ve yardımseverlik üze- rinde durulacaktır.

 

 

 

Sağlık Kültürü (29)

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (A.2.10- 4)

 

 

 

Akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

2

 

 

A.2.11. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştir- me üzerinde duru- lacaktır.

 

 

 

Gözlem formu ile değerlen- dirilebilir.

 

 

 

 

1

 

 

 

A.2.12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir. Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağğını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Sağlık Kültürü (19, 22)

 

 

 

Gözlem formu ve araştırma kâğıdı değerlendirme ölçeği ile değerlendirilebilir.

 

1

 

 

A.2.13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.

 

 

Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel

Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Öz güven üzerin- de durulacaktır.

Girişimcilik (1)

Kariyer Bilinci Geliştirme (24)

Özel Eğitim (1)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (7)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (28)

 

 

Ürün dosyası ile birlikte değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

1

 

 

 

1

 

 

A.2.14. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal oldu-

ğunu kabul eder.

 

 

Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma)beceri- sini geliştirmeye yöneliktir.

 

Hoşgörü ve sevgi

üzerinde durula- caktır

Kariyer Bilinci Geliştirme (2)

Özel Eğitim (2)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (7)

Sağlık Kültürü (11)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (28)

 

 

Gözlem formu ile değerlen- dirilebilir.

 

1

 

A.2.15. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını

nasıl etkilediğini fark eder.

 

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliş- tirmeye yöneliktir.

 

Toplumsallık üze- rinde durulacaktır.

 

Özel Eğitim (7, 8)

 

Gözlem formu ile değerlen- dirilebilir.

 

1

 

 

A.2.16. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kul- lanması gerektiğini açıklar.

Eleştirel şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir. Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöne- liktir.

 

Vatanseverlik

üzerinde durula- caktır.

 

 

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (33)

 

 

Kısa cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

4.

 

1


OKUL:................................................... DERS: HAYAT BİLGİSİ SINIF: 2 BİRİNCİ TEMA: OKUL HEYE

 

 

Ay

Hafta

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER  VE ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

 

E  K  İ  M

 

 

 

 

 

 

4.

 

1

A.2.17. Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflan- dırır.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

[!] Öncelikle çocuğun okula geliş gidişlerinde  karşılaşğı ula-

şım araçları üzerinde durulacaktır.

Resimli eşleştirme testleri ile değerlendirilebilir.

 

 

1

 

A.2.18. Okula geliş ve gidişlerinde insanların tra- fikteki davranışlarını gözlemleyerek kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışlarını ayırt eder.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Doğruluk ve dürüstlük üzerinde durulacaktır.

 

 

Doğru-yanlış testi ve öz değer- lendirme formu ile değerlendiri- lebilir.

 

 

1

 

A.2.19. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaşğı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranma- sı gerektiğini açıklar.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Sözlü sunum ile değerlendiri- lebilir.

 

K  A  S  I  M

 

 

 

 

1.

 

2

A.2.20. Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisi- nin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.

Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöne- liktir

Öz saygı ve öz güven üzerinde duru- lacaktır.

 

Sağlık Kültürü (7)

 

Açık uçlu sorular ile değerlen- dirilebilir.

 

 

2

 

A.2.21. Sağğını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağğını korumak için yapması gere- kenleri açıklar.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağğını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (15)

Sağlık Kültürü (13)

 

Gözlem formu ile değerlendi- rilebilir.

 

 

 

 

 

2.

 

1

A.2.22. Arkadaşları ile birlikte oynamak,

çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını uygular.

 

Kaynakları Etkili Kullanma  (Planlama ve

Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Toplumsallık üze- rinde durulacaktır.

 

 

Performans değerlendirme ile değerlendirilebilir.

 

 

2

 

A.2.23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.

 

Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliş- tirmeye yöneliktir.

 

Doğruluk , dürüst- lük ve  adalet üzerin- de durulacaktır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (14)

 

Gözlem formu ile değerlendi- rilebilir.

 

1

 

A.2.24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır.

İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliş- tirmeye yöneliktir.

Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöne- liktir.

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3)

 

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

3.

 

1

 

 

2

 

A.2.25. Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar.

 

Öz Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Sözlü sunum ile değerlendiri- lebilir.


Ay

Hafta

 

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER VE ATATÜRKÇÜLÜK

İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

K  A  S  I  M

 

 

 

3.

 

 

 

1

 

A.2.26. Okulu, öğretmeni ve arkadaş- larıyla  ilgili duygu ve şüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak  açıklar.

Yaratıcı şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir. Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

A.2.26 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel Okuma ve

Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 2)

 

 

 

Ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

4.

 

1

 

A.2.27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.

 

Kaynakları Etkili Kullanma  (Bilinçli Tüketici

Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Vatanseverlik üze- rinde durulacaktır.

[!] Bilinçli tüketici olmanın ayırt edici özelliklerini üzerinde duru- lacaktır.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (33)

 

Sözlü sunum ile değerlendirilebilir.

 

 

2

 

 

A.2.28. Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.

Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöne- liktir.

Öz Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (56)

 

 

Sözlü sunum ile değerlendirilebilir.

 

1

 

 

A.2.29. Atatürk’ün öğrenim hayatı hak- kında araştırma yapar ve bulgularını sunar.

 

 

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

A.2.29 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel Okuma ve

Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 6) [!] Atatürkçülükle ilgili konular  (A.2.29 -6)

Bu kazanım Atatürk Haftası’na denk gelecek günlerde işlene- cektir.

 

 

Ürün dosyası ve sergileme ile değerlendirilebilir.

A  R  A  L  I  K

 

 

 

 

 

1.

 

1

 

1

 

A.2.30.  Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirler üretir.

 

Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöne- liktir.

Öz Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Sevgi, barış, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde durulacaktır.

[!] 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi üzerinde durulacaktır.

Bu kazanım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen hafta- da işlenecektir.

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (A.2.30 - 10)

 

 

Gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

1

 

1

A.2.31. Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği

özel günler olduğunu fark eder ve bay- ram kutlamalarına katılır.

 

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Sevgi,  barış, kül- türel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde durulacaktır.

 

[!] Bu kazanım dinî bayramlara denk gelen günlerde işlenecektir. [!] Atatürkçülükle ilgili konular (A.2.31 - 4)

 

 

Gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

2.

 

1

 

2

A.2.32.  Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklar ve bunlardan yararlanır.

Kaynakları Etkili Kullanma  (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöne- liktir.

 

 

 

Öz değerlendirme formu ile değer- lendirilebilir.

 

1

A.2.33. Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla  ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları  çözmek için gerektiğinde okul

çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım ister.

 

 

Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöne- liktir.

 

Yeniliğe açıklık ve yardımseverlik üzerin- de durulacaktır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4)

Sağlık Kültürü (30)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (38)

 

 

Açık uçlu sorular ve dereceleme

ölçeği ile değerlendirilebilir.

 

 

 

3.

 

1

 

 

2

 

A.2.34. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

 

Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

Ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 


Ay

Hafta

 

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER VE ATATÜRKÇÜLÜK

İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

A  R  A  L  I  K

 

3.

1

B.2.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.

 

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağğını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

[!] Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı

üzerinde durulacaktır.

 

 

Eşleştirme testi ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

4.

1

 

 

1

 

B.2.2. Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl ‘’eşsiz’’ kıldığını açıklar.

 

Yaratıcı şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

Yazılı sunum ile değerlendirilebilir.

 

2

 

B.2.3. Güneş’in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.

B.2.4. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.

 

 

 

 

 

Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru

Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

Kısa cevaplı sorular ile değerlendiri- lebilir.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

1

 

1

B.2.5. Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşabilecek bilgileri edinir.

Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliş- tirmeye yöneliktir.

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (15)

 

Sözlü sunum ile değerlendirilebilir.

 

2

 

B.2.6.  Evindeki iletişim araçlarını yerin- de ve doğru kullanır.

 

İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Öz değerlendirme formu ve tartışma ile değerlendirilebilir.

O  C  A  K

 

 

 

 

 

1.

 

 

2

 

 

B.2.7. Organların işlevleri ile sağlıklı

yaşam  arasında ilişki kurar.

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağğını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Sağlık Kültürü (8)

 

 

Kısa cevaplı sorular ile değerlendiri- lebilir.

 

 

 

2

 

 

B.2.8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme  arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağğını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1)

Sağlık Kültürü (18, 19, 22)

 

 

Kısa cevaplı sorular ile değerlendiri- lebilir.

 

 

2.

 

 

1

 

 

B.2.9. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklar.

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

 

 

 

 

Tartışma ile değerlendirilebilir.

 


 

Ay

 

Hafta

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

ETKİNLİK

ÖRNEKLERİ

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER  VE ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

O  C  A  K

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2

 

 

B.2.10. Zaman ifadelerini doğru kullana- rak  günlük ve haftalık plan yapar ve  bu planlara  uyar.

 

 

 

Kaynakları Etkili Kullanma  (Planlama ve Üretim)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (17)

B.2.10 numaralı kazanım için Türkçe dersi

Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak

İfade Etme  (Kazanım 2)

B.2.10 numaralı kazanım Matematik dersi

Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı (Kazanım 2)

 

 

Öz değerlendirme ile formu değerlendirilebilir.

1

B.2.11. Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Araştırma ğıdı ile değerlen- dirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

B.2.12. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.

 

B.2.13. Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi bir mesleğin insanların hangi ihtiyaç- larını karşılamaya  yönelik olduğunu araştırır.

 

 

 

 

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

Girişimcilik (11)

Kariyer Bilinci Geliştirme (11, 15)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (5)

Kariyer Bilinci Geliştirme (13)

 

 

 

 

Kısa cevaplı sorular ve araş- tırma ğıdı ile değerlendirilebilir.

 

Kısa cevaplı sorular ve araş- tırma ğıdı ile değerlendirilebilir.

1

 

B.2.14. Topluma örnek olan kişilerin

çocukluğunu araştırır.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Öz güven üzerinde durulacaktır.

 

[!] Örnekler, ülkemizde bilim, sanat, eğitim veya spor alanlarında hizmet vermiş kişilerden veri- lecektir.

 

Araştırma ğıdı ile değerlen- dirilebilir.

 

 

 

 

4.

1

 

 

2

 

B.2.15. Aile bireyleri arasındaki benzer- likleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik

/ Benzerlik)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

Sözlü sunum ile değerlendi- rilebilir.

 

1

 

B.2.16. Aileyi ilgilendiren konularda karar  alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöne- liktir.

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım

Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Yeniliğe açıklık

üzerinde durulacaktır.

 

 

 

Girişimcilik (14, 15)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (31)

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.16 -8)

 

 

Açık uçlu sorular ile değerlen- dirilebilir.

Ş  U   A  T

 

 

 

 

3.

 

1

 

 

 

1

 

 

B.2.17. Evde uyulması gereken kuralla- rın belirlenmesine katkıda bulunur.

 

Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirme- ye yöneliktir.

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım

Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Saygı üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (31)

 

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.


 

Ay

 

Hafta

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER VE ATATÜRKÇÜLÜK

İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

Ş  U   A  T

 

 

3.

 

 

1

 

B.2.18. Ailesindeki yardımlaşmayı  gözlem- leyerek, aile içinde üstlenebileceği görev- lerle ilgili yeni fikirler üretir.

Yaratıcı şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Yeniliğe açıklık üze- rinde durulacaktır.

Girişimcilik (12)

Kariyer Bilinci Geliştirme (14)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (14)

[!] Aile bireylerinden kimin kime yardım ettiği üzerinde durulacak.

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

1

 

 

B.2.19. Aile içinde görev paylaşımına katıl- maya istekli olur ve  üzerine şen görevi yapmaktan mutluluk duyar.

Öz Yönetim (Amaç Belirleme) becerisini geliş- tirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Adalet ve Yardımseverlik  üzerin- de durulacaktır.

 

Girişimcilik (3)

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (14,31)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (12)

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.19 - 4)

 

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

1

 

1

B.2.20. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerek- tiğini açıklar.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir. Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

Saygı üzerinde duru- lacaktır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (20)

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

1

B.2.21. Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (8)

 

Kısa cevaplı sorular ile değer- lendirilebilir.

 

1

 

 

 

B.2.22. Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder.

 

 

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliş- tirmeye yöneliktir.

İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Özel Eğitim (9)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (9, 19)

Sağlık Kültürü (9)

[!]  Öfke, mutluluk, korku ve üzüntü duyguları üzerinde durula-

caktır.

B.2.22 numaralı kazanım için Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 8)

 

 

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

M  A  R  T

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

1

 

 

 

2

B.2.23. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresin- de etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusu- nu nasıl zedelediğini açıklar.

 

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir. Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

 

 

Doğruluk, dürüstlük, sevgi ve öz güven üze- rinde durulacaktır.

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (16)

 

 

 

Tartışma ile değerlendirilebilir.

 

1

B.2.24. Çevresindekilerin kabul edilemeyen

önerileriyle karşılaşğında etkili reddetme davranışı sergiler.

 

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Hayır

Diyebilme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz saygı ve öz güven üzerinde duru- lacaktır.

 

 

Öz değerlendirme ile değerlen- dirilebilir.

 

 

 

 

2.

 

1

B.2.25. Evde uygun bir öğrenme ortamı

yaratmak için büyüklerinden yardım alır.

Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

 

2

B.2.26 Atatürk’ün önderliğinde Türk mil- letinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Adalet üzerinde durulacaktır.

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1, 3, 4, 5) [!] Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.26 - 9)

 

Uzun cevaplı sorular ve araştır- ma ğıdı ile değerlendirilebilir.

 

1

 

B.2.27. Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü

açıklar.

 

Öz Yönetim (Liderlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Yeniliğe açıklık üze- rinde durulacaktır.

 

 

Sözlü sunum ile değerlendiri- lebilir.


Ay

 

Hafta

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER VE ATATÜRKÇÜLÜK

İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

M  A  R  T

 

 

 

 

3.

 

 

2

 

B.2.28. İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Kaynakları Etkili Kullanma  (Zaman, Para ve

Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Kaynakları Etkili Kullanma  (Bilinçli Tüketici Olma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Sabır üzerinde durulacaktır.

 

 

Girişimcilik (5)

 

Araştırma ğıdı ve dereceleme ölçeği ile değerlendirilebilir.

 

 

2

B.2.29. Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak, bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri oldu-

ğunu fark eder.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Araştırma ğıdı ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

1

 

 

B.2.30. Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar.

Güvenlik  ve Korunmayı  Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

Tartışma ile değerlendi- rilebilir.

 

 

1

 

B.2.31. Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.

Kaynakları Etkili Kullanma  (Bilinçli Tüketici Olma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (33)

 

Proje ile değerlendiri- lebilir.

 

B.2.32. Yetişkinleri gözlemleyerek para harca- mayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu ger-

çekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır.

Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve

Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Amaç Belirleme) becerisini geliştirme-

ye yöneliktir.

Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

B.2.32 numaralı kazanım için Matematik dersi Paralarımız alt öğrenme alanı (Kazanım 1)

 

 

Tartışma ile değerlendi- rilebilir.

 

1

 

 

1

 

B.2.33.  Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eğlenmek için plan yapar ve bu planı ailesiyle paylaşır.

Öz Yönetim (Eğlenme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım

Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Toplumsallık üzerin- de durulacaktır.

 

B.2.33 numaralı kazanımı için Türkçe dersi Konuşma

öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 8)

 

Sözlü sunum ile değer- lendirilebilir.

 

 

 

 

5.

 

 

2

B.2.34. Ülkemizde meydana gelen doğal afetle- re örnekler vererek, doğal afetlerin yaşanmasın- da hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını açıklar.

 

Güvenlik ve Korunmayı  Sağlama (Doğal Afetlerden

Korunma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Açık uçlu sorular ile değerlendirilebilir.

 

 

2

 

B.2.35. Yaşadığı yerleşim biriminin ve

vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark

ederek ülkesini de bir “yuva” olarak görür.

 

B.2.36. Kendi evinde hissettiği olumlu duygular ile ülkesinde hissettiği olumlu duyguları vatan sevgisi açısından ilişkilendirir.

 

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağğını

Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Kaynakları Etkili Kullanma (Çevre Bilinci Geliştirme

ve Çevredeki Kaynakları Etkili Kullanma) becerisini

geliştirmeye yöneliktir.

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Sevgi, vatansever- lik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

üzerinde durulacaktır. Vatanseverlik üze- rinde durulacaktır.

 

 

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (B.2.35 - 7)

[!]  Mahalle,  ilçe, il ve ülke kavramları üzerinde durulacaktır.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (8)

[!] Kişinin evinde dolayısıyla vatanında da rahat, huzurlu ve

güvende hissetmesi üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

Uzun cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

N  İ  S  A  N

 

 

 

1.

 

1

 

2

 

B.2.37. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kulanır.

 

Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma becerisi- ni geliştirmeye yöneliktir.

 

 

B.2.37 numaralı kazanım için Türkçe dersi Yazma öğren- me alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım1)

 

Ürün dosyası ile değer- lendirilebilir.

 


 

Ay

Hafta

 

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER VE ATATÜRKÇÜLÜK

İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

N  İ  S  A  N

 

 

1.

 

 

1

 

C.2.1. Kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark eder.

 

Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) beceri- sini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Sağlık Kültürü (5)

 

 

Sözlü sunum ile değerlen- dirilebilir.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

2

 

C.2.2. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.

 

Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) beceri- sini geliştirmeye yöneliktir.

Bilimin  Temel Kavramlarını  Tanıma (Değişim) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

 

Öz saygı ve öz güven üzerinde duru- lacaktır.

 

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (5, 6)

 

 

Yazılı sunum ile değerlen- dirilebilir.

 

 

 

2

 

 

C.2.3. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiye- cek-içecekleri, oyun ve oyuncakları karşılaştırarak bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrar.

 

Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliş- tirmeye yöneliktir.

Bilimin  Temel Kavramlarını  Tanıma (Değişim) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

Bilimin  Temel Kavramlarını  Tanıma (Neden-Sonuç İlişkisi) bece- risini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Öz saygı ve öz güven üzerinde duru- lacaktır.

 

 

 

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (5)

 

 

 

Kısa cevaplı sorular ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

3.

 

 

2

 

C.2.4. Gün içinde kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimi gözlemler ve bu değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

Gösteri ile değerlendirilebilir.

 

 

2

 

C.2.5. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark eder.

 

Eleştirel  şünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Bilimin  Temel Kavramlarını  Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (22)

 

 

Araştırma ğıdı ve ürün dosyası ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

2

 

C.2.6. Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri araştırır ve sunar.

 

Bilimin  Temel Kavramlarını  Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Yeniliğe açıklık üze- rinde durulacaktır.

 

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (23)

 

Ürün dosyası ve araştırma kâğıdı ile değerlendirilebilir.

 

 

1

 

C.2.7. Kendisinin, anne ve babasının veya diğer aile büyüklerinin öz geçmişleri hakkında bilgi edinir ve sınıfta sunar.

 

Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Bilimin  Temel Kavramlarını  Tanıma (Değişim) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

 

 

 

 

Ürün dosyası ile değerlen- dirilebilir.

 

1

 

C.2.8. Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki  farklılıkları karşı- laştırır.

 

Bilimin  temel kavramlarını  tanıma (Değişim) becerisini geliştir- meye yöneliktir.

Öz Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

 

 

Araştırma ğıdı ile değer- lendirilebilir.

MAYIS

 

1.

 

1


OKUL:................................................... DERS: HAYAT BİLGİSİ SINIF: 2 ÜÇÜNCÜ TEMA: DÜN, BUGÜN, YARIN

 

Ay

Hafta

Kazanım İşleniş

Süresi Saat

 

 

 

KAZANIM

 

 

 

BECERİLERLE  İLİŞKİLENDİRME

 

 

KAZANIMLARLA

İLGİLİ NİTELİKLER VE UYARILAR

 

 

DİĞER DERSLER, ARA DİSİPLİNLER  VE ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLİŞKİLENDİRME

 

 

DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

MAYIS

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

1

 

C.2.9. Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak geçmişte ve günümüzde Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorar.

 

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Öz Yönetim (Liderlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Yeniliğe açıklık ve toplumsallık üzerinde durulacaktır.

 

C.2.9 numaralı kazanım için Türkçe dersi

Konuşma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak

İfade Etme  (Kazanım 12)

 

Araştırma ğıdı ve

ürün dosyası ile değer-

lendirilebilir

 

 

 

1

 

 

C.2.10.  Atatürk’ün  önderliğinde  ülkemizde  ger-

çekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller

kullanarak açıklar.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Kaynakları Etkili Kullanma  (Zaman, Para ve Materyal Kullanma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Bilimin  Temel Kavramlarını  Tanıma (Değişim) becerisini geliş-

tirmeye yöneliktir.

 

 

Yeniliğe açıklık üze- rinde durulacaktır.

 

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5)

C.2.10 numaralı kazanım için Türkçe dersi

Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 6)

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (C.2.10- 14)

 

 

1

 

C.2.11. Atatürk’ün hayatını araştırır ve araştırma sonuçlarını görsel materyallerle   destekleyerek sınıfa sunar.

 

Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Kaynakları Etkili Kullanma  (Zaman, Para ve Materyal Kullanma)

becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

C.2.11 numaralı kazanım için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 6)

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (C.2.11 - 5)

 

Araştırma ğıdı ve gözlem formu ile değer- lendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

1