2.Sınıf 2.Dönem Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 2018-2019

2.Sınıf 2.Dönem Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 2018-2019 dosyası 10-09-2019 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.Sınıf 2.Dönem Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 2018-2019
Kategori 2. Sınıf Bilgisayar
Gönderen ecce123
Eklenme Tarihi 10-09-2019
Boyut 16.23 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

YÜCETEPE İLKOKULU

2018-2019 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR SENE SONU

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

           2. sınıflar yılsonu zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını aşağıdaki gündem gereğince Okul Müdür Yardımcısı …………       …………… başkanlığında 10.06.2019 Pazartesi Günü öğretmenler odasında yapmak istiyoruz.

          Gereğini bilgilerinize arz ederim.       

                        AHMET DALKIRAN

2.SINIFLAR ZÜMRE BAŞKANI

 

 

GÜNDEM

 

1) Açılış ve yoklama,

 

2) Yazman seçimi

 

3)Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

 

4)1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması,

 

5)1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,

 

6)2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,

* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,

* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,

 

7) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,

 

8) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların tespiti,

 

9) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İ.Y. 95/ g ),

 

10) Dilek, temenniler ve kapanış.

UYGUNDUR

…/06/2018

………………………..

 

YÜCETEPE İLKOKULU MÜDÜRÜ

YÜCETEPE İLKOKULU

2018-2019 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI2. SINIFLAR SENE SONU

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No   :3

Tarih    :10Haziran 2019 Pazartesi

Yer    :Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar :

 

Okul müdür Yardımcısı :………………….

2/A Sınıfı Öğretmeni  :……………………….

2/B Sınıfı Öğretmeni  :…………………….

2/C Sınıfı Öğretmeni  :……………………………

2/D Sınıfı Öğretmeni  :…………………………..

2-E Sınıfı Öğretmeni  :Ahmet DALKIRAN (Zümre Başkanı)

2-F Sınıfı Öğretmeni  :……………………………………..

2-G Sınıfı Öğretmeni  :………………………………….. 

 

GÜNDEM

 

1) Açılış ve yoklama,

 

2) Yazman seçimi

 

3)   Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

 

4) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması,

 

5) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,

 

6) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,

* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,

* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,

 

7) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,

 

8) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların tespiti,

 

9) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İ.Y. 95/ g ),

10) Dilek, temenniler ve kapanış.

 

YÜCETEPE İLKOKULU

2018-2019 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR SENE SONU

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No   :3

Tarih    :04 Haziran 2018 Pazartesi

Yer    :Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar :

 

Okul müdür Yardımcısı :…………………………..

2/A Sınıfı Öğretmeni  :……………………………….

2/B Sınıfı Öğretmeni  :…………………………………

2/C Sınıfı Öğretmeni  :……………………………….

2/D Sınıfı Öğretmeni  :……………………………….

2-E Sınıfı Öğretmeni  :Ahmet DALKIRAN (Zümre Başkanı)

2-F Sınıfı Öğretmeni  :………………………………………..

2-G Sınıfı Öğretmeni  :…………………………………….

 

GÖRÜŞMELER

 

 1. Madde: Açılış ve yoklama

            Okul müdür Yardımcısı ……………………. başkanlığında, 2/A Sınıfı Öğretmeni: ………………………., 2/B Sınıfı Öğretmeni ………………………..,2/C Sınıfı Öğretmeni ………………………….. 2/D Sınıfı Öğretmeni ………………………, 2-E Sınıfı Öğretmeni Ahmet DALKIRAN (Zümre Başkanı) 2-F Sınıfı Öğretmeni …………………………. 2-G Sınıfı Öğretmeni, ………………………..              öğretmenler odasında toplanıp,aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamışlardır.

 2. Madde: Yazman seçimi

          Yazmanlığa Ahmet DALKIRAN seçildi.

 3.Madde: Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,  

          2/E Sınıf Öğretmeni Ahmet DALKIRAN,Bakanlıktaki bağlı olduğumuz,  Temel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulduğunu, bu müdürlüğün 4. sınıfa kadar olan öğrenci ve öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yaptığını, emir, genelge ve tebliğlerin buradan yayınlandığını söyleyip  diğer arkadaşlarında yeni gelişmeleri buradan takip etmesi gerektiğini,.ayrıca yeni değişikliklerinde gündemde olduğunu söyledi.

KARAR: Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin zamanında incelenmesine karar verildi.

 

 4.Madde 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması,

          2/E sınıfı öğretmeni Ahmet DALKIRAN:1.dönem ve 2. dönem zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarını okudu.2/E sınıfı öğretmeni Ahmet DALKIRAN: Ünite sürelerinde sorun yaşanmadığını bütün ünite konularının zamanında tamamlandığını.2/E sınıfı öğretmeni Ahmet DALKIRAN: Bütün kazanımları zamanında yaptığımızı, planlamada hiç sorun yaşanmadığını dile getirdi.

 5..Madde1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, 

2/E sınıfı öğretmeni Ahmet DALKIRAN:, Gelecek yıl bu zümre kararları,diğer sınıflarca aynen uygulanabilir.

KARAR:  Hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşıldığına;

 6.Madde:2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık oranlarının şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu yüzdelerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,* Bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti, * Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,

           2/A Sınıfı Öğretmeni: ………………………, , 2/B Sınıfı Öğretmeni ……………………….., 2/C Sınıfı Öğretmeni …………………. , 2/D Sınıfı Öğretmeni ………………………... 2-E Sınıfı Öğretmeni Ahmet DALKIRAN (Zümre Başkanı) 2-F Sınıfı Öğretmeni ………………… 2-G Sınıfı Öğretmeni, ……………….  ikinci dönem öğrencilerin başarılarının artığını, puanların artarak. bütün öğrencilerinin doğrudan bir üst sınıfa geçtiklerini söylediler.

 7.Madde: Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,

           Derslerde tüm konuların bitirildiğine;           2/A Sınıfı Öğretmeni: ……………………., 2/B Sınıfı Öğretmeni …………………………..,2/C Sınıfı Öğretmeni ………………… 2/D Sınıfı Öğretmeni …………………, 2-E Sınıfı Öğretmeni Ahmet DALKIRAN (Zümre Başkanı) 2-F Sınıfı Öğretmeni ………………… 2-G Sınıfı Öğretmeni, ……………………..                bütün ünite ve temaların bütün konularını bitirdiklerini söylediler

KARAR:  Derslerde tüm konuların bitirildiğine;

 8. Madde:  Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların tespiti,

          2/E Sınıf Öğretmeni Ahmet DALKIRAN, Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmalar faydalı olmaktadır, ancak katılımcıların çok fazla olması ve eğitim yapılan ortamın eğitim yapmaya uygun olması gerekir dedi. 2/E Sınıf Öğretmeni Ahmet DALKIRAN: Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların bulunmadığını söyledi.

KARAR: Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların okul bünyesinde yapılmasının daha faydalı olduğuna

 9. Madde: Öğretim yılı değerlendirmesinin (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine bildirilmesi ( İ.Y. 95/ g

         2/E Sınıf Öğretmeni Ahmet DALKIRAN, Öğretim yılı değerlendirmesi için;  her öğretmenin düşüncelerinin farklı olabileceğini her sınıf öğretmeninin kendisinin ayrı ayrı hazırlayarak okul yönetimine sunması gerekir dedi.

KARAR: Başarı için zümrelerin sürekli birbirleriyle, sıkı bir etkileşim halinde olmalarına, derslerde çoklu zekâ kuramına yönelik her öğrencinin farklı öğrenme duyusuna hitap edilmesine

 10. Madde Dilek, temenniler ve kapanış.

         Dilek ve Temenniler bölümünde, söz alan olmayınca Okul Müdür Yardımcısı ……………………… toplantıya katılan öğretmenlere teşekkür ederek toplantıyı bitirmiştir.

 

     ……………………  ………………………  ……………………

Okul Müdür Yardımcısı  2-A Sınıf Öğretmeni            2-B Sınıf Öğretmeni

 

 

…………………….  ………………………….       ………………………………

2-C Sınıf Öğretmeni  2-D Sınıf Öğretmeni   2-E sınıfı Öğretmeni

…./06.2019

……………………….

OKUL MÜDÜRÜ