2.sınıf 1.dönem genişletilmiş ilçe zümre toplantısı 2018-2019

2.sınıf 1.dönem genişletilmiş ilçe zümre toplantısı 2018-2019 dosyası 06-02-2018 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 2.sınıf 1.dönem genişletilmiş ilçe zümre toplantısı 2018-2019
Kategori 2. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen beysehirli
Eklenme Tarihi 06-02-2018
Boyut 8.58 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEZİTLİ İLÇESİ 2.SINIFLAR SENE BAŞI GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI NO          :   1

TOPLANTI TARİHİ     :  03.09.2013

TOPLANTI SAATİ      :  10.00

TOPLANTI YERİ        :   Mezitli Ahmet Hocaoğlu İlkokulu

TOPLANTIYA KATILANLAR: Firdevs ÇATOĞLU, Celal POLAT, İsmail PULAT, Necati  ERAT, Zekiye ÇAĞLI, Hacı AYDEMİR, Şükran BOZKURT,Ayhan AKSEL

www.

 

TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış
 2. Geçen eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi
 3. Serbest etkinlik dersinin planlanması,
 4. Oyun ve Fiziksel Etkinlik dersinin planlanması.
 5. Atatürkçülük konularının işlenişi,
 6. Öğretim yöntem ve metotlarının belirlenmesi,
 7.  “Zümre toplantıları” ve “Veli Toplantıları” sayı ve zamanlamalarının belirlenmesi,
 8. Sınıf içi ders araç ve gereçleri,
 9. Proje ve performans görevleri,
 10. Eğitim Öğretimde karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler.
 11. Dilek ve temenniler-Kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantıya yukarıda isimleri belirtilen öğretmenler toplantıya katıldı.Zümre  başkanlığına Firdevs ÇATOĞLU seçildi.

2. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının genel olarak başarılı geçtiğini söylendi. Ancak yeni sisteme göre  sorunların yaşandığı belirtildi.

3. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.  Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

4-Oyun ve fiziksel etkinlikler dersi gönderilen program doğrultusunda işlenmesine kararlaştırıldı.

 

5.Atatürkçülük konularıyla ilgili olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi öğretmenler tarafından okunmalı, Atatürkçülük konuları ünitelere uygun olarak ders planlarında gösterilmeli, konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini söylendi.

6.Okulun ilk açıldığı hafta Türkçe dersinde okuma ve dikte çalışması yapılarak eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi gerektiği konuşuldu. Türkçe derslerinde düzgün yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olmak üzere yazı tahtalarının amacına uygun şekilde kullanılmasının yararlı olacağını söylendi.

       Türkçe dersinde, betimleme, okuma, tartışma,     soru-cevap, drama, yapılandırılmış drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası, oluşturma v.s yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini söylendi.

Ayrıca etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması gerektiğini söylendi. Öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olduğunu belirtildi. Matematik öğretirken kullanılacak yöntemler ise şöyle kararlaştırıldı; Problem çözme, proje çalışmaları, katlama-yapıştırma teknikleri, oyun, akıl yürütme, soru-cevap, analiz şeklinde belirlendi.  Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve teknikler de; beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar olarak belirlendi.

7. 1. dönem, bir dönem başı , bir de dönem sonu ve 2. dönem   yıl sonu  olmak üzere 3 adet zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmasının gereğini belirtildi. Ayrıca her dönem için 2 veli toplantısının uygun olacağını belirtildi.

8.Ünite ve tema sürelerini kılavuz kitaplarda önerilen sürelere dikkat edilerek işlenmesi önerildi.

9.Öğrencilerin örnek verilen projelerden 1 tane seçerek tespit edilerek takvime göre hazırlayacaklarını ve projelerin 2. dönem değerlendirmeye tabi tutulacağını, bunun için performans ve proje görevlerinin belirlenmesi gerektiği söylendi.

10.Sınıf etkinliklerinde geri kalan öğrencilerimizin başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması, rehberlik araştırma merkezi ile işbirliği içinde bulunulması, RAM dan gelecek tavsiyelere uyulması gerektiğini söylendi.

11.Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

 

      Firdevs ÇATOĞLU                    Celal POLAT                               İsmail PULAT                             

      Ahmet Hocaoğlu İ.O Vali Şenol Engin. İ.O.       Kale İ.O

 

    Necati  ERAT                       Zekiye ÇAĞLI                                    Hacı AYDEMİR

    Dr.Hakan Kundak İ.O .       Faris Kokulu İ.O.  Mezitli Belediye  İ.O.

   Şükran BOZKURT                        Ayhan AKSEL

Muhittin Develi İ.O                        Zeki Koyuncuoğlu İ.O.