2.dönem 2.coğrafya yazılı soruları 11.sınıf 2018-2019

2.dönem 2.coğrafya yazılı soruları 11.sınıf 2018-2019 dosyası 03-05-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 2.dönem 2.coğrafya yazılı soruları 11.sınıf 2018-2019
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen ogretmen15
Eklenme Tarihi 03-05-2018
Boyut 21.81 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ADI SOYADI  :

NUMARASI    :

SINIFI              :

TARSUS  LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

11.SINIFILARCOĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

YOKLAMA SORULARI

Aşağıdaki seçenekli sorulardan sadece doğru seçeneği işaretleyiniz.

Ülke

Gelen turist

Sayısı (milyon)

Dünyadaki Payı

(%)

Turizm Geliri

(Milyar $)

Dünyadaki Payı

(%)

Fransa

76,0

9,4

42,3

6,2

İspanya

55,6

6,9

47,9

7,0

ABD

49,4

6,1

81,7

12,0

Çin

46,8

5,8

29,3

4,3

Türkiye

20,3

2,5

18,2

2,7

 

1 -Yukarıdaki tablodaki bilgilere göre düşünüldüğünde,  turist başına harcamanın en az yapıldığı ülke hangisidir?

A)Fransa       B)İspanya      C)ABD    D)Çin        E)Türkiye

 

2-Bir kültürün oluşması uzun yıllık zaman içerisinde oluşan bir olgudur ve tek başına oluşmaz. Her kültür kendisine coğrafi anlamda yakın komşu kültürün izlerini taşır.

Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, Türk kültürünün aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinden

 en az etkilenmiş olması beklenir?

 

A) İran Kültürü

B) İskandinav Kültürü

C) Mezopotamya Kültürü

D) Mısır Kültürü

E) Yunan Kültürü

 

3-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)Erozyonun şiddetli olduğu yerlerde araziden yararlanma sınırlıdır.

B)Ovalar, ekonomik faaliyetler bakımından etkin alanlardır.

C)Ana kayanın yüzeye çıktığı kayalık alanlarda araziden faydalanma sınırlıdır.

D)Eğim derecesinin fazla olduğu  alanlar, tarım faaliyetlerinin geliştiği alanlardır.

E)Yüksek düzlük alanlar hayvancılık faaliyetleri bakımından elverişlidir.

 

4-Ülkemizde heyelanın olaylarının daha çok ilkbahar mevsiminde meydana gelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yer şekillerinin eğimi

B)Bitki örtüsünün seyrek olması

C)Kar erimeleri ve yağış

D)Buharlaşmanın artması

E)Sıcaklıkların yükselmesi

5-Aşağıdaki tabloda Türkiye’de arazilerin eğim % derecelerine göre kullanım alanları gösterilmiştir.

 

Eğim ( %)

Hektar

Kullanım

Düz  0-2

535,895

Tarıma elverişli

Hafif 2-6

8,476,067

Tarıma elverişli

Orta  6-12

10,514,253

Kısmen ve önlemle tarıma elverişli

Dik  15-20

10,747,597

Kısmen ve önlemle tarıma elverişli

Çok dik  20-30

13,368,866

Otlak ve ormana elverişli

Sarp  30+

23,015,669

Otlak ve ormana elverişli

 

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi tablodan çıkarılabilecek doğru bir bilgi değildir?

A)Ülkemizde toprakların büyük bölümü tarıma elverişli değildir.

B) Ülkemizde tarıma elverişli alanlar daha çok kıyılarda bulunmaktadır.

C)Ülkemizde dik ve sarp alanlar, toprak yetersizliği ve aşınım nedeniyle tarıma elverişli değildir.

D)Eğimin %6’nın altında olduğu alanlar tarıma en elverişli arazilerdir.

E)Eğimin %20’den fazla olduğu alanlar otlak ve ormanlara ayrılmıştır.

 

 

6-Afrika’nın en büyük petrol üretici olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fas  B)  Kuveyt  C) Tunus    D) Nijerya  E) G. Afrika Cumhuriyeti      

 

7-ülkeler mevcut kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak kalkınırlar.kalkınan ülkelerde zamanla nüfus artışı sorun olmuş ve artan nufusun gıda ihtiyacını karşılamak için teknolojilerini kullanarak birim alandan en fazla verimi almaya çalışırlar.

   Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarım da birim alandan alınan verim daha fazladır

A)Japonya- Hollanda      B)Hollanda-Almanya    C)Japonya-Hindistan           

D)Hindistan- Hollanda                      E)ABD - kanada       

8-Aşağıdaki adalardan hangisi Japonya.`yı oluşturan adalardan birisi değildir

A)Hokkadido                B)Şikoku                    C)Kyuşu            

D)Toyama                 E)Honşu       

9-…………….. Çağda insanlar madenleri işlemek içinısıdan yararlanmış ve bu olay demir-çelik fabrikalarının temelini oluşturmuştur.İnsanlar bu çağda madeni yerin altından çıkarmaya başlamışlardır.

 Yukarıda bazı özellikleri verilen çağ hangisidir.?

A)Kalkolitik. B)Mezolitik C)Paleolitik D)Neolitik E)Sanayi çağı

 

1989 yılı hidroelektrik üretimi

Ülke

Üretilebilecek Enerji (GWh)

Üretilen Enerji (GWh)

Hidroelektrik Potansiyeli

kullanma oranı (%)

Türkiye

121.884

23.184

19

İsveç

130.000

72.110

55,5

Fransa

100.000

50.786

50,8

İtalya

65.000

37.484

57.6

 

10- Yukarıdaki tabloda bazı ülkelere ait hidroelektrik üretim kapasitesi, üretim miktarı ve bu üretimin kullanılma oranı gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A)İsveç'in yer şekilleri ve iklimi akarsulardan yüksek oranda yararlanmaya uygundur.

B)Hidrolik enerji potansiyelini en az kullanan ülke Türkiye'dir.

C)Hidrolik enerji potansiyelini en iyi kullanan ülkeler İsveç ve İtalya'dır.

D)Hidrolik enerji potansiyelini en iyi kullanan ülkelerin akarsu rejimleri düzenlidir.

E)Türkiye'nin ürettiği hidroelektrik enerji miktarı Fransa'nın ürettiğinin yarısına yakındır.

 

11-Türkiye'de jeotermal enerji kaynaklarının Ege ve Güney Marmara'da daha fazla olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kalkerli yapının yaygın olması

B) Geniş ovaların varlığı

C) Arazinin kumlu ve çakıllı olması

D) Kuzey rüzgarlarının etkisiz olması

E) Yerkabuğunun kırılmalara uğraması

 

12-Kültür, çeşitli unsurların birleşmesiyle oluşmuş dinamik bir bütündür. Kültürü oluşturan unsurlar, maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır.

    Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında sayılır?

A)Coğrafi konum         B)İklim özellikleri  

C)Simgeler                   D)Komşu kültürler         E)Toprak özellikleri

 

13-Türkiye’de bölgeler ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A)Bölge büyüklüğü                    B)Bitki örtüsü                  C)İklim             D)Nüfus yoğunluğu       E)Ekonomik faaliyetler        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-

           

Yukarıdaki Türkiye haritasında önemli termik santraller işaretlenmiştir.

Termik santrallerin dağılımında göz önünde tutulan

 en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük şehirlere yakınlık

B) Kömür çıkarım alanlarına yakınlık

C) Büyük akarsulara yakınlık

D) Önemli ticaret merkezlerine yakınlık

E) Kavşak noktalarına yakınlık

15-

1. Maden : Fotoğrafçılık, gübre, cam sanayisinde kullanılır. Stratejik madendir. Susurluk havzasında çıkarılır. Türkiye rezerv bakımından dünyada birincidir.

2. Maden : Elazığ/Guleman'dan, Antalya/Fethiye ve Köyceğiz'den çıkarılır. Demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılır. Türkiye, üretiminde dünyada 3. sıradadır.

Yukarıda sözü edilen madenler sırası ile hangileridir?

A) Demir-Bakır                       B) Krom-Kurşun 

C) Nikel-Krom                             D) Bor-Krom   

                  E) Kükürt-Alüminyum

16-Aşağıda Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Ülkede okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 0’dır

B)Ülke topraklarının yarısından fazlası ormanlarla kaplıdır.

C)Ülkenin dağlık ve engebeli olması nedeniyle hava yolu ulaşımı gelişmemiştir.

D)Üretilen tarım ürünleri ihtiyacı karşılayamadığından

dolayı tarım ürünleri ithal eden bir ülkedir.

E)Yüzölçümünün yarıdan fazlası dağlarla çevrilidir.

 

17-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir.?

A) kesici aletler paleolitik çağda keşfedilmiştir.

B) Saban kalkolitik çağda icad edilmiştir.

C) ilk kullanılan maden ler taşlardır.

D) petrol ilk çağlarda bir enerji kaynağı olarak kullanılıyordu

E) kömürün önemi buhar makinesinin icadıyla artmıştır.

18-Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgedir?

A)Edirne ve çevresi         B)Balıkesir ve çevresi  

C)Konya ve çevresi          D)Urfa ve çevresi

                 E)Rize ve çevresi

19-Aşağıda, bir bölgede yetiştirilen tarım ürünleri dairesel grafikle gösterilmiştir.

Grafiğe göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur?

A) Yüzölçümü geniş bir bölgedir.B) Nüfus yoğunluğu fazladır.

C) Ülke ekonomisi tarıma dayanmaktadır.D) Çeşitli iklimler görülmektedir. E) Ortalama yükseltisi fazladır

20- Aşağıdakilerin hangisinde bir yöre, burada çıkarılmayan

madenle birlikte verilmiştir?

A) Hekimhan- Demir                 B) Elbistan- Linyit

C) Susurluk –Bor                      D) Seydişehir- Boksit

                   E) Murgul -Krom

21-► Ilıman okyanus iklimi görülür.

► Tarım ve hayvancılık gelişmiştir

► Dünya çiçek üretiminin %70’ini sağlar

► Batı Avrupa’nın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir.

- Yukarıda özellikleri  verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Almanya      B) Hollanda    C) Fransa D) Portekiz     E) Hindistan

 

22-Aşağıdakilerden hangisi bir maden bölgesidir?

A)İstanbul ve çevresi             B)Muğla ve çevresi 

C)Batman ve çevresi             D)Urfa ve çevresi 

E)Muş ve çevresi   

23-İzmir, İzmit ve Mersin’de petrol rafinerilerinin bulunması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

A)Yer şekilleri           B)İklim         C)Nüfus yoğunluğu        D)Ulaşım imkanları      E)Hammaddeye yakınlık

24-Son yıllarda ülkemizin ivme kazanan ekonomik faaliyetlerinin başında turizm gelmektedir. Yıldan yıla ülkemizin turizm gelirleri artmakta, bu durumda ülkemizin kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Toplam turizm potansiyelimiz göz önüne alındığında, 2010 yılında ülkemize, 40 milyon turistin gelmesi beklenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de turizm faaliyetlerini artırmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Altyapı hizmetlerini geliştirmek

B) Doğal alanları yerleşim yerine açmak

C) Tanıtım faaliyetlerini geliştirmek

D) Terör sorununu çözmek

E) Kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak

 

25-İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?

A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması

B) Bir ada üzerinde bulunması

C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması

D) Gelişmiş ülkelere yakın olması

E) Zengin petrol yataklarına sahip olması

 

26-Küresel ticaretin en önemli üç unsuru; ham madde, üretim ve pazardır. Bu unsurlar arasındaki bağlantı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ile yapılır?

A)Tarım     B)Madencilik       C) İnşaat         D)Turizm       E) Ulaşım

27-Aşağıdakilerden hangisi önemli sanayi üretim alanlarından biri değildir?

A)ABD   B)Batı Avrupa    C)Orta Doğu      D)Çin      E)Rusya

28-İzmit, İstanbul, İzmir Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu yörelerdir.

  Buna göre , bu yörelerden aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenemez?

A)Enerji tüketiminde

B)Çevre kirliliğinde

C)Ulaşım olanaklarında

D)Konut yetersizliğinde

E)Dışarıya olan göç miktarında

 

29-- Krom üretiminde dünyada ilk sırayı alır.

- Akdeniz iklim özellikleri görülür.

- Elmas ve zümrüt işlemeciliği yaygındır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yunanistan     B) Avustralya  C) Almanya    D) Japonya     E) G. Afrika Cumhuriyeti

30-Türkiye’de nadas uygulamasını azaltmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapılmalıdır?

A)Sulama imkanları artırılmalı   

B)Gübre kullanımı artırılmalı   

C)Nöbetleşe ekim yapılmalı

D)Tohum ıslahı yapılmalı   

E)Destekleme alımı yapılmalı


 

31-türkiyede elektrik üretiminde en fazla kullanılan maden……………….

32-Türklerin Orta Asyada kullandıkları çadırın adı………………………..

33-Japonya`nın en yüksek dağı……………………………………………

34-Sanayi devrimi…………………de başlamıştır.

35- Türk kültürünü simgeleyen beş örnek…………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                 Mustafa KILINÇ

NOT BAREMİ:Son soru 10 puan,diğer sorular 3’er puandır.                                                                             Coğrafya Öğretmeni.