12. Sınıf İslam Kültür Ve Med. 1. Dönem 1. Sınav

12. Sınıf İslam Kültür Ve Med. 1. Dönem 1. Sınav dosyası 18-04-2019 tarihinde İlköğretim-2 kategorisinin.
Açıklama 12. Sınıf İslam Kültür Ve Med. 1. Dönem 1. Sınav
Kategori 2. Sınıf DKAB
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 18-04-2019
Boyut 13.32 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


Arşivi

                                             

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … HATİP LİSESİ İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ 12.  SINIF I. DÖNEM I. ORTAK YAZILI SORULARIDIR.(A)

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Sınıf

Okul No

 

Öğretmenin Adı Soyadı

İmzası

PUAN

YAZIYLA

 

 

 

 

 

 

 

 

   A.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(40 puan)

 

   1. Medeniyet kelimesinin Arapça karşılığını ve Türkçe açıklamasını yazınız. ( 10 puan)

 

 

 

  2. Havassı Selime’nin( Beş duyu) adlarını yazınız. ( 10 puan)

 

 

 3. Ziya Gökalp’a göre medeniyetin ne olduğunu açıklayınız. ( 10 puan)

 

 

 

4. Osmanlı yazarları medeniyet kelimesini karşılamak için hangi kavramları kullanmışlardır? ( 10 puan)

 

 

 

B. Aşağıdaki Cümlelerde Boş Bırakılan Yerleri aşağıdaki Uygun Kelimelerle doldurunuz. ( 10 Puan)

 

(İfrat ve tefrit – insan – aklı selim -  vahiy – bedevi - kültür – tevhid – medeniyet – mizan – teknoloji  )

 

1-Maddi ve manevi alanlarda denge,hakkaniyet ve adalet ölçüsü ……………… olarak tanımlanır.

 

2-İslamiyet Hz. Adem ile başlayan ………..  sürekliliğinin son halkasıdır.

 

3-İslam medeniyetinin özü ………….. ilkesidir.

 

4- İnsanın kendinin ve tabiatı idare etme yoluyla meydana getirdiği eserlere ………….. denir.

 

5- Kültürün yükselmesiyle oluşan ve evrensel nitelik taşıyan olguya ………….. denir.

 

B. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına ( D),  yanlış olanın başına ise (Y) yazınız.( 10 Puan)

 

  6-(   ) İslam medeniyeti diğer medeniyetlerden etkilenmiştir.

 

7- (   ) İslam medeniyetinin önemli bir unsuru olan bilimler her zaman aynı kalmıştır.

 

8- (   ) Kültür sürekli ve değişkendir.

 

9-(   )  İslam medeniyeti tamamen vahiy kaynaklıdır.

 

10- (   )  İslam kültür ve medeniyetinde meşveret önemlidir.

A

 C- Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 40 puan)                   A

 

  1. İnsanlığın çalışarak ortaya koyduğu teknik eserlerin bütününden ibarettir, diyen birisi aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımını yapmıştır?

 

  1. Tarih            B) sanat        C) kültür           D) bilim          E) medeniyet


2) Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin eserinin adıdır?

     
A) Mukaddime       B) Kitabü’t Tabakat C)  Kitab’ül Meğazi D)   Medinet’ül Fadıla                                   E) Futuh’ül Büldan

3) Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin esaslarından değildir? 

A) Tevhid           B) Hürriyet            C) Öznellik            D) Evrensellik     E) Özgünlük

4)   Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinin kaynakları arasında değildir?    
 

A) Aklı Selim            B)Kıyas           C)Kur’an       D)   Sünnet         E)   Örf ve Adetler

5)   Türkçe karşılığı hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir.

 

 Yukarıdaki cümlede aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı verilmiştir?

A) Aklı Selim     B) İcma    C) Havassı Selime       D) Sünnet               E) hadari 

6. Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin yönetim esaslarından değildir?

A) İltimas             B) Adalet                    C) emanet             D) liyakat           E) istişare

 

7. ‘ Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder’ ( Nisa- 58)  Ayeti aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmaktadır?


A) Adalet              B) istişare             C) liyakat                  D) meşruiyet                      E) emanet

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinde kurulmuş olan adliye teşkilatlarından biri değildir? 
A) Hisbe               B) Kadıaskerlik      C) Divan-ı Mezalim    D) İmarethane    E) Kadılık                                                         

 


 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … LİSESİ İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DERSİ 12.  SINIF I. DÖNEM I. ORTAK YAZILI SORULARIDIR.(B)

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Sınıf

Okul No

 

Öğretmenin Adı Soyadı

İmzası

PUAN

YAZIYLA

 

 

 

 

 

 

 

 

   A.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(40 puan)

 

   1. Osmanlı yazarları medeniyet kelimesini karşılamak için hangi kavramları kullanmışlardır? ( 10 puan)

 

 

 

  2. Ziya Gökalp’a göre medeniyetin ne olduğunu açıklayınız. ( 10 puan)

 

 

 3. Havassı Selime’nin( Beş duyu) adlarını yazınız. ( 10 puan)

 

 

 

4. Medeniyet kelimesinin Arapça karşılığını ve Türkçe açıklamasını yazınız. ( 10 puan)

 

 

 

B. Aşağıdaki Cümlelerde Boş Bırakılan Yerleri aşağıdaki Uygun Kelimelerle doldurunuz. ( 10 Puan)

 

(İfrat ve tefrit – insan – aklı selim -  vahiy – bedevi - kültür – tevhid – medeniyet – mizan – teknoloji  )

 

1- Kültürün yükselmesiyle oluşan ve evrensel nitelik taşıyan olguya ………….. denir.

 

2- İnsanın kendinin ve tabiatı idare etme yoluyla meydana getirdiği eserlere ………….. denir.

 

3-İslam medeniyetinin özü ………….. ilkesidir.

 

4- İslamiyet Hz. Adem ile başlayan ………..  sürekliliğinin son halkasıdır.

 

5- Maddi ve manevi alanlarda denge,hakkaniyet ve adalet ölçüsü ……………… olarak tanımlanır.

 

B. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına ( D),  yanlış olanın başına ise (Y) yazınız.( 10 Puan)

 

  6-(   ) İslam medeniyeti tamamen vahiy kaynaklıdır.

 

7- (   ) Kültür sürekli ve değişkendir.

 

8- (   ) İslam medeniyetinin önemli bir unsuru olan bilimler her zaman aynı kalmıştır.

 

9-(   ) İslam kültür ve medeniyetinde meşveret önemlidir.

 

10- (   )  İslam medeniyeti diğer medeniyetlerden etkilenmiştir.

B

 

 C- Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 40 puan)                         B

 

  1. İnsanlığın çalışarak ortaya koyduğu teknik eserlerin bütününden ibarettir, diyen birisi aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımını yapmıştır?

 

A) medeniyet            B) sanat        C) kültür           D) bilim          E) Tarih


2) Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin eserinin adıdır?

     
A) Mukaddime         B) Medinet’ül Fadıla            C)  Kitab’ül Meğazi                D) Kitabü’t Tabakat   E) Futuh’ül Büldan

3) Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin esaslarından değildir? 

A) Tevhid           B) Hürriyet            C) Öznellik            D) Evrensellik     E) Özgünlük

4)   Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinin kaynakları arasında değildir?    
 

A) Aklı Selim            B)   Sünnet                C)Kur’an       D) Kıyas  E)   Örf ve Adetler

5)   Türkçe karşılığı hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir.

 

 Yukarıdaki cümlede aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı verilmiştir?

A) hadari    B) İcma           C) Havassı Selime              D) Sünnet               E) Aklı Selim      

6. Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin yönetim esaslarından değildir?

A) istişare              B) Adalet                    C) emanet             D) liyakat           E) İltimas

 

7. ‘ Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder’ ( Nisa- 58)  Ayeti aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmaktadır?


A) liyakat               B) istişare             C) Adalet                  D) meşruiyet                      E) emanet

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinde kurulmuş olan adliye teşkilatlarından biri değildir? 
A) Hisbe               B) İmarethane       C) Divan-ı Mezalim    D) Kadıaskerlik   E) Kadılık                                                         

 

 

B