11. Sınıflar Felsefe Dersi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı

11. Sınıflar Felsefe Dersi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 11. Sınıflar Felsefe Dersi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen öğretmenzuhal
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 220.5 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

BARTIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

FELSEFE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

 

SÜRE

1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

EYLÜL

3. HAFTA

19 - 23 EYLÜL

 

1

 

1

 

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma“ teması etkinlikleri

 

1. Felsefenin ne demek olduğunu sorgulama.

 

Müfredat Hakkında Bilgi Verilmesi

1.ÜNİTE  - FELSEFEYLE TANIŞMA

A-Felsefe Nedir?

1-Felsefenin Anlamı

2-Felsefenin Alanı

3-Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu (İşlevi)

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma“ teması hk. Sohbet ve görsel

 

Felsefe Nedir?

Ne İçindir?

Neye Yarar?

Anlatım

Soru - Cevap

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

[!] Felsefe kavramının kökeni ve filozoflara göre farklı tanımlarının yapıldığı vurgulanmalıdır.

[!] Felsefe kavramına esas olan; varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilgiye ulaşılması anlamındaki hikmet (bilgelik/sophia) kavramına değinilmelidir. Felsefede sorgulamanın esas olduğu vurgulanarak, felsefenin hikmeti sevme ve ona yönelme anlamında bir bilgi olduğu açıklanmalıdır.

[!] Felsefe (philosophia) ve Hikmet (bilgelik/sophia)

arasındaki etkileşim ve ilişki açıklanmalıdır.

4. HAFTA

26 - 30 EYLÜL

1

 

1

2. Felsefe ve hikmet (bilgelik/sophia) arasında bağ kurma.

3. Felsefenin anlamını açıklama.

4. Felsefenin soruları, disiplinleri hakkında bilgi sahibi olma.

5. Felsefi düşüncenin niteliklerini fark etme.

6. Felsefede tutarlılığın önemini fark etme.

B-Felsefe Hikmet İlişkisi

C-Felsefi Düşüncenin Nitelikleri

Ç-Felsefede Tutarlılığın Önemi

Felsefe ve Hikmet

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Arslan

Felsefeye Giriş

[!] Felsefenin ilgilendiği konular, soruları, temel disiplinleri kısaca tanıtılmalıdır. Hangi soruların hangi disiplinlerin içinde değerlendirileceği vurgulanmalıdır. Geçmişten geleceğe felsefenin fonksiyonuna değinilmelidir.

 

[!]Felsefenin sorgulama, şüphe duyma, merak etme, eleştirme, öznellik vb. nitelikleri vurgulanmalıdır.

 

[!]Felsefenin soru sorma dinamizmine bağlı bir etkinlik olduğu ve bu sebeple felsefede cevaplardan çok soruların önemli olduğu vurgulanmalıdır.

 

[!] “Bir felsefe sorusu nedir, felsefede temellendirme nedir?” soruları vurgulanmalıdır.

EKİM

1. HAFTA

03 - 07 EKİM

 

1

 

1

 

 

7. Hayatın anlamlandırılmasında felsefenin rolünü sorgulama.

8. Felsefe açısından dilin önemini anlama.

D-Felsefe ve Yaşam İlişkisi

E-Felsefe Dil İlişkisi

Felsefeyi takdimimdir

Dilin Anlamı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Felsefeyle ilgili film

 

Macit Gökberk

Felsefe Tarihi

[!] Felsefe sistemlerinin birbirleri ile ilişkilendirildiğinde birinin diğerine göre doğru ya da yanlış olmadığı, önemli

olanın sistemin tutarlılığı olduğu vurgulanmalıdır.

 

[!]Felsefe sorularına verilen cevapların birbirinden farklı olabileceği ancak felsefe önermeleri doğrulanabilen ya da yanlışlanabilen önermeler olmadığı için bunun herhangi bir cevabın doğru ya da yanlış olduğu anlamını taşımadığı,sistemin tutarlılığının önemli olduğu vurgulanır.

 

[!]Hayatın anlamına dair felsefi sorulara ve cevaplarına örnekler verilmelidir.

 

[!]İnsanın evrende kendini ve diğer varlıkları anlamlandırmaya çalışmasında felsefenin rolüne değinilmelidir.

 

[!]Felsefi etkinlikte dilin önemi, kavramlar ağı oluşturmadaki rolü ve bir iletişim aracı olduğu vurgulanmalıdır. Dil, anlam ve anlama ilişkisine değinilmelidir.

 

 Çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorular,

öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

 

 

SÜRE

2. ÜNİTE: BİLGİ FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

EKİM

2. HAFTA

10 - 14 EKİM

 

1

 

1

 

1.Bilginin oluşum sürecinin farkına varma.

2. Bilgi türlerini ayırt etme.

2.ÜNİTE  - BİLGİ FELSEFESİ

A-Bilginin Oluşum Süreci

B-Bilgi Türleri

1-Bilimsel Bilginin Özellikleri

2-Felsefi Bilginin Özellikleri

Bilgi Türleri

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Arthur Hubscher

Çağdaş Filozoflar

[!]Bilginin unsurları olan özne-nesne ilişkisinden hareketle bilginin tanımına ulaşılmalıdır (Bilginin oluşum süreci psikolojideki öğrenme süreçleri ile karıştırılmadan ele alınmalıdır.).

[!] Özne-nesne ilişkisini kuran bağlara (bilgi akt’larına) özellikle yer verilip açıklanmalıdır.

[!] Bilgi türlerinden olan gündelik, dinsel, teknik, sanatsal, bilimsel ve felsefi bilgi karşılaştırmalı olarak açıklanmalıdır.

3. HAFTA

17 - 21 EKİM

 

1

 

1

 

3. Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlama.

4. Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrama.

C-Doğruluk ve Gerçeklik İlişkisi

Ç-Bilginin Doğruluk Ölçütleri

İnsan Bilgisinin ilkeleri

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Üniteyle ilgili belgesel

 

Adchukiewichz

Bilgi ve Bilim Kuramı

 

[!]Doğru, gerçek kavramları karşılaştırılarak açıklanmalı, Doğru, gerçek gibi nitelemelerin bilimin önermeleri için geçerli olduğuna dikkat çekilmelidir. Felsefede tutarlılık arandığı belirtilmelidir.

[!]Doğru bilgi ölçütünü uygunluk, tutarlılık, tümel uzlaşım, apaçıklık, sağladığı yarar vb. kriterlere göre değerlendiren görüşlere yer verilmelidir.

4. HAFTA

24 - 28 EKİM

 

1

 

1

 

5. Felsefenin bilgiye bakışını kavrama.

6. Bilgi felsefesinin problemlerini açıklama.

D-Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri

1-Bilgi Felsefesinin Kelime Anlamı

2-Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Doğan Özlem

Günümüzde Felsefe Disiplinleri

 

[!]Bilgi felsefesinin kelime anlamı, konusu ve önemi kısaca açıklanmalıdır.

[!]Bilgi felsefesinin problemlerinin neler olduğu belirtilmelidir (Bilginin imkânı, bilginin kaynağı, bilginin sınırları ve bilginin ölçütleri gibi.).

KASIM

1. HAFTA

31 EKİM - 04 KASIM

1

 

1

7. Bilginin mümkün olup olmadığı konusundaki görüşleri açıklama.

E-Bilginin İmkanı Problemi

1-Bilginin Mümkün Olmadığı Görüşü

1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Cevizci

Felsefe Sözlüğü

[!]Doğru bilginin imkânı problemi, dogmatikler ve kuşkucular açısından ele alınarak örneklendirilmelidir.

2. HAFTA

07 - 11 KASIM

1

 

1

8. Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanıma.

9. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgulama.

2-Bilginin Mümkün Olduğu Görüşü

F-Bilgi ve Yaşam İlişkisi

10 Kasım Atatürk Haftası

Öğrenciler, varsa bulundukları bölgede bir müzeye götürülebilir ve oradaki görsel malzeme üzerinden

insanlığın bilgi birikiminin geçirdiği süreç değerlendirilebilir. Bölgede müze yoksa müzelere ve müzelerde sergilenenlere ilişkin görsel malzeme

sınıfa getirilerek üzerinde konuşulabilir.

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

Ahmet Arslan

Felsefeye Giriş

[!] Bilginin oluşumunda akıl, deney, hem akıl hem deney, sezgi vb. unsurları temele alan görüşler tanıtılmalıdır.

[!] Tüm çağlarda bilginin hep ön planda yer aldığı vurgulanmalı ve örneklendirilmelidir.

 

[!] Çağlar boyunca bilginin insan yaşamındaki anlamı ve değeri belirtilmelidir.

 Çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

SÜRE

3. ÜNİTE: VARLIK FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

KASIM

3. HAFTA

14 - 18 KASIM

1

 

1

1. Felsefenin varlık konusunu nasıl ele aldığını fark etme.

2. Ontoloji ve metafizik hakkında bilgi sahibi olma.

3.ÜNİTE  - VARLIK FELSEFESİ

A-Varlık Felsefesi Nedir?

1-Varlık Felsefesi

2-Felsefe Açısından Varlık

3-Metafizik Ontoloji

İlk Neden

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Lucretius

Varlığın Yapısı

[!]Varlık felsefesinin “Varlık nedir? Varlığın özü nedir?” gibi sorularla başladığını, “var olan” ın temel yapısını, türlerini ve biçimlerini araştırdığı ele alınmalıdır.

 

[!]Ontoloji ve metafizik kavramlarının anlamları üzerinde durulmalıdır.

4. HAFTA

21 - 25 KASIM

1

 

1

3. Bilim ve felsefenin varlığa bakış açılarını ayırt etme.

4. Felsefenin varlıkla ilgili temel sorularının farkına varma.

B-Varlığa İki Farklı Yaklaşım

C-Varlık Üzerine Felsefi Sorular

Felsefe Haftası etkinlikleri

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Üniteye uygun film

 

MEB onaylı Lise

Felsefe Ders Kitabı

[!]Varlık konusunun felsefenin yanı sıra bilimin de konusu olduğu ele alınarak; felsefenin varlığa bütüncül; bilimin ise indirgemeci bakış açısıyla yaklaştığı vurgulanmalıdır.

 

[!] Felsefenin, varlığın özüne ilişkin soruları tanıtılmalıdır. “Gerçekten bir şey var mıdır? Varlığın mahiyeti nedir? Varlık değişken midir? Varlık bir midir, çok mudur? Evrende düzen var mıdır? Evrende özgürlük var mıdır? Evren sonlu mudur, sonsuz mudur? Evrende amaçlılık var mıdır?” gibi sorular ve bunlara verilen farklı cevaplar tanıtılmalıdır.

5. HAFTA

28 KASIM -

02 ARALIK

1

 

1

5. Varlığın niceliği ve temel niteliği ile ilgili görüşleri karşılaştırma.

Ç-Varlığın Niceliği ve Temel Niteliği İle İlgili Görüşler

1-Varlığın Niceliği İle İlgili Görüşler

2-Varlığın Ne Olduğu (Niteliği) Problemi

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Arslan

Felsefeye Giriş

[!]Varlığı; tek, çift ya da çok unsurla açıklayan görüşler çerçevesinde, varlığı oluş, idea, madde, ruh, hem ruh hem madde ya da fenomen olarak ele alan felsefi görüşlere yer verilmelidir.

ARALIK

1. HAFTA

05 - 09 ARALIK

1

 

1

6. Çağdaş varlık görüşlerini değerlendirme.

D-Çağdaş Varlık Felsefesi

1-Yeni Ontoloji

2-Pragmatizm (Faydacılık)

3-Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

Ernst Cassirer’de İnsan

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Üniteyle ilgili belgesel

 

Macit Gökberk

Felsefe Tarihi

[!]Çağdaş varlık görüşlerinden Yeni Ontoloji, Pragmatizm ve

Varoluşçuluk gibi akımlar eleştirileriyle birlikte ele alınmalıdır.

2. HAFTA

12 - 16 ARALIK

1

 

1

7. Varlığı ve kendi varlığını sorgulama.

E-Bir Varlık Olarak İnsan

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı Lise

Felsefe ders kitabı

[!]Doğası gereği insanoğlu dışında hiçbir varlığın kendi varlığı ya da diğer varlıklar karşısında merak, hayret ve şüpheye düşmediği vurgulanmalıdır.

 

[!] İnsanın varlık olarak evrendeki yeri bütüncü ve indirgemeci yaklaşımlar dikkate alınarak verilmelidir.

 

SÜRE

4. ÜNİTE: AHLAK FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ARALIK

3. HAFTA

19 - 23 ARALIK

1

 

1

1. Ahlakın ne olduğunu açıklama.

2. Ahlak felsefesinin konusunu kavrama.

3. İyi ve kötü kavramlarını değerlendirme.

4.ÜNİTE  - AHLAK FELSEFESİ

A-Ahlak Felsefesi Nedir?

B-İyi-Kötü, Doğru-Yanlış,

Güzel-Çirkin,

İyi ve Kötü

Anlatım

Soru - Cevap

MEB onaylı Lise

Felsefe ders kitabı

[!] Ahlak ve ahlak felsefesi arasındaki farka değinilmelidir.

[!] Ahlak, ahlaki eylem, ahlaki sorumluluk, ahlaki karar, ahlaki

normlar, vicdan, ahlaki değer, değer yargısı, iyi ve kötü gibi

kavramlar ele alınmalıdır.

[!] Bir davranışın ahlaki bir değer taşımasının anlamı tartışılmalıdır. Değer yargılarının iyi ve kötü kavramlarına dayandığı ele alınmalıdır.

4. HAFTA

26 - 30 ARALIK

1

 

1

4. Ahlaki yargıları diğer yargılardan ayırt etme.

5. Erdem ve yaşam ilişkisini kavrama. 6. Özgürlüğün ne olduğunu değerlendirme.

 

C-Erdem-Yaşam İlişkisi

Ç-Ne Kadar Özgürüz?

 

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Aristoteles

Nikomakos’ a Ahlak

[!] İyi-kötü kavramları ile doğru ve yanlış, güzel ve çirkin kavramları karşılaştırılmalıdır.

[!] Erdemli eylemin ne olduğu açıklanmalıdır.

[!] Bilgelik, adalet, cesaret, çalışkanlık, doğruluk, ölçülülük gibi erdemleri bilmek ve yaşamak arasındaki farka değinilmelidir. [!] Özgürlüğün ne olduğu ve insan için mutlak anlamda özgürlüğün mümkün olup olmadığı hakkındaki görüşlere yer verilmelidir.  determinizm, liberteryanizm, indeterminizm, otodeterminizm fatalizm gibi görüşler)

OCAK

1. HAFTA

02 - 06 OCAK

1

 

1

7. Ahlaki eylemin amacının ne olduğunu tartışma.

8. Evrensel ahlaki ilkelerin olup olmadığını tartışma.

 

D-Ahlaki Eylemin Amacı

E-Evrensel Ahlaki İlkeler Var mıdır?

1-Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Reddedenler

2-Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler

 

 

İnsanın Sorumluluğu

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Üniteyle ilgili belgesel

 

Süleyman Uludağ

Felsefe – Din İlişkileri

 [!] Bir eylemin nasıl özgür olabileceği ve bunun sorumluluk kavramı ile nasıl bütünleşebileceği ele alınmalıdır.

[!] Özgürlük ve sorumluluk ilişkisine değinilmelidir.

[!] Ahlaki eylemin amacının mutluluk, dinginlik, haz, fayda, ödev olduğunu ileri süren görüşlere yer verilmelidir.

[!] “Kişi vicdanı karşısında evrensel ahlak yasası var mıdır?” sorusuna verilen farklı cevapların neler olduğuna değinilmelidir.

[!] Evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edip bu yasayı farklı kriterlerle (sübjektif-objektif) açıklayan görüşlere yer verilmelidir.

[!] Değişen davranışlara karşılık değerlerin değişmezliği ve evrenselliği vurgulanmalıdır.

2.HAFTA

09 - 12 OCAK

1

 

1

9. Evrensel bir ahlaki tavır olarak Anadolu bilgeliğinin başlıca örneklerini tanıma.

 

1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

F-Anadolu Bilgelerinde Ahlak

 

1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Kant

Pratik Aklın Eleştirisi

[!]Ahmed Yesevi’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin sevgi temelli ve evrensel kucaklayıcılığı olan görüşlerinden örnekler verilmelidir.

3.HAFTA

16 - 20  OCAK

1

 

1

10. Uygulamalı etik alanlarına ilişkin problemleri fark eder.

G-Uygulamalı Etik Sorunları

 

Uygulamalı Etik Problemleri Nelerdir?

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Kant

Pratik Aklın Eleştirisi

[!]Meslek etiği, çevre etiği, siyaset etiği, biyoetik, bilgi ve enformasyon etiğine yer verilmelidir.

 Çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

YARIYIL TATİLİ

 

 

SÜRE

5. ÜNİTE: SANAT FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ŞUBAT

2. HAFTA

06 - 10 ŞUBAT

1

 

1

 

1. Sanata felsefe ile bakmanın anlamını kavrama.

2. Sanatın açıklanmasına ilişkin farklı felsefi görüşleri kavrama.

5.ÜNİTE  - SANAT FELSEFESİ

A-Sanat Felsefesi ve Temel Kavramları

1-Estetik ve Sanat Felsefesi

2-Sanat ve Felsefe İlişkisi

3-Sanat Felsefesinin Temel Kavramları

B-Sanatı Açıklayan Felsefi Görüşler

1-Taklit Olarak Sanat

2-Yaratma Olarak Sanat

Oyun Olarak Sanat

Sanat Felsefesi Nedir?

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Üniteyle ilgili belgesel

 

Taylan Altuğ

Kant Estetiği

 

[!] Sanat felsefesinin konusu açıklanmalıdır.

 

[!]Sanat, zanaat, sanat eseri, sanatçı, estetik değer kavramları

açıklanmalıdır.

 

[!] Sanat ve felsefe ilişkisi üzerinde durularak sanata; sanat tarihi, sanat sosyolojisi gibi disiplinler açısından bakmak ne demektir, sanata felsefe ile bakmak ne demektir, açıklanmalıdır.

 

[!] Sanatı taklit, yaratma ve oyun olarak açıklayan görüşlere

yer verilmelidir.

 

3. HAFTA

13 - 17 ŞUBAT

1

 

1

3. Sanat felsefesinin temel kavramı olarak güzellik kavramını tartışma.

4. Güzelliğin kaynağını tartışma.

C-Güzelliğin Kaynağı Nedir?

1-Güzellik Problemi

2-Güzellik-Hakikat-İyi-Hoş-yüce İlişkisi

Güzel Nedir?

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Emine Yamanlar

Felsefe

[!] Sanattaki ve doğadaki güzele karşılaştırmalı olarak yer

verilmelidir.

 

[!] Güzelliğin ölçütleri, güzelliğin kaynağı tartışılmalı, güzel kavramı ile ilgili farklı felsefelere değinilmelidir.

4. HAFTA

20 - 24 ŞUBAT

1

 

1

5. Sanat eserinin niteliklerini fark etme.

6. Sanata ve sanatçıya etki eden unsurları değerlendirme.

Ç-Sanat Eserinin Nitelikleri

1-Güzelliğin Nitelikleri

2-Sanat Eseri ve Özellikleri

D-Sanata Etki Eden Unsurlar

Sanat Eserinin Nitelikleri

Öğrenciler, varsa bulunduğu yerde bir sergiye, tiyatroya vb. sanat etkinliklerini izlemeye götürülebilir ve sanat eserinin nitelikleri oradaki eserler üzerinden anlatılabilir. Öğrenciler

götürülemez ise sınıfa çeşitli sanat eserlerinden örnekler (film, tablo v.s.) getirilebilir.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Ahmet Arslan

Felsefeye Giriş

 

[!]Güzelliğin kriterlerinden uyum, oran, simetri gibi ölçütler

vurgulanmalıdır.

 

[!]Sanat eserinin estetik değer taşımak, tek olmak, özgünlük vb. niteliklerine değinilmelidir.

 

 Çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

 

[!] Sanata ve sanatçıya etki eden; dil, din, çevre, kültür, yetenek, sezgi, duygu vb. unsurlara değinilmelidir.

 

MART

1. HAFTA

27 ŞUBAT -

02 MART

1

 

1

7. Ortak estetik yargıların olup olmadığını sorgulama.

E-Ortak Estetik Yargılar

1-Ortak Estetik Yargıların Olduğunu Reddeden Görüş

2-Ortak Estetik Yargıların Var Olduğunu Savunan Görüş

 

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Taylan Altuğ

 Kant Estetiği

[!] Ortak estetik yargıların imkânı konusundaki farklı felsefi görüşlere yer verilmelidir.

 

SÜRE

6. ÜNİTE: DİN FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

MART

2. HAFTA

06 - 10 MART

1

 

1

1. Din felsefesinin konusunu kavrama.

2. Dine, felsefe ile bakmanın anlamını kavrama.

6.ÜNİTE  - DİN FELSEFESİ

A-Din Felsefesi Nedir?

1-Dine Felsefi Açıdan Bakış

2-Teoloji ile Din Felsefesinin Farkı

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Üniteyle ilgili belgesel

 

Ahmet Arslan

Felsefeye Giriş

[!] Din ve felsefenin farklı yönleri açıklanmalı, din felsefesinin konusuna değinilerek dine felsefe açısından bakmanın ne anlama geldiği açıklanmalıdır.

 

[!] Teoloji ve din felsefesi arasındaki fark belirtilmelidir.

3. HAFTA

13 - 17 MART

1

 

1

3.Dini alanın temel kavramlarını tanıma.

B-Din Felsefesinin Temel Kavramları

“Etika”

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Henri Corbin

İslam Felsefesi Tarihi

[!] Dini alanın temel kavramlarından; İman, inanç, ibadet, dinî tecrübe, fıtrat, tevhid, yüce, kutsal, Tanrı, vahiy, peygamber vb. kavramlara yer verilmelidir.

4. HAFTA

20 - 24 MART

1

 

1

4. Din felsefesinin temel problemlerini açıklama.

C-Din Felsefesinin Temel Problemleri

Varlığın Sırrı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Süleyman Uludağ

Felsefe  - Din İlişkileri

[!] İnanan bir varlık olarak insan, Tanrının varlığı, evrenin yaratılışı, vahyin imkânı, ruhun ölümsüzlüğü gibi konuların felsefi temalar olarak nasıl tartışılabileceği gösterilmelidir.

5. HAFTA

27 - 31  MART

1

 

1

5. Tanrı hakkındaki görüşlerin temel özelliklerini açıklama.

Ç-Tanrı’nın Varlığı İle İlgili Görüşler

1-Tanrı’nın Varlığını Kabul Eden Görüşler

2 - Tanrı’nın Varlığını Reddeden Görüş

3-Tanrı’nın Varlığı veya Yokluğunun Bilinemeyeceğini Savunan Görüş

2.Dönem 1. Yazılı Sınavı

2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Henri Corbin

İslam Felsefesi Tarihi

 

[!] Tanrının varlığını kabul edenler; [deizm, teizm, monoteizm, politeizm, panteizm, pananteizm (vahdet-i vücud)], Tanrının varlığını reddedenler(Ateizm), Tanrının varlığı ve yokluğunun bilinemeyeceğinin öne sürenler; Agnostisizm gibi görüşlere yer verilmelidir.

 

 Çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

 

SÜRE

7. ÜNİTE: SİYASET FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

NİSAN

1. HAFTA

03 - 07 NİSAN

1

 

1

1. Siyaset felsefesinin konusunu açıklama.

2. Siyaset felsefesinin temel kavramlarını açıklama.

7.ÜNİTE  - SİYASET FELSEFESİ

A-Siyaset Felsefesi ve Temel Kavramları

1-Siyaset Felsefesinin Temel Konusu

2-Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Filozoflarla Röportaj

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Üniteyle ilgili film

 

Sadettin Elibol

Felsefe Konuşmaları

[!] Siyaset, siyaset bilimi, siyaset felsefesi kavramları siyaset ve felsefe ilişkisi üzerinde durularak açıklanmalıdır.

 

[!]Birey, toplum, sivil toplum, iktidar, yönetim, meşruiyet, egemenlik, hukuk, yasa, bürokrasi, devlet, adalet, demokrasi, laiklik, insan hakları kavramları aralarında ilişki kurularak açıklanmalıdır.

2. HAFTA

10 - 14 NİSAN

1

 

1

3. Siyaset felsefesinin temel sorularını fark etme.

B-Siyaset Felsefesinin Temel Soruları

1-İktidarın Kaynağı ve Meşruiyetin Ölçütü Nedir?

2-Egemenliğin Kullanılış Biçimleri Nelerdir?

3-Bürokrasiden Vazgeçilebilir mi?

4-Sivil Toplumun Anlamı Nedir?

5-Bireyin Temel Hakları Nelerdir?

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Voltaire

Felsefe Sözlüğü

[!] Siyaset felsefesinin; “İktidar kaynağını nerden alır?

Meşruiyetin ölçüsü nedir? Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?

Sivil toplumun anlamı nedir? Bireyin temel hakları nelerdir?

Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?” gibi temel sorularına yer verilmelidir.

3. HAFTA

17 - 21 NİSAN

1

 

1

4. Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığına ilişkin görüşleri fark etme.

5. Toplumun düzenine ilişkin farklı görüşlere imkan veren tartışmaları tanıma.

C-Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

1-Devletin, Doğal Bir Varlık Olduğunu Savunanlar

2-Devletin, Yapay Bir Varlık Olduğunu Savunanlar

Ç-İdeal Düzen Arayışları

1-İdeal Düzenin Olabileceğini Reddedenler

2-İdeal Düzenin Olabileceğini Kabul Edenler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Voltaire

Felsefe Sözlüğü

 

[!] İktidarın kaynağı ile ilgili (Platon, Aristo, Fârâbi, T.Hobbes, J.J Rousseau vb.) görüşlere yer verilmelidir.

 

[!] İdeal düzenin olabileceğini yadsıyan ve kabul eden düşünce akımlarının temel özelliklerine değinilmelidir.

 

[!] İdeal düzenleri belirleyen ölçütlere (adalet, eşitlik, özgürlük) yer verilmelidir.

 

[!] İdeal bir toplum düzeninin nasıl olacağına yanıt vermeye çalışan ütopyalara örneklerle yer verilmelidir.

 

4. HAFTA

24 - 28 NİSAN

1

 

1

6. Toplumsal yaşamda birey devlet ilişkisini değerlendirme.

D-Birey Devlet İlişkisi

Etik Haftası Etkinlikleri

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Macit Gökberk

Aydınlanma Felsefesi

[!]Devlet adına olsa bile bireyin temel haklarından vazgeçmesinin beklenmemesi, bireyin ve devletin birbiri adına feda edilmemesi gerektiği örneklerle vurgulanmalıdır.

 

 Çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir

 

SÜRE

8. ÜNİTE: BİLİM FELSEFESİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

MAYIS

1. HAFTA

01 - 05  MAYIS

1

 

1

1. Bilime felsefi açıdan bakışı açıklama.

8.ÜNİTE  - BİLİM FELSEFESİ

A-Bilim Felsefesi Nedir?

 

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Adchukiewichz

Bilgi ve Bilim Kuramı

[!] Felsefenin bilim konusunu nasıl ele aldığı açıklanmalı, bilim felsefesinin temel sorularından ”Bilim nedir? Bilimsel yaklaşım nedir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel sonuç nedir? Bilimsel düşüncenin işlevi nedir? Bilimi diğer insani etkinlik alanlarından ayıran özellikleri nelerdir? vb.” hakkında kısaca bilgi verilmelidir.

2. HAFTA

08 - 12 MAYIS

1

 

1

2.Felsefe ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlendirme.

B-Felsefe Bilim İlişkisi

Proje çalışması

Anlatım

Soru  - Cevap

Karşılaştırma

Üniteyle ilgili belgesel

 

Shakian

Felsefe Tarihi

[!] Bilimin, düşünümsel (refleksif) bir etkinlik olan felsefe ile

 karşılaştırılması yapılmalı ve felsefenin bilime bilimin de felsefeye katkılarına değinilmelidir.

3. HAFTA

15 - 18  MAYIS

1

 

1

3. Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.

C-Bilim ve Bilim Anlayışının Tarihsel Gelişimi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Adchukiewichz

Bilgi ve Bilim Kuramı

[!] Bilimin ve buna paralel olarak bilim anlayışının tarihsel gelişimine ve değişimine örnekler verilmelidir.

4. HAFTA

22 - 26 MAYIS

1

 

1

4. Bilim felsefesi yaklaşımlarını tanıma.

Ç-Bilime Farklı Yaklaşımlar

1-Ürün Olarak Bilim

2-Etkinlik Olarak Bilim

2.Dönem 2. Yazılı Sınavı

2.Dönem 2. Yazılı Sınavı

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Arthur Weber Felsefe Tarihi

[!] Bilim felsefesinin sorularına verilen farklı cevaplar dolayısı ile oluşan bilim felsefesi yaklaşımları indirgemeci ve bütüncü çerçevede tanıtılmalıdır.

[!] Bilimi bir ürün ya da bir etkinlik olarak ele alan görüşler ve bu görüşlerin eleştirileri kısaca açıklanmalıdır.

[!] Bilimsel paradigmalar çerçevesinde bilginin değişebileceği ve gelişebileceğine dikkat çekilmelidir

5. HAFTA

29 MAYIS -

02 HAZİRAN

1

 

1

5. Bilimsel yöntem hakkında bilgi sahibi olma.

D-Bilimsel Yöntem

1-Bilimsel Bilginin Özellikleri

2-Bilimsel Yöntemin Özellikleri

Bilimin Özellikleri

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Selahattin Elibol

Felsefe Konuşmaları

[!] Klasik görüş açısından bilim ve bilimsel bilginin özelliklerine değinilmeli, bilimsel yöntemin özellikleri; hipotez, tümdengelim, deney, hipotezin test edilmesi, teori, yasa, betimleme, açıklama, ön deyi vb. kavramlar çerçevesinde ele alınmalıdır.

HAZİRAN

1. HAFTA

05 - 09 HAZİRAN

1

 

1

6. Yaşamla bilim arasındaki ilişkiyi değerlendirme.

E-Bilim ve Hayat

A-Bilimin Değeri ve Bilimsel Bilginin Hayata Etkisi

Öğrenciler bulundukları yerdeki

bir gözlemevi ya da bir hastane vb. yere götürülerek, orada bilimin yaşama katkısını gözlemlemeleri sağlanabilir.

Anlatım

Soru - Cevap

Karşılaştırma

Örneklendirme

Arthur Hubscher

Çağdaş Filozoflar

[!] Bilimsel bilginin değeri, yaşama katkısı vurgulanarak, bu değerin nereden kaynaklandığı belirtilmelidir.

 Çoktan seçmeli, açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

*11. sınıflar FELSEFE dersi yıllık planı, Talim ve Terbiye kurulunun 14.12.2009 tarih ve 235 sayılı kararı ile kabul edilen programa uygun olup; yukarıya çıkarılmıştır; uygulanmasını müsaadelerinize arz ederim.                **Atatürkçülük konuları 2104  ve 2488 sayılı Tebliğler Dergilerinden alıntılanmıştır. (25.01.2010 tarih ve 1 nolu kararla üzerinde değişiklik yapılmıştır.)

 

 

        Ali YILMAZ                                                                                         UYGUNDUR

     Felsefe Grubu Öğretmeni                 Felsefe Grubu Öğretmeni                      07.10.2016   

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                          Recep AÇIKGÖZ        

                                                                                                                                                                                            Okul Müdürü