11.sınıf türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılısı 2018-2019

11.sınıf türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılısı 2018-2019 dosyası 20-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 11.sınıf türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılısı 2018-2019
Kategori 1. Sınıf Türk Edebiyatı
Gönderen swewst
Eklenme Tarihi 20-03-2018
Boyut 10.22 K
İndirme 1
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


 

……………………………………….. LİSESİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11 TM B ŞUBESİ I.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

          AD ve SOYAD:

 NO/SINIF:                                                        

                                                              SORULAR

 

 1. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin nedenlerini açıklayınız? 10P
 2.  Tanzimat dönemi edebiyatında gazeteciliğe önem verilmesinin sebeplerini açıklayınız? 10P
 3. Divan edebiyatı öğretici metinleri ile Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metinlerini yapı-tema-dil-anlatım bakımından karşılaştırınız? 10P
 4. Tanzimat Döneminde kaleme alınan edebi metinlerin yazılış amacı hakkında bilgi veriniz? 10 p
 5. Aşağıda verilen soruları kısaca cevaplayınız. 3X5 =15p

 

 • 1860 ‘ta Şinasi ve agâh Efendi tarafından çıkarılan gazete, Türk kültürü ve edebiyatı bakımından önemli yere sahiptir. Bu gazetenin çıkarılması Tanzimat Edebiyatının başlangıcı olmuş ve düşünce gazeteciliğinin yolunu açmıştır.  Bu gazetenin adını yazınız?
 • Öğretici metinlerin gelişmesinde en önemli rolü hangi edebi tür sağlamıştır?
 • Bu makalede Şinasi; gazetenin önemini, yazı dilinin yeniden düzenlenmesini gerektiğini ve halkın anlayabileceği bir düzeyde olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu makalenin adını yazınız?
 • Şair, insan aklının gücünü yüceltiği On dokuzuncu asır adlı şiirinde, akıl ve bilgiyle gerçekleştiren bilimsel gelişmelerin yeni bir çağ yarattığını vurguluyor ve bu yeniçağı övüyor.

           Yukarıdaki parçadan yola çıkarak bahsi geçen şairin adını yazınız.

 • Ziya Paşanın “ Harabat” adlı eserine karşılık Namık Kemal hangi eleştiriyi yazdı?

 

 1. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. 3X5 =15p

 

 • Tanzimat Fermanı; …………………………..tarafından………………….. Tarihinde ilan edilmiştir.
 • Sanatta bireysel konuların ve edebi zevkin yerini, Tanzimat’la birlikte …………………almıştır.
 • XV yüzyılda başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilk çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımına………………….. denir.
 • Tanzimat dönemi Edebiyatı ……….---……….. tarihlerini kapsar.
 • Namık Kemal Hürriyet Kasidesi adlı şiirinde…………………………….. gibi konuları işlemiştir.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise  ( D ) , yanlış ise ( Y ) yazınız. 3X5 =15p

 

 •              Şinasi’nin seçme şiirlerini bir araya getirdiği eserin adı Müntahabat-ı Eş’ar dır. (      )
 •              XIX. yüzyılda eski İstanbul( Surlar içindeki İstanbul) hayatıyla Beyoğlu çevresinde sürdürülen yaşama biçimi farklıydı; surlar içindeki İstanbul, geleneksel Türk yaşam tarzını sürdürürken gayrimüslimlerin ikamet ettiği Beyoğlu çevresindeki halk, Batıdan gelen yeniliklerin yansıtıldığı bir yaşam sürdürmekteydi.  (               )
 •              Batı’daki Rönesans hareketi ile bizdeki Tanzimat hareketi arasında sıkı bir bağ vardır. (        )
 •              Tanzimat şairleri divan şiiri ve halk şiiri geleneklerine ait kalıplaşmış imgeleri kullanmışlardır.(      )
 •              Tanzimat dönemi öğretici metinleri toplum için, halkın anlayabileceği bir dille yazılmıştır. (       )

 

 1. Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını ve türlerini yazınız. 3X5 =15p

 

                                 ESER                                         YAZAR                            TÜRÜ

 •  Şiir ve İnşa                             ………………..          ……………………….
 • Zemzeme                                 ………………..           …………………………
 • Defter-i Amal                          ………………..            …………………………
 • Avrupa’da Bir Cevelan………………….          ……………………………..
 • Takip                                  ……………………        ……………………………

 

 

   Tuncay AKDENİZ

                                                                                                                                     Edebiyat Öğretmeni