11. Sınıf İnsan Fizyolojosi Öğrenci Sunusu

11. Sınıf İnsan Fizyolojosi Öğrenci Sunusu dosyası 17-04-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 11. Sınıf İnsan Fizyolojosi Öğrenci Sunusu
Kategori 1. Sınıf Fizik
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 17-04-2019
Boyut 1.07 M
İndirme 6

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi
Slaytlar
Slayt numarası 1

Sİnapslarda İmpuls İletİMİHALİT ÇOBAN 1İNSAN FİZYOLOJİSİ

Slayt numarası 2

SİNAPS OLUŞUMUHALİT ÇOBAN 2 Bir sinir hücresinin diğer bir sinir hücresi veya hedef organ ile bağlantı noktalarına “SİNAPS” adı verilir. İnsanlarda ;DOĞUM’DA 50 Milyon 1 YAŞINDA 1000 Milyon 20 YAŞINDA 500 Milyon

Slayt numarası 3

İMPULSHALİT ÇOBAN 3 Sinir teli boyunca meydana gelen elektriksel ve kimyasal değişmelere “İMPULS” denir. Sinir hücreleri bütün uyartıları alamaz. İmpuls oluşabilmesi için, uyartı şiddetinin belli bir düzeyden fazla olması gerekir. Sinir hücrelerinin alabildiği minimum değerdeki uyartı şiddetine “eşik şiddeti ” ya da “eşik değer” denir. Yanağın okşanması ve tokat vurulması. Yanağın okşanması ile sadece dokunma duyusu uyarılır. Tokat ile derideki çok sayıda reseptör uyarılır ve impuls sayısı artırılır.

Slayt numarası 4

KISA KISA HALİT ÇOBAN 4 GELEN BİLGİLERHÜCRE GÖVDESİGİDEN BİLGİLERDİĞER NÖRON

Slayt numarası 5

SİNAPSTA İMPULS İLETİMİ HALİT ÇOBAN 5 Akson boyunca ilerleyen impuls, akson ucuna geldiğinde sinaptik boşluk adı verilen bir boşluk ile karşılaştığından diğer sinir hücresinin dendrit ucuna hemen geçemez. Sinapslara gelen impuls buradan diğer sinir hücresinin dendrit ucuna kimyasal yolla geçer.

Slayt numarası 6

İMPULS HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERHALİT ÇOBAN 6 Miyelin kılıflı hücrelerde iletim hızlıdır. Aksonda iletim elektriksel olduğundn çapı arttıkça iç direnç düşer ve iletim hızlanırİmpuls akson boyunca ilerlerken; glikoz, O2, ATP kullanılır. CO2 oluşur ve sıcaklık artar.uyartının kuvveti, uyartının tekrarlanma sıklığı, uyartının süresi, uyartı alan reseptör sayısının artması gibi faktörler impuls sayısını etkiler . Sinapstan impuls geçişi ; sinir hücresinin geçişinden daha yavaştır.

Slayt numarası 7

HALİT ÇOBAN 7İnsanda sinir sistemi merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak iki kısımda incelenmektedir.

Slayt numarası 8

SİNİR SİSTEMLERİ HALİT ÇOBAN 8 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ: Merkezi Sinir Sistemi Sinir sisteminin yönetici ve denetleyici kısmıdır. Kafatası ve omurga içindeki sinirsel organlardan oluşur.​

Slayt numarası 9

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HALİT ÇOBAN 9 BEYİN :İnsanda kafatası içinde bulunan ve kafatası kemikleri ile korunan beynin kütlesi, yaklaşık 1.300-1.400 g’dır Merkezî sinir sistemimizin en gelişmiş organı olan beynimiz, milyarlarca sinir hücresinden meydana gelir. Vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezi beynimizdir. Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir. • Konuşmalarımızın ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar.• Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi yaşam olaylarımızı düzenler.• Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar.• Merkezî sinir sistemimizdeki diğer organların yardımıyla organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler.

Slayt numarası 10

BEYİNHALİT ÇOBAN 10

Slayt numarası 11

MENİNGENS ZARLARI HALİT ÇOBAN 11 Sert zar: Kafatasının hemen altında bulunur. Beyni mekanik etkilerden, yaralanma ve zedelenmelerden korur. Örümceksi zar: Sert zar ile ince zar arasında bulunur. Örümcek ağına benzeyen ince bağ dokusu lifleri ile sert zar ve ince zarı birbirine bağlarİnce zar: Beyin zarlarının en iç tabakası olan ince zar, taşıdığı kan damarları sayesinde beynin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.

Slayt numarası 12

BEYİNİN YAPISI HALİT ÇOBAN 12ÖN BEYİNBir insan hareketlerine yön veren kararlar alırken, bunu bir robot gibi yalnızca mantık kurallarına dayanarak yapmaz. Vicdanını da dinleyerek duygularını hesaba katar. Bilimsel araştırmalar, beynin ön lobunda yer alan “ventromedial prefrontal korteks” adlı bölümün bu kararları almada rol oynadığını saptamıştır. 

Slayt numarası 13

BEYİNİN YAPISIHALİT ÇOBAN 13 UÇ BEYİN: Beyinin kısımlarını üstten kapatır. Sağ ve sol olmaz üzere iki yarım küreden oluşur. Yarım küreler birbirlerine üst kısımdan “ NASIR BEYİN “ile ; alt kısımdan ise “ BEYİN ÜÇGENİ “ denilen bağlar ile bağlanırlar. Beynin yarım kürelerini enine ayıran yarığa “ ROLANDO YARIĞI “ denir. Rolando yarığının üst kısmında motor , alt kısmında ise duyu nöronlarını n yer aldığı bölgeler bulunur. NOT: Motor nöronları bacak kaslarını , duyu nöronları ise karın , kol ve el kaslarını idare ederler. Yarığın en alt kısmında ise yüz kaslarını idare eden nöronlar bulunur

Slayt numarası 14

BEYİN KÜRELERİNİN GÖREVLERİHALİT ÇOBAN 14

Slayt numarası 15

BEYİN KÜRELERİNİN GÖREVLERİHALİT ÇOBAN 15 Beyin yarım küreleri ayrıca farklı aktiviteleri kontrol eden dört bölüme ayrılmıştır. Bunlar : ÖN FRONTAL , YAN PARİTEAL , ŞAKAK TEMPORAL , ARKA OKSİPİTAL olarak adlandırılır. PARİTEAL LOPTemas , basınç , acı vs. ve konuşanı anlama yazıları anlama. FRONTOL LOP Yapılan haraketlerin istemli bir şekilde kontrolunu sağlar. TEMPORAL LOP Ses ve doku duyuların algılanmasına yardımcı olur ve hafıza merkezidir. OKSİPİTAL LOPGörme duyusunun algılanmasına yardımcı olur.

Slayt numarası 16

ARA BEYİN I HALİT ÇOBAN 16 Ön beyni oluşturan uç beynin dışındaki kısım ara beyindir. Ara beyin, talamus ve hipotalamus olmak üzere iki kısımdan oluşur. TALAMUS: Kelime olarak iç kısım anlamına gelmektedir. Koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronlarının taşıdığı impulsların geç- tiği ve burada sınıflandırıldıktan sonra uç beyne iletildiği yerdir. Uyku-Uyanıklık durumunu düzenlediği için uyku halinde çalışmaz.

Slayt numarası 17

ARA BEYİN IIHALİT ÇOBAN 17 HİPOTALAMUS: Vücudun homeostasisinin (iç denge) korunduğu, hormonal kontrolünün sağlandığı, duyusal davranışların kontrol edildiği bölgedir.ÖZELLİKLERİ: Kan basıncı ve kalp atış hızının ayarlanması Vücut ısısının sabit tutulmasıSusama, idrar oluşumu, elektrolit dengesinin düzenlenmesi Yeme ve içmenin ayarlanması Günlük ritmin ayarlanması Duyu ve davranışların ayarlanması Karbonhidrat ve yağ metabolizmasının ayarlanması Salgıladığı özel hormonlar ile hipofiz bezinin düzenli çalışmasının sağlanması ve hormon salgılamasının kontrolü

Slayt numarası 18

ARKA BEYİN I HALİT ÇOBAN 18 BEYİNCİK : Beynin arka kısmında omirlik ile beyin arasında yer alır Dış kısmında boz madde iç kısmına ak madde bulunur. kas haraketlerinin düzenli ve dengeli olmasını sağlar. İnsanda beyincik zedenelecek olursa hiçbir haraket faalieti yapamaz. OMURİLİK SOĞANI : Son beyin olarak da adlandırılabilir. Beyinciğin altında omurilik ile varol köprüsü(pons) arasında yer alır. Dış tarafı ak maddeden iç tarafı boz maddeden oluşur. beyinden gelen ve beyinden giden sinirlerin çaprazlanarak geçtiği yerdir. vücut içi reflekslerin kontrolunde görev alır. HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARIN MERKEZİ BURADA OLDUĞU İÇİN “ HAYAT DÜĞÜMÜ”DENİR.

Slayt numarası 19

ARKA BEYİN II HALİT ÇOBAN 19 PONS: Beyinciğin ön tarafında ve omurilik soğanın arasında yer alır. Beyinciğin iki parçası arasında uyartı taşımasında ve orta beyinle bağlantının sağlamasında rol oynar.

Slayt numarası 20

OMURİLİKHALİT ÇOBAN 20 Omurga içinde uzanan , ortasında boydan boya bir kanal içeren merkezi sinir sistemi. Omuriliğin dışında ak içinde boz madde vardır . Omuriliğin ak maddesinin üzerinde üç katlı bir zar bulunur. Bu zarlar arasındaki “ beyin omurilik sıvısı “ omuriliği darbelere ve sarsıntılara karşı korur. Omuriliğin enine kesitinde nöronların hücre gövdelerinin oluşturduğu boz madde kanatları açık bir kelebek görünümündedir. __ Kanatların karına bakan kısmına bakan kısmına ön boynuz denir.__sırta bakan uçlarına ise arka boynuz denir. __Ön ve arka kısmın ortasında yer alan yan boynuzlarda ise otonom sinir sistemlerine ait sinirler bulunur.

Slayt numarası 21

OMURİLİK II HALİT ÇOBAN 21 Omuriiliğin diğer 2 görevi ise ; Uyarıları iletmek Refleksleri ve alışa gelmiş haraketleri kontrol etmek. I . UYARILARI İLETMEK : Duyu organlarından ve çevreden gelen uyarılar öncelikle omuriliğe gelir , burada çapraz yaparak beyine iletilir. II. Refleksleri ve alışa gelmiş haraketleri kontrol etmek: Omurilik vücutta gerçekleşen iki çeşit refleksin de kontrol merkezidir. Yeni doğan bir çocuğun annesini emmesi avucuna parmağınızı koyduğunuzda parmağınızı kavraması diz kapağı refleksi gibi doğuştan gelen kalıtsal refleksleri limon görünce ağzın sulanmasıdaha önce elini yakmış bir çocuğun sobayı gördüğünde elini sakınması gibi kazanılmış refleksleri kontrol eder.

Slayt numarası 22

OMURİLİK IIIHALİT ÇOBAN 22 Bir refleksin oluşumunda uyartının izlediği yola refleks yayı denir. Basit bir refleks yayı 3 sinirden oluşur. a) Uyartının omuriliğe getirildiği ve dorsal kökten omuriliğe giren duyu nöronub) omuriliğin değerlendirme yaptığı ve cevabı oluşturduğu ara nöron c) cevabı tepki organına götüren, ventral kökten çıkan motor nöron. Eline iğne batan bir kişide duyu nöronları uyarıyı önce omuriliğe iletir. Öncelikle omurilikte cevap oluşturulup motor nöronlarıyla kaslara uyarı gönderilir ve elin çekilmesi sağlanır. Uyarının omurilikteki ara nörondan çapraz yaparak beyne iletilmesi daha sonra gerçekleşir. Yani daha uyarı beyne gitmeden, acı hissedilmeden el çekilmeye başlamış olur; acı daha sonra beyinde değerlendirilir ve hissedilir.

Slayt numarası 23

OMURİLİK IVHALİT ÇOBAN 23

Slayt numarası 24

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ IHALİT ÇOBAN 24ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ Çevresel sinir sistemi, beyinden (kafa sinirleri) ve omurilikten (omurilik sinirleri) çıkan duyu ve motor nöronlarından oluşur.

Slayt numarası 25

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ II HALİT ÇOBAN 25 Beyinden 12 çift sinir çıkar. Bu sinirlerden 10. sinir çiftine vagus siniri adı verilir. Vagus siniri, akciğer, kalp, pankreas ve bağırsaklara uzanan parasempatik bir sinirdir. Omurilikten 31 çift sinir çıkar, bunlar duyu ve motor nöronlarıdır Çevresel sinir sistemi, duyu ve motor sinirleri olmak üzere iki bölümde incelenir. Duyu sinirleri uyarıları duyu organlarından veya diğer organlardan alarak merkezî sinir sistemine taşıyan (getirici) nöronlardır. Motor bölümündeki sinirler ise merkezî sinir sisteminden aldıkları cevabı tepki verilecek organa ileten götürücü nöronlardır.

Slayt numarası 26

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ IIIHALİT ÇOBAN 26 Somatik Sinir Sistemi: Merkezî sinir sisteminden çıkan ve istemli çalışan kaslara uyarı götüren miyelinli motor nöronlarından oluşur. Otonom Sinir Sistemi: Merkezî sinir sisteminden çıkan ve kalp, düz kas gibi istemsiz çalışan kaslara uyarı götüren miyelinsiz motor nöronlarından oluşur. Otonom sinir sistemi birbirlerine zıt çalışan sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşur. Genellikle her bir iç organa bir sempatik, bir parasempatik sinir hücresi ulaşır. Bu nöronlar, iç organın çalışmasını kontrol eder, gerektiğinde organın çalışmasını hızlandırır veya yavaşlatır.