11. Sınıf Coğrafya Dersi Destekleme Ve Yetiştirme Kursu Yıllık Planı(4 Saatlik)

11. Sınıf Coğrafya Dersi Destekleme Ve Yetiştirme Kursu Yıllık Planı(4 Saatlik) dosyası 12-06-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 11. Sınıf Coğrafya Dersi Destekleme Ve Yetiştirme Kursu Yıllık Planı(4 Saatlik)
Kategori 1. Sınıf Sanat
Gönderen bunkar
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 40.89 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

C:\Sitelerin Takibi\Dersimiz.com\2015-2016 Yüklemeleri\.pngVİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

EKİM

3. HAFTA

19 – 23 EKİM

2

B.11.1. Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır.

Nüfus ve Nüfus Politikaları

1

B.11.2. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar.

Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal niteliklerini örneklerle açıklar   

Şehirlerin Fonksiyonları

Şehirlerin Etki Alanları

1

Büyük Şehirlerin Kurulduğu Yerler  

4. HAFTA

26 – 30 EKİM

4

B.11.3. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından yorumlar.   

Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi

KASIM

1. HAFTA

2 – 6 KASIM

4

B.11.4. Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.

Atatürk'ün temel düşünceleri, eserleri ve ilkelerinin örneklerle açıklar

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler

 

2. HAFTA

9 – 13 KASIM

4

B.11.5. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler

 


 

 

VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

KASIM

3. HAFTA

16 – 20 KASIM

1

B.11.6. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından analiz eder.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörleri Arasındaki Etkileşim

3

B.11.7. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar.

Doğal Kaynaklar

 

KASIM

4. HAFTA

23 – 27 KASIM

4

C.11.1. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından değerlendirir.

Medeniyetlerin Beşiği: Anadolu

 

ARALIK

1. HAFTA

30 KASIM- 4 ARALIK

4

C.11.2. Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

Türkiye’de Arazi Kullanımı


VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

ARALIK

2. HAFTA

7 – 11 ARALIK

2

C.11.3. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları etkileyen şartları analiz eder.

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

2

Türkiye'de Ekonomiyi Etkileyen Faktörler

3. HAFTA

14 – 18 ARALIK

2

C.11.4. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.

Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları

2

C.11.5. Türkiye’de tarım ve hayvancılığı şekillendiren unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar.

Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık

4. HAFTA

21 – 25 ARALIK

4

Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri

5. HAFTA

28 ARALIK – 1 OCAK

4

Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri

OCAK

1. HAFTA

4 – 8 OCAK

4

Türkiye'de Hayvancılık


VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

OCAK

2. HAFTA

11 – 15 OCAK

4

C.11.6. Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.

Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

3. HAFTA

18 – 22 OCAK

4

C.11.7. Türkiye'nin madenlerini ve enerji kaynaklarını ülke ekonomisindeki yeri ile birlikte değerlendirir.

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

 

2. HAFTA

8 – 12 ŞUBAT

4

C.11.8. Türkiye’nin madenlerini ve enerji kaynaklarını etkili kullanım açısından değerlendirir.

Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynaklarının Etkili Kullanımı

ŞUBAT

3. HAFTA

15 – 19 ŞUBAT

4

C.11.9. Türkiye sanayisini şekillendiren faktörleri ve bu sektörün özelliklerini açıklar.

Türkiye'de Sanayi

4. HAFTA

22 – 26 ŞUBAT

2

C.11.10. Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.   

Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 


VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

ŞUBAT

4. HAFTA

22 – 26 ŞUBAT

2

C.11.11. Farklı hizmet sektörlerinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini sorgular.

Farklı Hizmet Sektörlerinin Türkiye'nin Ekonomik Kalkınmasındaki Etkisi

MART

1. HAFTA

29 ŞUBAT – 4 MART

4

C.11.12. Türkiye’deki doğal afetlerin nedenleri, dağılışları ve sonuçlarını analiz eder.

Türkiye'de Doğal Afetler ve Oluşturduğu Riskler

 

SÜRE

MART

2. HAFTA

7 – 11 MART

2

Ç.11.1. Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.

Kültürler ve Türk Kültürü

2

Ç.11.2. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretle ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.

Ham Madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticarete Etkisi

 


VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

 

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

MART

3. HAFTA

14 – 18 MART

4

Ç.11.3. Örnek incelemeler yoluyla ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü sorgular.

Bacasız Sanayi:  Turizm

 

4. HAFTA

21 – 25 MART

4

Ç.11.4. Örnek inceleme yoluyla bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır.

İtalya veya Japonya

5. HAFTA

28 MART – 1 NİSAN

4

Ç.11.5. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme aşamaları açısından analiz ederek sanayileşme süreçlerini değerlendirir.

Fransa veya İngiltere

NİSAN

1. HAFTA

4 – 8 NİSAN

1

Ç.11.6. Tarımsal faaliyetler açısından farklı düzeylerdeki ülkeleri karşılaştırarak tarım-ekonomi ilişkisini yorumlar.

Tarım ve Ekonomi

2

Tarım Ülkesi: Nijerya veya Hindistan

1

Modern Tarımın Temsilcisi: A.B.D veya Hollanda

 


VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

NİSAN

2. HAFTA

11 – 15 NİSAN

4

Ç.11.7. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri amaçları, işlevleri ve etki alanları açısından değerlendirir.

Küresel ve Bölgesel Örgütler

 

SÜRE

NİSAN

3. HAFTA

18 – 22 NİSAN

2

D.11.1. Doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişimi tarihsel süreçte farklı bölgelerle örneklendirir.

Doğal Kaynaklar ve İnsan

2

D.11.2. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını “tükenebilirlik” ve “alternatif kaynaklar” çerçevesinde analiz eder.

Kaynakların Tükenebilirliği ve Alternatif Kaynaklar

 

4. HAFTA

25 – 29 NİSAN

2

D.11.3. Ülkeler arasında doğal kaynak kullanımındaki farklılığı çevresel sonuçlar açısından değerlendirir.

Doğal Kaynakların Kullanım Şekilleri

2

D.11.4. Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretim, dağıtım ve tüketiminin çevreye olumsuz etkilerini örneklendirir.

Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Üretim, Dağıtım ve Tüketiminin Çevresel Sonuçları


VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

 

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

MAYIS

1. HAFTA

2 – 6 MAYIS

4

D.11.5. Doğal kaynakların kullanımındaki farklı tutumları “çevreye duyarlılık” açısından sorgular.

Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevreye Duyarlılık

2. HAFTA

9 – 13 MAYIS

2

D.11.6. Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemini kavrar.

Doğal Kaynakların Etkin Kullanımında Çevre Planlamasının Önemi

2

D.11.7. Örneklerden yararlanarak “etkili arazi kullanma” uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Arazi Kullanımında Çevresel Etkiler    

3. HAFTA

16 – 20 MAYIS

4

D.11.8. Çevre sorunlarını farklı kriterlere göre sınıflandırır.

Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması

 


VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI(4 Saatlik)

 

SÜRE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

MAYIS

4. HAFTA

23 – 27 MAYIS

2

D.11.9. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından sorgular.

Çevre Sorunlarının Küresel Boyutu

2

D.11.10. Örnek incelemeler yoluyla teknolojik değişimleri çevresel sonuçları ve insana etkileri açısından analiz eder

Teknolojinin Çevresel Etkileri

2

D.11.11. İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkilerini örneklendirir.

Ekolojik Döngülere İnsan Etkisi

2

D.11.12. Farklı atık türlerini çevre ve insan sağlığına etkileri açısından değerlendirir.

Atıkların Çevreye Etkileri

 

1. HAFTA

6 – 10 HAZİRAN

2

D.11.13.Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerini sorgular.

Atıklardan Korunma Yöntemleri

2

D.11.14. Yenilenemeyen kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından geri dönüşüm stratejilerini değerlendirir.

Geri Dönüşüm

2. HAFTA

13 – 17 HAZİRAN

4

D.11.15. Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik stratejiler geliştirir.

Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Geliştirilebilecek Stratejiler

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              06/10/2015

 

 

İsmail DURUER

Coğrafya Öğretmeni

 

 

 

 

 

AHMET BİLEN

 Okul Müdürü

C:\Sitelerin Takibi\Dersimiz.com\2015-2016 Yüklemeleri\yazılısoruları.com.png 

Sayfa 1