10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları 2018-2019

10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları 2018-2019 dosyası 10-05-2018 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları 2018-2019
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen manta
Eklenme Tarihi 10-05-2018
Boyut 27.68 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

AD             :

SOYADI     :

SINIF -NO :

TÜRK EDEBİYATI DERSİ

10. SINIFLAR (ANADOLU BÖLÜMÜ)  II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASI (ORTAK SINAV)

 

ALDIĞI NOT:

 

SORULAR

SORULAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PUANLAMA

10

5

10

10

10

20

10

5+5

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-1  Halk  hikayelerinin yapısı, anlatımı hakkında bilgi vererek  halk hikayelerinden iki eserin adını belirtiniz.

 

S- 2   İlahi, Semai, türkü  nazım biçimleri  özel  bir ……………………… ile  söylemeleri bakımından benzerdir.

 

S-  Mesnevi türünün Türk  edebiyatındaki yeri ve önemi nedir? Aşk, din(tasavvuf), eleştiri (hiciv)  ve ahlak konusunda yazılmış mesnevilere   sanatçıları ile birlikte örnek veriniz.

 

S-4  Rubai   nazım biçimi ile  Tuyuğ nazım biçimini karşılaştırıp ünlü rubai ve tuyuğ yazarlarına örnek veriniz.

 

S-5  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan  yerleri  uygun ve  doğru şekilde tamamlayınız.

 

     Gazeller  ……………………………… ölçüsü ile yazılır,  Nazım birimi……………………………dir. Son beyitine…………………………. denir  ve …………………, ……….. , ………………………….., ……………………………………  ,……………………………………………. Konuları işler.

    İslamiyet Öncesi Destansı Türk edebiyatında ölüm konusunu işleyen şiirlere……….……………    Divan Edebiyatında ….…………………… Halk Edebiyatında ise………………………………………. denir.

 

S-6 Aşağıdaki boşlukları uygun ve  doğru bir şekilde doldurunuz.

Nazım Biçimi

Bağlı Olduğu Edebiyat Geleneği

 Tema

Nazım birimi

 ve sayısı

Türün  En büyük Şairi

 Kaside

 

 

 

 

 

 İlahi

 

 

 

 

 

 Şarkı

 

 

 

 

 

 Terkib –i Bent

 

 

 

 

 Nefes

 

 

 

 

 

 

S-7   Aşağıdaki  cümlelerin karşına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y”  yazınız.                   

  • Şarkı,  Türklerin türkü türünden esinlenerek  divan edebiyatına kazandırdığı  nazım biçimidir. (   )
  •  Makâlât Pir Sultan Abdal’ın sembolik bir öğretici eseridir. (  )
  • Öyküleme gerektiren konular mesnevi türü ile yazılır (  )
  • Divan şiirinde Arapça, Farsça ve Fransızca kelimeler  ve terkipler kullnılmıştır.  (   )
  • Dede Korku Hikayeleri  on iki epik  hikâyeden oluşan İslami dönem ilk destandan halk hikâyeciliğine geçiş eseridir (  )

 

S - 8  Dostı  ger  zehr-i mâr içse  olur âb- ı hayât   Suya virsün bâğbân  gülzârı  zahmet çekmesün

 Hasmı su içse  döner elbette zehr-i mâra su   bir gül açılmaz yüzün tek virse  min gülzâre  su

 

a) Yukarıdaki  beyitler kasidenin ………………………………………………….. ve…………………………………………… bölümlerinden alınmıştır.   

      Beyitlerde  ………… sesleri ile …………………… uyak yapılmıştır. 

 

 b ) İki  beyitteki en belirgin olan iki sanatı sebebiyle birlikte gösterip açıklayınız

 

S-9       Aşağıdakilerden hangisi Kasidenin konusuna göre türlerinden biri değildir?

 

 a) Naat b) Hicviye c) Bahariye d) Fahriye e) Tevhit

 

S- 10   Fuzûlî’nin edebi kişiliği hakkında bilgi vererek nesir ve nazım türündeki eserlerinden birer örnek veriniz

 

Not: Sınav süresi bir ders saatidir. Her sorunun tam ve doğru cevabı 10’ar puandır.

 

 

  F.Semra TOSUN   İbrahim Hakkı YALÇIN    Aylin  ÖZBEK      Fatma TURGUT  Mustafa GÜNDOĞDU Dilek TORUN   Zehra DÖNMEZ

 

 

Ayfer ŞİRİP

  Müdür Yardımcısı       Hamit DOĞAN

 Okul Müdürü

 

 

 

AD             :

SOYADI     :

SINIF -NO :

TÜRK EDEBİYATI DERSİ

10. SINIFLAR (ANADOLU BÖLÜMÜ)  II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASI (ORTAK SINAV)

ALDIĞI NOT:

 

SORULAR

SORULAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PUANLAMA

10

5

10

10

10

20

10

5+5

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-1   Mesnevi türünün Türk  edebiyatındaki yeri ve önemi  nedir?  Aşk, din , savaş ve ahlak konusunda yazılmış mesnevilere sanatçıları ile birlikte örnek veriniz.

 

S- 2   , Semai, Türkü  İlahi nazım biçimleri  özel  bir ……………………… ile  söylemeleri bakımından benzerdir.

 

S-  3   Halk  hikayelerinin yapısı, içeriği, anlatımı hakkında bilgi vererek  halk hikayelerinden iki eserin adını belirtiniz.

 

S-4  Şarkı   nazım biçimi ile  tuyuğ nazım biçimini karşılaştırıp ünlü rubai ve tuyuğ yazarlarına örnek veriniz.

 

S-5  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan  yerleri  uygun ve  doğru şekilde tamamlayınız.

 

     Gazeller  ……………………………… ölçüsü ile yazılır,  …………………………..  beyitten oluşur. ilk beyitine…………………………. denir     ve …………………, ……….. , ………………………….., ……………………………………  ,……………………………………………. Konuları işler.

    İslamiyet Öncesi Destansı Türk edebiyatında ölüm konusunu işleyen şiirlere……….……………    Divan Edebiyatında ….…………………… Halk Edebiyatında ise………………………………………. denir.

 

S-6 Aşağıdaki boşlukları uygun ve  doğru bir şekilde doldurunuz.

Nazım Biçimi

Bağlı Olduğu Edebiyat Geleneği

 Tema

Nazım birimi ve Sayısı

Türün  En büyük Şairi

  İlahi

 

 

 

 

 

Kaside

 

 

 

 

 

 Rubai

 

 

 

 

 

 Terkib–i Bent

 

 

 

 

 Nefes

 

 

 

 

 

 

S-7   Aşağıdaki  cümlelerin karşına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y”  yazınız.                   

  • Şarkı,  Türklerin türkü türünden esinlenerek  divan edebiyatına kazandırdığı  nazım biçimidir. (   )
  •  Makâlât Pir Sultan Abdal’ın sembolik bir öğretici eseridir. (  )
  • Öyküleme gerektiren konular mesnevi türü ile yazılır (  )
  • Divan şiirinde Arapça, Farsça ve Fransızca kelimeler  ve terkipler kullnılmıştır.  (   )
  • Dede Korku Hikayeleri  on iki epik  hikâyeden oluşan İslami dönem ilk destandan halk hikâyeciliğine geçiş eseridir (  )

 

S - 8  Dostı  ger  zehr-i mâr içse  olur âb- ı hayât   Suya virsün bâğbân  gülzârı  zahmet çekmesün

 Hasmı su içse  döner elbette zehr-i mâra su   bir gül açılmaz yüzün tek virse  min gülzâre  su

 

a) Yukarıdaki  beyitler kasidenin ………………………………………………….. ve…………………………………………… bölümlerinden alınmıştır. Beyitlerde  ………… sesleri ile …………………… uyak yapılmıştır.  istenen özelliklerini bulup yazınız.

 

 b ) İki  beyitteki en belirgin olan iki sanatı sebebiyle birlikte gösterip açıklayınız

 

S-9       Aşağıdakilerden hangisi Kasidenin konusuna göre türlerinden biri değildir?

 

 a) Naat b) Munacaat  c) Fahriye d) Bahariye e) Tevhit

 

S- 10   Fuzûlî’nin edebi kişiliği hakkında bilgi vererek nesir ve nazım türündeki eserlerinden birer örnek veriniz

 

Not: Sınav süresi bir ders saatidir. Her sorunun tam ve doğru cevabı yukarıdaki puanlama tablosunda olduğu gibidir.

 

 

 

  F.Semra TOSUN   İbrahim Hakkı YALÇIN    Aylin  ÖZBEK      Fatma TURGUT  Mustafa GÜNDOĞDU Dilek TORUN   Zehra DÖNMEZ

 

 

Ayfer ŞİRİP

  Müdür Yardımcısı       Hamit DOĞAN

 Okul Müdürü