10.sınıf TDE 2.dönem 1.yazılı

10.sınıf TDE 2.dönem 1.yazılı dosyası 12-06-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10.sınıf TDE 2.dönem 1.yazılı
Kategori 10. Sınıf Türk Edebiyatı
Gönderen anavah.16
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 16.07 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

Adı Soyadı:                                                                  A                                               

Numara:                                                              10 TMC                         04 Nisan  2007                                                                                          

                                                       PINARHİSAR ANADOLU LİSESİ                          

2006/2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

2. DÖNEM 1. YAZILI DEĞERLENDİRME

1. 18. yüzyıl sanatçılarından Nedim ve Şeyh Galip’i karşılaştırınız.(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki beyitlerden yola çıkarak ve şairi dikkate alarak devrin yaşayış özelliklerini yazınız.(5) İkinci beyitteki edebi sanatları gösteriniz.(5)

 

Meyhane mukassi görünür taşradan amma

Bir başka ferah başka letafet var içinde

 

Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım

Şarkı okuyup geçdi bir afet var içinde

 

Ey şuh Nedima ile bir seyrin işitdik

Tenhaca varıp Göksu’ya işret var içinde

 

 

3. Aşağıda yaşam ve sanatları hakkında bilgi verilen halk şairlerinin kimler olduğunu başlarındaki noktalı yerlere yazınız.(10)

 • ……………………:17. yüzyılda Çukurova civarında yaşayan şair, güzellemeleriyle meşhurdur. Divan edebiyatı tesirinden uzaktır
 • ………………………..:17. yüzyıl saz şairlerindendir. İstanbullu veya Kırımlı olduğu sanılmaktadır.Medrese eğitimi görmüş, divan katipliği yapmıştr.Aruzla şiirleri vardır.Aşk, doğa, tarih ve din konularını işlemiştir.
 • ……………………..: Kayseri’nin Develi ilçesinde doğmuştur.19. yüzyılda yaşamıştır.Medrese eğitimi görmüştür.Devletin çöküşünü görmüş, devlet adamlarını acımasızca eleştirmiştir.Şiirlerinde Divan edebiyatı tesiri de görülür.Hicivleri yüzünden İstanbul’dan ayrılmak zorunda kalmış, yokluk sefalet içinde ölmüştür.
 • ………………………: Erzurum’da doğan şair hayali sevgilisi Gülperi’yi bulmak için Kafkasya, İran, Afganistan, Hind ve Turanı dolaşmış ancak sevgilisini bulamamıştır.
 • ………………………..: Avşar boyuna mensup olan şair 19. yüzyılda Toroslarda yaşamıştır.Göçebe olan aşireti yerleşik hayata geçirilmek istenince isyan etmiştir.Divan edebiyatı tesirinden uzaktır.

 

4.Koşma ve gazel nazım  şekillerini karşılaştırınız.(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Romantizm ve Klasisizm akımlarını dil, çevre, sanat anlayışı, karakterler ve işledikleri konular yönünden karşılaştırınız.(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Edebiyat ile toplumun sosyal yapısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.(5)

 

 

 

 

 

7.Aşağıdaki eserleri ortaya koyan sanatçıları karşılarına yazınız.(10)

        Hayriye:

        Siham-ı Kaza

        Cihannüma:

        Tartüffe:

       Genç Werther’in Acıları:

       Wilhelm Tell:

       Hüsn ü Aşk:

       Faust:

      Cromwell:

      Mihnet-i Keşan:

 8.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(10)

 • Alman edebiyatına ait olan ……………… adlı eserde şeytanın Tanrı ile girdiği bir iddia sonucu şeytan tarafından dünya hazları ile aklı çelinmeye çalışılan bir kişi anlatılır.Bu eserin yazarı ………………., ……………………. akımına bağlı bir sanatçıdır.
 • ………………..  adlı romanda Avusturyalı bir valinin meydana asılmış olan şapkasın selamlamadığı için, çocuğunun başına konan elmayı okla vurma cezasına çarptırılan bir kişi anlatılır.Bu dramın yazarı ………………………. dır.
 • Corneille, Racine ve Moliere’in ortak özelliği ……………….. akımına mensup olmalarıdır.
 • Peçevi ve Naima……………………. türünde eserler vermiştir.
 • Katip çelebi’nin …………………… adlı eseri bir bibliyografya sözlüğüdür. …………………….. adlı eserinde ise çeşitli ülkelerin tarih ve coğrafyası ile ilgili ayrıntılı bilgiler verir.
 • ……………………………. akımının kurucusu Victor Hugo’dur. Bu akımın ilkelerini ………………………………… de açıklamıştır.

9 .  a. “doğru ” sözcüğünü  isim, sıfat ve zarf olarak birer  cümlede kullanınız. ( 3p )

          *

          *

          *

       b. “o” sözcüğünü kişi zamiri, işaret sıfatı,işaret zamiri  olarak  birer cümlede kullanınız. ( 3p )

         *

         *

         *

    c. İçinde “isim, zamir, sıfat, zarf” bulunan bir cümle yazınız. ( 4p )

       *

10. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin türünü yazınız.(15)

 


 

Ülkemizde bazı romanlar şiire göre daha    çok okunurdu.

Ne acayip bir durum.

Gelirken ne alayım?

Ne gün haber alırız sizden?

Ne gülüyorsunuz?

 

Sen kaçak, ürkek bir ceylansın dağda

Ben peşine düşmüş bir canavarım.

 

 

Bütün güzel kadınlar zannettiler ki

Aşk üstüne yazdığım her şiir

Kendileri için yazılmıştır.

Bense daima üzüntüsünü çektim

Onları iş olsun diye yazdığımı bilmenin.

 

Nasıl bir oda arıyorsunuz?

Bugün nasıl görünüyorum?

Gökyüzü yine kırmızı görünüyor.

Hızlı yürüyenlere yetişemeyebiliriz.

Meçhule giden bir gemiydi o.


                                                                                                                                                               

 

Süreniz 45 dakikadır.                                                                                                                      Başarılar dilerim.

                                    Nihal ÖZMEN

                               Edebiyat Öğretmeni