10.Sınıf Tarih Dersi 2014-2015 Yetiştirme Kursu Yıllık Planı

10.Sınıf Tarih Dersi 2014-2015 Yetiştirme Kursu Yıllık Planı dosyası 12-06-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10.Sınıf Tarih Dersi 2014-2015 Yetiştirme Kursu Yıllık Planı
Kategori 10. Sınıf Sanat
Gönderen serkankaraca
Eklenme Tarihi 12-06-2019
Boyut 20.09 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

C:\Sitelerin Takibi\Dersimiz.com\2014-2015 Çalışmaları\.png2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TİREBOLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TARİH DERSİ YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

 

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

İŞLENECEK KONULAR

EKİM

4

2

XIV. yüzyılın başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu'nun siyasi durumunu kavrar.Osmanlı Devleti'nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.        Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

KASIM

1

2

Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. Ankara Savaşı'nın Türk dünyasına etkilerini kavrar. Balkanlardaki Türk hakimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

 

2

2

Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.    XIV-XV. yüzyıl Osmanlı askeri teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar. XIV- XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar.

 

3

2

İstanbul'un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. II. Mehmet Döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerini açıklar.

 

4

2

İstanbul'un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. II. Mehmet Döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerini açıklar.

 

5

2

Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini kavrar. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar.

 

ARALIK

1

2

Coğrafi Keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.Rönesansın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar.

 

2

2

Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin toplum yapısını analiz eder. I. Selim Döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri açıklar. Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar.

 

3

2

I. Süleyman Dönemi siyasi ve askeri faaliyetlerinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. Osmanlı Devleti'ndeki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır.

 

4

2

XV-XVI. yüzyıl Osmanlı kültür, sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar.

 

OCAK

1

2

XVII. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. Osmanlı - Avusturya ve Osmanlı- İran savaşlarının Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendirir.

Merkezi otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklar.

 

2

2

II. Osman'ın ıslahat arayışlarını açıklar. IV. Murat'ın siyasi ve askeri faaliyetlerini açıklar.Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir.

 

3

2

XVII. yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar. IV. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar.

 

4

4

. II. Viyana Kuşatması'nın sebeplerini, kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir

ŞUBAT

 

1

2

II. Viyana Kuşatması'nın sebeplerini, kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir.

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki kültür, sanat, mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir.

 

2

2

Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder. III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.

 

3

2

III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.

 

4

4

Aydınlanma Çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.

MART

1

2

Sanayi İnkılabı'nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.

 

2

2

Osmanlı - Rus ilişkilerini, Rusya'nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir. ABD'nin kurulması ile ilgili olayları açıklar.

Fransız İhtilali'nin sebeplerini ve ihtilal sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir.

 

3

2

III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar. III. Selim Dönemi Osmanlı - Fransız siyasi ilişkilerini kavrar.

 

4

2

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar.

XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir.

 

NİSAN

1

2

XIX. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir.

 

2

2

Şark meselesinin Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini kavrar. Mısır ve Boğazlar sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne yönelik politikalarını kavrar. Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder.

 

3

2

Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir.Kırım Savaşı'nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar.

4

2

Islahat Fermanı'nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir.

 

MAYIS

1

2

 I. Meşrutiyet Dönemi'ni Osmanlı Devleti'nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.

 

2

2

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonuçlarını açıklar. II. Meşrutiyet Dönemi  siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.

 

 

3

2

Osmanlı toplumunda meydana gelen değişimleri analiz eder.

4

2

Osmanlı Devleti'nde eğitim  alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. Osmanlı kültür, sanat ve mimari anlayışını kavrar.

 

5

2

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar.

 

HAZİRAN

1

2

I. Dünya Savaşı'nın sebep ve sonuçlarını açıklar.

 

2

2

I. Dünya Savaşı'nın sebep ve sonuçlarını açıklar.

 

 

Ali ÖZLÜ                                                                    Haydar ÇITLAK   

Tarih Öğretmeni                                                                                               Okul Müdürü