10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı 2015-2016

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı 2015-2016 dosyası 07-04-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı 2015-2016
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 07-04-2019
Boyut 17.41 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


A

 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … ANADOLU LİSESİ TARİH DERSİ 10/A,10/B VE 10/C SINIFLAR II. DÖNEM I. ORTAK YAZILI SORULARI

 

Adı Soyadı:                                                   Sınıf:                              No:                Aldığı         Puan:

 

SORULAR

 

 

  1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.( 40 puan)

 

         1-Yavuz Sultan Selim’in yaptığı Mısır Seferi’nin Osmanlı Devleti’ne sağladığı kazanımlardan dini ve ekonomik olanlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

 

Dini

 

 

Ekonomik

 

 

 

     2. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi’ndeki bozulmanın siyasi, askeri, ekonomik ve idari sonuçlarını yazınız.(en az 4 madde)

 

Askeri

 

Siyasi

 

Ekonomik

 

İdari

 

 

  3. II. Viyana yenilgisinin ardından oluşan kutsal ittifak’ın kurulma sebebini ve Karlofça Antlaşması’nın sonuçlarını kısaca açıklayınız.

 

 

 

   4. IV. Murat’ın Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla yaptığı ıslahatları kısaca açıklayınız.

 

 

 

 

   B) Aşağıdaki verilen cümleleri üstte verilen kelimelerle eşleştiriniz. (10 puan)

    Kelimeler: Babürname, Taç Mahal, Mimar Sinan, Süleymaniye Camii, Şehzadebaşı Camii, Sultan Ahmet Camii, Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi, Koçi Bey, Tarhuncu  Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Fatih,

1- Mimar Sinan’ın kalfalık eseri

 

2- Hindistan’daki Dünyanın yedi harikası:

 

3-Modern Anlamda İlk Osmanlı bütçesini yapan devlet adamı(Denk bütçe yapan)

 

4-Seyahatname Adlı eseri ile Ünlü Türk  bilim adamı:

 

5-Mavi çinilerinden dolayı Avrupalıların  Blue Mosque( Mavi Cami) olarak adlandırdıkları camimizin adı

 

 

C) Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y, harfini yazınız.(10 puan)

1-(   ) Osmanlı Devleti’ndeki Millet Sistemi sayesinde Müslümanlar ve gayrimüslimler huzur içine yaşamıştır.    2-(   )  Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu XVII. Yüzyıl Avrupa ‘Akıl Çağı’ olarak nitelendirilmiştir.                     3-(   ) Osmanlı’da merkezi otoritenin zayıflaması sonucu İstanbul, celali ve Eyalet Ayaklanmaları çıkmıştır.          4- (   ) IV. Murat, yeniçeri ocağını kaldırmak istediğinden dolayı katledilmiştir.                                                       5- (   ) Kanuni Döneminde 1555 yılında imzalanan Hotin Antlaşması İlk Osmanlı-İran antlaşmasıdır.                 


                                                                                                                                                                                                         D) Aşağıdaki sorulardaki doğru şıkları işaretleyiniz(40 puan)


1. Aşağıda verilen tablodaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A

Mohaç Savaşı

Kanuni Dönemi

B

Kitab-ı Bahriye

Piri Reis

C

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki üstünlüğü kabul edilmiştir.

Karlofça Antlaşması

D

Kanunname-i Ali Osman

Fatih Sultan Mehmet

E

Ekber ve Erşed Sisteminin uygulanması

Merkezi otoritenin bozulması

2. Aşağıdakilerden Hangisi II.Viyana kuşatmasından sonra kurulan kutsal ittifak Devletleri’nden değildir?

A) Avusturya        B)Malta    C) Lehistan

D) Çin                  E)Venedik

3. Aşağıdaki Savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim (I.Selim) dönemi ile ilgili değildir?

A) Turnadağ Savaşı    B) Sırpsındığı Savaşı                                           C) Mercidabık Savaşı  D) Çaldıran Savaşı                      E) Ridaniye Savaşı                                         

4. 1699 yılında Osmanlı Devleti’nin tarihte ilk defa Büyük oranda Toprak kaybettiği aşağıdakilerden hangisidir?

A Karlofça           B) Amasya   C) Ferhat paşa                    

D) Bucaş              E) Belgrat

5.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde xvıı. Yüzyılda yapılan ıslahatların genel özelliklerinden biri değildir?

 

A) Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir.

B) Kişilere bağlı kalmıştır, genel devlet politikası haline gelmemiştir.

C) Islahatlar genelde askeri alanda yoğunlaşmıştır.

D) İsyanların gerçek nedenleri araştırılmadı.

E) Avrupa’daki gelişmeler takip edilmiştir. 

 6. Aşağıdakilerden hangisi, Reform Hareketlerinin sonuçları arasında yer almaz?

A)  Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı.                           B)  Papa ve din adamlarına duyulan güven azaldı.                                          C)  Laik eğitim sistemine geçildi.                                     D) Kanuni Sultan Süleyman’ın Avrupa’da ilerlemesi yavaşladı, fetihler durdu.               E) Skolâstik düşünce yıkıldı.                     

7. Osmanlı Devleti Kırım ve Mısır’ın Fethinin ardından İpek ve Baharat yolunu ele geçirdi; ancak ekonomik açıdan istediği faydayı sağlayamadı.     Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden gelişmelerden hangisidir?

A) Fransız İhtilali        B) Reform Hareketleri

C) I.Meşrutiyet            D) II. Meşrutiyet

E) Coğrafi Keşifler

8. Osmanlı Devleti’ndeki Vakıf Sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Halkın dini, askeri ve sosyal ihtiyaçları karşılanmıştır.                                                                    B) Vakıflar Padişahlar, devlet adamları ve hayırsever iş adamları gibi zenginler tarafından kurulmuştur.                                                                    C) Vakıflardan sadece Müslümanlar faydalanabilirdi.                                                             D)  Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vakıflar sayesinde yapılmıştır.                                                                                   E)   Vakıflar sayesinde cami, medrese, kütüphane ve hastane gibi kurumlar yapılmıştır.                                              

 

 

Süre: 40’dır.  Başarılar

Tarih Öğretmeni


 


 

 

B                                                                                                                                                                         2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … ANADOLU LİSESİ TARİH DERSİ 10/A,10/B VE 10/C SINIFLAR II. DÖNEM I. ORTAK YAZILI SORULARI

 

Adı Soyadı:                                                   Sınıf:                              No:                Aldığı        Puan:

 

SORULAR

A) Aşağıdaki sorulardaki doğru şıkları işaretleyiniz(40 puan)


1. Aşağıda verilen tablodaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A

Mohaç Savaşı

Kanuni Dönemi

B

Kitab-ı Bahriye

Piri Reis

C

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki üstünlüğü kabul edilmiştir.

Karlofça Antlaşması

D

Kanunname-i Ali Osman

Fatih Sultan Mehmet

E

Ekber ve Erşed Sisteminin uygulanması

Merkezi otoritenin bozulması

2. Aşağıdakilerden Hangisi II.Viyana kuşatmasından sonra kurulan kutsal ittifak Devletleri’nden değildir?

A) Avusturya        B)Malta    C) Çin

D) Lehistan            E)Venedik

3. Aşağıdaki  Savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim (I.Selim) dönemi ile ilgili değildir?

A) Turnadağ Savaşı    B) Çaldıran Savaşı                      C) Mercidabık Savaşı  D) Sırpsındığı Savaşı                                           E) Ridaniye Savaşı                                         

4. 1699 yılında Osmanlı Devleti’nin tarihte ilk defa Büyük oranda Toprak kaybettiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amasya           B) Karlofça    C) Ferhat paşa                    

D) Bucaş              E) Belgrat

5.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde xvıı. Yüzyılda yapılan ıslahatların genel özelliklerinden biri değildir?

 

A) Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir.

B) Avrupa’daki gelişmeler takip edilmiştir.  

C) Islahatlar genelde askeri alanda yoğunlaşmıştır.

D) İsyanların gerçek nedenleri araştırılmadı.

E) Kişilere bağlı kalmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi, Reform Hareketlerinin sonuçları arasında yer almaz?

A)  Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı.                           B)  Papa ve din adamlarına duyulan güven azaldı.                                          C)  Laik eğitim sistemine geçildi.                                     D)  Skolâstik düşünce yıkıldı.                    E)  Kanuni Sultan Süleyman’ın  Avrupa’da ilerlemesi yavaşladı, fetihler durdu.

7. Osmanlı Devleti Kırım ve Mısır’ın Fethinin ardından İpek ve Baharat yolunu ele geçirdi; ancak ekonomik açıdan istediği faydayı sağlayamadı.     Bunun sebebi en önemli sebebi aşağıdakilerden gelişmelerden hangisidir?

A) Fransız İhtilali       B) Coğrafi Keşifler

C) I.Meşrutiyet           D) II. Meşrutiyet

E) Reform Hareketleri

8. Osmanlı Devleti’ndeki Vakıf Sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Halkın dini, askeri ve sosyal ihtiyaçları karşılanmıştır.                                                                    B) Vakıflar Padişahlar, devlet adamları ve hayırsever iş adamları gibi zenginler tarafından kurulmuştur.                                                                    C)  Vakıflar sayesinde cami, medrese, kütüphane ve hastane gibi kurumlar yapılmıştır.                                               D)  Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vakıflar sayesinde yapılmıştır.                                                                                   E) Vakıflardan sadece Müslümanlar faydalanabilirdi.

 

 

 


B-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.( 40 puan)

 

         1-Yavuz Sultan Selim’in yaptığı Mısır Seferi’nin Osmanlı Devleti’ne sağladığı kazanımlardan ekonomik ve dini olanlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

 

Ekonomik

 

 

Dini

 

 

 

     2. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi’ndeki bozulmanın siyasi, askeri, ekonomik ve idari sonuçlarını yazınız.(en az 4 madde)

 

Askeri

 

Siyasi

 

Ekonomik

 

İdari

 

 

  3. II. Viyana yenilgisinin ardından oluşan kutsal ittifak’ın kurulma sebebini ve Karlofça Antlaşması’nın sonuçlarını kısaca açıklayınız.

 

 

 

   4. IV. Murat’ın Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla yaptığı ıslahatları kısaca açıklayınız.

 

 

 

 

   C) Aşağıdaki verilen cümleleri üstte verilen kelimelerle eşleştiriniz. (10 puan)

    Kelimeler: Babürname, Taç Mahal, Mimar Sinan, Süleymaniye Camii, Şehzadebaşı Camii, Sultan Ahmet Camii, Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi, Koçi Bey, Tarhuncu  Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Fatih,

1- Mimar Sinan’ın kalfalık eseri

 

2- Hindistan’daki Dünyanın yedi harikası:

 

3-Modern Anlamda İlk Osmanlı bütçesini yapan devlet adamı(Denk bütçe yapan)

 

4-Seyahatname Adlı eseri ile Ünlü Türk  bilim adamı:

 

5-Mavi çinilerinden dolayı Avrupalıların  Blue Mosque( Mavi Cami) olarak adlandırdıkları camimizin adı

 

 

D) Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y, harfini yazınız.(10 puan)

1-(   ) Osmanlı Devleti’ndeki Millet Sistemi sayesinde Müslümanlar ve gayrimüslimler huzur içine yaşamıştır.    2-(   )  Kanuni Döneminde 1555 yılında imzalanan Hotin Antlaşması İlk Osmanlı-İran antlaşmasıdır.                  3-(   ) Osmanlı’da merkezi otoritenin zayıflaması sonucu İstanbul, celali ve Eyalet Ayaklanmaları çıkmıştır.          4- (   ) IV. Murat, yeniçeri ocağını kaldırmak istediğinden dolayı katledilmiştir.                                                       5- (   ) Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu XVII. Yüzyıl Avrupa ‘Akıl Çağı’ olarak nitelendirilmiştir.

Süre: 40’dır.                                                                                Başarılar

                                                                                                    Tarih Öğretmeni