10.Sınıf Psikoloji Dersi 2014-2015 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

10.Sınıf Psikoloji Dersi 2014-2015 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı dosyası 15-05-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10.Sınıf Psikoloji Dersi 2014-2015 Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen zbydzsy
Eklenme Tarihi 15-05-2019
Boyut 202.3 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

C:\Sitelerin Takibi\Dersimiz.com\2014-2015 Çalışmaları\.pngÜNİTE: 1 – PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

EYLÜL

3. HAFTA

15 - 19 EYLÜL

1

 

1

1. Psikolojinin konusunu kavrar.

2. Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar.

Müfredatın tanıtımı

A. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Psikolojinin İlgi Alanları, Konular, Örnekler

- Psikolojinin Bilim Dalı olma süreci

-Bilimsel Psikolojinin oluşmasına katkıda bulunanlar

- Bilimsel Psikolojinin kurulması ve ekoller dönemi

1. Etkinlik: Psikoloji Deyince

Soru-Cevap   

Anlatım

 

 

MEB onaylı

Lise Psikoloji

ders kitabı.

[!] Psikoloji biliminin ilgilendiği konular yaşamdan örnekler verilerek ıklar.

[!] Psikolojinin felsefeden farkı vurgular.

[!] Psikolojinin bir bilim dalı olma süreci açıklanır.

[!]Psikolojideki ekollerin günümüz psikoloji  çalışmalarına olan etkileri vurgular.

4. HAFTA

22 - 26 EYLÜL

1

 

1

3. Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amlarını kavrar.

B. Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci

-Psikolojinin Ülkemizdeki Gelişimi

C. Ölçütler ve Amaçlar

Tarihte Psikoloji”  Öğrencilerin bir  önceki ders sonunda  yapılan  görevlendirilmeleri  yoluyla, psikoloji biliminin gelişimine katkısı olmuş ülkemiz ve dünyadaki bilim insanlarının fotoğraflarını/resimlerini içeren bir  çalışma kağıdı düzenlenir.  Psikolojinin gelişim  süreci bu  resimler kullanılarak kısaca anlatılır. Etkinlik sonunda bir tarih şeridi düzenlenir.   Yaklaşımlar bu şeride tarihsel sıralamaya göre yerleştirilir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Genel Psikoloji

(Feriha Baymur)

[!] Ülkemizde v e nyada, gmişte ve günümüzde, psikoloji biliminin oluşmasına ve gelişmesine katkıda   b u l u n m u ş b i l i m i n s a n l a r ı t a n ı t ı l m a l ı , çalışmalarından örnekler verilir.

[!] Psikoloji biliminin amları vurgular. [!] Gözlenebilirlik, ölçülebilirlik ölçütleri ıklanır.

EKİM

1. HAFTA

29 EYLÜL -  3 EKİM

1

 

1

 

4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır.

     Ç.  Araştırma Yöntemleri

-Doğal gözlem

-Vaka çalışması

-Anket

-İlişkisel çalışma

-Deneysel çalışma

Araştırma yöntemleri için örnek çalışmalar örnek çaşmalar verilmelidir.

Soru-Cevap  

 Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

LYS Hazırlık Kitapları

[!] Doğal gözlem, vaka incelemesi ve anket çaşması işlenir.

[!] İlişkisel ve deneysel yaklaşımların far verilir;

psikolojinin amları  ısından  bu iki  yaklaşım değerlendirilir.

2. HAFTA

8 -  EKİM - 17 EKİM

1

 

1

5.Psikolojinin, etik kurallara uymagerektiğini kavrar.

6.Psikolojinin alt dallarını bilir.

D. Etik Kurallar

E. Psikolojinin Alt Dalları

-Temel Bilim Alt Dalları

-Uygulamalı Bilim Alt Dalları

Öğrenciler psikolojideki etik kurallarla ilgili araştırma yaparlar. Elde ettikleri bilgileri sınıfla paylaşırlar. Öğrenciler psikolojinin alt dalları sayısına göre gruplara ayrılır. Her gruba bir alt dal verilir. Öğrenciler,   grup içinde çalışarak kendi dallarını tanıtıcı ifadelerin yazıldığı kartlar hazırlar. Sınıfa getirilen bu kartlar öğretmen tarafından karıştırılarak dağıtılır. Gruplar sırayla ellerinde bulunan kartlardaki ifadeleri okur. İfadenin hangi dala ait olduğu öğrencilere buldurulur. Konu, öğretmen rehberliğinde büyük grup tartışma tekniği kullanılarak pekiştirilir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

Clifford De Morgan

Psikolojiye Giriş

[!] Psikoloji araştırmalarında ve psikolojideki uygulama alanlarında geçerli etik kurallar ıklanır.

[!] Psikolojinin ülkemizde eğitim öğretim programlarında yer alan temel bilim alt dalları (deneysel psikoloji, bilsel psikoloji,  gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji) ve uygulama alt dalları (klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, trafik psikolojisi, spor psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, din psikolojisi vb.) tanıtılır.

 

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 1 – PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

EKİM

3. HAFTA

20 - 24 EKİM

1

 

1

7. Psikolojinin iş alanlarını bilir.

F. Psikolojinin İş Alanları

-Eğitim kurumları

-Sağlık “

-Adli “

-Askeri”

-Araştırma merkezleri

-Üniversiteler

Öğrencilerin psikologların çalıştığı alanlar hakkında Internet ortamında inceleme yapmaları istenir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Karşılaştırma

Clifford De Morgan

[!] Psikologların çalıştıkları alanlar ve kurumlar (eğitim, sağlık, adli, askerî kurumlar, üniversiteler ve araştırma merkezleri vb.) tanıtılır.

 

4. HAFTA

27 - 31 EKİM

1

 

1

8. Psikoloji ile diğer bilim dalları arasında ilişki kurar.

G. Diğer Bilimlerle İlişkileri

-Biyoloji bilimleriyle ilişkileri

-Sosyal bilimlerle “

-Teknik bilimlerle “

 

Atatürk’ün Kişiliği ve Kişisel Özellikleri

 

Soru-Cevap   

Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

Psikolojiye Giriş

[!] Psikolojinin doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu biyoloji bilimleri (biyoloji, fizyoloji,  zooloji, genetik, vb.) ve sosyal (sosyoloji, antropoloji vb.) bilimler arasındaki ilişki belirtilir.

KASIM

1. HAFTA

3 - 7 KASIM

1

 

1

ÜNİTE: 2 – PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

 9. Davranışın oluşum sürecini fark eder.

10.Psikolojik süreçlerle biyolojik ya ve süreçler arasında ilişki kurar.

11. Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tarşır.

A. Davranışın Oluşumu

-Uyarıcılar, Davranışlar ve Ara değişkenler

-Beden/ zihin sorunu

 

B. Psikolojik Süreçlerle Biyolojik yapı ve Süreçlerin İlişkisi

 

C. Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçler ve Davranışa Etkisi

Öğrencilerin davranışların temelinde yatan süreçleri fark etmeleri, bunlarla ilgili örnekler vermeleri sağlar.

Görme ve işitmenin, dil  ve konuşmanın, hareketlerin beyindeki alanlarını gösteren resimler bulunur.   Bunlar öğrencilere gösterilir,  söz konusu alanların hasar görmesi durumunda neler olabileceği anlatılır. Yürüme, konuşma, şiir ezberleme, şarkı söyleme ve basketbol oynamayı öğrenmede kalıtım ve çevrenin göreli etkileri sınıfta tartışılır.

Tartışma konusuyla ilgili, birbiriyle farklı iki önerme oluşturularak tahtaya yazılır. Öğrencilere tartışma konusu olarak verilen önermelere ne derece katıldıkları sorulur ve öğrencilerin düşüncelerini Tamamen Kalıyorum, “Kalıyorum, “Kararsızım, “Katılmıyorum” ve Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde ifade etmeleri istenir. Öğrencilere teker teker söz verilerek, düşüncelerini ıklamaları istenir. ıklamaları bütün sınıfın dinlemesi sağlar. Öğrencilerin düşüncelerini değiştirebilecekleri ifade edilerek bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları için çaba gösterilir.

Soru-Cevap  

 Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

[!] Resim ve şemalar kullalarak psikolojik süreçler ve davranışların beyin yaları ve genlerle ilişkisi ıklar.

[!] Davraşın oluşum şemasının temelinde uyarıcı ve davranış ilişkisi olduğu üzerinde durulur.

[!] Duyum, algı, öğrenme, bellek, hatırlama, kişilik vb. psikolojik reçlerin uyarıcı ve davranış arasında yer aldığı belirtilir.

[!] Davraşların hemen hemen tümünde hem kalıtım hem de çevrenin (doğtan ve edinilmdonanımın) etkili olduğu ıklanmalı, ancak bunların etkilerinin göreli olduğuna işaret edilir.

[!] Çevre teriminin fiziksel, sosyal ve kültürel boyutlarının olduğuna dikkat çekilir.

 

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 2 – PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

KASIM

2. HAFTA

10 - 14 KASIM

1

 

1

12. Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar.

13. Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar.

Ç. Yaşam Boyu Gelişim

Gelişim Dönemleri

a. Yenidoğan

b. Bebeklik ve Çocukluk

2. Etkinlik (Daha Gelişecek miyiz?)

gerçekleştirilecek.

3. Etkinlik (Gelişim Görevleri) gerçekleştirilecek

Soru-Cevap

Anlatım

Karşılaştırma

Clifford De Morgan

Psikolojiye Giriş

 

[!] Farklı psikolojik sürlerin   gelişiminin farklı dönemlerde (olumlu veya olumsuz)  tamamlandığı gösterilmelidir. Öğrenciye, yürümenin gelişiminin bebeklik çağında; kavramsal öğrenme ve hipotez kurmanın ise ergenlikte tamamlandığı, sağlıklı yaşlanan bireyin irdeleme yeteneğinin ileri yaşlılığa kadar devam ettiği, çaşma belleğinin yaşlılıkla olumsuz etkilendiği anlatılır.

[!]  Fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimin bir bütünlük içerdiği vurgular.

[!] Yenidoğan- bebeklik- çocukluk - ergenlik- yetişkinlik-yaşlılık dönemlerindeki gelişimsel özellikler (fiziksel, bilişsel, ahlaki vb.) vurgular.

 [!] Bilişsel (Piaget) ve ahlaki (Kohlberg) gelişim kuramları anlatılır.

[!] Bebeklik ve çocukluktaki temel görevler içerisinde bağlılık ve bağımlılık kavramları vurgular.

 

3. HAFTA

17 - 21 KASIM

1

 

1

14. Ergenlik döneminde ortaya çıkan hızlı değişimin, gelişme sürecinin bir parçası olduğunu fark eder.

15. Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır.

16. Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler.

D. Ergenlik Dönemindeki Hızlı Değişim, Dönemin Temel Özellikleri ve Dönemi Etkileyen Etmenler

-Ergenlik

-Yetişkinlik

-Yaşlılık

-Bilişsel ve ahlaki gelişim kuramları

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

 

I. Dönem I. Yazılı Yoklama

 

 4. Etkinlik (Değişiyorum - Gelişiyorum) gerçekleştirilecek.

Soru-Cevap   

Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı

Lise Psikoloji

ders kitabı

[!] Bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki gelişimler vurgular.

[!] Ergenlik dönemi görevlerine (kimlik gelişimi, ebeveyn ve akranlarla olumlu ilişki kurma vb.) vurgu yapılır.

[!] Ergenin kimlik oluşumu sürecinde, rol karmaşası ile kuşaklarara çatışmaların etkileri vurgulanarak, bu etkilerin nedenleri üzerinde durulur.

[!]Grubun ergen üzerindeki etkisi vurgular.

 

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 2 – PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

KASIM

4. HAFTA

24 - 28 KASIM

1

 

1

 

17.Duyumun özellikleri ve temel duyum bilgileri ile bilginin başlangıcı arasındaki ilişkiyi görür.

18. Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir.

E. Duyum ve Duyumun Özellikleri

-Tanımı

-Duyu organları ve duyumlar

F. Uyarılma ve Uyarıcı Tekrarının Etkileri

-Aşırı ve Yetersiz uyarılma

Duyu organlarının işlevde bulunmamasının bireyi nasıl etkileyebileceği, hipotetik örnekler üzerinden tartışılmalıdır.

Karanlık bir ortamdan ışıklı bir ortama geçen bireyin görme sorunu yaşaması,  duyusal yoksunluk ve sosyal  ilişki yokluğu, bir insanın kendi isteği dışında tek başına yaşamak zorunda kalma gibi fiziksel uyarıcı eksikliği ve sosyal yalıtımın etkisine ilişkin örneklerden yola çıkılarak aşırı veya yetersiz uyarılmanın birey üzerindeki etkisi tartışılır.

Soru-Cevap   

Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

Clifford De Morgan

Psikolojiye Giriş

[!] Duyumların sadece rme, işitme, tat alma, koku ve denge duyumundan ibaret olmadığı; kas,   kas kirleri, iç organlardan gelen duyumlarla ciltteki organların verdiği acı-ağrı, sıcak-soğuk ve basınç duyumlarının da bulunduğu anlatılır.

[!] Bunların yaşam için önemi, örneklerle tartışılır.

[!] Duyusal eşik verilir.

[!] Görme, işitme ve diğer duyumların bilgisi verilir.

[!] Aşırı ve yetersiz uyarılmanın birey üzerinde olumsuz etkisinin olduğu vurgular.

ARALIK

1. HAFTA

1 - 5 ARALIK

1

 

1

19. Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlaşmanın etkilerini anlar.

F. Uyarılma ve Uyarıcı Tekrarının Etkileri

-Alışma ve duyarlılaşma

Öğrencilerin bu iki sürecin birbirine ters olduğunu anlamasağlanmalıdır. Alışmada,  ayetkiyi elde etmek için daha yüksek uyarıcı şiddetlerine gereksinim varr. Duyarlaşmada ise daha önce etkili olmayan düşük uyarıcı şiddetlerinin etkili hâle gelmesi söz konusudur.

 5. Etkinlik (Otobüste!) gerçekleştirilecektir

Soru-Cevap  

 Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

Clifford De Morgan

Psikolojiye Giriş

[!] Duyumlar için geçerli olan alışkanlık ve duyarlaşmadaki ortak ögenin,     uyarıcıların tekrarlanması olduğu vurgular.

 

2. HAFTA

8 - 12 ARALIK

1

 

1

20. Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar.

21. Algıyı etkileyen etkenleri ıklar.

22. Duyum ve algı arasındaki farkı kavrar.

G. Algılama: Uyarıcıları Anlamlandırma Süreci

-Nesne algılama

-Algısal değişmezlik

-Derinlik algısı

-Algı yanılsamaları

-Şekil zemin algısı

-Örgütleme ilkeleri

- Algıyı Etkileyen Etmenler

- Duyum ve Algı Arasındaki Farklar

Sınıfa algılamadaki örgütleme ilkelerini gösteren resim ve şemalar getirilir. Öğrencilerin bu resim ve şemalarda geçerli olan algılama ilkelerini belirtmeleri istenir.

Sınıfa resim öğretmeni, mimar, müzisyen, fotoğrafçı, reklamcı vb. mesleklerin uzmanları davet edilir ve bu kişilerin çaşmalarında algılama ilkelerinden nasıl yararlandıkları konusunda öğrencileri bilgilendirmeleri istenir.

Örnekler verilerek öğrencilerin duyum ve algı arasındaki farkı kavramaları sağlanır.

Öğrenciler,güdülenme konusunda araştırma yaparak elde ettikleri verileri sınıf ortamında paylaşır. Paylaşım sırasındaki örneklerden yola çıkarak güdülenme kavra ıklanır. Güdülenmeyi ortaya çıkaran etkenler sınıfta tartışılarak listelenir. Dürtü ve güdülerin hiyerarşik yapı ıklanır.

Soru-Cevap  

 Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

Genel Psikoloji

(Feriha Baymur)

[!] Nesne algılama, algısal değişmezlikler ve derinlik algısı açıklar.

[ !]Algı yalsamaları ıklanarak örnekler verilir. [!] Algılamanın örgütleme ilkeleri resim ve şemalardan hareketle buldurulur.

[!] Şekil-zemin ilişkisi, devamlılık-benzerlik, yakınlık- uzaklık vb. algılama prensiplerine yer verilir.

[!] Algıyı etkileyen sosyal, çevresel değişkenliklerin ve bu bağlamda dikkatin, gmiş yaşantıların, beklentilerin, dürtü ve güdünün algılama üzerindeki etkisine yer verilir.

 

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 2 – PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ARALIK

3. HAFTA

15 - 19 ARALIK

1

 

1

 

 

23. Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder.

 

24. Güdülenmiş davranışı güdülenmemiş davranıştan ayırt eder.

H. Güdülenme

a. Tanımı

b. Pekiştireçler

c. Dürtüler

Öğrencilerden, yüksek performans gösterilerek sonuca ulaşılan,  isteksizlik nedeniyle sonuca

ulaşılmayan, görevin yarım bırakıldığı, güdülenmiş ve güdülenmemiş davranış örnekleri listelemeleri istenir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

MEB onaylı

Lise Psikoloji

ders kitabı

 

[!]Duyum ve algı, bilinçlilik ısından değerlendirilir.

[ !] Güdülenme reci örnekler üzerinden ıklar.

[!] Olumlu ve olumsuz pekiştireçler ile ödül ve ceza örneklendirilerek ıklanır.

[!] Dürtüler, uyarıcı kaynaklı güdüler ve sosyal güdülerin etkisi ile gerçekleşen davranışlar örneklendirilir.

4. HAFTA

22 - 26 ARALIK

1

 

1

25. Kendi potansiyelini

gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar.

H. Güdülenme

d. Uyarıcı Kaynaklı güdüler

e. Öğrenilmiş/ Sosyal güdüler

f. Güdülenmiş davranışın güdülenmemiş davranıştan farkı

Öğretmen, öğrencilerin bireyin kendini taması” ile ilgili düşüncelerini öğrenir.

Soru-Cevap

Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

LYS Hazırlık Kitapları

 

[!] Güdüler hiyerarşisi, fiziksel, duygusal, bilişsel özellikler ve yetenekler ele alınır.

 

5. HAFTA

29 ARALIK  - 02  OCAK

1

 

1

26. Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder.

I. Duygular

-Tanımı

- Duygular ve Genel uyarılmışlık hali

-Haz, Korku, Kaygı, Öfke

Öğrencilerin ders kitaplarından, bilinen edebiyat eserlerinden veya sınıfın çoğunun seyretmiş olduğu filmlerden duygu örnekleri vermesi istenir.

Soru-Cevap  

 Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

Clifford De Morgan

Psikolojiye Giriş

[!] Duygularla genel uyarılmışlık hâlinin ilişkisi ıklar.

[!] Haz, korku, kaygı, öfke, saldırganlık gibi duygular tartışılır.

[!] Psikoloji biliminde, sadece gözlenebilir ve ölçülebilir nitelikteki duyguların ele alındığı; bu ölçütleri taşımayan örneğin sevgi, merhamet, utanma gibi duyguların üzerinde çalışılamağı vurgular.

[!] Duyguların dürtü ve güdülenme ile olan ilişkisi irdelenir.

OCAK

1. HAFTA

05 - 09 OCAK

1

 

1

 

27. Duyguların davranışlarımıza etkisini fark eder.

- Duyguların Davranışa Etkisi

-Saldırganlık

-Duygu kontrolü

-Duyguların ifadesi

 

I. Dönem  II. Yazılı Yoklama

Öğrencilerden, bir hafta boyunca yazılı ve görsel basını izlemeleri istenir. Duygu ve heyecanları kontrol edememeden kaynaklanan olumsuzluklar (düğünlerde, trafikte, mlarda, ani öfke nöbeti vb. kaynaklanan olaylar) sınıfta tartışılır.

Soru-Cevap  

 Anlatım

Clifford De Morgan

Psikolojiye Giriş

[!] Duyguların kontrolü üzerinde durulmalıdır.

 [!] Duyguların sözel ve sözel olmayan ifadesi ıklanır.

[!] Beden dilinin duyguların ifadesindeki önemi vurgular.

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 2 – PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

OCAK

2. HAFTA

12 - 16 OCAK

1

 

1

28. Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını ayırt eder

İ. Bilinç, Bilinçaltı

Dikkat

Öğrenciler, çok önemli bir sınava çalışırken başka uyarıcıların bilinç düzeyinde algılanıp algılanmadığını, uyuyan bir kişinin bilinçli olup olmağını anlamak için gözlemler yaparlar ve vardıkları sonuçları nıfta tartışırlar.

Soru-Cevap  

 Anlatım

Karşılaştırma

Örneklendirme

İnsan ve İnsanlar

(Çiğdem Kağıtçıbaşı)

[!] Bilinç ve bilinçsizliğin kategorik olmağı, bilinçliliğin farklı düzeyleri olduğu (dikkatli uyanıklık, gevşek uyanıklık, hafif uyku vb.) vurgular.

3. HAFTA

19 - 23  OCAK

1

 

1

29. Dikkati tanımlar ve dikkat rlerini ayırt eder.

30. Bilinçlilik türlerini öğrenir.

 

- Farklı Bilinç Durumları

- Bilinç ve Bilişi etkileyen maddeler

 

Dönem Sonu Genel Değerlendirme

Öğretmen sınıf ortamında gerçekleşebilen ve dikkatin değişik türlerini içeren örnekler hazırlar. Öğrencilerden başka örnekler bulması istenir.

Öğretmen bilinç durumları ile ilgili bir sunum hazırlayarak sınıfta öğrencilerle paylaşır.

Soru-Cevap  

 Anlatım

Örneklendirme

 

LYS Hazırlık Kitapları

[!] Öğrenciler dikkatin, duyumdan bellek ve öğrenmeye kadar tüm bilsel süreçleri etkileyen bir üst süreç olduğu kavrar.

[!]  Farklı bilinç durumları (uyku, rüya, hipnoz, meditasyon vb.) örneklendirilir.

[!] Bilinç, biliş ve duygularda maddelerin etkisi olduğu açıklar.

YARIYIL TATİLİ

ŞUBAT

2. HAFTA

09 - 13 ŞUBAT

1

 

1

31. Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farayırt eder.

32. Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir.

J. Sosyal Etkiler

 

- Sosyal Psikolojinin tanımı ve Sosyolojiden Farkı

Düşünme araçlarının neler olabileceği konusu tartışılır. Konunun örneklerle açıklanması istenir.

Öğrencilerin, düşünerek ve düşünmeden yaptıkları davranışların sonuçlarını değerlendirmeleri istenir.

Doğru karar vermede, düşünmenin önemi tartışılır.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Genel Psikoloji

(Feriha Baymur)

 

Grup ilişkileri

(Sibel Arkonaç)

[!] Sosyal psikolojinin olayları ele alış biçiminin sosyolojiden farkı vurgular.

[!] Sosyal biliş türleri arasında şemalar ve yüklemenin olduğu üzerinde durulur.

[!]Tutum ve ön yargılar açıklar.

 

 

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 3 – ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ŞUBAT

3. HAFTA

16 - 20 ŞUBAT

1

 

1

33. Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder.

- Sosyal Biliş ve Önyargılar

 

- Sosyal ve Kültürel Etkiler

Öğrencilerden aile, arkadaş, toplum, moda, medya gibi sosyal çevrelerin davranışlara etkileri konusunda dergi, gazete ve televizyonda yer alan haber ve programlardan yararlanarak araştırma yapmaları istenir. Öğrenciler bu etkilere ilişkin sunumlar yapar. Öğretmen, haber ve programlarla ilgili yorum gerektiren soruları hazırlar ve öğrencilerin bunları cevaplamasını ister. Gelen yanıtları değerlendirir ve sentezlemeye çalışır. Öğrencilerden sunumlarını kompozisyon hâline getirmeleri istenir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Karşılaştırma

 

LYS Hazırlık Kitapları

[!] Birey – kültür ilişkisi vurgulanarak aile, arkadaş, toplum, moda, medya vb. sosyal çevrenin, bireyin davranışlarına etkisi ele anır.

[!]Sosyal ve kültürel etki türleri vurgulanır. [!]Roller ve beklentiler açıklanır.

4. HAFTA

23 - 27 ŞUBAT

1

 

1

34. Öğrenmeyi örneklendirerek ıklar.

35. Öğrenme rlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir.

       A.  Öğrenme

- Öğrenme türleri

-Koşullama yoluyla öğrenme

- Klasik koşullama

-Edimsel koşullama

Öğretmen, öğrencilere hem öğrenilmiş hem de öğrenme ürünü olmayan örnek olaylar sunar. Öğrenciler bu örnek olayları tarşarak öğrenilmiş davranışlarla öğrenilmemiş davraşları karşılaştırırlar.

Öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranışlardan örnekler vererek öğrenmeyi ıklarlar. Öğrencilerden, öğrenme türleri ile ilgili araştırma yapmaları ve bu araştırmaları derleyerek bir sunu hazırlamaları istenir. Hazırlanan sunular sınıfta paylaşılır. Yalan sunumlardan yola çıkılarak hangi davranışlar hangi öğrenme yoluyla kazalabileceğine dikkat çekilir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

 

MEB onaylı

Lise Psikoloji

ders kitabı

[!] Öğrenilmiş davranışlar ile içgüdüsel ve refleks türü davranışlar örnek verilerek bunlar arandaki farklar buldurulur.

[!]Temel öğrenme rleri verilir. [!]Öğrenme rlerinin davranışlarımızı biçimlendirmedeki rolü (sosyalleşmede model alarak öğrenmenin etkisi gibi) işlenir.

MART

1. HAFTA

02 - 06 MART

1

 

1

 

35. Öğrenme rlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir

- Öğrenme türleri

-Bilişsel öğrenme

-Örtük öğrenme

-Model alarak öğrenme

-Kavrayarak öğrenme

 

Soru-Cevap  

 Anlatım

Örneklendirme

Genel Psikoloji

(Feriha Baymur)

[!] Temel öğrenme rleri verilir. [!] Öğrenme rlerinin davranışlarımızı biçimlendirmedeki rolü (sosyalleşmede model alarak öğrenmenin etkisi gibi) işlenir.

 

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 3 – ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

MART

2. HAFTA

09 - 13 MART

1

 

1

36. Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler.

37. Öğrenme stratejilerini bilir ve bunlardan yararlar

38. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrar.

- Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler

6. Etkinlik (Benim de Hipotezlerim Var! ) gerçekleştirilecektir. Öğrenciler öğrenme stratejilerini araştırırlar. Önceden bildikleri öğrenme stratejileriyle yeni öğrendiklerini karşılaştırırlar. İleri yaşlarda meslek edinmiş ya da akademik eğitimine devam eden kişilerden hayat boyu öğrenmeye ilişkin düşüncelerini öğrencilerle paylaşmaları istenir. Öğrencilerin yaşağı çevredeki yetişkin ve yaşlılarla her yaşta öğrenmenin önemi üzerinde, görüşme/röportaj yapmaları istenir. Yapılan çalışmalar sınıfta paylaşılır.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Karşılaştırma

 

LYS Hazırlık Kitapları

[!] Biyolojik ve sosyo-kültürel etkenlerin öğrenmeyi nasıl etkilediği vurgulanır. [!] Öğrenilmiş çaresizlik üzerinde durulmalıdır. [!] Öğrenmenin en azından üç etkenin (birey, öğrenme malzemesi, öğrenme yöntemi)  sonucu olduğu açıklar. [!] Öğrenciler hangi stratejinin, hangi öğrenme görevinde yararlı olacağını değerlendirir. [!] Öğrenmeyi öğrenme becerisinin önemi vurgular. [!] Aktif öğrenme teknikleri vurgular. [!] rk mil eğitiminin temel ilkelerinden olan reklilik” veher yerde eğitim” ilkeleri vurgular.

3. HAFTA

16 - 20 MART

1

 

1

39. Bellek türlerini ıklar

40. Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar.

B. Bellek Türleri

-Duyusal bellek

-Kısa süreli bellek

-Uzun “        

-Örtük         

 

- Öğrenme – Bellek – Hatırlama İlişkisi

Öğretmen, görsel araçlardan da yararlanarak bellek,  belleğin işleyişi ve bellek türleri üzerinde öğrencilere bir sunum yapar.  Öğrencilerden hangi bellek türünü daha çok kullandıklarını bir kâğıda yazmaları;  daha sonra da sonuçları, ay görevi yerine getirm olan arkadaşınınkilerle karşılaştırmaları istenir. Öğretmen öğrencilerden, ilk sınavda sorduğu soruları bir başkasından yardım almadan hatırlamalarını ve bir kâğıda yazmalarını ister. Daha sonra öğretmen, ilk yazılıda sorduğu soruları tahtaya yazar ve öğrencilerin bunlardan kaç tanesini hatırladıklarını belirlemelerini ister. Hatırlanamayan soruların üzerinde durulur ve bunların hatırlanamamasının nedenleri üzerinde düşünülür. Bilgisayarın lem yapma ve dosyalama sistemi ile kütüphanelerdeki sınıflama sistemi örnek gösterilerek hatırlamayı kolaylaştıran yöntemlere işaret edilir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Karşılaştırma

Clifford De Morgan Psikolojiye Giriş

[!] Farklı bellek türleri (duyumsal bellek, kısa süreli bellek, çalışma belleği, uzun süreli bellek vb.) olduğu açıklanır.

[!] Unutmanın nedenleri vurgulanır ve hatırlamada kodlama ve depolamanın önemi ıklanır.

[!] Belleği geliştirme teknikleri verilir.

4. HAFTA

23  -  27 MART

1

 

1

 

 

41. Düşünmenin yapı taşlarını örneklerle ıklar

42. Dilin düşünmedeki rolünü kavrar.

C. Düşünmenin Yapıtaşları

 

II. Dönem  I.Yazılı Yoklama

Düşünmenin yapı taşlarının neler olabileceği konusu tartışılır. Konunun örneklerle ıklanması istenir. Öğrencilere bir düşünme konusu verilir. Öğrencilerin bu düşünceyi kelime ve cümleler kullanmadan ifade etmeleri istenir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

 

Clifford De Morgan Psikolojiye Giriş

[!] Düşünmenin yapı taşları (imge, sembol, kavram ve kategori) ele alınır.

[!] Düşünmede dil ve dilsel becerilerin önemi vurgulanır.

NİSAN

1. HAFTA

30 MART - 03 NİSAN

1

 

1

43. Doğru karar vermede irdelemenin önemini tartışır.

- Dil ve Düşünme

 

Ç. İrdeleme, Karar Verme ve Problem çözme

Öğrencilerden düşünerek ve düşünmeden yaptıkları davranışları,sonuçları ısından değerlendirmeleri istenir. Karar vermede; yaşantı, deneyim ve birikimleri şünce zgecinden girme süreçleri sınıfta paylaşılır. Bu paylımlardan hareketle öğrencilerin karar verme stratejilerini düşünmeleri istenir. Doğru karar vermede düşünmenin önemi 4 - 6 kişilik vızıltı gruplarında tartışılır. Ulılan sonuçlar grup temsilcisi tarafından sınıfla paylaşılır.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Clifford De Morgan Psikolojiye Giriş

[!] İrdeleme, karar verme ve problem çözme ıklanır.

 

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 3 – ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

NİSAN

2. HAFTA

06- 10 NİSAN

1

 

1

44. Zekâ kavramını değerlendirir

45. Zekâ rlerini ayırt eder.

D. Zeka ve Yaratıcılık

-Zeka nedir?

-Zekada kalıtım ve çevrenin rolü

-Zekanın ölçülmesi

-Zeka düzeyleri

-Zeka türleri

Öğretmen zekâya ilişkin farklı görüşleri derleyerek sınıfa sunar. Öğrencilerin bu konuya ilişkin düşüncelerini alır. Zekâ ve zekâyı etkileyen etkenler sınıfta tartışılır.

Öğrencilerin insanlık tarihinin gelişimine katkıda bulunmuş olan zeki insanların, ze ürünü çalışmalarıyla ilgili bilgileri sınıfa sunmaları sağlanır. Bu ürünlerin ve katkıların çeşitliliğinden yola çıkılarak öğrencilerin ze çitlerini bulmaları istenir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Karşılaştırma

Clifford De Morgan Psikolojiye Giriş

[!] Zekânın tanımı ve zekâyı etkileyen etkenler

(kalıtım ve çevre) ıklar.

[!] Zekânın ölçülebilir nitelikte olduğu ve zekâ testlerinin yalnızca uzmanlar tarafından uygulanma gerektiği vurgulanarak zekâ testlerine örnekler verilir.

[!] Zekânın düzeyleri olduğu fark ettirilir. [!] Çoklu zekâ bileşenleri ıklar. [!] Zekâ türlerinden sözel, görsel-mekânsal ve duygusal ze üzerinde durulur. [!]Her bireyde farklı bir ze türünün baskın olabileceği vurgulanır. [!] Ülkemizde ve nyadaki bilim insanı, devlet adamı, sanatçı, düşünür gibi kişilerin hayatlarından ve ze ürünü çalışmalarından örnekler verilir.

3. HAFTA

13 - 17 NİSAN

1

 

1

 

46. Bireyin yaşamında zekâ ve yaracılığın etkisini analiz eder.

- Atatürk ve Zeka

- Yaratıcılık

Öğrencilerden Atarkün yetenek ve ze özelliklerini ortaya koyan bir proje hazırlamaları istenir.

Soru-Cevap  

 Anlatım

Örneklendirme

MEB onaylı

Lise Psikoloji

ders kitabı

[!]Atarkün zekâ ve yaracılığına örnekler verilir.

SÜRE

ÜNİTE: 4 – RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ

NİSAN

4. HAFTA

20 - 26 NİSAN

1

 

1

47. Kişilik, kişilik gelişimi ve onu şekillendiren etkenleri tartışır.

A. Kişilik Gelişimini Etkileyen Etmenler

-Tanımı

-Kişiliğin gelişimi

-Kişiliğin şekillenmesi

 

Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi ve Milli Egemenlik

Öğretmen iki üç hafta öncesinden “ Kişiliği Oluşturan Etkenler’’ konusunu 5–6 kişilik bir gruba  görev olarak verir. Bu grup konuyla ilgili araştırmayapıp sınıfa sunar.

Sınıftaki diğer öğrenciler konuya hazırlanır ve sorular belirler. Bütün grup üyeleri sunumlarını yaptıktan sonra, dinleyici konumundaki öğrenciler, hazırladıkları soruları sorar. Soruların cevapları alındıktan sonra, sınıa tarşılarak konu özetlenir.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Karşılaştırma

Genel Psikoloji

(Feriha Baymur)

[!] Kiliğin bireye özgü bir düşünüş, duygu ve davranış biçimi olduğu vurgular.

[!] Kişiliğin bireyin biriciklikini oluşturduğu açıklar.

[!] Kişiliği şekillendiren koşullama, aile etkileri, bilişsel ve sosyal koşullara değinilir.

5. HAFTA

27 NİSAN - 01 MAYIS

1

 

1

48.Kişilik konusundaki kuramları tar.

B. Kişilik Kuramları

-Psikodinamik kuram

-Sosyal davranış “

-Fenomenolojik yaklaşım

 

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Eğitim Psikolojisi

(İ. Ethem Başaran)

[!] Psiko-sosyal ve psikanalitik kuramla fenomenolojik yaklaşıma yer verilir.

 

 

logo

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

ÜNİTE: 4 – RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR  - ETKİNLİKLER

Öğrenme  - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

MAYIS

1. HAFTA

04 - 08  MAYIS

1

 

1

 

49. Bireysel farklılıkları tanır ve bu farklılıklara

saygı duyar.

50. Kişiliğin ölçülebilir bir nitelik olduğunu fark eder.

C. Bireysel Farklılıklar

 

Ç. Kişilik Değerlendirmesi

Öğretmen, tahtaya Her insan bir dünyadır.” sözünü yazar. Öğrencilerden bu sözün kendilerine neyi çağrıştırğını ifade etmelerini ister. Bireylerin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal yönlerden farklı olduğunu örneklerle anlatılır.

Öğretmen sınıfa kişiliği ölçmede kullalan bir ölçek (test örnekleri )  getirir ve bunu sınıfa tatır (Ölçekler, psikoloji öğretmenlerinin kullanımına ık olanlar arasından silmelidir).

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Karşılaştırma

Eğitim Psikolojisi

(İ. Ethem Başaran)

[!] Duygusal, bilişsel, sosyal ve fiziksel, farklılıklar vurgular.

[!] Kilik testi çeşitleri ıklar.

2. HAFTA

11 - 15 MAYIS

1

 

1

51. Stresin nedenlerini örneklendirir.

52. Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder.

53. Günlük yaşamda kullalan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir.

D. Stres

a. Stres nedir?

b. Kaynakları, türleri

c. Günlük Yaşama etkileri

d. Başa Çıkma Davranışı

e. Savunma Mekanizmaları

Strese neden olan etkenler tartışılır. Öğrencilerden strese neden olan etkenlerle ilgili örnekler vermeleri istenir.

 Aşağıdaki atazlerinde ne tür çatışmaların bulunduğu öğrencilerle birlikte yorumlar. Öğrencilerden çatışmalara başka örnekler vermeleri istenir. Örnek atazleri: ‘‘Gülü seven dikenine katlar.‘‘Ne yârdan gilir, ne serden.’, ‘‘Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.Öğrencilerden stres yaşağı anlardaki durumları ile stres yaşamadığı anlardaki durumlarını karşılaştırmaları istenir. Buna ilişkin bir çizelge oluşturulabilir.

7. Etkinlik (Siz Olsaydınız Ne Yaparnız?)

gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin, bir hafta boyunca yazılı ve görsel basını izlemeleri istenir. Öğrenciler stres yaratıcı nitelikte buldukları haberleri sınıfa getirirler ve bunlar sınıfta değerlendirilir. Öğretmen başa çıkma davranışlarına ve savunma mekanizmalarına örnekler verir. Öğrencilerden başka örnekler düşünmeleri istenir ve bunlar sınıfta paylaşılır.

Soru-Cevap   

Anlatım

Örneklendirme

Karşılaştırma

MEB onaylı

Lise Psikoloji

ders kitabı