10.Sınıf Lise Tarih 2013*2014 Yılı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

10.Sınıf Lise Tarih 2013*2014 Yılı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları dosyası 11-07-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10.Sınıf Lise Tarih 2013*2014 Yılı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
Kategori 10. Sınıf Matematik
Gönderen zeliha3456
Eklenme Tarihi 11-07-2019
Boyut 20.61 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

B GRUBU

Adı      :

2012–2013 ÖĞRETİM YILI

SAMANDIRA TEKNİK LİSESİ VE ENDTÜSTRİ MESLEK LİSESİ

TARİH DERSİ

10. SINIFLAR

I.DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

ALDIĞI NOT

Soyadı:

YAZIYLA

RAKAMLA

No       :

 

 

Sınıfı   :

SORULAR

A. AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARINI ALTINA YAZINIZ. (6x10= 60 Puan)

1- Kalemiye sınıfının görevlerini açıklayınız. (10p)

2- Salyanesiz eyaletler hakkında bilgi veriniz. (10p)

3- Coğrafi Keşiflerin sonuçlarını yazınız. (10p)

 

4- Turnadağ Savaşı’nın önemini yazınız. (10p)

5- Roma-Germen İmparatoru Şarlken’in Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politika hakkında bilgi veriniz. (10p)

6- Reform hareketlerinin sonuçları hakkında bilgi veriniz. (10p)


 

B. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ. (5X2=10 Puan)

1- ___________________, anayollar üzerindeki geçitlerin denetimini yapıyor ve güvenliği sağlıyordu.

2- ______________ Mahkemesi, Katolik kilisesine bağlı bir mahkeme sistemidir.

3- Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin öğretmenlerine __________ denirdi.

4- Eflak ve Boğdan beylerine _______________ denirdi.

5- Hükümdar, devlet büyüğü, vb. bir kişiye dayanan soy ve büyük aileye _____________ denirdi.

 

C. AŞAĞIDAKİ İFADELERİN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA (D), YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA İSE (Y) YAZINIZ. (5x2=10 Puan)

1- Kazalardaki yönetim işlerinden beylerbeyi sorumludur.      (     ) 

2- Top arabacıları ocağı, topların taşınması için gerekli top arabalarını yaparlardı.   (     )

3- 1571’te Kıbrıs fethedilerek Doğu Akdeniz’deki üstünlük kesinleşmiştir.    (     )

4- Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonlar ilk defa Fransızlara verilmiştir.     (     )

5- II. Bayezit döneminde Cem Sultan Olayına başka devletlerin karışması ile dış mesele haline gelmiştir. (     )

 

D. AŞAĞIDAKİ SORULARDA UYGUN OLAN ŞIKKI İŞARETLEYİNİZ.  (4x5= 20 Puan)

1- Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur?

A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi

B) İstanbul’un kuşatılması

C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması

D) Bizans’ın vergiye bağlanması

E) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi

 

2- Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kısa zamanda ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının yapılması

B) Osmanlı devletinin takip ettiği iskân politikası

C) Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması

D) Anadolu Beyliklerinin devamlı olarak Osmanlı Devletine yardım etmeleri

E) Katolik ve Ortodokslar arasında mezhep çatışmaları

 

3- Aşağıdaki Padişahlardan hangisi döneminde Divan-ı Hümayun’a padişahların başkanlık etmesi uygulaması sona ermiştir?

A) II. Mehmet

B) Orhan Bey

C) Kanuni

D) Yavuz

E) II. Murat

 

4- Yavuz döneminde ele alınan "Süveyş Kanalı"nı açma giri­şimi Sokullu Dönemi'nde yeniden gündeme gelmesine
karşın başarılamadı.

Bu proje ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır ?

A) Hazar Denizi'ni geçerek bölgedeki Türk ve Müslüman­larda bütünleşmek

B) İpek Yolu'na işlerlik kazandırmak

C) Gerek ticari kazanç sağlamak, gerekse İslam devlet­lerini Portekiz baskısından kurtarmak

D) Venedik ve Cenevizlilerin bölgedeki egemenliğine son vermek

E) Kırım Hanlığı'na gerekli dersi vermek

 

 

NOT: Soruların doğru cevaplarına karşılık gelen puanlar yukarıda yazılmıştır. Sınav süresi bir ders saatidir. Başarılar…

 

Ömer DAVRAN

Tarih Öğretmeni