10.Sınıf Kimya 2012-2013 1.Dönem 2.Yazılı Soruları / 10.1.2

10.Sınıf Kimya 2012-2013 1.Dönem 2.Yazılı Soruları / 10.1.2 dosyası 12-07-2019 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10.Sınıf Kimya 2012-2013 1.Dönem 2.Yazılı Soruları / 10.1.2
Kategori 10. Sınıf Matematik
Gönderen beysehirli
Eklenme Tarihi 12-07-2019
Boyut 20.65 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYBURT ANADOLU  LİSESİ 

  KİMYA DERSİ  10.SINIFLAR  I.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

Adı-Soyadı :  www.yazilisorulari.org        

No  :

Sınıfı  :

SORULAR

Aşağıda verilen bilgileri inceleyerek DOĞRU veya YANLIŞ olarak işaretleyiniz ? ( Her soru 2*5=10  puan )

1.   Elementlerin çoğunun doğada birden çok izotopu vardır.        (D) (Y)

2.   p orbitali en fazla 3 elektron alabilir.       (D) (Y)

3.  Magnetik kuantum sayısı orbitalin uzaydaki yönünü belirler.      (D) (Y)

4.  Atom numarası aynı kütle numarası farklı olan atomlar izoelektroniktir.  (D) (Y)

5.   Bir mol maddenin kütlesine mol kütlesi denir.       (D) (Y)

 

  1.      Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz . ( Her soru 2*5=10 puan )

1. p orbitali ……. tanedir

2. Bir atoma enerji verilerek değerlik elektronlarından birinin üst enerji seviyesinden birine geçmesi olayına  ……..………  denir.

3. Katottan anoda doğru giden elektrik akımına ………….. ışınları denir.

4. Bir element atomunun kütlesinin diğerinin kaç katı olduğunu gösteren sayıya………………………….denir

5. Işımayı oluşturan ve ışık hızı ile hareket ettiği kabul edilen parçacıklara……………….denir.      

 

 

  1.    Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız. ( Her soru 4*20=80 puan )

 


1.Elektrik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi   yan­lıştır?

 

  1.             Elektrik tanecikli bir yapı içindedir.
  2.             Zıt yüklü iki cisim birbirini çeker.
  3.             Aynı yüklü iki cisim birbirini iter.
  4.             Sürtünme  ile  elektriklenmede  elektron   alışverişi olmaz.
  5.             Bir cisim diğerine sürtüldüğünde yük oluşmaz.

 

2. Katot ışınları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

 

A)  Katodun yapıldığı  metal atomları içinden gelir.

  B)  Negatif yüklü parçacık demetidir.

  C)  Özellikleri tüp içinde kullanılan gazın cinsine ,
        bağlıdır.

  D)  Hem elektriksel hem de manyetik alanda
       sapar.

  E) Elektriksel ve manyetik alan yokluğunda
       çizgisel bir yol izler.

 

3.  13Al+3 iyonunda  ml =0 olan kaç elektron vardır?

 

 

A)2             B) 3         C) 4            D)6            E) 10

 

 

4.  Bayburt efemin yayını   93,3 MHz den yayın yap­maktadır.             Bu radyo dalgalarının dalga boyu kaç m dir?   

 

 A) 2,61      B) 3,11      C) 3,21      D) 3,42      E) 3,63        

 

 

5. Bir fotonun frekansı 1015  Hz  ise dalga boyunu kaç cm dir?

       A) 3.10-5              B) 3.10-7                   C) 3.107                                                            

                    D) 1.105                E) 1/3 .10-7 

 

 

 

 

6.  X+2 iyonunun elektron dağılımı 4p2 ile bitmektedir.X atomunun kütle numarası çekirdek yükünün  iki katından 2 fazla olduğuna göre X’in nötron sayısı kaçtır?

 

A) 30          B) 32         C) 34    D) 36        E) 70

 

 

 

 

7.  Temel halde tüm orbitalleri tam dolu olan bir X elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A) 2    B) 4        C) 10          D) 12              E) 16

 

 

 

 

8. 0,3 mol N2O5 in kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?(N:14 , O:16 )

 

A) 108      B) 324     C) 32,4      D) 3,24       E) 10,8

 

 

 

 

 

9. 16 gr SO3 kaç mol atom içerir?(S.32 ,O:16)

 

A) 0,2    B) 4     C) 0,4          D) 0,8           E) 1

 

 

 

10.    0,1 mol CH4   molekülü kaç tane atom içerir?

 

A) 3,01.1023             B) 3,01.1021         C) 6,02.1023                               D) 6,02.1021              E) 0,5         

 

 

 

 

11. Atom numarası 24 olan X elementi hangi gruptadır?

 

A) 6/B     B) 4/B     C) 4/A      D) 6/A        E) 5/B

 

 

12.Aşağıdakilerden hangisi küresel simetri özelliği göstermez?

 

A) 15X      B) 18Y      C) 24Z        D) 21T      E) 42U

 

 

 

13. Hidrojen atomunda bir elektronun n=5 enerji düzeyinden n=1  düzeyine geçişi gösteren spektral çizginin,frekansı hangisidir? (h=6.10-34 J.s)  

 

A)       B)         C)               D)            E)

 

 

14. Dalga boyu 500nm olan ışımanın frekansı kaç Hz dir?

 

A) 5.10-7                B) 30                 C) 6.1014   

          D) 6.10-14           E) 5.107

 

 

 

15. 3,01.1022 tane H atomu içeren CH2 kaç gramdır? (C:12 ,H:1 )

 

A)0,25      B)0,35       C)7            D)0,7           E) 14

 

 

 

16. 25X atomunun temel hal elektron dizilişinde kaç tane dolu orbitali vardır?

 

A) 8      B) 9       C)10           D)12           E) 14

 

 

 

17.  n=6 olan temel enerji düzeyindeki toplam orbital sayısı kaçtır?

 

A) 6      B)12       C)24           D) 5           E) 36

 

18. Elektriklenmede,

  1.   Atom alışverişi,
  2. Elektron alışverişi,
  3. İyon alışverişi

değişmelerinden hangileri gerçekleşmez?

 

A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

 

 

19. Elektromanyetik ışının enerjisi,

       I. genlik     II.frekans     III. dalga boyu

  Niceliklerinden hangileri ile doğru oran­tılıdır?           

 

A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
                   D) I ve II       E) I, II ve III

 

 

20. 22X elementinin temel hal elektron dizilimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A)  Tam dolu orbital sayısı 10 dur.

  B)  Değerlik elektron sayısı 2 dir.

  C)  l =0 olan 8 elektronu vardır.

  D)  Küresel simetri özelliği göstermez.

  E) En yüksek enerjili iki elektronunun baş kuantum sayısı 3 tür.

 

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

            COŞKUN YILDIZ

                                                               Kimya Öğretmeni