10.sınıf hadis dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2018-2019

10.sınıf hadis dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2018-2019 dosyası 15-03-2018 tarihinde lise (9-10-11-12. Sınıf) kategorisinin 10. Sınıf alt kategorisine eklendi.
Açıklama 10.sınıf hadis dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2018-2019
Kategori 10. Sınıf Türkçe
Gönderen berrin saygın
Eklenme Tarihi 15-03-2018
Boyut 10.38 K
İndirme 0
Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)


MESLEKİ İMAM HATİP LİSESİ-………… İMAM HATİP LİSESİ 2014-2015 10 B HADİS DERSİ-1  2. DÖNEM 2. YAZILI

Ad -Soyad

Sınıf      Numara

 

A.  Aşağıdaki boşlukları doğru ifadeyle doldurunuz.( 40 P)

1. Senetteki râvi zincirinin farklı kollarının zikredildiği kısma ....................denir.

2. Aliyyu’l-Kâri’nin uydurma hadisleri topladığı eserinin ismi………………………………….

3. Söz, fiil ve takrir olarak sahabelere ait olan hadislere……………………………denir.

4. Hadis metinlerinde az kullanıldığı için anlaşılması zor olan ve açıklamayı gerektiren kelime ve kavramları açıklayan hadis ilmi  ……………………………………….. dir.

 

5. ………………………………… …….. dönemi  Sünnetin hafıza ve yazı ile tespiti anlamına gelir. Zaman olarak Hz. Peygamber ve sahabe dönemini içine alan hicri I. yüzyıldır.

6. ………………………..; râvinin hafızasının zayıflığı yüzünden eksik veya fazla ezberleyip çabuk

unuttuğundan rivayetlerinde hatalarının isabetlerinden çok olmasıdır.

 

7. İnanç,ibadet,ahlak, adab,tefsir, tarih,yerlerin ve kişilerin fazileti gibi konularda rivayetleri içeren en kapsamlı hadis eserlerine .………………………………………türü eserler denir.

 

8. Mütevatir hadis şartlarını taşımayan hadislere………………………………..denir .

 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. (20 P)

1. Aşağıdakilerden hangisi bir hadisin sıhhatini belirlemek için başvurulan uygulamalardan biri

değildir?

A) Ezberlemek.

B) Akılla sorgulamak.

C) Kur’an ile sağlamasını yapmak.

D) Tarihî verilerle kontrol etmek.

E) Sahih sünnete uygunluğuna bakmak.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi manası Allah’a, lafzı

peygambere ait olan hadis çeşididir?

A) Maktu hadis      B) Mevkuf hadis       C) Metruk hadis

D) Kutsî hadis         E) Merfû hadis

 

3. Aşağıdakilerden hangisini kaynağına göre hadis çeşitlerinden birisi değildir?

A) Mütevatir hadis       B) Mevkuf hadis    C) Maktu hadis

D) Merfû hadis               E) Kudsî hadis

 

4. Aşağıdakilerden hangisi senetteki kopukluktan kaynaklanan zayıf hadis çeşitlerinden birisi

değildir?

A) Müdelles hadis      B) Muallel hadis    C) Muallak hadis

D) Mu’dal hadis            E) Mürsel hadis

 

C.  Aşağıdaki soruları Cevaplayınız. ( 40 P)

 

1. Mevzu Hadisleri tanıma yollarından 5 (Beş) tanesini yazınız.

 

2. Sahih Hadisin özellikleri nelerdir.  Maddeler halinde yazınız.

 

3.  Mezvu hadislere karşı alınan önlemlerden 4 (Dört ) tanesini yazınız

 

4. Ebu Hureyre (R.A.) den rivayet edilen “ Kadın, ev ve atta uğursuzluk vardır.” Hadisini metin kritiği açısından değerleriniz.