1. ve 2.grup seslerle ilgili metinler

Açıklama 1. ve 2.grup seslerle ilgili metinler
Kategori Türkçe
Gönderen burakburcu
Eklenme Tarihi 04-01-2018
Boyut 558.85 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

1-2-3-4-5-6

 

1-2-3-4-5-6 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı :           

Bol bol okuyalım,kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim, eksikleri tamamlayalım.

 

o-t    ot

 

ot-la    otla

 

o-n   on

 

on-a   ona

 

o-l    ol

 

ol-ta    olta

 

o-tel   otel

 

o-nat   Onat

 

Al-tan   Altan

 

ot-o  oto

 

al-o alo

 

to-n    ton

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım. Cümleleri bir büyüğümüz okusun biz defterimize yazalım.

 

Ali ata ot al.

 

Ali ata ot at.

 

Talat ot al, ata at.

 

Lale on tane olta al.

 

Ata on tana lale al.

 

Ela ile Ali olta al.

 

Otla at otla.

 

Altan olta al.

 

Altan telli olta al.

 

Olta at.

 

Onat ata ot at.  

 

 

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım. Cümleleri bir büyüğümüz okusun biz defterimize yazalım.

 

Nalan ot al.

 

Ali olta al.

 

Onat ata ot at.

 

Onat on tane olta al.

 

Nalan on tane    al.

 

Onat ona on tane    al.

 

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım. En az 5 kere okuyalım.

 

 

                            Alo

                                        Alo alo Ali.

                                       Alo alo Onat

                                       Ali 3 olta al.

                                       Onat 6 lale al.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Onat                          Al

     Onat atlet al.                 Ela annene 2     al.

   Ninene atlet al.                 Lale ninene 1   al.

    Onat 1 atlet al.                  Talat nane al.

    Tonton ninene al.                Nalan otel al.     

 

 

 

                                                                          

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım, kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim. Eksikleri tamamlayalım.

r r r r r r                                                                                                                                               

r r r r r r 

r r r r r r                                                                                                                                                

r r r r                                                                                                                                               

rrr rrr rrr rrr rrr rrr r                                                                                                                                                

R R R R R R R R R R                                                                                                                                             

R R

R r R r R r R                                                                                                                                                

R                                                                                                                                               

Rr Rr Rr Rr                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım,kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim, eksikleri tamamlayalım.

 

e-r    er

 

er

 

Er Er  

 

Er-ol   Erol

 

a-r   ar

 

ar

 

Ar 

 

ar-a    ara

 

ara

 

ta-ra    tara

 

Ra-na   Rana

 

na-r    nar

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım, kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim. Cümleleri bir büyüğümüz okusun biz defterimize yazalım.

        Nar                                                                                                                                               

Ela nar al. 

Lale nar al.                                                                                                                                                

Ali nar al.                                                                                                                                              

Talat nar al.                                                                                                                                                

Nalan nar al, tat.                                                                                                                                             

Onat nar al, tat.

Rana nar al, tat.                                                                                                                                                

Anne on tane nar al.                                                                                                                                             

Nine on tane nar al.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Erol on tane nar, tat.                                                                                                                                            

 

 

Bol bol okuyalım, en az 5 kere okuyalım.

El ele.              El ele.

Lale ile Ela el ele  Lale ile Ela el ele.          

Ata alet al.       Ata alet al.

Ali elli nal al.    Ali elli nal al.

Nene nane al.     Nene nane al.

Anne nane at.     Anne nane at.

Nalan nine anla.  Nalan nineni anla.  

Nil ata ot at.       Nil ata ot at.  

Et ile nane tat.      Et ile nane tat.

Onat olta al.        Onat olta al.

Otla at otla.        Otla at otla.

Onat ona nar al.  Onat ona nar al. 

Erol o otel.          Erol o otel.

Otla at otla.        Otla at otla.

Onat ona nar al.  Onat ona nar al. 

 

 

Adı Soyadı :           

Bol bol okuyalım,kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim, eksikleri tamamlayalım.

 

i-r    ir

 

ir-i   iri

 

iri İri iri  

 

iri    ri 

 

e-r   er

 

er-e   ere

 

ere    re re

 

ere-n    eren Eren

 

te-r    ter

 

ter-li    terli

 

o-r    or

 

or-ta   orta

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım, kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim. Cümleleri bir büyüğümüz okusun biz defterimize yazalım.

Erol terli.                                                                                                                                                       

Rana terli. 

Erol, o olta.                                                                                                                                                

Rana tara.                                                                                                                                              

Rana olta al.                                                                                                                                                

Rana anneni ara.                                                                                                                                             

Erol on tane nar al.

Rana, ona iri nar al.                                                                                                                                                

Rana ile Erol terli.                                                                                                                                             

İri iri nar al.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

İri iri nar tat.                                                                                                                                            

 

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım, kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim. Eksikleri tamamlayalım.

m m m m m                                                                                                                                               

m m m m m          mısır             

m m m                                                                                                                                                 

m m m                                                                                                                                               

mmm mmm mmm mmm mm

mmm

M M M M M M M                                                                                                                                              

M M

M m M m

Mm Mm                                                                                                                                                

Mm                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım. Cümleleri bir büyüğümüz okusun biz defterimize yazalım.

 

 

 

 

Nar                Ali

Ali nar al.           Re re re,

İri taneli al.          Ali ora nere?

Talat nar al.         Ri ri ri,

İri nar al.          Ali o      ne iri.

 

 

 

 

 

 

Tere                           Onlar

Anne tere al.          Lale onlar Aliler.

Nine 8 nar al.        Ertan, Ali nereli?

Nine nar,tere tat.     Onat onlar Elalar.

O nar ne iri.          Rana, Ela nereli?

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı :          

Sayın veli  lütfen aşağıdaki heceleri bol bol okutarak iyice öğretiniz. Bu heceleri okuduktan sonra karışık olarak söyleyip yazmalarını isteyiniz. Yazamadığı okuyamadığı heceler üzerinde durunuz. Mutlaka öğrenmelerini sağlayınız!!!!!!

  

 

E 

 L 

A 

T 

İ

N

O

R

M

 e

l

a

t

i

n

o

r

M

el

al

il

ol

le

la

li

lo

lel

let

len

ler

lem

lal

lat

lan

lar

lam

lil

lit

lin

lir

lim

lol

lot

lon

lor

lom

et

at

it

ot

te

ta

ti

to

tel

tet

ten

ter

tem

tal

tat

tan

tar

tam

til

tit

tin

tir

tim

tol

tot

ton

tor

tom

en

an

in

on

ne

na

ni

no

nel

net

nen

ner

nem

nal

nat

nan

nar

nam

nil

nit

nin

nir

nim

nol

not

non

nor

nom

er

ar

ir

or

re

ra

ri

ro

rel

ret

rer

ren

rem

ral

rat

ran

rar

ram

ril

rit

rin

rir

rim

rol

rot

ron

ror

rom

em

am

im

om

me

ma

mi

mo

mel

met

mer

men

mem

mal

mat

mar

man

mam

mil

mit

mir

min

mim

mol

mot

mon

mor

mom

alt

mort

mont

tren

 

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım,kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim, eksikleri tamamlayalım.

 

el-ma    elma

 

elma

 

ma-n   man

 

or-man   orman

 

Er-man    Erman

 

Le-man    Leman

 

Ata-m    Atam

 

eli-m    elim

 

re-m    rem

 

İ-rem    İrem

 

ma-ma   Mama

 

Em-el    Emel

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım. Cümleleri bir büyüğümüz okusun biz defterimize yazalım.

 

 Elma

Emel on elma al.

Ata elma tat.

Ona mama al.

Nar alma,elma al.

Emel    Leman A-til-la Atilla                         

       Mete    İrem Erman

 Emel naneli et al. Al, al, al.

İrem taneli nar al. Al, al, al.

Erman iri elma tat. Tat, tat, tat.

Mete elli at al. Al, al, al.

Leman teli at. At, at, at.

Ne teli ? Ne teli ?  Ne teli ?

Adı Soyadı:        

Bol bol okuyalım, en az 5 kere okuyalım.

Mete iri elma al.. Mete iri elma al.

Erman elma tat.   Erman elma tat.          

Annem anlat      Annem anlat.

Emel mama alma.  Emel mama alma.

Nene nane al.      Nene nane al.

Anne nane at.     Anne nane at.

Emel olta atma.    Leman olta atma.  

Emel,ata ot alma.  Emel,ata ot alma.

Et ile nane tat.     Et ile nane tat.

Onat iri elma al.  Onat iri elma al.

Erol, anneni ara.. Erol, anneni ara.

Rana nar alma.   Rana nar alma. 

İrem,ata ot atma.  İrem, ata ot atma.

Mete anlat.        Mete anlat.

Erman o orman.   Erman o orman. 

 

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım,kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim, eksikleri tamamlayalım.

 

le-m   lem

 

a-lem    alem

 

e-lem   elem

 

anne-m   annem

 

Annem ile ninem el ele.

 

 

 

al-ma    alma

 

Elma alma, nar al.

 

 

 

at-ma    atma

 

Leman olta atma.

 

 

Adı Soyadı :           

 

Bol bol okuyalım. Cümleleri bir büyüğümüz okusun biz defterimize yazalım.

 

Mete iri elma al.

 

Erman, ona elma al.

 

Annem ile ninem el ele.

 

Emel, ona mama alma.

 

Leman olta atma.

 

Emel, ata ot alma.

 

Onat, ona iri elma al.

 

Erol, anneni ara.

 

Rana nar alma.

 

Mete on tane iri elma al.

 

Mete, ata iri ot atma.

 

Mete ile İrem, ona mama al.

Adı Soyadı :           

 

Kaç tane var? Say, bul, işaretle, boya.

                  

  5    6   7

 

 

 

 

1    2   3

      

  

6    7   8

 

 

 

 

0   1    2

 

3    4   5

 

 

6    7   9

 

 

 

5    6   7

 

 

0    9   6

 

 

Adı Soyadı :           

 

Sayısı kadar olan kutuyu boyayınız.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı :           

Bol bol okuyalım,kurşun kalemlerimizle üzerinden geçelim, eksikleri tamamlayalım.

 

em-i   emi

 

emi    mi mi

 

Mi Mi

 

Mi-ne     Mine

 

Emi-ne    Emine

 

o-m    om

 

om-o    omo

 

omo    mo

 

mo-r    mor

 

mo-n    mon

 

li-mon    limon

 

                                       

 

 

Adı Soyadı :           

 Bol bol oku, bakmadan defterine yaz.

Mine onar tane elma al.

Mine elli tane nar alma.

Emel terli terli olma.

Lale motor al.

Emel iri elma al, tat.

Mine nar al ama elma alma.

Emel ile Lale terli olma.

Emre limon tatma.

Emine nineni ara.

Erman anlat, emi.

Leman elli lira al.

Mor mermer elli lira.