1.sınıf zümre toplantı tutanağı

1.sınıf zümre toplantı tutanağı dosyası 05-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf zümre toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen ayferyk
Eklenme Tarihi 05-03-2018
Boyut 25.26 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2006-2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR

 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI,

 

 Toplantı Tarihi:17.09.2006

     Toplantı Yeri: Öğretmenler odası

     Toplantı Saati: 12:30

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Zümre Başkanı Seçimi
 3. İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin İncelenmesi
 4. Bir Önceki Yıl Yapılmış Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanaklarının Gözden Geçirilmesi
 5. İlköğretim Haftası’nın Kutlanması İle İlgili Konular
 6.  Mesleki Ve Eğitim Alanındaki Gelişmelerin İncelenmesi
 7. Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Ve Öğrenci Ders, Çalışma Kitaplarının İncelenmesi
 8. 2006-2007 Yıllık Çalışma Takviminin İncelenmesi.
 9. Geçen Yıl 1. Sınıfı Okutan Öğretmen Arkadaşların Görüş Ve Önerileri. Yeni Programın Uygulanışının Değerlendirilmesi.
 10. Yeni İlköğretim programın da yer alan “Atatürkçülük” konularının derslere yansıtılması.
 11. Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.
 12. Sınıf İçinde Tutulacak Defter Ve Dosyaların Belirlenmesi.
 13. Sınıf Kitaplıklarının Oluşturulması.
 14. Okul Aile İşbirliği
 15. Sınıf Aile Birliklerinin Kuruluşu.
 16. Portfolyo  Dosyası Ve Önemi
 17. Öğrencilerin Evde Hazırlanması.
 18. Yardıma Muhtaç Çocukların Belirlenmesi.
 19. Sınıfın  Düzenlenmesi
 20. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar” İle “Günlük Planların” Düzenlenmesi.
 21. Zümre Toplantı Tarihleri Ve Veli Toplantı Tarihlerinin Belirlenmesi
 22. Sosyal Kulüplerin Kurulması
 23. Öğrenci Kılık Ve Kıyafetleri
 24. Öğrencilerin Ders Araç Ve Gereçlerinin Temin Edilmesi Ve Kullanılması
 25. Sınıf İçi Ders Araç Ve Gereçleri
 26. Öğrencilerin Okula Devamlarının Sağlanması
 27. Sınıf ve Okul Temizliği
 28. Öğrencilerin Sağlığı ve Beslenmeleri
 29. İlgisi Dağınık, Uyum Güçlüğü Gibi Problemleri Gözlenen Öğrencilerle ilgili Bilgi Alış Verişi
 30. İlk Veli Toplantısında Öncelikli Olarak Görüşülmesi Gereken Konuların Tespiti
 31. Disiplin sorumları
 32. Üstün ve yetenekli çocuklar
 33. kaynaştırma eğitimi

      34.Dilek ve Temenniler Kapanış                                       

 

         GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

 

 1. SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI: Toplantı okulumuz öğretmenler odasında  Müdür Yardımcısı Hacı ATAŞ başkanlığında  başladı. Toplantıya bütün 1. sınıf öğretmenleri hazır bulundu.
 2. İLKÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİNİN İNCELENMESİ:

 

 1. BİR ÖNCEKİ YIL YAPILMIŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAKLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: 2005-2006 eğitim ve öğretim yılına ait 1. sınıf zümre tutanakları incelendi ve Sabahat POLATKAN tarafından okundu.

 

 1. İLKÖĞRETİM HAFTASI’NIN KUTLANMASI İLE İLGİLİ KONULAR: Okulun açıldığı hafta “İlköğretim Haftası” olarak kutlanması “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” nce bir zorunluluktur. Bu nedenle hafta boyunca “İlköğretimin Önemi” üzerinde durulması  gerektiğini Ziya CANBEYLİ belirterek , sürenin az olmasına  rağmen öğrencilere kısa şiirlerin öğretilebileceğini belirtti.

 

 1. MESLEKİ VE EĞİTİM ALANINDAKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ: 1. sınıf seçmeli seçmeli derslerinde birinin “drama” olması nedeniyle öğretmen arkadaşların bu konuda kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini, MEB ‘nın  dramayla ilgili yayınlarının bulunduğunu Süheyla ALIMTERİN belirtti.   Aynı zamanda      Son yıllarda dünyada çok hızlı bir değişimin olduğu, gerçekleştirilen yeniliklerin toplumsal, siyasal ve ekonomik ve eğitim alanda etkisini gösterdiği gözlemlenmektedir. Örneğin bilginin toplanması, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve yeni bilgi üretimine yönelik her alanda bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojisinde değişimlerin yaşandığı yeni bir dönemin içerisinde yaşıyoruz.Buna uyum sağlayabilmek için Öğretmenlerin eğitimde kullanılabilecek tüm teknolojik gelişmeleri takip etmeleri  ve imkanlar dahilinde bu teknolojik gelişmelerden faydalanarak bunları derslerinde kullanması ,sürekli olarak öğrenen bireyler olmasını gerektirmektedir, dedi

 

 1. ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ VE ÖĞRENCİ DERS, ÇALIŞMA KİTAPLARININ İNCELENMESİ: Bakır ŞENBAYRAM: Öğretmen kılavuz kitaplarının güzel bir şekilde hazırlandığını özellikle ilk baş kısımda yer alan “öğrenme yöntem ve teknikleri, bu yaş grubunda olan öğrencilerin Fiziksel gelişim,bilişsel gelişim, psikolojik gelişim” özelliklerinin anlatılmasını olumlu bulduğunu belirtti.

 

 

 1. GEÇEN YIL 1. SINIFI OKUTAN ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. YENİ PROGRAMIN UYGULANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ.: Geçen yıl 1. sınıfı  okutan öğretmenlerimizden Remzi GÖNCÜ Yeni ilköğretim programına uygun olarak  derslerini işlediğini programın uygulanışında herhangi bir sorun yaşamadığını belitti. İlk okuma yazmada ilk çizgilerin yazmada televizyonun  etkin olarak kullanılmasının yararlarından bahsetti

 

 

 1. . 2006-2007 YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİNİN İNCELENMESİ. Ünitelenmiş yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması için 2006-2007 yıllık çalışma takvimi incelendi ilgili açıklamalar İmam BEŞKARDEŞ tarafından yapıldı.2006-2007 Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre ünite iş günleri ve ders saatleri belirlendi, ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması için gerekli iş bölümü yapıldı.

 

 

 1. YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMIN DA YER ALAN “ATATÜRKÇÜLÜK” KONULARININ DERSLERE YANSITILMASI: Öğrenci ders kitabında konuların yerleştirildiği ve kılavuz kitaplarda konuların nasıl işlenmesi gerektiğinin belirtildiğini Mustafa MEKİK belirtti.

 

 1. KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR.: Mustafa MEKİK: Kutlanacak” Belirli Gün Ve Haftaları “sınıf içindeki bir panoya asılması gerektiğini ve zamanı gelmeden birkaç gün önce hazırlanmaları ve araştırma yapmaları için  süre verilmesinin uygun olacağını belirtti.Aynı zamanda Türkçe kitabında hangi “ Belirli Gün Ve Haftanın” kutlanması gerektiğinin yazılmış olduğunu belirtti.

 

 1. YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMIN DA YER ALAN “ATATÜRKÇÜLÜK” KONULARININ DERSLERE YANSITILMASI: Öğrenci ders kitabında konuların yerleştirildiği ve kılavuz kitaplarda konuların nasıl işlenmesi gerektiğinin belirtildiğini Mustafa MEKİK belirtti.

 

 

 1. KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR.: Mustafa MEKİK: Kutlanacak” Belirli Gün Ve Haftaları “sınıf içindeki bir panoya asılması gerektiğini ve zamanı gelmeden birkaç gün önce hazırlanmaları ve araştırma yapmaları için  süre verilmesinin uygun olacağını belirtti.Aynı zamanda Türkçe kitabında hangi “ Belirli Gün Ve Haftanın” kutlanması gerektiğinin yazılmış olduğunu söyledi.

 

 1. SINIF İÇİNDE TUTULACAK DEFTER VE DOSYALARIN BELİRLENMESİ.Rehberlik dosyası, Temalara ait dosyalar. Gözlem dosyası,Değerlendirme formları dosyası,Çevre inceleme dosyası, şiir okuma dosyası, kitap okuma dosyası ve portfolyoların tutulması gerektiğini Sabahat POLATKAN belirtti.,

 

 

 1. SINIF KİTAPLIKLARININ OLUŞTURULMASI. 1. sınıf seviyesine uygun olarak yazılmış şekilde !00 temel eserin sınıf kitaplığına kazandırılması gerektiğini Ziya CANBEYLİ belirtti.

 

 1. OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ: Konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan genelgeler Bakır ŞENBAYRAM tarafından okundu.

 

 İLGİ : a ) 20/06/1983 tarih ve 2141 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği.

 

Anne-baba çocuğun kişiliğinin oluşmasında temel olan özdeşleşme modelleridir. Çocukların davranışları büyük ölçüde anne-babalar ile olan etkileşimlerine bağlıdır. Dolayısı ile anne- babaların insanlar arası etkileşim konusunda beceri sahibi olması gerekir. Buradan hareketle öğrencinin eğitilmesi konusu ele alınır alınmaz karşımıza aynı zamanda anne- baba eğitimi konusu  da çıkmaktadır. Çünkü; öğrencilerin davranışlarının değişmesinde ve olgunluk kazanmasında aile eğitimi, okulda verilen eğitimden daha önemli yer tutmaktadır.

 

Görevi, öğrenciyi eğitmek olan öğretmenin hedefi aynı zamanda öğrencinin ailesi de olmalıdır. Öğretmenler için nitelikli eğitimde aileler ile iletişim ve işbirliği çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmen - aile işbirliği ile ailelerin okula ve eğitime karşı olumlu tutum takınmaları sağlanabilir.

 

Ailelerde geleneksel hale gelmiş “okulla iletişim” konusu ele alındığında; aileler okula çoğunlukla ; çocuklarıyla ilgili  şikayet, parasal yardım istenmesi,  öğrencinin notunun bildirilmesi , uyarı vb. nedenlerle çağrıldıklarını düşünmektedirler. Bunların sonucunda ailelerde beliren duygular, genellikle çekinme, korku, boşvermişlik ve öfke olmaktadır. Bu olumsuzlukları gidermek, anne ve babaların  çocuklarının  eğitiminde etkin  rol almalarını sağlamak amacıyla belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, toplantılara birlikte katılmalarını sağlamak  en yararlı yöntemdir.

 

Bu amaçla ; resmi ve özel  okullarda , okul- aile  ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri öğrencilerin gelişim dönemleri ve akademik durumları hakkında   bilgilendirmek,  okula sahip çıkmalarını sağlamak ve etkin  bir şekilde eğitim hizmetlerine katmak üzere bir  eğitim-öğretim yılında en az iki kez olmak üzere okul idaresinin ihtiyaç duyduğu zamanlarda  “veli toplantıları” yapılmaktadır.

 

 Veli toplantıları  üç aşamada ele alınabilir :

 •         Genel veli toplantısı
 •         Şube veli toplantısı
 •         Bireysel görüşmeler (Veliler ile yapılacak özel görüşmeler)

 

Bu toplantılara okul yöneticileri, okul psikolojik danışmanları (rehber öğretmenleri),  sınıf rehber öğretmenleri ve alan öğretmenlerinin işbirliği içinde katılımı sağlanmalıdır. Veli toplantılarında aşağıda belirtilen hususlara uyulmalıdır :

 

1. Velilere gönderilen “veli toplantısı çağrı yazısında” toplantı gündemi belirtilmelidir. Gerekirse veliler telefonla da bilgilendirilerek toplantıya katılım sağlanmalıdır. Yapılan toplantının amaçları mutlaka gönderilen yazıda belirtilmelidir. Velinin yalnızca çocuğunun notunu öğrenmek ya da yardım istenmesi amacıyla  toplantıya çağrıldığını düşünmemesi sağlanmalıdır.

2. Okul bütün yapısıyla (bina, personel, eğitim olanakları vb.) velilere tanıtılmalı ve okulun istenilen düzeyde eğitim vermesi için okul ve veli beklentileri üzerinde konuşulmalıdır.

3. Okulda  uyulması gereken kurallar velilere de anlatılmalı, yönetmelikler tanıtılmalı,  bu konularda da velilerin özen göstermesi istenmelidir.

4. Öğrenci başarılarının artırılmasına  yönelik olarak, velilerle işbirliğinin sağlanması gerekliliği üzerinde durulmalı ve velilerin desteği ile bunun sağlanabileceği anlatılmalıdır.

5. Velilere; öğrencilerin bireysel farklılıkları anlatılmalı , her öğrencinin başarısının ya da başarılı olduğu alanların farklı olabileceği ve onlardan yeteneklerinin üstünde başarı beklemelerinin yanlış olacağı dile getirilmelidir.

6. Okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmeni)  toplantılara katılıp velilere; rehberlik ve psikolojik danışma servisini ve görevlerini tanıtarak, hangi durumlarda servisle işbirliği yapmaları gerektiği, öğrencilerin gelişim dönemleri , gelişim özellikleri, bu dönemlerin getirdiği davranış özellikleri ve öğrenci başarısının artırılması konularında  onları bilgilendirmelidir.

7. Velilerin , öğrenci gelişim dönemlerine ilişkin ayrıca  bilgilenmek istedikleri konular varsa,  psikolojik danışman tarafından saptanarak daha sonraki günlerde bu konularla ilgili seminerler düzenlenmelidir.

          

 8. Velilere, öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz özellikleri yerine,  başarıları ve olumlu yanları gösterilmeli, anne ve babaların çocuklarıyla gurur duymaları sağlanmalı, okulu daha çok  benimsemelerine olanak tanınmalıdır.

9. Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını izlemek amacıyla, velilerin okulu ziyaret etme gereği dile getirilmelidir.

10. Toplantılarda öğrencisi hakkında görüşünü bildiremeyen, ya da özel görüşmek isteyen velilere, daha sonra gerekirse  psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni hatta ilgili okul yöneticisi ile görüşebileceği açıkça söylenmeli ve okula gelmeleri sağlanmalıdır.

11. Velilerin okul hakkındaki görüşlerine önem verilmeli, bu görüşler uygulanabilirliği ölçüsünde değerlendirilmelidir.

12. Okulun olanakları çerçevesinde öğrencilerin sosyal etkinliklere  katılmaları için, veli desteğinin gerekliliği üzerinde durulmalı, bu etkinliklerin öğrencinin kendine güven duymasında ve başarı duygusunu kazanmasında önemli  olduğu anlatılmalıdır.

13. Çocukların içinde bulunduğu yaş dönemlerinde arkadaşlığın yeri ve önemi büyüktür. Velilere; arkadaşlığın gerekli olduğu ancak, çocuğun arkadaşları, hatta gerekirse arkadaşlarının aileleri ile de iletişim kurarak  onları tanımalarının gerekliliği anlatılmalıdır. Çocuk  bir yere gitmek istediği zaman kısıtlamak yerine, kiminle, nereye gideceği, ne kadar kalacağı, kaçta döneceği vb. konular konuşularak çocuğun isteklerine cevap verilmelidir.

14. Velilere; çocuklarının gereksinimleri kadar harçlık vermeleri gerektiği anlatılmalı, az ya  da gereğinden çok verilen harçlıkların çocukta istenmeyen bir takım davranışlara yol açacağı anlatılmalıdır.

15. Çocuğun davranışlarında her zamankinden farklı  bir durum gözlendiğinde, okul görevlilerinin veliyi,  velinin de okul görevlilerini  bilgilendirmesi  ve işbirliğine gidilmesi gerekliliği  veliye aktarılmalıdır.

16. Veli toplantılarına tüm okul çalışanlarının  katılımı sağlanmalıdır. Bu kapsamda ;

 

a) Okul yönetiminin; her dönem yapılacak toplantıların planlanması, toplantı saatlerinin belirlenerek velilere duyurulması, toplantılar için uygun yer ve ortamın sağlaması,

b) Psikolojik danışmanların (rehber öğretmenler);  rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması, bu hizmetlerden velilerin nasıl yararlanacağının bildirilmesi, öğrencilerin gelişim dönemleri ile eğitimde velilere düşen görev ve sorumluluklar konusunda velileri bilgilendirmesi.

     

 c) Sınıf ve sınıf rehber öğretmenlerinin;  sınıfın genel durumu , velilerle işbirliği ve  yıl boyunca öğrencilerle yapılacak çalışmalar hakkında velileri bilgilendirmesi, bu konuda veli desteğinin gerekliliğini anlatması ve bireysel görüşmelerin nasıl yapılacağı  hakkında yöntemleri belirtmesi,

d) Alan öğretmenlerinin;  dersleri ile ilgili yapılacak çalışmalar, sınıfın genel durumu ve  alanı ile ilgili olarak  çocuklarını nasıl destekleyecekleri hususunda velileri bilgilendirmesi,

e) Müdür yardımcılarının; okulun genel durumu hakkında velileri bilgilendirmesi (devam-devamsızlık, ödül ve disiplin yönetmeliği vb.), gerekli durumlarda işbirliği yapılmasının önemini vurgulaması,

 

 gereklidir.

 

 

 1. SINIF AİLE BİRLİKLERİNİN KURULUŞU.    İlk veli toplantısında “ Sınıf Aile Birliklerinin kurulmasının önemi Mustafa MEKİK tarafından anlatıldı.

16.PORTFOLYO  DOSYASI VE ÖNEMİ:  Okul Müdür Yardımcısı Hacı ATAŞ   Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) hakkında aşağıdaki bilgileri verdi. Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan portfolyo, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemi olduğunu söyledi.

17.ÖĞRENCİLERİN EVDE HAZIRLANMASI.Mustafa MEKİK , öğrencilerin günlük olarak okulda yaptıkları çalışmaları velilerin mutlaka takip etmelerini ve” Bugün ne işlediniz” ya da “ne öğrendin?” şeklinde sormaları gerektiğini söyledi. İmam BEŞKARDEŞ ; Öğrencilere evde yapmaları gereken hazırlıkların mutlaka anlatılması gerektiğini ve hazırlıklı gelen öğrencinin daha başarılı olacağını belirtti.

 

 1. YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN BELİRLENMESİ.  Veli toplantısında bunun net olarak belirleneceğini Hacı ATAŞ söyledi.

 

 1. SINIFIN  DÜZENLENMESİ: Sınıflarda bulunan eksiklerin okul idaresince, imkan yoksa sınıf aile birlikleri tarafından karşılanması için çalışılması gerektiği Mustafa MEKİK tarafından belirtildi.Sınıfı için Tv. VCD ve  dolap aldırmak istediğini söyledi.

 

 1. ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR” İLE “GÜNLÜK PLANLARIN” DÜZENLENMESİ.

Ünitelendirilmiş yıllık planların  öğretmenler tarafından paylaşılarak yapılması kararlaştırıldı.

 

 1. VELİ TOPLANTI TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ: Veli toplantı tarihlerinin ihtiyaç hissedildiği zaman yapılması gerektiğini Bakır ŞENBAYRAM belirtti.  .

 

 1. SOSYAL KULÜPLERİN KURULMASI: Sosyal kulüplere öğrenci seçiminin hemen  ilgi alanlarına ve isteklerine göre yapılması gerektiğini Süheyla ALIMTERİN belirtti. Sosyal kulüplere ait bir panonun her sınıfta bulunması gerektiği Hacı ATAŞ tarafından belirtildi.

 

 

 1. ÖĞRENCİ KILIK VE KIYAFETLERİ : Öğrenci kıyafetlerine gereken önemin verilmesi gerektiği bütün  öğretmenler tarafından söylendi bu konuda ihtiyacı olan öğrencilere okulun imkanları dahilinde yardım edileceği Hacı ATAŞ tarafından söylendi.

 

 1. ÖĞRENCİLERİN DERS ARAÇ VE GEREÇLERİNİ TEMİN ETMELERİ VE KULLANMALARI: Ders araç ve gereçlerinin neler olduğu hakkında gereken bilgilerin velilere liste halinde verildiğini Sabahat POLATKAN belitti.
 2. SINIF İÇİ DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ : Sınıf içinde yeteince ders araç gerecinin olduğu ama bazı sınıflarda tek olan yazı tahtasının yetmeyebileceğini Süheyla ALIMTERİN söyledi ve okul idaresinden yazı tahtası istedi.

25.  ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAMLARININ SAĞLANMASI: :Bakır ŞENBAYRAM Öğrencilerin okula düzenli şekilde  devamlarının      sağlanmasına çalışalım. Okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesine çalışalım.

 

       İmam BEŞKARDEŞ: Bu öğretim yılında yeni öğrencilerimizle yakından ilgilenilmesini ve bu öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarına yardımcı olunmasına çalışalım.

 

26. SINIF VE OKUL TEMİZLİĞİ :  Ziya CANBEYLİ Sınıflarımızda birer çöp kutusu bulunduralım, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesi yapalım ve düzenli takibini yapalım.

İmam BEŞKARDEŞ: Temizlik kolunun görevlerini bütün sınıfa kavratalım, kol görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarını sağlayalım.

Mustafa MEKİK: Her gün ilk dersin ilk on dakikalık bölümündeki temizlik kontrollerini aksatmamaya çalışalım.

27. ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı  konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine ,birinci sınıf öğrencisinin çok çabuk acıktığı göz önünde bulundurularak ikinci teneffüs saatinde sınıf öğretmenin kontrolünde beslenme saati yapılması gerektiğini söyledi.Sabahat POLATKAN: her öğrencinin büyük bir peçete getirmesini ve  sıraları kirletmeden, yiyeceklerin kirletilmeden yemeleri için velileri de uyarmalarını istedi.

 

28. İLGİSİ DAĞINIK, UYUM GÜÇLÜĞÜ GİBİ PROBLEMLERİ GÖZLENEN ÖĞRENCİLERLER:

Okulumuz  rehber öğretmeni tarafından  Kadir   CENAN   Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite/Aşırı Hareketlilik Bozukluğunun Özellikleri anlatıldı.

 a) Dikkatsizlik

      Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar,

      Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır,

      Doğrudan kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür,

      Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da iş yerindeki görevlerini tamamlayamaz (karşıt olma bozukluğuna ya da yönergeleri anlayamamaya bağlı değildir),

      Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk çeker,

      Çoğu zaman sürekli zihinsel çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almaya karşı isteksizdir,

      Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder (örn. Oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç-gereçler),

      Çoğu zaman dikkati dış uyaranlara kolaylıkla dağılır,

      Günlük  etkinliklerinde çoğu zaman unutkandır.

 

b) Hiperaktivite/Aşırı hareketlilik

      Çoğu zaman elleri, ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur,

      Çoğu zaman sınıfta ya da oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar,

      Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanır (ergenlerde ya da erişkinlerde öznel huzursuzluk duyguları ile sınırlı olabilir),

      Çoğu zaman, sakin bir biçimde, boş zamanları geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun oynama zorluğu vardır,

      Çoğu zaman hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır,

      Çoğu zaman çok konuşur.

 

c) Dürtüsellik/Ataklık

 •    Çoğu zaman sorulan sorunun tamamlanmasını beklemeden cevabını verir,
 •   Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır,
 •   Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer.

 

DEHB olan öğrenciler sınıf ortamında; kıpır kıpırdırlar, dersin düzenini bozarlar, tahtada yazılanları defterlerine geçirmekte güçlük çekerler, defter sayfalarının yarısını doldururlar, yazıları kötüdür, yazım kurallarına dikkat etmezler, ödevlerini tamamlamakta sorun yaşarlar. Dikkatsizlikleri sınav başarılarını da etkiler bu nedenlerden dolayı çocuğun okul başarısında düşme olur, öğrenim görerek meslek edinme şansı azalır. Oyunlarda sırasını bekleyemezler ve arkadaşlarıyla sorun yaşarlar. Çoğu kez okul eşyalarını kaybederler. Tehlikeli olabilecek durumların sonuçlarını düşünmeden hareket edebilirler. Kendisine söylenenleri dinlemiyormuş izlenimi verirler. Evde sakarlık yapar, ya da hiç düşünmeden yapılan davranışlar nedeniyle anne-babası ve kardeşleriyle sorun yaşarlar

 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite/aşırı hareketlilik Bozukluğu tanısının konulabilmesi için temel belirtilerin 7 yaşından önce başlaması, en az iki ortamda görülmesi, (okul ve evde) ve 6 ay boyunca da devam ediyor olması gerekmektedir . Bu tip öğrenciler için öğretmenin mutlaka sınıfta nasıl davranması gerektiği konusunda kendisini yetiştirmesi gerektiğini belirterek  bu konuyla ilgili geniş bilgi edinmek isteyen öğretmen arkadaşlara yardımcı olacağını söyledi.

 1. İLK VELİ TOPLANTISINDA ÖNCELİKLİ OLARAK GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN KONULARIN TESPİTİ: Süheyla ALIMTERİN tarafından ilk veli toplantısında şu konuların bulunmasının gerekli olduğunu belirtti:

Okulun ilk günlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar .Okul kuralları .Çocuğun çevreye uyumu. Gelişim psikolojisi bilgileri. Öğrencinin el ve bilek gelişimi .Okul kaygısı ve okul korkusu.Öğretmen ,öğrenci, veli işbirliği. Öğrencilerin özel durumları. Rehberlik servisinin görevleri. Portfolyo dosyası önemi ve veliye düşen görevler, Ders başarı durumları, Sınıf aile birliğinin kuruluşu. Ders araç gereçleri Öğrencilerin kişisel temizlikleri. Beslenme durumu.Yeni müfredatın veliden bekledikleri şeklinde bir sıralama yaptı. Sabahat POLATKAN : Bu maddeleri gündem veli toplantısı için gündem maddeleri olarak almayı teklif etti. Bu maddelerin gündem maddeleri olması kararlaştırıldı.

 

 1. DİSİPLİN SORUNLARI:  Rehber öğretmen KADİR CENAN tarafından disiplin sorunları ve yapılması gerekenler anlatıldı. Huzur bozucu olanlar, genellikle ihtiyaçlarını okulda karşılamakta   büyük zorluk çeken öğrencilerdir.Bazı öğrencilerin huzursuzluk çıkarmalarının nedeni, yüzlerini yeteri kadar göremedikleri anne babanın    dikkatini çekmektir.

         Dakik olun: Çoğu sınıf problemleri öğretmenin sınıfa geç gelmesi ile başlar. Derse zamanında gelmeniz öğrenciyi ve dersi önemsediğiniz görüntüsünü verir.

 İyi hazırlanın: Derse iyi hazırlanmak öğretim hedeflerine ulaşmak için önemlidir. Öğrenci öğrenmek için oradadır. Öğrenme hedeflerine ulaşılması sizin derse etkili bir biçimde hazır olmanıza bağlıdır.

 Hızlı bir şekilde derse başlayın: Öğrencilerin dikkatini ve katılımlarını sağlayacak yöntemlerle başlayarak derse hızlı ve kararlı bir başlangıç yapın.

 Tüm sınıfın katılımı konusunda ısrarcı olun: Konuyu açıklamaya başlamadan tüm sınıfın dikkatini derse toplayın.

 Sesinizi etkili bir biçimde kullanın: Ses, öğretmenin sınıfla olan etkileşiminde en önemli öğedir. Sesini etkili kullanan bir öğretmenin öğrencinin dikkatini toplamada, sesini etkili kullanamayan bir öğretmene nazaran daha avantajlıdır.

 Karışıklıklarla uğraşabilmek için açık stratejileriniz olsun: Beklenmeyen bir durumda nasıl davranılacağı bilinirse sorunlar kolayca halledilebilir.

 Karşılaştırma yapmaktan kaçının: Öğrenci performansları hakkında karşılaştırma yapmak sınıfta bölünmelere neden olabilir. Düşük performanslı öğrencilerin tamamen kaybedilmesine yol açabilir.

 Verdiğiniz sözleri tutmaya dikkat edin: Verilen sözlerin tutulmaması sınıfta güveni zedeleyebilir.

 Sınıfı amacına uygun bir biçimde organize edin: Oturma düzeni, araç ve gereçlerin uygun bir biçimde yerleştirilmesi iyi bir organizasyon için gereklidir.

 Öğrencilerin problemleri ile ilgilenin: Öğrencinin ders içi ve ders dışından kaynaklanan problemleri ile ilgilenmek öğrencinin derse katılımını artırabilir.

Etkili öğretmenlerin sınıf içi davranışları değerlendirildiğinde yönetim açısından liderlik özellikleri gösterdiği, duygusal yönden ise öğrencilere yakın duran, onların sınıf içi ve sınıf dışındaki problemlerine eğilen bir yol izlediği söylenebilir.

29.ÜSTÜN VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR :. Okulumuz rehber öğretmeni Kadir CENAN     tarafından üstün zekalı çocukların özellikleri sıralandı.    Zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler • Hızlı öğrenirler, üstün kavrama, akılda tutma özellikleri vardır • Geniş hayal ve imgeleme güçleri vardır •Gözlem güçleri kuvvetlidir •Yaratıcıdırlar, keşfetmek, bulmak isterler •Sürekli gelişme isteği içindedirler ve sürekli sorgularlar •Bellekleri güçlüdür • Analiz, sentez yetileri gelişmiştir • Entelektüel meraka sahiptirler • Lider özellikleri sergilerler •Çevreleriyle iyi ilişkiler kurarlar • Sorun çözmekten, güçlüklerin üstesinden gelmekten hoşlanırlar • Mizah duyguları güçlüdür • Ayrıntılara dikkat ederler •Sözcük hazineleri zengindir, doğru, hızlı ve akıcı konuşurlar • Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoşlanmazlar.

Üstün zekalı  çocuklar için Okula erken başlama, sınıf atlama, ileride olduğu derslerde sınıf atlama, birkaç sınıf birleştirme, program süresinden daha kısa sürede tamamlama, kurslar alma ve seminerlere katılma gibi pek çok şekilde  hızlandırma çalışması uygulanabilmektedir. Sınıfta yada okulda üstün zekalı çocuklar gruplandırılarak çalışılabilir. Bu tür öğrenciler fark edildiğinde okul rehberlik servisiyle işbirliği içinde çalışılmalıdır.

30.KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ: Okul Rehber öğretmeni Kadir CENAN tarafından konu ayrıntılı olarak anlatıldı. Kaynaştırma Uygulamaları Özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal akranlarıyla aynı sınıfta ve aynı okulda eğitim görmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik verilmektedir. Bu noktadan hareketle, durumu uygun olan öğrenciler normal sınıflarda kaynaştırma uygulamalarına alınmaktadır. Durumu normal akranlarıyla aynı sınıfta öğrenim görmeye uygun olmayan öğrenciler için normal okulların bünyesinde özel eğitim sınıfları açılmaktadır. Kaynaştırma uygulamalarına devam eden öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak mevcut ilköğretim programı uygulanmaktadır.

KAYNAŞTIRMA  EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLARLA OLUMLU İLİŞKİLER KURABİLMENİN YOLLARI 

Farklılığı olan çocuklara karşı davranış ve tutumlarımızda onlara yapacağımız en büyük yardım eleştirileri bir yana bırakıp, çocuğun iyi yanlarına dikkatimizi yoğunlaştırmaktır. Yapıcı ve olumlu küçük bir davranış gösterdiklerinde yüreklendirilmelidir. Bu tür çocuklar, yapıcı ve olumlu davranışlarda bulunamayacak kadar cesaretsizdir.

1- Karşılıklı Saygı: Azarlamak, bağırmak, vurmak, susturmak, tutarsız davranmak hep saygı eksikliğinin belirtileridir. Önce bu çocuklara saygı göstermeyi kabullenmeliyiz. Olumsuz konuşmaları mümkün olduğunca azaltmalıyız.

2- Cesaretlendirme: Çocuğun kendine güvenmesini istiyorsanız, önce siz onlara güvenin.

3- Sevgiyi Anlatmak: Çocuğun kendini güvenli hissedebilmesi; onun için anlamlı olan birini sevmesi ve onun tarafından sevilmesini gerektirir. Çocuğun beklemediği bir sırada onu ne kadar sevdiğinizi söylemek, daha da önemlisi okşayarak, öperek, saçlarına dokunarak bunu belli etmek çok önemlidir.

 
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI

 

          Engelli öğrencilerin toplum dışına itilmeleri yerine toplumla daha kolay kaynaşmaları, bütün eğitim imkanlarından sonuna kadar faydalanmalarına bağlıdır.

          İyi planlanmış bir kaynaştırma programı içersinde yer alan engelli çocuk normal çocuklarla girdiği doğrudan etkileşim sonucu toplumca benimsenen davranış repertuarlarını genişletmeye  başlayacaktır. Engelli çocuk için bu repertuar içersinde yer alan davranışlar, çocukluk döneminde kazanılması kolay, yetişkinlikte ise benimsenmesi zor olan davranışlardır. Engelli çocuk toplumca benimsenen davranış repertuarını geniş ölçüde sahipse onun toplumda sosyal kabul görmesi de daha kolay olacaktır.

          Kaynaştırma eğitimindeki çocuklar; öğretmenin olumlu tutumu ve uygun eğitimi ile güven kazanırlar ve uygun beceriler geliştirirler. Engellilerin normal çocuklarla birlikte çalışmaları, oyun oynamaları daha büyük başarılar elde etmek için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır.

Engelli çocukların normal gelişim gösteren çocukların soyutlanmaması, onların duygusal ve sosyal gelişimlerini olumlu olarak etkilediği gibi dil ve zihin gelişimlerini de etkilemektedir.

          Normal çocuklar; beden ve zihin bakımından açık farlılıklar gösteren akranları ile rahatça geçinmeyi, engelli arkadaşlarını kabul etmeyi öğrenirler. Araştırmalar normal çocukların engelli çocuklara karşı olan tutum ve davranışlarını onlarla düzenli olarak birlikte oynadıkları takdirde daha olumlu yönde geliştiğini göstermektedir. Normal çocuklar kendi aralarında, bazı çocukların belli işleri nasıl daha iyi yaptıklarını görüp öğrenirlerse, engelli çocuklardan da bazılarının bazı işleri diğer engellilerden daha iyi yapabildiklerini görerek öğrenirler.

 

KAYNAŞTIRMA  EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRENCİLER

 

          Kaynaştırma eğitimine alınacak öğrencileri ve yetersizliklerinin şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 1. Zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar : Gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal ve davranış problemleri ile okuma yazma ve becerilerinin kazanılmasında gecikme bulunanlar.

 

 1. İşitme yetersizliği olanlar : Az işiten yada işitme gücünü tamamen yitirmiş olan ve dili kullanmada ve iletişimde yetersizliği bulunanlar.

 

 

 1. Ortopedik yetersizliği olanlar : Bir organını yada fonksiyonunu kaybetmiş; iskelet, eklem, sinir sistemi ve kaslarında bir engel bulunan ancak, sınıfta başkasına bağımlı olmadan kalabilen çocuklardır.

 

 1. Görme yetersizliği olanlar : Az gören yada görme gücünü tümüyle yitirmiş bulunanlar.

 

 

 1. Dil ve konuşma güçlüğü olanlar : Sözel iletişiminde farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle dili kullanma, konuşmayı öğrenme ve iletişiminde güçlükler bulunanlar.   

 

  Yukarıda belirtilen yetersizlikleri bulunan öğrencilerin kaynaştırma eğitimine alınmaları; İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi “Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi” tarafından yapılan incelemeden sonra düzenlenecek Yönlendirme Raporu  kararı ile yapılır .

 

 

 

KAYNAŞTIRMA  EĞİTİMİNİN BAŞARIYA ULAŞMASI İÇİN

SINIF ÖĞRETMENİNE DÜŞEN GÖREVLER

 

      1-       Eğitime başlamadan önce öğrenciyi hazırlama  ve sınıfı hazırlama.

 

      2-       Kaynaştırma öğrencisinin eğitsel gereksinimlerini   ve düzeyini belirleme.

 

      3-       Kaynaştırılan öğrenci için eğitsel amaç saptama. ( Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama )

 

      4-       Kaynaştırma eğitimi öğrencisi için öğretimi kolaylaştırıcı ve destekleyici  etkinliklerde bulunma.

 

      5-       Kaynaştırma eğitimi öğrencisinin diğer  öğrencilerle etkileşimini sağlama.

 

 1. Kaynaştırma eğitimi öğrencisiyle gerçekleştirilen  öğretimin etkinliğini  değerlendirme

 

 

 

 1. DİLEK VE TEMENNİLER KAPANIŞ  : Okul Müdür Yardımcısı Hacı ATAŞ     verimli bir toplantı olduğunu belirtti ve toplantıya son verildi.                                  

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

 1. Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterilecek.
 2. Devamsız öğrenciler için okul idaresi ve veli ile işbirliği yapılacak ve bu tür öğrencilerin okula devamlarına çalışılacak.
 3. Fakir olan öğrenciler tespit edilerek okul idaresine bildirilecek ve bunların sorunlarının giderilmesine birlikte çalışılacak.
 4. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin tamamlanmasına çalışılacak ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmaları sağlanacak.
 5. Sınıf içi ders araç ve gereçleri aynı sınıfı paylaşan öğretmenlerin birlikte yapmaları, temiz ve düzenli bir şekilde kullanıp işlenmesine çalışılacak.
 6. Mevsim şeridi amacına uygun olarak kullanılacak, belirli gün ve haftalarla ilgili alıntılar mevsim şeridi üzerinde gösterilecek.
 7. Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri oluşturulacak ve uygulanacak.
 8. Sınıfların tertipli, düzenli ve temiz olmasına azami dikkat gösterilecek.
 9. Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanılacak.
 10. Öğrencilerin okuma ve yazmaya geçmelerinden sonra kütüphane defteri tutulacak.
 11. Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından azami itina gösterilecek.
 12. Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlenecek ve sınıflar arası birliktelik sağlanarak kutlanacak.
 13. Ünitelere uygun tarihli belirli gün ve haftalar eklenecek ve işlenecek.
 14. Sık sık  öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışılacak.
 15. Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına çalışılacak.
 16. Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine çalışılacak.
 17.  iki dönem içerisinde de en az ikişer veli toplantısı yapılması ve bu toplantı tarihlerinin daha sonra belirlenmesine karar verdiler

 

 

 

SÜHEYLA ALIMTERİN           SABAHAT POLATKAN                            BAKIR ŞENBAYRAM

      1/A 1/B                

 

 

 

MUSTAFA MEKİK                       ZİYA CANBEYLİ                                     HACI ATAŞ 

 Müdür Yardımcısı

 

 

    KADİR CENAN

   Rehber Öğretmen

1

CENGİZ TOPEL İLKÖĞRETİM OKULU