1.sınıf yıl sonu zümre toplantı tutanağı

1.sınıf yıl sonu zümre toplantı tutanağı dosyası 27-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf yıl sonu zümre toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen hmc22
Eklenme Tarihi 27-12-2017
Boyut 6.78 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

……………………………………….İLKÖĞRETİM OKULU 1.SINIFLAR

YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ :…………….

TOPLANTI YERİ :Öğretmenler Odası

TOPLANTI NO :

KATILANLAR :…………………………………

I.Sınıflar  Yıl Sonu Zümre Toplantısı, Zümre Öğretmenleri …………………..başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM

  1.    I. ve II. yarıyılın değerlendirilmesi ve başarı düzeylerinin tespiti,
  2.    Öğretim Planlarının uygulanması ve hedeflere ulaşma düzeyi.
  3.    Sosyal Kulüp Faaliyetlerinin değerlendirilmesi.
  4.    Okuma ve Yazmada belirlenen hedeflere ulaşma durumu,
  5.    Veli Öğretmen Okul işbirliğinin değerlendirilmesi
  6.    Sınıflar arası başarı düzeylerinin tespiti.
  7. Yıl sonunda başarısızlık gösteren öğrencilerin durumlarının Şube Öğretmenler Kurulunda görüşülerek, yapılması gerekenlerin planlanması.IKY 47 Maddesine göre işlem yapılması..
  8.    Okul idaresince verilecek görevlerin yerine getirilmesi.
  9.    Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

1- Öğretim I. Yarı yılında Planlandığı üzere ilk dört Tema II. Yarıyılda da beş tema işlenmiştir. Her üç şubede de temalar planlandığı şekilde zamanında bitirilmiştir. Temaların sonunda çoğu zaman ortak değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür.

Temalar işlenirken şube öğretmenleri sık sık bir araya gelerek gerek ünitelerin işlenişi, gerekse karşılaşılan sorunları giderme yolunda ortak değerlendirmeler yapma şeklinde hareket etmişlerdir. Yine zaman zaman edinilen bilgi (İnternet) ve birikimler sık sık paylaşılma yoluna gidilmiştir.

Müfredatta bulunulan konulardan, öğrencilerce tam öğrenmede sorunla karşılaşılan konular, sık tekrarlara yer verme yoluyla zaman zaman pekiştirme çalışmaları şeklinde yürütülmüş, gayet olumlu sonuçların da alındığı beraberce tespit edilmiştir.

Bununla beraber 1.Sınıfta Okuma Yazmayı tam öğrenememiş ve dört işlemi kavramada problemi olan 1-2 öğrencinin bulunduğu tespit edilerek bunlarla ilgili olarak Öğrenci Yetiştirme Programı hazırlanarak bu öğrenciler için ders aralarında ve sonunda uygulamaya konmuştur.

Bu çalışmalar sonunda, 1-2 öğrencide olumlu sonuçlar alındığı tespit edilmiştir. Öğrenci Yetiştirme Programı uygulama sonuçları yıl sonunda bir raporla okul idaresine bildirilmiştir.

2- Planlar öğretim yılını başlangıcında planlandığı şekilde yürütülmüş. Temalar zamanında işlenmiştir. Konular zaman zaman tekrarlarla tekrar ele alınmıştır. Ünitelerin işlenişi esnasında bilgi yapraklan ve fotokopiler yoluyla çoklu zekâ uygulamaları da yapılmıştır. II.Yarıyılda planlandığı şekilde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Benim eşsiz yuvam ve  Dün bugün yarın temaları zamanında işlenmiş ve Atatürkçülük konuları (T.D.2433) sene başında planlandığı şekilde işlenmiştir.

3- Tüm Öğrencilerin Kulüp Faaliyetlerine katılımı istek ilgi ve gönüllülük esasları doğrultusunda yürütülmüş. İsteyenin istediği kulüpte ilgi duyduğu alanda faaliyette bulunmasına fırsat tanınmaya çalışılmıştır.

Zümre başkanı…………. bu tür faaliyetlerin öğrencilerde grup ruhu ve birlikte çalışma ve ortaya koyma bilinci aşıladığı ve eğitim öğretimin içinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini çalışmalarında bu yönde yürütülmeye çalışıldığını vurgulamış. Bu görüşte toplantıya katılan tüm öğretmenlerce benimsenmiştir.

 

4- Okuma yazmada planlandığı şekilde istenen düzeye ulaşıldığı tespit edilmiş ancak, okumada problemi olan öğrencilerle yıl içinde önceden hazırlanan Öğrenci Yetiştirme Programı doğrultusunda çalışmalar her şubenin öğretmenince ayrı ayrı yürütüldüğü, bunun sonucunda da her şubede en az bir öğrencide istenen sonuca ulaşıldığı tespit edilmiştir.

 

5- Her şubede öğretim yılının içerisinde ihtiyaç duyulduğu her zaman veli toplantıları yapıldığı, zaman zaman okul idaresinin de bu toplantılarda istekle yer aldığı görüş ve önerilerin alındığı fikirlerin paylaşıldığı, iyi neticeler alındığı, zümre başkanı …………….tarafından vurgulanmıştır. Velilerce sık bir diyalog içerisinde olunduğu özellikle ilkokuma yazma faaliyetleri esnasında velilerle sık sık bir araya gelinerek program ve uygulamasına dair toplantılar yapıldığı 1/A……………. tarafından vurgulanmıştır.

6- Her şeye rağmen okuma yazma anlama anlatım ve işlem becerisini henüz kavrayamamış öğrencilerin durumunun Şube Öğretmenler Kurulunda ayrıca görüşülüp, karalaştırılarak yönetmeliğin ilgili maddeleri (47/a,b,c,ç) doğrultusunda okul idaresiyle işbirliği içerisinde velinin bilgisi dâhiline hareket edildiği fikri, ortak anlayış olarak benimsenmiştir.

7-Toplantıya katılan öğretmen arkadaşların hepsi okul yıl sonu çalışmalarında idarece verilecek görevleri ve çalışmaları en iyi şekilde yerine getirecekleri, bu konuda fikir alışverişi içerisinde bulunacakları ortak anlayış olarak benimsendi.

8-Zümre başkanı ……………….işbirliği ve dayanışma içerisinde başarılı bir yıl geçirildiğini vurgulayarak, iyi dilek ve temenniler içerisinde,  okul müdür yardımcısı ……. tarafından toplantıya son vermiştir.

9-İş bu 2008/2009 Öğretim Yılı Sonu I.Sınıflar Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı, üç nüsha olarak hazırlanmış, bir nüsha okul idaresine birer nüsha da toplantıya katılan öğretmenlere verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1/A Sınıfı Öğretmeni                                      1/B Sınıfı Öğretmeni 1/C Sınıfı Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

Uygundur

Okul Müdürü

www.