1.sınıf tüm sesler hece kelime ve metin çalışması

1.sınıf tüm sesler hece kelime ve metin çalışması dosyası 20-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf tüm sesler hece kelime ve metin çalışması
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen kıyıcak
Eklenme Tarihi 20-03-2018
Boyut 1.17 M
İndirme 38

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

e    el    ele 

l    elle   le  

 

el  ele. el  ele.

 

 

Al   al   ala 

Ela  ela  Lale

lale   alla        

Ela, lale al. 

 

Lale, lale al.

Lale, Ela el ele.

 

Ela, lale elle.    

 

Ela lale al.    

 

Al Ela al.

at    et    Ata

 

ete   atla  atlat

 

Talat  tel   alet

 

atlet   tela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  e                                                                                   

 

L  l                                                                                  

 

A  a                                                                                 

 

T  t                                                                                    

 

el   ele                                                                               

 

al  ala  al  ala                                                                                           

 

at  ata  at  ata                                                                               

 

et  ete   et   ete                                                                              

 

Ela                                                                                      

 

Lale                                                                                   

 

Ata                                                                                  

 

Talat                                                                                

atla                                                                                  

 

atlat                                                                                 

 

alet                                                                                 

 

atlet                                                                                

Ela, Lale el ele.                                      

Elle Lale elle.

Ata et al.

Lale lale al.

Ata at elle.

Atla Ata atla.

Talat tel al, atla.

Ata, ala at al,

Talat ete       at.

Al Talat al.

Lale atlet al.

El ele atla.

Talat         atla.

Talat tel al.

Alet al, tel al.

Ela        atlat.

     Yukarıdaki cümleleri 5 defa okuyunuz. Bakmadan deftere yazınız.

     Boyamalı Matematik Kitabından 10. sayfayı yapınız ve okula gönderiniz.

    NOT: Cuma günü yazılı yapacağım.

 

Aşağıdaki ses, hece ve kelimeleri okuyup karşılarına yazınız. Bakmadan bir defa deftere yazdırınız.Kolay Okuma Kitabını Oku. ve Yaz. Devam(metin defterine yaz)

E  e                                                  

 

L  l                                                 

 

A  a                                               

 

T  t                                                  

 

le                           la                       

 

te                           ta                       

 

et  Et                                                   

 

at  At                                                

 

el El                   al Al                         

 

ata  Ata                                            

 

ete                                                    

 

ele                         ala                        

 

Ela                                                  

 

Lale  lale                                           

 

Talat                                                

 

Tat  tat                                             

 

Tel   tel                                             

 

Atla atla                                           

 

Atlat  atlat                                        

 

atlet                                                 

 

elle                                               

Aşağıdaki cümleleri 5 defa okutup, bakmadan defterlerine yazdırınız.

Not:Boyamalı Matematik Kitabından sayfa 7,8,9,10,12,13, ve 15i yapınız.

Ela   al.                      At Ata at.

Lale al.                                   Al, al  al

Al Lale al.             Ela lale al.

Ela, Lale el ele.                              Lale, lale al.

Ata    at.                      Ela al, atla.

Ata    tat.                    El ele atla.

Talat, Ata el ele.                Talat tel al.

Talat, ete al at.            Talat ata at.

Aşağıdaki ses,hece ve kelimeleri 5 defa okuyarak karşılarına yazınız.Bakmadan defterlerine yazdırınız.

i                            İ  İ                            

 

il                                                           

 

ile                                                          

 

ilet                                                         

 

alet                                                        

 

atlet                                                       

 

Ali                                                         

 

ili                                                          

 

it                                                          

 

iti                                                         

 

ite                                                         

 

elli                                                         

 

teli                                                        

 

telli                                                       

itti                                                         

 

aleti                                                       

 

ileti                                                       

 

tatil                                                       

 

etli                                                        

 

Atilla                                                     

 

Atla                                                      

 

Lale etli       al.              Ela ile Ali 1 aile.

Lale ile Ela eti tat.            Talat elli       al.

Ali aleti al.                   Ali ile Ata el ele.

Ali tel ile atla.                Talat ile Ali atletli.

Ata teli atla.                  Lale ile Ela el etti.

Atilla et al.                   Atilla 2 lale al.

Atilla 1 lale al.               Atilla elli il tatil.

Ali ite et at.                   Talat eti tat.

Ela tel ile atla.                Ali ile el ele atla.

Ata ile Ela 1 aile.            Talat laleli atlet al.

Atilla elli tel al.             Ali al, tat. 

Yukarıdaki cümleleri 5 defa okuyup deftere bakmadan yazdırınız. Tam Okuma 1 sayfa 14, 15 i yap. Boyamalı Matematikten sayfa 19u yap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ELA                          LALE

Ela Lale el ele.                         Lale lale al.

Ela, Lale lale al.                      Al Ela al.

Lale lale al.                           Al lale al.

Ela lale al.                             Lale, Ela lale elle.

                                         Ela et elle.

   ATA Elle Lale elle.

 Ela et al.

Ata ata atla.                              TALAT

Ata Talat ata atla.                      Talat et al.

Ata et tat. Tat Talat tat.

Tat Ata tat. Talat et tat.

 

     ET      LALE

Lale et tat.      Le le  Lale.

Tat. Tat et tat. La la ala.

Ata et tat. Ala ala lale.

Tat Ata tat. Ete ete et.

Talat et tat. Lale, Ela et elle.

 Elle Lale elle.

 

  ATLET   ATLA

Al Ata al. Atla Ata atla.

Atlet al. Tel al atla.

Al Talat al. Et al atla.

El ele atlet al. Tat tat atla.

   TEL                                        AL

Tel tel tele. Talat alet al.

Tel al ele.                                Al Ela alet al.

Tel al atla. Talat at al.

Atla Talat atla. Ela et al tat.

 

   TALAT           ELA

Talat et elle.   El ele Lale.

El ele, el ele. Lale Ela el ele.

Tel tele, tel tele. Lale lale al.

Elle elle, lale elle. Ela, Ata el ele.

Elle Ela elle.

 

   ALİ                                              TEL AL

Al Ali, al. Lale, el et, teli ilet.

Ali, et al.                           Lale, teli iletti.

Ali, eti ilet. Ela, tel al.

Ali, eti ileti. Ela, tel ile atla.

Ali, eti tat. Lale ile el ele atla.

 

  TEL ATLA    AT

Atilla elli tel al.                        Ali   al.

Teli Talata ilet.                         Talata at.

Talat teli al. At Ali at.

Talat tel ile atla. Talata at.

Atilla,Talat el ele. 

     ALİ                                     ATLA

Ali ile Ela el ele.                      Ali ile Ata el ele.

Lale ile Atilla el ele.                 Al, Ali al al.

Ali elli tel al. Ela atla.

Ela teli atla. At la Ela atla.

     El ele atla.

 

  TATİLE                             ALİ                        

Ata ile Ela el ele.                        Ali etli al.

Aile ile tatile. Ali, elli al.

Ali ile Lale el ele. Atilla elli al.

Aile ile tatile. Atilla elli al.

El ele el ele. Ali elli al.

Aile ile tatile. Atilla 2 al.

 Atilla teli atla.             

 Talat ile Ali atletli.

Yukarıdaki metinleri her gün düzenli olarak okutup metin defterlerine bakmadan yazdırınız.

al la le- el - La - l - e - a - i - li - t - at   ta - let -     Ta -  et lat   A    E İ La

Yukarıdaki hecelerle, kelimeler ve cümleler oluşturunuz ve okuyup yazınız.

 

 

 

 

 

 

A

Ali ile Ela el ele.

Lale ile Atilla el ele.                

Ali elli tel al.

Ela teli atla.

Ali

 

 

ANNE

Anne, Ela el ele.

Anne, nine el ele.

        Anne nane al.

Nine al, tat.

Anne al.

Anne naneli al.

 

n  n                                     

 

N  N                                   

 

ana                                     

 

nane                                    

 

anne                                    

 

nine                                     

 

atlet                                     

 

tatil                                     

 

anlat                                    

 

etli                                      

 

aile                                      

 

Nalan                                   

 

Altan                                    

 

Nail                                        

Yukarıdaki kelimeleri 5 defa okuyup, karşılarına sonra da bakmadan deftere yazınız.

Aşağıdaki cümle ve metinleri tekrar tekrar okuyup bakmadan defterlerine yazınız.

Ali teli al.                      

Ali elli it al.

Atilla ite et at.

Talat etli 7.

Atla Lale atla.

Al Ata al.

Ata ile Lale 1 aile.

Ela Talata laleli atlet al.

Atilla ile el ele atla.

Tel ile atla.

Anne nane al.

Nine nane al.

Nalan nal al.

Anne ete at.

Anla anne anla.

Tane tane al.

Nalan annene anlat.

Nail tane tane anlat.

Altan annene al.

Nail attan in.

        Anlat

Anlat Nail anlat.

Nile anlat.

Tane tane anlat.

Annene anlat.

Ninene anlat.

Anlat Nail anlat.

 

    Nalan Et Al

Nalan, annene et al.

Nalan, nane al.

Anne, ete nane at.

Anne et neli ?

Nalan et naneli.

     Nal Al

Nail, ata nal al.

Tane tane nal al.

Nail ata 4 nal al.

Nail, aleti ne ettin ?

Anne,nal ile aleti al.

Tam Okuma 1 sayfa 16-17yi oku altına yaz.

Nine nane al.

Nalan nane al.

Altan anten al.

1 tane anten al.

Anne nane al.

Nalan 2 tane al. 

Nine taneli al.

Talat eline anten al.

Nil tatilini anlat.

Altan ata nal al.

Anne Nile inan.

Nail anneni anlat.

Nalan attan in.

Nalan ile Ali 1 aile.

Atilla eti tat.

Nail annene lale al.

Nail tane tane anlat.

Ata ile Ela el ele.

Atilla, laleli atlet al.

Atilla eti tat.

 Aşağıdaki metinleri 5 defa okuyarak, bakmadan metin defterine yazınız.    

 

     Nine            

Tat nine et tat.

Et al tat.

Ete nane at, at.

Tat nine tat.

Et ile nane tat.

 

 

      Anlat

Altan tatilini anlat.

Annene anlat.

Ninene anlat.

Anlat, Altan anlat.

Tane tane anlat.

Tatilini anlat.

 

 

 

  Anne     Anlat

Anne, anne !                Nine anneni anlat.

Et al, nane al. Tane tane anlat.

Ete elinle nane at. Talat nineni anlat.

Anne, anne ! Anlat anne anlat.

Naneli eti tat.                             Anne tatilini anlat.

Tane tane anlat.

 

  Ninni Nalan

Ela ol. Nalan et tat.

Ninni, Ela ninni. Anne et al.

Ata ol. Anne ete nane at.

Ninni, Ata ninni Et naneli

Ali ol.              Annene naneli eti anlat.

Ninni, Ali ninni.                        Anlat Nalan anlat.

   Nane      Ali

Nil nane al. Ali Atilla atletli.

2 tane nane al.                           Atleti tele at.

Ninene nane al.            Atilla atleti ilet.

Ninene nane al.             Ela atleti al.

Al Nil al. Atilla atlet al.

o  o                                             

 

O  O                                           

 

ol                                               

 

on                                              

 

ot                                               

 

olta                                             

 

otel                                             

 

ona                                            

 

otlat                                            

 

ona                                             

 

not                                             

 

ton                                              

 

nota                                            

 

Onat                                            

 

alo                                              

 

 

Talat al.

Talat, ata ot al.

Talat, ata ot at.

Ali,olta al.

Altan, olta al.

Altan, telli olta al.

Atilla, olta at.

3 olta at.

Nalan, on tane olta al.

Ela, o otel.

Oltan, anneni anlat.

Oltan, ata ot al.

Onat, on lale al.

Ata, o attan in.

Anne ona anlat.

Nil o olta.

Nine o otel.

Ali, tonton ninene anlat.

Ali o at.

Nalan oteli anlat.

      Ot

Oltan ot al.

Oltan ata ot al.

Altan, ot ile et al.

Nalan et al.

 

 

 

 

     Otlat

Onat attan in.

O ne tonton at.

Eline ot al.

Tonton ata ot at.

Otlat, Onat otlat.

Onat at otlat.

 

 

 

 

R                                               

 

r                                                

 

iri                                             

 

ara                                            

 

ora                                             

 

tara                                            

 

nar                                            

 

tere                                             

 

nere                                             

 

eller                                             

 

lira                                             

 

Erol                                             

 

terli                                             

 

Rana                                          

 

Taner                                           

 

Ertan                                          

Rana at on lira.

Taner iri nar al.

Erol, Ereni ara.

Ertan Erol nereli ?

Rana, Tanerin elleri terli.

Taner elli lira al.

Ali onlar nar.

Onlar iri iri nar.

Rana 2 tane nar 7.

Altan, atlara ot at.

Eren tere al.

Taner taneli nar 7.

Erol, anneni anlat.

Oltan olta al.

Tonton nine attan in.

Nalan o otel.

Erol on ton et al.

Onat, elli lira al.

Ertan, itlere et at.

Erol, tere ile nar al.

Yukarıdaki cümleleri 5 defa okuyup bakmadan deftere yazınız. Başarılar

 

   Rana Nar Al             Nereli

Rana on lira al.         Erol onlar nereli ?

Ara, tara nar al. Rana nereli ?

Narlar iri iri. Tireli Ata, Tireli.

İri iri nar al. Ertan erler nereli ?

Nar al,tere al.           Tireli Nil Tireli

 

 

   Ertan Nane Ara             Onar

Ertan nane ara.               Tere ara.

Tane tane, nane ara.         Nar ara.

On tane nar al.               Onar onar al.

On tane tere al.   Tarta tarta al.

On tere,on nane on lira.

 

    Narlar                       Onat

Narlar, naneler,                        Onat, Attan atla.

İri iri narlar. Ata ot at.

Ertan nane arar. Onat, ona at.

Nar arar. At Onat at.

Aşağıdaki cümleleri 5 defa okuyup bakmadan defterinize yazınız.

 

Taner annene tere al.          Ara Taner ara.

Eren, nar on lira. Taner taneli nar al.

İlter nereli ? Ertan tarla al.

Eren nereli ? Rana nar tart.

Ertan o erler nereli ?          Tan o atlet terli.

Onlar nar atar.               Ela, ite et at.

Ali ter atar.                                Lale eti tat.

Ata, eline olta al.            Nail attan in.

Atilla atlara ot at.          Ninni Nil, ninni.

Niran lale al.                Nalan o Atilla.

Niran elli atlet al.           Onat   ol.

Tan onar onar al.          Ali naneli  al.

Lale Nil i tara.            Nine o iri nar.

Ela anneni tara.             Nil Erene nar al.

Rana iri tere al.            Terli attan in.

Ali o tren.                  Erol o at terli.

Nalan nar on lira.        Rana tatili ertele.

Nil atlet elli lira.         Anne, tere ile nane al.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Terli                            Ali O Et

Erol o at terli.               Anne ona tatilini anlat.

Terli attan in.                              Nalan o olta.

Rana, ata ot at.             Ela o otel.

Taner Erola not ilet.         On tane telli olta al.

               Onat o at.

 

      

 

      Nar         Tart

Nine o iri nar. Taner on lira al.

On tane nar al. Aaaa! Onlar nar.

Ara nar ara. İri iri nar al.

Lale nar ara. Ellerin ile tart al.

Erol nar al. Atlara ot al.

Nar al Taner. Erene tere al.

Nil Erene nar al. Tereleri tart al.

 

 

 

   A

Ali ilet.

İlet, Ali ilet.

Ali     ilet.

Talata ilet.

Lale ile Talata     ilet.

Ela ile Talata     ilet.

                     ARA

                   Rana ara, ile ara.

                   Taneri ile ara.

                  Rana, Taneri ile arar.

                  Taner: Alo, alo!

                 Rana, Onat ile Naili arar.

                Arar Eren arar.

    ALET

Atilla alet al.

Aleti telli al.

Altan aleti itele.

İtele Altan itele

Altan anteni itele

Yukarıdaki metinleri 5 defa okuyup bakmadan deftere yazınız.

                         Yazarken resimleri keserek  yapıştırınız.

  ON LİRA                   NANE

Anne. on lira al.             Taner nane al.

İri iri nar ara.             Eren nineni ara.

Nine. on lira al.             Taner o tarla.

İri iri nar ara.             Taner, Erol nereli?

Tane tane nar tart.         Ara Taner ara.

Erol a narlaanlat.       Taner nar al.

                                İri iri nar al.

 

ONAT  İLE TALAT          ALİ O ET

Onat ata ot at.    Ertan o et.

Talat ata ot at. Erol tatilini anlat.

Onat ile Talat ot at. Eren o olta.

At Onat at.                             Rana o otel.

At Talat at.  Tan telli olta al.

Ata ot at.                               Oltan o at.

 

Yukarıdaki metinleri 5 kez okuyup bakmadan defterlerine yazdırınız.

NOT: Cuma günü değerlendirme (sınav) yapılacaktır.

 

 

 

 

İrem      Emine      Tamer      mermer

Meral    Erman     Metin      metre

Leman    mor      mola     limon    mini

roman    mantar    matara    motor     tamam    orman     tam    mart   mont

minare   limonata  Meltem  Nimet  mil   Mert   mat   itme     etme    omo

Yukarıdaki sözcükleri 10 defa okuyun.

Mete, anneme elma al.      Ali, et tam on lira.

Leman, nineme limon al. Lale, mor lale al.

İrem, iri iri nar al. Meltem motor itme.

Emel, ona mama al. Rana tam 2 metre.

Tamer, ninemi arama.   Meral elli tane mil al.

Emine, on tane at al.     Mert limonata alma.

Meral, mama alma.                    Tamer mantar 7.

Erman, ata ot atma.                    Tan, o minare.

Metin, o Mine.            İrem, matara alma.

Meltem 3 metre tel al.     Leman mini it al.

Nimet, tane tane elma 7.    Nil meme emer.

Mert, erler nereli?    Mine 4 metre mermer al.

Emine, Nil i itme              .         Leman eline metre al.

Yukarıdaki cümleleri 10 defa oku ve bakmadan yaz.

NE  MAMA  AL

Mine mama al.

Mine, mini mama al.

Mine Emele mama al.

Tat Emel tat.

Emel mama tat.

İREM

İrem, o atlet terli.

Terli atlet alma.

On tane nar al.

İrem iri taneli nar al.

Eren, İreme lale al.

TAMER

Tamer matara al.

Al al 2 matara al.

Nil, Tamere matara al.

Tamer, matara ile mala al.

Ali, Tamere mantar al.

Ali on mantar al.

Tamer iri mantar al.

EREN NAR AL

Eren, iri taneli nar al.

On lira al, nar al.

Emine, Merala meme al

Rana entari ara.

Ninene entari al.

Taner, onlar terli.

Talat, o terli.

ARA

Emine, Merti arama.

Mine ile Mete arar.

Metini ara.

Leman ile Meltemi arama.

Meltemi ara.

RANA

Rana ne arar?

Rana nar arar.

Rana iri nar al.

Al, anne iri nar.

İri taneli nar.

Anne on tane nar al.

 

Yukarıdaki metni 10 kez okuyup metin defterine bakmadan yazdırınız. Perşembe günü yeni sese geçeceğiz.

 

URAL İLE EMİN

Ural ile Emin el ele.

Anne Taner nereli ?

Taner, Ural  Tireli.

Unal, kek al.

Emin onar, onar limon al.

Ural tut, onun elini tut.

Lale, Ela el ele tut.

Ata, Onura mum atma.

İrem nereli ?

İrem Tireli.

Nar at, Ali nar at.

Rana ona ot at.

Metin eline orak al.

 

 

 VERİLMEDİ.

 

 

 

 

 

 

 

ulu uluma unlu onlu otlu olur onu tut tutum Tuna turna tutam tulum un

unla unut Onur Nur Nuran otur onu

unu numara marul mum tur Murat ur

armut Umut umutlu nurlu onurlu unlu

tutumlu Turan unut Nuri torun tutar

tura turla mutluluk tuttu Nurten - Umur

   Yukarıdaki kelimeleri 10 defa oku ve bu kelimelerle 20 yeni cümle oluştur deftere yaz.

Tuna, Umutu ara.

Nurten, naneli mum al.

Umur, olta alma mumu al.

Nuri, iri armut al.

Murat, marul alma.

Turan, annene un al.

Onur ile Nur mutlular.

Tuna ile Rana 1 aile.

Atilla iti tutar.

Umut, unu eleme.

Murat, etin tonu 6 lira.

Tuna, onu eline al.

Nuri, Nili unut.

Emel ile Temel tur at.

Yukarıdaki cümleleri 5 defa oku bakmadan defterine yaz. Yazılar güzel olsun. Başarılar.

 

AL

Onur oturma.

Marul al, limon al.

Mum al, un al.

Onla unutma.

Olur Umut olur.

 

TUNA

Tuna 1 tutam lale al.

Tuna on tane lale al.

Al, Tuna on lale al.

Tuna mont alma.

1 tutam lale al.

NU

Umutun elini tut.

Onu unutma.

Murata mum al.

Nuri unutma.

Tutumlu ol.

UN

Nurten un al.

Anne unu ele.

Ele, anne unu ele.

Nurten, unu elek ile ele.

UNLU

Nur, o unu eler.

Umut una atar.

Nurun elleri unlu.

Umutun elleri lu.

Unlu elinle elimi tutma. 

 

TUT

Tut Tuna tut.

Olur Murat olur.

Tut Nurten tut.

Olur Onur olur.

Tut tut tut.

 

Yukarıdaki metni 10 defa okuyup bakmadan metin defterine yazınız. Önceki öğrenilenleri tekrar ediniz. Başarılar.

 

MURAT

Murat elma al.                          

Murat iri elma al.                     

Onur, iri armut al.                          

Nuri, annene un al.                                     

Nuran, iri marul al.                         

Umut, mantar al.                   

 

     EMEL

Emel olta al.

Emel, onu al tut.                                            

Emel olta ile   tut.

Emin, olta ile    tuttu.

 

TUNA

Tuna 2 tur atma.

Tuna 1 tur at.

Nil, Tuna ile tur at.

At at 1 tur at.

Tuna ,3 turna al.

Tuna 5 tur at otur.

 

MUMU TUT

Nurten, mumu unutma.

Nurten un al.

Nurten unu tart.

Nur, unu ele.

Nurten, mumu tut.

Nurten tutumlu ol.

 

UN

Tamer, anneni ara.

Annene et al, un al.

Unu unutma !

Emre, unu eleme.

İrem, iri mum alma.

Emel, Temeli arama.

TUTUMLU  OL

Ural, mumu atma.

Annen mumu arar.

Unutma, tutumlu ol.

Tuna ile Onur tutumlu.

Ural tutumlu al.

Tutumlu ol, mutlu ol.

Metinleri 5 defa okyup bakmadan metin defterine yezınız.

 

Tuna, mumu unutma.

Murat tulum al.

Numan, mor mont al.

Atilla, marul alma.

Ata, Nili ara.

Emine, eline mum alma.

Umut, iti tut.

Mete, elma ile mama al.

Temel ile Emel el ele.

Emre, mor lale alma.

Mine, lila mont al.

Meltem, ora orman.

Erol, minare elli metre.

Erman, motoru itme.

Ali, İreme matara al emi.

Ela ile Lale omlet 7.

Eren, unlu mama al.

Onur, Nurinin elini tut.

Turan, elli tur atma.

İrem, Ali nereli?

Ertan, Oltana lila atlet al.

Altan ile Talat 8 mil al.

Nail, annene tatili anlat.

Yukarıdaki cümleleri 5 defa okuyup bakmadan yazınız.

ONUR

Onur unlu mama alma.

Onur onu alma.

O mama unlu.

Onur Nur ile mont al.

Nur lila mont al.

Nur anneme mil al.

Al anne mili al.

 

TUT

Nuri on kere tur at.

Emin teli tut.

Emine oteli tuttu.

Umut ile Emine aile.

Emir armut al.

Mualla memur ol.

Nur mutlu olur mu?

 

UMUT

Umut mutlu ol.

Ol ol mutlu ol.

Umut armut ile nar al.

Al al iri nar al.

Talat 3 tutam lale al.

Tuna o turu atla.

Atla atla tur atla.

TUTUMLU OL

Ural, mumu atma.

Annen mumu arar.

Unutma tutumlu ol.

Tuna ile Onur tutumlu.

Ural, tutumlu ol.

Tutumlu ol, mutlu ol.

 

 

UMUT İLE UMUR

Umur      tut.

Umut, olta ile      tut.

İri iri   tut.

Umut, olta al, iri     tut.

Olta ile on tane    tuttu.

TAN İLE TUNA

Tan   al otur.

Otur Tan otur.

Tuna ona oturma.

al, otur.

Lila otur.

 

 

Kilim

Kemale kilim al.

Kemal o kilim kirli.

Kirli kilime oturma.

Kemal   al.

Ona otur.

Otur Kemal otur.

İrem

Anne, İreme toka al.

Kemer, tarak, terlik al.

Renkli renkli etekler.

Minik İrem emekler.

Anne ona etek al.

Kirlenir mi etekler?

 

Mor Toka

Anne, mor toka al tak.

Nil, kara toka alma.

İki toka al.

Al, Kemal iki toka al.

Kara kemer al tak.

Nil, toka takar.

Kemal kemer takar.

At Al

Ata, at ile inek al.

Al Ata al, at al.

Ata iri inek al.

Kemal atlara ot al.

Atlara ot at.

Ali iki tutam ot al.

İneklere ot at.

 

Kutu

Kutu kutu kemik al.

Kemik al, erik al.

Kare kutu kimin?

Kara kutu Kemalin.

Kemal lokum al.

Al Kemal al.

Kutu kutu lokum al.

Kerem Kek Al

Kerem, on lira al.

Marketten ekmek al.

Kerem, iki kutu kek al.

Kutu kutu kek al.

Konuklara kek ikram et.

Kerem, kek ikram etti.

Metinleri 10 kere oku, bakmadan yaz. Tam Okuma 1 sayfa 30,31,32,33 oku yap. Önceki çalışmaları tekrar et.Pazartesi yeni ses verilecek onun için öncekiler iyi öğrenilirse üzerine koymak daha kolay olur

Man

Irmak o man?

Namık et ile un al.

Anne, o manolma.

Nine,un ile et man olmalı.

Tat

Tuna tat al.

İki kutu tat al.

Arım Nil arım.

İki kutu tat arım.

Tarık

Tarık, romaal.

Onu oku.

Annemi kırma.

Romaanneme anlat.

O roma tanıt.

Akın

Akın altın al.

Kamil altın ta tak.

Kemal, Kamere na al.

Eline na al, ta tak.

Akın akılol.

Anıl Ta Al

Anıl, taal.

Anıl altın al.

Kalın altın al.

Anıl ta tak.

Anıl altın tak.

Tat tat tak.

 

Tarık

Tarık tar alalım.

Armutla tartalım.

Armutla kutulara atalım.

Tamam Irmak tamam.

 

Yukarıdaki metinleri bir büyüğünüze on kere okuyunuz. Metin Defterine büyüğünüz söylesin siz de yazın.Başarılar.

Tam Okuma 1 Kitabından 34,35,36,37. sayfaları okuyup yapınız.

Yarın yeni ses verilecek onun için I sesini iyice kavratalım.

Öğrencinizin çantasını kırmızı ve siyah kalemini, silgisini,defterini ve açacağını kontrol ediniz.

Tarık, Itır nereli?

Anne attaktın mı?

Ala altın tatakalım.

Itır, tatarmuttan tat.

Akın, otlatırmıkla.

Tarık kalemini kırma.

Tarık, tırtanı.

Mine tat elma al.

Marlara ekmek atalım.

Anıl, artık ot atma.

Anne, kına alalım ?

Tarık akılol.

Nalan attak.

Namık katut.

Anıl, Atanı anlat.

Anıl ,Ataunutma.

Irmak, kek tat?

Mırmır Anı tırmaladı.

Namık okuma.

Tutku, elmatatal.

Akın, ırmakta olta atar.

Kemal, o arı. Murat Ankaralı.

Cümleleri 10 kere oku, bakmadan yaz.

Kemal ekmek al.

Kemal keman al.

Ekrem, kek 7.

Ekrem, iki kilo et alma.

Kenan, elli tane kalem al.

Okan, roman oku.

Okan, İreme toka al.

Kerim, o kel.

Kerim, marketten erik al.

Melike, anneni tarak ile tara.

Melike, marketten kara kalem al.

Kemal, Kerime kilim al.

Tarkan, ite kemik at.

Umut, okulu anlat.

Kerem Kemali kutla.

Ete kuru nane at.

Tarkan, iki tane koltuk al.

Murat, erken kalk.

Utku, annene lila terlik al.

Annem kek ikram etti.

Mine, ora Ankara.

Cümleleri 5defa annenize okuyun ve bakmadan yazın.

 

 

Melek kat  kat etek al.

Melike kara etek al.

Tarak alan kim?

Tarak alan Melek.

Melek kara kara tarak alma.

Kerim ona lale tak.

Kerem kirli kot alma.

Melike anneme kek ikram et.

Anneme iki nar ikram et.

Kerem oto kirala.

Ekrem iki tarla al.

Keklik takla atar.

Kerem iki kanat karalama.

Erol iki keklik ile on elma al.

Kemal al.

Kemal ete at.

Kemal ete nane ile at.

Kemal akar.

Marketten kekik ile lokum al.

Cümleleri 10 kere oku bakmadan yazınız.

ayak   kayak    ayna   oyna   yaka   ka

a   yara    yama   yatak    yatak   tay

Oya   Kaya   Alanya   Konya     Leyla   Aylin    Aleyna    Yaren   Koray    Oktay

Aykut    Ayten    Meryem   Yunus    Yenal

yemek   yelek   yama    yayla   yumurta   yer

yat   yak    yem   oyna    yarasa    yirmi

uyku   iyi   yol   yıl   kıyma   ayran   yeni

 

Aylin, elma kek ye.

Kayak, yemek ye.

Oya, yatak al, yat.

Uyu Kaya uyu.

Leyla, ellerini iyi ka.

Oya oyun oyna

Oktay, o tay.

Yener, koyunla oynama.

Koray, erken uyur.

Aykut, ayaklaka.

Ayla, yaka tak.

Eylem elmaka.

Aylin, kıymaekmek ye.

Aleyna yumurta al, ye.

Yukarıdaki kelime ve cümleleri 10 kere oku ve bakmadan deftere yaz. Başarılar Afacanlar

 

Eylem, oyun oyna.                Nuray yoklama al.

Oya, oy kullan.                    Oya yumurta ye.

Oya, oylamaya katıl.          Yener yanık yemek yeme.

Nuray, yeni lirakullan.        Ayla Kaya yorma.

Yeter, yakalık tak.               Kolay kolay oyna.

Yener, yumurta ye.               Yamuk yatma.

Yata yata yeme.                   Kaya ile ye.

Kaya, yirmi yelek al.            Oya yatakta yatma.

Meryem, kayık alma.             Yaraat oynar.

Kaya yan yan kayar.          Oya yola kayık koy.

Ayla, yarım la alma.    Meryem takolay al.

Oya, o ayna.                    Erken kalk, yaka tak.                Oyna ,Kaya oyna.                Kaya yalan atma.                  Ayla ile Oya yola iner.        Erken kalk, yaka tak.                Oyna Kaya oyna.                Kemal oturma kalk.

Yaman a tutma.           Kaya, elmaka ye.

Oktay, tarlaya ekin ekti.    Meral ormana nane ek.

 

 

Cümleleri 10 kere bir büyüğüne oku ve büyüğünüz söylesin siz de deftere bakmadan yazınız.

 

 

Yaren

Yaren artık uyuma.

Yataktan kalk.

Elinika.

Yemek ye.

Yener ile Kaya oyun oynuyor

Onlara katıl.

Leyla

Leyla erken yat, erken kalk.

Erken uyu, erken uyan.

Yumurta ile ekmek ye.

Yemek ye,elma ye,tatye.

Oyna

Kaya oyun oyna.

Oyna Kaya oyna.

Teke tek oyna.

Umut ile oyna.

Oya

Oya onla kurula.

Yerine koy.

Aykut ellerini ka.

Elmaka.

Tatelmaka.

Elmaka ye.

Kay

Kay Ayten kay.

Saya saya kay.

Kay Kaya kay.

Kayrakta kay.

Koyun

Kara koyun, ak koyun.

O otu yer koyun.

Ot yer, yem yer koyun.

Metinleri  bir büyüğünüze 10 kere okuyup, büyüğünüz söylesin siz de defterinize bakmadan yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus

Sus, Esma sus.

Ninem uyanmasın.

Uslu uslu oynayalım.

Masal okuyalım, anlatalım.

Sus Esma sus.

Ninem uyanmasın.

Yatalım, uyuyalım.

la

la, masaya sirke koy.

Masaya salata koy.

sırsalata ile limon al.

Marul, nane, salatalık al.

Salataya limon sık.

Selim

Selim saat iki.

Erken uyu, erken uyan.

Erken kalk simit ye.

Mis kokulu simit ye.

Sanem

Sanem, Esmaya seslen.

Esma kitap okusun.

Masaiyi okusun.

Sonra anlatsın.

O Ne?

O ne? Merak ettim.

Sinan o renkli kalem.

Kalemler sarenkli.

Renk renk kalem al.

Simit

Sait saati kur.

Erken yat, erken kalk.

Erken ekmek al.

Simitle süt al.

Susamsimit olsun.

Yukarıdaki metinleri anne veya babanıza 5 kere okuyunuz. Onlar söylesin siz bakmadan metin defterine yazınız.

 

 

 

Yukarıdaki cümleleri bir büyüğünüze 5 defa okuyup bakmadan deftere yazınız.

Kasım onar onar say.

İsmet ne satar?

İsmet salatalık satar.

Anne, Asya kalem alsana.

Esin, simit yer misin?

Selim, aynasu ileka.

Sait sa say.

İsmail, sır soy ye.

Selma seksen kasa nar al.

Osmana tatelma al.

Sema elmalaka.

Selin, orasinema.

As, sırakaralama.

la, saat ile oynama.

Suat, saat tam on iki.

Sami, makasla oynama.

Esra, susamsimit iyi olur.

Esra, salatalık soy ye.

Kasım, oraSamsun.

Selin, Manisalı.

As, ıslak yere oturma.

la, yumurta soy.

Sinan, o kimin ra.

 

Aşağıdaki cümleleri 5 kere okuyup bakmadan yazınız.

Demet oyun oynadı.

Derya, daldan nar aldı.

Dayım yeni yatak al.

Selda, okulda oyun oynadı.

Dilek, yumurta yedi.

Derya, iki adım atladı.

Dedem dana eti al.

Kedi dalda uyuyor.

Dedem masal anlattı.

Demet, annem nerede?

Eda, iki kalem al.

Dayım mendil sat.

Eda, dondurma yedi.

Derya radyo dinledi.

Talat erken uyudu.

Dedem dana kesti.

Didem, domates yedi.

Dedem durakta durdu.

Dayım. odun kır.

Murat, dondurma yala.

Derya, su doldur.

Tam Okuma 1 Kitabından sayfa 44,45,46,47.sayfaları oku

 

 

 

Aşağıdaki metinleri 5 kere okuyup metin defterine yazınız.

Masal

Eda, masal dinle.

Dede masal anlat.

Dedem masal anlattı.

Eda, mindere oturdu.

Eda, masal dinledi.

Eda, mutlu oldu.

Selda

Arda, Seldaya kedi aldı.

Selda kediye et attı.

Kedi eti yedi.

Kedi sonra mırmır dedi.

Kedinin adı Sarı oldu.

Radyo

Derya o nedir?

Oya o radyodur.

Derya ile Oya radyo dinledi.

Onlar mutlu oldular.

Eda İle Derya

Eda ile Derya kolye aldı.

Eda dondurma yedi.

Derya radyo dinledi.

Kedi mırmır dedi.

Kedi dondurma yaladı.

Dilek

Dilek, etli dolma al.

Tamam anne tamam.

Demet sen de ayran al.

Dolma ile ayran iyi olur

 

Dana

Dinle Didem dinle.

Dayım darı aldı.

Dana yedi kilo darı yedi

Dana yerinde duramadı.

Dana dana oldu.

Dayım dua okudu.

 

Tam Okuma 1 Kitabından sayfa 48, 49. sayfaları 5 kere okuyunuz.

 

bebek     bereli     börek     balık     bamya    bale

balon    bardak    balta     berber    abla    biber

bilye     basket     bayat    börek     bayrak   bal

tabak    bakla      boya     batı     buralı     bin

balina    ayakkabı     kelebek     araba    akraba

Bora    Burak    Bekir     Birol    Berna    Sabri

Yukarıdaki kelimeleri 10 kere oku ve bu kelimelerden oluşan 10 tane cümle oluştur ve yaz.          

Banu, bebek al, oyna.

Buket, bakkaldan biber al.

Babam sabırla bekledi.

Annem bir kilo bamya aldı.

Bora, suya balık bıraktı.

Bayramda bayrak astık.

Burak, basketbol oynadı.

Bora, bayat ekmek yeme.

Bekir, kabak aldı.

Ebru ablasını yakaladı.

Aslı iki balık yedi.

Bora ata bindi.

Berrin, ebe oldu.

Bayan arabaya bindi.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar oku ve bakmadan yaz. Başarılar.

Tam Okuma 1 sayfa 54, 55i yap.

 

Boran Bakkalda

Boran, arabaya bin.

Bakkalda arabadan in.

Bamya al, biber al.

Ekmek al, börek al.

Tatlı tatlı yemek ye.

Boran iyi beslen.

Kabak

Bak baba, bak baba.

Kabak indi bir araba.

Al kabak, bal kabak.

Öbek öbek oldu bak.

Bir tabak, iki tabak

Bu kabak tatlı kabak.

Kelebek

Bakın minik kelebek,

Kanadı benek benek.

İlerliyor sekerek,

Benimle dans ederek.

Ben de boyarsam benek,

Olurum bir kelebek.

Babam Kabak Aldı

Babam kabak aldı.

Kabaklar iri iri.

Bunlar bal kabakları.

Ablam, kabakları aldı.

Kabak tatlısı leziz olur.

Bir tabak kabak tatlısı yedim.

Bisiklet

Buket dersini iyi dinledi.

Buket tembel olmadı.

Başarılı oldu.

Babasından bisiklet istedi.

Babası bisiklet aldı.

Bisikletine iyi baktı.

Bisikleti bakımlı oldu.

Balık

Birol, iki büyük balık tuttu.

Seda ile ablası da yediler.

Yanında bamya da yediler.

Babam biberli balık istedi.

Babam ablama kediyi tut dedi.

Bu arada, balıkları kedi yedi.

Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, bakmadan metin defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 56, 57yi 5 kere oku.

Birer birer ve onar onar yüze kadar, 20den geriye doğru ritmik sayma yaptırınız.

ütü     kötü     türkü     önü     tümü     köyü     örtü    süt       dün       yün     sürdü    kürek

kömür    sürü    süs      küre     büyük   düdük

yürek    müdür   dünya   bülbül   eylül    süslü

Ülkü     Ümit     Ömür    Ümran    Ünal    Betül

Türkiye    Atatürk    Süleyman    Türk    Tülay     

Yukarıdaki kelimeleri 10 kere oku ve bu kelimelerden oluşan 10 tane cümle oluştur ve yaz. 

Ümit bu kömür.

Ümit sıra ol.

Ali düdük almadı.

Okula bayrak as.

Süleyman süt aldı.

Ünal dört ütü aldı.

Ülkü, bu Atatürk.

Tülay, sütlü tatlı yedi.

Suna, tülü ütüledi.

Ümran bak, bu sümbül.

Atatürk, büyük lider.

En büyük ülke Türkiye.

Ablam süslü etek aldı.

Ömer, dürüm yedi.

Ülkü, okulu süsledi.

Benim yurdum Türkiye.

Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, bakmadan metin defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 58, 59u oku yap.

Birer birer ve onar onar yüze kadar, 20den geriye doğru ritmik sayma yaptırınız.

Cuma günü değerlendirme yapılacak.

Ülkü

Ülkü ineklere bak.

İnekleri tarlaya sür.

İnekleri tarlaya sürme.

İneklere iyi bakalım.

İneklerden iyi süt alalım.

Sütü köylüye satalım.

Örtü Ört

Ülkü, masaya örtü ört.

Masanın üstüne örtü ört

Ülkü örtü aldı.

Masanın üstüne örttü.

Masanın kürdan koy.

Masada türlü yemek bulunur.

Sülün İle Bülbül

Ümit, sülün al.

Ümit bülbül al.

Bülbüle iyi bak.

Sülünü büyüt.

Bu sülün, süslü sülün.

Bülbül ne tatlı ötüyor.

Köyüm

Tarlalar dönüm dönüm.

Konar dala bülbülüm.

Etim, yumurtam, sütüm.

Beslenirim, büyürüm.

Türlü türlü ürünüm.

Burası benim köyüm.

Atatürk

Benim ülkem Türkiye.

Ben Türküm.

Annem Türk.

Babam Türk.

En büyük Türk, Atatürk.

Ümit

Ümit kanarya öttü mü?

Öttü Ülkü öttü.

Ninen atkı ördü mü?

Ördü Betül ördü.

Ablan tülü ütüledi mi?

Ütüledi Ümran ütüledi.

Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, beğendiğiniz metinlerden 3 tanesini bakmadan metin defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 60, 61i bol bol sadece oku.

Birer birer ve onar onar yüze kadar, 20den geriye doğru ritmik sayma yaptırınız.

Cuma günü değerlendirme yapılacak. Önceki çalışmaları tekrar ediniz.

          eşli     yaş     taş     baş     kaş    şu 

yaşa    maşa    şaka    neşe     meşe    neşeli    diş

şişe    şeker    turşu     şiir     eşya    kuş    şiş

şarkı    şubat    başlık    ateş    kumaş    şemsiye

eşek    kaşık     düşmüş     şımarık     taşlık   beş

Ayşe   Şule   Şenay  Şener   Şakir   Yaşar  Büşra

Neşe    Şirin   Şebnem    Şeyda    Beşiktaş   Şam

Yukarıdaki kelimeleri 10 kere oku ve bu kelimelerden oluşan 10 tane cümle oluştur ve yaz. 

Şule, beş taş oyna.

Ayşe, işte şanlı bayrak.

Kuşlar kışın üşüdü.

Kedi odada dolaştı.

Onbeş kişi koştu.

Şakir, şeker almış.

Şule, okula koşmuş.

Şener, başlık takmış.

Ayşe, bayramda şiir okudu.

Şebnem, yeşil şemsiye aldı.

Büşra, çok şımarık.

Şakir ile Şenay oyun oynuyor.

Şule, iki şişe süt al.

Işık ile Şule arkadaş.

Ayşe, bana teşekkür etti.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 62, 63, 64, 65i bol bol oku yap.

Birer birer ve onar onar yüze kadar, 20den geriye doğru ritmik sayma yaptırınız.

AYŞE

Ayşe beni şaşırtma.

Yaşa Ayşe yaşa.

Ayşe beşik salla.

Şarkı söyle.

Kardeşini uyut.

Kardeşi tatlı tatlı uyudu.

BAYKUŞ

Şeyma bak bir kuş.

Bu kuş, nasıl kuş.

Bu kuş, baykuş.

Baykuş dala konmuş.

Şeyma baykuşa bakmış.

Baykuş uçmuş kaybolmuş.

BALON AL

Al Şirin al.

Şirin, balon al.

Sarı balon al.

Şirin balonu şişir.

Şirin, balonu şişirdi.

Balonları saldı.

ŞEMSİYE

Şule, eline şemsiye al.

Kara kış başladı.

Şemsiye almadan çıkma.

Yoksa ıslanırsın.

ARKADAŞIM EŞEK

Elli, altmış, yetmiş.

Yemyeşil otlar yemiş.

İşte arkadaşım eşek.

Yola düşmüş kara şimşek.

Yaşa, arkadaşım yaşa.

Oynayalım baş başa.

 

AŞURE

Şule o nedir?

Ayşe bu aşuredir.

Aşure tatlı olur.

Kaşık kaşık yenir.

Ayşe. bir kaşık aşure yedi.

Şıkır şıkır oynadı.

-Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, Metinleri bakmadan metin defterine yazın.

-Önceki fotokopileri tekrar ediniz.

-A 1(4. Kitap) Hikaye Kitabını okutunuz.

 

kaz     yaz     naz     buz     tuz     siz     yüz   düz     bez      kız     saz     biz      tez     söz    zam     zil      taze    zaman    teyze    kuzu    üzüm    muz    zerdali    bezelye    zeytin    kiraz     kır    beyaz    zük    bilezik    yıldız   diz   ya    ziyaret    sazan    sekiz     dokuz    ya  Kozan   Zeki    Ziya    Özlem    Naz    Zerrin  Zekeriya  Arzu   Ozan  Nazan   Beyza  İzmir

Yukarıdaki kelimeleri 10 kere oku ve bu kelimelerden oluşan 10 tane cümle oluştur ve yaz. 

Zeki, yayaz.

Özlem, zil çal.

Dede suya buz atma.

nakuzu tuz yalamış.

Şule, muzlu süt iç.

Ayşe, dokuza kadar say.

Arzu, taze üzüm yedi.

Ali az elma aldı.

Zekeriya, onun izini bul.

Ömer, muz ile kiraz yedi.

Özlem kazak ör.

Ziya ya yaz.

Dün Adanada kaza oldu.

Ozan yıldızla say.

Nazan, ükamadan yeme.

beyde şiir ezberledi.

Beyza, sekiz zeytin yedi.

Zeki, Kozanda kaza yaptı.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 66, 67, 68i bol bol oku.

 

TAZE  ÜZÜM

Aziz taze üzüm aldı.

Dokuz kasa üzüm aldı.

Üzümleri dizi dizi astı.

Taze taze kuruttu.

Arzu, taze üzüm al.

Temiz temiz ye.

 

 

TAZE  RAZ

Dallar kiraz dolu.

Remzi kiraz al.

Kırzı kiraz al.

Sa kiraz al.

Remzi, kiraz lezzetli, dedi.

Taze taze kiraz yedi.

 

ZERRİN

Zerrin, kır yün aldım.

Kır kazak ördüm.

Arana sa renk kattım.

şın kazak iyi olur.

Beni kara kıştan korur.

 

ZEKEYA

Zeki, bu Zekeriya.

Zeki, Zekeriya üzüm yedi.

Zekeriya annesine üzüm aldı.

Annesi üzümleri yedi.

Zekeriyaya dua etti.

Zekeriya mutlu oldu.

 

-Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, Metinlerden iki tanesini bakmadan metin defterine yazın.

 

 

 

 

               üç     kaç    maç     taç    saç

koç    seç    suç    çay    çam   çöl     kaç     çok

çilek    çiçek    çimen    çörek    çeşme    çekiç

çakmak    çikolata    çekirdek    çalışkan    sütlaç

çorba    çadır    çak   çınar    çanta    kulaç

Çetin    Seçil    Yalçın    Aytaç    Ayça    Çilem   Türkçe    Çin

Yukarıdaki kelimeleri 10 kere oku ve bu kelimelerden oluşan 10 tane cümle oluştur ve yaz. 

Çetin sütti.

Seçil, sütlaç yedi.

Bu çilekler çürük mü?

Doktor ona reçete yazdı.

Yalçın, uçurtma uçurdu.

Bekçidük çal.

Daldaki kuşlar tu.

Atlar çeşmeden suti.

Kaç kilo çilek aldın?

Akşam çorbatik.

Aytaç, çarşıya çıktı.

Çetin, çaya çıkma.

Seçil, çilek yedi.

Çilem, çınar dikti.

Çetin, çekirdek çitledi.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 69,70, 71i bol bol oku.

 

İLAÇ

Çetin çok oyun oynadı.

Terli terli su ti.

Hasta oldu.

Doktor ilaç yaz.

Üç tane ilaç aldı.

Annesi, çorba içirdi.

Çetin çabuk iyileşti.

UÇURTMA  TU

Çetin, çara çık.

Ayça, çekirdek aldı.

Çetin, uçurtma uçurdu.

Ayça, çekirdek çitti.

Ayça sen de uçurtma al.

Sen de uçurtma uçur.

AYTAÇ

Aytaç, süt ti.

Ayça çilek yedi.

Çaya kuş kondu.

Çetin çekirdek al.

Elmaları çürütme.

çük çocuk nerede?

Yalçın çilek reçeli yemiş.

KELEBEK

Çada üç kelebek.

Uçuyor benek benek.

Çilli kelebek.

çük kelebek.

Çomar yakalar.

Kaç kelebek.

 

-Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, Metinlerden iki tanesini bakmadan metin defterine yazın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gel    geç    gol    git    gir    göl    göç    gök      göz   gün   gül    güz   güç   gemi   gaga   gezi

dergi    gazete    gazoz    gitar    reş    zel 

gök    gölge    gece    karga    gelin    gözlük

Gamze    Gonca    ler    Engin    Gaye    lay

Songül   Ergün    Özgür   Gözde    Birgül    Özge

Yukarıdaki kelimeleri 10 kere oku ve bu kelimelerden oluşan 10 tane cümle oluştur ve yaz. 

ler gazete oku.

Ege, naydın dedi.

Kara karga gak dedi.

Gelen Gamze mi?

Ergün gol attı.

Gonca gül kokladı.

ler, annesine gül al.

Tolga, yeni bir gömlek aldı.

Gamze gazete sat.

Gizem, çokzel gelin oldu.

Babam sagömlek giydi.

Turgut, gözlük sana çok yakış.

Gizem bize geldi.

ler, okula geç kaldı.

Birgül, lele git.

Dalgıç denize daldı.

Gemi denizde yüz.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 72den 83 e kadar oku.

 

 

TURGUT

Turgut ormana gitti.

Orada gergedan gör.

Kanguru gördü.

Guguk kuşu gördü.

Guguk ötmeye başladı.

Gugguk gugguk, diye öt.

GE  GELİYOR

Özgür, gemi geliyor.

Bu gemi çok zel.

Özgür, gemiyi gez.

Özgür, gemiyi gezdi.

zel zel gezdi.

Gemiyi gezdi, bilgi al.

GAZETE

Gülben, tatilde gazete okur.

Gizem, sen de gazete oku.

Gazete okumak yarardır.

Bilgin artar, çalışkan olursun.

 

GE

lay, bugünzel bir gün.

Gökneşli.

Göl kenana gidelim.

Mangal yakalım.

Mantar ile et yiyelim.

Sonra mangasönrelim.

SÜT

Ümit süt tat.

Bol bol süt tat.

Ünal, elbise ülemeyirak.

Sen de süt tat.

Ümit, Ünala yardım et.

Oda süt tatsın.

Süt tatlı.

Üstelik de yararlı.

 

SU

Ezgi su iç.

Turgut, sen de iç.

Turgut su ti.

Ezgi de ti.

 

-Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, ve    

 bakmadan metin defterine yazın.Başarılar.

cüzdan    çocuk     ceket    cennet    cadde   sucuk

böcek    cimri      coşku    önce     yolcu    gecelik

cuma     cumartesi   Can    Caner    Cem    Ceren

Celil    Canan    Cemil     Ece    Coşkun    Ceyda

Cengiz    Necmi    Yücel    Cemre    Celal    Cansu

 Yukarıdaki kelimeleri 10 kere oku ve bu kelimelerden oluşan 10 tane cümle oluştur ve yaz.

Caner, cam  sildi. 

Çetin ile Cansu el ele.

Can, cevizleri kır.

Celil, baca tıkanmış.

Ceydanın ceketi çok güzel.

Cenk, eczaneden ilaç aldı.

Coşkun, cüzdanını kaybetmiş.

Burcu, ucuz tuz al.

Cemal, ceket giy.

Yücel, balık tuttu.

Can, cama bak.

Bu Cuma okul tatil mi?

Caner, salıncakta sallandı.

Caner, incir ile ceviz yedi.

Cem, süt çok sıcak.

Cici kuş, cik cik öttü.

Cemil ile Celil sucuk yedi.

Ece, camdan bakıyor.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91 oku yap.

GEZİ

Ece cici bici giysiler giydi.

Boynuna inci, boncuk taktı.

Yücel yanına gocuk aldı.

Sonra Bilge ile Tolga geldi.

Hemen otobüse bindiler.

Güle güle geziye gittiler.

İNCİ BONCUK

Alaca sandık açıldı,

İnci, boncuk saçıldı.

Sekiz, dokuz boncuk,

Topladık çoluk çocuk.

İnci, boncuk bulunca,

Coştuk gün boyunca.

BİLMECE

Ceylan,bilmece sordu.

Bilmeceler çok zordu.

En çok Caner bildi.

Caner birinci oldu.

Ben ikinci oldum.

KEDİM

Minicik benim kedim.

Boncuk boncuk bakıyor.

İncecik bacakları,

Camdan cama atlıyor.

Atlama minik kedim.

Tüylerin dölülüyor.

GAZETE

Dede gel, bak.

Atik Ali gazete okuyor.

Gizem, Güler nerede ?

Güler gazete okumak ister.

Gelsin, gazete okusun.

Güzel güzel okusun.

GEMİ

Gemi, gemi, a gemi !

Güle güle git e mi ?

Nazlı nazlı yüzersin,

Güzel güzel gezersin.

Gül gemi, gülüm gemi !

Beni de gezdir e mi ?

 -Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, bakmadan metin defterine yazın.

-Birer birer, onar onar yüze kadar, 20den geriye birer birer ritmik saymalar yapınız

-Hikaye Kitaplarını tekrar okuyunuz.

 

ip    öp    top    kap    sap    yap    çöp    tüp    cep   pis   pil    küp    küpe   tepe    kupa   para     kapı   pancar    patlıcan    pırasa    patates   pay    kapak    pazar   pazartesi    perşembe    papatya   pide    peynir    pekmez    pirinç    peçete   kasap    pamuk    piliç   pilot    yaprak    pantolon   pasta    Pınar     Pelin     Serap     Polat     Serpil   Yakup    Recep    Petek      Pakize    

Yukarıdaki kelimeleri bir büyüğünüze 5 kere oku.

Pınar, papatya topladı.

Pelin, peynir ile pide aldı.

Erolun annesi patlıcan pişirdi.

Serap, pazardan pırasa aldı.

Ziya topu bana at.

Serpil pazara gitti.

Polat, top zıplatıyor.

Kaplan pandayı yakaladı.

İpek, parkta köpek gördü.

Yakup şapka giydi.

Polat, pasta kesti.

Caner ile Yeliz ip atlıyor.

Aybüke, yemek pişirdi.

Ceyda, pazar günü okullar tatil.

Ayşe, pasta yaptı.

Postacı mektup getirdi.

Sincap köprüden atladı.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 92, 93, 94 oku yap.

SERAP

Serap pazara gitti.

Ispanak, pırasa aldı.

Taze patates aldı.

Kasaptan et aldı.

Annesi yemek yaptı.

Serap, sebze yedi.

TOP OYNA

Polat, yeni top aldı.

Piknik yapmaya gitti.

Doya doya oynadı,

Papatya topladı.

Pat pat top oynadı.

Pide yedi, top oynadı.

SEBZELER

Pırasa, patlıcan, turp,

Doyurur, besler bizi.

Pekmez ise kan yapar,

Mikroplar bizden kaçar.

Bol bol sebze yiyelim,

Büyüyüp güçlenelim.

CİCİ KUŞ

Can, cici bir kuş almış.

Kuş cik cik diye, ötmüş.

Can, cici kuşa yem almış.

Kuş yemi yemiş.

Cik cik diye yine ötmüş.

 

HÜNER

Hüner bu gün hüzünlü.  

Solmuş bahçedeki gülü   

Hüzünlenme sen Hüner  

Güller sana yine güler. 

 

PAT  PAT

Pazar günü hava güzeldi. Pınar ipini aldı.

Petek topunu aldı.

Birlikte bahçeye çıktılar.

Pınar şip şip ip atladı.

Petek pat pat top oynadı. Aralarında anlaştılar.

Pınar ipini Petek'e verdi.

Petek de topunu Pınar'a verdi.

Birlikte güzel güzel oynadılar.

 -Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, bakmadan üç tanesini metin defterine yazın.

-Evinizin adresini öğretin ve defterine yazdırın .

-Yeni hikaye kitaplarını her gün okutun.

Hande, hapı yuttu.

Hakan, hakem oldu.

Pazar günü okullar tatil.

Polis, Caneri durdurdu.

Can, Cuma günü okula gitmedi.

Güler gözlük güzel mi?

Atatürkü herkes sever.

Kozan çok güzel bir yer.

Yağmur neden ağlıyorsun?

Hakan halı sahada top oynuyor.

Ahmet bahçede horozu yakaladı.

Hülya, hasta olmuş.

Seher, hamsi pişirdi.

Hande , hemşire oldu.

Hüseyin halı yıkadı.

Horoz erkenden öttü.

Orhan hurma yedi.

Hemşire, hastalara iğne yaptı.

Hilal, bugün hava çok güzel.

Hilmi, ıhlamur içti.

Bahçeyi bu sabah suladık.

Hasan, Haticeye hediye aldı.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 95, 96, 97, 98,99 u oku.

 

Hasan Hasta

Hande, kış yaklaştı.

Hasan dün okula gelmedi.

Üşümüş, hasta olmuş.

Hepimiz toplandık.

Elma, portakal aldık.

Hasanı ziyarete gittik.

 

Hediye

Şehir şehir dolaştık,

Gece gündüz çalıştık.

Heybe heybe hediye,

Kaptırmayalım kediye.

Herkese hediye çok,

Gelmeyene hediye yok.

 

Horozum

Çil horozum etten top.

Çitten atladı hop hop.

Her sabah çın çın öter.

Uyanın diye hep öter.

Horozum gibi hiç yoktur.

Hayranı pek çoktur.

 

Hasan

Hasanın Hatice halası geldi.

Halası, Hasana hediye aldı.

Hasan çok mutlu oldu.

Hasan, halasına sarıldı.

Çok teşekkür etti.

Canım halam dedi.

-Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, bakmadan metin defterine yazın.

- Yeni hikaye kitaplarını her gün okutun.

-Evinizin adresini ve telefon numarasını defterine yazdırın ve öğretin.

 

      

 

 

 

 

    çağ    sağ    dağ    bağ    ağla    öğle    iğde

dağa    bağa    eğik    doğum    düğüm    ağaç 

ağız    kurbağa    kaplumbağa    yağmur   sağlam

düğün    ciğer    öğretmen    öğrenci     mağara

değirmen    oğlak    yağlı    ağıl    soğan    düğme

Uğur    Yiğit    Doğan    Çiğdem    Tuğba   Kağan

Tuğrul    Buğra    Çağatay    Tuğçe     Çağla

Yukarıdaki kelimeleri bir büyüğünüze 5 kere oku.

Uğur ile bağda dolaştık.

Ceketimin düğmesi sağlam.

Yağ yağmur yağ.

Tuğrul, üç şişe yağ aldı.

Elif, bu dağ çok güzel.

Dışarıda yağmur yağıyor.

Bugün çok soğuk var.

Uğur çok bağırma.

Tuğçe çok sağlıklı.

Hemşire bana iğne yaptı.

Tuğrul buğday topladı.

Doğanın çantası çok ağır.

Yiğit, yoğurdu çok sever.

Bahçeye ağaç diktik.

Çağrı oğlakları sevdi.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 100, 101, 102 ve 103 ü bol bol oku.

 

KIŞ

Bak Yiğit bak.

Bak kar yağıyor.

Dışarısı çok soğuk.

Soğukta kalmayalım.

Sağlığımızı koruyalım.

ÇİĞDEM

Çiğdem, ağacın yanına gitti.

Bu ağaç iğde ağacıdır.

Ağaçtan iğde topladı.

İğdeleri leğene doldurdu.

Leğen leğen iğde topladı.

Tuğçeye iğde ikram etti.

YAĞMUR

Ayten bak bu ağaç.

Bu ağaç çok yaşlı.

Ağaç susuz kalmış.

Yağ yağmur yağ.

Dağa bağa yağ.

 

BUĞRA

Buğra, Niğdeye gitti.

Niğdede pazara gitti.

Pazardan iğde, çağla aldı.

Çağlaları güzelce yıkadı.

İğdeyi, çağlayı tabağa koydu.

Çiğdem ile Kağana ikram etti

-Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun. Bakmadan metin defterine yazın. Yazarken acele etmeden güzel bir şekilde yazın

- Verilen hikaye kitaplarını okutun.

-Çevrenizde bulunan canlılar nasıl beslenirler? Araştırınız.

-Oyuncak hayvanlarınız varsa okula getiriniz.

-Canlılar neden beslenirler? Araştırınız.

 

 

 

 

ev    av   evli   vali    kova    yuva    çivi    var

vida    hava    kivi     tavuk    pilav    havuç

tavşan    vazo    vakit    duvar    vişne    vapur

hayvan    havuz    civciv   tavuk    ceviz   miyav

Veli    Sevgi   Yavuz    Vural    Sevda    Vildan

Vedat    Levent    Veysel    Sevcan     Merve

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın.

Tam Okuma 1 sayfa 106 ve 107. sayfaları bol bol oku.

Sevgi, havuçlu pilav yaptı.

Vildan, Vedata havlu ver.

Öğretmen çok ödev verdi.

Sevim ayva topladı.

Yavuz, tavşanı yakaladı.

Veli, ödevini yaptın mı?

Tavşan havuç sever.

Merve, kavun sever.

Yuvada beş tane civciv var.

Vural, tavuğa yem ver.

Okulumuza vali geldi.

Levent, pazardan civciv aldı.

Vildan, bir çuval ceviz aldı.

Annem, vişne reçeli aldı.

Doğan, buğday topladı.

Çağatayın düğmesi düştü.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterine yazın

Vildan

Vildan, Vana gitti.

Vanda ovayı gezdi.

Ovada deve gördü.

Vildan, deveye bindi.

Deveyi çok sevdi.

Vildan, deveye taze ot verdi.

 

Vişne Topla

Sevgi, topla.

Sevgi, vişne topla.

Sevgi, ekşi vişne topla.

Sevgi, kırmızı, ekşi vişne topla.

Sevgi,bahçeden kırmızı, ekşi vişne topla.

HAYVANLAR

Yavru tavşan havuç yedi.

Tavuk ve civciv buğday yedi.

Vildan bak, arılar vız dedi.

Köpekler havlar. kediler miyavlar.

Kurbağalar vırak diye ses çıkarır.

Kaplumbağalar çok yavaş yürür.

Ördekler vak vak der.

 

TELEVİZYON

Levent, okuldan çıkıp eve geldi. Annesi ona kavurma pişirdi. Hemen yemeğini yedi.

Uzun süre televizyon izledi. Sonra ödevlerine başladı.

Yavaş yazdığı için ödevi uzadı. Vakit geç oldu. Uykusu geldi. Ödevleri yetişmedi.

Bir daha uzun süre televizyon izlememesi gerektiğini anladı.

 

 

-Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun. Bakmadan metin defterine yazın. Yazarken acele etmeden güzel bir şekilde yazın

- Verilen hikaye kitaplarını okutun.

- Birer birer ve onar onar yüze kadar, 20den geriye birer birer ritmik saymalar yaptırınız.

 

af    of    öf    üf    saf    raf    şef   fil   far   fal

fare   kafa   fidan   file   fena   füze   fener   fırça

fındık   fıstık   kafes   fakat  fırın  fabrika   fincan

nefes   affetmek   fotoğraf   sınıf   karanfil   zürafa

şeftali   fotokopi   köfte   fasulye   sınıf   futbol

Efe   Fatih   Elif   Filiz   Fatma   Faruk   Funda 

Feride   Fahri   Ufuk   Cafer   Furkan   Fuat

Yukarıdaki hece ve kelimeleri bir büyüğünüze 5 kere okuyup, Bu kelimelerle ilgili 10 tane cümle oluşturup defterinize yazınız.

Filiz, fidanı suladı.

Efe, fotoğraf çekti.

Elif ile fındık, fıstık yedik.

Fırat, hasta oldu.

En sevdiğim çiçek karanfildir.

Elifin annesi, şeftali satar.

Fasulye fırında çabuk pişer.

Bursa şeftalisi, lezzetli olur.

Fatma, çok güzel yufka açar.

Babası, Efeyi affetti.

Annem bize ziyafet çekti.

Dün çizgi film izledik.

Elif, fasulye topladı.

Latife, fincanı kırdı.

Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun, defterinize yazın.

 

 

Fındık

Giresun zengin olsun,

Cebiniz fındık dolsun.

Kırılır çıtır çıtır,

Hem besler, hem ısıtır.

Fındık, Badem, Ceviz

Fındıkla badem, ceviz,

Severek yediğimiz.

Üç arkadaş yemiştir.

Her sabah fındığı özlemiştir.

Afacan

Ufak tefek afacan,

Ona sorsan kocaman.

Yaramazlıkta uzman,

Hep hoplayıp zıplayan,

Minik kardeşim Furkan

Uyumuş bile çoktan.

Şeftali Al

Cafer, şeftali al.

Cafer, sarı şeftali aldı.

Cafer, misafiri karşıladı.

Lütfen, şöyle oturun dedi.

Şeftali ikram etti.

Aferin Cafer sana !

-Yukarıdaki metinleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun. Bakmadan metin defterine yazın. Yazarken acele etmeden güzel bir şekilde yazın

- Tam Okuma 1 sayfa 108, 109, 110 ve 111. sayfaları bol bol oku.

-Bir kap ile buzluğa su koyup dondurun ve buzu gelirken okula getirin.

-Anneniz yemek yaparken annenizi izleyin.

-Bu yazıları öğrencilere okutun.

-Hikaye Kitaplarını tekrar okutun.

 

 

 

 

 

 

 

aj    ej    oje    ruj    bej    jilet    jöle    bagaj 

viraj    baraj    deterjan    ajanda    jüri    jeton

jübile    pijama    masaj    makyaj    judo    plaj

Jale    Ajda    Tanju    Japon    Jülide    Ejder 

Müjdat    Müjgan    İjlal    Tijen

 Yukarıdaki hece ve kelimeleri bir büyüğünüze tekrar tekrar okuyunuz, Bu kelimelerle beş tane cümle uluşturup yazınız.

Jale, jandarma gördü.

Ajda, jilet alma.

Babam, arabaya garaj yaptı.

Ahmet, bu baraj.

Biz jiple eve geldik.

Jale, oje sürdü.

Müjgan, ruj sürdü.

Araba garajda duruyor.

Jülide, Japonyaya gitti.

Japon kız çok güzel.

Jeton al, telefon et.

Babama mesaj geldi.

Baraj nerede?

Jet, çok hızlı uçar.

Babam jilet aldı.

Jüri karar verdi.

Ajda okumayı öğrendi.

Barajda balık tuttuk.

-Yukarıdaki cümleleri hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun. Bakmadan metin defterine yazın. Yazarken acele etmeden güzel bir şekilde yazın.

PİKNİKTE

Jale ile Ajda pikniğe gittiler.

Piknik yeri barajın kenarındaydı.

Jale ile Ajda baraja gittiler.

Baraj çok büyüktü.

Gezerken kayboldular.

Jale telefon etmek istedi.

Jetonu yoktu.

Jale ile Ajda jandarmadan yardım istediler.

Jandarma onları ailelerinin yanına götürdü.

 

-Yukarıdaki metni hecelemeden okuyuncaya kadar bir büyüğünüze okuyun.

-Gazetelerin spor sayfalarını inceleyip, bir spor dalında 1. 2. ve 3. olanların resimlerini kesip bir kağıda yapıştırınız. Altlarına sıra sayılarını yazınız.

- Size ait 5 fotografı yıllara göre sıralayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1