1.sınıf tüm metin çalışmaları

1.sınıf tüm metin çalışmaları dosyası 07-02-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf tüm metin çalışmaları
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen bukmel
Eklenme Tarihi 07-02-2018
Boyut 16.67 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

1

           EL

El,el,el

E,e,e

Lale ele ele.

Ele lale ele

Al Lale al

Al,al,al

2.        

          AL

Lale              al.

 

Lale              al.

 

Lale              al.

Lale              al.

 

3        

         AT

Ela         at.

 

At Ela at.

At, at, at.

 

Ela          at.

4       

    ET

Ela et al.

Lale at al.

Ela lale al.

Al, al, al.

Lale al. Ela al

5

    İT

Ali at.

At Ali at.

Ali eti at.

Eti ite at.

At Ali at.

Ela it at.

METİN 6  Metin  okutulup her satır bakmadan  yazdırılacak.  Yazamadığı yeri bakabilir.      

      EL

Elli            al.

Lale elli it al.

Al Talat al.

Elli        al.

Elli,elli al.

Ela elli it al.

8      

      NE

Nine,nine,nene.

Nine eline        al..

Al Nene al. Al,al,al.

Ela ile Lale al.

Nine taneli           al.

Nine elini         .

9

Al, el, il, El, İl, AL EL   

At, İt, Et, at, et, it, ET

An En İn an, en, in,

La, Le, Li, la, le, li

Ta, Te, Ti, ta, te ti Tİ

Na, Ne, Ni, ne, na, ni

10

        ANNE

Anne nane al.

Al nane al.

Al anne al.

Anne,anne,anne.

Anne eline        al.

Al eline al.

11

        TANE

Anne 4 tane      al.

Talat 5 tane      at.

Lale 3 tane       al.

Ela 11 tane        al.

Ata 10 tane      al.

Eline 1 tane       al.

12

        OT

Ali ata ot at.

At ata ot at.

Talat ata ot at.

Lale ot al. Et al.

Ata ite et at.

Atla, atla, atla.

13

     OLTA

Ol,ol,ol. Ta,ta,ta.

Olta.

Ata olta al.

Al olta al.

Olta al. Ot al.

Eline olta al.

Lale olta at.

 

14

     NAR

Eren nar al.

Al Eren al.

Ali nar al.

Nar al.      al.

Nar, nar, nar

15

    TANER

Taner, ara, ara,

Ener, tara, tara.

Tara Taner tara.

Ara, ara, ara.

Ener, tara, ara.

16

    EMRE

Emre mermi atma.

Metin mama al.

Metin ara,ara.

Ali motora elleme.

Metin ne inat.

17

    MELTEM

Meltem tarama.

Meltem     atma.

Meltem  et alma.

Meltem ormana at.

Meltem tarama.

18

le,la,li,lo

te,ta,ti,to

ne,na,ni,no

re,ra,ro,ri

ma,mo,me,mo

19

le, ler, let, lem, len

te ter, ten, tel, tem

mi mil mit min

na, nar, nat, nam

mo, mot, mol, mon

20

      Umut

Umut onu unut.

Unut Umut unut.

Umut un ele.

Umut anneni unutma.

Umut nineni unutma.

21

el,et,er,en,em

al,at,ar,an

il,it,ir,in,im

ol,ot,or,on,om

ul,ut,ur,un,um   

22

   KEMAL

Kemal kalem tut.

Tut Kerim tut.

Nine ekmek al.

Kemal iki kek al.

Nur tek tek al.

23

   KETE

Ekrem kete al.

Al ekmek al.

Kete al. Kek al.

Kerim elma al.

Kete, kete, ete.

24

      ILIK

I,ı,ı. Lık,lık,lık.

Et ılık.

Ekmek ılık.

Melemen ılık.

Kıl,kıl,akıl

25

 

25

AY

Ayla oyna oyna.

Oyna Ayla oyna.

Ayla Aya at.

Oya a al.

Kaya Oya al.

26

Ay,ey,ıy,iy,oy,uy

Ya,ye,yo,yu,yi,yı

Yay,kay,ney,ley

Ayna,Aylin,Oya

Yaya,yaka,yakala

Yakalık, yama                                                  

27      

         Ad,ed,ıd,id,od,ud

Da,de,dı,di,do,du

med,kod,mod,yad

dere,dedi,dayı,dana

demet, dama, dara

adres, adam, dur

28     

    Dede masal anlat.

Demet erken yat.

Dede kitap aldım.

Matematik kita

Dedemin adresini al.

29

    SU

Selda su al?

Selma salata ye.

Ye salata ye.

Sultan masada ye.

Susamlı simit ye.

30

se,sı,si,so,su,sı

as,es,ıs,is,os,us

kas,tas,yas,kes,as

tas,tus,pus,kus

sat,set,sık,ser,sor, sır, sarı, sol,soru

31      

      ÖRDEK

Ömer ördek aldı.

Öner bardak aldı.

Ömer körebe oyna.

Öner para öde.

Öde Ömer öde.

32

öl,öt,ör,ön,

öm,öy,ös,öd,

lö,tö,rö,nö,

mö,yö,sö,dö

33

be,ba,bı,bi

bo,bö,bu,bü

ab,eb,ıb,ib

ob,öb,ub,üb

34

BEBEK

Bora bak bebek.

Bu bebek,bu balık.

Bayram balık al.

Bebekle balık ye.

Balık iyi, bebek iyi.

35

ÜZÜM

Ülmes bak. Ülkü kümese girdi. Kümeste üzüm yedi.

Yedi üzüm yedi.

Üç adet üzüm yedi.       

36

nü,mü,kü,lü

yü,sü,rü,dü

üt,üy,ür,ün

üm,ül,ük,üd

 

37

şe,şa,şı,şi

şo,şö şu,şü

aş,eş,ış,iş

oş,öş,uş,üş

38

ŞİŞE

Bu şişe, bu köşe.

Bu Neşe, Bu meşe.

Neşe şemsiye al.

Şule şeker yedi.

Şişede şeker var.   

39

ZİL

Zeliş zil çal.

Zebra zili duydu.

Kezban zili al.

Teyzem şiir ezberledi.

Ali de ezberledi.   

40

ze,za,zı,zi

zo,zö,zu,zü

az,ez,ız,iz

oz,öz,uz,üz   

41

ça,çe,çı,çi

ço,çö,çu,çü

aç,eç,ıç,iç

oç,öç,uç,üç

42

Üç Çikolata

çiçek uç.

Uç,uç,uç.

Çeçilya uç uç.

Üç çiçek al.

Neris ilaç iç.

43

 ga,ge,gı,gi

go,gö,gu,gü

ag,eg,ıg,ig

og,ög,ug,üg    

44

GAZETE

Güldem eve gel.

Gel lem gel.

Günnur eve git.

Git Gülzar git.

Gül gazete oku.

45

ca,ce,cı,ci

co,cö,cu,cü

ac,ec,ıc,ic

oc,öc,uc,üc  

46

CİCİ

Cemil çok cici.

Ceviz çok cici.

Cengiz çok cici.

Cici,cici,cici.

Cevahir çok cici.  

47

pa,pe,pi,pı

po,pö,pu,pü

ap,ep,ıp,ip

op,öp,up,üp     

48

Pire ile Para

Pelin bak para.

Pelin bak pire.

Pelin para al.

Pelin pire ara.

Para güzel,güzel.

 

49

ha,he,hı,hi

ho,hö,hu,hü

ah,eh,ıh,ih

oh,öh,uh,üh

50

      HELVA

Hilmi helva yedi.

Halime halı aldı.

Ahmet mıh çaktı.

Hasan hoşav içti.

Horoz güzel öttü.

51

ağ,eğ,ığ,iğ

oğ,öğ,uğ,üğ

ğa,ğe,ğı,ği

ğo,ğö,ğu,ğü

52

AĞA

Erol Taş bir ağa,

Çık her gün dağa.

Dön oradan bağa.

Yağmur kat,yağa.

Erol Taş olsun boğa.

53

af,ef,ıf,if

of,öf,uf,üf

fa,fe,fı,fi

fo,fö,fu,fü

54

      Fare

Fatma bak fare.

Bu fare bu fil.

Fil güzel, güzel.

Fatih bak köfte.

Fare köfte yedi.

55

va,ve,vı,vi

vo,vö,vu,vü

av,ev,ıv,iv

ov,öv,uv,üv

56

EV İLE AV

Veli bizim eve gel.

Veli ava git.

Git Avni git.

Avni eve git.

Avni övün, övün

57

ja,je,jı,ji

jo,jö,ju,jü

aj,ej,ıj,ij

oj,öj,uj,üj

58

Jandarma

Jandarma bak ev.

Jale bak jandarma.

Jandarma bizi korur.

Jale Ajlanı çok sever.

Jale bize geldi.

59

Elvan, Yasin, Fatma

Muhammed Selçuk,

Emre, Ayla, Koray

Ayşegül, Alperen

Yavuz, Beyza

Enis Osman, Melisa

Arif Esat, Emirhan

Emre Samet

 

60

Mehmet Akif, Özge

Zeynep Beyza,

Hilal, Seza Berfin

Beyzanur, Faik

Yaşar, Arda Can,

Neris Petek

Ahmet