1.sınıf tüm konular test soruları (220 soru)

1.sınıf tüm konular test soruları (220 soru) dosyası 28-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf tüm konular test soruları (220 soru)
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen hy52
Eklenme Tarihi 28-01-2018
Boyut 22.56 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Arşivi

 

Adı ve Soyadı:…………………………………………    ……………………………..……….

 

  1. SINIF BİLGİMİZİ ÖLÇELİM ETKİNLİK ÇALIŞMASI TÜM KONULAR

1)Atatürk hangi tarihte doğmuştur?

A)1881        B)1938       C)1957

 

2)Aşağıdakilerden hangisi babamızın kız kardeşidir?

A)teyze                  B)hala               C)yenge

 

3)Bir yıl kaç aydır?

A)4 ay     B)12 ay    C)52 ay

 

4)Bir hafta kaç gündür?

A)24     B)30       C)7

 

5)Atatürkün anıtmezarının adı nedir?

A)Anıtkabir     B)Anıtmezar     C)Anıtsaray

 

6)Atatürkün annesinin adı nedir?

A)Latife Hanım     B)Hatice Hanım     C)Zübeyde Hanım

 

7)Bir yıl kaç mevsimdir?

A)12       B)52      C)4

 

8)Aşağıdakilerden hangisi bir mevsim adıdır?

A)Ocak           B)İlkbahar            C)Salı

 

9)Aşağıdakilerden hangisi haftanın günlerinden biridir?

A)Sonbahar              B)Mayıs             C)Pazar

 

10)Atatürk hangi tarihte ölmüştür?

A)10 Kasım 1938     B)10 Aralık 1938      C)10 Temmuz  1938

 

11)Aşağıdakilerden hangisi annemizin erkek kardeşidir?

A)amca                  B)dayı                C)enişte

 

12)Okullar hangi ayda açılır?

A)Eylül      B)Haziran    C)Mart

 

 

 

13)Aşağıdakilerden hangisi bir ay adıdır?

A)kış           B)Çarşamba         C)nisan

 

14)Vücudumuz kaç bölümden oluşur?

A)4             B)3            C)5

 

15)Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun bölümlerinden biridir?

A)saçlar                    B)kaşlar                    C)gövde

 

16)Görme duyusu organımız hangisidir?

A)göz           B)burun        C)kulak

 

17)Koklama duyusu organımız hangisidir?

A)deri            B)göz          C)burun

 

18)Dokunma duyusu organımız hangisidir?

A)dil            B)deri           C)kulak

 

19)Atatürkün babasının adı nedir?

A)Ali Rıza Efendi      B)Ali Fuat Efendi      C)Ali Ahmet Efendi

 

20)Bir yıl kaç gündür?

A)500 gün     B)365 gün    C)255 gün

 

21)45 sayısında kaç onluk vardır?

A)5        B)4         C)3

 

22) 1 0nluk ve 7 birlikten oluşan sayı kaçtır?

A)27                B)16               C)17

 

23) yirmi altı sayısının rakamla yazılışı hangi şıkta verilmiştir?

A)16                          B)26                            C)36

 

24) 72 sayısının okunuşu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)yetmiş bir            B)yedi yüz iki                C)yetmiş iki

 

25) 90 sayısının okunuşu hangisidir?

A)doksan     B)dokuz yüz    C)dokuz

 

 

 

26) elli beş sayısının rakamla yazılışı hangisidir?

A)50                    B)51                   C)55

 

27)Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?

A)12                    B)17                C)14

 

28)Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?

A)9                  B)0                C)8

 

29)Bir basamaklı en büyük sayı kaçtır?

A) 0              B)9             C)10

 

30)İki basamaklı en büyük sayı nedir?

A)10              B)50            C)99

 

31)İki basamaklı en küçük sayı nedir?

A)99               B)11           C)10

 

32) beşinci sıra sayısının yazılışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)5                        B)5.                              C)5;

 

33) 9. sıra sayısının okunuşu hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)dokuz                 B)doksanıncı             C)dokuzuncu

 

34) Alinin 9 kalemi vardı.8 kalem de annesi verdi.Alinin kaç kalemi oldu?

A)1                                   B)17                                    C)16

 

35)Fatma kardeşinden 6 yaş büyüktür.Kardeşi 8 yaşında olduğuna göre Fatma

kaç yaşındadır?

A)14                                    B)2                             C)15

 

36) 2 tavuğun kaç ayağı vardır?

A)2              B)4           C)6

 

37)Bir baloncunun 15 balonundan 7 tanesi patlarsa kaç balonu kalır?

A)7                                  B)22                              C)8

 

 

 

 

38)Bir meyve tabağında 4 elma, elmalardan 5fazla kayısı vardır.Tabakta

kaç kayısı vardır?

A)9                                   B)8                                  C)1

 

39)Bir minibüste 7yolcu vardı. 6 yolcu daha binerse,minibüste kaç yolcu olur?

A)Ali Rıza Efendi      B)Ali Fuat Efendi      C)Ali Ahmet Efendi

 

40) 3 onluk+6 birlikten oluşan sayı nedir?

A)63                B)36             C)16       

 

41) Aşağıdakilerden hangisi milli bayramdır?

A)Ramazan Bayramı        B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı         C)Kurban Bayramı

 

42) Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

A)deprem            B)sel               C)kar

 

43) Halamız,dayımız,amcamız,teyzemiz bizim neyimizdir?

A)komşularımız       B)akrabalarımız         C)kardeşlerimiz

 

44) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A)mevsimler                       B)rüzgârlar                C)gece-gündüz

 

45) Mustafa Kemal ATATÜRK hangi ilimizde ölmüştür?

A)İzmirde           B)Ankarada          C)İstanbulda

 

46) Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A)koniye                B)silindire              C)küreye

 

47) Aşı vurunmanın ne faydası vardır?

A)Bizi hastalıklara karşı korur     B)Bizi kötülüklere karşı korur.                C)Bizi kazalara karşı korur

 

48) Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramlarımızdan biridir?

A)Cumhuriyet Bayramı   B)Ramazan Bayramı   C)Zafer Bayramı

 

49) Aşağıdakilerden hangisi arının barınağıdır?

A) kovan              B)kümes             C)ağıl

 

 

 

50) Bir yıl kaç mevsimdir?

A)12      B)4      C)52

 

51)Aşağıdakilerden hangisi cümlenin sonuna konmaz?

A)nokta                  B)ünlem               C)virgül

 

52) Masal kitabını ne yaptın cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

A)ünlem                  B)soru işareti                C)nokta

 

53) Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

A)Bize kim     B)Ağaçlar çiçek açtı     C)Sezer kitap

 

54) çiçekçi kelimesinde kaç hece vardır?

A)1               B)2              C)3

 

55) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?

A) perde                B)doyru                C)kirbit

 

56) araba sözcüğü hangi şıkta hecelerine doğru ayrılmıştır?

A)a-rab-a                     B)a-ra-ba                 C)ara-ba

 

57) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılıştır?

A)Hasandan         B)İzmiri              C)Selinin

 

58) Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A)Elif              B)Okul             C)Hastahane

 

59)Cümleye soru anlamı veren mi hangi şıkta doğru yazılmıştır?

A)Okula gelecekmisin?    B)Bu oyuncak Sametinmi?   C)Kitabı okudun mu?

 

60) Aşağıdakilerden hangisi hem harf hem de hecedir?

A) ö                       B)k                       C)m       

 

61) Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır?

A)Ramazan Bayramı        B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı         C)19 Mayıs Atatürkü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı

 

 

 

 

62) Aşağıdakilerden hangisi millî bayramımızdır?

A)Kurban Bayramı      B)Cumhuriyet Bayramı      C)Ramazan Bayramı

 

63) Dünyanın Güneş etrafında dönmesiyle ne meydana gelir?

A)gece-gündüz          B)mevsimler         C)yağışlar

 

64) Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süreye ne denir?

A)gündüz                      B)sabah                C)gece

 

65) Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?

A)52 saat                    B)12 saat                  C)24 saat

 

66) Babam eve geldi mi cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

A)nokta                         B)soru işareti                        C)ünlem

 

67) Aşağıdakilerden hangisinin ilk harfi her zaman büyük yazılır?

A)Balon                     B)Kedi                     C)Ceren

 

68) portakal sözcüğünde kaç hece vardır?

A) 8                 B) 1              C)3

 

69) t-a-i-p-k harfleri ile hangi sözcük yazılır?

A) kitap              B)kiraz             C)pikap

 

70) Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A)Kalem         B)Eczahane     C)Samsun

 

71) Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?

A)İsmaile               B)İsmaili          C)İsmailden

 

72) Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

A)Annem pazara    B)Babam balık     C)Mustafa okula geldi mi

 

73) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A)ba-lık-çı-lık                 B)ağ-aç                C)de-ft-er

 

74) Uzunluk ölçüsü temel birimine ne ad verilir?

A)litre(l)            B)kilogram(kg)          C)metre(m)

 

 

 

75) Aşağıdakilerden hangisi doğal uzunluk ölçülerinden değildir?

A) kulaç                        B)metre                      C)karış

 

76) Bir bütünde kaç yarım vardır?

A) 2            B) 1            C) 3

 

77) (6+7+5=?) Yandaki işlemin sonucu kaçtır?

A)20              B)15                C)18

 

78) (12-9=?) Yandaki işlemin sonucu nedir?

A)21               B)3                 C)6

 

79)12 sayısnın 5 fazlası kaç olur?

A)17            B)7            C)9

 

80) 13 masal kitabının 8 tanesini okudum.Okumadığım kaç masal kitabı kaldı?

A) 21                            B)5                                C)2     

 

81) Cumhuriyetten önceki devletimizin adı nedir?

A)Selçuklu Devleti      B)Osmanlı Devleti      C)Türkiye Cumhuriyeti

 

82) Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

A)trafik kazası        B)deprem           C)çığ

 

83) Hava sıcaklığını ne ile ölçeriz?

A)terazi      B)metre       C)termometre

 

84) Aşağıdakilerden hangisi yağış şeklidir?

A)rüzgar           B)soğuk             C)kar

 

85) Dağlardan kopup yuvarlanan,yuvarlandıkça büyüyen kar yığınlarına ne denir?

A) heyelan                         B)sis                                C)çığ

 

86) Tavuk,ördek,horoz ve tavşan gibi hayvanların barınağına ne ad verilir?

A)ağıl                             B)ahır                           C)kümes

 

 

 

 

 

87) Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızı aydınlatan ve ısıtan bir yıldızdır?

A)Ay                             B)Güneş                             C)Fener

 

88) Atatürke Kemal adını kim vermiştir?

A) matematik öğretmeni     B)annesi      C)babası

 

89) Türk Bayrağında hangi şekiller vardır?

A) kırmızı       B)beyaz       C)ay ve yıldız

 

90) Buz eriyince ne olur?

A)buhar     B)su       C)katı

 

91) Mustafa Kemal, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için Türk halkı ile birlikte hangi savaşı kazandı?

A)Birinci Dünya Savaşı         B)İkinci Dünya Savaşı    C)Kurtuluş Savaşı

 

92) Cumhuriyet ilân edilmeden önce bizi kim yönetiyordu?

A)padişah                    B)kral                 C)prens

 

93) Köpeğin barınağına ne ad verilir?

A)kovan       B)ağıl          C)kulübe

 

94) Bayrak neyin sembolüdür?

A)okulun ve evin     B)hastanenin ve askerin     C)özgürlük ve bağımsızlığın

 

95) Yurdumuzun yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) krallık              B)cumhuriyet           C)padişahlık

 

96) Aşağıdakilerden hangisi yağış şekli değildir?

A) kar              B)dolu                C)sis

 

97) Aşağıdakilerden hangisi hava olayıdır?

A)dağ               B)sis               C)Güneş

 

98) Dünyamızı saran maddeye ne ad verilir?

A) hava             B)ada               C)yeryüzü

 

 

 

 

 

99) Aşağıdakilerden hangisi bir hava olayı değildir?

A) yangın              B)hortum              C)fırtına

 

100) Sınıfımızda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Atatürk resmi       B)Türk Bayrağı       C)Koltuk

 

101) Dünyamız nelerden meydana gelmiştir?

A)Güneş ve Aydan     B)Karalar ve sulardan     C)Gezegen ve yıldızlardan

 

102) Denizler,göller ve akarsular neyi meydana getirirler?

A)karaları             B)ormanları             C)suları

 

103) Aşağıdakilerden hangisi ana renktir?

A)sarı           B)yeşil           C)turuncu

 

104) Aşağıdakilerden hangisi ara renktir?

A)kırmızı          B)mavi          C)yeşil

 

105) Gök kuşağında kaç renk vardır?

A) 7          B)6           C)5

 

106) Aşağıdaki renklerden hangisi gök kuşağında yoktur?

A)mor                  B)lacivert             C)kahverengi

 

107) Mahallemizde yangın olduğunda ilk önce hangi kuruma haber vermeliyiz?

A) polise                   B)itfaiyeye                        C)ambulansa

 

108) Polis çağırmak için hangi telefonu aramalıyız?

A)110                 B)112                 C)155

 

109) Bir sağlık problemimiz olduğunda  nereye telefon etmeliyiz?

A) ambulansa               B)polise                  C)itfaiyeye

 

110) koltuk sözcüğünün sesli harfleri hangileridir?

A)k-l-t-k              B)o-u               C)k-o-l-t-u-k

 

111) gazete kelimesinin sessiz harfleri hangileridir?

A)g-z-t               B)g-a-z                C)a-e-e

 

 

 

112) yuvarlak sözcüğünde kaç harf vardır?

A) 1                 B)3                C(8

 

113) önder kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?

A)lider              B)büyük              C)iri

 

114) Aşağıdakilerden hangisi diğer ikisinden farklıdır?

A)uzun-kısa            B)iyi-kötü          C)sözcük-kelime

 

115)Aşağıdakilerden hangisi diğer ikisinden farklıdır?

A) yüksek-alçak       B)tümce-cümle       C)ses-harf

 

116) (9+?+3=16) Yandaki işlemde ? işaretli yere hangi sayı gelmelidir?

A)4                               B)5                                 C)6

 

117) (?-5=3) Yandaki işlemde ? işaretli yere hangi sayı gelmelidir?

A)5                           B)10                          C)8

 

118) (12-?=7) Yandaki işlemde ? işaretli yere hangi sayı gelmelidir?

A) 7                            B)5                          C)8

 

119) (?+8=10) Yandaki işlemde ? işaretli yere hangi sayı gelmelidir?

A) 2                           B)3                           C)4

 

120) (5+?=11)Yandaki işlemde ? işaretli yere hangi sayı gelmelidir?

A) 4                            B)6                             C)8 

 

121) Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin ayıdır?

A)ocak                     B)şubat                  C)mart

 

122) Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin ayıdır?

A)nisan                   B)temmuz               C)aralık

 

123) Aşağıdakilerden hangisi kış mevsiminin ayıdır?

A)eylül                 B)kasım             C)aralık

 

124) Aşağıdakilerden hangisi sonbahar mevsiminin ayıdır?

A)ekim                    B)mayıs                  C)ocak

 

 

 

125) Aşağıdakilerden hangisi katı haldedir?

A) kolonya          B)tahta          C)buhar

 

126) Aşağıdakilerden hangisi sıvı haldedir?

A)demir              B)tüp gazı             C)süt

 

127) Aşağıdakilerden hangisi gaz halindedir?

A)hava               B)meyve            C)benzin

 

 128) Elimde beş tane bayrak var. Cümlesinde kaç sözcük vardır?

A)5                          B)1                          C)9

 

129) Gökberk ders çalıştı mı? Cümlesinin sonuna hangi noktalanma işareti konmalıdır?

A) nokta                      B)soru işareti                     C)ünlem

 

130) Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir?

A)kiler           B)evler             C)okullar

 

131) Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir?

A)kuş              B)çiçek           C)çantalar

 

132) Bebekler her türlü yiyeceği yiyemezler. cümlesinde kaç cümle, kelime,hece ve harf vardır?

A) 1 cümle,5 kelime,14 hece ve 34 harf vardır.

B) 2 cümle,6 kelime,15 hece ve 35 harf vardır.

C) 34 cümle,14 kelime,5 hece ve 1 harf vardır.

 

133) Pınar sınıfı havalandırdı mı bilemiyorum. Cümlesinin sonuna hangi

noktalama işareti konmalıdır?

A)nokta                          B)ünlem                           C)virgül

 

134)  56 sayısında kaç onluk vardır?

A)6            B)5             C)11

 

135) 4 birlik + 3 onluk kaç eder?

A) 43          B)7          C)34

 

 

 

 

136) 9 birlik + 0 birlik kaç eder?

A)90         B)9          C)19

 

137) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yazınız?

A)5x0=……..   B)6x1=………  C)5+0=…………  D)6+1=………..    E)8-0=………     

 

138) Bir manav 15 kg portakalın 6 kgını satarsa geriye kaç kg portakal kalır?

A) 8                                B)21                                   C)9

 

139) 8 sayısının içinde kaç tane 2 vardır?

A) 2               B)3               C)4

 

140) 2 yarım kaç bütün eder?

A)1         B)2          C)4    

 

141) Şu an içinde yaşadığımız günün adı nedir?

A)dün                B)bugün             C)yarın

 

142) Bugünden önceki günün adı nedir?

A)dün          B)bugün       C)yarın

 

143) Bugünden sonraki günün adı nedir?

A)dün          B)bugün         C)yarın

 

144) 23 Nisanda hangi bayramı kutlarız?

A)Atatürkü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı     B)Cumhuriyet Bayramı   C)Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

145) 23 Nisan 1920de hangi olay meydana gelmişti?

A)T.B.M.M. açıldı.    B)Mustafa Kemal doğdu.    C)Cumhuriyet ilân edildi.

 

146) T.B.M.M. nerede açıldı?

A)İstanbul        B)Ankara       C)İzmir

 

147) 29 Ekimde hangi bayramı kutlarız?

A)Zafer Bayramı     B)Cumhuriyet Bayramı    C)Bahar Bayramı

 

 

 

 

 

 148) Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A)Okul             B)Polis          C)Fransa

 

149) Aşağıdakilerden hangisi tür(cins) adıdır?

A) Hastahane      B)Ömer        C)İzmir

 

150) Aşağıdakilerden hangisi hem kelime hem de hecedir?

A)Türkiye            B)Turp              C)Trabzon

 

151)Aşağıdakilerden hangisi tek hecelidir?

A)çene           B)kent           C)iyi

 

152) 2 sayısının 3 katı kaçtır?

A) 4           B)5           C)6

 

153) Bir tabakta 2 elma varsa 4 tabakta kaç elma vardır?

A)8                       B)10                     C)4

 

154)  Bir sırada 2 öğrenci oturursa 5 sırada kaç öğrenci oturur?

A)7                              B)8                           C)10

 

155) Bir tavuğun 2 ayağı varsa 6 tavuğun kaç ayağı vardır?

A)10                        B)12                          C)8

 

156) Bir kümeste 7 tavşan varsa 2 kümeste kaç tavşan vardır?

A) 10                      B)14                        C)18

 

157) (2x8=16) Yandaki çarpma işleminin toplama işlemi şeklinde yazılışı hangi

şıkta doğru verilmiştir?

A)8+8=16                           B)2x8=16                     C)10+6=16

 

158) (9+9=18) Yandaki toplama işleminin çarpma işlemi şeklinde yazılışı hangi

şıkta doğru yazılmıştır?

A) 10+8=18                        B)2x9=18                         C)2x6=18

 

159) Bir sınıfta 25 öğrenci vardır.Erkek öğrenciler 13 kişi ise kız öğrenciler kaç kişidir?

A)25                                   B)11                                  C)12

 

 

 

160) Bir ağılda 24 koyun ve koyunların yarısı kadar kuzu vardır. Bu ağılda

kaç kuzu vardır?

A) 10                                  B)24                              C)12

 

161) Aşağıdakilerden hangisini gündüz gökyüzünde görebiliriz?

A) Ay                   B) yıldızlar                  B) Güneş

 

162) Aşağıdakilerden hangisini gece gökyüzünde görebiliriz?

A) gökkuşağı              B)Güneş            C)Ay

 

163) Gökyüzündeki Ay, Güneş ve yıldız gibi cisimleri yakından görmek için hangi

aleti kullanırız?

A)mikroskop                    B)dürbün                       C)teleskop

 

164) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sürünerek hareket eder?

A)balina                     B)serçe                     C)yılan

 

165) Ümitlerin evinde çamaşır makinesi,televizyon ve buzdolabı birden durdu.Bu

durumda ne olmuş olabilir?

A)Sular kesilmiştir.     B)Elektrikler kesilmiştir.    C)Hepsi birden bozulmuştur.

 

166) İlköğretim okullarında eğitim toplam kaç yıldır?

A)3                     B)5                     C)8

 

167) Kişisel eşyalarımızı bize kim alır?

A)anne-babamız     B)komşumuz    C)öğretmenimiz

 

   168) İlköğretimin ilk kademesinde eğitim-öğretim kaç yıldır?

A)3                      B)5                         C)8

 

169) İlköğretimin ikinci kademesinde eğitim-öğretim kaç yıldır?

A) 3                   B)5                        C)8

 

170) gül kelimesi hangi şıkta farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Anneme,Anneler Gününde gül aldım.   B)Gül koparırken elime diken battı.

C)Babam gülmeyi çok seviyor.

 

 

 

 

 

171) Vazoyu kim kırdı cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

A)nokta                           B)ünlem                         C)soru işareti

 

172) Cemil ödevini yapamadı cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

A)nokta                       B)ünlem                        C)soru işareti

 

173) Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğer ikisinden farklıdır?

A)siyah-kara             B)kırmızı-al                C)siyah-beyaz

 

174)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)Bize ders çalışmaya gelir misin?   B)Okuldan eve erken gelmeli miyim?

C)Bu ağacın boyu uzunmu?

 

175) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)Yurdumuzun batısında Ege Denizi yer alır.

B)Yurdumuzun en büyük gölü,Van Gölüdür.

C)Yurdumuzun en uzun akarsuyu,Kızılırmaktır.

 

176) 8 sayısının 4 fazlasının 2 eksiği kaçtır?

A) 10                  B)12               C)14

 

177) 15 sayısının 5 eksiğinin 10 fazlası kaçtır?

A) 10                 B)15              C)20

 

178) Bir bütünde kaç çeyrek vardır?

A) 2           B) 4             C)1

 

179) 4 çeyrek kaç bütün eder?

A)1         B)2          C)3

 

180) 6 sayısının yarısını bulmak için nasıl bir yol izlemeliyiz?

A) 6 sayısını 2 ile çarpmalıyız.

B) 6 sayısını 2 ile toplamalıyız.

C) 6 sayısını 2ye bölmeliyiz.

 

 

 

 

 

 

 181) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ATATÜRKün yaptığı yeniliklerden

biri değildir?

A) Arap alfabesini getirmesi    B) Latin alfabesini getirmesi                                 C) Kılık-kıyafette yenilik

 

182) Odamı topladım. Cümlesinin zamanı nedir?

A) dün(geçmiş)        B)bugün(şimdiki)       C)yarın(gelecek)

 

183) Resim yapacağım. Cümlesinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) dün(geçmiş)        B)bugün(şimdiki)       C)yarın(gelecek)

 

184) Yazı yazıyorum. Cümlesinin zamanı nedir?

A) dün(geçmiş)        B)bugün(şimdiki)       C)yarın(gelecek)

 

185) Annem pazardan çürük domates almış. Cümlesinde hangi kelime varlığın

özelliğini belirtir?

A)almış                            B)pazardan                      C)çürük

 

186) Okul eğlencesinde mavi kazağımı giydim. Cümlesinde hangi sözcük varlığın

özelliğini belirtir?

A)mavi                       B)okul                                    C)kazak

 

187) Çantamdaki iki kelemi kim kırdı. Cümlesinde varlığın özelliğini belirten

kelime hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)kalem                        B)iki                             C)kim

 

 188) Bahçemizdeki uzun kavağı babam kesmiş. Cümlesinde hangi sözcük varlığın

özelliğini belirtir?

A)babam                            B)kavağı                           C)uzun

 

189) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi varlığın durumunu belirtir?

A)yaramaz çocuk                B)uzun ağaç                C)kırmızı elbise

 

190) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi varlığın biçimini belirtir?

A)iyi insan                    B)yuvarlak masa             C)üç kitap

 

 

 

 

    191) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi varlığın sayısını belirtir?

A)sarı çiçek                  B)kötü kadın                 C)beş inek

 

192) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi varlığın rengini belirtir?

A)turuncu portakal         B)taze fasülye              C)geniş gardrop

 

193) Bir otobüste 12 yolcu vardı.İlk durakta 3 yolcu indi,ikinci durakta 5

yolcu bindi.Üçüncü durak öncesi otobüste kaç yolcu vardır?

A)9                             B)15                                   C)14

 

194) Bir ağaçta 18 kuş vardı.6 tanesi uçarak uzaklaştı.Daha sonra ağaca

3 kuş daha kondu.Bu durumda ağaçta kaç kuş olur?

A)12                                 B)15                                C)18

 

195) Bir çıkarma işleminde EKSİLENi bulmak için ne yapmalıyız?

A)Çıkandan farkı çıkarmalıyız. B)Çıkan ile farkı toplamalıyız.

C)Farktan çıkanı çıkarmalıyız.

 

196) Bir çıkarma işleminde  ÇIKANı bulmak için ne yapmalıyız?

A)Eksilenden farkı çıkarmalıyız.  B)Eksilen ile farkı toplamalıyız.

C)Çıkan ile eksileni toplamalıyız

 

197) Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için ne yapmalıyız?

A) Toplananlardan biri ile toplamı toplamalıyız.

B)Toplananlardan biri ile toplamı çarpmalıyız.

C)Toplamdan toplananlardan birini çıkarmalıyız.

 

198) Çarpma işleminde yutan eleman aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2                          B)1                          C)0

 

199) Çarpma işleminde etkisiz eleman hangisidir?

A)1                  B)0                 C)2

 

200) Bir sayıyı kendisine bölersek sonuç kaç olur?

A) 1                  B) 0                 C) 2 

 

201) Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919da nereye çıktı?

A)Sivasa            B)Samsuna          C)Sinopa

 

 

 

202) Mustafa Kemal, Samsuna neden çıkmıştı?

A) Anadoluyu gezmek için.   B)Kurtuluş Savaşını başlatmak için

C)Samsunu çok özlediği için

 

203) Her yıl 19 Mayısta hangi bayramı kutlarız?

   A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.   B)Cumhuriyet Bayramı.

   C) Atatürkü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı

 

204) Okullar Eylül ayında açıldıktan sonra ilk kutlanan millî bayram hangisidir?

A) Zafer Bayramı       B)Cumhuriyet Bayramı       C)Okul Bayramı   

 

205) Aşağıdaki bayramlardan hangisi okullar kapalıyken kutlanır?

A)Zafer Bayramı      B)Cumhuriyet Bayramı   C)Çocuk Bayramı

 

206) Aşağıdaki tarihlerden hangisi diğer ikisinden farklıdır?

A)23 Nisan             B)19 Mayıs             C)10 Kasım

 

207) Türk Bayrağının rengi ve şekli hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)Kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldız.

B)Beyaz zemin üzerine kırmızı ay ve yıldız.

C)Kırmızı zemin üzerine kırmızı ay ve yıldız.

 

 208) İstiklâl Marşımızın yazarı kimdir?

A)Atatürk           B)İsmet İnönü      C)Mehmet Akif Ersoy

 

209) Ataürkün yaklaşık 2 yıl evli kaldığı bayanın adı nedir?

A)Latife Hanım             B)Sacide Hanım       C)Hatice Hanım

 

210) Mustafa Kemal,mahalle mektebinden sonra hangi okula gitmiştir?

A)Askeri ortaokula         B)Askeri liseye        C)Şemsi Efendi İlkokuluna

 

211) Bir limon 30 kuruştur.Bir yumurta ise limondan 15 kuruş fazladır.Bir

limon ve bir yumurta kaç kuruş eder?

A)45 Kr                     B)75 Kr                            C)15 Kr

 

 

 

 

 

 

212) Bir kg peynir 8 TLdir.Bir kg zeytin ise bir kg peynirden 4 TL fazladır.

Bu durumda 1 kg peynir ve 1 kg zeytin kaç YTL eder ?

A)12 TL                           B)4 TL                          C)14 TL

 

213) Bir kitap 5 TLdir.Bir defter ise bir kitaptan 2 TL azdır.Bu durumda

bir kitap ve bir defter kaç liradır?

A)7TL                        B)8TL                              C)5TL

 

214)Bir bütünün dört parçasından her birine ne ad verilir?

A) yarım                   B)bütün                   C)çeyrek

 

215)Bir bütünün iki parçasından her birine ne ad verilir?

A)yarım                   B)bütün                   C)çeyrek

 

216)Yarısı 4 olan sayının tamamı kaçtır?

A)4               B)2             C)8

 

217)Çeyreği 4 olan sayının tamamı kaçtır?

A)4              B)8              C)16

 

218) 10 sayısını 1e bölersek sonuç ne olur?

A)1             B)0              C)10

 

219) 10 sayısını 2ye bölersek neyi buluş oluruz?

A)10un yarısını     B)10un çeyreğini     C) 10un kendisini

 

220) 12 sayısını 4e bölersek ne olur?

A) 12nin yarısını buluruz. B)12nin çeyreğini buluruz. C)12yi buluruz