1.sınıf tüm kazanım listesi 2018-2019

1.sınıf tüm kazanım listesi 2018-2019 dosyası 14-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf tüm kazanım listesi 2018-2019
Kategori 1. Sınıf TEOG
Gönderen ferizet
Eklenme Tarihi 14-12-2017
Boyut 18.54 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 MATEMATİK

1. ÜNİTE

GEOMETRİ: Örüntü ve Süslemeler

( Örüntü ve Süslemeler)

1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.

2. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlar.

SAYILAR: Doğal Sayılar (18 Ders Saati)

1.  Rakamları okur ve yazar.

SAYILAR: Doğal Sayılar (3 Ders Saati)

2. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

SAYILAR: Doğal Sayılar

(Ritmik Saymalar)

3. 100 içinde ileriye doğru birer ve  onar ritmik sayar.

SAYILAR: Doğal Sayılar

(Geriye Doğru Ritmik Saymalar)

4. 20 içinde geriye birer sayar.

SAYILAR: Doğal Sayılar

(İki Basamaklı Doğal Sayılar)

5. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir; bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

GEOMETRİ: Eşlik

1. Eş nesnelere örnekler verir.

ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı ( Konu )

KAZANIMLAR

2. ÜNİTE

GEOMETRİ:  Geometrik Cisimler

1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.

2. Küp, prizma, silindir, koni ve küreyi kullanarak farklı yapılar oluşturur.

SAYILAR: Doğal Sayılar

6. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler.

SAYILAR: Doğal Sayılar

7.  Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.

SAYILAR: Doğal Sayılar

8.   Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.

9.  Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler; grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

SAYILAR: Doğal Sayılar

( Sıra Bildiren Sayılar)

10. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.

ÖLÇME: Uzunlukları Ölçme

1.   Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.

2.   Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne  topluluğu içindeki yerini belirler

ÖLÇME: Uzunlukları Ölçme

3. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.

ÖLÇME: Zamanı Ölçme

1. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.

2. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur.

ÖLÇME: Tartma

1.  Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.

2.  En çok üç nesneyi, ağırlıklarına göre sıralar.

ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı ( Konu )

KAZANIMLAR

3. ÜNİTE

SAYILAR: Doğal Sayılar Toplama İşlemi

1. Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder.

2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.

3. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.

4.  Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.

5.  Toplama işleminde, toplananların yerleri  değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir.

6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler.

7.  20’ye kadar olan  doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.

8. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.

9.   Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

SAYILAR: Doğal Sayılar Çıkarma İşlemi

1. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder.

2. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.

3. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir.

4.  Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.

5.  20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı ( Konu )

KAZANIMLAR

4. ÜNİTE

SAYILAR: Kesirler

1.   Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.

2.   Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.

GEOMETRİ: Uzamsal ( Durum- Yer, Doğrultu – Yön Belirten) İlişkiler

1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.

2. Bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre durumlarını, uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.

ÖLÇME:  Uzunlukları Ölçme

4.  Standart olmayan uzunluk ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 

ÖLÇME: Paralarımız

1.  Paralarımızı tanır.

VERİ: Tablo

1. Tabloları okur.

MÜZİK

İstiklal Marşımı’za Saygı

D.1. İstiklal Marşı’na saygı gösterir.

Çevremizdeki Sesler

A.2. Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.

A.1. Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder.

Gürültü ve Düzenli Sesleri Tanıyalım

A.3. Gürültü ve düzenli sesleri birbirinden ayırt eder.

İstiklal Marşımı’za Saygı

D.1. İstiklal Marşı’na saygı gösterir.

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

Atatürk ve Müzik

D.5. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

KONU VE KAZANIMLAR

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

Atatürk ve Müzik

D.4.  Atatürk ile ilgili belli başlı şarkıları tanır.

A.10. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

A.9. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları söyler.

D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

Gürültü ve Düzenli Sesleri Tanıyalım

A.3. Gürültü ve düzenli sesleri birbirinden ayırt eder.

Sesimizi Doğru Kullanalım

C.1. Ses oyunları yapar.

A.5. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

KONU VE KAZANIMLAR

Ritim Çalgısı Yapalım,

Bir Öykü Canlandıralım

A.4. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

C.2. Yarattığı ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.

C.5. Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

Çabuk - Yavaş

B.1. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.

B. 2. Müziklere uygun hızda hareket eder.

Müzikle Hareket Edelim

C.3. Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.

C.4.  Dinlediği/söylediği sözlerine uygun hareketler oluşturur.

İstiklal Marşımı’za Saygı

D.1. İstiklal Marşı’na saygı gösterir.

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

Atatürk ve Müzik

D.5. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

KONU VE KAZANIMLAR

Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma Ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim

D.3. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

D.2.  Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

Atatürk ve Müzik

D.5. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma Ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim

D.3. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

D.2.  Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

1.Yer değiştirme hareketlerini yapar.

2.Dengeleme hareketlerini yapar.

3.Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

1.Yer değiştirme hareketlerini yapar.

2.Dengeleme hareketlerini yapar.

KAZANIMLAR

4.İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

20. Milli bayramlar/belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve etkinliklerine katılır.

5.Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

6. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

7. Kişisel ve genel alanını gösterir.

8.Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.

9.Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için vücut bölümlerini kullanarak stratejiler geliştirir.

KAZANIMLAR

10. Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

11. Oyunda kullanılan basit stratejileri / taktikleri tanımlar.

12. Sağlık ile oyun ve fizikî etkinlikler arasında ilişki kurar.

13. Oyun ve fizikî etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

14. Oyuna ve fizikî etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken

unsurları söyler.

15. Güvenli oyun ve fizikî etkinlik ortamlarının özelliklerini söyler.

16. Oyun ve fizikî etkinliklere düzenli olarak katılır.

17. Oyun ve fizikî etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

KAZANIMLAR

18. Oyun ve fizikî etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler

18. Oyun ve fizikî etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

19. Güvenli oyun ve fizikî etkinlik ortamlarında oynar.

21. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

22. Geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.

20. Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

KAZANIMLAR

20. Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

24. Oyun ve fizikî etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

25. Doğada oyunlar  oynar.

20. Millî bayramlar/belirli gün ve haftaların Kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

25. Doğada oyunlar oynar.

26. Oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili çeşitli bilgi edinme yollarını kullanır.

GÖRSEL SANATLAR

KAZANIMLAR

1.Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını bilir (G.İ.B.).              

1.Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder (K.M). 

10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.

KAZANIMLAR

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

5.İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler(G.İ.B.).

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

KAZANIMLAR

8.Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar (G.İ.B.).

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

8.Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar (G.İ.B.).

KAZANIMLAR

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

6. Görsel sanat çalışmasında figür mekan ilişkisini bilir (G.İ.B.).

KAZANIMLAR

6. Görsel sanat çalışmasında figür mekan ilişkisini bilir (G.İ.B.).

7.Görsel sanat çalışmasında büyük-küçük ilişkilerini kullanır

(G.İ.B.).

9.Üç boyutlu çalışma oluşturur (G.İ.B.).

10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır (G.İ.B.).

KAZANIMLAR

1.Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder (K.M.)

KAZANIMLAR

1.Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder (S.E.E.)

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

KAZANIMLAR

3.Sanat eserleri arasındaki farklılıkları belirtir (S.E.E.).

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

KAZANIMLAR

2. Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler (S.E.E.).

2.Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler (K.M).

KAZANIMLAR

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

TÜRKÇE

İLKOKUMA YAZMA KAZANIMLARI

Hazırlık

 Dinlemek için hazırlık yapar.

 Yazmak için hazırlık yapar.

 Okumak için hazırlık yapar.

Sesi Hissetme ve Tanıma

 Duyduğu sesleri ayırt eder.

 Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

 Seçici dinler

 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

 Resim ve fotoğrafları yorumlar.

 Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

Sesi Okuma ve Yazma

 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 Yankılayıcı okur.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

Seslerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

 Dikte çalışmalarına katılır.

Metin Oluşturma

 Kelimeleri doğru telaffuz eder.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

 Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

 Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

 Oluşturulan metinleri okur ve yazar.

 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 

 

 

2. TEMA : ATATÜRK

İLKOKUMA YAZMA KAZANIMLARI

Hazırlık

 Dinlemek için hazırlık yapar.

 Yazmak için hazırlık yapar.

 Okumak için hazırlık yapar.

Sesi Hissetme ve Tanıma

 Duyduğu sesleri ayırt eder.

 Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

 Seçici dinler

 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

 Resim ve fotoğrafları yorumlar.

 Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

Sesi Okuma ve Yazma

 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 Yankılayıcı okur.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

Seslerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.

 Yankılayıcı okur.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

 Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 Dikte çalışmalarına katılır.

 Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

Metin Oluşturma

 Kelimeleri doğru telaffuz eder.

 Akıcı okur.

 Sesine duygu tonu katar.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

 Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

 Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

 Oluşturulan metinleri okur ve yazar.

 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

3. TEMA : DEĞERLERİMİZ

İLKOKUMA YAZMA KAZANIMLARI

Hazırlık

 Dinlemek için hazırlık yapar.

 Yazmak için hazırlık yapar.

 Okumak için hazırlık yapar.

Sesi Hissetme ve Tanıma

 Duyduğu sesleri ayırt eder.

 Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

 Seçici dinler

 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

 Resim ve fotoğrafları yorumlar.

 Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

Sesi Okuma ve Yazma

 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 Yankılayıcı okur.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

Seslerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.

 Yankılayıcı okur.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

 Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 Dikte çalışmalarına katılır.

 Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

Metin Oluşturma

 Kelimeleri doğru telaffuz eder.

 Akıcı okur.

 Sesine duygu tonu katar.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

 Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

 Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

 Oluşturulan metinleri okur ve yazar.

 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

4. TEMA : SAĞLIK ve ÇEVRE

İLKOKUMA YAZMA KAZANIMLARI

Hazırlık

 Dinlemek için hazırlık yapar.

 Yazmak için hazırlık yapar.

 Okumak için hazırlık yapar.

Sesi Hissetme ve Tanıma

 Duyduğu sesleri ayırt eder.

 Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

 Seçici dinler

 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

 Resim ve fotoğrafları yorumlar.

 Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

Sesi Okuma ve Yazma

 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 Yankılayıcı okur.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

Seslerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

 Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.

 Yankılayıcı okur.

 Rehber yardımıyla okur.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

 Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.

 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 Dikte çalışmalarına katılır.

 Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

Metin Oluşturma

 Kelimeleri doğru telaffuz eder.

 Akıcı okur.

 Sesine duygu tonu katar.

 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

 Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

 Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.

 Oluşturulan metinleri okur ve yazar.

 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

KAZANIMLAR

1. AÇIKLAMA

Dinleme Kurallarını Uygulama

 • Dinlemek için hazırlık yapar.
 • Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
 • Görgü kurallarına uygun dinler.
 • Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
 • Dinlediklerini zihinlerinde canlandırır.

2. AÇIKLAMA

Okuma Kurallarını Uygulama

 • Okumak için hazırlık yapar.
 • Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
 • Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
 • İşitilebilir bir ses tonuyla okur.
 • Akıcı okur.
 • Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
 • Kitabı özenle kullanır.

3. AÇIKLAMA

Yazma Kurallarını Uygulama

 • Yazmak için hazırlık yapar.
 • Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
 • Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bı­rakır.
 • Matematiksel ifadeleri doğru yazar.
 • Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
 • Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
 • Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
 • Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

4. AÇIKLAMA

Konuşma Kurallarını Uygulama

 • Konuşmak için hazırlık yapar.
 • Dinleyicilerle göz teması kurar.
 • İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
 • Olayları oluş sırasına göre anlatır.
 • Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
 • Kelimeleri doğru telaffuz eder.
 • Akıcı konuşur.
 • Sesine duygu tonu katar.
 • Konuşmalarında beden dilini kullanır.
 • Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.
 • Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel,
  ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşur.

 

HAYAT BİLGİSİ

Ben Kimseye Benzemem

A.1.1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır.

Duygularımız

A.1.2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder.

Kendimi Tanıyorum

Yapmaktan Hoşlandıklarım

A.1.3. Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verir.

Haydi Plan Yapalım

A.1.4. Bir gününü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar.

Ben de Oynayabilir miyim?

A.1.5. Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunur.

Hata Yapabiliriz

A.1.6. Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder.

Okul Eşyalarımı Seçiyorum

A.1.7. Kullanacağı ders araç gereçlerini seçer.

Bakımlıyım, Sağlıklıyım

A.1.8. Kişisel bakımını sağlamak için yapabileceklerini belirler.

Sağım, Solum, Önüm, Arkam

A.1.9. Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanır.

Okulumuzdaki Kurallar

A.1.10. Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katılır ve bu kurallara uyar.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Sınıfta ve Okulda Demokrasi

A.1.11. Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.

A.1.12. Okulda ve sınıfta ki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergiler.

Kulübe Üye Oluyorum

A.1.13. Görev almak istediği kulübü tercih etme nedenini açıklar.

Bayrağımız ve Marşımız

A.1.16. Türk Bayrağı’nı ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.

Yaşasın Bayram Geldi

A.1.27. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.

İş Birliği Yapıyoruz

A.1.14. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında olumlu değerleri gözetir.

A.1.15. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için işbirliği yapar ve sorumluluğu paylaşır.

Sizi Dinliyorum

A.1.17. Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinler.

Hepimiz Farklıyız

A.1.18. Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Atatürk

A.1.26. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

Arkadaşlarımla İyi Geçinirim

A.1.19. Arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.

Arkadaşım Olur musun?

A.1.20. Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili duygularını ona açıklar.  

Besleniyoruz

A.1.21. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.

Yaptığı Doğru mu?

A.1.22. Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark eder.

Eğlence Zamanı

A.1.23. Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün kutlamalarına katılmaya istekli olur.

Okuldaki ve Sınıftaki Eşyalar

A.1.24. Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanır.

Şeref Köşesi

A.1.25. Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin sınıfta bulunma nedenleri hakkında sorular sorar.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Aşı

A.1.28. Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.

Araştırıyorum

A.1.29. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır.

Sorunlarımızı Çözdük

A.1.30. Okulda ortaya çıkan sorun-ları fark eder,  karşılaşabileceği her sorunun birden fazla çözümü olabileceğini kabul eder.

Çalışanları Seviyorum

A.1.31. Okulda çalışanların mesleklerini, görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere başvuracağını bilir.

Doğal Afetlerin Zararları

A.1.32. Görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel iletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark eder.

Depremde Ne Yapalım?

A.1.33. Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini

yerine getirir.

Trafikteki Sesler

A.1.34. Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder ve bunu özgün biçimde ifade eder.

Şoför Amca Dikkat

A.1.35. Trafikte görme ve görülme kavramlarını kavrar ve yolda koştuğu zaman başkaları tarafından görülme olasılı-ğının azaldığını, bunun da bir risk oluşturduğunu kabul eder.

Okul Yolunda

A.1.36. Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanır. 

A.1.37. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırır.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Kaynaklar Bitmesin

A.1.38. Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar.

Duyu Organlarım

A.1.39. Okulu ve okul çevresini tanımada hangi duyu organlarından yararlandığını fark eder.

Canım Okulum

A.1.40. Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır.

Tema Kavramları A

A.1.41. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Her Canlının Bir Yuvaya İhtiyacı Var

B.1.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.

Adresim, Telefon Numaram

B.1.2. Evinin adresini ve telefon numarasını söyler.

Canlılar Ne Yer?

B.1.3. Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır.

Suyun Başına Gelenler

B.1.4. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını fark eder.

Nasıl Davranırım?

B.1.5. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayırt eder ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir.

Evde de Kurallar Var

B.1.6. Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklar.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Zamanı Planlıyorum

B.1.7. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge kurar.

Ne Kadar Büyümüşüm?

B.1.8. Kendi çocukluğu hakkında araştırma yapar.

Kendimi Seviyorum

B.1.9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünür.

Kişisel Eşyalarım

B.1.10. Kişisel eşyalarını özenli kullanır.

Kullanabilir miyim?

B.1.11. Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez.

Ailem

B.1.12. Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır.

Yardımlaşma ve Dayanışma

B.1.13. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir.

Benim Ailem Özel

B.1.14.  Aile içinde görevlerini yerine getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına karar verir.

Ailemin Değerleri

B.1.15. Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar.

 

B.1.16. Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Herkes Hata Yapabilir

B.1.17. Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapa-bileceğini ve bunun  doğal olduğunu kabul eder.

Ne Hissediyorum?

B.1.18. Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark eder ve bunları uygun biçimde ifade eder.

Ailem Benim İçin Önemlidir

B.1.19. Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve  düşüncelerini özgün bir biçimde ifade eder.

Lider Kim

B.1.20. Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark eder.

Ailemle Eğleniyorum

B.1.21. Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcar.

Duyu Organlarım ve Çevrem

B.1.22. Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.

Kaynaklar Tükenmesin

B.1.23. Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir.

Alışveriş Yapalım

B.1.24. Paranın değişim aracı olarak işlevini fark eder.

Aile Bütçesi

B.1.25. Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu keşfeder. 

Evdeki Teknoloji

B.1.26. Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorar.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Biraz Dikkat

B.1.27. Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunur.

Doğal Afetler, Afet Öncesi Hazırlıklarımız

B.1.28. Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek ailesiyle birlikte hazırlık yapar.

Tema Kavramları B

B.1.29. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

TEMA 3 :  DÜN, BUGÜN, YARIN

Geçmiş, Şimdi, Gelecek

C.1.1. Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt eder ve uygun yerde kullanır.

Artık Yapabiliyorum

C.1.2.  Bazı davranışları, önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiğini fark eder.

Oyuncaklarım

C.1.3. Küçükken sahip olduğu bir oyuncağıyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek bunu arkadaşlarıyla paylaşır.

Bayram Coşkusu

C.1.8. Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü olarak ifade eder.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Neden Değişirler

C.1.4. Eşyaların, satın alındığı ilk hali ile kullanıldıktan sonraki halini karşılaştırarak, eşyaların zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını inceler.

Özgeçmişim

C.1.5. Kısa bir öz geçmiş hazırlayarak kendini tanıtır.

Atatürk’ten Bir Anı

C.1.6. Atatürk’ün çocukluk anılarını araştırarak sınıfta sunar.

Kıyafetlerdeki Değişim

C.1.7. Geçmişten günümüze, kılık kıyafette oluşan değişiklikleri araştırır ve bir kıyafet tasarlar.

Çevremizdeki Sesleri

C.1.9. Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt ederek, özgün bir biçimde ifade eder.

Mevsimler Hepimizi Etkiler

C.1.10. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark eder.

Coşkuluyuz

C.1.8. Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü olarak ifade eder.

Şimdi Hava Durumu

C.1.11. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını verilen bir grafik üzerinde gösterir.

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

Doğada Bütün Renkler Var

C.1.12. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki varlıkları gözlemleyerek doğadaki renk çeşitliliğini fark eder.

Gece ve Gündüz

C.1.13. Dünya’nın kendi çevresinde dönmesini bir model üzerinden gözlemler ve bunun sonuçlarını fark eder

Doğal Afet Gazetesi

C.1.14. Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırır. 

Çevreyi Biz Değiştiriyoruz

C.1.15. İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırır ve anlatır.

Tema Kavramları C

C.1.16. “ Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

SERBEST ETKİNLİKLER

KONULAR

Şarkı Söyleme

Fotoğraf Yorumlama(Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek)

Boyama Çalışması

Serbest konulu boyama çalışması

Bilmece Sorma

Masal Anlatma ve Dinleme

Oyun Oynama

Sorun Çözme

Harf Bulmacası

Soru Sorma

Duygu Düşüncelerini İfade Etme

Fotoğraf Yorumlama

      (Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek)

 

Atık Malzeme Kullanma

Masal Anlatma

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Kendini İfade Etme

Film İzleme

 

 

  Monolog

Bulmaca Çözme

Resim Yorumlama

Harf Bulmacası

Güzel Konuşma ve Yazma

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder)

Sorun Çözme

Kenar Süsü yapma

Fıkra Anlatma

           Kenar Süsü Yapma

Bitki Yetiştirme

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder)

Fotoğraf Yorumlama

      (Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek.)

 

Film İzleme

Şarkı Söyleme

                   Monolog

Güzel Konuşma

Tekerleme Söyleme

                     Oyun oynama

Film İzleme

Masal Anlatma ve Dinleme

Harf Bulmacası

Şarkı Söyleme

Konuşma

Sorun Çözme

Kendini İfade Etme

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder)

 Kenar Süsü Yapma

Bilmece Sorma

Fıkra Anlatma

                   Monolog

Şarkılı Oyunlar Oynama

Güzel Konuşma Yazma

Sorun Çözme

Sayışma

Okuma Çalışması

Harf Bulmacası

Diyalog

Tasarım Yapma

           Kenar Süsü Yapma

Tekerleme Söyleme

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder)

Sorun Çözme

Kendini İfade Etme

Masal Anlatma ve Dinleme

           Kenar Süsü Yapma

Film İzleme

Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme

Harf Bulmacası

Bilmece Sorma

Şarkı Söyleme

 Oyun oynama

Bulmaca Çözme

Masal Okuma ve Anlatma

Fıkra Anlatma

Tekerleme Söyleme

Görsel Okuma

 Kenar Süsü Yapma

Gezi Gözlem Yapma

Tekerleme

Sorun Çözme

Soru Sorma

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder)

 Kenar Süsü Yapma

Film İzleme

Gezi Gözlem yapma

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder)

Şarkı Söyleme

 

 

Drama

Harf Bulmacası

Sınıf Süsleme

Şarkı Söyleme

Fıkra Anlatma

Görsel Okuma

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

           Kenar Süsü Yapma

Masal Okuma

Bulmaca Çözme

 Monolog

Resim Yapma

Tekerleme

Masal Anlatma

Film İzleme

Film İzleme

Fıkra Anlatma

Güzel Konuşma

(  Duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etme )

Tekerleme

Sorun Çözme

Soru Sorma

Duygu Düşüncelerini İfade Etme

Fotoğraf Yorumlama(Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek)

 

Atık Malzeme Kullanma

Masal Anlatma

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Kendini İfade Etme

www.