1. Sınıf Tüm Derslerin Yıllık Planları (Hepsi Bir Arada)

1. Sınıf Tüm Derslerin Yıllık Planları (Hepsi Bir Arada) dosyası 14-03-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1. Sınıf Tüm Derslerin Yıllık Planları (Hepsi Bir Arada)
Kategori 1. Sınıf Sanat
Gönderen tikvetak
Eklenme Tarihi 14-03-2018
Boyut 380.32 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1.SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.), Kültürel Miras (K.M)           

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EYLÜL

4.HAFTA

 

 

 

 

 

1

1.Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını bilir (G.İ.B.). 

 

1.Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder (K.M). 

 

 

Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı

Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak bazen de estetik kaygılar ile sanatsal düzenleme eleman ve tasarım ilkelerini dikkate alıp, hayal gücü, düşünce, yaratıcılık ve becerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan eserleri ifade eder. Bu eserler mimari yapı, resim, seramik, heykel, tekstil tasarımı, fotoğraf gibi sanat eserleridir.

 

Görsel sanat çalışması oluşturma süreci; duygu, düşünce, gözlem, malzemenin belirlenmesi ve biçimlendirme basamaklarını içerir.

 

Atatürk’ün sözlerinden yararlanılır:“Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgiyle olursa müzik, resimle olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”

 

 “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

 

 

Bu yıl Görsel Sanatlar dersinde kullanacağı araç ve gereçler öğrencilere açıklanır.

 

 [!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

 

 

 

5.HAFTA

1

EKİM

1.HAFTA

 

 

10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.

 

Görsel sanat çalışmalarında sanat elemanları (renk, çizgi, biçim, form, doku, mekân/uzam) ve tasarım ilkelerini (ritim, denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, hareket, zıtlık) kullanmaları  sağlanır.

 

Renk: Ana renkler

Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral

Biçim/Şekil: Geometrik, organik

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EKİM

2.HAFTA

 

 

 

 

 

1

 

 

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

5.İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler

(G.İ.B.).

El Becerilerim: El işi kağıtları ya da renkli kağıtlarla el becerilerini geliştirici çalışmalar yaptırlır.

 

Kare, daire, üçgen vb. biçimler oluşturularak, renkli fon kartonu üzerinde düzenlenmesi sağlanır.

 

  [!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

3.HAFTA

1

4.HAFTA

1

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

Sınıfı Süslüyorum: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na hazırlık nedeniyle el işi kağıtlarıyla çalışmalar yaptırılarak sınıf süslenir.

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KASIM

 

1.HAFTA

 

 

 

1

 

8.Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar (G.İ.B.).

 

Evini, odasını, okulunu, sınıfını gösteren resim çalışması yaptırılır.

 

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

2.HAFTA

1

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

“Canım Atatürk’üm”

Öğrencilerden, Atatürk ile ilgili resim ve fotoğraflar getirmeleri istenir. Sınıfta arkadaşlarıyla birlikte bir Atatürk Köşesi oluştururlar. Etrafını krepon kağıtları, fon kartonları vb. renkli kağıtları boyayarak, biçimlendirerek, kurdeleler asarak ya da değişik malzemelerle diledikleri gibi süslerler. Öğrenciler okuma -yazma öğrendikten sonra Atatürk’ün sözleri, anıları, Atatürk ile ilgili şiirler, şarkı sözleri vb. ile zenginleştirilebilir.

 

(!) Atatürkçülük İle İlgili Konular (6.Kazanım,1.Konu).

 

10 -16 Kasım Atatürk Haftası

3.HAFTA

1

8.Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar (G.İ.B.).

 

“Gezinti”

Öğrencilerle, yakın çevrede / okul bahçesinde gezi yapılabilir. Gezi sırasında öğrencilerden doğayı dikkatli gözlemlemeleri, gezerken ilgilerini çeken varlıkları (hayvan, bitki vb.) göstermeleri, söylemeleri istenebilir. Gözlemleri ile ilgili resim çalışması yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KASIM

 

4.HAFTA

 

 

 

1

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

“Canım Öğretmenim”

Öğrencilerden, Öğretmenler Günü ile ilgili resim ve fotoğraflar getirmeleri istenir. Öğrenciler getirilen resimler hakkında konuşturulur.

 

Öğretmenler Günü ile ilgili öğrencilere drama çalışması yaptırılır.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

24 Kasım Öğretmenler Günü

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

ARALIK

1.HAFTA

1

6. Görsel sanat çalışmasında figür mekan ilişkisini bilir (G.İ.B.).

 

Öğrencilerin mekân içerisinde rol aldığı öğretmen-öğrenci ilişkisi, reklâmlar, arkadaşlık, alışveriş vb. ile ilgili bir oyun tasarlanır. Mesela, bir seyyar satıcı kalabalık bir mekânda veya bir toplu taşıma aracında birisine mal satmaya çalışır. Bir trafik kazası olur ve kaza esnasında orada olanlar toplumsal roller (polis, avukat, hırsız, öğretmen vb.) üstlenerek doğaçlama yaparlar.

 

Oyun anındaki mekan içerisinde yer alan nesneler ile kendileri arasındaki yakınlık, uzaklık, büyüklük ve küçüklük ilişkileri belirtilir.

 

 

2.HAFTA

1

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ARALIK

 

3.HAFTA

 

 

 

1

6. Görsel sanat çalışmasında figür mekan ilişkisini bilir (G.İ.B.).

 

7.Görsel sanat çalışmasında büyük-küçük ilişkilerini kullanır

(G.İ.B.).

Kolaj Çalışması: Öğrencilerden büyük küçük ağaçlar , büyük küçük arabalar , otomobil, tır gibi araçlar çizmeleri istenir. Çizdikleri görsele uygun gazete kağıtlarından kesmeleri istenir. Kesilen gazete kağıtları çizilen görsellere yapıştırılır. Kalan boş yerlerin suluboya ile boyanması istenir.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

4.HAFTA

1

“Gezmeye Gidiyorum”

Öğrencilere değişik renklerde kumaş parçaları verilir. Bu parçaların her birini en sevdikleri kişilerin (Örneğin, anneanne, kuzen vb.) evi olarak isimlendirmeleri istenir. Kâğıt üzerinde diledikleri yere, yakın evler, uzak evler, büyük evler, küçük evler olarak yapıştırmaları istenir. Kalan boşluklara bol plastik tutkal ya da öğretmen tarafından hazırlanan kola sürülür. Daha sonra, öğrencilere atık ipler verilir. İlk önce gitmek istedikleri evden başlayarak renkli iplerle gezmeye çıkarlar. Sevdiklerini kaç kez ziyaret etmek istiyorlarsa, ipleri evler arasında o kadar sayıda dolaştırarak diledikleri zaman evlerine dönerler. Boşlukları, sevdikleri boya malzemesiyle resim yaparak doldurabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

1.HAFTA

 

 

 

1

 

9.Üç boyutlu çalışma oluşturur (G.İ.B.).

 

Üç boyutlu çalışmalara örnekler gösterilir.

 

Bu çalışmalar oluşturulurken kesme, yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler kullanılarak origami vb. çalışmalar oluşturulabilir.

 

Öğrencilerden, öncelikle çevrelerindeki eşyaları incelemeleri istenir ve bu yolla üç boyutluluğu fark etmeleri sağlanır. Daha sonra kuş, balık, çiçek, kurbağa, gemi vb.figür ve nesnelerin resimleri çizilir ve renklendirilir. Öğrenciler, resmini yaptıkları nesneleri kartona yapıştırıp-kesme çubuk,tel vb. malzeme kullanarak ya da kâğıt katlama (origami) veya yoğurma malzemeleri (kil, alçı, tutkal, oyun hamuru) kullanarak üç boyutlu hale getirirler.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

Üç Boyut: Eni, yüksekliği (boyu), derinliği olan, plastik.

 

 

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

OCAK

2.HAFTA

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3.HAFTA

1

 

10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır (G.İ.B.).

 

 

Görsel sanat çalışmalarında sanat elemanları (renk, çizgi, biçim, form, doku, mekân/uzam) ve tasarım ilkelerini (ritim, denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, hareket, zıtlık) kullanmaları  sağlanır.

 

Renk: Ana renkler

Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral

Biçim/Şekil: Geometrik, organik

 

 

 

1.KANAAT DÖNEMİ SONU VE YARIYIL TATİLİ : 23 OCAK - 05 ŞUBAT 2017

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Kültürel Miras (K.M.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

 

2.HAFTA

 

 

 

1

1.Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder (K.M)

 

“Güzel Ülkem”
Öğrencilerden, dersten bir hafta önce sınıfa, ülkemizin tarihî güzelliklerini tanıtan ve açıklayan yazılar, kartlar, broşürler vb. malzemeler getirmeleri istenir. Getirilen malzemeler, daha sonra öğretmen rehberliğinde, büyük bir mukavvaya, kartona ya da sınıf-okul panosuna estetik kaygı gözeterek ve sanatsal düzenleme ilkelerine göre yerleştirilebilir.

 

“Ulusal Kültür Ürünlerimiz”
Minyatür, Hat Sanatı, Çini, Seramik, Halı-Kilim, Yazmacılık vb. ulusal kültür eserlerimizden yola çıkarak görsel tasarımlar yapılabilir.

 

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

4. Sosyal Bilgiler dersi, “Kültür ve Miras” öğrenme alanı, “Adım Adım Türkiye” ünitesi,  “Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.”, “ Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.

 

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

3.HAFTA

1

4.HAFTA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Sanat Eleştirisi ve Estetik (S.E.E.) Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MART

 

1.HAFTA

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder (S.E.E.)

 

 

“Yuvarlak – Köşeli Oyunu”

Öğretmen, öğrencilerden çevrelerinde bulunan yuvarlak ve köşeli biçimlerden örnekler vermelerini ister. Örneğin, meyveler yuvarlak hatlı, sıralar köşelidir. Örnekler verilirken doğal nesne ve yapay nesnelerden örnek bulmaları sağlanır.Kitap, defter köşeli, şapkalar yuvarlaktır, portakal,karpuz yuvarlak çam ağacı üçgen v.b. gibi örneklerle biçim zıtlıklarının, temel düzeyde, farkına varmalarını sağlar.

 

Sanat eserleri de dahil olmak üzere çevresindeki yapay (insan yapımı) ve doğal nesneleri tanımaları sağlanır. Nesneler incelendikten sonra, bu nesneler üzerindeki sanatın renk, çizgi ve biçim/şekil gibi

elemanları gösterilir.

 

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

Doğal Nesneler: Ağaç kabuğu, yaprak, kum, kayalar gibi doğaya ait nesneler.

 

Yapay Nesneler: Bardak, tabak, ip, kumaş gibi üretilmiş nesneler.

 

 

5. Fen ve Teknoloji dersi, “Madde ve Değişim ” öğrenme alanı,  “Maddeyi Tanıyalım” Ünitesi “Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder.”

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

 

2HAFTA

 

 

 

1

 

3.HAFTA

 

 

 

 

 

 

1

4.HAFTA

 

 

 

1

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

Doğayı Resimliyorum: Doğadaki değişiklikler üzerinde gözlemler yaptırılarak konuşturulur. Bu gözlemler sonucu doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade etmeleri istenir.

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Sanat Eleştirisi ve Estetik (S.E.E.)     Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.) 

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MART

 

5.HAFTA

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3.Sanat eserleri arasındaki farklılıkları belirtir (S.E.E.).

 

Seçilen iki sanat eseri arasındaki farklılıklar üzerinde durulur. Sınıfa bir heykel ve yağlı boya tablo getirilir veya görselleri gösterilir. Öğrencilere gördükleri bu iki eser arasında farklılıkların ne olduğunu söylemeleri istenir. Öğretmen öğrencilerin söylediklerini tahtaya yazar. Tahtaya yazılan görüşlere ilişkin fikirlerini sorar. Öğretmen daha sonra iki sanat eseri arasındaki farkın ne olduğunu açıklar.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

NİSAN

1.HAFTA

1

 

2.HAFTA

 

 

3.HAFTA

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

Sınıfı Süslüyorum: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlık nedeniyle el işi kağıtlarıyla çalışmalar yaptırılarak sınıf süslenir.

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Sanat Eleştirisi ve Estetik (S.E.E.)     Kültürel Miras (K.M.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

NİSAN

4.HAFTA

 

 

1

2. Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler (S.E.E.).

 

Ressamları Tanıyorum: Sınıfa değişik sanatçıların eserleri getirilerek bu eserler hakkında konuşulur.

 

Öğrencilere bir  röprodüksiyon örneği gösterilir. Öğrencilerden “Eserde hangi renkler kullanılmış? Eserde hangi figürler var? Eserde hangi nesneler var? Bu yer neresi olabilir? Orada olmak ister miydiniz? İnsanlar ne yapıyor? Eser sizin olsaydı adını ne koyardınız? Eserden hoşlandınız mı, en çok ne hoşunuza gitti?” gibi sorulara cevap vermeleri istenir. Gösterilen resim asıldığı yerden kaldırılır ve eserden edinilen izlenimden, eserde beğendikleri herhangi bir bölümden ya da eserle ilgili duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak görsel çalışmalar yaptırılabilir.

 

Sanat eseri öğrencinin yaş ve düzeyine göre seçilir; renk, çizgi, biçim/şekil açısından incelenir.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

MAYIS

1.HAFTA

 

1

 

 

2.HAFTA

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2.Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler (K.M).

 

 Bilgiye Yolculuk”

Öğrencilerin yakın çevresinde bulunan müze, ören yeri, tarihî yapı, anıt gibi kültür miraslarından bildiklerini söylemeleri istenir. Bu eserlerle ilgili bilgilere nasıl ulaşılabileceği sorulur. Öğrenciler, farklı sorularla yönlendirilerek İnternet ortamından, daha önce gidip gören kişiler ve yetkililer gibi canlı kaynaklardan; gazete, dergi ve broşürlerden, kütüphanelerden ya da bizzat kendisi giderek bu eserlerle ilgili bilgi edinebilecekleri sonucuna ulaşmaları sağlanır. İstenirse, konuyla ilgili bilgiye ulaşma sürecini kapsayan canlandırmalar yaptırılabilir.

 

İmkân dahilinde ve “Müzeler Haftası” (18 – 24 Mayıs) kapsamında, yakın çevrede bulunan bir müze, ören yeri, tarihî eser veya anıt ziyaret edilmelidir.

 

Müze veya ören yerine ziyaret gerçekleştirilemezse, sınıf içerisinde müzeyi tanıtıcı görsel doküman ve materyaller incelenmelidir.

 

 

 

 

 

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

3.HAFTA

1

4.HAFTA

1

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Sanat Eleştirisi ve Estetik (S.E.E.)     Kültürel Miras (K.M.)       

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

HAZİRAN

1.HAFTA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

Renkli İplikler: Kalın ve ince iplikler , yün malzemeleri yapıştırarak doğa ile ilgili görseller oluşturulması istenir.

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

 

 

2.HAFTA

1

 

 

Patates Baskısı: Patates ortadan ikiye kesilir.Kesilen yüzeye kırmızı kalemle şekil çizilir , şeklin çevresi bıçak ile dikkatlice çıkarılır.Çıkan şekil boyanır ve kağıt üzerine bastırılarak şeklin kağıda çıkması sağlanır.Yapılan çalışmalardan beğenilenler panoya asılır.

 

Bu yıllık plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 134 sayı ve 29.11.2013 tarih ile yayımladığı İlköğretim Görsel Sanatlar (1–8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı ve 10.09.2008 ve 7293 sayılı yazı ile eğitim aracı kabul edilen Görsel Sanatlar dersi (1-8) öğretmen kılavuz kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.

 

 

       

                                                                                                                                                                                                                 Uygundur

                                                                                                                                                                                                                 19/09/2016                                                             

                 Ata KELEMCİ                                                                                                                                                               Adıgüzel ŞARMAN            1/B Sınıf  Öğretmeni ( Zümre Başkanı )                                                                                                                                               Okul Müdürü                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1.SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLANI

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

EYLÜL

1.Hafta    19-23 Eylül

 

3

1.Ben ve Okulum

1.1. Öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla tanışır.

 

Öğretmeninin, sıra arkadaşının ve sınıf arkadaşlarının adını söyler. Öğretmenini gösterir. Öğretmeni gösterildiğinde adını söyler. Adı söylenen arkadaşını gösterir. Arkadaşı gösterildiğinde adını söyler.

 

İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Öz Yönetim (Katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması yapma)

İletişim

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

1

1.2. Sınıfının okul içindeki yerini bulur.

 

Yönle ilgili temel kavramlardan; sağında, solunda, önünde, arkasında, altında,üstünde, yanında, karşısında vb. üzerinde durulacaktır.

 

BENİM YERİM NEREDE?

Sınıftaki nesnelerden yararlanarak konumla ilgili temel kavramlar tanıtılır “Saklambaç”, “Elimin Üstünde Kimin Eli Var”  vb. gibi oyunlar oynatılır. Öğrenciler sınıf ve sırasının bulunduğu yeri uygun kavramları kullanarak sözlü olarak ifade ederler.

 

Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama)

 

Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma

 

Öz güven

 

Gözlem formu

 

Sözlü Sunum

 

 

 

 

 

2.Hafta    26-30 Eylül

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

 

 

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

EYLÜL-EKİM

2.Hafta    26-30 Eylül

 

2

1.Ben ve Okulum

1.3. Sınıf içerisinde bulunan eğitim-öğretim araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.

 

SINIFIMIZIN EŞYALARI

Eşyalar konuşturularak drama yoluyla sınıf eşyaları ve onların uygun kullanımı fark ettirilir.

Şeref Köşesi

Şeref köşesinde yer alan Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne dikkat çekilir. Atatürk hakkında neler bildikleri sorulur. Öğrencilerde merak uyandırılarak bunların neden sınıfta bulunduğu hakkında sorular sormaları sağlanır. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi vurgulanarak bu sevgiyle yurdumuzu düşmanlardan kurtardığı belirtilir.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Atatürkçülükle ilgili konular (A.1.25 - 3)

 

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

 

Karar verme

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

 

Resimli eşleştirme

 

Açık uçlu sorular

3.Hafta    3-7 Ekim

1

 

 

 3

 

 

 

 

1.4. Okulunun bölümlerini tanır.

 

 

 

 

 

 

Öğrencilere; okulun bölümlerini görerek ve gözlemleyerek tanımaları amacıyla öğretmen eşliğinde okulun idari kısmı, öğretmenler odası, rehberlik servisi,kantin, kütüphane, spor salonu vb. birimleri tanıtılacaktır.

Adı söylenen bölümü gösterme, bölüm gösterildiğinde adını söyleme, okulun bölümlerini söyleme ve adı söylenen bölümde yapılan işleri söyleme çalışması yapılır.

 

Yeniliğe açıklık

 

Karar verme

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

 

Gözlem formu

 

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

EKİM

4.Hafta    10-14 Ekim

 

 

 

2

1.Ben ve Okulum

1.5. Okul çalışanlarını tanır.

 

Öğretmenler, okul müdür yardımcıları, okul müdürü ve diğer hizmetlerde çalışan kişileri tanıtma üzerinde durulacaktır.

Ben Kimim?

Okulda çalışan müdür, öğretmen ve öğretmenin bedensel olarak rolleri yapılır.

İyi ki O Var

Okulda çalışanların (öğretmen, müdür, müdür yardımcısı,  hizmetli vb.) yaptıkları çalışmalar ile ilgili sorular sorulur, cevaplar alınır. Varsa eksik bilgiler tamamlanır ve yanlış bilgiler düzeltilir. Güçlüklerle karşılaştıkları durumlarda rahatlıkla okul çalışanlarından yardım isteyebilecekleri belirtilir.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

 

Yeniliğe açıklık, saygı

 

Karar verme

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

 

Gözlem formu

 

Resimli eşleştirme

 

Açık uçlu sorular

 

2

 

1.6. Sınıf içi kural/

kuralları belirleme sürecine katılır ve kurallara uyar.

 

Sınıf eşyalarını özenli kullanma, sınıfını temiz tutma, söz alarak konuşma, arkadaşlarına ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermeme gibi kurallara değinilecektir.

Derse Geç Kalırsam...

Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek

sorunlar belirlenir. Bu sorunlara  ilişkin çözüm yollarının neler olabileceği küçük grup tartışması yöntemi ile buldurulur. Üretilen çözüm yolları tahtaya  yazılır. Her bir sorun için en uygun çözüm yolu  birlikte belirlenir. Öğrencilere örnek durumlar  verilerek bu çözüm yollarını uygulamaları sağlanır.

Kimseye Zarar Vermem

Başkalarının eşyalarını izinsiz kullanarak istemeden zarar veren bir çocuğun öyküsü öğrencilere tamamlatılır. Öykü hakkında yöneltilen sorularla başkalarının eşyalarını kullanırken izin isteme ve onlara zarar vermeme davranışları pekiştirilir.

Okulumuzun Kuralları

Öğrencilere; kütüphane, hastahane, sinema gibi yerlere gidip gitmediklerini, buralarda nasıl davrandıkları ve bu şekilde davrandıklarında ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği sorulur. Bu davranış şekillerinin (kuralların) başka nerelerde olması gerektiği üzerinde konuşulur. Yönetmeliklerle belirlenmiş okul ve sınıf kuralları açıklanır. Bunların dışında kalan okul ve sınıf kuralları öğrencilerin katılımıyla belirlenir. Öğrenciler, bu kurallarla ilgili verilen resimleri inceleyerek doğru ve yanlış davranışları belirlerler.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımı:

13- Okulda demokratik ortamın geliştirilmesine katkıda bulunulması gerektiğini fark eder.

 

Adalet, sabır, saygı, toplumsallık

 

Karar verme

Öz Yönetim (Katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması yapma)

Öz Yönetim (Sorumluluk)

İletişim

 

Gözlem formu

 

Açık uçlu sorular

 

Tartışma

 

 

 

5.Hafta    17-21 Ekim

 

 

 

 

1

 

 

Süre

Ünite Adı

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

EKİM

5.Hafta    17-21 Ekim

 

 

 

3

1.Ben ve Okulum

1.7. Okula gidiş ve gelişlerde güvenlik kurallarına uyar.

 

Servis araçlarında uyulması gereken temel kurallar, yaya geçidi, kaldırım ve yolların kullanımı ile tanıdığı ve tanımadığı kimselerle iletişimde nelere dikkat etmesi gerektiği konuları üzerinde durulacaktır.

Güvenli Yollardan Yürürüm

Trafik akışının ve taşıt türlerinin gözlemlenebileceği bir okul dışı gezi düzenlenir. Öğretmen rehberliğinde güvenli yerlerden karşıdan karşıya geçilir. Sınıfta da konuyla ilgili kısa filmler izlettirilir. Okula geliş ve gidişlerde karşılaşılan insanlarla nasıl etkileşimde bulunulacağı hakkında konuşulur.

Dikkat! Kırmızı Işık Yandı

Okula geliş ve gidişlerinde kendilerinin başkalarının güvenliği için neler yapmaları gerektiği konusunda beyin fırtınası yapılır. Trafik işaret ve levhaları ile ilgili resimli kartlar hazırlanır. Sınıf iki gruba ayrılır. Kartlar gösterilerek anlamları gruplara sorulur. Çalışma sonunda öğrenciler bu trafik işaret ve levhalarını,  trafik akışını gösteren bir panoda uygun yerlere yerleştirirler. Trafik kuralları ile ilgili hazırlanan form dağıtılır. Okula geliş ve gidişlerinde uydukları kuralları işaretlemeleri istenir.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Trafikte Güvenliğini Sağlama)

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma)

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Karar verme

Öz güven, sabır, saygı, toplumsallık

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

 

Resimli eşleştirme

 

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

EKİM-KASIM

6.Hafta    24-28 Ekim

 

 

 

 

 4

5.Ülkemi Seviyorum

 

5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.

 

5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile bu bayramların anlamı üzerinde durulacaktır.

Öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın millî bayram olmasının Millî Mücadele ile ilişkisi ve Atatürk’ün liderliği üzerinde durulacaktır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi)

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Öz Yönetim (Etik Davranma)

Karar verme

 

Vatanseverlik, sevgi, saygı, toplumsallık, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

 

7.Hafta    31Ekim-4 Kasım

2

1.Ben ve Okulum

1.8. Okul içerisinde ve okul bahçesinde kurallara uyar.

 

Merdiven iniş çıkış kurallarına uyma, pencereden aşağıya sarkmama, kablo ve prizlere dokunmama, okul eşyalarını özenli kullanma, sınıf, koridor, tuvaletler ve yemekhaneyi temiz tutma ve çöp kovasını kullanma gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma)

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Karar verme

Öz güven, sabır, saygı, toplumsallık

 

Gözlem formu

Resimli eşleştirme

Açık uçlu sorular

Sözlü sunum

Gözlem formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

EKİM-KASIM

7.Hafta    31 Ekim- 4 Kasım

 

 

 

 

2

 

 

1.Ben ve Okulum

1.9. Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar.

 

Türk bayrağına ve İstiklâl Marşı’na saygı gösterme üzerinde durulacaktır.

BAYRAĞIMIZ

Kırmızı fon kâğıdı üzerine ellerini koyarak kalıbını çıkarır ve keserler. El kalıplarının bayrağımıza uygun ebatlarda hazırlanan kartona yapıştırılmasıyla oluşturulan kırmızı zemin üzerine öğretmen tarafından beyaz ay ve yıldız yapıştırılır. Sınıf panosuna asılan bayrağın etrafını kırmızı, beyaz kurdelelerle süslemeleri sağlanır. İstiklâl Marşı dinletilir, saygı duruşunda bulunulur.

Bağımsızlık ve Özgürlük

 Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek,İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur. Gerekli açıklamalar yapılır.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

Eleştirel  Düşünme

Öz Yönetim (Etik Davranma)

Karar verme

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

8.Hafta    7-11 Kasım

 

 

 

 

4

5.Ülkemi Seviyorum

 

5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.

 

5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile bu bayramların anlamı üzerinde durulacaktır.

Öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın millî bayram olmasının Millî Mücadele ile ilişkisi ve Atatürk’ün liderliği üzerinde durulacaktır.

ŞEREF KÖŞESİ

Atatürk’ün Selanik’te dünyaya geldiği eve ait fotoğraf veya resim gösterilir. Yıllar önce bu evde kimin/kimlerin yaşadığı sorularak öğrencilerde merak uyandırılır. Atatürk’ün hayatı (doğum yeri ve tarihi, ailesi, ölüm yeri ve tarihi, Anıtkabir’in yeri)ile ilgili resimler inceletilerek düzeye uygun bilgi verilir. İmkân varsa gezi düzenlenir. İnternet, eğitim CD’leri aracılığıyla veya Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan ve Selanik’tekinin benzeri olan Atatürk’ün evine ve Anıtkabir’e yapılacak inceleme gezisiyle Atatürk’ün hayatı ile ilgili olaylar ve olgular hakkında öğrencilerin bilgi edinmeleri sağlanır.

 

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi)

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Öz Yönetim (Etik Davranma)

Karar verme

 

Vatanseverlik, sevgi, saygı, toplumsallık, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

KASIM

9.Hafta    14-18  Kasım

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1.Ben ve Okulum

1.10. Okul çalışanlarından istek ve ihtiyaçlarıyla ilgili yardım alır.

Öğretmen, nöbetçi öğretmen, müdür yardımcıları veya müdürden hangi durumlarda izin, yardım isteyeceği ya da talepte bulunacağı üzerinde durulacaktır.

Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretmek ve sorunları çözmek için gerektiğinde okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım istemenin gerekliliğini kavratmaya yönelik etkinlikler yapılır.

Karnı acıktığında yemek istemesi, tuvaleti geldiğinde haber vermesi vb. gibi kişisel bakım ihtiyaçları veya ağır bir eşyayı kaldırırken, kapıyı açmada zorlanırken vb. gibi yaptığı işte yeri geldiğinde ihtiyaçları için yardım istemenin üzerinde durulacaktır.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

  Öz saygı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma:

A.1.8–8. Günlük yaşam becerileri geliştirir (temizlik, beslenme, adres-telefon bilme, yardım isteme, vb.).

 

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

2

1.11. İhtiyaçlarını, isteklerini, duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket kuralları

içerisinde ifade eder.

 

Nezaket sözcüklerinin kullanılmasına özen gösterilmesinin yanı sıra bir isteğe ya da talebe “hayır” denmesi veya hoşa gitmeyecek bir duruma karşı çıkılması hâlinde bile karşıdakini rencide edici bir dil kullanılmaması üzerinde durulacaktır.

Sihirli Sözcükler

Öğretmenin söylediği kaba ve nazik kelimelerle kurulmuş cümleler karşısında hissettiklerini paylaşırlar. Karşısındakinden nesne, hizmet vb. talep ederken "lütfen" sözcüğünü kullanma, talep ettiği nesne, hizmet vb. gerçekleştirdiği için karşısındakine "teşekkür ederim" deme, özür dilenmesi gereken durumlarda özür dileme, kendisine olumsuz, kötü bir teklif yapıldığında teklif edilen yanlış davranışı reddetme ( sigara uzatıldığında reddetme vb.) davranışları üzerinde durulacaktır.

Öğretmen bu etkinlikte özellikle zamanlama, empati ve sihirli kelimelerin (teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim vb ) kullanımını vurgulamalıdır.

 

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Hayır Diyebilme)

 

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi)

Problem çözme

Karar verme

İletişim

Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme)

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

 

Hoşgörü, saygı, toplumsallık, öz saygı

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

KASIM

10.Hafta 21-25 Kasım

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1.Ben ve Okulum

1.12. Sınıfta ve okulda başkalarıyla iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.

 

Kurallar Yaşamın Her Alanında

Öğretmen kısa bir hikâye okur ve hikâyenin dinlenip dinlenmediğini gösterecek şekilde hikâyele ilgili sorular sorar. Doğru yanıt verenlerin, bunu nasıl başardıkları, yanıt veremeyenlerin ise neden yanıt veremedikleri üzerinde konuşularak; dinlemenin önemi vurgulanır ve dinleme kuralları belirlenir. Konuştuğu zaman dinlenmediğini fark eden kişinin neler hissedebileceği tartışır.

Seni Dinliyorum, Seni Önemsiyorum

Öğrencilere konuşma ve dinleme rolleri verilerek iyi bir konuşmacı ve dinleyici olmanın önemi tartışılır. İletişim kurarken hangi davranışların uygun, hangi davranışların uygunsuz olacağı ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Uygun davranışlara yönelik canlandırmalar yaptırılır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi)

Karar verme

İletişim

Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme)

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

 

Hoşgörü, saygı, toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

 

2

13. Sınıf ve okul içi etkinliklerde görev alır.

Başka...

Görev aldıkları eğitici çalışmanın kişisel gelişimlerine katkısını ve amaçlarını gerçekleştirmek için arkadaşlarıyla birlikte neler yapabileceklerini “başka” tekniği ile açıklarlar. Toplum hizmeti, yarışmalar, oyunlar, şarkı söyleme, konuşma, belirli gün ve haftalar vb. etkinliklere öğrencilerin istekli bir şekilde katılımlarının sağlanmasına rehberlik edilir.

İletişim

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma)

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

KASIM-ARALIK

11.Hafta 28 Kasım-2 Aralık

 

 

 

 

 

 

3

1.Ben ve Okulum

1.14. Bireysel farklılıklara saygı duyar.

Farklı ve Özel

(Görmeyen, işitmeyen,eli, ayağı olmayan bireyler drama edilir. İnsanların  farklılıklarının bir zenginlik olduğuna örnekler gösterilir.)

Kendi Yıldızını Bul

  Sınıftaki öğrenci sayısı kadar elma getirilir. Her öğrenciden bir elma seçmesi istenir. Elmalarını arkadaşlarının elmaları ile karşılaştırarak, elmaların farklılıklarını belirlemeleri söylenir.  Elmalar tekrar torbaya konularak öğrencilerden kendi elmalarını bulmaları istenir. Ayırt edici ve farklı özelliklerin önemi vurgulanır. Öğretmen rehberliğinde elmalar ortadan enine kesilir. Öğrencilerin dikkati elmanın çekirdek yuvasına çekilir. Bunun bir yıldıza benzediği fark ettirilir. Dış görünüşü nasıl olursa olsun her insanın da onu diğer insanlardan farklı kılan kişilik özelliğinin (yıldızının) olduğu açıklanır. Öğrencilerden kişilik özelliğini (yıldızını) söylemeleri istenir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu sorularak, geçmiş bilgileri hatırlatılır. Atatürk’ün insan sevgisini vurgulayan bir anısı öğrencilere okunur. Çeşitli sorularla Atatürk’ün kişilik özelliklerinden insan sevgisi sezdirilir. Bununla ilgili birkaç örnek açıklanır.

Fiziksel ve zihinsel engellilik gibi bireysel farklılıklar ele alınacaktır. Ayrıca farklı özelliklere sahip bireyleri olduğu gibi kabul etme, onların kullandığı cihazlara dikkat etme gibi unsurlar üzerinde durulacaktır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma)

Öz Yönetim (Etik Davranma)

Hoşgörü ve sevgi

Özel Eğitim:

A.13–1. Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğinin farkına varır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma:

A.13–1. İnsanlar arasındaki bedensel ve kişisel benzerlikleri, farklılıkları açıklar.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımı:

28- Arkadaşlarının fiziksel ve kişisel özelliklerine saygı duyar.

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

1

2. Ailem ve Evim

 

2.1. Aile bireylerini tanıtır.

 

Aile kavramı açıklanarak anne-baba, kardeş, dede ve büyükanne gibi kişilerin isimleri ve belirgin özellikleri üzerinde durulacaktır.

Aile Albümü Yapıyoruz

Öğrencilerden aileleri ile ilgili fotoğraflar toplamaları ya da resim çizmeleri istenebilir. Bunları kartonlara yapıştırarak ‘aile albümü’ oluştururlar. Albümlerine bir ad verirler. Her öğrencinin aile albümümdeki bireyleri tanıtmasına fırsat verilir.

!: Parçalanmış aile (boşanma, evden ayrılma ve ölüm gibi nedenlerle eşlerin birbirinden kopması) çocuklarının bulunduğu sınıflarda kazanım işlenirken daha özenli davranılmalıdır.

 

Karar verme

Araştırma

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

Eleştirel düşünme

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma)

Hoşgörü, saygı, toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

 

12.Hafta 5-9 Aralık

 

2

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

KASIM-ARALIK

12.Hafta 5-9 Aralık

 

 

2

2. Ailem ve Evim

 

 

2.2. Evinin yerini tarif eder.

 

Evinin yanında, karşısında, önünde, arkasında, sağında ve solunda neler olduğu ele alınacaktır. Öğrencinin ev adresi ve velisinin telefon numarasını yazılı olarak yanında bulundurması ve bu bilgileri kimlerle paylaşmasının güvenli olacağı vurgulanacaktır.

Herkesin Yuvası Var

Yaratıcılığa ve problem çözmeye yönelik sorular yoluyla çeşitli canlıların ve kendilerinin yuvaları üzerine konuşulur. Renkli resimler veya asetatlar gösterilir. Öğrenciler bu canlılar ve yuvaları ile ilgili resimler çizerler. “Bir yuvamız olmasaydı ne yapardık?” konulu bir hayal kurma etkinliği yaptırılır. Öğrencilerin evlerinin adresini ve telefon numarasını öğrenmeleri sağlanır.

Adresinizi Biliyor Musunuz?

Kaybolan bir çocuğun öyküsü anlatılır. Öykü hakkında sorular sorularak adres bilgilerine sahip olmanın önemini fark etmeleri sağlanır.

Gezi-Gözlem İnceleme

Okul çevresindeki bir evin, önü,arkası, sağı ve solu çalışması uygulanır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru  Algılama)

Karar verme

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma)

Hoşgörü, saygı,, öz güven

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

13.Hafta 12-16 Aralık

1

 

2

 

 

2.3. Evde istek ve ihtiyaçlarını aile bireylerine iletirken uygun bir dil kullanır.

Mutlu Ailem

Evleri ve aileleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim, müzik, drama, vb. yollarla ifade edebilecekleri bir sınıf ortamı oluşturulur.

Sihirli Sözcükler

Öğretmenin söylediği kaba ve nazik kelimelerle kurulmuş cümleler karşısında hissettiklerini paylaşırlar.Öğretmen bu etkinlikte özellikle zamanlama, empati ve sihirli kelimelerin (teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim vb ) kullanımını vurgulamalıdır.

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma)

Hoşgörü, saygı,toplumsallık, öz güven

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

ARALIK

13.Hafta 12-16 Aralık

 

 

 

 

1

2. Ailem ve Evim

 

2.4. Evdeki kitle iletişim araçlarından yararlanırken sağlığını korumaya ve zamanını verimli kullanmaya istekli olur.

EVİMİZDEKİ İLETİŞİM ARAÇLARI

Sınıfa, elde oyuncak bir telefonla girilerek öğrencilerin dikkatini çekinceye kadar biriyle telefonda konuşuyormuş gibi yapılır. Öğrencilere yapılan telefon konuşmasıyla ilgili çeşitli sorular sorulur. Öğrenciler ikili olarak eşleştirilir ve birbirleriyle telefon konuşması yapmaları istenir. Telefon ile konuşma kuralları ve diğer iletişim araçlarını kullanma kuralları tartışılır.

Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanmanın önemi vurgulanacaktır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

İletişim

Karar verme

Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

Hoşgörü, toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

 

Gözlem formu

 

14.Hafta  19-23 Aralık

1

 

 

 

 

 

 

 

3

2.5. Kaynakları verimli ve uygun olarak kullanır.

 

Elektrik, su ve kişisel temizlik malzemelerinin uygun kullanımı üzerinde durulacaktır.

Elektrik Olmasaydı?

Elektrik olmasaydı sorusu sorularak “beyin fırtınası” tekniği uygulanır ve “soru-cevap” yöntemiyle kaynakları bilinçli kullanmanın gerekliliği tartışılır.

Kaynaklar Tükenmesin

Kişisel bakım için hangi kaynaklardan yararlanıldığı ve bu kaynakları kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği sorulur. Kaynaklar boşa harcandığında ortaya çıkabilecek sorunlar tartışılır.

Tutumlu Olalım

Kaynakları bilinçli kullanma, tutumlu olma becerilerine ilişkin resimlerin (musluğu kapatan çocuk, elektrik düğmesini kapatan çocuk, kumbarasına para atan çocuk vb.) bulunduğu çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılır. Bir günde hangi işler için, ne kadar elektrik ve su harcadıkları sorulur.

Sular Kesildi

Verilen resimle ilgili sorular sorulur. Resimdeki çocuğun su yerine ne kullanabileceği tartışılır. aynakların olmaması durumunda yaşanabilecek sorunlar üzerinde durulur.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık:

A.1.40. Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.

 Sağlık Kültürü:

A.1.40. Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir.

Kaynakları Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma)

Eleştirel düşünme

Adalet, toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

ARALIK-OCAK

15.Hafta  26-30 Aralık

 

 

 

   3

2. Ailem ve Evim

 

 

2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.

 

Oyun oynama, ders çalışma, dinlenme, uyuma ve beslenme gibi işlere ayrılan süre üzerinde durulacaktır.

Yaşadığım Bir Gün

Öğrencilere bir gün boyunca yapmaları gerekenlerle ilgili resimli kartlar verilir.   Öğrenciler, kartları günlük plana uygun olarak sıraya dizerler. Bir gün boyunca yaptıklarını anlatırlar.

Haydi, Plan Yapalım

 Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır.Planın uygulanması üzerine konuşulur.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim)

Kariyer Bilinci Geliştirme:

A.1.4–20.  Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.

Özel Eğitim:

A.1.4–13. Verilen bir işi zamanında bitirir.

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Gösteri

 

 

1

3. Sağlıklı Hayat

 

3.1. Kişisel bakımını yapar.

 

Temizlik Kartları

Kişisel bakımın düzenli banyo yapmak, yemeklerden sonra dişleri fırçalamak, tırnakları kesmek, el ve yüz temizliği yapmak, yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak olduğu belirtilir. Öğrenciler verilen resimli kartlar arasından kişisel bakımlarını sağlamak için neler yapabileceklerini belirler.

Akça Pakça

Bakımlı ve giysileri temiz bir çocuk ile bakımsız ve giysileri kirli bir çocuğun fotoğraflarını karşılaştırırlar. Kişisel bakım ile sağlık arasında ilişki kurdurulur.

Benim Gibi Yap

 “Ayna” tekniği ile eşler hâlinde çeşitli kişisel bakım rollerini canlandırırlar.

 

El-yüz yıkama ve dişleri tekniğine uygun olarak fırçalama, saç tarama, günlük kıyafetlerini temiz ve özenli kullanma üzerinde durulacaktır.

 

 

Öz saygı

Karar Verme

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma)

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma:

A.1.8–8. Günlük yaşam becerileri geliştirir (temizlik, beslenme, adres-telefon bilme, yardım isteme, vb.).

Sağlık Kültürü:

 A.1.8–12. Bedeninin bakım ve korunmasını yapar.

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Gösteri

Tartışma

 

 

16.Hafta  2-6 Ocak

 

 

2

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

OCAK

16.Hafta  2-6 Ocak

 

2

3. Sağlıklı Hayat

 

3.2. Yemekten önce ve sonra kişisel temizliğini yapar.

El yıkama, peçete kullanma vb. üzerinde durulacaktır.

Ortama ve duruma uygun sosyal kurallara uymanın önemi üzerinde durulacaktır.

Afiyet Olsun

Konuyla ilgili bir çocuk şarkısı dinlenir ve üzerinde konuşulur. Getirdikleri yiyecek ve içecekleri, beslenme araç gereçlerini kullanarak,  görgü kurallarına uygun bir şekilde tüketirler.

Yapmalıyız ya da Yapmamalıyız

Yemekle ilgili görgü kurallarını içeren ifadeler okunur. Doğru ifadeler için iki ellerini, yanlış ifadeler için tek ellerini havaya kaldırırlar. Beslenme saatinde doğru davranışların yapılıp yapılmadığı gözlenir.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama)

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

Toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Gösteri

Tartışma

 

17.Hafta  9-13 Ocak

 

 

 

2

3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.

 

Tabağıma Alıyorum

Verilen besin gruplarının resimleri arasından doğal ve sağlıklı olanları seçmeleri istenir. Öğrencilerden, tanıdıkları yetişkinlerle “evde hazırlanan yiyeceklerin, niçin ayak üstü atıştırılan yiyeceklere tercih edilmesi gerektiği hakkında bir röportaj yapmaları istenir.

Sağlıklı bir hayat için tüketmemiz gereken temel besinler vurgulanarak kaynağı belli olmayan gıdalar ile açıkta ve/veya sokakta satılan gıdalar, gazlı içecekler vb. tüketiminin sağlığa olumsuz etkileri üzerinde durulacaktır.Gazlı içecekler yerine mümkün olduğu kadar süt, ayran ve doğal meyve suları tercih etmek gerektiği belirtilir.

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

Toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Gösteri

Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

OCAK

17.Hafta  9-13 Ocak

 

 

2

3. Sağlıklı Hayat

 

3.4. Gün içinde öğünlere uygun beslenir.

 

Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde neler yemesi gerektiği, beslenme çantasında bulunması gerekenler vb. üzerinde durulacaktır. Beslenme çantasına evde hazırlanmış doğal gıdalar ve taze meyve konulması gerektiği belirtilir.

Bugün Ne Yiyelim?

Öğrenciler, farklı besinlere ait çizip boyadıkları veya çeşitli kaynaklardan kesip getirdikleri resimleri kullanarak kâğıt veya karton üzerine dengeli beslenmeye örnek olacak şekilde kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri için farklı öğünler hazırlarlar. Öğrenciler, öğünleri neden bu şekilde düzenlediklerini söylerler.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

Sorumluluk

Toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

 

Gözlem formu

Gösteri

 

18.Hafta  16-20 Ocak

 

 

 

3

3.5. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.

 

Yemeğini temiz bir şekilde üstüne dökmeden yeme, ağzında lokma varken konuşmama, peçete kullanma gibi unsurlar üzerinde durulacaktır.

Sofrada

“Rol oynama” tekniği ile bir ailenin sofrada yemek yemesini canlandırırlar. Oyun sonrasında izleyenler ve oynayanlar yemekte uyulması

gereken görgü kurallarını tartışırlar.

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

Toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Gösteri

Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

OCAK-ŞUBAT

18.Hafta

 16-20 Ocak

 

1

 

 

3. Sağlıklı Hayat

 

3.6. Sağlığını korumak için bitkisel ve hayvansal besinlere ihtiyacı olduğunu bilir.

 

Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacı üzerinde durulacaktır.

Besin maddelerinin,  insan vücudu için gereken enerjiyi sağladığı, insanın yaşamını sürdürmesi, insan vücudunun gelişmesi ve büyümesi ve sağlıklı olması için, gerekli olduğu belirtilir.

Dengeli beslenme için vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini tanır.
Yumurta, peynir, et, süt, ekmek, su, meyve ve sebze gibi örnekler üzerinden konu açıklanacaktır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

19.Hafta  6-10 Şubat

1

 

 

2

3.7. Yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzeleri mevsimine göre sınıflandırır.

 

Kış meyveleri (portakal, mandalina ve greyfurt, armut, elma, muz) , ilkbaharda yetişen meyveler: çilek, erik, avokado, çağla), yaz meyveleri (karpuz, kavun, vişne, şeftali, kayısı, dut, incir, mango, 

papaya, üzüm, ananas) ve sonbaharda yetişen meyveler ( ayva, nar, muşmula) olduğu belirtilir.

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

Toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

ŞUBAT

19.Hafta 

6-10 Şubat

 

 

1

 

3. Sağlıklı Hayat

 

 

3.8. Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzelerin mevsimine uygun olarak tüketilmesi gerektiğini

bilir.

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Tartışma

 

20.Hafta  13-17 Şubat

1

 

 

 

2

3.9. Meyve ve sebzeleri tüketmeden önce yıkar.

 

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Gösteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

ŞUBAT

20.Hafta

13-17 Şubat

 

 

1

3.Sağlıklı

Hayat

 

3.10. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.

 

!: Kesici alet, ocak ve fırın kullanmadan hazırlayabileceği yiyecekler üzerinde durulmalıdır.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Gösteri

 

21.Hafta  20-24 Şubat

1

 

 

 

 

 

3

3.11. Sağlığını korumak için alması gereken önlemlerin farkına varır.

 

Aşı olma, diş hekimine ve doktora gitmenin yanı sıra spor yapma gibi konular üzerinde durulacaktır.

Haydi   Aşıya !

El kuklaları ile mikrop ve çocuk arasında geçen olaylar canlandırırlar. Sağlığını korumak için aşı olmanın önemi

tartışılır.

Reçete

Soru cevap yöntemi ile sağlıklarını koruma sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri tartışılır. Öğrenciler doktor rolüne girerek sağlıksız bir çocuğun sağlığını korumak için neler yapması gerektiğini belirten bir reçete yazarlar.

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

ŞUBAT-MART

22.Hafta  27 Şubat-3 Mart

 

2

3. Sağlıklı Hayat

 

 

3.12. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen

kurallarına uyar.

Ortak kullanıma açık mekânların, tuvalet ve lavaboların temiz kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması üzerinde durulacaktır.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Sözlü sunum

 

 

2

4.Güvenli Hayat

4.1. Güvenlik kurallarına uyar.

 

Camdan ve balkondan aşağıya sarkmama, merdivenden dikkatli inip çıkma, asansörü doğru kullanma, ıslak zeminde dikkatli yürüme, elektrik prizleri, kablolar ve ateşle oynamama, suyu açık bırakmama, temizlik malzemelerini tanıma, dikkatli kullanma ve gaz kaçağı gibi durumlarda ne yapılacağını bilme gibi konular üzerinde durulacaktır

Ateşle Oynama

Evde elektrik su doğal gaz gibi kaynakları ve tehlike yaratabilecek aletleri kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, “örnek olay” yöntemiyle tartışılır. Güvenlik kurallarına uyulmadığı zaman ne gibi olumsuzluklar yaşanabileceğine vurgu yapılır.

Sonuçlarını Biliyorum

Evdeki tehlikeli durumları konu alan resimli kartları inceleyerek güvenlik kurallarına uyulmadığında karşılaşılabilecek sonuçların ve bu durumlarda yapılabileceklerin neler olabileceğini, gruplar hâlinde tartışmaları sağlanır. Öğretmen rehberliğinde tehlikeli ya da acil durumlarda yapılması gerekenler gösterilir. Öğrencilerden kendi aralarında uygulamaları tekrar etmeleri istenir.

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve güvenlik kurallarına/prosedürlerine uyma)

 

Toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 


 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

MART

23.Hafta  6-10 Mart

 

 

 

2

4.Güvenli Hayat

4.2. Trafik kurallarına uyar.

 

Trafik işaretleri (dur, geç, yaya geçidi, dikkat, okul geçidi, bisiklet giremez gibi çocuğun yaşamıyla doğrudan ilişkili olanlar), işaretlerin olmadığı yerlerde ne yapacağını bilme (alt ve üst geçitler, yaya geçitleri, okul geçitleri, trafik lambalarının ve trafik polislerinin olduğu yerler, duran bir aracın önünden ve arkasından geçmeme vb.) ele alınacaktır.

Dikkat!

Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. Uygulamalı eğitim yapılır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Sözlü sunum

 

 

 

 

2

4.3. Ulaşım araçlarıyla yolculuk ederken güvenlik kurallarına uyar.

 

Seyahat güvenliği (emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanma, pencerelerden

sarkmama, sürücüyü ve etrafını rahatsız etmeme, ayakta ve üzeri açık araçlarda

yolculuk yapmama, araca binme ve araçtan inme kuralları vb.) üzerinde durulacaktır.

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Saygı, hoşgörü, duyarlılık, sorumluluk, insana değer verme

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

Gösteri

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

MART

24.Hafta  13-17 Mart

2

4.Güvenli Hayat

4.4. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.

 

Acil Numaralar

Evde oluşabilecek tehlikeli ve acil durumların neler olduğu tartışılır. Bu durumlar karşısında yapılabilecekler ve alınabilecek önlemler resimli kartlarla gösterilir.

Gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155 ve jandarma 156; kurumlar ve telefon numaraları ele alınacaktır.

!: Telefon numaraları tek tek rakamlar halinde (1-5-5) kodlanarak öğretilecektir.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Öz yönetim( sorumluluk)

 

Duyarlılık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

2

4.5. Çevresinde, tanıdığı veya tanımadığı kişilere karşı nasıl davranması gerektiğini bilir.

 

Gerçek yaşam ve sanal ortamdaki iletişimden hareketle konu açıklanacaktır. Sanal ortamda hangi bilgileri paylaşmasının güvenli olmadığı üzerinde durulacaktır.

Tanıdıklarımız Tanımadıklarımız “Drama” yöntemiyle tanıdıkları ve tanımadıkları kişilerle etkileşim örneklerini canlandırırlar. Dramadan sonra nasıl ve neden sorularıyla davranışlarının sebeplerini açıklarlar.Tanımadığı kişilerle bir yere gidilmemesi, fiziksel temas kurulmaması, verdikleri para,yiyecek vb. alınmaması

Şu Köşe Mutluluk Köşesi Sınıf dört duygu köşesine (mutluluk, mutsuzluk, korku, güven) bölünür. Öğrenciler hissettikleri duygulara göre bu köşelerden birini seçer ve sebebini açıklarlar.

Bilgi ve Veri Güvenliği

T.C. Kimlik no,ev adresi gibi bilgilerin internet ortamında paylaşılmamasının gereği açıklanabilir. Şifrelerin arkadaşlara söylenilmemesi gerektiği söylenebilir.

Kişisel Mahremiyet ve Taciz Başkalarının şifrelerini öğrenmeye çalışmanın ahlaki olmadığı anlatılabilir. 
Siber zorbalık ile ilgili bilgiler verilebilir. 
İnsanların paylaşılmasından rahatsızlık duyabileceği video,resim gibi verilerin paylaşılmasının karşı tarafı mutsuz edebileceği anlatılabilir.Telafisi olmayacak hatalara neden olabileceği de anlatılabilir.(Örnek haberler internet haber sitelerinde mevcut)

Karar verme

Eleştirel düşünme

Öz yönetim( sorumluluk)

 

Duyarlılık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

MART

25.Hafta  20-24Mart

2

4.Güvenli Hayat

4.6. İlaç kullanımı ile ilgili nelere dikkat edeceğini bilir.

 

Reçetesiz ilaç kullanılmaması ve ilaçların yetişkin kontrolünde kullanılması gerekliliği üzerinde

durulacaktır.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Saygı, duyarlılık, sorumluluk,

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

2

4.7. Herhangi bir sağlık problemi, alerjik durumu, sürekli kullandığı ilaç vb. varsa bunları yazılı olarak yanında bulundurması gerektiğini bilir.

Acil Durum Kartı

Aile büyüğümüzün tüm gerekli bilgilerini kapsayan

bir acil durum kartını sürekli olarak yanında bulundurması,

iletişim kurmasını kolaylaştıracaktır (sahip olduğu rahatsızlıklar,

kullandığı ilaçlar, alerjiler, ihtiyaç duyduğu özel ekipman ve protezler, doktor, aile iletişim ve adres bilgileri vb.).

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Güvenlik  ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını koruma)

 

Saygı, duyarlılık, sorumluluk,

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

MART

26.Hafta  27-31 Mart

 

 

2

5.Ülkemi Seviyorum

 

5.1. Yaşadığı yerin genel özelliklerini tanır.

 

Yaşadığı yerin köy, kasaba, ilçe ve il olarak tanıtımı ve idari yapılanma adı ele alınacaktır.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Karar verme

Eleştirel düşünme

Araştırma

 

Toplumsallık, öz saygı

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

2

5.2. Yakın çevresindeki tarihi ve turistik yerlere örnekler verir.

 

Çevremizdeki dağ, göl, orman, mağara ve şelalelerin doğal varlıklar;  saray, külliye ve kaleler gibi eserlerin tarihi mekanlar; müzelerimizde sergilenen eserlerin tarihi nesneler; cami, konak, şadırvan, köprü gibi eserlerin tarihi yapıtlar olduğu belirtilir.

 

Karar verme

Araştırma

İletişim

 

Toplumsallık, öz saygı

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

NİSAN

27.Hafta  3-7 Nisan

 

2

5.Ülkemi Seviyorum

 

5.3. Yakın çevresinde yetiştirilen ürünlere örnekler verir.

 

Bulunduğu köy, ilçe, il veya bölgede yetişen önemli ürünler ele alınacaktır.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Karar verme

Araştırma

 

Toplumsallık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

2

5.4. Ülkesinin genel özelliklerini tanır.

 

Ülkesinin adı, başkenti, Türk bayrağının şekli ve rengi ile İstiklal Marşı’nın millî

marşımız olduğu üzerinde durulacaktır.

 

Karar verme

Araştırma

 

Toplumsallık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

28.Hafta  10-14 Nisan

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

NİSAN

28.Hafta  10-14 Nisan

 

2

 

 

 

 

5.Ülkemi Seviyorum

 

5.7. Dinî bayramları tanır.

 

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda evde ve çevresinde bayram öncesi hazırlıklar, bayramlaşma, ikramlar, çocuklar için bayramın anlamı gibi konular

üzerinde durulacaktır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Toplumsallık, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi)

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Öz Yönetim (Etik Davranma)

Karar verme

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

29.Hafta  17-21 Nisan

 

 

 

 

 

 

4

5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.

5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile bu bayramların anlamı üzerinde durulacaktır.

Öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın

millî bayram olmasının Millî Mücadele ile ilişkisi ve Atatürk’ün liderliği üzerinde durulacaktır.

 

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi)

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Öz Yönetim (Etik Davranma)

Karar verme

 

Vatanseverlik, sevgi, saygı, toplumsallık, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Sözlü sunum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

NİSAN-MAYIS

30.Hafta  24-28 Nisan

 

 

4

6. Doğa ve Çevre

 

6.1. Çevresinde bulunan bitkileri tanır.

 

Yakın çevresinde bulunan bahçe bitkileri, yabani bitkiler ve ağaçların adlarını bilir.

Bitkilerin zaman içinde nasıl değiştiğinin (bitkilerin büyümesi, yapraklarını dökmesi

ve açması ile çiçek açması vb.) gözlemlenmesi üzerinde durulacaktır.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Toplumsallık

Araştırma

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Karar verme

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Sözlü sunum

Resimli eşleştirme

Tartışma

 

31.Hafta  1-5 Mayıs

 

 

 

 

   4

6.2. Çevresinde bulunan hayvanları tanır.

Yakın çevresinde bulunan hayvanların (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar) adlarını bilir. Çevresinde bulunan bazı hayvanların nelerle beslendiklerini ve nerede barındıklarını gözlemlemeleri üzerinde durulacaktır.

 

Toplumsallık

Araştırma

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Karar verme

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Sözlü sunum

Resimli eşleştirme

Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Ders

Saati

MAYIS

32.Hafta  8-12 Mayıs

4

 

 

6. Doğa ve Çevre

 

6.4. Mevsimleri ve özelliklerini tanır.

 

Mevsimlere göre hava olaylarındaki değişimi, günlerin uzayıp kısalmasını (havanın erken kararması) ve çevredeki diğer değişikliklerin (örneğin baharda bitkilerin yeşermesi, sonbaharda yapraklarını dökmesi vb.) gözlemlenmesi üzerinde durulacaktır.

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Öz Yönetim (Katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması

Karar verme

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Resimli eşleştirme

 

33.Hafta  15-19 Mayıs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5.Ülkemi Seviyorum

 

5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.

5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile bu bayramların anlamı üzerinde durulacaktır.

Öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın

millî bayram olmasının Millî Mücadele ile ilişkisi ve Atatürk’ün liderliği üzerinde durulacaktır.

 

Öz Yönetim (Duygu Yönetimi)

Öz Yönetim (Sorumluluk)

Öz Yönetim (Etik Davranma)

Karar verme

 

Vatanseverlik, sevgi, saygı, toplumsallık, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

 

 

Süre

Ünite Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Saati

MAYIS-HAZİRAN

34.Hafta  22-26 Mayıs

2

6. Doğa ve Çevre

 

6.3. Yakın çevresinde bulunan bitki ve hayvanları korur.

Bitkilerin ve hayvanların faydaları soru-cevap yoluyla belirlenir.Ormanları korumak, ağaçlandırma yapmak, çevreye, ormanlara, bitki ve hayvanlara zarar verenleri, uyarmak ve bilinçlendirmek, hayvan türlerini korumak için aşırı avlanmanın önüne geçmek, su canlıların korumak için denizleri temiz tutmak gerektiği belirtilir.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

 

Eleştirel  Düşünme

Karar verme

Sevgi, saygı,

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

 

2

 

 

6.5. Mevsimlere bağlı olarak yakın çevresinde yapılan işleri gözlemler.

Her mevsimin kendine has bir iklimi olması olduğu, insanların, gelen mevsime göre giyindiği, (kışın kalın ve yünlü giysiler giydiği, ilkbaharda ve yazın daha ince kıyafetler giydiği) beslendiği (evimizde hangi mevsimdeysek o mevsime ait sebzelerden pişirilen yemeklerin tüketildiği, annelerin yaz mevsiminde konserve ve birtakım yiyecekler hazırlayarak kışa hazırlık yaptığı) ve hareket ettiği (kışın evimizde soba, kalorifer gibi ısıtıcılar kullanıldığı,), yağış azlığı ve yaz kuraklığı olan bölgelerde küçükbaş, yaz mevsimi serin ve yağışlı olan ve çayırların yaygın olduğu bölgelerde büyükbaş hayvancılık yapıldığı, çiçekli bitkilerin yaygın olduğu bölgelerde arıcılık, kışların ılık ve güneşli geçtiği bölgelerde seracılık, yazların sıcak ve kurak geçtiği kıyılarda ise kıyı turizmi gibi ekonomik etkinlikler yapıldığı belirtilir.

Öz Yönetim (Katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması

Karar verme

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

 

 

 

35.Hafta  29Mayıs-2 Haziran

2

6.6. Doğayı ve çevresini temiz tutar.

 

Çevrem Tertemiz

Öğrencilere  okullarını ve çevrelerini temiz tutmak için neler yapabilecekleri sorulur. “Temiz Okul, Temiz Çevre” konulu bir proje yarışması düzenlenir. Öğrenciler gruplara ayrılarak proje çalışmalarını gerçekleştirirler. Hazırlanan projelerden birinci seçilen uygulamaya konulur.

Daha Temiz Bir Çevre İçin

Pikniğe gittiği alanda doğayı kirleten ve zarar veren bir aileyi drama yöntemiyle canlandırmaları istenir. Yanlış davranışlardan yola çıkılarak doğru davranışların neler olduğunu belirlerler. Çevreyi temiz tutmak için yapılabilecekler sıralanır. Seçilen bir konuyla ilgili proje hazırlamaları sağlanır.

Öz Yönetim (Katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması

Karar verme

Eleştirel  Düşünme

Toplumsallık, sorumluluk

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Resimli eşleştirme

Tartışma

 

 

 

 

 

Süre

Ünite

Adı

 

 

Kazanım

Etkinlik ve Açıklamalar

Araç Gereç

Kişisel Nitelikler

Beceriler

Ara Disiplinler

Yöntem ve Teknikler

Ölçme ve Değerlendirme

Ay

Hafta

Saati

HAZİRAN

35.Hafta    29 Mayıs-

2 Haziran

 

2

 

6. Doğa ve Çevre

 

6.7. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri tanır.

 

Plastik, kâğıt, cam ve pil gibi maddeler üzerinde durulacaktır.

Evde kullanılan atık sular, atık yağlar, kağıt, poşet, pil, şişe, kutu, plastikler, boya atıkları,  eski mobilyalar, eskimiş elbiseler, metaller, eskimiş elektronik araçlar, sebze ve meyve atıkları, yemek atıkları evsel atık olduğu, kağıt ürünlerinden kağıt, karton, gazete, dergi, kitap vb., plastik ürünlerden pet şişe, poşet vb., cam ürünlerden cam şişe, kavanoz vb., pillerden akü, şarjlı piller, bataryalar elde edilebileceği belirtilir.

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

Toplumsallık, sorumluluk

Kaynakları Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma)

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

 

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Tartışma

36.Hafta  5-9 Haziran

4

6.8. Doğa olayları karşısında önlem alır.

 

Doğa olaylarından yağmur, kar, dolu, sis ve rüzgâr ele alınacak ayrıca bu tip doğa olayları karşısında yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır. Ayrıca güneşe

doğrudan bakılmaması, yaz aylarında güneş altında uzun süre kalınmaması vurgulanacaktır.

Havadaki ısı değişikliği sonucu yağmur, kar, dolu, sis ve rüzgâr  oluştuğu belirtilir.Yağmurlu, karlı, sisli ve güneşli havalarda doğru kıyafetler giyilmesi,.yağışlı havalarda yerlerin kaygan olması veya sis gibi durumlarda görüş  mesafesi  az olacağından dolayı daha dikkatli yürümek gerektiği,binaların çatılarında oluşan sarkıtların altından  yürümemek, güneşli havada yürürken kafamıza şapka ve gözümüze güneş gözlüğü takmak gerektiği, havanın karlı olduğu günlerde sürücülerin taşıtlarına zincir takması, buzlanmanın olduğu yollarda  taşıtlarını  daha dikkatli kullanması, sisli ve yağmurlu havalarda yavaş gitmesi ve taşıtlarının farlarını açık tutması gerektiği belirtilir.

 

Toplumsallık, sorumluluk,öz saygı

Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma)

Gözlem formu

Açık uçlu sorular

Resimli eşleştirme

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Uygundur

                                                                                                                                                                                                                                                             19/09/2016

                  Ata KELEMCİ                                                                                                                                                                                                            Adıgüzel ŞARMAN            1/B Sınıf  Öğretmeni ( Zümre Başkanı )                                                                                                                                                                                            Okul Müdürü                              

 

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: M1.2.Geometri, M1.1 Sayılar ve İşlemler

1. ÜNİTE (TEMA): Uzamsal İlişkiler, Doğal Sayılar

AY

HAFTA

SAATİ

Ders Kazanımları

ve

İlişkili Ders - Alan Kazanımları

 

 

 

Etkinlikler

 

 

Yöntem

ve

Teknikleri

 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri,

Araç ve Gereçleri

 

Konular

ve

Atatürkçülük

Konuları

 

Değerlendirme

 

EYLÜL - EKİM

 

 

 

 

19-23 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Terimler: Eş nesneler

 

M1.2.4. Uzamsal ilişkileri ifade eder.

 

Yer ve yön bildiren ifadeleri (altında-üstünde, etrafında-solda-sağda-arada-önde-arada, yüksekte-alçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında, çukurda-tümsekte) günlük hayat durumlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır. İlişkiler ifade edilirken referans noktası belirlenmesine dikkat edilir. Günlük yaşam örneklerinin yanı sıra modeller üzerinde de çalışmalar yapılabilir. Noktalı ya da kareli kâğıt üzerinde de şekillerin birbirine göre konumlarının açıklanması istenir. Öğrencilerin sınıfta, okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür odası, öğretmenler odası, rehberlik servisi… gibi) sağlayacak “Kapıdan pencereye doğru git.”, “Tahtaya arkanı dön.”, “Karsı duvara doğru yürü.”, “Koridorun köşesinden sola dön.” vb. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır.

 

 

1.Yaparak Yaşayarak Öğrenme 

2.İşbirliğine Dayalı Öğrenme 

3.Keşfederek Öğrenme 

4.Soru-Cevap

5.Anlatım

6.Benzetişim

Milimetrik, noktalı ve izometrik kâğıtlar,

Sınıftaki eşyalar

Hayat Bilgisi Ben ve Okulum Öğrenme alanı kazanım 2

 

Hayat Bilgisi Ailem ve Evim Öğrenme alanı kazanım 2

 

1- Gözlemleme,

 

2-Çeşitli etkinlik ve alıştırmalarda neleri ne kadar bildiğini ve yapabildiğini izleme,

 

3-Öğrenci ile sınıf içi diyaloglar kurma,

 

4- Formel olarak çeşitli soruları cevaplama,

 

 

 

 

 

 

 

 

Terimler: Eş nesneler

 

M1.2.5. Eş nesnelere örnekler verir.

 

Eşlik kavramı; sınıf ortamındaki uygun malzemeler, küp şekerler, madenî ve kâğıt paralar ,vücudumuzun el, kol, ayak, göz vb. organları; aynı numaralı ayakkabı, eldiven vb. modellerin karşılık gelen her bir yüzü, kenarı üst üste çakıştırılarak vb. yollarla fark ettirilir. Çoğaltma, karbon kâğıdı ile kopyalama, boyama, baskı vb. etkinliklerle es sekil ve desenler yaptırılır.

Birim küpler,

Makas,

Yapıştırıcı;

Sınıftaki eşyalar

Karbon kağıdı

 [!] “Eşlik” teriminin somut nesneler; “eşitlik” teriminin, sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir.

26-30 Eylül

 

 

 

5

Terimler: Rakam, sayı, onluk, birlik, ritmik sayma

 

M1.1.1. Rakamları okur ve yazar.

 

Rakam ve sayı terimlerinin birbirine karıştırılmadan doğru kullanımına dikkat edilmelidir. Öğrenciler, okur yazar duruma geldiklerinde rakamların adları yazı ile yazdırılır. Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir.

Rakamlar; önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır. Sonra fasulye, ip ve benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur.

 

Birim küpler,

Sınıftaki eşyalar

İp, fasulye

Sayma çubukları

Hayat Bilgisi Güvenli Hayat Öğrenme alanı kazanım 4

2-6 Ekim

 

1

 

 

 

 

 

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: M1.2.Geometri, M1.1 Sayılar ve İşlemler

1. ÜNİTE (TEMA): Uzamsal İlişkiler, Doğal Sayılar

AY

HAFTA

SAATİ

Ders Kazanımları

ve

İlişkili Ders - Alan Kazanımları

 

 

 

Etkinlikler

 

 

Yöntem

ve

Teknikleri

 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri,

Araç ve Gereçleri

 

Konular

ve

Atatürkçülük

Konuları

 

Değerlendirme

 

EKİM

 

 

 

 

3-7 Ekim

 

 

 

4

 

 

 

Terimler: Rakam, sayı, onluk, birlik, ritmik sayma

 

M1.1.2. Nesne sayısı 20’den az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.

 

Sayma çalışmaları yapılırken son söylenen sayının nesne miktarını ifade ettiği fark ettirilir. Ayrıca 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun belirlenmesi sağlanır.10’a kadar olan sayılar arasındaki ardışıklık ilişkilerinin kavranması sağlanır.‘Önce’, ‘sonra’ ve ‘arasında’ ifadeleri kullanılır.

 

 

 

1.Yaparak Yaşayarak Öğrenme 

2.İşbirliğine Dayalı Öğrenme 

3.Keşfederek Öğrenme 

4.Soru-Cevap

5.Anlatım

6.Benzetişim