1. Sınıf Sene Başı İlçe Zümre Toplantı Tutanağı

1. Sınıf Sene Başı İlçe Zümre Toplantı Tutanağı dosyası 10-05-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1. Sınıf Sene Başı İlçe Zümre Toplantı Tutanağı
Kategori 1. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen kumru42
Eklenme Tarihi 10-05-2018
Boyut 46.61 K
İndirme 26

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÖNEN İLÇESİ 2. EĞİTİM BÖLGESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri:   1/A Sınıfı (Eczacı izzet Akçiçek İlkokulu)           

Toplantı Tarihi: 07/09/2017

Toplantı Saati:  14:00

Toplantı No:  1

Toplantıya Katılanlar: Tuncay İŞTEN (Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu),

Sevil AKKOYUNLU (Atatürk İlkokulu),

Erdal KANDEMİR (Özcan Kılınçay İlkokulu),

 Emin GÜLGÖR (Ş.K.Rahmi Bey İlkokulu),

Emine KESEROBALI (Hasanbey İlkokulu),

Hasibe Melike EREN (Buğdaylı İlkokulu),

Suat AKGÜL  (Mehmet Çanakçı İlkokulu),

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu zümre başkanı Tuncay İŞTEN'in gündem maddelerini zümre öğretmenlerine sunması ve maddelerin kabulüyle başlatıldı. Toplantıya katılanların yoklaması alındı.
 2. 1.Sınıflar İlçe Zümre Başkanı Seçimine geçildi. Başkanlığa Tuncay İŞTEN seçildi. Kurul katibi seçimine geçildi. Katipliğe Erdal KANDEMİR seçildi.

 

 1.   2016-2017 eğitim öğretim yılı zümre toplantı kararları incelendi, değerlendirildi.

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesi uyarınca “Zümre öğretmenleri kurulunun, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

25/08/2017 tarihli ve 83203306/10.04-E.12827610 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi" incelendi.

Zümre Öğretmenler Kurulu; Madde 35 –

 (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişen maddeler incelendi.

 

16 Haziran 2016 PERŞEMBE

           Resmî Gazete

Sayı : 29744

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.”

“(10) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mecburi öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilerek 8 inci sınıfa geçen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin o eğitim ve öğretim yılı ders kesimi sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara EK-3’te yer alan Öğrenim Belgesi düzenlenir. Başarısız olanlar da EK-3’te yer alan Öğrenim Belgesi düzenlenerek Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen dersler ile ihtiyaç olması hâlinde mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları ve ilkokullarda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme kursu veya programları uygulanır.

a) Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

b) Boş geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin boş geçen ders saati toplamının yarısından az olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 – (1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren  bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bir grupta bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla bağımsız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulları bünyesindeki ana sınıflarında, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Okul rehberlik öğretmeni

MADDE 47 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görev yapan rehberlik öğretmenleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Velisinin yazılı talebi üzerine okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere, e-Okul sistemi üzerinden EK-17’de yer alan Öğrenci Belgesi düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-17 eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı başında,

b) 6 ncı maddesi 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sevil AKKOYUNLU;  Uyum programının bu sene  11-15 Eylül arasında işlenmesi gerektiğini, harflerin, uyum haftasının ertesinde, 1. Hafta yapılacak serbest çizgi çalışmaları ve 2. Hafta yapılacak düzenli çizgi çalışmalarından sonra verilmeye başlanılmasının ve birinci dönem sonuna kadar harf öğretiminin bitirilmesinin uygun olacağını belirtti.

 

Emin GÜLGÖR; ''Hazırlık döneminde uygulanacak etkinliklerin üç temel amacı bulunmaktadır: Birincisi ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştırmaktır. İkincisi ise derslere hazırlık çalışmaları yaparak okuma yazma çalışmalarına temel oluşturmaktır. Üçüncüsü Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinde kazanımları belli oranda ele almaktır. Hazırlık döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu yaşı küçük öğrencilerin gelişim seviyelerine göre çalışmalarında daha fazla rehberlik yapılmasıdır. Derslerimizde renkli ve hareketli etkinliklerle dikkat toplanarak öğrencilerimizin sıkılmalarının önüne geçilebilinir.'' dedi.

 

Suat AKGÜL;   Uyum haftasında tüm okul personelinin veliler ve öğrencilerle tanışması, okul ve sınıf  kurallarının söylenmesi, okulun bölümlerinin gezilmesi, yönetici odası, öğretmenler odası, sınıf, koridor, kantin ve tuvaletlerin kullanımının anlatılması ve uygulama yapılması, teneffüste koridorlarda, merdivenlerde ve bahçede giriş-çıkışlarda dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması, öğrencilerin sevdikleri oyuncakları anlatması, oyuncaklar veya hayvanlarla ilgili bir şarkının dinletilmesi ya da istekli öğrencilere söyletilmesi, günlük olayların konuşulması, defter kullanma, kalem tutma, tahtayı kullanma, sınıf içi araç gereçlerin kullanımının öğretilmesi, hikaye anlatma, bildiği fıkrayı anlatma, resim defteri ve kağıtların hazırlanması, anlatılan masal konulu ya da serbest konulu resimlerin yapılması, tamamının panoya asılması, resimler üzerinde konuşma, öğretmen tarafından bir öykünün okunması veya anlatılması,  istekli öğrencilere masal anlattırılması, kalem saklama, deve cüce vb. sınıf içi oyunların oynatılması, kağıt katlama, kağıttan uçak, kuş vb. yapma çalışmaları, makas çalışmaları, ders sonunda atıkların birlikte toplanıp sınıfın düzenlenmesi, çalışmaların dosyalanması, öğrencilerin okuldan eve güvenle gelip gitmeleri için eğitim verilmesi, bir oyun öğrenme, birlikte oynama (şarkılı oyunlar tercih edilebilir) alışkanlığının kazandırılması, beden eğitimi için bahçede uygun bir alanda toplanılması, sıra olma, dağılma, toplanma, halka olma, yürüme çalışması, müzikli bir oyun, dans yada ront öğretilmesi ve birlikte oynatılması gibi etkinliklerin yaptırılabileceğini belirtti.

 

Erdal KANDEMİR; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 17/07/2017 tarihli ilgili kararları

gereğince, 1. Sınıfların tüm derslerinde yeni öğretim programlarının uygulanacağını belirtti. ‘’Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma yazma öğretiminde “ Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi dik temel harf yahut birleşik eğik harflerle gerçekleştirilir.’’ dedi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak derslerin öğretim programları incelendi.

 

   2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak olan haftalık ders saati ve derslerde yapılan değişiklikler incelendi. İlkokul için Talim Terbiye Kurulu’nun 20/02/2017 tarihli ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri uygulanacaktır. Buna göre işlenecek olan dersler ve haftalık ders saatleri aşağıdaki gibidir.

 

 

 

DERSLER

HAFTALIK

DERS SAATİ

DERSLER

HAFTALIK DERS SAATİ

TÜRKÇE

10

MÜZİK

1

MATEMATİK

5

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

5

HAYAT BİLGİSİ

4

SERBEST ETKİNLİKLER

4

GÖRSEL SANATLAR

1

TOPLAM

30

 

7-  2017-2018 İş takvimi incelendi.

 

Kurban Bayramı

31 Ağustos Arefe-1,2,3,4 Eylül

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması

11-15 Eylül 2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı

18 Eylül 2017 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2017 Pazar

Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 -16 Kasım 2017

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2018 Pazartesi

1.Dönemin Sona Ermesi

19 Ocak 2018 Cuma

Yarıyıl Tatili

22 Ocak–02 Şubat 2018

2.Yarıyıl Başlangıcı

05 Şubat 2018 Pazartesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2018 Pazartesi

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2018 Salı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2018 Cumartesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi

08 Haziran 2018 Cuma

 

Birinci Dönem:     89  iş günü   / 18 Hafta

İkinci Dönem:       88  iş günü  /  18 Hafta                        

Toplam:              177    günü  /  36 hafta

 

8- Emine KESEROVALI ; Başarının Okul-Aile-Öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması durumunda başarının  düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olunması gerektiğini söyledi.Veli toplantılarının her sınıfta önemli olduğunu ve özellikle 1. Sınıfta bunun bir kat daha arttığını belirtti. Her dönem yapacağımız iyi planlanmış toplantıların önemi üzerinde durdu. Değişen sistemin ve uyum sürecinin doğru ve etkili uygulanabilmesi için velinin bu işin içine çekilmesinin önemini vurguladı. Velilere doğru rehberlik ve doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti. Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim-öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılması gerektiğini söyledi.

Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğu belirtildi.

 

9- Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ndeki “Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar” adlı kısmı okudu. Belirli gün ve haftalar ile kulüp çalışmaları 2569 sayılı Tebliğler Dergisi’nde belirtilen esaslara ve 27.09.2013 tarihli öğretmenler kurulu kararlarına göre yürütülecektir. Kutlanan Belirli Gün ve Haftalarla ilgili pano düzenlenmesi ve etkinlikler yapıldıktan sonra bunların dosyalanarak saklanması gerekliliğine karar verildi.

 

Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar;

 1. İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)
 2. Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
 3. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 4. Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)
 5. Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
 6. Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)
 7. Öğretmenler Günü (24 Kasım)
 8. İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)
 9. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
 10. Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)
 11. Sivil Savunma Günü(28 Şubat)
 12. Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)
 13. Yeşilay Haftası (1Mart gününü içine alan hafta)
 14. Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)
 15. Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
 16. İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
 17. Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart)
 18. Şehitler Günü (18 Mart)
 19. Yaşlılar Haftası (18-24 Mart)
 20. Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)
 21. Orman Haftası (21-26 Mart)
 22. Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
 23. Kütüphaneler Haftası(Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)
 24. Turizm Haftası(15-22 Nisan)
 25. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 26. Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
 27. Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
 28. Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
 29. Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazar günü)
 30. Müzeler Haftası(18-24 Mayıs)
 31. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
 32. Çevre Koruma Haftası (Haziran ayında)

 

4- ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA VE EĞİTİM DURUMLARI İLE BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ İNCELENEREK ÖĞRENCİLERİN BAŞARILI OLMASI KONUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLER; ''Derslerin öğretiminde ölçme uygulamaları, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin işlemsel bilgi, kavramsal bilgi ve tutumları hakkında başarılarını ve eksikliklerini belirlemek ve programı değerlendirmek amacıyla yapılır.

  Öğretim programı geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yanında alternatif teknikleri de gerektirmektedir. Bu tekniklerde öğrencinin düşüncelerine yoğunlaşmalıdır. Öğretimde öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımın benimsenmesi, farklı değerlendirme tekniklerini kullanmayı da gerektirmektedir. Öğrencilerin kazanımları hakkındaki bütün bilgileri çoktan seçmeli ya da kısa cevaplı ölçme araçlarını kullanarak elde edemeyiz. Bu nedenle birden fazla teknikle değişik açılardan bilgi toplanmalıdır. Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri bu amaca hizmet etmektedir.'' dedi.

Hasibe Melike EREN; 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli ünite sonu değerlendirme formlarının mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi. Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti.

 Tuncay İŞTEN; ''Öğretmenler, öğrenme olayını kolaylaştırmak için bazı yöntem ve tekniklerden yararlanırlar.'' dedi ve bunları aşağıdaki başlıklar altında açıkladı;

 

Anlatım: Mevcut bilgilerin, öğretmen tarafından öğrencilere aktarıldığı yöntemdir. Öğretmen, aktif olarak bilgiyi öğrencilere aktarır. Bu yöntemde öğrenciler, pasif olarak öğretmenlerini dinlemektedirler.

Soru-Cevap: Öğretmenin öğrencilere, öğrencilerin de öğretmene sorular sorup cevaplarını hemen alması ile anında dönüt alınmasını sağlayan bir tekniktir.

Örnek Olay: Öğrencilerin, çevrelerinde yaşanmış olan veya gözlemledikleri olayları, sınıf ortamında kendileri yaşamışçasına canlandırarak aktarmaları yoluyla uygulanan bir tekniktir.

Beyin Fırtınası: Bir probleme ilişkin fikirleri ortaya koymak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte olabildiğince çok fikir ortaya atılır ve bunlardan çözüm için en uygun olanı seçilir.

Tartışma Tekniği: Öğrencilerin bir konu hakkında enine boyuna kendi fikirlerini savunmak

suretiyle fikir alıverişinde bulundukları bir tekniktir.

Drama: Bir olayın öğrenciler tarafından rol yapılarak doğaçlama ile temsil edilmesidir.

 

Bu çalışmalar, bireysel olarak yaptırılacağı gibi öğrencileri gruplara ayırmak suretiyle de yaptırılabilir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak önemlidir. Tüm derslerde aşağıdaki yöntem ve tekniklerin kullanılmasına karar verildi.

 

                          Soru – cevap                                                       Sonuç çıkarma                                                                                                                            

     Araştırma – inceleme                                         Sonuç cümlesi yazma                                                                                                           

     Buluş yolu                                                          Tahmin etme                                                                                                 

     Yaparak yaşayarak öğrenme                              Grup çalışması                                                                                                 

     Gösterip yaptırma                                               Drama                                                                                              

     Resimleme                                                          Kavram haritası                                                                                                     

     Beyin fırtınası                                                     Tartışma                                                                                                                           

     Örnek olay                                                          Şiir / Öykü / Hikâye Yazma

 

Betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

 

Erdal KANDEMİR; Başarının artırılmasında öğrenci özelliklerinin iyi bilinmesi gerektiğini ve öğrencilerin algılama seviyesine inilmesini ve başarı duygusunu her öğrencinin tatması gerektiğinin önemini vurguladı. Ayrıca eğitimde ödüllendirmenin önemine dikkat çekti. Fakat bu ödüllendirmenin bir alkış gibi basit ve anlık bir ödüllendirme olması gerektiğini vurguladı. Bakanlığın açıkladığı gibi kurdele gibi ödüllendirmelerden kaçınmamız gerektiğini vurguladı.

Öğrenciler,”Milli bayramlarda, Belirli Gün ve Haftalarda” okulda ve çevrede yapılacak faaliyetlere katılmaya teşvik edilmelidir.

Öğrencilerin ders içi ve ders dışında gözlemlenerek, olumlu ve olumsuz davranışlar, tespit edilmelidir. Olumsuz davranışların düzeltme çalışmaları yapılmalı, olumlu davranışları pekiştirilmelidir.

 

Sevil AKKOYUNLU; Birçok alışkanlık ve davranışın kazandırılmasında birinci sınıfın çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencilere temizlik ve sağlıklı, dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak için bunların öneminin öğrencilere seviyelerine uygun bir biçimde anlatılması gerektiğini vurguladı. Bunun için de ilk haftalarda derse başlamadan önce birkaç dakika bu konular üzerinde durulmasının faydalı olacağını dile getirdi. Her öğrencinin çantasında ıslak mendil bulunması gerektiğini belirterek ayrıca sınıflarda sıvı sabun bulundurulmasının ve beslenme öncesi el-yüz temizliğinin yaptırılmasının temizlik alışkanlığını kazandırma noktasında önemli olduğunu belirtti.

 

Emin GÜLGÖR; Ağız ve diş sağlığı konusuna önem gösterilmesini, yapılacak veli toplantılarında ailelere ve zaman zaman da öğrencilere konunun vurgulanması gerektiğini söyledi. Ayrıca öğünlerin önemi üzerinde özellikle durulması gerektiğini, beslenme saatlerinde de çocukların beslenmelerinin olup olmadığının kontrol edilmesini, veli toplantısında da özellikle bu konu üzerinde durulması gerektiğini açıkladı.

 

Sınıf ve çevre temizliği için öğrencilerin yönlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, temizlik kültürünün kazandırılması gerektiği, günlük temizlik kontrollerinin yapılarak öğrenci duyarlılığının arttırılması gerektiği vurgulandı. İkinci dersten sonraki teneffüste “ beslenme saati ” yapılacağı, bu zaman diliminde öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme ve yemekte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi önerildi. Öneri tüm öğretmenler tarafından benimsendi.

 

 Kayıt esnasında velilerden alınan bilgi formlarındaki öğrenci bilgilerinin okulun açılışını takiben 1 ay içerisinde e-okul sistemine eksiksiz bir şekilde girilmesi gerektiği ve devamsızlıklarında sisteme zamanında işlenmesi gerektiği vurgulandı. Veli toplantısında da velilere e-okul sisteminin işleyişi ve “Veli Bilgilendirme Sistemi” hakkında bilgiler verilmesi, öğrencilerinin okulla ilgili gerekli bilgilerine bu sisteme girerek ulaşabileceklerinin anlatılması kararlaştırıldı.

 

 Suat AKGÜL Sınıf içi iletişimi artırmak, okul duyurularından velileri haberdar etmek amacıyla kullanılan sosyal medya uygulamalarının; bazı veliler tarafından; gereksiz yere kullanıldığı, rahatsızlık verdiği; bazıları tarafından ise erişimlerinin olmadığı bu yüzden de öğretmenin duyurularından habersiz kaldıkları şeklinde şikayetlere neden olduğu, bu nedenle eğitim-öğretim ortamında kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

 

 Hasibe Melike EREN; Değişen zamana ve şartlara göre öğretmenin de kendini geliştirmesi gerektiğini, bunun için yayınlanan eserleri, yayınları edinmesi, internette eğitim ile ilgili yararlı siteleri belirleyip takip etmesi, eğitim ile ilgili film, belgesel ve eğitici programları izlemesi gerektiğini belirtti.

 

 Tuncay İŞTEN; Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi ile ilgili olarak; yıllık ve günlük planların müfredat  incelenerek hazırlanmasını gerektiğini söyledi.

Ünite  sürelerinin  her ders için ayrı ayrı belirlenip,  planlamalara  yansıtılması, zümrenin koordineli  olarak  çalışması  gerektiği  vurgulanarak, her  üniteyi  birlikte  ve  zamanında  bitirmeye  çalışmamız gerektiği, ünitelerin  işlenişi  süresince de  bilgi  alışverişi  yapmamız  gerektiği  söylendi.

 

Emin GÜLGÖR; Ünitelendirilmiş  yıllık  planların  birlikte  hazırlanarak, bir  örneğinin harici bellek vasıtasıyla  okul  idaresinin bilgisayarına  bırakılması gerektiğini söyledi. Ayrıca; Ünitelendirilmiş yıllık planların bir çıktısının öğretmenlerde bulunması gerektiğini söyledi. Bakanlık  tarafından verilen  öğretmen  kılavuz  kitaplarının  “ Açıklamalar ”  bölümünün  tüm  öğretmenler  tarafından  mutlaka  okunması, uygulamalarda  karşılıklı  fikir  alış-verişi  yapılması  gerektiğini  belirtti.

 

Atatürkçülük konularının 23.06.2004 tarih ve 113 sayılı T.T.K. kararına uygun bir şekilde işlenmesine devam edileceği söylendi. Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık planlara uygun olacak şekilde dağıtılarak yerleştirilmesinin önemli olduğu söylendi. Bu amaçla Talim ve Terbiye Kurulunun internet sitesindeki güncel Atatürkçülük konularına ünitelendirilmiş yıllık planlarda yer verilmesi gerektiği belirtildi.

 

 

1.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELERİ

 

.

Sınıf

Ünite
No

Ünite Adı

Kazanım Sayısı

Ders Saati (Öngörülen Süre)

Ders Saati Yüzdesi

1. Sınıf

1

Okulumuzda Hayat

15

40

28

2

Evimizde Hayat

7

20

14

3

Sağlıklı Hayat

7

22

15

4

Güvenli Hayat

7

20

14

5

Ülkemizde Hayat

6

20

14

6

Doğada Hayat

8

22

15

Toplam

50

144

100


Tablo: Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 1. Sınıf Ünite Adları, Kazanım Sayıları,
Ders Saatleri (Öngörülen Süre) ve Yüzdeleri

 

 

 

 

 

 

 

OKUMA-YAZMA ÇALIŞMA PLANI

 

 

GRUP NO

SESLER

SÜRE

İŞ GÜNÜ / HAFTA

ÇİZGİ ÇALIŞ.

SERBEST  ÇİZGİ

 18.09.2017-

22.09.2017

5 İş Günü

ÇİZGİ ÇALIŞ.

DÜZENLİ  ÇİZGİ

 25.09.2017-

29.09.2017

5 İş Günü

1.GRUP

E - L - A - K – İ - N

 02.10.2017-

         03.11.2017

25 İş Günü

2. GRUP

O – M - U – T – Ü - Y

 06.11.2017-

01.12.2017

20 İş Günü

3. GRUP

Ö – R – I – D – S - B

  04.12.2017-

 22.12.2017

15 İş Günü

4. GRUP

Z - Ç – G – Ş – C - P

  25.12.2017-

 05.01.2017

9 İş Günü

5. GRUP

H – V – Ğ – F - J

  08.01.2017-

 12.01.2017

5 İş Günü

Tüm seslerin genel tekrarı. Yeni metinler oluşturma, okuma ve yazma çalışması.

  15.01.2017-

 19.01.2017

5 İş Günü

 

NOT: OKUMA – YAZMA PROGRAMI  18  HAFTADIR.

 

Okuma yazma öğretimi süreci boyunca dört çizgi, üç aralıktan oluşan standart Yazı Defteri kullanılmalıdır. Yazı defterindeki satır aralığı, 4 5 4 oranında, en az 1,3cm genişliğinde olmalıdır. Yazı defterindeki satırlar ilk okuma yazma öğretimi boyunca kullanılacak materyallerde harflerin ve hecelerin verildiği aşamalar daha geniş satır aralığı kullanılmalıdır.

 

 

 

 

Önce büyük harfin yazımı hemen ardından küçük harfin yazımı yönleriyle birlikte gösterilmelidir.

Harflerde ilerlendikçe her zaman önce kapalı hecelere sonra açık hecelere ulaşılmalıdır. Ardından üç ve dört harfli heceler gösterilmelidir. Oluşturulacak üç ve dört harfli heceler öğrencinin anlamlandırabileceği kelimelerden seçilmelidir. Anlamını bilemeyeceği türden kelimelere yer verilmemelidir. Hece türlerinin tamamı kolaydan zora doğru aşamalı olarak tanıtılmalıdır.

1.SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRENME ALANLARI

SIRA

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANI

1

SAYILAR VE İŞLEMLER

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Kesirler

2

GEOMETRİ

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler

3

ÖLÇME

Uzunluk Ölçme

Paralarımız

Zaman Ölçme

Tartma

Sıvı Ölçme

4

VERİ İŞLEME

Veri Toplama ve Değerlendirme


 

1.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELERİ

 

Ünite Adı

Konular

Kazanımlar

Kazanım
Sayısı

Süre

Ders
Saati

Yüzde
(%)

1. Ünite

M.1.2.2. Uzamsal İlişkiler

M.1.2.2.1. - M.1.2.2.2.

2

8

4

M.1.3.4. Tartma

M.1.3.4.1.

1

5

3

2. Ünite

M.1.1.1. Doğal Sayılar

M.1.1.1.1. - M.1.1.1.8.

8

40

22

M.1.3.3. Zaman Ölçme

M.1.3.3.1 - M.1.3.3.3.

3

12

7

3. Ünite

M.1.1.2. Doğal Sayılarla
Toplama İşlemi

M.1.1.2.1. - M.1.1.2.3.

3

18

10

M.1.1.3. Doğal Sayılarla
Çıkarma İşlemi

M.1.1.3.1. - M.1.1.3.2.

2

14

8

4. Ünite

M.1.1.2. Doğal Sayılarla
Toplama İşlemi

M.1.1.2.4. - M.1.1.2.6.

3

18

10

M.1.1.3. Doğal Sayılarla
Çıkarma İşlemi

M.1.1.3.3. - M.1.1.3.4.

2

14

8

5. Ünite

M.1.3.2. Paralarımız

M.1.3.2.1.

1

4

2

M.1.1.4. Kesirler

M.1.1.4.1.

1

6

4

M.1.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller

M.1.2.1.1. - M.1.2.1.2.

2

10

5

M.1.2.3. Geometrik Örüntüler

M.1.2.3.1 - M.1.2.3.2.

2

6

3

6. Ünite


 

M.1.3.1. Uzunluk Ölçme

M.1.3.1.1. - M.1.3.1.3

3

12

7

M.1.3.5. Sıvı Ölçme

M.1.3.5.1. - M.1.3.5.2.

2

8

4

M.1.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme

M.1.4.1.1.

1

5

3

Toplam

 

 

36

180

100


 

 

18- Emine KESEROVALI; ''Serbest etkinlikler dersi haftada 4 saat olarak uygulanacaktır. Fakat bu dersin yıllık planı yapılırken hazırlık dönemi ile okuma yazma döneminde farklı planlama yapmak gerekmektedir. Hazırlık döneminde serbest etkinlikler dersinde çizgi film izletebiliriz. Okumayı sevdirmek, dikkatlerini odaklayabilmek amaçlı öğretmen tarafından okunacak hikaye okuma saati uygulayabiliriz. Gerek dikkat gerekse çizgi çalışmalarına yardımcı olması amacıyla labirent bulmacalar ve iki resim arasında fark bulma gibi etkinlikleri uygulayabiliriz. Okul sevgisini artırmak, sıkılmayı engellemek, katılımı sağlamak amacıyla şarkılar, rontlar ve oyunlar oynatabiliriz. Tekerlemeler sayesinde dil yeteneklerini geliştirebiliriz. Duygu ve düşüncelerini ifade etme amaçlı drama çalışmaları yapabiliriz. Pandomim oyunları oynatabiliriz. Okuma ve yazma döneminde ise hikaye okuma ve anlatma, resim ile kendini ifade etme, şiir okuma, belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklere katılma, drama, oyunlar, bulmaca çözme, belgesel ve çizgi film izleme, soru-cevap, sınıf süsleme, tekerleme çalışmaları yapılabilir. Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmelidir.'' dedi.

Yine TTK’nın ilgili kararının 10. maddesine göre; ”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir ”maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 1+1+1+1 saat olarak uygulanmasına karar verildi.

 

19- Sevil AKKOYUNLU.;  ''Oyun ve fiziki etkinlikler dersi haftada 5 ders saatidir. Bu dersin programı da TTK’nın sitesinde var. Ancak bu programın kitabının bakanlık tarafından basılmayacağı duyurulmuştu. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin programını indirip elektronik ortamda saklamalıyız. Yardımcı etkinlikler için değişik kaynaklardan da faydalanmamız gerekebilir.'' dedi.

 

Erdal KANDEMİR; ''Oyun ve fiziki etkinlikler, müzik ve görsel sanatlar derslerine yönelik etkinler, olduğu gibi bu derslerin içerikleri şeklinde planlanmamış kimi zaman Türkçe ders saatlerinde kimi zaman ise matematik dersinde alınmıştır. Bu dersler kapsamında tasarlanan etkinliklerle küçük ve büyük kasların geliştirilmesi, eğlenme, olumlu iletişim becerilerinin geliştirilmesi, el göz koordinasyonu, dikkat becerilerinin geliştirilmesi, renklerin uyumu ve yaratıcılık, sesleri tanıma, ritmi tanıma ve ritim tutma gibi becerilerin tümünün oyun, fiziksel ve zihinsel etkinliklerle geliştirilmesi hedeflenmiştir.'' dedi.

 

20- Yıl içinde yapılması planlanan gezi, gözlem, inceleme gibi faaliyetlerin yıllık plan içerisinde belirtilmesine karar verildi.

 

21- Zümre üyelerinin karşılıklı olarak teşekkürleri ve başarılar temennileri ile toplantı sona erdirildi.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 1. Tüm iş ve işlemlerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ve zamanında yapılmasına, Yönetmelik değişikliklerinin takip edilmesine karar verildi.
 2. Uyum programının 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılmasına, harf öğretimine ise 2 hafta sürecek düzensiz ve düzenli çizgi çalışmaları ardından başlanmasına karar verildi.
 3. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların öğretim programları incelenerek hazırlanmasına karar verildi.
 4. İlköğretim kurumları haftalık ders saatleri çizelgesine göre şubeler bazında haftalık ders programlarının hazırlanmasına karar verildi.
 5. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 36 hafta ve 177 iş günüdür. Tüm çalışmaların bu sürece sığacak şekilde hazırlanmasına, derslerin işlenişinde paralellik sağlanmasına ve iş günü takvimine bağlı kalınmasına karar verildi.
 6. Velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim-öğretim sürecinde okul ve öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasına karar verildi. Sınıfta ilk okuma - yazma öğretimi süresince okula devamın son derece önemli olduğu velilere belirtilerek, konu üzerinde titizlikle durulacak, öğrenci devamının sağlanmasında öğretmen, okul yönetimi ve veli işbirliği sağlanacaktır. Öğrencilerin okula geç kalmalarının önlenmesi hususunda gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına karar verildi.
 7. 1.sınıf için sınıf bazında kutlanacak belirli gün ve haftalar tespit edildi.
 8. Ölçme ve değerlendirme için belirtke tablolarının esas alınmasına karar verildi. Öğrencinin yıllık başarısının, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilmesine karar verildi.
 9. Derslerde dersin durumuna ve konunun özelliğine göre öğretmenin ilgili yöntem ve teknikleri kullanması kararlaştırıldı. Her öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yetiştirilmesi esastır. Öğrencileri tek tipe indiren ve genelleyen uygulamalardan kaçınılmasına, yapılacak eğitim - öğretim faaliyetleri ve sınıf içi uygulamaların öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olmasına karar verildi. Derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim yöntem ve tekniklerinin dışında, çağdaş öğretim yöntemlerinden de faydalanmasına karar verildi. Öğrenci merkezli eğitim özümsenerek tüm işleniş ve etkinliklerin bu doğrultuda yapılmasına, öğrenci durumları göz önüne alınarak yeni etkinliklerin planlanmasına karar verildi.
 10. Öğrenci kılık-kıyafet, temizlik, beslenme ve davranışları üzerinde titizlikle durulmasına, sınıftaki problemli öğrencilerle bire bir ilgilenilerek gerekli görülen durumlarda rehberlik servisiyle işbirliği yapılmasına karar verildi.
 11. E-Okul sistemine öğrenci bilgilerinin 1 ay içerisinde eksiksiz olarak girilmesine ve veli bilgilendirme sisteminin velilere açıklanarak aktif kullanımlarının sağlanmasına karar verildi.
 12. Her öğretmen mesleki açıdan kendisini yetiştirmelidir. Mesleki ve bilimsel yayınları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmeye çalışmalıdır. Öğretmenler olarak, elimizdeki kaynakları bir araya getirerek istifade edilmesinin sağlanmasına, internette yararlı sitelerin belirlenip takip edilmesine, eğitim ile ilgili filmlerin izlenmesine karar verildi.
 13. Ünitelendirilmiş yıllık planların idarenin belirttiği zamana kadar her şubenin kendi sınıf düzeyine dikkat ederek hazırlamasına ve bir çıktısının öğretmenlerde bulunması şartıyla bir nüshasının bilgisayar ortamında idareye teslim edilmesine karar verildi. Planların uygulanmasında birlikte hareket edilmesine karar verildi. Kılavuz kitaplar günlük plan sayıldığından kitap üzerinde işlenilen konulara işlendiği günkü tarih yazılmasına karar verildi. Okuma-Yazma planında belirtilen sürelere uyulmaya çalışılmasına karar verildi. Atatürk'çülük konularında yapılan son değişikliklerin ünitelendirilmiş yıllık planlarda işlenmesine ve Atatürk'çülük konularına ünitelendirilmiş yıllık planlarda gerektiği şekilde yer verilmesine karar verildi.
 14. Şarkı ve türkü söyleme, kitap okuma, bilmece bulmaca, sayışma, tekerlemeler, oyun oynama, film izleme, kağıt işleri, gözleme dayalı çalışmalar, duygu ve düşüncelerini ifade etme, soru sorma,  cevap verme,  müzik kültürü, güzel konuşma-yazma, monolog, masalları seslendirme, masal dinleme, grup çalışması, ront, fıkra anlatma, diyalog etkinlikleri, serbest etkinlik olarak seçilip, belirlenmiştir. Yine TTK’nın ilgili kararının 10. maddesine göre; ”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir ” maddesi gereğince serbest etkinlikler dersinin 1+1+1+1 saat olarak uygulanmasına karar verildi. Dersin okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak işlenmesine karar verildi.
 15. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin çocuğa okulu sevdirecek şekilde ele alınmasının daha uygun olacağına karar verildi.
 16. Yıl içinde yapılması planlanan gezi, gözlem, inceleme gibi faaliyetlerin yıllık plan içerisinde belirtilmesine karar verildi.
 17. İyi dilek ve temennilerle toplantı bitirildi.

 

 

 

 

            TUNCAY İŞTEN                  SEVİL AKKOYUNLU                       ERDAL KANDEMİR

(Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu)   (Atatürk İlkokulu)   (Özcan Kılınçay İlkokulu)

 

 

 

 

 

         EMİN GÜLGÖR              EMİNE KESEROVALI            HASİBE MELİKE EREN

(Ş.K.Rahmi Bey İlkokulu)   (Hasanbey İlkokulu)   (Buğdaylı İlkokulu)

 

 

 

       SUAT AKGÜL

(Mehmet Çanakçı İlkokulu),