1.sınıf okuma yazma çalımaları hece tablosu

1.sınıf okuma yazma çalımaları hece tablosu dosyası 18-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf okuma yazma çalımaları hece tablosu
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen gazelak23
Eklenme Tarihi 18-01-2018
Boyut 43.53 K
İndirme 1

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Ön açık iki sesli

heceler

l

t

n

r

m

e

el

et

en

er

em

a

al

at

an

ar

 

i

il

it

in

ir

im

o

ol

ot

on

or

om

u

ul

ut

un

ur

um

ı

ıl

ıt

ın

ır

ım

 

 

 

 

Arka açık iki sesli heceler

e

a

i

o

u

ı

l

le

la

li

lo

lu

t

te

ta

ti

to

tu

n

ne

na

ni

no

nu

r

re

ra

ri

ro

ru

m

me

ma

mi

mo

mu

 

 

 

 

 

 

 

 

Üç sesli

kapalı heceler

l

t

n

r

m

le

lel

let

len

ler

lem

la

lal

lat

lan

lar

lam

li

lil

lit

lin

lir

lim

lo

lol

lot

lon

lor

lom

lu

lul

lut

lun

lur

lum

lıl

lıt

lın

lır

lım

 

 

Üç sesli

kapalı heceler

l

t

n

r

m

te

tel

tet

ten

ter

tem

ta

tal

tat

tan

tar

tam

ti

til

tit

tin

tir

tim

to

tol

tot

ton

tor

tom

tu

tul

tut

tun

tur

tum

tıl

tıt

tın

tır

tım

 

 

Üç sesli

kapalı heceler

l

t

n

r

m

ne

nel

net

nen

ner

nem

na

nal

nat

nan

nar

nam

ni

nil

nit

nin

nir

nim

no

nol

not

non

nor

nom

nu

nul

nut

nun

nur

num

nıl

nıt

nın

nır

nım

Üç sesli

kapalı heceler

l

t

n

r

m

re

rel

ret

ren

rer

rem

ra

ral

rat

ran

rar

ram

ri

ril

rit

rin

rir

rim

ro

rol

rot

ron

ror

rom

ru

rul

rut

run

rur

rum

rıl

rıt

rın

rır

rım

 

 

 

 

 

 

 

Üç sesli

kapalı heceler

l

t

n

r

m

me

mel

met

men

mer

mem

ma

mal

mat

man

mar

mam

mi

mil

mit

min

mir

mim

mo

mol

mot

mon

mor

mom

mu

mul

mut

mun

mur

mum

mıl

mıt

mın

mır

mım

Sayın Veli; özellikle ön açık ve arka açık iki sesli heceleri önce okutun, sonra bakmadan yazdırın. Üç sesli kapalı heceler yardımıyla da kelimeler oluşturup ( kelimeler daha önceki

ödevlerde var ) yazdırın ve okutun.

 

la le

so ba

sı ra

şe

li se

ma yo

so da

sı va

kö tü

ni ne

na ne

so ru

şı ra

bü ro

pi de

sa lı

to ka

be ni

cü ce

pi po

şa to

bu na

ce za

fü ze

pi re

ta ne

bu se

de di

gü le

si ze

ta zı

cu ma

de li

gü ve

şi şe

va li

fu ar

ke di

jü ri

vi da

va zo

hu ni

se ni

kü pe

ke di

bo ru

ku ra

se si

lü le

kü pe

do lu

pu an

te ri

mü ze

ko va

ko ca

su al

ye di

pü re

ko ca

ko ku

su la

ye ni

rü ya

de me

ko va

şu na

ye ri

bi ze

se lâ

ko za

yu va

ze kâ

ci la

ca mi

lo ca

çı ra

gö lü

fi le

Ja le

mo da

kı na

kö kü

ki ra

Se na

po sa

kı sa

kö le

li ra

Ga ni

 

l

la

le

lı

li

lu

lo

t

ta

te

tı

ti

tu

to

n

na

ne

nı

ni

nu

no

r

ra

re

rı

ri

ru

ro

m

ma

me

mı

mi

mu

mo

k

ka

ke

kı

ki

ku

ko

y

ya

ye

yı

yi

yu

yo

d

da

de

dı

di

du

do

s

sa

se

sı

si

su

so

b

ba

be

bı

bi

bu

bo

ş

şa

şe

şı

şi

şu

şü

şo

şö

l

al

el

ıl

il

ul

ül

ol

öl

t

at

et

ıt

it

ut

üt

ot

öt

n

an

en

ın

in

un

ün

on

ön

r

ar

er

ır

ir

ur

ür

or

ör

m

ma

em

ım

im

um

üm

om

öm

k

ak

ek

ık

ik

uk

ük

ok

ök

y

ay

ey

ıy

iy

uy

üy

oy

öy

d

ad

ed

ıd

id

ud

üd

od

öd

s

as

es

ıs

is

us

üs

os

ös

b

ab

eb

ıb

ib

ub

üb

ob

öb