1. Sınıf Öğretmeninin El Kitabı

1. Sınıf Öğretmeninin El Kitabı dosyası 25-04-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1. Sınıf Öğretmeninin El Kitabı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen abdullahdemir57
Eklenme Tarihi 25-04-2019
Boyut 2.3 M
İndirme 35

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
3.3 / 5 (toplam 3 oy)

 

 

 

 

 

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

 

 

 

 

 

 1.SINIF

 

   ÖĞRETMENİNİN       

 

         KAYNAK  KİTABI

 

 

 

 

 DERLEYEN:

 

 

 

                                             İÇİNDEKİLER

 

 

1-SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ

 

2-İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

 

3-İLKOKUL 1.SINIF  ÇOCUĞUNUN   GELİŞİMİ

 

4-TANIŞMA OYUNLARI

 

5-1.SINIF DERS NOTLARI

 

6- KÜÇÜK KAS GELİŞİMİNE YARDIMCI  OLACAK   OYUNLAR  VE    ETKİNLİKLER

 

7-  1. SINIF OYUNLARI VE KAZANIMLARI

 

 8-PARMAK OYUNLARI- ŞARKILI OYUNLAR- ŞARKILAR

 

9-TEKERLEMELER

 

10-İLKOKUMA YAZMA ETKİNLİKLERİ

 

11-OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNDE UYGULANACAK DRAMA ÖRNEKLERİ

 

12-SINIF İÇİ VE BAHÇE OYUNLARI

 

 

 ‘’EĞİTİM    VE   ÖĞRETİM    ÇOCUĞU      SEVMEKLE      BAŞLAR.’’

 

 

 

 

SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ 
 

‘Öğrencinin ön bilgilerinden hareketle yeni bilgileri yapılandırması” görüşünü temele almıştır. Sesler anlamsız bir şekilde değil; öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmiş ve bir sonraki aşamada anlamlı bir bütüne varması amaçlanmıştır.(Yapılandırıcı Yaklaşım)

Ses Temelli Cümle  Yönteminin Özellikleri 

Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur.

İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır.

Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri 

İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir. Kesintisiz olması, soldan sağa yazı yönünü destekler.

Akıcı ve süreklilik ifadeye yansımakta, düşüncelerin ve dolayısıyla konuşma ve yazmanın sürekliliğini desteklemektedir.

 İlkokuma Yazmada Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

    Birinci sınıfta ilkokuma ve yazmaya başlarken, programın çizdiği yazı esaslarına uygun olarak büyük ve küçük harfler birlikte öğretilmelidir.

    Çocuklara verilecek ilk cümle ve kelimelerin kısa, az heceli ve harfli olmasına, kolay yazılabilen harflerden kurulu bulunmasına dikkat edilmelidir.

 

    Kelime ve cümleler kavratılırken harflerin yazılış biçimine ve yönüne, satırda kapladıkları yere, büyük harflerin, küçük harflerle olan ilişkisine, oranlarına, büyük harflerin küçültülmüş biçiminden başka bir şey olmayan (cç, ıij, oö, p, sş, uü, v, z) harfleriyle  küçük değişikliklerle büyük harflerin birer benzeri olan (b, e, f, g, ğ, h, k, l, m, n, t, y) harfleri üzerine öğrencilerin dikkati çekilerek, harflerin doğru ve örneklere uygun yazılması sağlanmalıdır

   Birinci sınıfta yazı, öteki sınıflarda olduğundan çok daha fazla okuma ile kaynaşmış bir derstir. Bu nedenle okuma yazma etkinlikleri birlikte yürütülmeli.

İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık , 
Okul açılmadan önce : Öğretmenin hazırlığı  Öğrencinin hazırlığı  Ailenin hazırlığı

ÖĞRETMENİN HAZIRLIĞI 

Psikolojik yönden hazırlık

İş doyumu sağlayabilmek için her öğretmen kendini başarılı olmaya mecbur hissetmektedir. Mesleki tecrübeleri ve kıdemleri ne olursa olsun ilkokuma yazma öğretimi ile ilgili çeşitli kaygıları vardır. Kaygılarını yok etmenin yolu  başarılı olacağına dair inanç ve benlik algısının yüksek tutulması, Bunun kazanılabilmesiiçin diğer hazırlıkların yerinde ve zamanında yapılması, çocuk gelişimi  ve çağın özellikleri, ilkokuma yazma öğretim sürecini ve uygulamalarını iyi bilmesi gerekir.

Mesleki yeterlilik yönünden hazırlık  Etkili öğretmen  mesleki yeterlilikleri yönünden erişi düzeyi yüksek öğretmendir. İlkokuma  yazma ve diğer derslerde uygulayacağı çağdaş öğretim modellerini (Tam öğrenme, çoklu zeka kuramı, yapılandırmacı öğrenme) iyi bilmelidir.

İlkokuma yazma öğretiminde oyun ve eğitici drama tekniklerini uygulamasını beceri haline getirmelidir.

Yıllık planını zamanında ve kendisi yapmalıdır. Etkinliklerini kendisi hazırlamalıdır. İlkokuma yazma dönemi çocuğun gelişim özelliğini iyi bilmelidir. Alanına hakim olmalıdır. Derse hazırlığı ve planlarını kendisi hazırlamalıdır. Konunun  özelliğine göre öğretim stratejilerini, yöntem ve teknikleri doğru seçmelidir.

İletişimi açık seviyeye uygun ve net olmalıdır. Sınıf yönetimi becerisi yüksek olmalıdır. Öğrencilere eşit ve adil davranmalıdır. Unutmamak için verdiği sözleri yazmalıdır. Sorunları ne olursa olsun sınıfta olumsuz hava estirmemelidir.


Eğitim materyalleri yönümden hazırlık

Bilgisayar, VCD, kasetçalar, film, CD, kitap, resimli hikaye, resim, grafik, tablo, bilgisayarda hazırlanmış  sunular,

Okuma yazma öğretiminde ve diğer derslerin öğretiminde kullanılacak çocukların beğendiği şiir, şarkı, türkü, ront, tekerlemeleri öğrenir ve bunlarla ilgili dokümanları toplar.

 AİLENİN  HAZIRLIĞI 

Çocuğunu tanıması ve öğretmeni doğru bilgilendirmesi Çocuğunun okula karşı olumlu tutum geliştirmesi konusunda yardımcı olması, Öğretmenle işbirliğine açık olmalıdır.

Çocuğa okula ve öğretmene güvenmeli bu güvenini çocuğa hissettirmelidir.

İhtiyaçlarını zamanında ve uygun olanlarından karşılamalıdır.

ÖĞRENCİNİN HAZIRLIĞI

 Psikolojik yönden hazırlık

Okula kaydolduktan sonra kaygı  düzeyi yükselebilir, yetersizlik hissedebilir, öğretmen ve okuldan korkabilir,

Velilerin çocuklarına okulu sevdirmek, okula severek gitme azmine kavuşturmak, öğrenmeye isteklendirmek, onu yüreklendirmek gerekir.

Fiziksel hazırlık

Ailenin çocuğunu tanıması, küçük kaslarının gelişimini bilmesi, el göz uyumu konusunda (Kas koordinasyonu) geliştirici çalışmalar yaptırabilir.

Hamur yoğurtma, top atıp tutma, kesme yapıştırma, boya yaptırma gibi çalışmalarına ortam hazırlar ve yardımcı olmalıdır.

İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık Okul açıldıktan sonra 

Dinlemeye hazırlık      Okumaya hazırlık         Yazmaya hazırlık

 OKUL AÇILDIKTAN SONRA  

Öğrencilere, sınıf ortamına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışmaları için okulun ilk gününden itibaren rahat iletişim kurabilecekleri bir ortam sunulmalıdır. Bunun için oyunlar, dramalar, şarkılar, bilmeceler birer araç olarak kullanılmalı.

  Ayrıca öğrenciler çeşitli yönleriyle (görme, işitme, geçirdiği hastalıklar, aile ve sosyal durumu vb.) tanınmaya çalışılmalı, sınıf ortamının düzenlenmesinde ve ilk okuma-yazma öğretiminde bunlar dikkate alınmalıdır. Çocukların gelişimi düzenli aralıklarla kontrol edilmeli; aileler, yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilmeli, onların desteği alınmalı.

 

DİNLEMEYE HAZIRLIK

Dinleme kurallarını öğrencilerle belirleyiniz. Dinleme eğitimi araç parçaları  seviyeye uygun seçilmelidir,

Kısa anlaşılması kolay, içinde karşılıklı konuşmaların bulunduğu, metinler canlandırma gibi okunmalıdır.

Dinlenen metinler üzerinde konuşmalarına ve tartışmalarına imkan verilmelidir. Dinlemede motivasyonu sağlayıcı açıklamalar yapmalıdır. Okuma kesilmemeli, dinlemeyenler beden dili ile uyarılmalıdır.

Dinleme becerisi kazandırma çalışmaları öğretmenin mesleki erişim düzeyi ile yakından ilgilidir.

OKUMAYA HAZIRLIK 

Öğrenilmiş çaresizlikler  keşfedildiğinde  kazanılmış umuda çevirmenin yolları aranmalıdır. Doğru oturuş öğretilmelidir. Kitap tutma açma öğretilmelidir. Serbest ifade güçleri desteklenmelidir. Okumaya özendirilmelidirler.

 

Okumaya hazırlık aşamasında; oturma, kitabı tutma ve açma, görsel okuma ve okumaya özendirme etkinlikleri önerilmiştir.

 

1. Oturma: İlk okuma-yazma çalışmalarında düşünce akışını artıran, anlamayı ve çalışmaları kolaylaştıran oturma şekline dikkat edilmelidir. Öğrencilerin sırada yanlış oturmalarına ve eğilerek çalışmalarına izin verilmemelidir.

 

2. Kitabı tutma ve açma: Göz ile kitap arasındaki en uygun uzaklığa dikkat ederek öğrencilere kitabı nasıl tutmaları ve sayfaları nasıl açmaları gerektiği gösterilmelidir.

 

3. Görsel okuma: Okuma çalışmalarından önce öğrencilerin görselleri tanıma, anlama, yorumlama ve anlatma becerileri geliştirilmelidir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir:

Gördüğü bir resmi tanıma, diğerlerinden ayırt etme,

Görsellerde gördüğü ayrıntıları anlatma,

Söylenen kelimenin görsel karşılığını bulma,

Söylenen cümleye uygun resimleri bulma,

Sorulan bir soruyu görsellerden yararlanarak cevaplama,

Görsellerden yararlanarak hikâye oluşturma,

Görsellerden yararlanarak oluşturulan bir hikâyedeki kahraman, olay, yer, zaman hakkında konuşma.

Görselin renklerini ayırabilme

Görsel, bir cümle ile özetleme

 

4. Okumaya özendirme: Öğretmen, örnek okuma yaparak öğrencileri okumaya özendirmelidir.

Hikâye, masal, fıkra, şiir, şarkı, tekerleme vb. okuma.

Resimli hikâyeleri okuyormuş gibi anlatmalarını sağlama.

 

Sınıf Araç Gereçleri Ve Araç Gereçlerini Tanıtma 

Sınıftaki  tüm araç gereçlerin adı, kullanılış biçimi, ne işe yaradığı, nasıl  korunacağı ve temiz tutulması öğretilmeli,

Çantası ve çantasındaki tüm eşyaların kullanılması, ne işe yaradığı, nasıl kullanılacağı, temiz tutulması gerektiği ve nasıl korunacağı öğretilmelidir.

 

Öğrencileri Tanıma ve Kayıtlara İşleme 

Öğrenci ruhsal dosyasına Veya Öğrenci  Tanıma defterine

Aile ile ilgili bilgiler,                Öğrencinin okula gelmeden önceki zamanı

Duyu organlarının sağlığı,          Belirgin engelleri,          İlgileri,

Öz bakım becerileri ve problemleri,

YAZMAYA HAZIRLIK:

Yazma eylemi hem bilişsel hem de  devinsel (Psikomotor) beceri geliştirme düzeyine ile yakından ilgilidir. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin biri birinden farklı olması doğaldır.

 

Yazmaya hazırlık olarak aşağıda el hareketleri, boyama, kalem tutma, serbest çizgi çalışmaları verilmektedir. Öğrencilerin gelişme durumuna göre daha farklı çalışmalarda yapılabilir. Yazı yönünü önce büyük kaslarla yapınız. Öğrencilerin el tercihlerine müdahale etmeyiniz.

 

Kalem ve defter tutmanın öğretilmesinden sonra, öğrencilere önce sayfa üzerinde serbest çizgiler çizdirilmeli, daha sonra tekniğine uygun olarak hazırlanmış alıştırmalar üzerindeki çalışmalarla yazının;
Soldan sağa yazılacağı fikri verilmeli, yukarıdan aşağıya, soldan sağa, yuvarlak, eğik çizgiler çizme alışkanlığı vermek için çeşitli alıştırmalar yaptırılmalıdır.

 

Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini Geliştirme Çalışmaları 

Yoğurma biçimlendirme çalışmaları, (Plastik hamur, çam macunu, çamurla)

Yırtma, kesme yapıştırma çalışmaları,    

Boncuk dizme veya bloklarla  kule veya örüntü yapma

El kol ve parmaklarla spor ve egzersiz yapma        

Parmakla yazma çalışmaları,

Boyama çalışmaları,                    

Tebeşir veya tahta kalemi kullandırma,

Küçük Kasları Hazırlama    

Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin çeşitli oyunlarla el kol kasları geliştirilmelidir. Bu çalışmalarla öğrencilerin kas esnekliği sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

Parmakları kullanarak şarkılar söyleme. Örneğin, “sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak...” şarkısının söylenmesi.

Elma, armut toplama taklidi yapma 

parmaklarını açıp kapatarak far yakıp söndürme taklidi yapma.

Direksiyon çevirme taklidi yoluyla sağa ve sola doğru dönüşler yapma.

Parmak uçları ile koşan at taklidi yapma (yavaş, hızlı, çok hızlı)

Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılması (hafif yağmur, şiddetli yağmur, gök gürültüsü taklitleri).

Çizgisiz kağıtlar üzerine keçeli kalemlerle, kalın uçlu boya kalemleriyle çizdirebilirsiniz.

Çizgi çalışmaları sırasında kalem tutuşlarını gözleyiniz.

KALEM TUTMA

Öğrencinin, kalemi yanlış tutması, ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta ve güzel yazı yazmasını engellemektedir. Bunu önlemek için öğretmen, her öğrencilerin kalem tutuşunu gözlemleme kalemi doğru tutma alışkanlığı kazanmalarını sağlamalıdır.

 

Karalamalar yapma: Çizgisiz beyaz kağıtlara serbest karalama yaptırınız. Boyama kitapları kullanılabilir. Çeşitli boya kalemleriyle resim yapma etkinlikleri yapılabilir.

Çember çizme    

Tekerlek yapma     

Kuş yuvası yapma

Bulut çizme

Labirent bulmacada yolu çizerek takip etme

 

Geniş satır aralıklarına veya çizgisiz kağıtlara bu çizgileri çizdirebilirsiniz. Bu çizgileri çok fazla yinelemeyiniz. İki sayfa tutacak biçimde bu çalışmalara yer ayırabilirsiniz.

 

Düzenli çizgiler çizme    Yılan kıvrımını çizme  Yan yana tepeler çizme  Deniz dalgası çizme

 

Çizgi  Çalışmaları 

İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir.

Soldan sağa yazılacağı fikri verilmeli, yukarıdan aşağıya, soldan sağa, yuvarlak, eğik çizgiler çizme alışkanlığı vermek için çeşitli alıştırmalar yaptırılmalıdır. Aşağıda örneği verilen altı temel  çizgi çalışması üzerinde yeterince durulmalıdır

1-Dik Çizgi yukarıdan aşağıya dik çizgiler,       2-Yatay Çizgi soldan sağa yatay düz çizgiler
3-Sola Eğik                4-Sağa Eğik               5-Eğik Çizgi C C C                 6-Yuvarlak Çizgi

Serbest çizgiler ,                                

Düzenli çizgiler köprü, yılan, dalga, halat

Yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğru, eğriler çizdiriniz.

Eğrilerden oluşan kenar süsleri yaptırınız.

Çizilecek şekil ve cisimleri mümkünse öğrencilere gösteriniz dokunmalarına izin veriniz.

Düzenli çizgi çalışmaları: Bu aşamada yapılacak çizgi çalışmaları, harfleri yazmaya hazırlık niteliğindedir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir:

İki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralığına çizme: İki satır çizgisinin arası    2 cm olmalıdır.

Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralığına çizme: Dış iki çizgi arası 2 cm olmalıdır.

 

Dört çizgi üç aralıktan oluşan standart yazı aralığında çalışma: Dış iki çizgi arası 1.3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Çizdiği çizgiler üzerinde konuşmalarını sağlayınız. Şekilleri havada, sırada, avuç içinde, kum masasında ve tahtada yaptırınız, Defterlerine  ölçülü yazdırınız. Çizgi çalışmalarının  çizgi aralarına doğru yapıldığını denetleyin. Yazı çalışmaları devamlı bir şekilde kontrol edilmeli ve özensiz yazı yazan çocuklar üzerinde durularak, onların kötü bir alışkanlık kazanmaları önlenmelidir.

Hazırlık ve Çizgi Çalışmaları Ne Kadar Sürmeli ? 

Öğrencilerimizin geçmiş yaşantıları ve sınıfın hazır bulunuşluk düzeyi belirleyecektir bu zamanı,

En az on eylemli iş günü en çok  yirmi eylemli iş günü olmalıdır.

 

Kurallarının Belirlenmesi 

Kendileri ile birlikte demokratik, ikna ederek belirleme , güvene dayalı, eşit uygulanan, oto kontrolü geliştiren esneklikte, yaş ve gelişim özelliklerine uygun, düzeni sağlayıcı, sade anlaşılır olması gerekir.

Öğrencilerle İletişim  

İsimleri ile hitap etme,     Türkçemizin doğru ve etkili kullanıldığı,

Açık, net ve anlaşılır seviyeye uygun, ‘Evet-hayır’ı gerektirmeyen açık uçlu,

Nezaket kurallarını da kapsayan,  Düşünme süresi verilmiş, cevabı mutlaka dikkatle dinlenen,

İlk Okuma-Yazma Öğretimi İle İlgili Türkçe (1-5) Öğretim Programında Yer Alan Kazanımlar

  

Hazırlık

1- Dinlemeye hazırlık yapar.   2- Yazmaya hazırlık yapar.     3- Okumaya hazırlık yapar.

 

 Sesi Hissetme ve Tanıma

1- Duyduğu sesleri ayırt eder.   2- Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.     3- Seçici dinler.

Sesi Okuma ve Yazma

1- Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.          

2- Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.     

3- Yankılayıcı okur.

4- Rehber yardımıyla okur.

5- Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.

Seslerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

1- Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

2- Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.

3- Yankılayıcı okur.       4- Rehber yardımıyla okur.     5- Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

6- Dikte etme çalışmalarına katılır. 

Metin Oluşturma

1-Kelimeleri doğru telâffuz eder.  2-Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.  3-Dikte etme çalışmalarına katılır. 

Okur Yazarlığa Ulaşma

Bu aşamada 1. sınıf dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma-sunu kazanımlarının tümü kullanılmalıdır. 

 

İLKOKUMA YAZMA  SES  GRUPLARI 

 

1. Grup : e, l, a, t           E  L  A   T

4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç Ö B Ü Ş Z Ç

2. Grup : i, n, o, r, m      İ N O R M

5. Grup : g, c, p, h          G  C  P  H

3. Grup : u, k, ı, y, s, d  U K I Y S D

6. Grup : ğ, v, f, j           Ğ V F J


İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME

Bu aşamada sesi hissetme ve tanıma, sesi okuma ve yazma, sesten anlamlı heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları yapılmaktadır.

A. SESİ HİSSETME VE TANIMA

     Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır:

 

1. Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir.

2. Sesin geçtiği kelimeler örnekler buldurulur ve bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır (Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir.).

3. Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek öğrencilerden bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir).

B. SESİ OKUMA VE YAZMA

   Sesin yazıdaki sembolü olan harflerin yazdırılmasında şunlara dikkat edilmelidir:

1.  Öğretmen bu harfin nasıl yazıldığını tahtada göstermeli ve harfi öğrencilerle birlikte okumalıdır.

2.  Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden ok yönünde yazma çalışması yaptırılarak öğrenciler harfin yazılışına hazırlanmalıdır.

3.  Öğrencilerin, satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır.

4.   Öğrenciler dört çizgi, üç aralıktan oluşan satır aralarına harfleri yazmalı; öğrencilerin yazdıklar harflerin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir.

5.   Yazılması zor olan (a, A, k, y, g, G, f ) harflerden önce, bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılmalıdır.

6.   Seslerin(harflerin) öğretiminde alfabedeki sıralama değil; aşağıda verilen sıralama ele alınmalıdır.

7. Birinci sınıfta ilkokuma ve yazmaya başlarken, programın çizdiği yazı esaslarına uygun olarak büyük ve küçük harfler birlikte öğretilmelidir.Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. Bunun için özel adların yazım kuralından, cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir. Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır.

Bitişik eğik yazıda C,Ç,I,İ,J,O,Ö,P,S,Ş,U,Ü,V,Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir.

Bitişik eğik yazıda, harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.  

Bitişik eğik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır.

Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel  

 

Bitişik eğik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez.

Örnek : A N K A R A

 

8. Rakamlar matematik dersi programı ile bağlantılı olarak birinci ses grubundaki ses öğretimi tamamlandıktan sonra aşamalı olarak verilmeye başlanmalıdır.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

 

  C.   HECELER, KELİMELER VE CÜMLELER OLUŞTURMA

 İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme, hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır:

 

1.   Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerle ilgili hecelere ulaşılmalıdır.

2.   Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır.

3.   Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır.

4.    Her ses grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilmeli bir sonraki ses grubuna geçişte öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir.

5.    Sesler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. Bu süreçte elde edilen kelimelerden; özel adlarda cümle başlarında büyük harf yazımı ve kullanımından eş zamanlı olarak yaralanılmalıdır.

6.   Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır.

7.   Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime, cümleler okunmalı ve yazılmalıdır.

Ç. METİN OLUŞTURMA

 Öğrenilen kelimelerden ve cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Metin yazdırılırken doğru yazmaya ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir.

 

Ç. OKURYAZARLIĞA ULAŞMA
Aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Buna serbest okuma yazma aşaması da denilmektedir. Öğrencilerin şiirleri, tekerlemeleri, hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır. Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdırlar.

Okumaya Hazırlık
İlkokuma ve yazmaya öğrencilerin anlayabileceği kısa emir cümleleri ile başlamalı, zamanla bu cümleler kelimelere, kelimeler hecelere bölünmelidir. Daha sonra heceler içindeki harflerin sesleri sezdirilmeye
çalışılmalıdır. Bu çözümlemeler sonunda elde edilen kelime, hece ve sezilen harflerle yeni cümle ve kelimeler kurularak kısa anlamlı okuma metinleri oluşturulmalıdır.

e E    SESİNİN VERİLİŞİ 

 

1-Dikkat çekme        

2- Güdüleme                

3-Hedeften haberdar etme   

4- Geçiş:

Şarkı türkü tekerleme (e e bebeğime  e e e şarkısı)

Oyun ve drama   

 

e  sesinin bulunduğu varlıklar,

 

Öğrenci isimleri

 

Çevremizdeki eşyalar

 

5- Yazılan e  sesinin gösterilmesi

6- e sesinin tahtaya yazılması

7- Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,

8- Deftere yazılması,

9- Kontrol,  yardım  ve düzeltme

10- Değerlendirme

Gösterilen resimlerden adında  e sesi olanları bulma Toplam 2 ders saati

Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söyleme

Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermesi

Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulma

Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar verme

Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu düzenleyerek işleyebilirsiniz.

11- İlk okuma-yazma tablosuna işleme

12- Öğrenci gözlem formlarını doldurma.

13- Öğrenci çalışma dosyasına yapılan çalışma örneklerinden ekleyiniz.

Ayrıca ilk iki grupta haftada en fazla 2, ikinci gruptan sonra ise haftada en fazla 3 ses öğretilmelidir. 

1.Grup Seslerle Okuma Metinleri   e, l, a, t E  L  A   T 

Ses grupları verildikten sonra önceki ses grupları ile beraber okuma metinleri  okunup yazılması ve  panolarda sergilenmesi öğrenmede daha kalıcılığı sağlayacaktır.

Okuma metni 

At      At  Ata at,       Ela           at     Lale    at,        atla     Ata   Lale  Ela  el  ele    

 

Okuma Metinlerinin özellikleri 

İmla kurallarına uygun olarak hazırlanmalı                                                                              Anlamlı kelime ve hecelerden oluşması

Metinlerin anlam bütünlüğü içinde öğrenci seviyesinde olması    Öğrenilen seslerden oluşması      

 

Öğretim İlkeleri 

Öğrenciye görelik   Bilinenden bilinmeyene   Yakından uzağa   Açıklık   Somuttan soyuta

 

Öğrenme yöntemleri  Gösterip yaptırma   Sunuş yolu   Buluş yolu   Bireysel çalışma yolu  Bir bir öğrenme  Oyunla öğrenme    Dramatizasyon yolu ile öğrenem    Beyin fırtınası yoluyla öğrenme

İşbirliğine dayalı(Kubaşık) öğrenme

 

ZORUNLU TEMALAR 

Birey Ve Toplum   Atatürk   Değerlerimiz    Sağlık Ve Çevre

SEÇMELİ TEMALAR 

Güzel Ülkem Türkiye    Yenilikler Ve Gelişmeler   Oyun Ve Spor    Dünyamız Ve Uzay

Üretim –Tüketim Ve Verimlilik    Hayal Gücü Ve Gizemler   Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler

Kurumlar Ve Sosyal Örgütler    Doğal Afetler    Güzel Sanatlar

 
 Türkçe 1 Kitabında Seçilen Temalar 

Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler    Dünyamız Ve Uzay    Doğal Afetler   Oyun Ve Spor

METİN İŞLEME 

A-Ön hazırlık        

B-Zihinsel hazırlık

Ön bilgileri harekete geçirme         Anahtar kelimeler     Tahmin etme    Anlama 

A  Dinleme, okuma ve görsel okuma   

Dinleme   

Okuma    

Görsel okuma

B Metni inceleme

Hikaye haritası çıkarma   

Söz varlığını geliştirme

Metin aracılığı ile öğrenme   

Günlük hayatla ilişkilendirme   

Diğer derslerle ilişkilendirme  

Araştırma

Kendini ifade etme    Zihinden hazırlık    Konuşma, yazma, görsel sunu  Söz varlığını kullanma

Kaçınılması gereken davranışlar 

Evet-hayır cevaplı sorular sorulmamalıdır. Toplu cevap istenmemelidir. Açık uçlu sorular sorulmalıdır.

Okuma ve yazma çalışmalarında  anlamsız hece ve kelimeler üzerinde hiç durulmamalıdır.

Hece tablosu kesinlikle kullanılmamalıdır.

 Değerlendirme  Çalışma kitabında verilen  boşlukları doldurma    Resimleri  anlatma     Resimleri yazı ile anlatma  Bulmacaları doldurma     Drama yapma

Değerlendirme formları 

1-Yazma becerisi izleme formu                                                                                                                 2-Sesleri kavramayı izleme formu

3-Okuma becerisi izleme formu                                                                                                                4-İlkokuma-yazma öğretim sürecini değerlendirme  formu

5-Dinleme kendini değerlendirme formu (282)                                                                                        6- Konuşma kendini değerlendirme formu (283)

7-Okuma kendini değerlendirme formu(284)                                                                                          8-Yazma kendini değerlendirme formu (285) 

Kontrol listesi (286)                                                                                                                                       Çalışma dosyası değerlendirme formu (287)

Öğrencilerin okuduğu öykü kitaplarını izleme formu (288)                                                               Duvara yapılacak grafikler

Öğrencilere Tutturulması gereken dosyalar 

Kitap okuma dosyası    Şiir okuma dosyası

 

 

Kitabın Adı:.................................. 

Kitabın Yazarı: ................................ 

Kitabın Konusu:............................................................................................................

Okumaya Başlama Tarihi: ..................................................... 

Okuma Bitiş Tarihi: ..................................................... 

Kitabı arkadaşıma tavsiye ederim/etmem. Çünkü: 

....................................................................................................................................

 

 İLKOKUMA – YAZMA ÖĞRETİMİ

İlk okuma yazma öğretiminin öğrencilere okuma ve yazma becerilerini kazandırmaktan daha geniş bir içeriği bulunmaktadır. Bu süreçte sadece okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması değil aynı zamanda Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme gibi temel becerilerin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

İlk okuma-yazma öğretimi, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencinin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir.

Öğrencilere yukarıda belirtilen nitelikleri kazandırmada  ilk okuma-yazma öğretim yöntem ve uygulamalarının büyük rolü vardır.

İlk Okuma Yazma Öğretim Yöntemi

Bu programda ilk okuma-yazma öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin uygulanması benimsenmiştir. Ses temelli cümle yönteminde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır. İlk okuma-yazma öğretimi, kısa sürede cümlelere ulaşılacak şekilde düzenlenmektedir.

İlk okuma-yazma öğretimi boyunca okuma ve yazma birlikte sürdürülmektedir. Okunan her öge yazılmakta; yazılanlar da okunmaktadır. Yazı öğretiminde, öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.

Bu yöntemin özellikleri, ilkeleri, aşamaları ve bitişik eğik yazıya ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:

 1.    Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri

              Ses Temelli Cümle Yönteminin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 

 • Ses Temelli Cümle Yönteminde ilk okuma-yazma öğretimi, dinleme, konuşma becerilerinden kopuk sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir.

 

 • İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle Ses Temelli Cümle Yöntemi, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun bir yöntemdir.

 

 • Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur.

 

 • Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunmaktadır.

 

 • Öğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi, yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını sağlamaktadır.

 

 • Öğrenci yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmekte, yazının harflerin birleştirilmesiyle; konuşmanın ise seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır.

 

 • Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini  kolaylaştırmaktadır.

Bu yöntem ilk okuma-yazmayı öğrenme sürecinde öğrencilerin bireysel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

 1.   Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri

İlk okuma-yazma öğretim sürecinde dikkat edilecek ilkeler şunlardır:

 

      İlk okuma-yazma öğretiminde;

 1. Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.
 2. Özellikle ve öncelikle anlamlı heceler elde edilmelidir.
 3. Oluşturulacak hecelerde aşağıdaki ölçütlere dikkat edilmelidir.

 

 • Kolay okunması.
 • Dilde kullanım sıklığına sahip olması.
 • Anlamının açık ve somut olması.
 • Anlamı görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, resmedilebilir vb.).
 • İşlek hece yapısına sahip olması.

 

 1. Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.
 2. İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.
 3. Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir.
 4. Hece tablosu hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 5. Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler kullanılabilir.
  •      Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme.
  •      Öğrenci defterlerine yazma.
  •      Okuma ve yazılanları sergileme.
  •      Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma.
  1.    Ses Temelli Cümle Yönteminin Aşamaları

Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilk okuma-yazma öğretimi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilir. 

 

 1. İlk okuma-yazmaya hazırlık
 2. İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme
 •      Sesi hissetme ve tanıma
 •      Sesi okuma ve yazma
 •      Sesten heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma
 •      Metin oluşturma
 1. Okur yazarlığa ulaşma

 

İlk okuma-yazma çalışmalarında dinleme, konuşma, okuma, yazma ve görsel okuma-görsel sunu birlikte ele alınmalıdır. Bütün çalışmalar, Türkçe öğretim programının 1. sınıf düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir.

 1.   Bitişik Eğik Yazı

İlk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanacaktır. Bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir.

 

 1. İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir.

 

 1. Öğrenciler anatomik yapıları gereği kalemi eğik olarak tutmaktadırlar.

 

 1. Bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olması, soldan sağa doğru yazı yönünü desteklemektedir.

 

 1. Bitişik eğik yazı geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır.

 

 1. Bitişik eğik yazı, harflerin doğru yazımını desteklemektedir. Harflerin yazılış  yönlerinin karıştırılması sorununun ortaya çıkmasını önlemektedir.

 

 1. Bitişik eğik yazıdaki süreklilik düşüncelerdeki sürekliliğe yansımakta, birbirlerini desteklemektedir. Yazıda kazanılan bu akıcılık okuma becerisine de yansımaktadır.

 

 1. Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler  bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler. Bu nedenle ilk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmaktadır.

 

 1. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin bitişik eğik yazı harflerini yazmada bir problemle karşılaşmadıklarını ve bu yazı türünden zevk aldıklarını göstermektedir.

 

 1. Bitişik eğik yazının estetik görünümü, öğrencilerin estetik bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bitişik eğik yazı öğretimi ile resim ve müzik derslerinin öğretimleri arasında ilişki bulunmaktadır.

 

 1. Bitişik eğik yazı alışkanlığı, öğrencilerin diğer yazı karakterleriyle yazılmış metinleri okumalarında problem çıkarmamaktadır. Deneysel çalışmalar, öğrencilerin değişik stillerde yazılmış harfleri tanımakta ve okumakta güçlük çekmediklerini ortaya koymuştur.
 1. İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık

İlk okuma-yazmaya hazırlık aşamasında genel hazırlık, okumaya ve yazmaya hazırlık olmak üzere üç tür çalışma yapılmalıdır.

 

a. Genel Hazırlık

 

Öğrencilerin sınıf ortamına, arkadaşlarına alışmaları için okulun ilk gününden itibaren onlara rahat iletişim kurabilecekleri bir ortam sunulmalıdır. Ayrıca sınıfını ve sırasını bulmaya, sınıfına, sırasına, arkadaşlarına ve öğretmenine de alışmaları için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda oyunlar, dramalar, şarkılar, bilmeceler birer araç olarak kullanılabilir. Böylece öğrencilerin,  ilk okuma-yazma çalışmalarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca öğrenciler çeşitli yönleriyle (görme, işitme, geçirdiği hastalıklar, aile ve sosyal durumu vb.) tanınmaya çalışılmalı, sınıf ortamının düzenlenmesinde ve ilk okuma-yazma öğretiminde bunlar dikkate alınmalıdır. Yapılacak çalışmalar hakkında aileler bilgilendirilmeli ve onların yardımları sağlanmalıdır. Düzenli aralıklarla çocukların gelişimi ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmelidir.

 

b. Okumaya Hazırlık

 

1. Oturma: İlk okuma-yazma çalışmalarında düşünce akışını artıran, anlamayı ve çalışmaları kolaylaştıran doğru oturma şekline dikkat edilmelidir. Öğrencilerin sırada yanlış oturmalarına ve eğilerek çalışmalarına izin verilmemelidir.

 

2. Kitap tutma ve açma: Öğrencilere kitabı nasıl tutmaları ve sayfaları nasıl açmaları gerektiği gösterilmelidir. Göz ile kitap arasındaki en uygun uzaklık sağlanmalıdır.

 

3. Görsel okuma: Okuma çalışmalarından önce öğrencilerin görselleri tanıma, anlama, yorumlama ve anlatma becerileri geliştirilmelidir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir.

 •      Gördüğü bir resmi tanıma, diğerlerinden ayırt etme,
 •      Görsellerde gördüğü ayrıntıları anlatma,
 •      Söylenen kelimenin görsel karşılığını bulma,
 •      Söylenen cümleye uygun resimleri bulma,
 •      Sorulan bir soruyu görsellerden yararlanarak cevaplama,
 •      Görsellerden yararlanarak hikâye oluşturma,
 • Görsellerden yararlanarak oluşturulan bir hikâyedeki kahraman, olay, yer, zaman hakkında konuşma.

 

4. Okumaya özendirme: Öğretmen, örnek okuma yaparak öğrencileri okumaya özendirmelidir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir.

 •      Hikâye, masal, fıkra, şiir, şarkı, tekerleme vb. okuma.
 •      Öğrencilerin resimli hikâyeleri okuyormuş gibi anlatmalarını sağlama.

 

c. Yazmaya Hazırlık

 

a. El hareketleri: Yazmaya  başlamadan önce öğrencilerin çeşitli oyunlarla el kol kasları geliştirilmelidir. Bu çalışmalarla öğrencilerin kas esnekliği sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılabilir.

 

 • Parmakları kullanarak şarkılar söyleme. Örneğin, “sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak...” şarkısının söylenmesi.
 • Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılması (hafif yağmur, şiddetli yağmur, gök gürültüsü taklitleri).
 • Direksiyon çevirme hareketiyle sağa ve sola doğru dönüşler yapma.
 • Elma, armut toplama veya parmaklarını açıp kapatarak far yakıp söndürme taklidi yapma.

 

b. Boyama: Çeşitli boya kalemleriyle resim yapma etkinlikleri yapılabilir.

 

c. Kalem tutma: İlk okuma-yazma öğretimi açısından kalem tutmanın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Öğrencilerin bu aşamada edinecekleri alışkanlıklar ömür boyu sürmektedir. Öğrencinin kalemi yanlış tutması, ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta ve güzel yazı yazmasını engellemektedir. Bunu önlemek için öğretmen her öğrencinin kalem tutuşunu gözlemelidir. Kalemi doğru tutma alışkanlığı kazanmalarını sağlamalıdır.

 

d. Serbest çizgi çalışmaları: Serbest çizgi çalışmaları bitişik eğik yazıya hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. Öğrencilere çeşitli resimler yaptırılır. Yapılan bu çalışmalar çevrede görülen ve bilinen varlık ve nesnelerden örneklendirilerek öğrencinin çevresiyle bütünleşmesi ve yaptıklarını anlamlandırması bakımından önemlidir. Bu aşamada şu çalışmalar yapılabilir.

 •      Karalama (kuş yuvası, çember, bulut yapma).
 •      Sürekli ve eğik çizgiler çizme (dalga, yılan, halat vb.).

 

e. Düzenli çizgi çalışmaları: Bu aşamada yapılacak çizgi çalışmaları harfleri yazmaya hazırlık niteliğindedir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir.

 

 • İki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralığına çizme. İki satır çizgisinin arası 2 cm olmalıdır.

 

 

 

 

 

 • Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralığına çizme. Dış iki çizgi arası 2 cm olmalıdır.

 

 

 

 

 

 • Dört çizgi üç aralıktan oluşan standart yazı aralığında çalışma. Dış iki çizgi arası 1.3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME

 

Bu aşamada sesi hissetme ve tanıma, sesi okuma ve yazma, sesten anlamlı heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları yapılmaktadır.

 

a.  Sesi Hissetme ve Tanıma

 

Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır.

 

 1. Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir.
 2. Sesin geçtiği kelimelere örnekler buldurulur. Örneğin tanıtılan sesin hangi öğrencilerin adında bulunduğu, hangi bitki, hayvan veya eşya adında olduğu sorulabilir. 
 3. (Bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır. Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir.)
 4. Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir).

 

 1.   Sesi Okuma ve Yazma

 

Sesin yazıdaki sembolü olan harf aşağıdaki sıraya göre yazılmalı ve okunmalıdır.

 

 

 1. Öğretmen tahtada bu harfin nasıl yazıldığını göstermeli ve öğrencilerle birlikte okumalıdır.
 2. Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden öğrenciler ok yönünde defalarca giderek harfin yazılışına hazırlanmalıdır.
 3. Öğrencilerin, satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır.
 4. Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralarına öğrenciler harfleri yazmalı; ne yazdıkları sorularak harfin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir.
 5. Yazılması zor olan (a, A, k, y, g, G, f, ) harflerinden önce, bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılabilir.

Tablo 3: Ses Grupları Tablosu

 

       Sesler alfabedeki sıralarına göre değil aşağıda verilen sıraya göre ele alınmalıdır. Ayrıca, gruplardaki seslerin yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ses gruplarının düzenlenmesinde, harflerin yazım kolaylığı ve anlamlı hece (kelime) üretmedeki işlekliği dikkate alınmalıdır.

 

 

 

1. Büyük Harfler

Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. Bunun için özel adların yazım kuralından, cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir. Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır.

 • Bitişik yazıda C,Ç,I,İ,J,O,Ö,P,S,Ş,U,Ü,V,Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir.
 • Bitişik eğik yazıda, harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.  
 • Bitişik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır.

Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan,  Temel  

 • Bitişik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez .

Örnek : A N K A R A  

2. Rakamlar

 

Rakamlar Matematik Dersi programının gerektirdiği zamanda verilmelidir. Ancak rakamların yazılışları ses öğretimi tamamlandıktan sonra gösterilmelidir.

 

 

 

 

 

c.   Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme; hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır.

 

 1. Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerden hecelere ulaşılmalıdır.
 2. Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır.
 3. Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır.
 4. Her ses grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Bir sonraki ses grubuna geçişte öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir.
 5. Sesler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. Bu süreçte elde edilen kelimelerden özel ad olanlar  ile cümle başlarının yazımında büyük harf yazımı ve kullanımı eş zamanlı olarak verilmelidir.
 6. Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır.
 7. Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime ve cümleler okunmalı, yazılmalıdır.

d.  Metin Oluşturma

   Öğrenilen kelimelerden, yeni cümleler, cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Metin yazdırılırken doğru yazma ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir.

4.  Okur Yazarlığa Ulaşma

Bu aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Serbest okuma-yazma aşaması da denilmektedir. Bu aşamada öğrencilerin şiirleri, tekerlemeleri, hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır. Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. Yazılarını tek çizgili defter satırı  üzerinde yazmalıdırlar.

5.  Uygulamalar

e Sesi

 1. Sesi Hissetme ve Tanıma

 

Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır:

 

 • Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “e” sesi hissettirilmelidir. Örneğin: Bebeğini uyutmaya çalışan bir anne canlandırılabilir. Annenin bu sırada söylediği “eee….eee….” sesi çıkarılır.

 

 • Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin “e” sesinin olduğu kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir.

         Örneğin; öğretmen “erik, etek, fare, kale, Emel, Ece, Elif  vb.”

 

 

 • “e” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır.

 

 

 

FRUIT020

 

 

 

                    

 

 

 

Adlarında “e” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız.

 

Değerlendirme:

 

İçinde “ e “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kağıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden “ e “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir.

 

b. Sesi Okuma ve Yazma

 

Bu aşamada tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

Öğrencilerin harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem,  boya kalemi vb.  kalın uçlu kalemler kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanıtılan sesin sembolünü (harf) satır aralığına yazdırınız ve okutturunuz.

eeeeeeeeeeeeeeeeeee

 

eeeeeeee

 

eeeeeee

 

 

Değerlendirme: Tanıtılan “ e “ sesini bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              l Sesi

 

a. Sesi Hissetme ve Tanıma

Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır:

 

 • Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “ l ” sesi hissettirilmelidir.

 

Örneğin:

Öğrencilerin bildiği bir şarkının melodisini “lal la lal la lal ...” şeklinde söyleyebilirsiniz.

 

 • Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin “ l ” sesinin geçtiği kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Sessiz harflerin tanıtılmasında kelimelerde harfin aşamalı olarak sonda, ortada ve başta olduğu örnekler seçilmelidir.

 

      Örneğin; “kol, gül, bal, zil, elma, kelebek, gelin, kale, limon, lale vb.”

 

 

 •  l ” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır.

ELEPS002BUTTR002P_BRD041

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

      Adlarında “l ” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız.

 

Değerlendirme: İçinde “l “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden “l “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir

 

b. Sesi Okuma ve Yazma

Bu aşamada harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem,  boya kalemi vb.  kalın uçlu kalemler kullanılabilir.

 

lllllllllllllllllllllll

 

llllllllll

 

 

llllllll

 

 

c. Sesten Hece ve Kelime OluşturmaHAND166

  e

         el

  l

 

 

Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur. Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır.

 

 1. e “ sesi tahtaya yazılarak öğrencilerden okumaları istenir.  Harfi defterlerine yazmaları istenir.
 2. l ” sesi tahtada yazılarak birkaç defa öğrencilere okutulur. Öğretmen, doğru seslendirme yapılabilmesi için örnek seslendirme yapmalıdır.
 3. e ” ve “ l ” sesi yan yana getirilerek her ikisinin birlikte nasıl okunabileceği sorulur.
 4. Öğrencilerin cevapları dikkate alınarak “el ” okunur ve yazılır. Öğretmen okumanın doğruluğunu kontrol etmeli, kendisi örnek okumalar yapmalıdır.

 

 

el el el el el el

 

el el el

 

 

  el el el el

 

 

Değerlendirme: Oluşturulan kelimeyi öğrencilere yazdırınız ve okutunuz.

 

 

1. Kelime Üretme

 

 

Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya yönelik etkinliklerin ardından aşağıdaki uygulama sırası izlenerek açık heceye ulaşılmalıdır.

 

              el

 

          e

 

 

Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır:

 1.    el ”  kelimesi gösterilerek öğrencilerden okumaları istenir.
 2.    e ” sesi gösterilerek okumaları istenir.
 3.    Önce “ el ” sonra “ e ” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılarak oluşan yeni kelimenin nasıl okunabileceği sorulur.

 

 1.    Öğrencilerin okuma denemelerinin ardından doğru okumayı yaparak tekrarlamaları istenir. “ el ” kelimesine “ e ” sesi eklenerek oluşturulan yeni kelime hecelemeden okunmalıdır.

 

 1.    ele ” kelimesi birkaç defa okunarak yazılır.

 

Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle oluşturulabilir ve okutturulabilir. Cümleler oluşturulurken görsellerden yararlanılmalıdır. Örneğin:

 

 

                   el ele.

 

Öğrencilerinizden bu farklı isimler vermelerini isteyiniz.                                

 

Cümlenin anlamlı hale getirilmesinde şarkı, tekerleme ve görseller kullanılmalıdır.

 

El ele tutuşan çocukların resmi yapılabilir.

 

“El ele, el ele verin çocuklar “ şarkısı söylenebilir.

 

Değerlendirme:  Öğrencilere “ ele “ kelimesini yazdırınız ve okutunuz.

 

 

 

            2. Açık Heceye Ulaşma

 

ele kelimesinden yararlanarak  le  hecesine ulaşmak için aşağıdaki sıra takip edilmelidir.

 

 1.    ele ” kelimesini tahtaya yazınız. Öğrencilerinizin de defterlerine yazmalarını isteyiniz.

 

 1.    ele ”  kelimesini okumalarını isteyiniz.

 

 1.    ele ” kelimesinde heceler vurgulu okunarak öğrencilerin bu heceleri hissetmelerini sağlayınız.

 

 1.    ele ” kelimesinde “ e “ açıkta kalacak şekilde “ le ” hecesinin üstü kapatılarak okumalarını isteyiniz.
 2.    ele ” kelimesinde “ e ” nin üstünü kapatarak “ le ” hecesinin nasıl okunabileceğini sorunuz. Okuma denemelerinin ardından sizden sonra tekrar etmelerini isteyerek “ le ” hecesini birlikte okuyunuz.

 

 1.    Farklı metinlerde bu hecenin geçtiği yerleri belirlemelerini, göstermelerini ve okumalarını isteyiniz.

 

 1.    el ” ve “ le ” hecelerini karıştırmamaları için aşağıdaki çalışmaları yaptırınız.

 

 •      Karışık olarak verilen heceleri okumaları,
 •      Söylenilen heceyi göstermeleri,
 •      Söylenen heceleri yazmaları
 •      Farklı metinlerde bu heceleri bulup okumaları sağlanabilir.

 

 

3. Metin oluşturma: Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle, cümlelerden metin oluşturunuz. Üretilenleri okumalarını ve yazmalarını sağlayınız

 

 4. Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma

 

Ses

Hece

Oluşturma

Hece ve ses kaynaştırma

Kelime Oluşturma

Cümle Oluşturma Metin Oluşturma

 

e

 

l

 

 

a

 

 

t

 

 

 

e

      el

l

a

      al

l

a

      at

t   

e

       et

t

 

 

el  e  = ele         el

ele      e,  le       le

 

al  a = ala        al

ala     a,  la      la

 

at  a = ata        at

ata      a,  ta     ta

 

et  e = ete           et

ete     e,   te        te

 

 

ele

Not: Büyük harfler özel adlarla birlikte verilmelidir.

ela , Ela,  E,    e

at

ata, Ata  A,   a

atla

Cümleler oluştururken öğrencilerinizin adlarından yararlanabilirsiniz.

 

 

                el ele.

Görsellerden yararlanabilirsiniz.

PENCL032 

Ela        al.

 

Ela  SOCCR054  at.

 

Tahmin yaptırabilirsiniz.

Ela ………atla.

 

 

i

 

 

n

 

 

 

 

 

i                

       il                

l               

 

e

      en

n

a

      an

n

i

      in

n

 

 

 

 

il  i = ili          il

ili     i  li        li

 

 

en  e = ene         en

ene     e  ne       ne

 

an  a = ana      an

ana      a  na    na

 

in  i = ini         in

ini      i  ni       ni

eli,,

ile,

ali, Ali    A, a

eti

 

ana

anne

anla

enli

neli

tane, taneli, 

etli

teni,

elli,

 

   Ali ile Ela

Ali ile Ela el ele.

Ali et al.

Ali at al.

 

 

PENCL032Anne et al.

 

Ela elli tane      al.

 

 

6.  Ölçme ve Değerlendirme

 

Ölçme ve değerlendirme, yapılan bütün çalışmaların bir parçası olarak düşünülmelidir. Hazırlık aşamasından başlayarak okur yazarlığa ulaşıncaya kadar bütün aşamalar değerlendirilmelidir. Öğretmen ilk okuma-yazma değerlendirme formunda yer alan değerlendirme başlıklarını temel alarak her öğrencinin gelişim düzeyini gösteren ayrıntılı değerlendirme formları hazırlamalıdır. Ölçme ve değerlendirme için aşağıda verilen okuma-yazma değerlendirme formlarından yararlanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Adı-Soyadı:………………………………      Numarası:………

 

 

 

 

 

 

 

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

1. Yazı Düzeni

a. Dik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Eğik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sola Yatık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Düzensiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yazı Büyüklüğü

a. Büyük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Orta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Küçük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Düzensiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Satır Çizgilerine Yazma

a. Düzgün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Alta Kaymış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Üste Çıkmış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Düzensiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kelimeler Arasındaki Açıklık

a. Bitişik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Normal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Çok Açık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Düzensiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Harflerin Yazılış Biçimi

a. Tam Yazılmış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Eksik Yazılmış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kuralsız Yazılmış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Düzensiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yazının Temizliği

a. Temiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Normal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Çok Silinmiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Düzensiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen:      Tarih:     İmza:                                                    

 

OKUMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

Adı-Soyadı:………………………………      Numarası:………

 

 

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

1. Atlayarak Okuma

a. Normal okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Harf-hece atlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kelime atlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Satır atlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ekleyerek Okuma

a. Normal okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Harf-hece ekleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kelime ekleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Satır ekleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tekrarlayarak Okuma

a. Normal okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Harf-hece tekrarlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kelime tekrarlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Satır tekrarlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İzleyerek Okuma

a. Normal okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Parmakla izleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. İki eliyle izleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Cetvel, kalem vb. izleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oturma Biçimi

a. Dik oturarak okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Öne eğik oturarak okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Geriye dayanarak okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Öne arkaya gidip gelerek okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Okumada Ses Tonu

a. Yüksek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Alçak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Normal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Düzensiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Okuma Hızı

a. Çok yavaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Yavaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Normal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Hızlı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Okuma Kuralları

a. Noktada durma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Virgülde durma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Vurgu yapma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç. Tonlama yapma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nefes Kontrolü

a. Mırıltı çıkarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Düzensiz nefes alıp verme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Okuma aralığı uzun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Normal Okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Aşağıda yer alan formda değerlendirmelerinizi  1 (yapamıyor), ile 5 (mükemmel yapıyor) arasında bulunan değerleri dikkate alarak yapınız.

 

 

Adı Soyadı:

 

 

 

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Duyduğu sesi ayırt etme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsellerle sesi eşleştirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesi okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesi yazma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seslerden hece oluşturma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heceleri okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heceleri yazma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecelerden kelimeler oluşturma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelimeleri okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelimeleri yazma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelimeleri görsellerle eşleştirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cümleler oluşturma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cümleleri okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cümleler yazma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cümleleri görsellerle ifade etme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin oluşturma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin okuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendini yazılı ifade etme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   İlk Okuma-Yazma Öğretimi İle İlgili Türkçe (1-5)

     Öğretim Programında Yer Alan Kazanımlar

 

Hazırlık

 • Dinlemeye hazırlık yapar.
 • Yazmaya hazırlık yapar.
 • Okumaya hazırlık yapar.

 

Sesi Hissetme ve Tanıma

 • Duyduğu sesleri ayırt eder.
 • Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.
 • Seçici dinler.

 

Sesi Okuma ve Yazma

 • Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
 • Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.
 • Yankılayıcı okur.
 • Rehber yardımıyla okur.
 • Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.
Seslerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
 • Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.
 • Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.
 • Yankılayıcı okur.
 • Rehber yardımıyla okur.
 • Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
 • Dikte etme çalışmalarına katılır.

Metin Oluşturma

 • Kelimeleri doğru telâffuz eder.
 • Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
 • Dikte etme çalışmalarına katılır.

Okur Yazarlığa Ulaşma

Bu aşamada 1. sınıf dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma-sunu kazanımlarının tümü kullanılmalıdır.

 

   A B C Ç D E F G

  Ğ H I İ J K L M

  N O Ö P R S Ş

  T U Ü V Y Z

  a b c ç d e f g ğ   h ı i j k l m n o ö p

  r s ş t u ü v y z

 

 

 

 

 

  İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

İlkokul birinci sınıf çocuğunun gelişim özelliklerini;

a- Fiziksel gelişim         b- Bilişsel gelişim       c- Ahlak gelişimi

d- Kişilik gelişimi olmak üzere dört alanda incelemek mümkündür.

 

a-Fiziksel Gelişim:

Birinci sınıf çocuğunda, önceki yıllara oranla bedensel gelişimde bir yavaşlama söz konusudur. Kemik ve iskelet sistemindeki gelişmeyle kas  sistemindeki gelişme paralellik gösteremez. Kemik ve iskelet sistemi daha hızlı geliştiğinden bu yaş çocuklarında zaman zaman büyüme ağrıları görülür. Okulöncesi

döneme oranla ilkokulun ilk yılından itibaren küçük kaslar bir hayli gelişme gösterir. Öğrenciler artık okul öncesi yıllara oranla daha küçük kalemler ve fırçalarla çalışabilir hale gelir. İlkokulun  ilk yılı süresince küçük kas gelişiminde önemli bir farklılık gözlenir. Ancak ilk aylarda yine de iri kalem, fırça ve araç gereç kullanımı çocuğun daha az zorlanmasını sağlayacağından tercih edilmelidir. Küçük kaslar kullanılarak yapılan çalışmaların, çocukları çok fazla yoracağı dikkatten uzak tutulmamalıdır.

 

Okulöncesi birçok çocuğun gözleri ıraksak iken, okul döneminde görmeleri normale dönmektedir. Bu dönemde karmaşık birçok beceri kazanılmasına rağmen ilerleme yavaş olduğundan dikkati çekmez.

İlkokul birinci sınıfta erkek çocuklar kız çocuklara oranla daha iri cüsselidir. Çocuklar bu dönemde çok hareketlidirler. Koşma, atlama, zıplama ve tırmanma içeren oyunlardan hoşlanırlar. Bu çocuklar okulöncesi yıllarda olduğu gibi yorulduklarının farkına varmadan çok fazla enerji sarf ederek hareket ederler.

Öğretmenler, öğrencilerini çok iyi gözlemeli , onların hoşlanabileceği aktiviteler düzenlemeli, ancak zaman zaman dinlendirici etkinliklere de yer vermelidir.

İlkokul yılları ile birlikte süt dişleri yerlerini kalıcı dişlere bırakır. Özellikle ilkokul birinci sınıfta öğrencilerin ağız ve diş kontrolleri sık sık yapılmalı, dişlerin sağlıklı ve düzgün görünümlü gelişmesi sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencilerin özellikle kesici dişlerin eksikliğinden kaynaklanan peltek konuşmaları ile alay edilmesinin önüne de geçilmelidir.

Güleryüz , birinci sınıf çocuklarının psiko-motor gelişimleri ile ilgili olarak şu noktalara dikkati çekmektedir.

• Boy 5 cm. uzar, ağırlık 2.5 kilogram artar. Büyüme kollar ve bacakların uzaması şeklinde olur. 7 yaşındaki bir çocuğun ortalama boyu 117 cm.’dir.

• “Büyük kaslar gelişmiş ve kas eklem eşgüdümü artmıştır....

• Çocuklar hareketlidirler. Sakin ve sessiz durmaktan hoşlanmazlar. Bedeni bütün olarak hareket ettirirler ve davranışlarını kontrol altına almada güçlük çekerler. Kağıt kesme, yırtma, ağaca tırmanma, ip atlama, top bilye ve sek sek oynamaktan hoşlanırlar.

• Müzik eşliğinde dans, oyun ve ritim tutmaktan hoşlanırlar.

• ... Çizgi çalışmalarında cümleyi iki satır arasına yazmada zorlanırlar.”

 

b- Bilişsel Gelişim:

Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişimine ‘bilişsel gelişim’ adı verilmektedir.

İlkokul birinci sınıf çocuğu ( 6-7 yaş) Piaget’ nin bilişsel gelişim dönemlerinden işlem öncesi dönemin sezgisel dönemindedir.

Senemoğlu, bu dönemdeki çocukların bilişsel gelişimleri ile ilgili olarak şu noktalara dikkat çekmektedir.“...Bu dönemdeki çocuklar mantık kurallarına göre düşünmek yerine sezgilerine dayalı olarak akıl yürütürler ve problemleri sezgileri ile çözmeye çalışırlar. Üst düzeyde sınıflama yapamazlar....Bütün ile parça arasında ilişki kuramazlar....”

Bu dönemdeki çocuklar yaparak yaşayarak öğrenirler. Düzenlenecek öğrenme yaşantılarının, çocuğun duyu organlarını harekete geçirecek türden olması gerekir. Bu dönemde çocukların sözcük dağarcığı hızla gelişir. İlgileri kısa sürelidir. Dikkatlerini uzun süre bir etkinliğe veremezler. Öğretmenler bu özellikleri dikkate alarak öğrencilere çok çeşitli ve ilginç öğretme - öğrenme ortamları düzenlemeli,

böylece öğrencilerin dikkat ve ilgi sürelerini uzatmaya çalışmalıdır.

Etkinliklerdeki çeşitlilik öğrencilerin ilgisini çeker. Sıkılmadan bir etkinlikten diğerine geçmelerini sağlar. Böylelikle eğitimde verim de artmış olur.

 

Bu dönemdeki çocuklarda görsel bellek gelişmiştir. Çocuğun kararlarını daha çok duydukları değil gördükleri etkiler. Herhangi bir nesneyi nasıl algılarsa zihninde de o şekilde canlandırır. Zamanla sayı, zaman, mekan, yakınlık, uzaklık, kavramlarını kazanır. 100 içinde çeşitli saymaları rahatlıkla yapar. Sayılar arasındaki ilişkileri fark eder ve basit toplama ve çıkarmaları yapabilir.

 

c- Ahlak Gelişimi:

Bu yaşlardaki çocuklar kurallara uymada sık sık tutarsızlık gösterirler. Ancak kuralların yüksek bir otorite tarafından konduğunu ve asla değiştirilemez olduğunu düşünürler. Hatta oyunlarındaki bazı kuralların oyuncuların ortak kararı ile değiştirilebileceğini anlayamazlar. Konulmuş olan oyun kuralları aynen uygulanır.

Kurallara uymayanların otomatik olarak cezalandırılması gerektiğini düşünürler. Davranışın fiziksel sonucuna bakarak cezaya karar verirler. Davranışın gerisindeki neden onlar için önemli değildir.

Henüz mülkiyet duygusu gelişmemiş olan çocuklar arkadaşlarına ait eşyaları alabilirler. Bu öğrenciler hırsızlıkla suçlanmamalıdır. Bazı alanlarda başarılı olamayan öğrenciler kendilerine hayali başarılar üretip anlatabilirler. Bu öğrenciler de yalancılıkla itham edilmemelidir.

 

d- Kişilik Gelişimi:

İlkokul birinci sınıf çocukları, freud’un psikoseksüel gelişim kuramı bakımından fallik dönem ile gizil dönem arasında bir geçiş yaşamaktadırlar. Anne baba ve diğer yetişkinler bu yaştaki çocuklara sevgi ile yaklaşmalıdır. Çocukların yetişkinleri model aldığı ve onların değer sistemini benimsediği unutulmamalıdır. Zamanla çocuklar sevgi gösterilerini ev dışına, arkadaşlarına yöneltmeye başlarlar.

İlkokul birinci sınıf çocuğu 6-7 yaşlarında olduğuna göre Erikson’ın  psiko-sosyal gelişim kuramına göre ‘girişkenliğe karşı suçluluk duyma’ ile  ‘ başarıya karşı aşağılık duygusu’ devrelerini yaşar.

Girişkenliğe karşı suçluluk duyma devresi 3-6 yaş arası olan bir dönemdir.Çocuğun motor ve dil gelişimi, onun fiziksel ve sosyal çevresini daha fazla araştırmasına, daha atılgan olmasına olanak verir. Çocukta girişkenliğin artmasıyla problem olan davranışları da artar. Ancak, gerek ana-baba, gerekse öğretmenler çocuğun koşmasına, atlamasına, oynamasına, kaymasına, atmasına izin vermelidir ki

çocukta girişkenlik duygusu gelişebilsin. Çocuğun kendini keşfedebilmesi için, gerekli yaşantıları kazanmasına olanak sağlamak gerekir.

Başarıya karşı aşağılık duygusu devresi 6-12 yaşlarını kapsar. Okula başlama ile birlikte sosyal çevrede de büyük değişiklikler olur. İlköğretime yeni başlayan çocuk anne – baba otoritesinin dışında kendisi için tamamıyla yeni olan bir yetişkinin otoritesi ile karşılaşmaktadır. Zamanla bu yetişkinin otoritesi anne- baba otoritesinin üzerine çıkar. Okula gelinilen ilk günlerde çocuk kalabalıktan korkabilir.

Annesinden ayrılmak istemez. Kendisi için tamamen farklı olan bu yeni sosyal grup onu fazlası ile korkutabilir. Bu korkuyu yenmesinde ona yardımcı olunmalıdır.

 

Bunun için anne- baba ve öğretmenler işbirliği içinde çalışmalıdır. Öğretmen olabildiğince sevecen ve güler yüzle yaklaşarak çocukların sevgi ve güveninin kazanmalıdır. Anne ve babalar da çocukları ile konuşmalı, onu ikna etmeye çalışmalıdır. Çocuğu okula getirip ona fark ettirmeden kaçmak doğru bir davranış değildir. Çocuğun okuldan daha da soğumasına sebep olur. Çocuk anne ya da babasından ayrılmak istemiyorsa ilk günlerde onlarla birlikte derse girmesine izin verilmelidir. Ancak bu durum gereğinden fazla da uzatılmamalıdır.

 

Kuzgun, çocuğa, sosyalleşme sürecinde kazandırılması gereken olumlu davranışlar için yapılması gerekenleri şu şekilde açıklamaktadır: “Bu sınıflarda çocuk okuldaki arkadaşlarıyla bir çok şeyleri paylaşmanın gereğini kavrayacak onlarla yarışmanın anlamının öğrenecektir. Benlik sisteminde bir kontrol örüntüsü gelişecek ve ev dışındaki kimselerin yaşam tarzlarına uyum gösterebilecek kadar geleneksel davranışları benimser hale gelebilir. Bu benimsemede ödül ve cezanın etkileri önemli olmakla birlikte, ödül istendik davranışı benimsetmekte daha etkili iken ceza istenmeyen davranışı bastırmada o  ölçüde etkiye sahip değildir. Bu nedenle çocuğun her olumsuz davranışını cezalandırma ve yerme yerine bir olumlu davranışı ödüllendirme ve övme fırsatını yakalamaya çalışmak doğru davranış örüntülerinin geliştirilmesinde daha emin bir yoldur....”

Eğer öğrenci evde tutarlı anne- baba davranışları ile karşılaşıyor, okula geldiğinde de neleri yapıp neleri yapmayacağı ile ilgili açık seçik olarak kendisine bilgi veriliyorsa kurallara uyma konusunda çaba ve istek gösterecektir.

Öğrenci anne- baba ve öğretmeni tarafından beğenilme ihtiyacındadır. Ayrıca değer verdiği kişilerin gözünde başarılı olmak ister. Öğrencilerin olumlu davranışları takdir edilmeli ve çocuk bu takdirin farkına varmalıdır. Böylelikle sevildiğini ve beğenildiğini hisseder ve bu yöndeki ihtiyacını giderir. Ayrıca bu yaştaki çocuklara başarabileceği çalışmalar vermek, başarıyı tatmalarını sağlamak, olumlu akademik özgüven geliştirmeleri anlamında önemlidir. Başarıyı tadan çocuk; öğrenmeye, öğretmene, okula ve ders çalışmaya karşı da olumlu tutum geliştirecektir.

Bu açıklamalar da dikkate alındığında ilkokuma ve yazma öğretiminde öğrencinin tanınması ve yapılacak etkinlikler için hazır hale getirilmesinin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Birinci sınıfı okutacak olan öğretmen öncelikle öğrencisini tanımalı, öğrencinin fiziksel gelişimini, dilini ne derecede kullandığını, genel yetenek seviyesini, ailesini, içinde bulunduğu sosyo- kültürel koşulları       inceleyerek  ona yabancı gelmeyecek, onun ilgisini çekecek öğretme- öğrenme etkinlikleri düzenleyebilmelidir.

                     TANIŞMA OYUNLARI

1-RÖPORTAJ

 Grup ikişerli olarak eşleştirilir.(eş seçiminde grubun özelliğine göre birbirini en az tanıyanların eşleşmesi için çalışılır) Küçük kâğıtlar dağıtılır ve herkesin eşine sormak istediği 3 soruyu bu kâğıtlara yazması istenir. Sorular yazıldıktan sonra, her birinin yazdığı bu soruların aslında arkadaşlarının kendilerine soracağı sorular olduğunu söyleyin ve herkesten soruları eşleriyle değiştirmelerini isteyin. 5 dk. Süre vererek eşlerin birbirlerine bu üç soruyu sormasını ve cevapları kısaca not etmesini söyleyin. Sonra sırayla herkesin aldığı yanıtlara göre eşini 3–4 cümleyle tanıtmasını söyleyin.

2-TANITIM

Grup yine ikişerli olarak eşleştirilir. Eşlerin birbirlerine kendilerini tanıtmaları için belli bir süre verilir. Dileyen eşlerin not alabilecekleri söylenir. Süre sonsunda eşler aldıkları bilgiler doğrultusunda birbirlerini tanıtırlar.(Bu tanıtımda farklı olarak eşler birbirinin yerine geçerek de birbirlerini tanıtabilir. Örneğin; Ayşe ve Ali eştir. Konuşmadan sonra sırasıyla Ali Ayşe’den edindiği bilgiler doğrultusunda Ayşe’yi tanıtır, ancak kendisi imiş gibi, “ben Ayşe, iki çocuğum var vs. gibi)

3-BAŞHARFLİ TANIŞMA

Grup lideri isimlerinin baş harfleri A olanların bir köşe, B olanların başka bir köşeye gitmeleri, C olanların vb. gibi ve oluşan küçük grupların birbirlerini tanımalarını ister. A harfi ile başlayan isim yoksa diğer harflere geçilir. Bir harften bir kişi varsa diğer harflerle birleştirilir. Bu tanışma kişilerin doğdukları aylara vb. göre de yapılabilir. Küçük grup paylaşımları daha sonra büyük gruba getirilir.

4-ÇİÇEKLİ BÖCEKLİ TANIŞMA

Grup daire olur. Grubun birinci üyesi adını ve sevdiği çiçeği söyler, ikinci üye birinci üyenin adını ve sevdiği çiçeği söyler, üçüncü üye birinci üyenin adını ve sevdiği çiçeği, ikinci üyenin adını ve sevdiği çiçeği ve kendi adını ve sevdiği çiçeği söyler. Bu şekilde tüm grup üyeleri kendiden öncekileri söyleyerek tüm üyeler bitene kadar etkinlik aynı şekilde devam eder. Grubun özelliğine göre çiçek yerine farklı sıfat, nesne, renk, hayvan vb. şeklinde düzenlenebilir.

5-İSİM-SIFAT

 Bir önceki etkinliğin bir benzeridir. Burada birinci üye isminin baş harfiyle başlayan ve kendine yakıştırdığı bir sıfat söyler ve adını söyler, ikinci üye birinci üyenin sıfatını ve adını söyler, üçüncü üye birinci üyenin sıfat ve adı, ikinci üyenin sıfatı ve adı sonra da kendine ait sıfat ve adını söyler. Grup tamamlanana kadar devam edilir.(Örnek: Birinci üye; Akıllı Ayşe, İkinci üye; Akıllı Ayşe, Becerikli Bahar, Üçüncü üye; Akıllı Ayşe, Becerikli Bahar, Meraklı Melahat…)

6-BONCUKLU TANIŞMA

Bir sepete bolca boncuk konularak, üyeler tutulur ve istedikleri kadar boncuk almaları istenir. Daha sonra aldıkları boncuk sayısı kadar cümle ile kendilerini tanıtmaları istenir.(Yetişkinlerden oluşan, tanışma için belli bir sürenin olacağı ve sayıca büyük gruplarda kısa ve öz ön tanışma için uygun bir etkinlik.)

7- AKIM OYUNLARI

Grup üyesi ismini söyler, bir el çırparak sağına veya soluna döner, döndüğü taraftaki devam eder. Bir tur böylece tamamlanır. İsimler öğrencilince ya da isimlikler varsa sonraki turda el çırp sağa ya da sola dönerek yanındakinin adı söylenir. Sonraki turlarda kişiler akımı geri çevirebilir ancak bir kişinin akımı en fazla iki geri çevirme hakkı vardır.

Karşı akım; çak hareketiyle istenilen kişiye doğru ismini söyleyerek gidilir ve çıkan kişinin yerine gidilir. Çıkan kişi başkasına gider ve böylece tur devam eder.

8- AD SÖYLEYEREK TOP ATMA:

Grup halka olup yere oturur. Herkes kendi adını söyleyerek karşısındakine topu atar. Adlar öğrenildikten sonra herkes karşısındaki kişinin adını söyleyerek topu ona atar. Top, en son lidere atılarak oyun bitirilir.

1.SINIFLAR İÇİN DERS NOTLARI

*Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım'dır.

*Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi'dir.

*Atatürk Selanik'te doğdu.

*Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda öldü.Dolmabahçe Sarayı         İstanbul'dadır.

*Atatürk'ün mezarı Ankara Anıtkabir'dedir.

*Bir hafta 7 gündür.Pazartesi-salı-çarşamba-perşembe-cuma-cumartesi-pazar.

*Bir yıl 4 mevsimdir.İlkbahar-yaz-sonbahar-kış.

*Bir yıl 12 aydır.Ocak-şubat-mart-nisan-mayıs-haziran-temmuz-ağustos-eylül-ekim-kasım-aralık.

*Haftada Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere 2 kere İstiklal Marşı okunur.

*Bir gün 24 saattir.

*Doğal afetler: Deprem,çığ,toprak kayması,sel

*İletişim araçlarımız:Televizyon,radyo,bilgisayar,gazete,dergi

*Dayanışma yardımlaşma demektir.

*İnsanların bir konu hakkında tartışıp ortak karar almasına Demokrasi denir.

*Boy,kilo,göz rengi,saç rengi ve şekli,şişman veya zayıf oluşumuz bizim Fiziksel Özelliklerimizdir.

*İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır.

*Aşı bizi hastalıklara karşı korur.Aşıyı hasta olmadan önce olmalıyız.

*Çocuklarda 28,yetişkinlerde 32 diş vardır.

*Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da kutlanır.

*Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'de kutlanır.

*Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dini bayramlarımızdır.

*Alfabemizde 29 harf vardır.a-b-c-ç-d-e-f-g-ğ-h-ı-i-j-k-l-m-n-o-ö-p-r-s-ş-t-u-ü-v-y-z

*8 tane sesli harf vardır.a-e-ı-i-o-ö-u-ü

*Noktalama işaretlerimiz şunlardır: ünlem(!) --- soru işareti(?) --- iki nokta (:) --- virgül(,) --- nokta (.) --- kesme işareti (') ---

*Geometrik şekillerimiz küre,silindir,prizma,küp,koni'dir.

*Top,balon,karpuz küre'ye örnektir.

*Çöp kovası silindire örnektir.

*Dolap,süt kutuları prizmaya örnektir.

*Zar küp'e örnektir.

*Dondurma külahı,yılbaşı şapkası koni'ye örnektir.

*Artma,fazlalaşma gördüğümüzde toplama yaparız.

*Eksilme,azalma gördüğümüzde çıkarma yaparız.

*Duyu organlarımız 5 tanedir.Kulak,burun,deri,göz,dil.

*Kulak işitmeye,burun koklamaya,deri hissetmeye,göz görmeye,dil tat almaya yarar.

*Gök kuşağında 7 renk vardır.

*Trafik lambalarında 3 renk vardır.Yeşil,sarı,kırmızı

*Kırmızıda dururuz,sarı da hazırda bekleriz,yeşilde geçeriz.

*Ailemizde annemiz,babamız ve kardeşimiz vardır.

*Makineler elektrikle çalışır,aletler elektrik olmadan çalışır.

*Ambulans çağırmak için 112 yi aramalıyız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KÜÇÜK KAS

 

 

GELİŞİMİNE YARDIMCI

 

 

OLACAK ETKİNLİKLER                             

 

VE                                                                                                                                               

 

 

OYUNLAR

 

 

 

 


KÜÇÜK KAS GELİŞİMİNE YARDIMCI OLACAK ETKİNLİK VE OYUNLAR

 

Küçük kas gelişimi ile ilgili kazanımlar

1. Nesneleri kopartır / yırtar.

2. Nesneleri sıkar.

3. Nesneleri çeker / gerer.

4. Malzemelere elleriyle şekil verir.

5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.

 

Çimdik Oyunu
Çocuklar eşit sayıda iki gruba ayrılır. Takım oyuncuları birbiri arkasına sıralanır. Bir ellerini bellerinin arkasına koyar; avuçlar dışarı bakmaktadır.


Öğretmen oyunu şöyle açıklar: Ben takımların en arkasındaki oyuncuların avuçlarını çimdiklediğim zaman onlarda öndeki arkadaşının avucunu çimdikleyecekler. Böylece bu işaret en öndeki oyuncuya geldiği zaman oda bir kolunu yukarı kaldırarak (pat) diye bağıracak der .

Adamın Gözlüklerini Tak
Yazı tahtasına gözleri, burnu, ağzı belirlenen bir insan başı çizilir.


Oyunculara “Gözleri bağlı olarak kim bu adamın gözlüklerini çizebilecek?” denir. İsteyen çocuklar, gözleri ağlı olarak birer birer gelirler adamın gözlüklerini çizmeye çalışırlar.çizenler alkışlanır.

Kör Terzi
Oyuncular yarım ay şeklinde dizilir. İki çocuk yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir makara ipliğinin birer ucundan tutar. iplik yüksekliği oyuncuların boyunu aşmamalıdır.

 

Çocuklar arasından bir ebe seçilir, ona;
-Senin gözlerini bağlayacağız.(Kör Terzi) olacaksın, karşıdaki ipi kesmeye çalışacaksın denir. Kör terzi bir elini cebine sokar, diğer eline makası alır, ipi kesebilirse usta terzi olur ve alkışlanır.

Yakala-Bırak
Oyuncular halka olur, bağdaş oturuşuna geçer ya da bir masa etrafına toplanırlar. Ellerinde kalem, silgi, mendil vb gibi bir eşya alınır.


Öğretmen :-Şimdi size bir olay (öykü) anlatacağım konuşmam sırasında “yakala dersem, elinizdeki eşyayı hemen yere (masa üzerine) bırakacaksınız; ama bırak dersem, koyduğunuz şeyi elinize alacaksınız der. Oyunun bir denemesi yapıldıktan sonra ,uygulamasına geçilir.

Kar Topu Oyunu
Öğretmen çocuklara gazete kağıtlarını dağıtır. Çocuklar istediği boyutta gazete kağıtlarını yırtar ve şekil verir. Sonra yüzlerine gelmeyecek şekilde (öğretmen kontrolünde) birbirlerine atarak kartopu oynarlar.
Öğretmen çocuklara hangi mevsimde olduklarını sorar. Havanın çok soğuk olduğunu söyler. Hadi montlarımızı giyip eldivenlerimizi takalım ve dışarı kartopu oynamaya gidelim der. Çocuklar yerdeki elişi kağıtlarını yuvarlayarak kartopu yaparlar. Kartoplarını birbirlerine ve duvarda asılı olan kardan adam resmine atarlar.
Çocuklarla izciler hakkında sohbet edilir. Daha sonra hadi hep birlikte izci olalım ve ormanda gezintiye çıkalım denir. Öğretmen hava çok sıcak olduğu için çok susadıklarını ancak su içebilmek için kuyudan su çekmeleri gerektiğini söyler. Çocuklar ikişerli olarak içinde çeşitli materyaller (bloklar) doldurulmuş olan kovaları kuyunun (büyük bir kutu) içinden yavaş yavaş çekerler ve susuzluklarını giderirler.
Öğretmen sınıfa getirdiği kil çamurunu çocuklara dağıtır ve hep birlikte çok güzel pastalar yapacaklarını söyler. Çocuklar çamurları yoğurur, sıkıştırır ve elleri ile şekillendirirler. Yapılan pastalar sergilenir.
Öğretmen çocuklara “Renklerin Oyunu” adlı oyunu oynayacaklarını söyler. Her çocuğa renkli yuvarlak kartonlar dağıtır. Çocuklar bunları boyunlarına takarlar. Daha sonra çocuklara top verilir. Öğretmen çocukların karşısına geçer ve ismini söylediği rengin kendisine topu atmasını söyler. Daha sonra da öğretmen top tekrar aynı renge atar. Son olarak topları serbestçe sektirmelerini ister.
Öğretmen çeşitli meslek grupları ile ilgili çocuklarla sohbet eder. Daha sonra da hadi birimiz şoför olsun biz de onun yolcuları olup otobüsle gezelim diyerek otobüs şeklindeki büyük maketin arkasına dizilmelerini ister. Her çocuk arkadaşının belinden tutar ve şoför en önde olmak üzere maketi iterek ilerlerler. Arada hızlanırlar ve yavaşlayıp dururlar.

Top Yakalamaca
Çocuklar halka olur, ayaklarını birbirine değecek şekilde açarlar bellerini büküp dizlerine koyarlar. Ebe seçilen çocuk elinde top ortada beklemektedir. Amacı topu bir arkadaşının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır.
Halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar. Top atılıncaya kadar ellerini dizlerinden ayırmazlar.
Top Toplama Oyunu
Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Bir sepet içine 10-15 kadar küçük top konur. Oyun başlayıncaya kadar öğretmen topları değişik yerlere atar. Çocukların birer birer topları getirip sepetin içine koymaları gerekir.

Balık Yakalamaca
Öğretmenin hazırladığı mıknatıslı oltalar çocuklara verilir. Hazırlanan derenin içindeki balıklar da mıknatıslıdır. Ve oltalarla balık yakalanmaya çalışılır.

Halata Asılmaca
Çocuklar iki gruba ayrılır. Ortaya mavi poşetten göl yapılarak koyulur. Öğretmen ipi her grup kendisine çeksin yönergesini verir ve göle düşmeyelim der. Göle düşen grubun çocuğu grubunun en arkasına geçer. Oyun çocuklar sıkılana kadar devam eder.

Köşe Kapmaca
Öğretmen tarafından fon kartonlarından kış yaz ilkbahar sonbahar köşeleri hazırlanır. Çocuklardan ellerine pin pon topları verilir ve öğretmen verdiği yönergelere göre ellerindeki pinpon topları belirlenen köşelere atılır. Sekip geri   gelen top da tutulmaya çalışılır.                                                                                                     1.SINIF OYUNLARI VE KAZANIMLARI

 

1.KAZANIM: Yer değiştirme hareketlerini yapar.

Yağ Satarım Bal Satarım: İlkokulda oynanan bir grup oyunudur. Birisi ebedir. Diğer öğrenciler daire olur ve yere çömelirler. Ebe olan, elinde mendil ile çömelen bu öğrencilerin arkalarından zıplayıp şarkı söyleyerek dolaşır. Şarkı şöyledir:

Yağ satarım, bal satarım,

Ustam ölmüş ben satarım.

Ustamın rengi sarıdır.

Satsam on beş liradır.

Zambak, zumbak,

Dön arkana iyi bak.

Ebe şarkının bir yerinde elindeki mendili öğrencilerden birinin arkasına yere bırakır. Şarkıya çömelen öğrenciler ellerini vurarak ve söyleyerek katılırlar. Eğer arkasına mendil bıraktığını çömelen öğrenci fark ederse hemen mendili kapıp dairede dolaşan öğrenciyi aynı yönde kovalar ve yetişirse sırtına mendille vurur. Sonra kendisi mendili saklamak için oyuna başlar. Çömelen öğrenci arkasındaki

mendili fark etmezse ayaktaki onun yanına kadar turu tamamladığında mendili alarak yerdeki öğrencinin mendille sırtına vurur ve mendili eline vererek ebeliğini diğer öğrenciye bırakır.

Köşe Kapmaca: Öğrenciler gruplara ayrılır. Kare alanlar çizilir. Karenin her köşesine bir öğrenci yerleştirilir. Her karede bir ebe olur. Öğrenciler ortadaki ebeye yakalanmadan yer değiştirmeye çalışır. Yer değiştirme ebenin veya öğretmenin komutuyla gerçekleşir. Değişme sırasında ebe köşelerden birini kaparsa yerine kaptığı öğrenci ebe olur.

Basit Stafet Oyunları: Öğrenciler farklı gruplara ayrılır ve etkinlik alanında belirlenen iki çizgi arasında yürürler. Sonra durmadan belli bir mesafede koşarlar. Minder üstünde vücutları üzerinde yana yuvarlanma yaparlar (kütük yuvarlanması ) ve yere koyulan küçük engelin üzerinden atlarlar. Sonra koşarak geriye dönüp sırasının arkasına geçerler. Öğretmen, ekipmanlara ve öğrencilerin özelliklerine

göre yer değiştirme hareketlerini çeşitlendirerek kullanabilir.

Ayağını Yerleştir: Etkinlik salonunun zeminine tebeşirle ayak resimleri çizilir. Sağ-sol ayak resimlerini

gösteren yerlere öğrencilerin ayaklarını yerleştirerek yürümeleri sağlanır.

Yönünü Bul: Kartonların üzerine yönleri gösteren oklar çizilir ve etkinlik alanına değişik yerlere yerleştirilir. Öğrencilerden müzik eşliğinde gösteren okları takip ederek hareket etmeleri istenir.

Değiş Ve Dön: Öğrencilerin ikili gruplar oluşturmaları sağlanır. Her öğrenci gruptaki arkadaşıyla arka arkaya durur. Öndeki eş lider, arkadaki takipçidir. Öndeki öğrenci değişik yönlerde ve değişik şekillerde hareket ederken arkadaki öğrenci onu taklit ederek takip eder. Öğretmenin komutuyla eşler değişir ve oyun tekrarlanır.

Üç Küçük Kuzu: Bir öğrenci kurt olur sınıfın önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç arkadaşının yani küçük kuzuların ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan kuzu bir

sonraki oyun için kurt olur. Oyun böylece devam eder.

Yükseğe Sıçra: Öğrenciler sınıf mevcuduna dikkat edilerek gruplara ayrılır. Bir poşete yumuşak bir top koyularak ağzı sıkıca bağlanır ve ucuna bir ip takılır. Aynı düzenek grup sayısı kadar hazırlanır. Her gruptan bir kişi top çevirici olur. Grubun diğer öğrencileri ay şeklini alır. Top çevirmede görevli öğrenci, yere çömelerek ipinden tuttuğu topu sağdan sola, soldan sağa yerde sürüyerek hareket ettirir. Ayaktaki diğer grup üyeleri ise topun üstünden atlamaya çalışır. Atlarken yanan öğrenci top çevirici olur.

Çemberden Çembere: Etkinlik alanına öğrenci sayısı kadar çember koyulur. Öğrenciler çemberlerin içerisine girerler. Öğretmen değişik komutlar vererek değişik hareketler yaptırır. Örneğin çemberin çevresinde dön, çemberin içine çift bacak sıçra, tek bacak sıçra,bir ayak çember içinde bir ayak çember dışında vb. Etkinlik uygulanırken çember bulunmaz ise ip, gazete kağıtları bükülerek çember

oluşturulabilir.

Sıçra Dokun: Sınıf içinde boydan boya ip gerilir. İpin üzerine meyve resimleri asılır. Resimlerinöğrencilerin zıplayarak dokunacakları yüksekliğe koyulması gerekmektedir. Sınıf gruplara ayrılır. Gruplar sıra ile kalkar. Her gruptan bir öğrenci kalkıp bir tane meyve almaya çalışır ve yerine oturur.Hangi grup ilk olarak meyvesini bitirirse diğer gruplar tarafından alkışlanır.

Zıp Zıp Zıpla:Öğrenciler oyun alanında üç gruba ayrılır. Her grup için yuvarlak bir alan çizilir. Gruplar; zıplayanlar, hoplayanlar ve top toplayanlar diye isim alırlar. Öğretmen aşağıdaki sözleri bazen sıra ile bazen de karışık söyler. Hangi grubun adı söylenirse o gruptaki öğrenciler kendi hareketlerini

yaparlar. Öğretmen söylediği gruba bakmayıp diğer gruba bakarak grupları yanıltabilir.

Zıp zıp zıpla ( tek ayakla zıplanır )

Hop hop hopla ( iki ayakla hoplanır )

Top top topla (yere çömelinir. )

Sincap Ve Ceviz: Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci sincap olur ve ceviz olarak elinesilgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını sıralarının üzerine koyarlar ( uyuyormuş gibi). Yalnız bir elleri, avuçları açık olarak yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının arasında dolaşırken, cevizi (silgiyi) bir arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak üzere kaçar. Sincap yerine ulaşıncaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyuniçin sincap olur.

 

2.KAZANIM: Dengeleme hareketlerini yapar.

Tünel Gezgini: Öğrenciler birbiri arkasına sıralanarak bacaklarını açarlar. En önde duran öğrencinin elinde büyükçe bir top vardır.Öğretmen oyuna başlama işareti verince en öndeki öğrenci topu bacaklarının arasından geçirerek arkasındakine gönderir. Topu alan en sondaki öğrenci öne geçer ve oda topu bacaklarının arasından geçirerek arkasındakine gönderir. Böylece her öğrenci bir kez öne

gelip topu arkasındakine göndermiş olur.

Kurbağa Sıçrayışı: Öğrenciler güvenlik önlemi alınarak sınırlandırılmış etkinlik alanı içinde değişik şekilde dağılırlar. Öğretmen öğrencilere kurbağa taklidi yapmalarını söyler. Öğrenciler bu hareketi yaparken öğretmen kurbağaların nasıl ses çıkardıklarını sorar. Öğrencilerin büyük ve küçük kurbağa sıçrayışlarını yönergeler doğrultusunda keşfetmeleri beklenir.

 

Ali Kutuda: Bütün öğrenciler etkinlik alanında ayakta dururlar. Öğretmen ; "Ali kutuda." dediği zaman herkes çömelik vaziyet alır. "Ali kutudan çıktı." deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine otururlar. En sona kalan öğrenci sınıfça alkışlanır.

Ali Baba Saatin Kaç?: Öğrenciler etkinlik alanında düz sıra halinde dururlar. İçlerinden biri ebe seçilir.

Ebe Ali baba olur ve karşılarında durur. Öğrenciler sırayla ebeye “ Ali baba saatin kaç ?”diye sorarlar.

Ebe her öğrenciye değişik bir saat söyler. Öğrenciler ebenin söylediği sayı kadar ebeye doğru adım atarak ilerlerler. Ebeye ilk yaklaşan ve dokunan öğrenci ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder.

Elde Davul Zurna 1-2-3: Öğrencilerden gönüllü olarak bir ebe seçilir ve seçilen ebenin yüzü duvara dönük durur. Ebe elde davul zurna 1-2-3 diye sayar. Ebe sayarken sınıftaki diğer tüm öğrenciler belirli bir mesafede belirlenen çizgiden ebeye doğru yürürler. Ebe saymayı bitirince arkasına döner, ebe döndüğünde diğer tüm öğrenciler oldukları şekilde donarlar. Ebe hareket eden bir öğrenciyi bulursa

ebelikten çıkar ve hareket eden kişi ebe olur. Eğer hareket eden öğrenci olmazsa saymaya devam eder. Ebeye en yakına gelen kişi ebenin sırtına vurur ve tüm öğrenciler çizgi dışına kaçmaya başlarlar.Ebe yine çizgiyi geçemeden bir öğrenciye dokunursa ebelikten kurtulur yeni ebe dokunduğu kişi olur.

Vücut Dengesi: Sınırlandırılmış etkinlik alanı içinde bütün öğrenciler daire şeklini alırlar. Sonra birbirlerinin omuzlarından tutmaları söylenir. Omuzlardan tutulduktan sonra öğrenciler verilen işaretle tek ayaklarını yerden kaldırırlar. Herkesin düşmeyeceği şekilde üçe kadar sayılır. Eğer üçe kadar saymada ayağını yere değdiren olursa etkinlik tekrar ettirilir. Herkes yaptığında daire sürekli küçültülür. (10 kişilik, 5kişilik) en son iki kişi oluncaya kadar oyun devam eder. Öğretmen eş sayısını artırarak oyunu zorlaştırabilir. Amaç daha uzun süre öğrencinin dengesini sağlamasıdır.

İpte Denge: Öğrenciler birkaç gruba ayrılırlar. Yere belirli genişlikte karton, ip veya değişik ekipmankoyulup etrafının suyla kaplı olduğu ve bu ekipmanın üzerinde düşmeden yürümeleri gerektiği söylenir. Düşen öğrenci en arka sıraya geçer. Daha sonra ekipmana daire, kare vb. şekiller verilip etkinlik bu şekilde devam ettirilir.

Balon Yere Düşmesin: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar etkinlik alanına ortadan bir ip geçirilir (çok yüksek olmayacak şekilde). Her gruba ikişer, üçer balon verilir. Bu balonları yere düşürmeden ipin üzerinden karşı alana geçirmeleri gerekir. Yere düşüren öğrenci karşı gruba geçer. Oyun, gruplardan birindeki öğrenci sayısı bitene kadar devam ettirilebilir.

Büyü Büyü Küçül Küçül: Öğrenciler ayakta durur. Öğretmen, aşağıda sözleri söylerken, öğrenciler bu sözlere uygun hareketleri yaparlar.

Büyü büyü

Kollarını yukarıya kaldır

Daha çok kaldır, daha çok kaldır

Ayak parmaklarının ucuna bas

Daha çok yüksel, daha çok yüksel

Büyü büyü kocaman ol, büyü büyü kocaman ol…

(Öğrenciler en çok yükseldiklerinde, ara vermeden küçül küçül oyununa geçilir )

Küçül küçül

Kollarını indir

Çömelerek büzül

Daha çok büzül, daha çok büzül

Küçül küçül, minicik ol…

Yattı Kalktı: Sınıftaki her öğrenciye bir isim koyulur. Bu isimler meyve, sebze, çiçek vb. olabilir.

Öğrenciler isimleri kendileri de seçebilir. Mesela ismi lahana olan öğrenci önce kendi ismini söyleyerek oyunu başlatır. “lahana yattı kalktı.” der ve başını aşağı doğru yatırıp kaldırır ve hemen bir arkadaşının ismini söyler. Sonra ismi söylenen kişi “domates yattı kalktı.” der. Başını aşağı doğru yatırıp kaldırarak başka bir arkadaşının adını söyler. Oyun bu şekilde devam eder.

Kurbağa Havuzu: Oyuna hazırlık aşamasında öğrencilerden 10 tane gazete getirmeleri istenir.

Gazeteler koli bandı ile bantlanarak bloklar oluşturulur. Öğrencilerden her birinin bir bloğun üstüne çıkması sağlanır. Etraflarının suyla çevrili olduğu ve basarlarsa ıslanacakları söylenir. Öğrencilere değişik komutlar verilerek atlama çalışmaları yaptırılır.

 

3.KAZANIM: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Kova İle Yakala: Öğrenciler eşleştirilir. Eşlerden birinin elinde kova veya herhangi bir ekipman bulunur. Diğerinin elinde de top bulunur. Aralarında belirli bir mesafe ayarlanır. Elinde top olan öğrencinin topu on atışta kaç kez kovanın içine attığına bakılır. Sonra eşlerin görevleri değiştirilir.

Aralarındaki mesafe oyunun durumuna göre ayarlanır.

Hedefe Yuvarla: Hunilerden belirli bir genişlikte kale yapılır. Öğrenci seviyesine uygun bir mesafede öğrenciler çizgi ile belirlenmiş bir alanda toplanır. Öğrencilerin bir ellerini kullanarak topu iki huninin arasından yuvarlamaları sağlanır. Öğrencilerin topa tekme ile vurmamalarına dikkat edilmelidir.

Fasulye Torbasını Bulma: Öğrenciler elleri arkada olmak üzere omuz omuza bir daire yapar. Bir öğrenci ortadadır. Birisine bir fasulye torbası verilir. Dairedeki öğrenciler bunu elden ele verirler.

Ortadaki öğrenci fasulye torbasının nerede (kimde) olduğunu bulmaya çalışır. Eğer tahmini çok uzun sürerse başka bir oyuncu ile değiştirilir.

Bowling: Öğrenciler ikili veya üçlü gruplara ayrılır. Her grup belirlenmiş çizginin arkasında sıraya geçer. Belirli mesafeye de su dolu pet şişeler konulur. Ellerine verilen toplarla pet şişeleri devirmeleri istenir. Şişelerini devirmeyi ilk bitiren takım alkışlanır.

Yakala Oyunu: Öğrenciler karşılıklı eş olurlar. Eşlerden her birine bir top verilir. Karşılıklı olarak topu birbirlerine atmaları ve yakalamaları gerektiği söylenir. Öğrenciler etkinliğe birbirlerine yakın durarak başlarlar. Öğrenci topu her yakaladığında bir adım geri, kaçırdığında ise bir adım ileri hareket eder.

Topu düşürmeden en uzak mesafeye ulaşanlar diğer öğrenciler tarafından alkışlanır.

Çizgi Çiziyorum Sırt Sırta Veriyorum: Öğrenciler sınıf sayısı göz önüne alınarak gruplara ayrılır. Her grupta kendi içinde ikişerli gruplara ayrılır. Her grup için düz bir çizgi çizilir. Öğrenciler eşleriyle birlikte çizginin üzerinde sırt sırta dururlar. Sırtlarına balon konulur. Gruplar çizgiye basmadan, balonu düşürmeden birlikte eğilip kalkma hareketleri yaparlar. Komutlar öğretmen tarafından verilir.

Hareketlerde eşler arasındaki uyuma dikkat edilmelidir.

 

4.KAZANIM: İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

Taş Taş Üstüne: Öğretmen bütün öğrencilerin birbirlerine bir iki metre uzak olacak şekilde düz ya da daire olarak dizilmelerini ister. “Taş taş üstüne” denildiğinde her öğrenci bir ayağını diğer ayağının üzerine koyar ve düşmeden dengede durmaya çalışır. “Taş toprak üstüne” denildiğinde ayak indirilir

Öğretmen şaşırtmalı olarak bu sözleri söyler. Düşen, arkadaşına tutunan, şaşıran öğrenci oyundan çıkarılır. En sona kalan öğrenci alkışlanır.

Meyve Sepeti: Bir öğrenci sınıfın önünde durur. Diğer öğrenciler otururlar ve dört gruba ayrılırlar. Her gruba bir meyve ismi verilir. Öndeki öğrenci “elmalar” dediğinde adı elma olanlar ayağa kalkıp yerlerini değiştirirler. Bu arada öğrenciler yer değiştirirken ayaktaki öğrenci kendine yer bulmaya çalışır. Ayakta boşta kalan öğrenci yeniden bir meyve ismi söyler ve bu kez de bu meyveler yer değiştirir. Eğer ebe meyve sepeti derse tüm öğrencilerin yerlerini değiştirmesi gerekir.

Su-Top Taşıma: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Her gruptaki öğrenci yan yana sıra veya sandalyeye oturtulur. Grubun en başına, yere içinde su veya top olan kova koyulur. Grubun sonuna ise boş bir kova koyulur. Komut ile grubun başındaki öğrenciden başlayarak elden ele top veya su taşınarak grubun sonuna ulaştırılır. Kovayı önce dolduran grup alkışlattırılır.

Mandal Asma: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve her gruba eşit sayıda mandal verilir. Öğretmeni komut vermesiyle öğrenciler sırayla mandalları ipe asmaya çalışır. Önce bitiren grup kazanır ve oyun tekrar oynanır.

Balık Yakalama: Öğretmen hareketleri ile birlikte “Kırmızı Balık” şarkısını öğrencilere öğretir.

Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor

Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor.

Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme.

Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak.

Kırmızı balık kaç kaç kaç.

Daha sonra öğrenciler dört veya beşli gruplara ayrılır ve her gruba bir renk verilir. Öğrenciler etkinlik alanının değişik yerlerine saklanan kendi gruplarını gösteren renkteki balıkları bulmaya çalışır. İlk önce hangi grup balıklarını toplamayı bitirirse alkışlanır.

Eşini Bul: Öğrenciler etkinlik alanında dağınık şekilde yürürler. Öğretmen “zıpla” dediğinde tüm öğrenciler zıplamaya başlar. “Tek ayak üzerinde zıpla” derse tek ayak üzerinde zıplarlar. “Kollarını havaya kaldır” dediğinde tüm öğrenciler kollarını kaldırır vb. yönergeler verilir. Sonra öğretmen herkes kendine bir eş bulsun dediğinde öğrenciler en yakınındaki arkadaşıyla eşleşir. Açıkta kalan öğrenci yeni komutu verecek kişi olur.

Kartopu Partisi: Öğretmen çocuklara beyaz peçeteler verir ve buruşturarak kar taneleri oluşturmalarını ister. Oluşturulan bu kar taneleri ile müzik eşliğinde kartopu partisi yapılır. Oyunun sonunda ise kar tanesi toplama yarışması yapılır. En çok kartopu toplayan öğrenci alkışlattırılır.

Kümes Oyunu: Öğrenci sayısı kadar etkinlik alanına daire çizilir. Bunlar kümes olur. Her daire bir öğrencinin iki ayağını alacak genişlikte olur. Her öğrenciye bir kümes hayvanı adı verilir. Örneğin tavuk, kaz hindi vb. Öğrenci sayısı çoksa birkaç öğrenciye aynı hayvan ismi verilebilir. Oyun başlayınca  her öğrenci kendi kümesinde durur. Öğretmen, öğrencilere adlarını söyleyerek seslenince öğrenciler

kümeslerinden çıkarlar ve serbestçe dolaşırlar. Gezerken ismini aldıkları hayvanların da taklitlerini yaparlar. Öğretmen “tavuklar” deyince tavuklar çıkar, tavuk sesi çıkararak gezinir. “ördekler” dediğinde ördekler çıkar, ördek sesi çıkararak gezinirler. Bu şekilde gezinirken öğretmen bir anda

“kurt geliyor kaçın” diye seslenir. Öğrenciler kurttan kaçıp herhangi bir kümese girer. Her kümese bir öğrenci girebilir. Açıkta kalan öğrenci komut verecek kişi olur. Bu kez de o öğrenci oyunu yönetir. Oyun bu şekilde devam eder.

Leylekler ve Kurbağalar: İç içe iki daire çizilir ve öğrenciler bu daire çizgisinde eşit sayıda dağılırlar.İçteki dairedekiler kurbağa, dıştakiler ise leylek olur. İki çizginin arası ise bataklıktır. Öğretmen:“kurbağalar serinleyin” deyince, kurbağalar bataklığa girip yerlerine dönmeye çalışırlar. Leyleklerde onları yakalamaya çalışırlar. Yakalayan öğrenci arkadaşıyla yer değiştirir.

 

5.KAZANIM: Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

Balık Yakalama Oyunu: Bahçeye, oyun alanı olarak bir dikdörtgen çizilir. Buna "balık ağı"denilir.Öğrencilerden bir ebe seçilir.Ebe "balıkçı" olur; balık ağının bir köşesinde bekler. Öteki öğrenciler "balık" olurlar ve ağ çevresinde dolaşırlar. Diledikleri zaman balık ağına (yakalanmamaya çalışarak) girip çıkarlar. Balıkçı ise, ağa giren balıkları yakalamaya çalışır.Ağın içine olabildiğince çok sayıda balığın girdiği bir anı kollar.Dilediği zaman "dur" ya da "yakaladım" diye bağırır. Balıkçı bağırınca, ağ içinde bulunan bütün balıklar oldukları yerde kalırlar.Balıklar yakalanmış olur. Balıkçı, balıkları sayar, arkadaşlarına sayısını söyler, ebelikten kurtulur.Yakalanan balıklar, yeni bir ebe seçerler.Yeni ebe balıkçı olur.Oyun böylece sürer.Oyun sonunda, en çok balık tutmuş olan öğrenciye "reis" adı takılır ve öğrenci alkışlanır.

Dedemin Bahçesi: Öğrenciler el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Oyunun tekerlemesini hep bir ağızdan söylerler. Tekerleme söylenirken hareketleri de yapılır.

Dedemin bahçesinde koyunları var.

Otur dersem oturur (hep birlikte yere çömelinir)

Kalk dersem kalkar(ayağa kalkılır)

Büzül dersem büzülür(halkanın ortasına doğru ilerleyerek daire küçültülür)

Açıl dersem açılır (geriye doğru çekilerek daire büyültülür)

Sevin dersem sevinir(öğrenciler gülerler)

Üzül dersem üzülür(ağlama taklidi yaparlar)

Aslan geliyor kaplan geliyor tıpppp

Tıp sözünü duyar duymaz hareketsiz kalırlar. Hareket etmemek ses çıkarmamak ve gülmemek gerekmektedir.

Parmak Oyunu: Parmak oyunu öğretmen tarafından öğrencilere gösterilerek öğretilir.

Al yanaklı (2 el yanaklar üzerinde gezdirilir)

Elmacık (2 elin parmakları birleştirilerek daire yapılır)

Hadi gidelim çabuk çabuk.1.2.3.4.5.(tüm parmaklar oynatılır)

Herkes oldu eş. Sımsıkı sarılalım (Parmaklar birbiri aralarından geçirilip yumruk yapılır)

Kocaman açılalım. Hep beraber (2 el avuçları açılır)

Ellerimizi çırpalım (Eller birbirine vurulur)

Say Bak: Öğretmen tarafından söylenilen şarkı hareketleriyle öğrenciler tarafından tekrar ettirilir.

Sağ elimde beş parmak (sağ beş parmak gösterilir)

Sol elimde beş parmak(sol beş parmak gösterilir.)

Say bak say bak say bak(tek tek 1-2-3-4-5 parmaklar sayılır)

Hepsi eder on parmak (tüm parmaklar gösterilir)

Sen de istersen say bak

Say bak say bak say bak (tek tek 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 hepsi sayılır)

Topuk Burun: Öğretmen hareketleri ile birlikte topuk burun şarkısını öğrencilere öğretir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir. Şarkının sözlerine uygun hareketler yaptırılır.

Topuk burun

Topuk burun

Sıçra sıçra sıçra dur

Sağ eller sol eller

Şimdi dizler çift eller

Şimdi dizler çift eller

Sağ kollardan girelim

Sende oyna arkadaş

Sağ eller sol eller

Şimdi dizler çift eller

Sen Oyna: Sınıf mevcuduna göre gruplar belirlenerek çember oluşturulur. Şarkı hep birlikte, her seferinde farklı bir öğrencinin ismi söylenerek tüm öğrenciler katılacak şekilde devam eder.

Bir zamanlar kraldık mısırda

Şimdi kaldık eski bir hasırda

Bulgurumuzu kaynatalım.

Şu Zeynep'i de bir oynatalım. şarkı her bittiğinde “şu çocuklarımızı da oynatalım” denilerek tüm öğrencilerin katılması sağlanmalıdır.

 

6.KAZANIM: Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

Dörtlü Dokunma: Oyuna “başımız-omzumuz-dizimiz-ayağımız" sözleri söylenerek ve söylenen yerlere dokunularak başlanır. Oynayış sırasında hareketler gitgide hızlandırılır. Bu hızlandırma sırasında öğrencilerin soluk almaları güçleşeceğinden, sözcükleri söylememeleri istenir. Bunun yerine öğretmen söyler, öğrenciler yapar.

Miço: Öğrenciler ikili gruplara ayrılır ve eşiyle birlikte aşağıdaki sözlere uygun hareketler yaparlar.

Miço nereden geliyor?

Harmanlıktan aşağı

Oynada miço oyna

Zıplada miço zıpla

Miço ellerin nerede?

Kıvrım kıvrım bellerde

Miço gözlerin nerede?

Fıldır fıldır yerlerde.

Çevir Salla: Öğrenciler yere otururlar. Öğretmen aşağıda verilen sözleri söyler, hareketleri yapar.

Öğrenciler de, aynı hareketleri yaparlar.

Başını çevir, çevir ( başlar soldan sağa, sağdan sola çevrilir )

Başını salla, salla ( başlar sağa-sola, öne-arkaya sallanır )

Kolunu çevir, çevir ( kollar önden arkaya, arkadan öne çevrilir ) Kolunu salla, salla ( kollar, aşağıya indirilir, avuçlar yere birbirlerine paralel olarak önde tutulur, soldan sağa, sağdan sola sallanır, sonra da yine iki kol birbirine paralel olarak, ön tarafta bir daire çizecek biçimde sallanır. )

Vücudumuz: Öğretmenle birlikte tüm öğrenciler öğretmenin söylediği şarkıyı vücut hareketleriyle tekrar eder.

İki elim, iki kolum, bacaklarım var

Her insanda bir burun, bir de ağız var.

Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam ?

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak hey..

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak

İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var.

İnci gibi dişlerim, bir de çenem var.

Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam?

Olur mu hiç üç dudak dön de aynaya bak, hey..

Olur mu hiç üç dudak, dön de aynaya bak.

İki kulak, iki yanak, bir de başım var.

Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var.

Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam?

Olur mu hiç üç yanak dön de aynaya bak hey..

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak.

 

7.KAZANIM: Kişisel ve genel alanını gösterir.

Mikrop: Öğrencilerden biri mikrop olur. Arkadaşlarına dokunarak onlara hastalık bulaştırmaya çalışır.

Diğerleri de mikroptan kaçmaya çalışırlar. Hastalık kapan öğrenci, hasta rolü yaparak yere oturur. En sona kalan öğrenci diğer oyunda mikrop rolünü alır.

Kar Taneleri: Öğrenciler oluşturulan daire içinde dağınık şekilde dururlar. Bu daire evi simgeler.Öğrenciler birer kar tanesidir. Rüzgar komutu verildiğinde öğrenciler bu alanda dağınık şekilde koşarlar. Güneş denildiğinde oturup güneşlenirler.

Çiçek: Bahçeye büyükçe bir çiçek resmi çizilir Öğrenciler, çiçeğin çizgilerinin üzerindedir. Öğretmen, “böcek” dediğinde çiçeğin dışına çıkarlar, “çiçek” dediğinde içine girerler “Kelebek” dediğinde bir süre uçma taklidi yaparak çiçeğin herhangi bir çizgisinde kımıldamadan dururlar Şaşırtmalı şekilde

oyun devam eder.Yanlış yapan öğrenci, bir sonrakine katılmak üzere bir kenarda bekler Oyun süresince canlıların yaşama hakkına özen gösterilmesi vurgulanır

Çömlek Çömlek Ne Kaynar ? : Öğrenci sayısı, ikişerli eş olunduktan sonra bir öğrencinin ebe kalması için tek sayı olmalıdır. Önce, ikişerli eş olunur. Eşlerin biri çömelir, diğeri onun arkasında ayakta durur. Bu şekilde ikişerli ikişerli daire oluşturulur. Eşlerden oturana “çömlek”, ayaktakine “çömlek sahibi”denilmektedir. Ebe ayakta duran herhangi bir çömlek sahibinin yanına gider.

Ebe: Çömlek çömlek ne kaynar?

Çömlek sahibi: Yağ ile bal.

Ebe: Tattırır mısın?

Çömlek sahibi: Tattırmam

Ebe: Kokturur musun?

Çömlek sahibi: Kokturmam.

Ebe: Öyleyse sen o yandan ben bu yandan

Der  ve her ikisi ters yönden koşmaya başlar. İlk koşmaya başladıkları çömleğin yanına kim önce gelirse, o öğrenci alkışlatılır. Boşta kalan öğrenci yeni ebe olur. Bu yeni ebe, bu defa bir yandaki çömlek sahibine aynı soruları sormaya başlar ve daireyi oluşturan her çömlek sahibi oynayacak şekilde bir tur tamamlanır. İkinci turda da eşler yer değiştirir; ayaktakiler oturur, oturanlar ayağa kalkar ve oyun yeni eşlerle tamamlanır.

Aç Fil ile Şişman Fil: Bir öğrenci arkadaşları tarafından seçilerek “şişman fil” olur. Etkinlik alanının bir kenarında durur ve etrafına geniş bir çizgi çizilir. Burası şişman filin alanı olur. Karşı tarafında ise aç fil bulunur. Öğrenciler şişman filin önündeki yiyecekleri şişman file yakalanmadan aç file götürmeye çalışırlar. Şişman fil yiyeceklerini almak isteyen ve sınırları içindeki bir öğrenciyi yakalarsa o öğrenci ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder.

 

9.KAZANIM: Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için vücut bölümlerini kullanarak stratejiler geliştirir.

Çember Dünyası: Çemberler birbirine geçirilerek dünya şekline getirilir. Her grup altışar kişiden oluşur. Her gruptaki öğrenci bu dünyanın içerisinden geçmeye çalışır.

Çember Transferi: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Daire çizgisinde el ele tutuşurlar. Her grubun başındaki öğrencinin yanındaki arkadaşıyla arasında bir çember vardır. Öğretmenin komutuyla grubun başındaki öğrenci çemberin içinden geçerek çemberi diğer koluna aktarır. Aynı şekilde diğer öğrencilerde çember aktarımı yaparak çemberi başlangıç noktasına getirirler.

Ambara Vurdum Bir Tekme: Öğrenciler el ele tutuşup bir daire oluştururlar. Aşağıdaki sözlerle şarkı söylerken bir yandan sağa ya da sola dönerler. Bir yandan da şarkının sözlerine uygun hareketler yaparlar.

Ambara vurdum bir tekme bir tekme(tekmeleme)

Ambarın kapısı açıldı açıldı (açma)

İnci de boncuk saçıldı saçıldı (saçılma)

Limonu da böyle keserler keserler (kesme)

Suyunu da böyle sıkarlar sıkarlar (sıkma)

Çamaşırı böyle yıkarlar yıkarlar (yıkama)

Suyunu da böyle sıkarlar sıkarlar (sıkma)

Ütüyü de böyle yaparlar yaparlar (ütü yapma)

Saçımı da böyle örerler örerler (örme)

Balık Ağı: Etkinlik alanına büyük bir daire çizilir. Buna balık ağı denir. Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Ebe balık ağının bir köşesinde elinde düdükle bekler. Öğrenciler balık ağının içinde ve dışında serbestçe koşar veya yürürler. Ebe düdüğünü çaldığında herkes olduğu yerde kalır. Balık ağı içinde bulunan öğrenciler yakalanmış olur. Balıkçı balıkları sayar. Sayısını söyler. Bir başka ebe seçilir. Amaç en fazla balığı yakalamaktır.

Kedi Geliyor: Etkinlik alanının köşesine kedi için bir yer yapılır. Diğer öğrenciler oyun alanında bulunur. Bunlar da faredir. Oyunu yöneten oyun alanının içinde dolaşıp farelerin odanın içine girmelerini sağlar (kedi oda da yoktur) fareler sıçrayarak, emekleyerek bir süre hareket ettikten sonra oyunu yöneten “kedi geliyor.” diye bağırır. Bütün fareler odanın dışına koşarlar. Koşarken kediye

yakalanmamaya çalışırlar. Yakalanan kişi yeni kedi olur.

Eşini Bul Otur: Öğrenciler oyun alanında ikişerli eş olurlar. Eşlerden biri iç dairede diğeri dış dairede olmak üzere içi içe iki daire oluştururlar. İç dairedeki öğrenciler kendi aralarında, dış dairedeki öğrenciler kendi aralarında el ele tutuşurlar. Öğretmenin başla komutu ile iç daire soldan, dış daire sağdan dönmeye başlarlar.Dairedekilerin ellerini bırakmamaları gerekir. Öğretmen “Eşini Bul Otur”  dediğinde herkes eşini bulur. Öğretmenin önüne gelir, oturur ve oyun yeniden başlar.

 

11.KAZANIM: Oyunda kullanılan basit stratejiler/taktikleri tanımlar.

Stafet Oyunları: Birinci kazanımda yazılan stafet oyunu öğretmen tarafından ekipman, mekan ve öğrenci gelişim özellikleri göz önüne alınarak çeşitlendirilir.

Tünel Oyunu: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun öğrencileri, arka arkaya derin kolda yerleşerek bacaklarını açıp tünel oluştururlar. En arkadaki öğrenci verilen başla komutuyla veya düdük sesiyle bacaklar arasından arkadan öne doğru sürünerek geçer ve en öne yerleşir. En arkada kalan öğrenciler aynı şekilde bacaklar arasından geçerek öne ilerler. Bütün öğrencilerin tünelden geçmeleri ile oyun sonuçlanır. Tüneli ilk bitiren grup kazanır.

 

12.KAZANIM: Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlik arasinda ilişki kurar.

Sağlık Öğütleri: Aşağıdaki sağlık öğütleri rondu öğrencilere öğretilir. Gruplar halinde de öğrencilere söyletilebilir.

Yeryüzünde sağlık en büyük varlık

En büyük varlıktır en büyük varlık.

Çok çalış çok yorulma, çok çabuk da darılma

Her şeyi dert etme, etme kendine.

Yeryüzünde sağlık en büyük varlık

En büyük varlıktır en büyük varlık.

Çok sıcakta oturma, çok soğukta dolaşma

Her şeyi dert etme, etme kendine.

Yeryüzünde sağlık en büyük varlık

En büyük varlıktır en büyük varlık.

Neşe, sağlık bizimdir, neşe sağlık içindir

Her şeyi dert etme, etme kendine.

 

13.KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

Stafet Yarışları: Öğrenciler farklı gruplara ayrılır ve etkinlik alanında belirlenen iki çizgi arasında yürürler. Sonra durmadan belli bir mesafede koşarlar. Minder üstünde vücutları üzerinde yana yuvarlanma yaparlar (kütük yuvarlanması ) ve yere koyulan küçük engelin üzerinden atlarlar. Sonra koşarak geriye dönüp sırasının arkasına geçerler. Öğretmen, ekipmanlara ve öğrencilerin özelliklerine

göre yer değiştirme hareketlerini çeşitlendirerek kullanabilir.

Minik Fare Kaçsana, Kara Kedi Tutsana: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Her grubun daire olması sağlanır. Her grup için iki balon hazırlanır. Bu balonlardan birine fare diğerine kedi resmi çizilir. Fare resmi çizilen balon bir öğrenciye verilerek elden ele geçirilmesi sağlanır. Öğretmen kedi resmi olan balonu da grubun içerisine sokar. Öğrenciler balonları elde ele verirken kedi balonunun fare balonunu yakalamamasına dikkat ederler.

 

14.KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

Sağlık Rondu: Aşağıdaki Sağlık isimli şarkı öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

SAĞLIK

Çok koşup terleyince

Soğuk su içmeyelim

Mikroplu tozlu yerde

Konuşup gülmeyelim

Tertemiz açık havada

Oyunlar oynayalım

Bol bol da spor yapıp

Sağlığı koruyalım

 

Erken Yatarım Erken Kalkarım: Aşağıdaki “Erken Yatarım” şarkısı hareketleri ile birlikte öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

ERKEN YATARIM

Erken yatarım, erken kalkarım

Bir yumurtayı sütle çırparım

Kızarmış ekmek, biraz da peynir

Amman efendim ne güzel yenir

Erken yatınca erken kalkınca,

Çantama kitap, kalem koyunca,

İster yaz olsun, isterseniz kış,

Haydi okula, tıpış da tıpış

 

Sabah Şarkısı: Aşağıdaki “Sabah” şarkısı öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de öğrencilere

söyletilebilir.

SABAH ŞARKISI

Kalk artık, sabah oldu,

Her taraf sesle doldu

Güneş doğdu ufku açtı,

Okul vakti yaklaştı

Sürü gitti ovaya,

Kuşlar uçtu havaya,

Karanlıklar uzaklaştı,

Okul vakti yaklaştı

Sütçü köşeyi döndü

Bütün lambalar söndü,

Uykunun da tadı kaçtı

Okul vakti yaklaştı

Bir Çocuk: Aşağıdaki “Bir Çocuk” isimli şarkı öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de

söyletilebilir.

BİR ÇOCUK

Bir gün bir gün bir çocuk

Eve de gelmiş kimse yok.

Açmış bakmış dolabı

Şeker de sanmış ilacı

Yemiş yemiş bitirmiş

Akşama sancı başlamış

Kıvrım kıvrım kıvranmış

Yaptığından utanmış

 

17.KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

PAZARA GİDELİM: Aşağıdaki “Pazara Gidelim” şarkısı hareketleri ile birlikte öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

PAZARA GİDELİM

Pazara gidelim, bir tavuk alalım.

Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım?

Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yiyelim.

Pazara gidelim, bir kedi alalım.

Pazara gidip bir kedi alıp ne yapalım?

Miyav miyav, miyav miyav diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yemeyelim.

Pazara gidelim, bir köpek alalım.

Pazara gidip bir köpek alıp ne yapalım?

Hav hav, hav hav diyelim.

Happuru huppuru happuru huppuru yemeyelim.

Şarkıdaki pazardan alınan malzemeler öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan besin

maddelerinden de seçilebilir.

Erken Yatarım Erken Kalkarım: Aşağıdaki “Erken Yatarım” şarkısı hareketleri ile birlikte öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

ERKEN YATARIM

Erken yatarım, erken kalkarım

Bir yumurtayı sütle çırparım

Kızarmış ekmek, biraz da peynir

Amman efendim ne güzel yenir

Erken yatınca erken kalkınca,

Çantama kitap, kalem koyunca,

İster yaz olsun, isterseniz kış,

Haydi okula, tıpış da tıpış

Kahvaltı: Aşağıdaki “Kahvaltı” şarkısı öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.

KAHVALTI

Nar gibi domatesle beyaz peynir

Bir parça ekmekle beraber yenir

Gel onu seninle yiyelim

Derhal düzelir, keyfin, neşen gelir

İnsan her zaman aradığını bulmaz

Bazen az yemekle rengimiz solmaz

Mideni çok yormamalısın

Bazen de perhiz et, hiç kötü olmaz

 

18.KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

Okula Gidelim Mi?: Öğretmen öğrencilere “Bugün okula gidelim mi?” diye sorar. “Gidelim” yanıtını

aldıktan sonra “ Haydi hazırlanalım. Ben ne yaparsam siz de onu yapacaksınız” der. Yataktan kalkılır;

el yüz yıkanır, dişler fırçalanır, saçlar taranır, kahvaltı yapılır, pijamalar çıkartılır, giysiler giyilir,

beslenme ve okul çantası alınır. Açılır kapı, kapanır kapı yola çıkılır. Öğretmen birden bire “çamur”

diye bağırır. Ayak hareketleri çamurda yürür gibi yavaşlatılır ve “şap şap” diye sesler çıkartılır.

Çamuru geçtikten sonra normal yürüyüş sürdürülür. Bu kez öğretmen “çalılıklara geldik” diye bağırır.

“haşır huşur” diyerek çalılıklardan geçiyormuş gibi sesler çıkarılır. Sonra yine normal yürüyüş

sürdürülür. Öğretmen şaşırmış gibi çevresine bakınır. “Eyvah köprüde yok, şimdi nehirden nasıl

geçeceğiz” der. “Tek çare nehrin üstünden atlamak haydi atlayalım” der. Nehirden atlanır. Yine

olağan yürüyüş sürdürülür ve okula gelinir. (Oyunu öğretmen tarafından uzatılıp, kısaltılabilir)

Ellerim Tombik Tombik: Öğrenciler halka olurlar. Hep birlikte uygun hareketlerle aşağıdaki şarkıyı söylerler.

Ellerim tombik tombik, (Eller öne uzatılarak aşağı yukarı çevrilir)

Kirlenince çok komik. (Avuç içleri çevrilerek bakılır)

Kirli eller sevilmez. (Kirli eller istenmez anlamında ileri geri sallanır)

Güzelliği görülmez. (Kafa sağa sola sallanır)

Hele dişler, hele dişler, (Dişler gösterilir)

Uzayınca tırnaklar, (Tırnaklar gösterilir)

Kirlenince kulaklar, (Kulaklar gösterilir)

Bize pis derler pis derler. (İşaret parmağı sallanılır)

Bizi istemezler istemezler. (İşaret parmağı sallanılır)

Mikrop: Öğrencilerden biri mikrop olur. Arkadaşlarına dokunarak onlara hastalık bulaştırmaya çalışır.

Diğerleri de mikroptan kaçmaya çalışırlar. Hastalık kapan öğrenci, hasta rolü yaparak yere oturur. En

sona kalan öğrenci diğer oyunda mikrop rolünü alır.

Temizlik: Öğretmen hareketleri ile birlikte temizlik şarkısını öğrencilere öğretir. Şarkı gruplar halinde

de söyletilebilir. Şarkı sözlerine uygun hareketler de öğrencilere yaptırılır.

TEMİZLİK

Sabah kalkınca,

Temizlik başlar.

Önce elleri yıka,

Sonra yüzünü yıka.

Önce elleri yıka,

Sonra yüzünü yıka.

Bak ne güzel oldun,

Misler gibi koktun.

Bak ne güzel oldun,

Misler gibi koktun.

Sabah kalkınca,

Temizlik başlar.

Dişlerini unutma,

Güzel güzel fırçala,

Dişlerini unutma.

Güzel güzel fırçala,

Bak ne güzel oldun,

Misler gibi koktun.

Bak ne güzel oldun,

Misler gibi koktun.

 

22.KAZANIM: Geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.

Yağ Satarım Bal Satarım: İlkokulda oynanan bir grup oyunudur. Birisi ebedir. Diğer öğrenciler daire

olur ve yere çömelirler. Ebe olan, elinde mendil ile çömelen bu öğrencilerin arkalarından zıplayıp şarkı

söyleyerek dolaşır. Şarkı şöyledir:

Yağ satarım, bal satarım,

Ustam ölmüş ben satarım.

Ustamın rengi sarıdır.

Satsam on beş liradır.

Zambak, zumbak,

Dön arkana iyi bak.

Ebe şarkının bir yerinde elindeki mendili öğrencilerden birinin arkasına yere bırakır. Şarkıya çömelen

öğrenciler ellerini vurarak ve söyleyerek katılırlar. Eğer arkasına mendil bıraktığını çömelen öğrenci

fark ederse hemen mendili kapıp dairede dolaşan öğrenciyi aynı yönde kovalar ve yetişirse sırtına

mendille vurur. Sonra kendisi mendili saklamak için oyuna başlar. Çömelen öğrenci arkasındaki

mendili fark etmezse ayaktaki onun yanına kadar turu tamamladığında mendili alarak yerdeki

öğrencinin mendille sırtına vurur ve mendili eline vererek ebeliğini diğer öğrenciye bırakır.

Yerden Yüksek: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Bu ebenin etrafında diğer öğrenciler

“alçaktayım,alçaktayım...” diye bağırarak ve ellerini çırparak sürekli oradan oraya koşuştururlar. Ebe

alçaktakilerden birini yakalamaya çalışır. Öğrenciler ise yakalanmamaya çalışarak sürekli oradan oraya

hareket ederler. Tam ebe yakalayacağı sırada öğrenciler bulundukları yerden daha yüksek bir yere

çıkarak “yüksekteyim, yüksekteyim...” diye bağırmaya başlarlar. Bu öğrenciler yüksekteyken ebe

onları yakalayamaz. Eğer yakalarsa, yakaladığı öğrenci yeni ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder

Kutu Kutu Pense: Öğrenciler gruplara ayrılır ve el ele tutuşarak daire olurlar. Dönerek aşağıdaki

tekerlemeyi söylerler:

Kutu kutu pense

Elmamı yerse

Arkadaşım -bir isim-

Arkasını dönse.

Adı söylenen öğrenci arkasını döner. Sırayla herkes arkasını döndükten sonra aynı tekerlemeyle önlerine dönerler.

Aç Kapıyı Bezirgan Başı: Sınıftan iki öğrenci seçilir. Bu öğrenciler aralarında anlaşarak her biri kendine bir isim örneğin; meyve, hayvan, çiçek gibi takma bir isim seçer. Bu iki öğrenci yüz yüze dururlar ve el ele tutuşup, kollarını köprü gibi havaya kaldırırlar. Diğer öğrenciler, tek sıra halinde dizilirler ve aşağıdaki şarkıyı söyleyerek arkadaşlarının kollarının altından geçerler:

Aç kapıyı bezirgan başı bezirgan başı,

Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin,

Arkamdaki yadigar olsun yadigar olsun.

Bir sıçan, iki sıçan üç demeden dolaba kaçan.

Bu geçme sırasında, şarkının bittiği an, hangi öğrenci arkadaşlarının kolları arasında kaldıysa bu

öğrenci, oyun oynanan yerden biraz uzağa götürülür. Önceden belirlenen takma isimler öğrenciye

söylenir ve bu iki isimden birini seçmesi istenir. Kollar arasında kalan öğrenci, iki isimden birini seçer

ve ismi kendisine takma isim olarak seçmiş olan öğrencinin arkasına geçer. Oyun, tüm öğrenciler

bitene kadar oynanır. Sonunda, her iki öğrencinin arkasında iki grup oluşur. Daha sonra ortaya bir

çizgi çizilir. Çizginin bir tarafında bir grup, diğer tarafında öteki grup durur ve en önde kendilerine

takma isimler takan öğrenciler bulunur, onları seçen diğer öğrenciler de, onların arkasında kuyruk

olurlar. En öndekiler ellerine kalınca bir ip alırlar ve ellerindeki iple birbirlerini çekmeye çalışırlar. Bu

çekişme sırasında, çizgiyi geçen grup diğer grubu alkışlar.

Köşe Kapmaca: Öğrenciler gruplara ayrılır. Kare alanlar çizilir. Karenin her köşesine bir öğrenci

yerleştirilir. Her karede bir ebe olur. Öğrenciler ortadaki ebeye yakalanmadan yer değiştirmeye

çalışır. Yer değiştirme ebenin veya öğretmenin komutuyla gerçekleşir. Değişme sırasında ebe

köşelerden birini kaparsa yerine kaptığı öğrenci ebe olur.

 

24.KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

Kulaktan Kulağa: Öğrenciler sıra olur. Grubun başındaki öğrenci yanındaki arkadaşının kulağına

iletmek istediği mesajı fısıldar. Mesaj bu biçimde kulaktan kulağa iletilir. Grubun sonundaki öğrenci

mesajı sesli olarak söyler. Mesaj doğru iletilmiş ise grubun başındaki öğrenci sona geçer. Mesaj arada

bozulmuş ise sondan başlayarak öğrencilere tek tek ilettikleri mesaj sorulur. Böylece mesajı kimin

bozduğu bulunur. Bu öğrenci grubun sonuna geçer.

 

Pandomim: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Öğretmen daha önceden belirlediği nesneleri kağıtlara yazıp

bir torbaya koyar. Oyun her oynandığında bir grup anlatır diğer grup bulmaya çalışır. Sırası gelen

anlatıcı gruptan bir öğrenci torbadan anlatacağı kağıdı çekerek, kağıtta yazan kelimeyi arkadaşlarına

konuşmadan anlatmaya çalışır. Oyun sıra ile gruplar değişerek devam eder.

 

25.KAZANIM: Doğada oyunlar oynar.

Kısa Mesafeli Çuval Oyunları: Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. 2-4 metre uzağa bitiş çizgisi çizilir.Her öğrenciye birer çuval verilir. Çocuklar çuvalların içine girerler. Çuvalların uçlarını elleriyle tutarlar.Öğretmenin başlama komutuyla çuval içinde yürümeye çalışırlar. Bitiş çizgisine varıp geri dönerler. İlk dönen birinci olur ve alkışlattırılır.

Uçurtma Uçurma: Öğrencilere evden uçurtmalarını getirmeleri söylenir. Uygun havada öğrencilerbahçeye çıkarılarak uçurtma uçurmaları sağladır. Öğretmen önce uçurtma uçurmanın şartlarını söyler

ve uygulamalı gösterir. Uçurtma uçuramayan öğrencilere yardım eder.

Saklambaç: Bir kişi ebe seçilir, ebe arkasını döner ve gözlerini yumar.10'a kadar sayı sayar ve döner bu

arada diğer öğrenciler saklanmışlardır. Diğer öğrencilerin saklandıkları yeri ebe bulmaya çalışır.

Yakaladıklarını yakaladım diyerek sobe yapar, yakalananlar ebe olur.

 

PARMAK OYUNLARI      

   El ve parmak kaslarını geliştirme , boyama ,kalem tutma oyunları:

   1. Elma,armut toplama

   2.Parmaklarını açıp kapatarak far yakıp söndürme taklidi yaptırma.

   3.Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesi çıkarmalarını isteyiniz.

   4.Direksiyon çevirme hareketi

   5.Oyun hamuruyla serbest çalışmalar yapma.

 

    PARMAK OYUNU

 Bir küçük serçe varmış. 

 Bir yuvada yaşarmış

 •  Havada uçarmış Benim on parmağım var.
 • Hepsi benim
 • Onlara ben her şeyi yaparım,
 • Sımsıkı kapar,
 • Kocaman açarım.
 • Birbirine kavuştururum,
 • Sonra da arkama saklarım.

 

 • Başparmağım, başparmağım,
 • Nerdesin?Nerdesin?
 • Buradayım efendim
 • Nasılsın efendim?
 • Teşekkür ederim (iki parmak tokalaşır).

 

 • Gürbüz bir parmak,(başparmak gösterilir)
 • Ne hoştur sayı saymak.
 • İşte bunlardan iki,
 • Şimdi de üç oldular,
 • Azıcık çoğaldılar.
 • Dört oldu bunlar bakın,
 • Şaşmayın siz sakın.
 • Beş kardeş ne güzeldir,
 • Hepsi de bir eldedir.
 • Bunlar da oldu altı,
 • Parmaklar ne çoğaldı.
 • Altı ,bir daha yedi,
 • Daha sayma bitmedi.
 • Bunlar da sekiz kardeş,
 • Hepsi ikiz kardeş.
 • Şimdi dokuz oldular,
 • Ne kadar  çoğaldılar
 • Parmaklarım on oldu,
 • Eller parmakla doldu.

 Ağaçların dalına konarmış

 Etrafı seyre dalarmış.

 Açıp kapa , açıp kapa

 El çırpalım oy

 Açıp kapa ,açıp kapa

 Kucağına koy

 Yavaş yavaş parmakların tırmansın

 Ağzını da aç ama

 Sakın elini de koyma(eller saklanır).

 

 

1-El Hareketleri: Çeşitli oyunlar ve hareketlerle öğrencilerin el ve kol kaslarını geliştirebiliriz.
Örnek:öğrenci ayakta elleri havaya uzatılmış vaziyette elma armut toplama hareketleri yapabiliriz. Direksiyon çevirme hareketleri yapabiliriz.Parmak uçlarıyla sıraya vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılmasını sağlayarak parmak kaslarını geliştirebiliriz.

PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
tekerlemesini şarkı olarak parmakları kullanarak söyletebiliriz.

 

Kalem Tutma: Birinci sınıfta kalem tutma çok önemli. Edineceği alışkanlık bir ömür boyu sürecektir.İlk günlerde öğretmen çok uyanık olmalı tüm sınıfı yazı çalışmalarında takip etmeli yanlış kalem tutan öğrencilerin bu haraketleri düzeltilmelidir.
Öğenci Kalemi Nasıl Tutmalı: Kalemin gövdesi orta parmağın birinci büklümü ile tırnak arasındaki yumuşak noktaya yerleştirilir. Baş parmak ile işaret parmakları kalemi sıkmadan tutar. Kalemin yazma hareketini  sağlayan baş parmak ve işaret parmağıdır. Kalem uç kısmına yaklaşık 2 cm geriden ve sağa yatık olarak tutulur.Kalem fazla sıkmadan tutulmalıdır.
ÖNEMLİ: Sol elle yazan öğrenciler sağ elle yazı yazmaları için zorlanmamalıdır.

 

 1. HAREKET

  Kollarını öne uzatarak sağ elini, hızı giderek artacak şekilde (önce yavaş,sonra hızlı,sonra daha hızlı) aç, kapa.

  a.Kollarını öne uzat.
  b.Sağ elinin parmaklarını avuç içinde toplayarak elini kapa.
  c.Sağ elinin parmaklarını öne doğru uzatarak aç.
  ç.Ellerini açıp kapamaya devam et.

 

2. HAREKET:
Kollarını öne uzatarak sol elini, hızı giderek artacak şekilde (önce yavaş,sonra hızlı,sonra daha hızlı) aç, kapa.

a. Kollarını öne uzat.
b.Sol elinin parmaklarını avuç içinde toplayarak elini kapa.
c.Sol elinin parmaklarını öne doğru uzatarak aç.
ç.Ellerini açıp kapamaya devam et.

 3.HAREKET:
 Lâstiği al. Uçlarından tutarak çek.
a.Bir elinle lâstiğin bir ucundan tut.
b.Diğer elinle lâstiğin öteki ucundan tut.
c.Ellerini zıt yönde hareket ettir.
ç Ellerini birbirine yaklaştır.

 

4.HAREKET:
Ellerini göğüs hizasında yumruk yaparak baş parmaklarını kendi ekseninde döndür.
a.Ellerini göğüs hizasına kadar kaldır.
b.Baş parmağının dışındaki parmaklarını avuç içine değdirerek topla.
c.Baş parmağını kendi ekseni etrafında döndür.

 

5. HAREKET:
Baş parmağın serbest, diğer parmakların bitişik durumda iken baş parmağını kendi ekseninde farklı yönlerde döndür.
a.Ellerini,avuç içi yere bakacak şekilde göğüs hizasında kaldır.
b.Baş parmağın dışındaki parmaklarını birbirine birleştir.
c.Baş parmağını yukarıdan aşağıya çevir.
ç.Baş parmağını aşağıdan yukarıya çevir.

 

ÜÇ TOP
Bu bir top ( Bir elin işaret parmağı ile baş parmağı birleştirilir.)
Bu da bir top ( İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilir.)
Ve işte kocaman bir top daha (Kollar başın üstünde daire yapılarak birleştirilir.)
Haydi sayalım toplarımızı
Bir…iki…üç… (Birinci, ikinci, üçüncü, hareketler sırasıyla yapılır.
 

KARDEŞİMİN TOPU
Kardeşimin bir topu var (İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilerek top yapılır.)
Yumuşacık, yuvarlak (Parmaklar esnetilir.)
Bir de çekici var (Bir el yumruk yapılıp sallanır)
Bak vuruyor yavrucak (İki el yumruk yapılır, üst üste vurulur.)
Borazanı düt..düt.. diye.
Öttürür de öttürür. (Eller boru gibi yapılıp, ağza götürülür.)
Bazen de ceee yapıp,
Herkesi güldürür. (İki el ile yüz kapanıp, açılır.)
SAR MAKARAYI
Sar, sar, sar makarayı (iki el döndürülerek sarma hareketi yapılır.)
Çöz, çöz, çöz makarayı (eller ters yönde döndürülerek çözme hareketi yapılır.)
On kilo pekmez (iki elin parmakları öne doğru uzatılıp gösterilir.)
Yala, yala bitmez (iki el sıra ile ağza götürülerek yalama hareketi yapılır.)
Beşi sana, beşi bana (bir el öne uzatılır, diğer el göğse konulur.)
Ayşe… (eller üç kez alkışlanır.)
Fatma… (üç kez alkışlanır.)
Boncuk… (üç kez alkışlanır.)
Aslan geliyor, kaplan geliyor (eller ve kollar sıra ile yana açılır.)
Çekilin yoldan tıp… (kollar birbirine kenetlenip, bağlanır ve sessiz durulur.)

PARMAK KAÇ
Baş parmağım, baş parmağım nerdesin? (İki el arkaya saklanır.)
Buradayım (İki elin baş parmağı önde karşılıklı tutulur.)
Nasılsın efendim? ( Bir elin baş parmağı diğer baş parmağa doğru eğilerek hareket ettirilir.)
Teşekkür ederim. (Diğer baş parmak hareket ettirilir.)
Parmak kaç, parmak kaç (Önce sağ el, sonra sol el sıra ile arkaya saklanır.)
İşaret parmağım…
Orta parmağım…
Yüzük parmağım…
Serçe parmağım…şeklinde parmak oyunu tamamlanır.
 

ŞAP ŞAP
Şap şap diye, elleri çırparım. (Eller iki kez çırpılır.)
Pat pat diye, başlara vuralım. (Sırayla başın iki yanına vurulur.)
Haydi sessizce, kolumuzu saralım. (Kollar kavuşturulur.)
Elleri çırpalım. (İki kere eller çırpılır.)
 

ÖRDEK AİLESİ

Bu baba ördek, (baş parmak gösterilir)
Bu anne ördek, (diğer eldeki baş parmak gösterilir)
Bunlar da yavrular, (Elin diğer parmakları gösterilir)
Vak, vak diyorlar, (iki el üst üste konulur, gaga yapılır)
Derede yüzüyorlar.( yüzme hareketi yapılır)
Bir balık görünce, (el alına konularak, izleme hareketi yapılır)
Yakalayıp yiyorlar.( eller hızla vurulup, yakalama ve yeme hareketi yapılır)
İNSANLAR
Uzun insanlar, kısa insanlar (El ile uzun kısa hareketleri yapılır.)
Mutsuz insanlar, mutlu insanlar, (Yüz mimikleri ile ifade edilir.)
Şişman insanlar, zayıf insanlar, (Şişman ve zayıf hareketleri yapılır.)
Hızlı gidenler, yavaş gidenler, (Hızlı, yavaş parmaklarla gösterilir.)
Tembel insanlar, çalışkan insanlar.(Beden hareketleri ile canlandırılır.)
VÜCUDUM
Baş, gövde, bacaklar, (Vücudun bölümleri sırasıyla gösterilir.)
Hepsi benim vücudumda var. (Vücut bütün olarak gösterilir.)
Ona iyi bakarım,
Her gün spor yaparım.( Kollar omuz hizasında açılıp kapanır.)
Yararlı besinlerle, (Yeme hareketi yapılır.)
Vücuduma sağlık katarım. (Pazular gösterilerek güçlü olma hareketi yapılır.)
SAĞ EL, SOL EL
İşte sağ elim, havaya kaldırırım (Sağ el yukarı kaldırılır.)
Bu da sol elim gökyüzünü tutarım. (Sol el yukarı kaldırılır.)
Sağ el, sol elime bakar, (Eller karşılıklı tutulur.)
İşte böyle “şap şap yapar. (İki kez alkışlanır.)
İKİ EV
Tepede iki ev var,(İki el yumruk yapılır öne uzatılır.)
Bu evde Ayşe oturur, ( Sağ el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.)
Bu evde Fatma oturur, (Sol el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.)
Bir gün Ayşe evden çıktı, (Sağ elin baş parmağı gösterilir.)
Tepeye tırmandı, (Eller yukarı kaldırılır.)
Tepeden aşağıya indi. (Eller aşağıya indirilir.)
Bir o tarafa, bir bu tarafa baktı. (Sağ elin baş parmağı sağa sola hareket ettirilir.)
Fakat kimseleri göremedi,
Küçük evine girdi, (Sağ elin baş parmağı avuç içine saklanır.)
Ertesi gün Fatma evinden çıktı, (Aynı sözler ve hareketler tekrarlanır.)
Bir başka gün Ayşe ve Fatma, (İki elin baş parmakları kaldırılır.)
Evlerinden çıktılar.
Tepeye tırmandılar,tepeden indiler, (Eller yukarı aşağı hareket ettirilir.)
Ve birbirlerini gördüler.(Baş parmaklar karşılıklı tutulur.)
Ayşe Fatma’ya “Günaydın, nasılsın ? dedi.
Sonra kol kola girdiler Ve okula gittiler.(Sınıftaki çocukların isimleri kullanılarak, değişiklik yapılabilir. )

ÖRÜMCEK KARDEŞ
Örümcek kardeş duvara, (Parmaklar üst üste konur, serçe parmaktan başlanarak parmak uçları oynatılır.)
Tırmandı tırmandı,
Yağmur yağdı yağdı, (Parmaklarla yağmur yağması hareketi yapılır.)
Örümcek kardeş ıslandı, (Eller büzülüp, çene altına yapıştırılır.)
Güneş açtı açtı, (Kollar yarım daire şeklinde, yukarıda açılır.)
Örümcek kardeş kurudu,
Yavrularını toplayıp
Uykuya daldı. (Avuç içleri birleştirilip, yanağa konur.)
PENCERE
Odamda küçük bir pencere var (İki el yan yana açılıp, kapatılır.)
Kolunu çevirip açarım (Açma hareketi yapılır.)
Penceremden başımı uzatıp (Baş hafifçe öne uzatılır.)
Sağa sola bakarım. (Baş sağa, sola hareket ettirilir.)
Penceremin önünde temiz hava alırım. (Kollar yana açılıp nefes alınarak ciğerler şişirilir.)
Akşam olunca kapatır, (Kapatma hareketi yapılır.)
Yatağıma yatarım. (Uyuma hareketi yapılır.)
YEŞİL ŞİŞE
Beş yeşil şişe sallanıyor, (Baş parmak açılarak, el sallanır.)
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Bir parmak kapatılır.)
Dört…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(İki parmak kapatılır.)
Üç…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Üç parmak kapatılır.)
İki…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Dört parmak kapatılır.)
Bir…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Beş parmağın tamamı kapatılır.)
Hiç yeşil şişe sallanmıyor.(Baş olumsuz anlamda yanlara sallanır.)
MİKROP
Mikrop çıkmış yürümüş, yürümüş…(Sağ elin baş parmağı sol kol üzerinde yürütülür.)
Bir evin açık kapısından içeri girmiş. (Avuç ortasına gelinir.)
Bir de bakmış merdivenler var,
Başlamış çıkmaya. (Parmaklardan çıkılır.)
Üst kata çıkınca, kapıyı vurmuş. (Elin üst kısmına diğer elle vurulur.)
Tak… tak… kim o ? (Çocuk sesi verilir, sağ baş parmak sallanır.)
Ben. Bay mikrop. (Sağ elin baş parmağı mikroptur.)
Ne istiyorsun? (Çocuk sesi verilerek diğer baş parmak sallanır.)
Seni hasta etmeye geldim. (Mikrobun sesi verilir.)
Yaa… Beni hasta edemezsin. (Hayır anlamında baş iki yana sallanır, işaret parmağı saklanır.)
Bol bol uyudum, (Uyuma hareketi yapılır.)
İyi gıdalarla beslendim, (Eller ağza götürülerek yeme hareketi yapılır.)
Temiz bir çocuğum, (Vücut gösterilir.)
Aşı da oldum, (İşaret parmağı ile, iğne yapma hareketi yapılır.)
Beni hasta edemezsin. (Baş iki yana sallanır.)
Ben gidiyorum. (Mikrop merdivenlerden ıh, ıh diye parmaklardan indirilir.)
Annesi sabunlu su ile temizlik yapıyormuş,
Mikrobun ayağı kaymış, yuvarlamış, (Yuvarlanma hareketi yapılır.)
Kendisini kapının dışında bulmuş. (Eller sallanarak dışarıyı gösterme işareti yapılır.)
MİSAFİR
Tık, tık, tık, (Sol el yumruk yapılarak, sağ elin baş parmağına vurulur.)
Kim o, kim o ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Konuk geldi, konuk, (Sol elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Ne istiyor konuk ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)
Dur babama sorayım,
Baba, baba (Sağ elin baş parmağı işaret parmağına değdirilir.)
Efendim, efendim. (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Konuk geldi, konuk. (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Ne istiyor konuk? (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)
Söyle içeri gelsin. (El ile kapı açma hareketi yapılır.)
Allah rahatlık versin. (İki el yanağa konur ve baş hafifçe yatırılır.)
ON PARMAK
Benim on parmağım var, (İki elin parmakları gösterilir.)
Hepsi benim. (Eller parmaklar göğüste kavuşturulur.)
Sımsıkı kapar, (Her iki el yumulur.)
Kocaman açarım, (Ellerin parmakları açılır.)
Birbirine kavuşturur,(Eller kavuşturulur.)
Arkama saklarım, (Eller arkaya saklanır.)
Yukarı kaldırır, (Kollar yukarı gerilerek kaldırılır.)
Aşağı indiririm, (Kollar bedenin iki yanına sarkıtılır.)
Sonra kucağımda dinlendiririm. (Eller rahat biçimde kavuşturulur, kucağa konur.)

SAAT
Kolumdaki saat, (Bilek gösterir.)
Tık tık, tık tık ses çıkarır. (Baş çok hafif sallanır.)
Masadaki saat, (Parmaklar kenetlenip, kollar ileri doğru itilir.)
Tik tok, tik tok yapar. (İşaret parmağı sağa-sola sallanır.)
Duvardaki saat. (İşaret parmağı ile duvar gösterilir.)
Ding dong, ding dong der. (Baş iki yana sal
VÜCUDUMUZ
Gürbüz bir parmak (Baş parmak gösterilir)
Ne hoştur sayı saymak
İşte bunlardan iki (iki parmak gösterilir)
İkinin var iki teki.
Şimdi üç oldular, azıcık çoğaldılar
Dört oldular bunlar bakın
Beş kardeş ne güzeldir,
Hepsi de bir eldedir
Bunlar oldu altıparmaklar ne çoğaldı
Altı bir daha yedi, daha sayma bitmedi
Bunlar da sekiz kardeş
Hepsi ikiz kardeş
Şimdi dokuz oldular, parmaklar çoğaldılar.
Parmaklar on oldu,
Eller parmakla doldu.
 

ON PARMAK
Benim on parmağım var (iki parmak gösterilir)
Sağ elimde beş parmak (sağ elin 5 parmağı gösterilir)
Sol elimde beş parmak (sol elin beş parmağı gösterilir)
Ben onlarla her şey yaparım (iki el açılarak göğüs üzerine konur)
Sayı sayar
Yazı yazarım (parmak ile havada yazı yazılır)
Birbirine kavuşturur (kollar birbirine bağlanır)
Arkamda saklarım (eller arkaya saklanır)
Yukarı kaldırır (eller yukarı kaldırılır)
Aşağı indirir (eller aşağı indirilir)
Yorulunca kucağımda dinlendiririm (eller dizler üzerine konur )
KURBAĞA KARDEŞ
Beş küçük kurbağa oturuyor (bir parmak avuç içine saklanır)
Biri yüzmeye gitti kaldı dört (dört parmak gösterilir)
Biri suya atladı kaldı üç (üç parmak gösterilir)
Üç küçük kurbağa biz ne yapalım dediler
İkisi suya atladı kaldı bir (bir parmak gösterilir)
Bir kurbağa “pek eğlenceli diyerek suya atladı (suya atlama hareketi yapılır)
Hiç kurbağa kalmadı (parmakların hepsi avuç içine saklanır)

ÇİÇEK OYUNU

Bir sırada beş küçük çiçek varmış ( Beş parmak gösterilir ).

Birincisi benim büyüdüğümü görün demiş ( Baş parmak ).

İkincisi biraz güneşe ihtiyacım var demiş. ( İşaret parmak )

Üçüncüsü büyümek güzel demiş ( Orta parmak ).

Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel demiş (Yüzük parmak ).

Beşinci parmakta aynı fikirdeyim demiş ( Serçe parmak ).

Bir sırada beş güzel çiçek olmuş ( Beş parmak gösterilir ).

Rüzgâr estiği zaman başlarını sallarlarmış ( Parmaklar hareket ettirilir )

 

 

AÇ KAPA OYUNU

Aç kapat, aç kapat (Öğrenciler ellerini yukarıda açma ve yumruk yapma hareketi yaparlar.)

El çırpalım oy, (Eller birbirine vurularak alkışlanır.)

Aç kapat, aç kapat (Tekrar ellerini yukarıda açma ve yumruk yapma hareketi yapılır.)

Ellerini koynuna koy (Eller ve kollar birbirine kavuşturularak bağlama hareketi yapılır.)

ON PARMAK OYUNU

Benim on parmağım var (İki elin parmakları gösterilir.)

Hepsi benim (Eller parmaklar göğüste kavuşturulur.)

Onlarla ben her şeyi yaparım

Sımsıkı kapar (Her iki el yumruk yapılır. )

Kocaman açarım (Ellerin parmakları açılır.)

Birbirine kavuşturur (Ellerin parmakları birbirine kavuşturulur.)

Arkama saklarım (Eller arkaya saklanır.)

Yukarı kaldırır (Kollar gerilerek yukarı kaldırılır.)

Aşağı incinirim (Kollar bedenin iki yanına sarkıtılır.)

Sonra kucağımda dinlendiririm (Kollar kucakta kavuşturulur

 

İNSAN OYUNU

Uzun insanlar, kısa insanlar (Eller aşağı – yukarı yönlerde ve iki yanda içeri doğru hareket ettirilir.)

Şişman insanlar, zayıf insanlar (El ve vücut ile şişman ve zayıf ifade edilir.)

Mutsuz insanlar, mutlu insanlar (Yüz mimikleri ile yapılır.)

Hızlı gidenler, yavaş gidenler (Parmak yürütülür.)

Tembel insanlar, çalışkan insanlar (Beden hareketleriyle canlandırılır.)

Fatma (Eller vurulur.) Şak şak şak

On kilo bal (On parmak gösterilir.)

Beşi sana, beşi bana (Bir el öne uzatılır, bir kendini gösterir.)

Yala yala bitmez, aslan geliyor, kaplan geliyor tıp!

KÜÇÜK KAPLUMBAĞA

Küçük bir kaplumbağa varmış (İki el birleştirilerek daire yapılır.)

Bir kutuda yaşarmış (Eller ile kutu şekli yapılır.)

Gölde yüzermiş (Ellerle yüzme hareketi yapılır.)

Kayalara tırmanırmış (Ellerle tırmanma hareketi yapılır.)

Bir gün bir sinek yakalamış (Eller birbirine kenetlenir.)

Sonra da pireyi (Eller birbirine kenetlenir.)

Ama beni yakalayamadı (Baş iki tarafa sallanır.)

SAAT OYUNU

Bir saatim var. (İki elin avucu kavisli biçimde kavuşturulur.)

Kulağıma koydum. (Kulağa götürülür.)

Tik tak, tik tak. (Dinliyormuş gibi yapılır.)

Şimdi oyun başlayacak. (Avuç içindeki saat yavaşça bir kenara bırakılır ve…)

Şip şak, şip şak. (El çırpılır.)

 

 

PARMAK OYUNU

Bizler Yedi Cüceleriz. (7 parmakla gösterilir.)

1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 (Sırayla parmaklar gösterilir.)

Keskin gözlerimizle bakar, (Basparmak ve isaret parmakları yuvarlak yapılır, göze

yerlestirilir.)

Kulaklarımızla çok iyi isitiriz.(İki el kulakların yanında isitme hareketi yapılır.)

Burnumuzla koku alırız.(Sağ el ile burun tutulur.)

Ağzımızla yemek yeriz,(Sağ el ile ağız tutulur, yeme hareketi yapılır.)

Parmaklarımızı sıklatır,(Parmaklar sıklatılır.)

Sonra da oynatırız.(Tüm parmaklar oynatılır.)

SARKI

Biz tam yedi cüceyiz,

Ondört kollu bir deviz.

Var mı bize yan bakan hey?

Yan bakan hey yan bakan!

SİİR

Ay ve yıldızlar,

Gökyüzünde otururlar.

Gündüzleri uyur,

Geceleri ısık saçarlar

Gökyüzüne bakalım,

Yıldızları alkıslayalım.

Acaba nasıl oluyor da

Hiç bitmeden parıldıyorlar?

SARKI

El insanda,

Dil insanda,

İnsan nerede?

Bil bakalım, bil bakalım.

Dağ dünyada,

Ev dünyada,

Yıldız gökte,

Dünya nerede?

Bil bakalım, bil bakalım.

Dünya gökte

Gök nerede

Bil bakalım, bil bakalım

SARKI

Dostluğun biz sevgisiyle,

Toplandık her an burada.

Bu sevgi bağı kopmaz hiç,

Dağılsak da bir gün yurda.

Bu güzel günü andıkça,

Çarpacak kalbim benim.

Bu sevgiyle her zaman,

Uzanır sana elim.

SİİR

Bir yılda dört mevsim var.

Mevsimlerin bası ilkbahar,

Çok güzel bir mevsimdir.

Sonra gelir yaz,

Meyvesi eksik olmaz.

Sonbahara güz derler,

Sararır bütün yerler.

Kıs soğuktur, kar yağar.

Bir yılda dört mevsim var.

PARMAK OYUNU

Denizde balık,

Hop hop oynar.(Hoplama hareketi yapılır.)

Denizde balık,

Kulaç atıp yüzer.(Yüzme hareketi yapılır.)

Denizde balık,

Havalar soğuk(Üsüme hareketi yapılır.)

Üsümez misin minik balık?(İki el öne uzatılır avuçlar yukarı kaldırılır.)

SARKI

Ay dede ay dede

Gündüz olunca kaçarsın.

Geceleri ısık saçarsın.

Ben bir rokete binerim,

Senin yanına gelirim.

SİİR

Yıldızlar

Yıldızlar benek benektir

Göklerin kuzuları.

Hele ay pek hostur,

Seviyor yıldızları.

Oynarız bahçemizde biz

Biz de birer yıldızız.

Geçiniriz kuzu gibi

Hepimiz iyiyiz.

Günes

İste günes de geliyor

Aydınlanıyor her yer.

Canlılara rahat verir,

Gökyüzüne yükselir.

Ay

Biz yürürüz, o yürür,

Biz dururuz, o durur

Belki bizi tanıyor.

Bak ay geliyor.

 

 

SİİR

Meyveleri severim.

Bol bol yemek isterim.

Bunun yolu çok çok kolay,

Ben ağaç dikeceğim.

Kitapları severim

Çok okumak isterim.

Kitaplar yapılsın diye

Ben ağaç dikeceğim.

SİİR

Ne kadar yumusaksın kar,

Ne kadar iyisin.

Gökyüzüne giydirilmis,

Yeryüzünün gelinliğisin.

OYUN

Yedi yesil sise sallanıyor,

İçlerinden biri pat düstü yere.

Altı yesil sise sallanıyor,

İçlerinden biri pat düstü yere.

Bes yesil sise sallanıyor,……..

 

PARMAK OYUNU

Çatlak patlak(2 el avuç içleri, çapraz birbirine vurulur.)

Çırpalım,

Çat pat çat pat(2 el birbirine vurulur.)

Sıklatalım,

Sik sak sik sak(2 el sıklatılır.)

Yürüyelim,

Rap rap rap rap(Ayaklarla yürüme hareketi yapılır

PARMAK OYUNU

İste gece gökyüzü(Eller gökyüzü isaret edilir.)

Kocaman bir parlak ay(Ellerle daire yapılır.)

Isıl ısıl parlıyor,(Parmaklar oynatılır.)

Isıl ısıl parlıyor.

Sence baska neler var?(Soru sorma hareketi yapılır.)

SARKI

Birlikte oynarken biz,

Mutluyuz neseliyiz.

Hava açsın açmasın,

Eksilmez sevincimiz.

Söyle simdi kardesim,

Halkadan kim eksildi?

Eğer doğru bilirsen,

Alkıslarız biz seni.

 

 

SİİR

Görmek için iki gözüm,

Kosmak için iki ayağım var.

İki elimi sallar,

İki kulağımla duyarım.

Yüzümde bir burnum var.

Dilim de bir tane.

Ama bol bol öpün diye,

Yanaklarım iki tane.

SARKI

Hep sarıdır elbiselerim.

Ben bu rengi çok severim

Sonbaharı cicim

Çok sevdiğim için

Hep sarıdır elbiselerim

Hep beyazdır elbiselerim

Ben bu rengi pek çok severim.

Kıs mevsimini cicim

Çok sevdiğim için,

Ben bu rengi pek çok severim.

Hep beyazdır elbiselerim

Hep kırmızıdır elbiselerim.

Ben bu rengi pek çok severim.

Yaz mevsimini cicim

Çok sevdiğim için,

Hep kırmızıdır elbiselerim

Hep yesildir elbiselerim.

İlkbaharı cicim

Çok sevdiğim için,

Hep yesildir elbiselerim..

PARMAK OYUNU

Toprağı kazdım,(Eller tırmık gibi yapılır.)

Tohumu attım.(Avuç içine tohum koyma hareketi yapılır. Sonra avuç kapatılır.)

Biraz da suladım.(Bas parmak açık tutulur, ibrik gibi yapılır.)

Bir de baktım çiçeğim,

Tomurcuklanmıs,(Eller havaya kaldırılır.)

Yaprakları açılmıs.(Sağa sola sallanılır.)

SARKI

Tohumlar fidana, fidanlar ağaca,

Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda,

Yuvadır kuslara, örtüdür toprağa,

Can verir doğaya ormanlar yurdumda.

Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan,

Her insan bir fidan dikmeli yurdumda.

Yuvadır kuslara, örtüdür toprağa

Can verir doğaya ormanlar yurdumda

SARKI

Kim sevmez düdük çalmayı, onunla oynamayı,

Dürü dürü düt, düt dürü düt.

Kim sevmez keman çalmayı, onunla oynamayı,

Gıy gıdı gıy gıy gıy gıdı gıy gıy.

Kim sevmez gitar çalmayı, onunla oynamayı,

Tın tın tını tın tın tını.

Kim sevmez davul çalmayı, onunla oynamayı,

Dum dum dum dum, dum dumu dum dum.

PARMAK OYUNU

“Ben bir ağacım,

Dallarım var benim.

Dallarım bir çiçek açtı,

İki çiçek açtı,

Üç çiçek açtı,

Dört çiçek açtı,

Bes çiçek açtı,

Altı çiçek açtı,

Yedi çiçek açtı

Rüzgâr esti vuuu vuuu,

Yağmur yağdı sıp sıp sıp,

Dallarım boynunu büktü,

Bir günes açtı dallarım havaya kalktı.”

TEKERLEME

“Mutfakta neler oluyor?

Fasulye, bakla ve yanında kızartma

Kızarmıyor bana bakıyor. Hayırdır insallah!

Çatlak, patlak, yusyuvarlak.

Kremalı börek, sütlü çörek,

Çek dostum çek, arabanı yoldan çek!

“Çek çek amca, burnu kanca, al sana bir papatya

TEKERLEME

Ağaçta bir tırtıl var.

Ne yapıyorsun cici tırtıl?

Yaprak yiyorum kıtır kıtır.

Yeme yaprakları tırtıl.

Bak hâlâ yiyor kıtır kıtır.

SARKI

Bahçemizde gül açar

Çardaklara sarılır.

Koparsam rengi kaçar

Sonra annem darılır.

PARMAK OYUNU

“Bir evde yasayan bes kardes varmıs.(Bes parmak gösterilir.)

Birincisi benim büyüdüğümü görün, demis(Bas parmak)

İkincisi ben ablamı çok severim, demis.(İsaret parmak)

Üçüncüsü biz çok güzel geçiniriz, demis.(Orta parmak)

Dördüncüsü oyunlar oynarız, demis.(Yüzük parmak)

Besinci parmak da biz birbirimize yardım ederiz, demis.(Serçe parmak)

SARKI

Su yel değirmeni,

Durmadan bıkmadan hep döner.

Eğlendirir seyredeni, bazı günler

Durmadan bıkmadan hep döner.

Rüzgar esince

O durmadan, bıkmadan hep döner.

Durgunlasır bazı günler

Sakinlesir isteksiz döner.

TEKERLEME

“Tık tık cama kim vuruyor?

Aç bakalım ne soruyor?

Dısarıda yağmur var,

Yağmur hanım yağmur hanım,

Gel beraber oynayalım.”

TEKERLEME

“Küçük dostum gelsene,

Ellerini versene

Ellerimizle sap sap

Ayaklarımızla rap rap

Bir söyle, bir böyle

PARMAK OYUNU

Bir sırada bes küçük çiçek varmıs.(Bes parmak gösterilir)

Birincisi benim büyüdüğümü görün, demis(Bas parmak gösterilir)

İkincisi biraz günese ihtiyacım var, demis.(İsaret parmak)

Üçüncüsü büyümek güzel demis,(Orta parmak)

Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel, demis. (Yüzük parmak)

Besinci parmak da aynı fikirdeyim demis,(Serçe parmak)

Bir sırada bes güzel çiçek varmıs.(Bes parmak aynı anda gösterilir)

Rüzgâr estiği zaman baslarını sallarlarmıs.(Parmaklar hareket ettirilir)

PARMAK OYUNU

Benim bir küçük bahçem var,

Onu çok dikkatli kazarım(Parmaklar tırmık gibi yapılır.)

Buraya çiçek tohumlarını ekerim(Ellerle tohum ekme öykünmesi yapılır.)

Yağmur yağacak,(Eller yukarıya kaldırılır, parmaklar asağıya sallanır.)

Günes açacak,(Eller basın üzerinde birlestirilir.)

Benim tohumlarım gittikçe büyüyecek,(Eller dizlerin üzerinde tutulur, sonra yavas

yavas

yukarıya doğru kaldırılır.)

Çiçek açacak,

Kıs gelecek, çiçeklerim tohumlarını saklayıp,

Kıs uykusuna yatacaklar.(İki elin parmakları birlestirilir, kollar yavas yavas

indirilir ve dizlerin

üzerine konur.)

PARMAK OYUNU

Ben bir çiftçiyim. Buğday tohumlarını tarlaya ekiyorum.(Tarlaya tohum savurma

hareketi yapılır.)

Yağmur yağıyor.(Eller kaldırılarak yağmur yağma hareketi yapılır.)

Tohumlar buğday fidanı olup büyüyor.(Yere çömelerek tohum gibi filizlenme ve

büyüme

Hareketİ yapılır.)

Basakları çıkan buğdaylar, çiftçiler tarafından toplanıyor.(Orakla ya da makine ile

buğday

toplamaöykünmesi yapılır.)

Tohumları çıkartılmak üzere makineye atılıyor.(Öbek öbek kucaklanarak makineye

atma öykünmesi yapılır.)

Makineden çıkan buğday taneleri çuvallara dolduruluyor.(Çuvala doldurma

hareketi yapılır.)

Değirmene götürülüyor.(Çuval tasıma öykünmesi yapılır.)

Buğdaylar değirmende öğütülüyor(Değirmen çevirme hareketi yapılır.)

Çuvallara doldurulup fırıncı amcaya satılıyor. (Alısveris öykünmesi yapılır)

SARKI

Ağacı kıskanırım,

Yemis yüklü dalı var.

Bahar olsun, güz olsun,

Ne güzel masalı var.

İmrenirim arıya

Petek petek balı var.

Konduğu çiçeklerin

Pembesi var, alı var.

TEKERLEME

“Elmayı soydum,

Yanıma koydum.

Ben bir hikâye buldum.

Onu dinleyen çocukların

Yanağına öpücük kondurdum

PARMAK OYUNU

Havalar soğumaya basladı bırrr,(Eller göğüste çapraz yapılarak titrenir.)

Bazı hayvanların da uykusu geldi.(Esneme hareketi yapılır.)

Ayıcık uyumak için sallana sallana mağarasına gidiyor, (Kollar açılarak sallanır.)

Köstebek uyumak için kendisine yuva kazıyor, (Ellerle kazma hareketi yapılır.)

Yılancık girmis yuvasına, kıvrılmıs uyuyor.(Bir kol kıvrılarak bas yaslanır.)

Solucan da kazmıs toprağı, yatmıs yuvasına,(İki el birlestirilip uyuma hareketi

yapılır.)

Uyudular kıs boyunca.(Uyuma hareketi yapılır.)

Günler geçti, ilkbahar geldi, havalar ısındı.(Eller yanlara sallanır.)

Kıs uykusuna yatan hayvanların hepsi bir bir uyandı(Kollar yanlara açılarak uyanma hareketi yapılır.)

 

PARMAK OYUNU

Bir uçurtmam var kocaman(Kollar yuvarlak hâlde tutularak büyük hareketi

yapılır.)

Kuyruğu da upuzun.(Kollar yanlara açılır.)

Bir görseniz rüzgârda(Vuu vuu sesi çıkarılır.)

Taa yükseklere kadar çıkar.(Kollar havaya kaldırılarak yüksek isareti yapılır.)

Sanki bana oradan gülücükler atar.(Gülme taklidi yapılır.)

PARMAK OYUNU

Bes küçük sincap kardes uyanmıs.(Yumruk yapılan el açılır.)

Büyük sincap kardes uyanmıs,(Uyanma hareketi yapılarak bas parmak sallanır.)

“Günaydın kardeslerim.” demis.

Üçüncü sincap kardes uyanmıs, (Orta parmak sallanır.)

“Günaydın kardeslerim.” demis.

Dördüncü sincap kardes uyanmıs,(Yüzük parmağı sallanır.)

“Günaydın kardeslerim.” demis.

En küçük sincap kardes uyanmıs,(Küçük parmak sallanır.)

“Günaydın kardeslerim.” demis.

Bütün kardesler hepsi birden banyoya kosmuslar.(Parmaklar öne doğru hareket

ettirilir.)

Ellerini, yüzlerini yıkamıslar, (El yüz yıkama öykünmesi yapılır.)

Saçlarını taramıslar, (Saç tarama öykünmesi yapılır)

Güzelce giyinmisler.

Birlik olup sofrayı kurmuslar.

Yiyeceklerin hepsini yemisler.

Sonra da ormana dağılmıslar.

Cevizleri toplayıp yuvalarına dönmüsler.

SARKI

Kestane, gürgen, palamut,

Altı yaprak, üstü bulut.

Gel sen burada derdi unut,

Orman ne güzel, ne güzel.

Dallar kol kola görünür,

Yaprak yaprağa sürünür,

Kısın karlara bürünür,

Orman ne güzel, ne güzel

PARMAK OYUNU

Bir küçük kaplumbağa varmıs: bir kutuda yasarmıs (Eller daire yapılır)

Gölde yüzer, (Yüzme hareketi yapılır.)

Kayalıklara tırmanırmıs.(Tırmanma hareketi yapılır.)

Bir gün sivrisineği yakalamıs.(Eller birbirine kenetlenir.)

Sonra da pireyi.(Eller birbirine kenetlenir.)

Fakat beni yakalayamadı.(Bas iki tarafa sallanır.)

PARMAK OYUNU

Seker adam, seker adam,

Burnu uzun lö lö lö.(Elle burun tutulur.)

Kasları keman gıy gıy.(Elle keman çalınır gibi yapılır.)

Karnı davul güm güm. (Eller karına vurulur.)

Saçları flüt, düt düt düt. (Ellerle saçlar tutulur; dudak, flüt çalınır gibi büzülür.)

Yanakları elma, oh ne tatlı! (İki yanak oksanır.)

Seker adam, seker adam,

Sip sap sop sip sap sop. (Eller çırpılır.)

TEKERLEME

Bir saatim var. (Elde saat tutuluyor gibi yapılır.)

Kulağıma koydum,(Kulağa götürülür.)

Tik tak, tik tak.(Dinliyormus gibi yapılır.)

Simdi oyun baslayacak,(Avuç içindeki saat yavasça bir kenara bırakılır.)

Sip sak, sip sak.(Eller çırpılır.)

 

TEKERLEMELER

ARI

Dağdan gelir hop hop,
Ayağında altın top.
Vızır vızır vızıldar,
Petek petek bal yapar.
Arıcık toplar getirir,
Kendi yemez yedirir

Mini mini birler,
Çalışkandır ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Dayak yiyen dörtler,
Misafirdir beşler,
Altılar, altınımı çaldılar,
Yediler, yemeğimi yediler,
Sekizler, semizdirler,
Dokuzlar, doktor oldu,
Onlar bizi okuttu.

 

TAVUK

Pazara gidelim,
Bir tavuk alalım,
Pazara gidip,
Bir tavuk alıp ne yapalım?
Gıt gıdak diyelim.
Happur huppur,
Happur, huppur yiyelim.

Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara

Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

 

                               Ooooo
                              İğne iplik
                             Derme diplik
                             Çelik çubuk
                             Sen çık.

Leylek leylek lekirdek,

hani bana çekirdek,

çekirdeğin içi yok,

sarı kızın saçı yok

                                             Hakkı hakkının hakkını yemiş.

                                             Hakkı Hakkı'dan hakkını istemiş.

                                            Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince

                                             Haklı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.

Kızın adı Hediye
Ekmek vermez kediye
Kedi gider Kadıya
Kadının kapısı kitli
Hediyenin başı bitli

EBE
Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?

 

Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitli

Yağmur yağarsa

raylar ıslanır,

yağmur yağar saraylar ulanır.

 

TEKİR
Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top

KARGA
Karga karga "gak" dedi,
"Çık şu dala bak" dedi,
Karga seni tutarım,
Kanadını yolarım.

 

HANIM KIZI
Çan çan çikolata,
Hani bize limonata?
Limonata bitti,
Hanım kızı gitti.
Nereye gitti?
İstanbul'a gitti.
İstanbul'da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde,
Şıngır mıngır oynayacak.

TOP
Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

EL EL EPENEK
El el epenek
Elden düşen kepenek
Kepeneğin yarısı
Keloğlan'ın karısı

 

KARNIM AÇ
Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli                                                                                                          Heybaşı bitli

 

ALİ DAYI
Ali dayının keçileri
Kıyır kıyır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur

KÜÇÜK DOSTUM
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle.

ELLERİM PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.

BÖREK
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi,
Yağlı böreği kim yedi

 

Incık, mıncık
Sen dur, sen çık
Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapıyı kıran
Kızı kaçıran

CAM
Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.

MISTIK
Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.

Değirmene girdi köpek
Değirmenci vurdu kötek
Geldi yedi köpek
Hem kötek
Hem yedi köpek

ALİ
Ali baksa dum dum
Sakalına kondum
Beş para buldum
Cebime koydum

 

KOMŞU, KOMŞU
-Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.

İğnem düştü yakamdan
Kuleli geliyor arkamdan
Gelme kuleli gelme
Annem bakıyor arkamdan

Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapıyı kıran
Kızı kaçıran

KEDİ
İğnem düştü yakamdan,kedi geldi arkamdan,
Gelme kedi gelme,annem bakıyor balkondan.

Saksağan sek sek,kuyruğu tümsek
Kuyruğuna binelim bizim köye gidelim.

 

Ayşe Hanımın keçileri,
Hop hop hopluyor,
Arpa, saman istiyor,
Arpa, saman yok,
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur,
İçinde bülbül okur.
İki kardeşim olsa,
Biri ay, biri yıldız,
Biri oğlan, biri kız,
Hop çikolata çikolata,
Akşam yedim salata,
Seni gidi kerata

Çık çıkalım
Çayıra
Yem verelim
Ördeğe
Ördek yemi yemeden
Ciyak miyak
Demeden
Aldım baktım
Kimi çıkardım

Ooooopiti piti
Kremanın sepeti
Terazi lastik jimnastik
Biz size geldik bitlendik
Hamama gittik temizlendik
Dik Dik Dİk
Son dersimiz matematik

Nacak sapına
İki kes
Bir sana
Biri de bana

Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top


İlk Okuma-Yazma Etkinlikleri :İlk okuma-yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler öneri niteliğindedir. Öğretmen bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlikte uygulayabilir.

Hazırlık

 1. Genel Hazırlık:
  1. Öğrencileri sıralara yerleştirme
  2. Kendinizi tanıtma
  3. Öğrencilerinizin kendilerini tanıtmaları

1. Adları soyadları

2. Annesinin, babasının, kardeşlerinin adını söyleme

3. Neler yapmaktan hoşlandıkları

 1. Sınıf ortamını tanıma

1. Sınıfta neler yapacaklarını tartışma

2. Sınıf içi kuralları belirleme

 1. Sınıfta bulunan eşyaları inceleme

1. Çöp kutusunun yeri, kullanımı

2. Sıraların kullanımı

3. Tahtanın kullanımı

4. Kitaplıktan yararlanma

5. Tabela, pano, resim ve işaretleri inceleme

 1. Okulun bölümlerini tanıma
 2. Öğrencilerinizi tanıma

1. Sağlık

2. Kurallara uyumu

3. Arkadaşlarıyla uyumu

4. Öğrenme alışkanlıkları

 1. Aileyi Hazırlama

1. Ailelere yöntem hakkında bilgi verme

2. Çalışmalara yardımcı olabilmek için onlardan neler yapmalarını istediğinizi açıklama

 1. Okumaya Hazırlık:
  1. Sınıf kitaplığından kitap seçme
  2. Kitaplarını açma, sayfalarını çevirme, kapatma
  3. Kısa masal, öykü, fıkra, tekerleme vb. öğrencilerinize okuma
  4. Okunanların görsellerini yorumlama
  5. Görselleri yorumlayarak kitabı anlatmak
  6. Birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme
  7. Tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme
 2. Yazmaya Hazırlık:
  1. Küçük kasları hazırlama
 1. Elma, armut toplma taklidi yapma
 2. Direksiyon çevirme taklidi yapma
 3. Parmak uçları ile koşan at taklidi yapma (yavaş, hızlı, çok hızlı)
  1. Kalem tutma
  2. Karalamalar yapma
 1. Çember çizme
 2. Tekerlek yapma
 3. Kuş yuvası yapma
 4. Labirent bulmacada yolu çizerek takip etme
  1. Düzenli çizgiler çizme
 1. Yılan kıvrımını çizme
 2. Yanyana tepeler çizme
 3. Deniz dalgası çizme

 

Sesi Hissetme ve Tanıma

 

 1. Tanıtılacak sesi anlamlı hale getirme:
  1. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir,
  2. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme, şarkı söylenebilir,
  3. Bilmece sorulabilir,
  4. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir,
 2. Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirme:
  1. Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir,
  2. Sesin nasıl üretildiği, kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir,
  3. Öğrencilerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir,
 3. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma:
  1. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır.
  2. Öğrencilerden gösterilen görsellerde tanıtılan ses geçiyorsa sıralarına tıkırdamaları, geçmiyorsa herhangi bir ses çıkarmamaları istenebilir.
  3. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir.
  4. Daha önce çalışılan ve sesin geçtiği görseller seçilerek sesin başta mı ortada mı ya da sonda mı geçtiğine karar vermeleri istenebilir.
 4. Ölçme ve Değerlendirme:
  1. Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir,
  2. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir,
  3. Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir.
  4. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir.
  5. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu düzenleyerek işleyebilirsiniz.

 

Gözlem formuna bir örnek

Öğrencinin adı soyadı

Sesin geçtiği kelimeler söylüyor.

Sesin geçtiği görselleri belirtiyor.

1.

+

+

2.

+

+

3.

+

+

4.

-

+

5.

+

+

6.

-

-

7.

+

+

8.

+

+

….

 

 

Sesi okuma ve yazma

 1. Sesi yazılışını öğrenme:

Sesleri sembollerle ifade ettiğimizi açıklayarak etkinliklerde söylediğimiz bu sesi şimdi sembolleştireceğimizi belirtiniz. Siz tahtaya tanıtılan sesin harfini yazarken öğrencilerinizin izlemesini isteyin.

 1. Tanıtılan harfi tahtaya büyükçe yazabilirsiniz,
 2. Harfin yazılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz,
 3. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz,
 4. Sıralarında, toprakta bu harfin yazılışını size göstermelerini isteyebilirsiniz,
 5. Fotokopi yapma olanağınız varsa harfin üzerinden kalemleriyle defalarca yazabilecekleri düzenlemeler yapabilirsiniz,
 6. Çizgisiz kağıtta renkli kalemlerle harfi defalarca yazmalarını isteyebilir, üretilenleri sınıfınızda sergileyebilirsiniz.
 1. Sesi satır çizgilerine yazma:
  1. Tahtada çizili bulunan satır çizgilerine bu harfin nasıl yapılacağını bitişik eğik yazıya uygun olarak yazınız ve öğrencilerinizin sizi izlemesini sağlayınız.
  2. Tahtada öğrencilerinizin sizin örneğiniz üzerinden gitmelerini isteyebilirsiniz,
  3. Fotokopi yaparak satır çizgilerine yazılmış kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz,
  4. Yazı defterlerine satır çizgilerinde yazmalarını isteyebilirsiniz.
 2. Yazılan sesi farklı karakterlerle (dik temel harflerle) yazılmış metinler üzerinde buldurma:

Yazdıkları harfin kitaplarda farklı yazıldığını, ancak benzer olduğunu açıklayınız. Yazdıkları bu harfin kitaplarda nasıl yazılmış olabileceğini tahmin yoluyla bulmalarını isteyiniz.

 1. Sınıf kitaplığından seçilen kitaplarda yazdıkları sesi bulmaları ve okumaları istenebilir,
 2. Türkçe kitapları üzerinde bu işlem yapılabilir,
 3. Gazete veya dergilerde benzer işlemi tekrarlatabilirsiniz,
 1. Ölçme ve Değerlendirme:
  1. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebiliirsiniz,
  2. Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz,
  3. Dik temel harflerle yazılmış metinler üzerinde tanıtılan sesin harfini bulup göstermeleri ve okumaları istenebilir.
 2. İlk okuma-yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma:

 

 

    Resim               

 

 

 

 

 

 

    Resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. öğrenci gözlem formunu doldurma

Öğrencinin adı soyadı

Sesin geçtiği kelimeler söylüyor.

Sesin geçtiği görselleri belirtiyor.

Sesi okuyor, yazıyor

Sesin sembolünü bir dizi simge arasından seçiyor, okuyor.

1.

+

+

+

+

2.

+

+

-

-

3.

+

+

+

+

4.

+

+

+

+

5.

+

+

+

+

6.

-

-

-

-

7.

+

+

+

+

8.

+

+

+

+

….

….

….

 

 1. Öğrenci çalışma dosyasına yapılan çalışmalar arasından öğrencinin kendi seçtiği örneğini yerleştirme
  1. Öğrenci çalışma dosyasının düzenlenmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi ‘Türkçe Dersi Öğretim Programı Kılavuzunun’ 231. sayfasında bulabilirsiniz.
  2. Çalışma dosyalarını sınıfınızda muhafaza ediniz.
  3. Sizin kontrolünüzde olmak koşuluyla öğretim yılı içinde ailelerle yapılan toplantılarda çalışma dosyalarının incelenmesine izin veriniz.
  4. Yapılan çalışmalar için öğrencilerinizle birlikte ölçütler geliştiriniz. Bu ölçütlere uygun olarak yapılan çalışmaları değerlendirebilirsiniz.

Hece, Kelime, Cümle ve Metin Oluşturma

 1. Hece oluşturma
  1. Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz.

1. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz.

2. Bir kartona öğrencilerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi, arkasına sessiz harfi yazınız. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. Seri biçimde önce sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz.

3. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir gruba sesli harfi okumalarını diğer gruptan sessiz harfi okumalarını isteyiniz. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi okutunuz. Bu işlemi bir kaç defa yineleyiniz.

4. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz.

5. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz.

6. Üretilen heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz.

 1. Hece ile çalışma

1. Hece anlamlı hale getirilmelidir. Bu amaçla resim yaptırılabilir. Canlandırma yaptırılabilir. Bir öykü oluşturulabilir. Şarkı söylenebilir.

2. Heceyi daha önce öğrenilenlerin arasından seçmeleri istenebilir.

3. Dik temel harflerle yazılmış öykü, masal, tekerleme veya Türkçe kitaplarında üretilen hece buldurularak okumaları istenebilir.

4. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen heceyi doğru yazmaları kontrol edilebilir.

 

 1. Ölçme ve Değerlendirme:
 1. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen heceyi göstermeleri istenebilir,

 

 

 

 

 

 

 1. Sınıfın tabanına halkalar çizilerek bu halkalara öğrenilenler yazılabilir. Öğrencilerden söylenilen bilginin yer aldığı halkanın içine gidip durmalarını isteyebilirsiniz.
 2. Karton veya bir kağıda yazılan öğrenilmiş bilgiler karışık olarak masanın üzerinde yerleştirilebilir. Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir.
 3. Dik temel harflerle yazılmış metinlerde yeni üretilen heceyi bulup göstermeleri ve okumaları istenebilir.

 

 1. İlk okuma-yazma tablosuna yeni üretilen heceyi kaydediniz. Sizinle birlikte öğrencilerinizin de bu kaydı kendilerinde bulunan örneği üzerinde yapmalarını sağlayınız.

 

    Resim               

 

  e

 

 el

 

    Resim

 

   l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Öğrenci gözlem formunu doldurunuz.

Öğrencinin adı soyadı

Sesin geçtiği kelimeler söylüyor.

Sesin geçtiği görselleri belirtiyor.

Sesi okuyor, yazıyor

Sesin sembolünü tanıyor.

“el “

 

1.

+

+

+

+

+

 

2.

+

+

-

-

+

 

3.

+

+

+

+

+

 

4.

+

+

+

+

+

 

5.

+

+

+

+

+

 

6.

-

-

-

-

+

 

7.

+

+

+

+

+

 

8.

+

+

+

+

+

 

….

….

….

 

 

 1. Öğrenci çalışma dosyasını işleyebilirsiniz.

 

 1. Kelime ve cümle oluşturma
  1. “ el “ hecesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir.
 1. “el “ hecesini okuyup, yazmalarını sağlayınız. Bu hecenin sonuna daha önce öğrendikleri “e” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız.

                        

      el        e               ele        el ele          elele