1.sınıf hızlı okuma çalışmaları

1.sınıf hızlı okuma çalışmaları dosyası 18-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf hızlı okuma çalışmaları
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen Leylailemecnun
Eklenme Tarihi 18-12-2017
Boyut 116.78 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

M - m

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ma

em

ım

im

om

öm

um

üm

ma

me

mi

mo

mu

mama 

ima

imla

omo

alma

atma

mala

mana

elma

malı

mola

mani

inme

itme  

ölme

nem

Anne mama al.

Omo alma un al.

Ela elma tat.

Ali ata et atma.

Lale atı itme.

Ata mani at.

Talat mala al.

Rana attan inme.

5 elma tart.

1 mola al.

 

 

K - k

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ak

ek

ık

ik

ok

ök

uk

ük

ka

ke

ki

ko

ku

akü

eki

iki

oku

kara

kene

kına

kira

koro

köle

kura

küre

anka

etki 

kutu

kötü

Ali kötü olma.

Ali anı oku.

Ela kek tatma.

Ata kene atma.

Lale 2 küre al.

Nine kına al.

Talat kola alma.

Rana kira al.

5 anka öttü.

İki kutu elma al.

 

 

                          Y - y

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ay

ey

ıy

iy

oy

öy

uy

üy

ya

ye

yi

yo

yu

ayı

iyi

oya

oyu

uyu

yaya

ayna

yara

yaka

yıka

yama

yürü

yala

Ayla  

yarı

ayrı

Ayı ine in.

Ali erken uyu.

Ela yaya yıka.

Ayna al yıka.

Lale yaya yürü.

Nine oyala.

Talat yola in.

Ayla ayna al.

5 yaka al.

İki yaka al.

 

 

                        S - s

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

as

es

ıs

is

os

ös

us

üs

sa

se

si

so

su

asi

ısı

İsa

Asu

askı

eski

usta

masa

kasa

salı

sema

sürü

sola

Asla

sarı

asma

İsa askı al.

Eski yaka takma.

İki kasa elma al.

Asu sola yürü.

Lale sarı at al.

Anne masa sil.

Talat askı tak.

Asla kola alma.

Aslı usta ol.

İsa at sürüsüne ot at.

 

 

 

D - d

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ad

ed

ıd

id

od

öd

ud

üd

da

de

di

do

du

ada

adıı

ade

dede

dana

dal

duru

dün

dara 

dur

dere

duş

dolu

doya

darı

dalı

Ak dere ak.

Dede danaya ot al.

İki dede el ele.

İki kutu doku.

Daldan elma al.

Doya doya ye.

Talat dede oldu.

Arada yola in.

Dolu dal al.

Üç kere doy.

 

 

                        B - b

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ab

eb

ıb

ib

ob

öb

ub

üb

ba

be

bi

bo

bu

aba

abi

ebe

baba

bana

abla

abu

büyü

Bora

bebe

bere

bura

bol

boya

bari

bal

Bora bere tak.

Baba bana at al.

İki ebe el ele.

İki kutu boya al.

Bal al, elma al.

Bora balon alma.

Talat baba oldu.

Araba yola indi.

Bolu bir il.

İki kere boya.

 

 

                          Ş - ş

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ış

öş

üş

şa

şe

şı

şi

şo

şö

şu

şü

aşı

üşü

işle

şaşı

şaka

şişe

şura

kuşa

taşı

kaşı

şıra

yaşa

Şadi

adaş

ekşi

kış

Şadi alet işle.

Ali şaşı oldu.

İki kutu taşı.

Ali adaş oldu.

Beş şişe şıra al.

Şıra ekşi oldu.

Talat şaşı bakma.

Ela aşı oldu.

Yaranı kaşıma.

Kuşa yem at.

 

 

                          Z - z

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

az

ez

ız

iz

oz

öz

uz

üz

za

ze

zi

zo

zu

azı

izi

özü

izle

zula

zile

kuzu

kıza

tazı

kazı

razı

yaza

kaza

zil

yaz

kız

Tazı et yedi.

Ali zil al.

İki at izle.

Ali kuzu bak.

Bez ile şişe sil.

Zeki zile bas.

Talat kıza kızma.

Ela razı ol.

Yaren kazıma.

Kuzuya yem at.

 

 

 

Ç - ç

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ıç

öç

üç

ça

çe

çı

çi

ço

çö

çu

çü

açı

içi

üçü

çile

açma

içme

kaça

çatı

çalı

kaçı

maça

çiçek

kaçak

çilek

kaç

koç

Koç al otlat.

Ali çilek al.

Talat içme.

Ali kaç elma yedi.

Çatı çalı oldu.

Çilek al Elaya at.

Talat kaçak olma.

Ata maça kaçma.

Beş çilek ye.

Kuçuya et at.

 

 

                          P - p

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ap

ep

ıp

ip

op

öp

up

üp

pa

pe

pi

po

pu

ipe

ipi

para

arap

puma

peri

küpe

kapı

sopa

arpa

pire

püre

tıpa

paşa

pazar

küp

Ali para aldı.

Ayşe küpe taktı.

Ata sopa atma.

Pire atladı.

Ali pire tut.

Lale püre içme.

Talat küp yuttu.

İpe yaka as.

Ata arpa at.

Arap püre yedi.

 

 

 

G - g

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ag

eg

ıg

ig

og

ög

ug

üg

ga

ge

gi

go

gu

aga

ege

gaga

gibi

gül

gol

göl

göle

güle

gezi

Ezgi

Özge

gazel

güzel

grip

grup

Karga gaga attı.

Gül grip oldu.

Ezgi göle girdi.

Özge gazel okudu.

Ali gol attı.

Ayşe güzel okudu.

Talat gibi okudu.

Ela güle güle öldü.

Beş grup ol.

Göl çok güzel.

 

 

C - c

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ac

ec

ıc

ic

oc

öc

uc

üc

ca

ce

ci

co

cu

acı

Ece

öcü

cici

cuma

cami

cüce

hece

koca

hoca

izci

cadı

Cemil

baca

amca

cam

Cemil izci oldu.

Cici kuş öttü.

Hoca camiye gitti.

Ayşe cam sildi.

Ali cüce gördü.

Baca is oldu.

Talat hece okudu.

Amca acı yedi.

Karı koca geldi.

Cadı,öcü yok.

 

 

 

H - h

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ah

eh

ıh

ih

oh

öh

uh

üh

ha

he

hi

ho

hu

Ahu

uhu

hala

hile

hoca

hacı

hata

hani

saha

hece

Hacer

Hami

hap

hapı

Hazar

halı

Ahu uhu aldı.

Hacer hakim oldu.

Ali hapı yuttu.

Ela hap içti.

Hami hata yaptı.

Hazar hece okudu.

Hazar lale al.

Hala su içti.

Ata heceleme yap.

Lila at hani?

 

 

Ğ - ğ

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ığ

öğ

üğ

ğa

ğe

ğı

ği

ğo

ğö

ğu

ğü

ağla

öğle

bağ

dağ

bağa

dağa

yağ

iğne

sağa

yağlı

yağma

kuğu

çağ

Çağla

çığ

çiğne

Ahu sağa bak.

Çağla çiğ et yeme.

Yağlı yaka alma.

Ela bağa git.

Ali kuğu öttü.

Dağa bağa yağ.

Yağmur yağdı.

Ali iğne oldu.

Öğle yemek ye.

Çok çok ağlama.

 

 

 

V - v

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

av

ev

ıv

iv

ov

öv

uv

üv

va

ve

vi

vo

vu

avla

avlu

evli

vali

valiz

veda

vida

vana

kova

Veli

tava

kivi

hava

civa

hav

havla

Veli kivi al.

Cici köpek havladı.

Ali kova at.

Ela veli oldu.

Hava çok güzel.

Tava al, yemek yap.

Seda veda etti.

Cici kuş avlama.

Baba vida aldı.

Vana aç, su akıt.

 

 

F - f

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

af

ef

ıf

if

of

öf

uf

üf

fa

fe

fi

fo

fu

fare

file

Oflu

ofla

üfle

feda

fıçı

fena

kafa

afet

feci

füze

hafta

foya 

fal

fala

Ali fala bakma.

Bir file al.

Ali fıçı taşı.

Bir hafta 7 gündür.

Fare fal baktı.

Flüt al, üfle.

Seda feda etti.

Füze uçtu.

Baba fidan dik.

Oflu dede.

 

 

                          J - j

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

aj

ej

ıj

ij

oj

öj

uj

üj

ja

je

ji

jo

ju

Jale 

jöle

Ajda

baraj

jile

bagaj

viraj

jüri

bej

jilet

kolej

jet

imaj

judo 

pijama

jokey

Ali jokey oldu.

Bir jile al.

Ela jöle sür.

Araba garaja girdi.

Jale jet uçtu.

Baraj fare doldu.

Seda kolej okudu.

Oto virajı alamadı.

Baba jilet al.

Amcam jüri oldu.

 

HARFLER

Ben artık okumayı yazmayı öğrendim. Öyle çok seviniyorum ki rüyama bile giriyor. Dün akşam bütün harfler rüyamda beni çok eğlendirdiler. Onları okuyabildiğim için çok mutluydular. R,A,F salıncak olmuşlardı. I ve N tahterevalli olmuşlardı. O harfi havuz olmuş, U harfi ise gemi olmuştu. Sanki onları okuyup yazabildiğimiz için bizi ödüllendiriyorlardı.

image002

 

 

L - l

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

al

el

ıl

il

ol

öl

ul

ül

la

le

li

lo

lu

Ali

ala

ela

ele

ile

eli

ölü

ulu

lale

Lale

elle

elli

alla

ille

lüle

lila

Ela lale al.

Ali ile Ela el ele.

Ali elli lale al.

Ela lale elle.

Ela el ele.

Lale al alla.

Lila lale al.

Ela 1 lale al.

Ali lale alla.

Ulu lale al.

 

 

T - t

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

at

et

ıv

it

ot

öt

ut

üt

ta

te

ti

to

tu

ata

atı

ete

eti

iti

oto

oto

ütü

atla

atta

atlat

atlet

alet

Talat 

tat

tut

Ata ot at.

İte at at.

Lila oto al.

Talat alet at.

Otu ata at.

Ata alet atlat.

Ata eti tat.

Ela ütü al.

Ali atlet al.

Alet ütüle.

 

 

N - n

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

an

en

ın

in

on

ön

un

ün

na

ne

ni

no

nu

ana 

anı

ani

eni

ini

ona

onu

ünlü

anla

anne

nane

nine

tane

Nalan  

tanı

nal

Ata nal al.

Ona at al.

Anne nane al.

Nalan ana ol.

Nine atla in.

5 tane alet al.

Onu anla.

Ela unu al.

Nine anı anlat.

Bu aile ünlü.

 

 

R - r

a

e

ı

i

o

ö

u

ü

ar

er

ır

ir

or

ör

ur

ür

ra

re

ri

ro

ru

ara 

arı

eri

iri

ora

üre

tara

nara

Rana

artı

tura

tire

titre

erit  

tartı

tır

Ata arı ara.

İri at al.

Rana tır al.

Ali atı tara.

Ela un al.

5 tır tart.

Talat un erit.

Ela üre al.

Tarı al, tart.

7 artı al.