1.sınıf hece tablosu ve metinleri

1.sınıf hece tablosu ve metinleri dosyası 18-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf hece tablosu ve metinleri
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen tülaybalaman
Eklenme Tarihi 18-12-2017
Boyut 28.4 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ah

 

B-b

ba

be

bı

bi

bo

bö

bu

bü

C-c

ca

ce

cı

ci

co

cö

cu

cü

Ç-ç

ça

çe

çı

çi

ço

çö

çu

çü

D-d

da

de

dı

di

do

dö

du

dü

F-f

fa

fe

fı

fi

fo

fö

fu

fü

G- g

ga

ge

gı

gi

go

gö

gu

gü

Ğ-ğ

ga

ge

gı

gi

go

gö

gu

gü

H-h

ha

he

hı

hi

ho

hö

hu

hü

J-j

ja

je

jı

ji

jo

jö

ju

jü

K-k

ka

ke

kı

ki

ko

kö

ku

kü

L-l

la

le

lı

li

lo

lö

lu

lü

M-m

ma

me

mı

mi

mo

mö

mu

mü

N-n

na

ne

nı

ni

no

nö

nu

nü

P-p

pa

pe

pı

pi

po

pö

pu

pü

R-r

ra

re

rı

ri

ro

rö

ru

rü

S-s

sa

se

sı

si

so

sö

su

sü

Ş-ş

şa

şe

şı

şi

şo

şö

şu

şü

T-t

ta

te

tı

ti

to

tö

tu

tü

V-v

va

ve

vı

vi

vo

vö

vu

vü

Y-y

ya

ye

yı

yi

yo

yö

yu

yü

Z-z

za

ze

zı

zi

zo

zö

zu

zü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-b

ab

Eb

ıb

ib

ob

öb

ub

üb

C-c

ac

ec

ıc

ic

oc

öc

uc

üc

Ç-ç

aç

eç

ıç

iç

oç

öç

uç

üç

D-d

ad

ed

ıd

id

od

öd

ud

üd

F-f

af

ef

ıf

if

of

öf

uf

üf

G- g

ag

eg

ıg

ig

og

ög

ug

üg

Ğ-ğ

ag

eg

ıg

ig

og

ög

ug

üg

H-h

ah

eh

ıh

ih

oh

öh

uh

üh

J-j

aj

ej

ıj

ij

oj

öj

uj

üj

K-k

ak

ek

ık

ik

ok

ök

uk

ük

L-l

al

el

ıl

il

ol

öl

ul

ül

M-m

am

em

ım

im

om

öm

um

üm

N-n

an

en

ın

in

on

ön

un

ün

P-p

ap

ep

ıp

ip

op

öp

up

üp

R-r

ar

er

ır

ir

or

ör

ur

ür

S-s

as

es

ıs

is

os

ös

us

üs

Ş-ş

aş

eş

ış

iş

oş

öş

uş

üş

T-t

at

et

ıt

it

ot

öt

ut

üt

V-v

av

ev

ıv

iv

ov

öv

uv

üv

Y-y

ay

ey

ıy

iy

oy

öy

uy

üy

Z-z

az

ez

ız

iz

oz

öz

uz

üz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma

       mi

   

    ta

kosma

ev mi?

çık

agaçta

bakma

ip mi?

at

ata

alma

anne mi?

bak

ota

tutma

güzel mi?

yap

tabakta

yapma

civciv mi?

kaç

ayakta

masama

es mi?

ocakta

açılma

kedi mi?

kıs

yatakta

yavruma

ali mi?

kalk

sokakta

 

cak

yor

dan

mak

yapacak

okuyor

kapıdan

kosmak

yazacak

yazıyor

masadan

yapmak

okuyacak

yazmıyor

sıvadan

vurmak

kosacak

bakmıyor

kuslardan

asmak

soguyacak

alıyor

okuldan

yazmak

kalmayacak

almıyor

kitaplardan

susmak

almayacak

kosuyor

bayramdan

almak

kosmayacak

kosmuyor

atlardan

bakmak

 

miş

ş

mek

dik

yemiş

alş

emek

geldik

demiş

ş

yemek

dedik

miş

yazş

demek

sildik

güzelmiş

bakş

mek

yedik

evdelermiş

ılıkş

gelmek

getirdik

getirmiş

miyavlaş

gitmek

bitirdik

güzellermiş

çalışş

silmek

bildik

 

 

ba

ba

ha

la

sa

ka

ça

ba

ta

ka

ca

ta

na

lık

pa

cak

re

fa

pa

sa

la

va

pa

re

va

lık

vuç

ra

tal

rak

 

 

ka

ba

da

ha

ma

ma

ya

ba

a

za

Fa

Ma

La

Ka

Ya

Le

Na

Sa

Ra

Ra

Ma

Ra

şa

Sa

Na

ya

vul

kas

şa

ma

 

 

be

be

ge

be

se

le

de

de

ke

çe

la

ce

ma

fa

di

re

le

na

ha

fe

ze

ne

ne

re

re

si

ze

re

va

ne

 

te

Fe

fe

Da

me

Me

Ye

Di

e

Fe

La

Na

Lek

Le

Be

Lek

Ner

Ra

Lek

Ce

Pe

Lek

şe

Ni

Ve

re

za

ze

ter

la

 

Abla

Açma

Açtı

Ağda

Ağla

Ağ

Akla

Aksa

Aksi

Aktı

Alçı

Altı

Alma

Anla

Anma

Anne

Arka

Arma

Arsa

Arpa

Artı

Arzu

Asma

Askı

Aslı

Aşçı

Atla

Atkı

Atlı

Avla

Avlu

Ayca

Ayşe

Ayrı

Ayna

Ayva

Ayla

Avcı

Azmi

Azdı

Ebru

Ecza

eğri

Ekse

Eksi

ekşi

Ekli

Ekle

Elle

Elli

Elma

Elti

Emme

emmi

Ense

Esti

Eski

Erdi

Etli

Etme

içli

içti

içme

içse

içki

iğde

iğne

ilgi

ilçe

ince

inci

imza

çi

işte

işle

işve

izci

izle

izbe

izli

Okla

Oksa

Okşa

Okçu

Olta

Oltu

Olsa

Olma

Orda

Ordu

Orta

Öğle

Ökçe

Ökse

Ölçü

Öfke

Örgü

Örtü

Örme

Öykü

Usta

Umre

Uydu

Uyku

Uslu

Üçlü

Ünlü

Ülkü

Ülke

 

Bar-bar

Bay-bay

Haş-haş

Hay-hay

Hav-hav

Kay-kay

Lak-lak

Lay-lay

Pas-pas

Vak-vak

Vay-vay

Yam-yam

Bon-bon

Ton-ton

Pon-pon

Kus-kus

Dır-dır

Mır-mır

Mız-mız

Çıt-çıt

Cır-cır

Fıs-fıs

Vır-vır

Vız-vız

Zıp-zıp

Ber-ber

Mer-mer

Sek-sek

Zem-zem

Bül-bül

Dül-dül

civ-civ

Çır-çır

Mıy-mıy

Şak-şak

 

         VAK-VAK                                     LEYLEK

Vak vak kardeş vak dedi                Leylek leylek havada

Kurbağa vırak dedi                        Yumurtası tavada

Bunu duyan avcılar                         Haydi verin et yesin

Ördeğe tak tak dedi                      Et yemezse ot yesin

 

 

     HASTALIK                          CiV CiV ile VAKVAK

Ayla öyle ağlama                    Baktı civ cive vak vak

ilaç al, ağrın geçsin                Kay kay yaptı yanaş

Evde uslu otursan                  Bunu gören bir bülbül

Bu Kışta üşütmezsin.           Kafese vurdu tak tak

 

        KUZU                                          KEDi

Dede bak minik kuzu               Minnoş mi yav mi yav der

Me me diye meliyor                Aslı et verdi mi yer

Önüne ot koymuşsun               Mavi yumakla oynar

Oysa meme istiyor.                 Bizim kedi ne şeker

 

Cici kuzu meleme                    Minik yavruları

Nine mama yapıyor                 Renkleri mor beyaz, kar

Yo yo korkma inekten             Yumuk gözleri parlar

Tosuna mö mö diyor.               Ah mırnavlar mırnavlar

 

Bir yıl dört mevsimdir.Sonbahar, kış,ilkbahar,yaz.

Bir yıl oniki aydır.Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs,haziran

                         Temmuz,ağustos,eylül,ekim,kasım,aralık

 

Haftanın günleri yedidir,yedi.

Pazartesi, Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,cumartesi,Pazar

 

Sar sar sar makarayı               Komşu komşu tak tak tak

Çöz çöz çöz makarayı              Komşu komşu tak tak tak

Şöyle de böyle şak şak şak       Aslan geliyor,kaplan geliyor

                                                Tıp.