1.sınıf hece kitabı

1.sınıf hece kitabı dosyası 11-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf hece kitabı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen zeliha3456
Eklenme Tarihi 11-01-2018
Boyut 35.24 K
İndirme 5

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

…………………..İLKÖĞRETİM OKULU 1. SINIF ETKİNLİKLERİ

 

A a

E e

I ı

İ i

O o

Ö ö

U u

Ü ü

B b

ba

be

bi

bo

bu

C c

ca

ce

ci

co

cu

Ç ç

ça

çe

çı

çi

ço

çö

çu

çü

D d

da

de

di

do

du

F f

fa

fe

fi

fo

fu

G g

ga

ge

gi

go

gu

H h

ha

he

hi

ho

hu

J j

ja

je

ji

jo

ju

K k

ka

ke

ki

ko

ku

L l

la

le

li

lo

lu

M m

ma

me

mi

mo

mu

N n

na

ne

ni

no

nu

P p

pa

pe

pi

po

pu

R r

ra

re

ri

ro

ru

S s

sa

se

si

so

su

Ş ş

şa

şe

şı

şi

şo

şö

şu

şü

T t

ta

te

ti

to

tu

V v

va

ve

vi

vo

vu

Y y

ya

ye

yi

yo

yu

Z z

za

ze

zi

Zo

zu

- 1 -

 

 

 

- 1 -

a

ba

 

a

ni

 

e

ğe

 

i

şi

 

ö

 

a

bu

 

a

ra

 

e

la

 

i

yi

 

ö

ne

 

a

 

a

 

e

te

 

i

zi

 

ö

 

a

çı

 

a

sa

 

e

ve

 

o

ba

 

ö

 

a

da

 

a

şı

 

e

vi

 

o

da

 

ö

te

 

a

di

 

a

ta

 

e

za

 

o

je

 

ö

ze

 

a

ğa

 

a

va

 

ı

ra

 

o

ka

 

ö

 

a

ğı

 

a

 

ı

 

o

mo

 

u

ca

 

a

hu

 

a

ya

 

i

çi

 

o

na

 

u

cu

 

a

ti

 

a

 

i

di

 

o

nu

 

u

lu

 

â

la

 

a

za

 

i

ki

 

o

ra

 

u

nu

 

â

li

 

a

 

i

le

 

o

to

 

u

yu

 

a

lo

 

e

be

 

i

li

 

o

tu

 

ü

 

a

ma

 

e

ce

 

i

ni

 

o

va

 

ü

re

 

â

 

e

da

 

i

pi

 

o

ya

 

ü

şü

 

a

na

 

e

fe

 

i

ri

 

ö

 

ü

 

a

 

e

ge

 

i

si

 

ö

ğe

 

ü

ye

 

 

 

 

- 1 -

ba

ba

 

ma

ma

 

bu

nu

 

be

re

 

 

ba

ca

 

ma

sa

 

bu

zu

 

de

de

 

 

ba

na

 

ma

şa

 

hu

yu

 

de

re

 

 

ca

ma

 

na

ra

 

ku

ğu

 

de

ve

 

 

ca

na

 

pa

ra

 

ku

ru

 

ge

be

 

 

ça

ba

 

pa

şa

 

ku

tu

 

ge

ce

 

bi

ni

 

ça

ya

 

ra

fa

 

ku

yu

 

ke

çe

 

bi

ri

 

da

ha

 

sa

na

 

ku

zu

 

ke

fe

 

bi

zi

 

da

na

 

şa

ka

 

mu

mu

 

ke

se

 

ci

ci

 

fa

la

 

ta

va

 

şu

nu

 

le

ke

 

di

li

 

ga

ga

 

va

na

 

tu

zu

 

me

me

 

di

şi

 

ha

la

 

ya

şa

 

şı

 

me

şe

 

gi

bi

 

ha

va

 

za

ta

 

çı

 

pe

pe

 

ki

şi

 

ka

fa

 

bo

no

 

 

ye

me

 

mi

ki

 

ka

ya

 

ko

ro

 

 

 

mi

ni

 

ka

za

 

to

to

 

 

 

pi

si

 

la

pa

 

bu

ğu

 

 

 

si

zi

 

 

 - 1 -

ca

mi

 

ko

ku

 

su

al

 

te

ri

 

le

 

da

 

ko

va

 

su

la

 

ye

di

 

ze

 

da

 

ko

za

 

şu

na

 

ye

ni

 

re

 

fa

re

 

lo

ca

 

yu

va

 

ye

ri

 

ya

 

ka

 

mo

da

 

çı

ra

 

ze

ka

 

bi

ze

 

la

le

 

po

sa

 

na

 

 

ci

la

 

ma

yo

 

so

ba

 

sa

 

 

fi

le

 

na

ne

 

so

da

 

ra

 

le

 

ki

ra

 

sa

 

so

ru

 

va

 

şe

 

li

ra

 

şa

to

 

to

ka

 

şı

ra

 

 

li

se

 

ta

ne

 

bu

na

 

be

ni

 

ro

 

ni

ne

 

ta

 

bu

se

 

ce

za

 

ce

 

pi

de

 

va

li

 

cu

ma

 

de

di

 

ze

 

pi

po

 

va

zo

 

fu

ar

 

de

li

 

le

 

pi

re

 

bo

ru

 

hu

ni

 

ke

di

 

ve

 

si

ze

 

do

lu

 

ku

ra

 

se

ni

 

ri

 

şi

şe

 

ko

ca

 

pu

an

 

se

si

 

pe

 

vi

da

 

 

 

- 1 -

 

A a

E e

I ı

İ i

O o

Ö ö

U u

Ü ü

B b

ab

eb

ıb

ib

ob

öb

ub

üb

C c

ac

ec

ıc

ic

oc

öc

uc

üc

Ç ç

ıç

öç

üç

D d

ad

ed

ıd

id

od

öd

ud

üd

F f

af

ef

ıf

if

of

öf

uf

üf

G g

ag

eg

ıg

ig

og

ög

ug

üg

Ğ ğ

ığ

öğ

üğ

H h

ah

eh

ıh

ih

oh

öh

uh

üh

J j

aj

ej

ıj

ij

oj

öj

uj

üj

K k

ak

ek

ık

ik

ok

ök

uk

ük

L l

al

el

ıl

il

ol

öl

ul

ül

M m

ma

em

ım

im

om

öm

um

üm

N n

an

en

ın

in

on

ön

un

ün

P p

ap

ep

ıp

ip

op

öp

up

üp

R r

ar

er

ır

ir

or

ör

ur

ür

S s

as

es

ıs

is

os

ös

us

üs

Ş ş

ış

öş

üş

T t

at

et

ıt

it

ot

öt

ut

üt

V v

av

ev

ıv

iv

ov

öv

uv

üv

Y y

ay

ey

ıy

iy

oy

öy

uy

üy

Z z

az

ez

ız

iz

oz

öz

uz

üz

 - 1 -

ş      r      z     k       l       t  

baş

 

kar

 

kaz

 

bak

 

bal

 

yat

 

koş

 

zor

 

toz

 

çok

 

kol

 

not

 

kuş

 

vur

 

buz

 

guk

 

bul

 

tut

 

kış

 

kır

 

kız

 

çık

 

kıl

 

çıt

 

beş

 

yer

 

bez

 

pek

 

tel

 

set

 

döş

 

kör

 

göz

 

kök

 

göl

 

höt

 

düş

 

sür

 

yüz

 

yük

 

kül

 

süt

 

diş

 

kir

 

biz

 

dik

 

dil

 

bit

     ğ        s        v        f        h

 

dağ

 

tas

 

hav

 

raf

 

şah

 

boğ

 

tos

 

kov

 

kof

 

hoh

 

tuğ

 

sus

 

kuv

 

puf

 

şuh

 

tığ

 

tıs

 

bıv

 

nıf

 

mıh

 

değ

 

ses

 

sev

 

şef

 

deh

 

döğ

 

kös

 

döv

 

böf

 

çöh

 

büğ

 

küs

 

küv

 

küf

 

tüh

 

çiğ

 

pis

 

yiv

 

lif

 

bih

 

 - 1 -

   y        m        p        n       ç  

çay

 

dam

 

hap

 

kan

 

saç

a

 

boy

 

bom

 

top

 

son

 

koç

o

 

duy

 

kum

 

sup

 

sun

 

suç

u

 

kıy

 

hım

 

zıp

 

kın

 

hıç

ı

 

bey

 

yem

 

cep

 

ben

 

seç

e

 

köy

 

löm

 

çöp

 

dön

 

göç

ö

 

tüy

 

tüm

 

küp

 

yün

 

güç

ü

 

giy

 

çim

 

dip

 

bin

 

hiç

i

    b        c        d        g        j

bab

 

sac

 

sad

 

bag

 

raj

a

 

rob

 

doc

 

kod

 

kog

 

loj

o

 

kub

 

duc

 

bud

 

kug

 

ruj

u

 

kıb

 

bıc

 

kıd

 

şıg

 

vıj

ı

 

leb

 

çec

 

med

 

beg

 

bej

e

 

böb

 

köc

 

söd

 

sög

 

röj

ö

 

cüb

 

güc

 

küd

 

müg

 

müj

ü

 

kib

 

lic

 

mid

 

kig

 

rij

i

 

 - 1 -

ab

la

 

on

da

 

uy

ma

 

ön

ce

 

üz

 

 

or

du

 

di

 

ön

 

öz

 

 

or

ta

 

ri

 

öp

ü

 

üz

re

 

ak

çe

 

ov

du

 

ek

şi

 

ör

 

ib

re

 

am

ca

 

oy

ma

 

el

li

 

ör

me

 

li

 

an

ne

 

oy

na

 

el

ma

 

ör

 

ti

 

ar

sa

 

oy

sa

 

em

di

 

öt

 

me

 

as

ma

 

lu

 

en

li

 

öy

 

de

 

çı

 

tu

 

es

ki

 

üc

ra

 

ne

 

at

 

ra

 

ya

 

üç

 

il

gi

 

av

 

um

ma

 

et

li

 

üf

le

 

im

za

 

ay

na

 

un

cu

 

ev

li

 

ül

ke

 

in

ce

 

az

ma

 

ur

ba

 

ez

di

 

ül

 

in

ci

 

ok

çu

 

us

lu

 

öf

ke

 

ün

 

çi

 

ok

ka

 

ut

çu

 

öğ

le

 

üs

te

 

te

 

ol

du

 

uy

du

 

ök

çe

 

üs

 

it

ti

 

ol

ta

 

uy

ku

 

öl

çü

 

üt

me

 

iz

ci

 

 

 - 1 -

ak

şam

 

or

man

 

do

lap

 

no

hut

 

al

tın

 

or

tak

 

dük

 

pa

muk

 

an

nem

 

öğ

ren

 

fe

ner

 

pi

liç

 

as

ker

 

ök

süz

 

fi

dan

 

po

lis

 

as

lan

 

ön

der

 

ga

zoz

 

re

çel

 

ek

mek

 

ör

nek

 

neş

 

ro

zet

 

ev

cik

 

uy

sal

 

ha

vuç

 

sa

bah

 

ez

ber

 

üc

ret

 

ho

roz

 

so

ğuk

 

ır

gat

 

ür

kek

 

ji

let

 

şe

ker

 

ıs

lak

 

üs

tün

 

je

ton

 

şo

för

 

ıs

sız

 

üz

gün

 

ka

lem

 

te

miz

 

in

cir

 

ba

bam

 

mür

 

to

poç

 

in

san

 

be

nim

 

li

mon

 

va

pur

 

is

tek

 

ce

viz

 

lo

kum

 

cut

 

tah

 

ça

buk

 

ma

sal

 

yu

mak

 

lak

 

çi

çek

 

sır

 

za

man

 

ol

sun

 

ço

cuk

 

ni

nem

 

ze

hir

 

 

 - 1 -

bah

çe

 

fun

da

 

lis

te

 

sof

ra

 

bek

çi

 

gel

di

 

lok

ma

 

süs

 

bit

ki

 

gir

di

 

mar

 

şar

 

boh

ça

 

göz

 

met

re

 

şim

di

 

cad

de

 

güb

re

 

mut

lu

 

tat

 

cez

ve

 

has

ta

 

müj

de

 

tep

si

 

çan

ta

 

hin

di

 

naz

 

til

ki

 

çeş

me

 

hok

ka

 

nin

ni

 

tor

ba

 

çiz

me

 

hur

ma

 

nok

ta

 

tür

 

çor

ba

 

jar

se

 

pas

ta

 

vah

şi

 

çöp

çü

 

kar

ne

 

pem

be

 

ver

gi

 

dal

ga

 

kor

ku

 

pos

ta

 

vah

şi

 

diş

çi

 

köp

 

pud

ra

 

yon

ca

 

dol

ma

 

kut

lu

 

rad

yo

 

yuf

ka

 

düğ

me

 

kür

 

ren

de

 

yün

 

fır

ça

 

lam

ba

 

seb

ze

 

zor

ba

 

for

ma

 

lev

ha

 

sil

gi

 

zur

na

 

 

 - 1 -

 

bay

rak

 

fut

bol

 

mev

sim

 

şam

dan

 

bay

ram

 

gar

son

 

mız

rak

 

şef

kat

 

bos

tan

 

göz

lük

 

min

der

 

şiş

man

 

cam

baz

 

gün

düz

 

mut

fak

 

tah

sil

 

cız

bız

 

har

man

 

nay

lon

 

tem

bel

 

civ

civ

 

hey

kel

 

ner

gis

 

tır

nak

 

cüz

dan

 

hor

tum

 

pan

car

 

top

rak

 

çak

mak

 

jor

jet

 

pek

mez

 

tuz

luk

 

çem

ber

 

kar

puz

 

pik

nik

 

vat

man

 

çık

rık

 

kes

kin

 

püs

kül

 

vit

rin

 

çir

kin

 

kır

baç

 

rüz

gâr

 

vol

kan

 

dal

gıç

 

kir

pik

 

res

sam

 

yağ

mur

 

def

ter

 

kor

kak

 

san

cak

 

yen

geç

 

dük

kân

 

las

tik

 

sek

sen

 

yüz

geç

 

fay

ton

 

ley

lek

 

söz

lük

 

zam

bak

 

fın

dık

 

loj

man

 

sün

ger

 

zey

tin

 

fin

can

 

man

gal

 

süt

laç

 

zin

cir

 

- 1 -

ak

ra

ba

 

ge

ve

ze

 

ne

şe

li

 

al

fa

be

 

ha

de

me

 

oy

ma

 

ha

ne

 

ha

ri

ta

 

ör

 

ba

da

na

 

ha

zi

ne

 

pa

ha

 

bo

ya

 

he

di

ye

 

pe

çe

te

 

fe

ci

 

hi

ka

ye

 

ra

sa

 

da

ki

ka

 

ız

ga

ra

 

pi

ja

ma

 

da

va

 

is

ke

le

 

re

çe

te

 

de

fi

le

 

bi

le

 

sa

la

ta

 

ec

za

ne

 

ka

le

ci

 

si

ne

ma

 

el

bi

se

 

ki

ra

 

ra

hi

 

en

ta

ri

 

fe

ci

 

şa

ka

 

fa

la

ka

 

la

ha

na

 

şö

mi

ne

 

fa

ni

la

 

la

va

bo

 

te

ne

ke

 

ga

ze

te

 

ma

ki

ne

 

te

ra

zi

 

ga

zi

no

 

ka

 

ce

 

ge

mi

ci

 

mi

na

re

 

ra

fa

           www.