1.sınıf hece kitabı

1.sınıf hece kitabı dosyası 24-02-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf hece kitabı
Kategori 1. Sınıf Türkçe
Gönderen shaqa42
Eklenme Tarihi 24-02-2018
Boyut 584.1 K
İndirme 9

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 MİNİK  KUZULAR

1-A

OKUMAYI

ÖĞRENİYORUM

  HECE  

KİTABI  

 

 

 

Öğrencinin;

 

   Adı,Soyadı:

   No:

 

 

Hazırlayan;

 

…………………………………

 

 

 

 

e e e e e  e e e e e

E E E E E       E E E E

 

 

 

l l l l l           l l l l l

L L L L           L L L L 

 

 

 

a a a a a           a a a a a

A A A A          A A A A

 

 

 

 t t t t t        t t t t t

T T T T T       T T T T T

 

 

el ele elle - al  la - lala - ala alla -  Ela lale et ete te - let - tel at ata tat    tal lat let atlet Talat atla atlat alet elet ette telle alt atlat altta -

 

ATLET AL

Ata atlete ellet.

1 atlet al, 1 alet al.

Lale tel al atla.

Ela, Lale el ele atla.

Atla Talat atla.

Lale et al,elle.

Lale ata et at.

Talat alta et at.

 

 

 i i i i i        i i i i i

  İ İ İ İ İ   İ İ İ İ İ

 

el

le

et

te

 

al

la

at

ta

 

il

li

it

ti

 

 

 

 

 

 

 

Ali ilet elit teli tela elli itti elti etli - illet telli aile ileti atleti tatil - tatili itele aletli

 

TATİL

Elti aleti iletti.

Aleti Talata iletti.

Atilla ile Ela aile.

Ali tatile illet etti.

Atilla Talata el etti.

Talat ite et at.

Ali, Atilla ile Talata telli alet al.

Atilla tel ile aleti al.

n n n n  n n n n n

N N N N N N N N

 

 

el

al

il

le

la

li

et

at

it

te

ta

ti

en

an

in

ne

na

ni

 

lal

lat

lan

lel

let

len

lil

lit

lin

tal

tat

tan

tel

tet

ten

til

tit

tin

nal

nat

nan

nel

net

nen

nil

nit

nin

 

ana - anne Altan nal net nane nine ani Nalan anten eni nene Nail inle anla - anlat tane enli tantan ettin ittin alan nalla Nil naneli inen eline neli itina inat tali Alaattin

 

 

 

ALAATTİN

Attan inen Alaattin.

Elli tane telli anten al.

Alaattin, Talata aileni anlat.

Anten alana tel ilet.

Nine 2 ninni anlat.

Anne et neli?

                               

o o o o o     o o o o o

O O O O O O O O O O

el

al

il

ol

le

la

li

lo

 

et

at

it

ot

te

ta

ti

to

 

en

an

in

on

ne

na

ni

no

 

 

 

 

 

lil

lit

lin

lol

lot

lon

lal

lat

lan

lel

let

len

til

tit

tin

tol

tot

ton

tal

tat

tan

tel

tet

ten

nil

nit

nin

nol

not

non

nal

nat

nan

nel

net

nen

 

ol ot on -  ait - ona - ola ota oto loto toto - olta onla - otla otel onat olan otlat otlan tonla notla tonton

TON

Anne  ona nineni anlat.

Tonla loto ile toto al.

Elin ile ata ot al.

Oto ile tonton nineni al.

O on ton eti ite at.

Nalan loto toto al.

Anne, Nil ile Onata ninni anlat.

5 ile 5 on etti.

Eline tel al Onat ile atla.

r r r r r  r r r r r 

R R R R R     R R R R R

 

at

an

ar

ta

na

ra

et

en

er

te

ne

re

it

in

ir

ti

ni

ri

ot

on

or

to

no

ro

 

tat

nat

rat

tet

net

ret

tit

nit

rit

tot

not

rot

tan

nan

ran

ten

nen

ren

tin

nin

rin

ton

non

ron

tar

nar

rar

ter

ner

rer

tir

nir

rir

tor

nor

ror

 

er nar lar ler - tar ter tir - ret ara - ora ere iri Rana nara nere tara tere lira tire orta aran arar anar arat eren Erol oran artan artar nereli tren-Elalar - atlar otlar Talatlar analar onlar - narlar atalar oltalar rotlar erler etler itler laleler anneler teller aletler atletler iletiler nereliler tereler Erenler Aliler

Ninenin annenin elinin Alinin Lalenin nerenin? antenin

 

ONAR LİRA

O narlar artar.

Nail etleri tartar.

Atlara onar onar ot atar.

Eren narlar ne etti?

Anne narlar on lira etti.

Eren narlar nerenin?

 

m m m m m  m m m m m

M M  M M M M M M M

 

 

an

ar

em

na

ra

ma

 

en

er

em

ne

re

me

 

in

ir

im

ni

ri

mi

 

on

or

om

no

ro

mo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mama mana - meme mera mala - mola mele mini Mine Mete elma - Emre Emin Emir - imla İrem Leman - Meral metal Metin mimar moral - motor motel limon- liman - tomar nem mil mor mal imal imar emer mert mermer - Merter mantar orman Temel Emel Emine Nermin - Erman - amiral terim marmelat eleman imalat minare metre millet Roma roman manto -mam , - mem-almam atmam itmem olmam etmem tamam mamam anlamam inmem anmam

ELEMAN ARAR

Mine moral arar.

Emin imalattan anlar,

İt ottan ne anlar?

At etten ne anlar?

Meltem ata ot, ite et atar.

Emine, inatla mimar arama.

Amiral limana eleman alma.

Mine marmelata limon at.

İrem, limonata imal et.

Mimar, mermer minare imal et.

Ormana on metre metal tel al.

Tomar tomar lira atmam.

Nemli manto,mont almam.

Roman anlatma, anlamam.

Nermin ne meler ?

Erman, motor tamir etme.

Mor atletler tam on lira.

 

 

u u u u u    u u u u u u

U U U U U  U U U U U

 

 

 

al

at

an

ar

am

la

ta

na

ra

ma

el

et

en

er

em

le

te

ne

re

me

il

it

in

ir

im

li

ti

ni

ri

mi

ol

ot

on

or

om

lo

to

no

ro

mo

ul

ut

un

ur

um

lu

tu

nu

ru

mu

 

 

lal

tal

nal

ral

mal

lel

tel

nel

rel

mel

lat

tat

nat

rat

mat

let

tet

net

ret

met

lan

tan

nan

ran

man

len

ten

nen

ren

men

lar

tar

nar

rar

mar

ler

ter

ner

rer

mer

lam

tam

nam

ram

mam

lem

tem

nem

rem

mem

lil

til

nil

ril

mil

lol

tol

nol

rol

mol

lit

tit

nit

rit

mit

lot

tot

not

rot

mot

lin

tin

nin

rin

min

lon

ton

non

ron

mon

lir

tir

nir

rir

mir

lor

tor

nor

ror

mor

 

lul

tul

nul

rul

mul

lul

tul

nul

rul

mul

lut

tut

nut

rut

mut

lut

tut

nut

rut

mut

lun

tun

nun

run

mun

lun

tun

nun

run

mun

lur

tur

nur

rur

mur

lur

tur

nur

rur

mur

lum

tum

num

rum

mum

lum

tum

num

rum

mum

 

 

un -  ur unu una ula ulu - tur tut tutma - Tuna tura unlu - Umut umur umar - unut utan otur -  Onur Ural Nur Nuri Turan Tuna marul Mutlu Nuran Murat Onur tutum tutumlu torun armut turna Nurten olur otur - muallim unumu unutma Timur internet

UMUT

Umut Nuran ile otur.

Annenin elini tut.

Turan onu unutma.

Murat unutma tutumlu ol.

Tuna ile Nur mutlu olur.

 

TUT

Onur elimi tutma.

Ninenin elini tut.

Nemli elinle montumu tutma.

Turan ne olur tur atma.

Timur unutma, tutumlu ol!

 k k k k k k                    k k k k k k

K K K K K    K K K K K K

 

ak

am

ar

ka

ma

ra

ek

em

er

ke

me

re

ik

im

ir

ki

mi

ri

ok

om

or

ko

mo

ro

uk

um

ur

ku

mu

ru

 

kak

mak

rak

kek

mek

rek

kam

mam

ram

kem

mem

rem

kar

mar

rar

ker

mer

rer

 

kik

mik

rik

kok

mok

rok

kim

mim

rim

kom

mom

rom

kir

mir

rir

kor

mor

ror

 

kuk

muk

ruk

kum

mum

rum

kur

mur

rur

 

ak ek ok kale kata kana kara kama kuru koru kutu koma kime kiri kilo kota kene koro kumu kira kare katı -kek kok kor kon kol kim kel kil kir kal kat kur kart kurt kart tarak inek etek elek emek erik atak akar takar kelek melek raket roket market teker konuk erkek kukla korku arka ekim okul kantar Kerem Kemal Kerim Ekrem kilit korna matematik komik karar onluk renkli Melike Kenan Kaan keman ekmek oturak tekerleme karalama - -mek mak -almak atmak olmak akmak aramak kalmak karmak - katmak kurmak kokmak okutmak - itmek etmek inmek ilmek ermek emmek elemek eklemek -lik -keklik kellik terlik erkeklik komiklik eteklik keleklik atiklik kimlik kirlilik ikilik

 

Kenan kalem al.

Keriman elin kumlu.

Kemal ekmek al.

Kerem koltukta otur.

Tarkan markette kek arama.

Orkun kolun kirli.

Ekrem takla atma.

Melike komiklik etme.

Kara trenin tekeri kırık.

İki kilo kelek al.

Okan kutu kola al.

Utku iki kelime etti.

O unla ekmek olur mu?

Emine toka takar.

Kerim ekin eker.

Kaan tekne kiralar.

Melek ineklere ot at.

Nur marketten erik al.

Kerem annene kara makara al.

ı ı ı ı ı       ı ı ı ı ı ı    ı ı ı ı ı ı

I I I I I                                          I I I I I I I

 

ar

em

ak

ra

ma

ka

er

em

ek

re

me

ke

ir

im

ik

ri

mi

ki

or

om

ok

ro

mo

ko

ur

um

uk

ru

mu

ku

ır

ım

ık

 

rar

mar

kar

rer

mer

ker

ram

mam

kam

rem

mem

kem

rak

mak

kak

rek

mek

kek

rir

mir

kir

ror

mor

kor

rim

mim

kim

rom

mom

kom

rik

mik

kik

rok

mok

kok

 

rur

mur

kur

rır

mır

kır

rum

mum

kum

rım

mım

kım

ruk

muk

kuk

rık

mık

kık

 

 

 

lıl

tıl

nıl

rıl

mıl

kıl

lıt

tıt

nıt

rıt

mıt

kıt

lın

tın

nın

rın

mın

kın

lır

tır

nır

rır

mır

kır

lım

tım

nım

rım

mım

kım

lık

tık

nık

rık

mık

kık

 

mı - arı anı - kıl tır tık ırk - kına kıra - kıta katı kanı - tanı - tıka takı artı aktı - atlı atkı attı - akın   alın anıt - akıl ılık tırnak takım tırtıl karlı kırık tımar martı tatlı ırmak tıkalı Tarık Akın Namık aralık kırk karın Anıl altın katlı elmalı tırmık arttı kıllı akıllı tıkırtı kıtlık katık kiralık kırmak tattı katır kıtır ıtır

IRMAK

Irmak marketten altı tane ekmek al.

Irmakta akıntı arttı.

Irmak kalın atkı alır.

Meraklı Irmak, mantıklı ol.

KINA

İrem annene kına al.

İki kilo kına arttı.

Melek eline kına al.

Emelin elleri kınalı mı?

            

y y y y y           y y y y y

Y Y Y Y Y                  Y Y Y Y Y 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ay ey oy yala yata yaka yakı - yana yama- yara - yarı - yaya - yere- yele yene yeme yeni yılı - yine  yola yora

Ayla ayna oyla oyna- oyma uyku uyma

ayı aya - iyi Oya uyu ayak oyuk ayar alay uyan uyar - tay koy yay

yarma - yayla- yakma yatma yaman yarım yakın yatın yarın yalın yemek yerli yener yeter -  yakmak yaymak yatmak yılmak yormak yetmek yakar - yanak yılan yalan yirmi yayık yumak yelek

-yoryatıyor uyuyor alıyor atıyor iniyor itiyor yayıyor yanıyor yakıyor -yumurta Aylin tiyatro yetenek yeterli yukarı yetkili yetkin yumak kayak

 

YEMEK

Yener yemek koy.

Yatakta yemek yeme.

Oynarken yemek yeme

AYY OKUMAK NE KOLAY!

Aylin kıymalı yumurta ye.

Eylem nar yerli yer.

Oktay koyunları yemle.

Yatakları yere koyma.

Yeter, yeni tay yok mu?

Kaya kıymalı yumurta yer.

Kaynana yemek koy.

Nuriye iyi oyna.

Taylan taya yem koyar.

Leyla leylakları alıyor.

Aykut marketten yarım kilo kıyma al.

Yakayı iyi yıka.

Yetkin koyunları yemle.

Yirmi yayık ayran yay.

O aynayı oynatma, kırılır.

Kalemi yere kim attı?

Emine yeni yılı kutla.

İmran elini, elmayı yıka.

Eren altı yumurta al.

Aylin ayıya et at, Erik atma.

Ayla yemek ye.

Elma ye, armut ye.

İyi elma, iyi armut ye.

Yayıklara ayran koy.

Oya yılanla oynama.

İyi elma yiyen iyi olur.

Nuray ile Koray oyun oynuyorlar.

Taylan yarım litre ayran al.

Ayla tiyatroya yetenekli

     s s s s s s                                      s s s s s s

    S S S S S                               S S S S S S

kak

yak

sak

kek

yek

sek

kay

yay

say

key

yey

sey

kas

yas

sas

kes

yes

ses

kık

yık

sık

kik

yik

sik

kıy

yıy

sıy

kiy

yiy

siy

kıs

yıs

sıs

kis

yis

sis

kok

yok

sok

kuk

yuk

suk

koy

yoy

soy

kuy

yuy

suy

kos

yos

sos

kus

yus

sus

si- su saat - saka salı - sana - sara - sayı sarı sela Sami - Sema Sena Sıla - sene seni sine site - soru - Suat sula - Suna suya suyu arsa - askı Aslı - astı eski esme esse -  isim - ismi isli iste masa lise - olsa - ulus - uslu usta Esma Esin Enes Esra - Ersel Selami sanat maskara sarımsak salata sinir sinirlenme -  mısır santimetre makas sakat salam asalet kısa kestane keskin masat sersem resim Melis Melisa Osman Yasin Aysel Selena Sırma susam simit salatalık sinema ısınma kalas sinek Kastamonu Kayseri yastık Sami kayısı sokak saklama yaslan Yasemin ıslak insan sonra mesken Nesli testere somun yosun keser seyran sarma surat kusur nesil Selma

OKUSA

Esra sıraya otursa.

Sesli sesli okusa.

Susmasa.

Kitap okumayı unutmasa

USLU

Uslu ol. Uslu uslu oyna.

Yaralanma, elin kanamasın sakın.

Kanarsa sakin ol.

Tasa su koy.

Elini yıka.

Sakin sakin otur.

 

Aslı entarini sil.

Yasemin uslu uslu otur.

Kısa kısa anlat.

Sema yeni saat alıyor.

Seksen santimetre tel alsa.

 d d d d d d         d d d d d d

      D D D D D                           D D D D D D

 

ay

as

ad

ya

sa

da

ey

es

ed

ye

se

de

ıy

ıs

ıd

iy

is

id

yi

si

di

oy

os

od

yo

so

do

uy

us

ud

yu

su

du

yay

say

day

yey

sey

dey

yas

sas

das

yes

ses

des

yad

sad

dad

yed

sed

ded

 

 

 

yıy

sıy

dıy

yiy

siy

diy

yıs

sıs

dıs

yis

sis

dis

yıd

sıd

dıd

yid

sid

did

yoy

soy

doy

yuy

suy

duy

yos

sos

dos

yus

sus

dus

yod

sod

dod

yud

sud

dud

 

ad dadı - dana dara darı - dayı dama dede -  dedi deli - dere deme deri - dese dile diri diye - dolu Adnan Adana - Demet - Derya - Didem Dilek - Duru - duyu - kadı aldı oldu -ada adı idi oda Adem Erdal - iade kedi mide Sedat - yedi - kaydı kıydı - saydı soydu doldu dost dert dinle dinlen-dir,-dır,-dur dedir - deldir serdir - aldır dadıdır - dırdır - daldır - kırdır sırdır - saydır soydur –– dondur durdur –– doldur oldur -dan,-den,-dın,-din,-dun aldın aldan altından daldın doydun - derdin - dedin - elden - koydun - oldun - oydun  - olmadan saymadan - saydın - sormadan soydun sordun yordun yormadan

 

Dilek dersi dinle.

Erdem ona kadar say.

Kardan adam eridi.

Dedem dua okudu.

Kadriye doktor oldu.

Dede, Demete deli deme.

Dayı odana dama al.

Dana etli yemek yiyelim.

Elmaları yıkamadan yeme.

 

Kartal kalkar,dal sarkar,

Dal sarkar,kartal kalkar.

 

Derdin nedir diye soran yok dedi.

Senin derdin ne dedim.

Derdini anlatmadı.

 

Tarladaki domatesler oldu.

Dere dolana dolana akıyor.

Duran dayımı duyamadım.

Adil, İdile mendil aldı.

Dedenden dantel oya iste.

Kırık yumurtaları iade etti.

Adam adres sordu.

Dursun adak adadı.

Dedem odun aldı.

Odunlukta odun kalmadı.

Menemende domates ile dolma yedi.

  ö ö ö ö ö                     ö ö ö ö ö

 Ö Ö Ö Ö Ö                 Ö Ö Ö Ö Ö Ö

 

as

ad

sa

da

 

 es

ed

se

de

 

ıs

ıd

 

is

id

si

di

 

us

ud

su

du

 

os

od

so

do

 

ös

öd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öt öl ör ön  öde  öne öte örme örse önde ötme köle töre köse döke örme sönme söyle öyle öner Ömer öder önem öneri ödeme öteki ölmek önder önlem dönmek sönmek dört döner sönmek önemli nankör ördek örs örselemek örtmek asansör köknar dökmek sökmek ödem ödenek ödemeli öyle öylesine öylelikle öyleyse yönelme yönetmek yöntem yönetmen yöresel töre tören rötar lösemi köken köstek kötek dönek dönem Döne Öner Önder

 

löl

töl

nöl

röl

möl

köl

yöl

söl

döl

löt

töt

nöt

röt

möt

köt

yöt

söt

döt

lön

tön

nön

rön

mön

kön

yön

sön

dön

lör

tör

nör

rör

mör

kör

yör

sör

dör

löm

töm

nöm

röm

möm

köm

yöm

söm

döm

lök

tök

nök

rök

mök

kök

yök

sök

dök

löy

töy

nöy

röy

möy

köy

yöy

söy

döy

lös

tös

nös

rös

mös

kös

yös

sös

dös

löd

töd

nöd

röd

möd

köd

yöd

söd

död

 

Ömer döner yedi.

Döne döne yedi.

Matematik sorusu ne kadar önemli?

Önlem almadan atlarsan öyle olur.

Yöredeki inekler ot yedi.

Ninem atkı örmedi.

Yolda ölen adam kör olmalı.

Köydekiler öneri sundu.

Önemli dersleri anlamadı.

 

 

 b b b b b             b b b b b b

B B B B B          B B B B B B

 

öl

öt

ön

ör

öm

ök

öy

ös

öd

öb

löl

töl

nöl

röl

möl

köl

yöl

söl

döl

böl

löt

töt

nöt

röt

möt

köt

yöt

söt

döt

böt

lön

tön

nön

rön

mön

kön

yön

sön

dön

bön

lör

tör

nör

rör

mör

kör

yör

sör

dör

bör

löm

töm

nöm

röm

möm

köm

yöm

söm

döm

böm

lök

tök

nök

rök

mök

kök

yök

sök

dök

bök

löy

töy

nöy

röy

möy

köy

yöy

söy

döy

böy

lös

tös

nös

rös

mös

kös

yös

sös

dös

bös

löd

töd

nöd

röd

möd

köd

yöd

söd

död

böd

löb

töb

nöb

röb

möb

köb

yöb

söb

döb

böb

 

bu ebe - abi - baba - bana - bale - balo - Baki - beli - beni  bina - boru - boyalı - kaba - soba -asabi - araba - tabela  baraka - Bora - Banu -Buse - Ebru - bere - abla - elbise bakla - bayat - balık - bakım - bamya - bayıldı - belki - Burak - Bestami - tembel - bardak - balon - belli - bıktım -  bordo - bitki - bölme - sabun - kaban - sabırlı - bekle - bebek  berbat - battaniye - bırak - bidon - kabul - bekar - banyo   Berna - balkon - bakkal - bayram - badem - beden - berber - benek - beraber - basamak - bayan - besin - biber  Beste - beyin -bisiklet - beton - biberon - bilet - biriktir - bilek   bilye - birlikte - bomba - Baran - bodrum - burun  bulut - bayrak - kelebek - Buket - Berk basketbol - banka - basit - beslenme - bando - balta  Bilal -bıyık - Kubilay - tablo tabak ayakkabı leblebi Sibel Bekir

BULUT

Babam buluta baktı.

Ablam da resmine baktı.

Bulut bulut tatlı bulut.

Suları aldı yuttu bulut.

 

BAKKAL

Burak ile Buket birlikte bakkala gittiler. Burak bakkaldan bir kilo biber ile el sabunu aldı. Buket bebek maması ve leblebi aldı. O sırada Buketin annesi balkondan seslendi. İki tane de ekmek istedi. Buket ekmekleri de aldı. Sonra Burak ile beraber döndüler.

 

 

ü ü ü ü ü             ü ü ü ü ü

Ü Ü Ü Ü Ü         Ü Ü Ü Ü Ü

 

ül

üt

ün

ür

üm

ük

üy

üs

üd

üb

löl

töl

nöl

röl

möl

köl

yöl

söl

döl

böl

löt

töt

nöt

röt

möt

köt

yöt

söt

döt

böt

lön

tön

nön

rön

mön

kön

yön

sön

dön

bön

lör

tör

nör

rör

mör

kör

yör

sör

dör

bör

löm

töm

nöm

röm

möm

köm

yöm

söm

döm

böm

lök

tök

nök

rök

mök

kök

yök

sök

dök

bök

löy

töy

nöy

röy

möy

köy

yöy

söy

döy

böy

lös

tös

nös

rös

mös

kös

yös

sös

dös

bös

löd

töd

nöd

röd

möd

köd

yöd

söd

död

böd

löb

töb

nöb

röb

möb

köb

yöb

söb

döb

böb

 

ütü - önü - küme - köyü - sütü - yükü - sürü - sürahi - kötü  büyü - yürü - ülke - ünlü - Ülkü - rüya - süre - büro - kulübe  - öttü Atatürk - köylü - dürbün - Ümit - Süreyya - örtü - künye   türkü - bütün - dünya - ürkek ünlem - Ümran Bülent   Öykü - kütük - sütlü - tüylü - öküz - üstelik - tütsü - Türkiye  yüksek - büktü - dükkan - büyük - üstüne - Türk - yürek   Ünal - döküldü - kürek - ödül - dürüm - otobüs - bülbül - kürsü - kümes - dürüst - küllük - kültür - kürdan - kükre   müdür - lüks - sünnet - sürat - tülbent - türlü - tümsek   sürekli - düdük - kaktüs - minibüs - önlük - kömür - tünel  kostüm - Tülin - süsle - ürün - tütün - Tülay - tükürük   öksürük - sökük - bölüm - Yüksel - Ünsal - üretim tüketim

 

Atatürk

En büyük Türk,

Selanikli Atatürk.

Bütün dünya onu tanır.

Onu anlatır.

Bütün Türkler ona minnettar.

Ülküne inandım.

Yürüyorum yolunda.

Ümit sütlü yedi.

Ülkü tülü ütüledi.

Büyük soba tüttü.

Bu düdük senin mi Rüya?

Bu bebek büyüdü.

 

                                                                                 ş ş ş ş ş                                                                  ş ş ş ş ş

Ş Ş Ş Ş Ş                                                     Ş Ş Ş Ş Ş

 

ış

öş

üş

şö

şü

şo

şu

şı

şi

şe

şa

aşı - eşi - işi üşü - aştı - ekşi - kişi - şato - şaka - taşı - şaşı - kaşı - başı - yaşı - dişi - şiir - şişe - şömine - maaş  Ayşe - yaşa - Şule - köşe maşa - şort - kumaş - Şakir - Şebnem - ekşi - şeker - şekil - yaşasın - tanışma - yaşlı - bakış  yeşil - anlaşmak - sataşma - kışlık - tebeşir - şikayet - şirket - şirin - telaş - şarkı - başlık - Barış - Yeşim - Başak Şükrü-Şermin - taşlık - ışık - şemsiye - Büşra - şımarık - Şükran - şölen - düşürdü - Şubat - başla - başarı - kardeş - Taşkın - Şenol - akşam - kaşık - Şeyma - Beşiktaş - arkadaş -komşu  Ulaş - Şeyda başka - taşıt - şişman - şaşkın -şimşek - alkış şimdi - satış - üşüdüm - Neşe -karıştır - buruşuk - beşik  düşman - yetmiş -dolaş Işıl-mış miş muş müş -almış akmış satmış bakmış yatmış -kalkmış söylemiş gelmiş gitmiş seçmiş inmiş elmiş beklemiş dilmiş

sormuş yokmuş olmuş dolmuş konmuş onmuş oymuş uyumuş-üzmüş ölmüş küsmüş görmüş sönmüş örmüş bölmüş

 

laş

taş

naş

raş

maş

kaş

yaş

saş

daş

baş

şaş

şal

şat

şan

şar

şam

şak

şay

şas

şad

şab

şaş

leş

teş

neş

reş

meş

keş

yeş

seş

deş

beş

şeş

şal

şat

şen

şer

şem

şek

şey

şes

şed

şeb

şeş

lış

tış

nış

rış

mış

kış

yış

sış

dış

bış

şış

şıl

şıt

şın

şır

şım

şık

şıy

şıs

şıd

şıb

şış

liş

tiş

niş

riş

miş

kiş

yiş

siş

diş

biş

şiş

şil

şit

şin

şir

şim

şik

şiy

şis

şid

şib

şiş

luş

tuş

nuş

ruş

muş

kuş

yuş

suş

duş

buş

şuş

şul

şut

lun

şur

şum

şuk

şuy

şus

şud

şub

şuş

lüş

tüş

nüş

rüş

müş

küş

yüş

süş

düş

büş

şüş

şül

şüt

şün

şür

şüm

şük

şüy

şüs

şüd

şüb

şüş

loş

toş

noş

roş

moş

koş

yoş

soş

doş

boş

şoş

şol

şot

şon

şor

şom

şok

şoy

şos

şod

şob

şoş

löş

töş

nöş

röş

möş

köş

yöş

söş

döş

böş

şöş

şöl

şöt

şön

şör

şöm

şök

şöy

şös

şöd

şöb

şöş

Şemsiye al

Başak üşüyor.

Ulaş iki şişe süt al.

 

KUŞ

Köşedeki dala iki kuş kondu.

Başka kuşlar da kondu.

Şimdi beş kuş oldular.

Kuşlar neşeyle ötüyorlar.

Şımarık Şakir kuşlara taş attı.

Yaşlı adam Şakire yanlışını anlattı.

 

 

 

 

 

   z z z z z                 z z z z z

Z Z Z Z Z              Z Z Z Z Z Z

az

ez

ız

iz

oz

öz

uz

üz

za

ze

zi

zo

zu

 

aza

eza

ıza

iza

uza

üza

aze

eze

ıze

ize

uze

üze

azı

ezı

ızı

izı

uzı

üzı

azi

ezi

ızi

izi

uzi

üzi

azu

ezu

ızu

izu

uzu

üzu

azü

ezü

ızü

izü

uzü

Üzü

 

zar zor naz kaz yaz saz baz siz biz buz diz kız söz yüz zil zar - zam - zıt - zil - zor - laz - naz  kaz - yaz - saz - tez - bez - kız - sız - tiz - siz - diz - biz - toz - koz - doz - boz - köz - söz - tuz - buz - yüz - süz - düz  büz muz-kazak - Nazlı - zaten - buzlu - Deniz -tozlu - nazik - Özlem  üzüldü - zaman - zeytin - ezberle - İzmir Özkan - özür - zarar - sekiz - dokuz -tuzluk - kırmızı - uzay - sebze - teyze  üzüm -uzun - bilezik - yaramaz - uzak - temiz - müzik - Sezin - Ozan - zurna - Rıza - sözlük - Suzan - yıldız - Zerrin - lezzet - ıssız - dizildik - beyaz - emzik - kiraz - bezelye - sakız - öküz - Öznur - tuzak - mezarlık - yaramaz  yazar - Ramazan - namaz - özel - zalim - uzman - kazandık   İzel - İzzet - Zübeyde - mazot - yüzük -kurnaz - ranza  biraz - Sezen karpuz

 

BENİM KUZUM

Kuzumun tüyleri uzun mu uzun.

Beyaz mı beyaz.

Kuzum yaramaz mı yaramaz.

Bozkırlarda koşar oynar duramaz.

 

 

 

BİL BAKALIM

Biz biz idik.

Otuz iki kız idik.

Ezildik büzüldük

İki yana dizildik.

      ç ç ç ç ç ç                         ç ç ç ç ç ç

Ç Ç Ç Ç Ç Ç                      Ç Ç Ç Ç Ç Ç

 

açtı - açma - içti - Ayça - çakı - çene - çalı - çatı - çayı - çile  çare - çürü - çöle - saçı - maça - kaça - koçu - suçu - keçi  çaba - ilçe - işçi ölçü açık - çatal - çürük - çadır - açlık - çayır - çimen - suçlu - biçki - çözüm - çilek - çamaşır - çubuk - çorba -çukur - çikolata - çizme - Çetin - Çisem - Seçil saçma - çelme - çiçek  çakmak - ilaç - içirdi - çabuk - çorap - uçak - reçel - çanta  çekiç - amaç -açıklama - bıçak - bütçe - borç - çeşit - çember -dişçi - kıskanç - kireç - kulaç - mızıkçı - nöbetçi - niçin -  oruç  ödünç - sütlaç - satranç reçete - seçim - sonuç  - Selçuk  -tarçın - Türkçe - uçurtma - Yalçın - çoban çelik-çeşme - çırak - küçük - çalışkan - çerez serçe

 

Üç kase çorba iç.

Seçil kardeşine süt içirdi.

Ayça tarçınsız sütlaç yemez.

Küçük çoban kuzuları otlattı

Ninem küçük çorap ördü.

Türkan Türkçe okur yazar.

 

ÇİLEK

Çetin bak bu çilek.

Allı çilek ballı çilek.

Çilek tarlada yetişir.

Allı çilek ballı çilek.

Çaya çorbaya limon.

Saçı saçaklı.

Akşam çörek yedik.

Borçlarını zamanında ödemelisin.

Altıdan üçü çıkarırsan üç kalır.

Çoban çalılıktaki üç keçiyi bulamadı.

Salıdan sonra çarşambadır.

Doktor ona reçete yazdı.

Elçin ile Gülçin çam sakızı istediler.


 

lel

tel

nel

rel

mel

kel

yel

sel

del

bel

şel

zel

çel

let

tet

net

ret

met

ket

yet

set

det

bet

şet

zet

çet

len

ten

nen

ren

men

ken

yen

sen

den

ben

şen

zen

çen

ler

ter

ner

rer

mer

ker

yer

ser

der

ber

şer

zer

çer

lem

tem

nem

rem

mem

kem

yem

sem

dem

bem

şem

zem

çem

lek

tek

nek

rek

mek

kek

yek

sek

dek

bek

şek

zek

çek

ley

tey

ney

rey

mey

key

yey

sey

dey

bey

şey

zey

çey

les

tes

nes

res

mes

kes

yes

ses

des

bes

şes

zes

çes

led

ted

ned

red

med

ked

yed

sed

ded

bed

şed

zed

çed

leb

teb

neb

reb

meb

keb

yeb

seb

deb

beb

şeb

zeb

çeb

leş

teş

neş

reş

meş

keş

yeş

seş

deş

beş

şeş

zeş

çeş

lez

tez

nez

rez

mez

kez

yez

sez

dez

bez

şez

zez

çez

leç

teç

neç

reç

meç

keç

yeç

seç

deç

beç

şeç

zeç

çeç

 

lül

tül

nül

rül

mül

kül

yül

sül

dül

bül

şül

zül

çül

lüt

tüt

nüt

rüt

müt

küt

yüt

süt

düt

büt

şüt

züt

çüt

lün

tün

nün

rün

mün

kün

yün

sün

dün

bün

şün

zün

çün

lür

tür

nür

rür

mür

kür

yür

sür

dür

bür

şür

zür

çür

lüm

tüm

nüm

rüm

müm

küm

yüm

süm

düm

büm

şüm

züm

çüm

lük

tük

nük

rük

mük

kük

yük

sük

dük

bük

şük

zük

çük

lüy

tüy

nüy

rüy

müy

küy

yüy

süy

düy

büy

şüy

züy

çüy

lüs

tüs

nüs

rüs

müs

küs

yüs

süs

düs

büs

şüs

züs

çüs

lüd

tüd

nüd

rüd

müd

küd

yüd

süd

düd

büd

şüd

züd

çüd

lüb

tüb

nüb

rüb

müb

küb

yüb

süb

düb

büb

şüb

züb

çüb

lüş

tüş

nüş

rüş

müş

küş

yüş

süş

düş

büş

şüş

züş

çüş

lüz

tüz

nüz

rüz

müz

küz

yüz

süz

düz

büz

şüz

züz

çüz

lüç

tüç

nüç

rüç

müç

küç

yüç

süç

düç

büç

şüç

züç

çüç

 

 

löl

töl

nöl

röl

möl

köl

yöl

söl

döl

böl

şöl

zöl

çöl

löt

töt

nöt

röt

möt

köt

yöt

söt

döt

böt

şöt

zöt

çöt

lön

tön

nön

rön

mön

kön

yön

sön

dön

bön

şön

zön

çön

lör

tör

nör

rör

mör

kör

yör

sör

dör

bör

şör

zör

çör

löm

töm

nöm

röm

möm

köm

yöm

söm

döm

böm

şöm

zöm

çöm

lök

tök

nök

rök

mök

kök

yök

sök

dök

bök

şök

zök

çök

löy

töy

nöy

röy

möy

köy

yöy

söy

döy

böy

şöy

zöy

çöy

lös

tös

nös

rös

mös

kös

yös

sös

dös

bös

şös

zös

çös

löd

töd

nöd

röd

möd

köd

yöd

söd

död

böd

şöd

zöd

çöd

löb

töb

nöb

röb

möb

köb

yöb

söb

döb

böb

şöb

zöb

çöb

löş

töş

nöş

röş

möş

köş

yöş

söş

döş

böş

şöş

zöş

çöş

löz

töz

nöz

röz

möz

köz

yöz

söz

döz

böz

şöz

zöz

çöz

löç

töç

nöç

röç

möç

köç

yöç

söç

döç

böç

şöç

zöç

çöç


g g g g g                       g g g g g

G G G G G                      G G G G G

 

ag

eg

ıg

ig

og

ög

ug

üg

ga

ge

gi

go

gu

 

gaga -  Gaye  - gemi -  gebe - gezi - geri - gibi - golü - gülü  günü - gazi gişe gıda örgü gazete -Gamze - Gizem - Bilge - Ezgi - Güzin - Güler - Gönül Ege - Gülay - Gürkan - Gülşen - Gürdal - Gözde - Gülben - Gürol  Görkem - güreş - güzel -gözlük - gümüş - çizgi - geyik - mangal  goril - gazoz - garson - gelin - gürültü - karga - yenge - dergi - geçir - güneş - bugün - görgü - gizli -saygı - dalga - yangın  zengin - günaydın - gezegen - bölge - gündüz - gülümse - gitar silgi  - giyin -genç - damga - gözleme - yorgan - yorgun  dalgıç -gömlek - göbek - gölge  - Zonguldak - bilgi -gökyüzü gıdıkla gergedan -   

Gamze bu kuş, bu gaga.

Gizem gür gür gürle.

Bugün güneşli bir gün.

Görkem gözlük taktı.

Gürol düzgün bir çizgi çizdi.

Gülşen gü zel imza attı.

Bilge ile Gürkan güzel gitar çalar.

Gülşen çok güzel bir gelin oldu.

Görkem gözlük takarak dergi okudu.

Güler gazete al, gazete oku.

Gülgün günlük tutar.

Güzel yazı yazar.

Gitar çalar, şarkı söyler.

Güz geldi, okullar açıldı.

Güzün üzüm kuruturuz.

Göçmen kuşlar göç etti.

Bu gün Zonguldakta gözleme yedik.

Gişeden bilet al, sinemaya gir.

Gürol  güzel gol atar.

Yazın gölde balık tuttuk.

Güzel bir gazoz al.

Baba gelirken gitar getir.

KARGA

Karga karga gak dedi.

Çık şu dala bak dedi.

Çıktım baktım şu dala .

Bu karga ne budala.


                  c c c c c                              c c c c c

             C C C C C                             C C C C C

 

ac

ec

ıc

ic

oc

öc

uc

üc

ca

ce

ci

co

cu

 

acı - Ece - ucu - öcü - ilacı - baca - cami - canı - cama - cadı  ceza - cebi - gece - rica - sadece - rica - cila - Naci - eskici  bacı - satıcı -  Cuma - koca -cüce - cici - acele - yüce - eczane  acemi - sucu -macera - Cansu - Can - Cem - Cam - coş caz-Caner - Ceren - Canan - Ceylan - Cemil - Coşkun - Ceyda  - Sacit - Cansu Cengiz - Cenk - Yücel - Burcu - Cemal - Cemre - canlı  cümle - cımbız -  cumartesi - çocuk - sucuk - kocaman - boncuk  ocak  - sıcak - kucak - örümcek - Ercüment -  cacık  - sancı  incir - tabanca - gecelik - cüzdan - böcek - ceket  - cennet - cenaze - düşünce - tencere - bilmece  - Necati -cesur - karınca  cadde - cömert - gözcü - oyuncak - salıncak - bulmaca - bencil  birinci - ikinci - tomurcuk - bacak - ancak - cambaz - zincir  yolcu-cak  - cek-olacak akacak uçacak kaçacak bakacak satacak uyuyacak coşacak-gelecek gidecek içecek inecek eşecek ölecek yüzecek gezecek

Can kocaman bir incir yedi.

Ece cüzdanı cebine koy.

Caner ile Ceren bulmaca çözdü.

Ceyda satıcıdan gecelik aldı.

Tencerede sıcak çorba bulunur.

Ceylan ile Burcu iki bacıdır.

Cengiz ilacını eczaneden alacak.

 

CİCİ KUŞ

Cemil cici kuş geldi.

Cici  kuş öttü.

Cik cik öttü.

Daldan dala uçtu.

Canlı canlı öttü.

Öt cici kuş öt.

Cik cik diye öt.

Dünyaya neşe saç.

 

BONCUK

Ceyda turuncu boncuk aldı.

Boncukları tele dizdi.

Kocaman bir kolye dizdi.

Ece ondan rica etti.

Ceyda ona da kolye dizdi.

Büyükce bir kolyeleri oldu.


  p p p p p         p p p p p

P P P P P P                    P P P P P P

 

 

 

 

 

para - peri - paşa - paça - peki - pili - pile - pire - pike - pide  -pırasa - pota - püre - küpe - kapı - sopa - yapı - depo - puan pano-İpek - Petek -Pelin - Pınar - Polat  - Zeynep - Serap - Pakize - Serpil  Recep - çöplük - kitap - tüpçü - yaprak - kapak - patlak - parlak  pekmez - paket - pudra - poşet - parmak - perde - patik - öpücük  pazar - patates - pembe - köpek  - paten - şapka  - peynir - tepsi - polis  dolap - iplik - palyaço  - pilot - kaptan - peçete -  portakal - sepet  pasta - park -  kapat - panda - kaplan - çorap - patlıcan -ıspanak  karpuz  - Eyüp - pamuk - papatya - kebap - toprak - iplik - kalp  mektup - pencere  - palto -parça - Perşembe - kapalı - pirinç - posta  süpürge -pırlanta - paraşüt - pastel - kasap - iptal - piyes - pişman   pişir - pirzola  - piknik - parti - Pazartesi - püskül mikrop

Pelin papatya topladı.

Pınar pirzola pişirdi.

Patates ile ıspanak aldık.

Tepsiye portakal diz.

Polat Perşembe günü partiye gitti.

Pazar günü piknik yaptık.

İpek ipi tut.

İpek topu at.

Pelin elindeki süpürgeyi parçaladı.

Peyami Pınara mektup gönderdi.

Palyaço ile balon patlattı.

Sarp pembe çorap aldı.

Sude pazardan patlıcan alacak.

Pinokyo yalan söyledikçe burnu uzadı.

Poşetler portakal ile limon koy.

Pazardan dönerken kasaptan pirzola aldılar.

Apartman kapıcısı Recep, çöpleri topladı.

 

PARK

Serap ile Eyüp parka gitti.

Yerdeki yaprakları süpürdüler. Parkı temizlediler. Poşetleri çöp kutusuna attılar. Çöpün kutusunu kapattılar.

Park pırıl pırıl oldu. Pis bir parkta oynamak istemiyorlardı. Parktaki bekçi onlara teşekkür etti.  h h h h h        h h h h h

H H H H H                   H H H H H

 

 

ah

eh

ıh

ih

oh

öh

uh

üh

ha

he

hi

ho

hu

 

hata - halı - hala - Hale - hani - Hami - hapı - hile - hatıra  harita - saha - hece - Hatice - hikaye - hediye sürahi-Hande - Orhan - Erhan - Salih - Mahmut - Halit - Hilal   Hasan - Hakan - Hilmi - Hazal - Hülya  - Muhammed - Hikmet - Harun - Hüseyin - Hüsnü - Hakkı - Hasret - Hacer -Batuhan - Bahar - Ahmet - İhsan - hakim halay -  hasta  -hayır - hayat - harika - hangi - hamam - hanım - Hatay - haylaz - hamsi - hamur - hamak - hasret - hazır - haklı - haydi - hemen - herkes - hesap -hekim - heyecan - hepsi - hırsız  hırka - hızlı hırpala -  hissetmek - horoz - huzur - hurma huysuz - rahat - sehpa -  bahçesi - kahkaha  -timsah - mahalle - cahil - ıhlamur - tahta - nikah -silah sahte - hamarat - nasihat - lahana - hareket -haber - Cumhuriyet  - sabah - hakem - sahne -hortum - hindi - hemşire

Hilal hayal bahçesine gitti.

Horoz ile timsahlara baktı.

Her sabah çayını hazırla.

Harun hangi hırka senin?

Bahar rahat, huzurlu uyur.

Hakan hecelemeden hikaye okur.

Hande hiç halay çekmedi.

Hazal hemşire olmayı istiyor.

Hasan hasta oldu.

Halam ile amcam bize geldi.

Hale hasta olunca hekime gitti.

Handan havucu haşladı.

Hülya Hanım hamsi yaptı.

Hamit sıcak ıhlamur hazırladı.

 

ATATÜRK

Atatürk halkı için çok çalıştı. Yurdumuzdan düşmanları attı. Atatürk cumhuriyeti kurdu.  Birçok yenilikler yaptı. Onun emaneti olan cumhuriyetin bekçileriyiz.

 

SEBZE BAHÇESİ

Hande ile Hülya sebze bahçesine gitti. Orhana da haber ettiler. Güneşli  bir gündü. Hızlıca hazırlandılar. Yola çıktılar. Sebze bahçesinde lahana, hurma, gördüler. Yanlarına hurma aldılar. Büyük bir iştahla hurmaları yediler.


tah

nah

rah

mah

kah

yah

sah

dah

bah

şah

zah

çah

gah

hac

pah

hah

hat

han

har

ham

hak

hay

has

had

hab

haş

haz

haç

hag

cah

hap

hah

teh

neh

reh

meh

keh

yeh

seh

deh

beh

şeh

zeh

çeh

geh

hec

peh

heh

het

hen

her

hem

hek

hey

hes

hed

heb

heş

hez

heç

heg

ceh

hep

heh

tıh

nıh

rıh

mıh

kıh

yıh

sıh

dıh

bıh

şıh

zıh

çıh

gıh

hıc

pıh

hıh

hıt

hın

hır

hım

hık

hıy

hıs

hıd

hıb

hış

hız

çıh

hıg

cıh

hıp

hıh

tih

nih

rih

mih

kih

yih

sih

dih

bih

şih

zih

çih

gih

hic

pih

hih

hit

hin

hir

him

hik

hiy

his

hid

hib

hiş

hiz

hiç

hig

cih

hip

hih

tuh

nuh

ruh

muh

kuh

yuh

suh

duh

buh

şuh

zuh

çuh

guh

huc

puh

huh

hut

lun

hur

hum

huk

huy

hus

hud

hub

huş

huz

huç

hug

cuh

hup

huh

tüh

nüh

rüh

müh

küh

yüh

süh

düh

büh

şüh

züh

çüh

güh

hüc

püh

hüh

hüt

hün

hür

hüm

hük

hüy

hüs

hüd

hüb

hüş

hüz

hüç

hüg

cüh

hüp

hüh

toh

noh

roh

moh

koh

yoh

soh

doh

boh

şoh

zoh

çoh

goh

hoc

poh

hoh

hot

hon

hor

hom

hok

hoy

hos

hod

hob

hoş

hoz

hoç

hog

coh

hop

hoh

töh

nöh

röh

möh

köh

yöh

söh

döh

böh

şöh

zöh

çöh

göh

höc

pöh

höh


  ğ ğ ğ ğ ğ                                                 ğ ğ ğ ğ ğ 

 Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ                                                Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ

 

ığ

öğ

üğ

ga

ğe

ğı

ği

ğo

ğö

ğu

ğü

 

ağa - ağla - ağrı - ağzı - eğri - eğme - iğne - iğde - uğra - dağa  bağa - yağa - sağa - çoğu - doğa - kuğu boğa -tığ - yağ - sağ - sığ - dağ - bağ - boğ - çağ - doğ -Yiğit - Buğra - Çiğdem - Çağla - Çağrı - Çağlar - Tuğba - Tuğçe -  Doğukan - Aytuğ -Oğuz - Tuğrul - Uğur - Doğan Çağatay-ağız -ağıt - ağır - kağıt - dağıt - eğlence - öğrenci öğretmen  sağla - yağlı - bağla - leğen - doğur - beğen - çağır - çoğal -  bağır - soğan - yağmur - kaplumbağa  - ağaç - kurbağa - yoğurt  mağaza - buğday - soğuk - sağlam - mağara - sağlık - doğru   Muğla - Niğde - tuğla - düğme - çığlık - armağan -düğün - söğüt - çiğne - papağan - eğitim -değirmen - değişik - Ağustos  ciğer -  uğraş - iğrenç - tabağı - yatağa - kaşığı - ineğe -  anneciğim - babacığım 

Dedemin köyde boğası var.

Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker.

Öğretmen  girince öğrenciler ayağa kalktı.

Erken yat erken kalk. Sağlıklı ol.

Doğan ayağını yıkamadan yatağa girmez.

Yiğit öğlen sağlık ocağına gidecek.

Çağrı derede kurbağa gördü.

Yanındaki tabağa iğde koydu.

Uğur ağustos ayında Muğla ya gidecek.

 

-YAĞMUR-

Yağ yağmur yağ.

Dağa bağa yağ.

Ormanlara ağaçlara yağ.

Doğayı canlandır. Canlılara hayat ol.

 

MUSTAFA   KEMAL  ATATÜRK

Atatürk 1881 yılında Selanikte doğdu. Babasının adı Ali Rıza Bey, annesinin adı ise Zübeyde Hanımdır. Kız kardeşinin ismi Makbule Hanımdır. Matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi.1938 yılında İstanbulda Dolmabahçe Sarayında öldü. Mezarı Ankarada Anıtkabirdedir


lağ

tağ

nağ

rağ

mağ

kağ

yağ

sağ

dağ

bağ

şağ

zağ

çağ

gağ

ğac

pağ

hah

ğal

ğat

ğan

ğar

ğam

ğak

ğay

ğas

ğad

ğab

ğaş

ğaz

ğaç

ğag

cağ

ğap

hah

leğ

teğ

neğ

reğ

meğ

keğ

yeğ

seğ

değ

beğ

şeğ

zeğ

çeğ

geğ

ğec

peğ

heh

ğel

ğet

ğen

ğer

ğem

ğek

ğey

ğes

ğed

ğeb

ğeş

ğez

ğeç

ğeg

ceğ

ğep

heh

teğ

tığ

nığ

rığ

mığ

kığ