1.sınıf çıkarma işlemi etkinlikleri (20 sayfa)

1.sınıf çıkarma işlemi etkinlikleri (20 sayfa) dosyası 11-02-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf çıkarma işlemi etkinlikleri (20 sayfa)
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen ersel
Eklenme Tarihi 11-02-2018
Boyut 416.56 K
İndirme 5

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

 

 

 

Adı Soyadı :……………………………….. Velinin Đmzası:………………….…

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini tamamlayalım.nız.

 

 

 

 

 

 

………. - ………. = ……..

 

 

 

 

 

 

 

……… - …….. = ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

………. - ………… = ……….

 

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. Yaptıktan sonra okutunuz.

 

2    - 1 =  ………... 3 - 1 = ……… 3 - 2  =    ………

 

 

3 2 3

- 2 - 1 - 1

 

.. .. ……

 

 

ÖNEMLĐ NOT: Yan yana yazılan çıkarma işleminin okunuşu şu şekildedir. Đki eksi bir eşittir bir   kalır.

Alt alta yazılan toplama işlemi şu şekilde okunur: Đkiden bir çıktı bir kalır.
OKUMALARIN BU ŞEKĐLDE YAPILMASINA DĐKKAT EDĐNĐZ.

 

 1


 

 

 

 

Adı Soyadı:…………………………… Velinin Đmzası:………

 

ÇIKARMA ĐŞLEMĐ ALIŞTIRMALARI

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını    yapınız.    Yaptıktan sonra okuyunuz.

 

 

 

4 3 2 4 3 4

1 2 1 3 1 2

 

. .. .. . .. ..

 

 

 

 

3  -  2  =  ........4  -  1  =  ……….. 2  -  1  =  ………. 4  -  3  =  …….

 

 

 

3  -  1  =  ……… 4  -  2  =  ………

 

 

 

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri yazınız.

 

 

 

... 4 .. 3 …… 2

- 2 -  …… - 2 -  …… - 1 - ……

2 1 1 2 3 1

 

 

 

 

... -  2  =  1 4  -  …….  =  2 2  -  …….  =  1

 

 

 

..  -  1  =  2 ... -  3  =  1 …….  -  1  =  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2


 

 

Adı Soyadı:……………………………………….. Velinin Đmzası:………

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

5 5 5 5 2

- 2 - 1 - 3 - 4 - 1

    

 

4 4 4 3 3

- 2 - 3 - 1 - 1 - 2

   …. ….

 

2. Aşağıda yan yana verilen çıkarma işlemlerini yapınız.

 

5 -  2 = . 5 - 4 = .. 4 - 3 = . 5 - 3 = . 5 -  1 = .

 

2 - 1 = . 4 -  1 = . 3 - 1 = . 4 -  2 = . 3 -  2 = .

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

 

 3 2  4

- 2 -  -  - 1 - 

2 1 1 4 3

 

5   3 4

- - 3 - 2 -  - 

1 2 3 2 1

 

5 - = 2  -  1 = 3 3 - = 2  - 2 = 3 4 - ... = 2

 

-  2 = 1 5 - = 1  - 3 = 1 2 - = 1  -  1 = 4

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Yapılan bölümün üzerini kapatarak diğer bölüme geçiniz.

 3


 

 

Adı Soyadı:………………………………………. Velinin Đmzası:………

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız ve okuyunuz.

6 6 6 6 6

- 1 - 4 - 2 - 3 - 5

    

 

5 4 5 4 3

- 1 - 1 - 3 - 3 - 1

   …. 

 

2 5 4 3 5

- 1 - 4 - 2 - 2 - 2

    

 

2. Aşağıda yan yana verilen çıkarma işlemlerini yapınız.

 

6 - 3 = . 6 - 2 = . 6 - 1 = . 6 - 5 = . 6 - 4 =

 

3 -  2 = .. 5 - 3 =  5 - 4 = . 5 - 1 = . 4 - 3 = .

 

4 - 2 = . 3 -  1 = . 5 - 2 =  4 - 1 = . 2 - 1 = .

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

 

-  2  =  3 6  -  ..  =  2 -  1  =  3 6  -  ..  =  3              -  1  =  4

 

6  -  ..  =  1 -  4  =  1 6  -  ..  =  5 -  3  =  1 5  -  ..  =  2

 

6 4 6

- 2 -  .. -  .. - 5 -  .. -  4 -  1

3 2 3 1 4 1 2

 

Emeksiz yemek olmaz.

NOT:   Yapılan bölümün üzerini kapatarak diğer bölüme geçiniz.

 4


 

 

Adı Soyadı:……………………………………….. Velinin Đmzası:………

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

7 7 7 7 7 7 4

- 2 - 6 - 3 - 5 - 4 - 1 - 3

 

 

6 5 5 3 5 6 5

- 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 5 - 2

 

 

6 6 5 4 3 6 2

- 4 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1

 

 

2. Aşağıda yan yana verilen çıkarma işlemlerini yapınız.

 

7  -  4  =  …….. 7  -  5  =  …… 7  -  3  =  ..... 7  -  6  =  ...              7  -  1  =  ……

 

7  -  2  =  ... 5  -  3  =  ……. 4  -  3  =  …… 6  -  2  =  …… 5  -  2  =  ……

 

3  -  1  =  …… 6  -  4  =  ……. 7  -  2  =  ……. 6  -  3  =  ……. 4  -  1  =  …….

 

6  -  5  =  ……. 4  -  2  =  ……. 6  -  1  =  ……. 5  -  4  =  ……. 5  -  1  =  ...

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

 

7 - …… = 5 .. - 2 = 3 …… -  1 = 5 7 - ……  = 1 …… - 4 = 2

 

…… - 3 = 2 7 -  .. = 4 …… -  1 = 4 …… -  2 = 4 7 - ... = 2

 

7 6 5

- 2 - - - 1 - 4 - - 6

1 2 4 5 3 4 1

 

 

  Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

NOT :  Yaptığı bölümün üzerini kapatarak diğer bölüme geçiniz.

 5


 

 

Adı Soyadı:…………………………… Velinin Đmzası:………

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

8 8 8 8 8 8 8

1 6 2 7 3 5 4

 

 

7 6 5 6 7 5 7

- 1 - 3 - 2 - 5 - 4 - 4 - 6

 

 

6 5 7 3 4 6 5

- 1 - 3 - 2 - 1 -  3 - 2 - 1

   

 

7 6 4 7 3 4 2

- 5 - 4 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1

 

 

2. Aşağıda yan yana verilen çıkarma işlemlerini yapınız.

8 - 6 =  8 - 3 =  8 - 5 =  8 - 2 =  8 - 7 =

8 - 1 =  8 - 4 =  4 - 1 =  7 - 1 =  7 - 3 =

 

7 - 4 =  5 - 2 =  5 - 4 =  4 - 3 =  6 - 1 =

 

7 - 5 =  7 - 6 =  6 - 2 =  7 - 2 =  6 - 4 =

 

5 - 1 =  6 - 5 =  6 - 3 =  5 - 3 =  3 -  1 =

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

6 6 7

- 2 - - 3 - 2 - 6 - -

6 2 4 3 2 1 2

 

.. -  7 = 1 7 - ..  = 1 6 - ..  = 1 ..  - 4 = 1.....4 - ... = 1

 

 Başarının yüzde onu zeka, yüzde doksanı çalışmadır.

NOT :  Yaptığı bölümün üzerini kapatarak diğer bölüme geçiniz.

 6


 

 

Adı Soyadı:……………………………………….. Velinin Đmzası:………

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

9 9 9 9 9 9 9

- 1 - 6 - 3 - 4 - 8 - 5 - 7

 

 

9 7 6 8 5 4 8

- 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 3 - 1

 

 

7 8 8 6 7 8 7

_ 2 _ 6 _ 2 _ 5 _ 5 _ 1 _ 4

 

 

6 8 7 8 7 8 6

_ 1 _ 7 _ 6 _ 3 _ 1 _ 4 _ 3

 

 

6 5 4 5 3 5 3

- 2 - 2 - 1 - 4 - 1 - 1 - 2

 

 

2. Aşağıda yan yana verilen çıkarma işlemlerini yapınız.

 

9 - 6 = ….. 9 - 2 = …. 9 - 7 = …. 9 - 1 = …. 9 -  8 = …..

 

9 - 3 = ….. 9 - 5 = ….. 9 - 4 = …. 8 - 6 = ….. 8 - 7 = …..

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

9 9 7 9

- 5 _ _ 2 _ _ _  3 _

3 3 7 1 4 5 5

8 9 9

- 2 - 7 - - - 4 - 4 -

6 2 2 6 3 2 4

şarının efendisi olamaz.

 7


 

 

Adı Soyadı:……………………………………….. Velinin Đmzası:………

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

10 10 10 10 10 10 10

_ 2 _ 6 _ 8 _ 1 _ 5 _ 7 _ 3

 

 

10 10 9 9 9 7 9

_ 4 _ 9 _ 3 _   7 _ 4 _ 6 _ 5

 

 

9 9 9 9 9 9 8

_  2 _  5 _ 7 _ 1 _ 8 _  6 _ 4

 

 

2. Aşağıda yan yana verilen çıkarma işlemlerini yapınız.

 

10 - 5 =  10 - 2 =  10 - 8 =  10 - 4 =  10 - 7 =

 

10 - 3 =  10 - 6 =  10 - 9 =  10 - 1 =  9 - 7 =

 

9 - 5 =  9 - 3 =  9 - 6 =  9 - 2 =  9 - 4 =

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

 

10 - ... = 7 10 - ... = 2 10 - ... = 3

 

10 - ... = 9 10 - = 4 10 - ... = 6

 

10 - ... = 8 10 - ... = 1 10 - ... = 5

 

9 - ... = 4

 

 

 

 

 

 

 

 8


 

 

Adı Soyadı:……………………………………….. Velinin Đmzası:………

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

11 11 11 11 11 11 11

_ 2 _ 8 _   6 _ 9 _ 5 _ 4 _ 7

 

 

11 10 10 9 7 8 6

- 3 - 7 - 3 - 9 - 3 - 6 - 3

 

 

9 10 8 8 9 10 7

- 5 - 8 - 0 - 7 - 6 - 4 - 0

 

 

 

2. Aşağıda yan yana verilen çıkarma işlemlerini yapınız.

 

11 -  5 =   ... 8 -  5 = .. 10 - 8 = .. 9 - 6 = .. 11- 2 =

 

7 -  0 = 10  - 3 = .. 11 - 11 = ... 10 - 2 = .. 8 - 0 =

 

5 -  5 = .. 11 -  7 = .. 8 - 2 = .. 11 - 6 = .. 11 - 9 =

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

 

11 -= 7 ... - 6 = 0 9 -= 2 11 -= 3

 

4 - ... = 4 10 - = 2 7 - .. = 3 5 - .. = 5

 

11 7 11 8 7

_   4 _ _ _ 7 _ _  .. _  ..

4 2 0 2 6 8 5

 

 

 

 

 

 

 9


 

 

 

Adı Soyadı:……………………………………….. Velinin Đmzası:………...

 

 

 

 

 

 

 

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

12 12 12 12 12 12 12

- 3 - 5 - 8 - 6 - 9 - 4 - 7

 

 

12 12 10 11 9 8 11

- 9 - 2 - 6 - 5 - 3 - 0 - 8

 

 

10 11 9 10 7 8 10

- 4 - 3 - 2 - 2 - 7 - 2 - 8

 

 

8 10 9 11 9 10 11

_ 7 _ 7 _ 7 _ 7 _ 5 _ 3 _ 2

 

 

2. Aşağıda yan yana verilen çıkarma işlemlerini yapınız.


 

12 - 4 = ... 11 - 4 = ... 10 - 2 = ...

 

10 - 7 = ... 12 - 7 = ... 9 - 0 = ...

 

9 - 6 = ... 8 - 5 = ... 11 - 9 = ...

 

10 - 4 = ... 10 - 10 = ... 12 - 3 = ...

 

 

 

 

 

 


12 - 8 = ... 9 -  2 = ...

 

12 -  6 = ... 6 -  6 = ...

 

12 - 0 = ... 12 -  2= ..

 

8 - 2 = ... 7 - 6 = ...

 

 

 

 

 

 

10


 


 

:……………………………………………………………………………

 

 

 

 

1. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

13 13 13 13

- 4 - 7 - 5 - 9  -

 

 

 

9 10 12 11

- 2 - 3 - 5 - 8 -

 

 

 

12 10 11 13

_ 8 _ 7 _ 6 _ 3 _

 

 

 

10 11 10 12

_ 8 _ 5 _ 4 _ 7  _


Velinin Đmzası:……………………

 

 

 

 

 

13 13 13

8 - 6 - 10

 

 

 

8 12 1 1

6 - 9 - 4

 

 

 

9 8 12

6 _ 0 _ 4

 

 

 

11 12 12

7 _ 3 _ 6


 

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

 

 

12 13 12 13 13 1 1 10

_ _ _ _ _ _ _

7 6 3 8 4 8 3

 

 

- 4 - 7 - 6 - 6 - 4 - 7 - 4

9 4 7 6 8 3 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 11


 

 

Adı Soyadı:... Velinin Đmzası:..........

Öğrendik Mi?

1. Aşağıdaki çıkarma işlemleri ve terimlerin adlarını örneğe uygun yazınız.

 

 

9 Eksilen 12 14  -  5  = ...

- 4 Çıkan _ 7

5 Fark  ( Kalan)

 

2. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

14 14 14 14 14 14 14

- 5 - 7 - 9 - 3 - 8 - 6 - 4

 

 

 

14 13 10 12 11 13 10

_ 12 _ 5 _ 7 _ 3 _ 4 _ 6 _ 4

 

 

 

12 13 11 10 12 13 10

- 7 - 4 - 6 - 2 - 9 - 7 - 6

 

 

 

NOT:    Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için fark ile çıkan    toplanır.

Örnek:

7

- 4 + 4

7 11

 

 

- 5 - 6 - 4 - 7 - 3 - 2 - 5

5 6 5 7 8 8 9

 

 

 

 

 

 12


 

 

Adı Soyadı:... Velinin Đmzası:.............

 

ÖĞRENDĐKLERĐMĐZĐ PEKĐŞTĐRELĐM

1. Aşağıdaki çıkarma işlemleri ve terimlerin adlarını örneğe uygun yazınız.

 

 

12 Eksilen 13 11  -  4  = ...

- 4 Çıkan _ 7

8 Fark  ( Kalan)

 

2. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

 

15 15 15 15 15 15 15

_ 6 _ 8 _ 7 _ 9 _ 5 _ 3 _ 4

 

 

14 11 13 14 15 10 13

_ 5 _ 8 _ 5 _   8 _ 12 _ 7 _   4

 

 

 

12 14 11 15 13 14 10

- 5 - 6 - 5 - 10 - 8 - 4 - 1

 

 

NOT: Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark çıkarılır.

ÖRNEK:

8 8

_   .. _ 6

6 2

 

11 13 10 12 9 7 14

_   .. _   .. _ _ _  .. _  .. _

8 7 8 4 6 5 1 1

 

 

 

 

 

 

 13


 

 

Adı Soyadı:... Velinin Đmzası:..............

 

ÖĞRENDĐKLERĐMĐZĐ PEKĐŞTĐRELĐM

1. Aşağıdaki çıkarma işlemleri ve terimlerin adlarını örneğe uygun yazınız.

 

11 Eksilen 14 12 - 5 = ...

_   7 Çıkan _ 6

4 Fark  ( Kalan)

 

2. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

16 16 16 16 16 16 16

_ 8 _ 7 _ 9 _ 5 _ 2 _   4 _ 6

 

 

 

12 15 13 11 16 10 14

_ 7 _ 6 _ 8 _ 2 _   12 _ 4 _ 6

 

 

 

11 15 12 13 14 11 15

- 7 - 8 - 3 - 6 - 7 - 5 - 9

 

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksileni örneğe uygun bulunuz.

7

- 7 +   5 - 6 - 2 - 8 - 9 - 6

5 12 6 7 3 6 8

4. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanı örneğe uygun bulunuz.

13 13 7 15 12 9 13

_ _ 8 _ _ _ _ _

 

8 5 2 9 8 7 6

 

 

Başaracaksınız!...

 

 14


 

 

Adı Soyadı:... Velinin Đmzası:............

ÖĞRENDĐKLERĐMĐZĐ PEKĐŞTĐRELĐM

1. Aşağıdaki çıkarma işlemleri ve terimlerin adlarını örneğe uygun yazınız.

 

11 Eksilen 15 16 -  7 = ...

- 2 Çıkan _ 8

9 Fark  ( Kalan)

 

2. Aşağıdaki çıkarma alıştırmalarını yapınız.

17 17 17 17 17 17 17

_ 8 _ 9 - 3 _ 7 _ 5 - 6 _ 10

 

 

 

17 17 12 14 16 13 15

- 13 - 15 - 8 - 7 - 8 - 7 - 6

 

 

11 14 16 13 12 15 14

_ 5 _ 5 _ 9 _ 8 _ 4 _ 8 _   6

 

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanı örneğe uygun bulunuz.

Örnek:

15 15 10 12 15 9 12

_ _ 6 - - - - -

6 9 3 10 6 2 7

 

 

4. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksileni örneğe uygun bulunuz.

Örnek:

9

_ 9 +  3 _ 5 _ 6 _ 2 _ 8 _ 9

3 12 10 7 10 5 3

 

 

 

 

 

 

 15


 

 

Adı Soyadı:... Velinin Đmzası:..............

ÖĞRENDĐKLERĐMĐZĐ PEKĐŞTĐRELĐM

 

1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini     yapınız.

 

18 19 16 15 16 17 13

- 5 - 6 - 0 - 2 - 2 - 7 - 12

 

 

 

19 15 14 17 18 16 17

- 2 - 0 - 1 - 6 - 4 - 5 - 2

 

 

 

27 13 18 25 16 1 7 16

_ 12 _ 10 _ 18 _ 12 _ 15 _ 12 _ 10

 

 

 

 

13 15 19 14 16 18 10

- 10 - 15 - 13 - 11 - 12 - 10 - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16


 

 

Adı Soyadı:... Velinin Đmzası:..............

ÖĞRENDĐKLERĐMĐZĐ PEKĐŞTĐRELĐM

1. Aşağıdaki çıkarma işlemindeki terimlerin adlarını örnekteki gibi yazarak işlemi yapınız.

15 .. eksilen.. 18

_ 3 ..çıkan.. _   6 9 - 5 = 4

…. .. fark.. …. …………………….. ………………...

 

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.

19 17 16 8 17 12 10

- 7 - 5 - 12 - 5 - 10 - 3 - 4

     

 

11 15 13 18 20 16 12

- 3 - 10 - 13 - 6 - 12 - 6 - 7

 …. …. …. …. …. ….

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksileni toplama yaparakörneğe uygun

bulunuz.

6    

_  3 + 3 _ 5 _ 13 _   4 _  2 _  10

6 9 9 04 6 7 08

 

4. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanı  çıkarma yaparakörneğe uygun

bulunuz.

12 12 8 20 13 17 19

- - 4 - - - … - -

4 8 1 18 02 11 13

 

 

 

 

 17


 

 

Adı Soyadı:... Velinin Đmzası:..............

ETKĐNLĐK ÇALIŞMASI

1.   Aşağıdaki çıkarma işlemini yapınız.

 

9 - 3 = . 14 -  8 = .. 12 - 3 = . 17 - 8 = .

 

11 -  7 = . 15 - 6 = . 18 -  9 = . 16 -  7 = .

 

10 - 7 = . 9 - 7 = . 10 - 4 = . 18 - 1 =.

 

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksileni örneğe uygun

bulunuz.

 

-  5  =  3 -  7  =  2 -  6  =  8 -  10  =  9

 

5  +3  =  8

-  5  =  12 -  9  =  9 -  0  =  8

 

 

-  2  =  6 -  10  =  6 -  3  =  17

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanı örneğe uygun

bulunuz.

 

9 - = 6 14 - = 9 11 - = 4 15 - = 8

 

9 -  6 = 3

18 - = 15 13 - = 8 17 - = 9

 

 

10 - = 1 20 - = 4 16 - = 8

 

 

 Siz gökteki en parlak yıldızsınız.

 

 

 18


 

Adı Soyadı:…………………………………………….. Velinin Đmzası:………………………..

  ÇALIŞMA SAYFASI    

1.   Aşağıdaki çıkarma işlemini yapınız.

 

15 - 7 = ……... 17 - 5 = ……... 11 - 2   = ……... 13 - 7 = ……...

 

19 - 7 = ……... 14 - 5 = ……... 15 - 9 = ……... 11 - 8 = ……...

 

10 - 4 = ……... 18 - 9 = ……... 14 - 6 = ……... 18 - 0 = ……...

 

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanı örneğe uygun bulunuz.

 

 

8 - = 5 15 - = 02 17 - = 04 10 - = 10

 

8 - 5 = 3

11 - = 10 12 - = 7 19 - = 10

 

 

8   - = 1 15- = 04 16 - = 00

 

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksileni örneğe uygun bulunuz.

 

- 2 = 7 - 5 = 3 - 7 = 4 - 11 = 7

 

7 +2 = 9

- 1 = 12 - 5 = 7 - 0 = 6

 

 

- 8 = 8 - 7 = 0 - 4 = 16

 

 

 Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, öbürleri de yanlış gider.

    

 19


 

Adı Soyadı:…………………………………………….. Velinin Đmzası:………………………..

  ÇALIŞMA SAYFASI    

1.   Aşağıdaki çıkarma işlemini yapınız.

 

85 65 67 78 39

_  23 _ 32 _ 43 _ 54 _ 16

……….. ……….. ……….. ……….. ………..

 

 

96 57 39 27 94

- 63 - 42 - 18 - 17 - 91

 

………. ………. ………. ……….

 

 

80 38 26 86 77

- 60 - 17 - 15 - 62 - 72

 

………. ………. ………. ……….

 

 

54 75 99 29 47

- 41 - 73 - 68 - 18 - 34

 

………. ………. ………. ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20