1. Sınıf 5. Hafta Günlük Planları

1. Sınıf 5. Hafta Günlük Planları dosyası 03-10-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1. Sınıf 5. Hafta Günlük Planları
Kategori 1. Sınıf
Gönderen ersel
Eklenme Tarihi 03-10-2019
Boyut 52.37 K
İndirme 11

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

GÜNLÜK DERS PLANI – 5. HAFTA

   BÖLÜM I:

5 Ders Saati

DERS

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN

SINIF

1

 

BÖLÜM II:

ÖĞRENME ALANI

Hareket Yetkinliği

ALT ÖĞRENME ALANI

VE KAZANIMLAR

Hareket Becerileri

O.1.1.1.5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

10- 16 Atatürk Haftası

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

“Dans Ediyorum” FEK’lerindeki (mor,1-2. kartlar) etkinlikler kullanılabileceği gibi geleneksel halk danslarına da yer verilebilir.

DERS ALANI                  

Sınıf ve okul bahçesi

ETKİNLİK SÜRECİ

 

Balık Yakalama Oyunu: Bahçeye, oyun alanı olarak bir dikdörtgen çizilir. Buna “balık ağı” denir. Sayışma yapılır, bir ebe seçilir. Ebe “balıkçı” olur; balık ağının bir köşesinde bekler. Öteki öğrenciler “balık” olurlar ve ağ çevresinde dolaşırlar. Diledikleri zaman balık ağına (yakalanmamaya çalışarak) girip çıkaralar. Balıkçı ise, ağa giren balıkları yakalamaya çalışır. Ağın içine olabildiğince çok sayıda balığın gerdiği bir anı kollar. Dilediği zaman “dur” ya da “yakaladım” diye bağırır. Balıkçı bağırınca, ağ içinde bulunan bütün balıklar oldukları yerde kalırlar. Balıklar yakalanmış olur. Balıkçı, balıkları sayar, arkadaşlarına sayısını söyler, ebelikten kurtulur. Yakalanan balıklar, aralarında sayışarak yeni bir ebe seçerler. Yeni ebe balıkçı olur. Oyun böylece sürer. Oyun sonunda, en çok balık tutmuş olan öğrenciye “reis” adı takılır ve öğrenci alkışlanır.

 

Etkinliklerde estetik değeri üzerinde durulmalıdır.

Kullanılacak Kartlar (Renk ve Numaralar)

“Dans Ediyorum” FEK’lerindeki (mor 1-2. kartlar) etkinlikler kullanılabileceği gibi geleneksel halk danslarına da yer verilebilir.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

Balık Yakalama Oyunu

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri

Dereceleme tipi gözlem formları (çok iyi, iyi, orta ve geliştirilmeli) ile değerlendirilir.

Açıklamalar

Etkinlikler önce bireysel, sonra eş ve grupla çalışacak şekilde düzenlenmelidir. Basit ritim çalışmalarında öğrencinin kendi vücudunu (elleri, parmakları, ayakları, gövdesi vb.) kullanması sağlanmalıdır. Öğrencilerin kendi ve arkadaşlarının mırıldanmalarına göre hareket yapmaları istenmelidir. Öğrencinin kendini hareketlerle ifade etmesi ve yaratıcılık desteklenmelidir.

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Sembolü sınıf içi-okul içi etkinliği gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

1.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ GÜNLÜK PLAN

5. HAFTA

   BÖLÜM I:

Süre:

40+ 40+ 40+40 dakika

DERS

HAYAT BİLGİSİ

SINIF

1

UNİTE NO/ÜNİTE ADI

1- OKULUMUZDA HAYAT

 

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR

1.1.8. Okul çalışanlarını tanır.

1.1.9. İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Sınıf, ders kitabı, maketler, konularla ilgili tablo ve şemalar,

KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER

Öz saygı, öz güven, toplumsallık, Sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

ETKİNLİK SÜRECİ

 

 

  • Okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer hizmetlerde çalışan kişileri tanıtma üzerinde durulur.
  • OKULUMUZDA BİZİM İÇİN ÇALIŞANLAR” Etkinliği. Ders kitabındaki yönergelere uygun olarak konu işlenir.
  • Öğretmen, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve idari personelden hangi durumlarda izin ve yardım isteyeceği üzerinde durulur.
  • Okulumuzda, müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler, memur, rehber öğretmeni, hizmetliler bulunur. Görevleri hakkında bilgilendirme yapılır
  • Acil durumlarda nöbetçi öğretmene, sınıf öğretmenine, müdür veya müdür yardımcısına haber verilir
  • Yangın, su baskını durumlarında alarm düğmesine basılması gerektiği söylenir.
  • “KİMDEN YARDIM ALMALIYIM” Etkinliği. Ders kitabındaki yönergelere uygun olarak konu işlenir.

 

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Ali sütünü yanlışlıkla masasına döktüğünde kimden yardım istemeli, sorusu sorulmalıdır.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

Okulumuzda kimler çalışır?

Okulumuzu kim yönetir ?

 

 

 

 

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

        Dersin işlenişinde okul içi ve okul dışı uygulamalar yapmaya özen gösterilmelidir. Özellikle ilgili kazanımlarda sözlü tarih, yerel tarih, müze gezileri, resmî kurum ve kuruluşlarla özel kurum ve kuruluşları tanıma gibi okul dışı uygulamalar önemsenmeli ve etkinlikler gerçekleştirilmelidir.

         Okul içi ve okul dışı uygulamalarda öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimleri ile bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır.

     Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmelidir.

      Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak temel yaşam becerilerinin geliştirilmesine uygun etkinlikler hazırlanmalıdır.

 

 

TÜRKÇE DERS PLANI – 5. HAFTA

 

SÜRE                                          

10 DERS SAATİ

SINIF

1. SINIF

DERS

TÜRKÇE

1. TEMA

 

 

 

 

 

BECERİ ALANI

VE

KAZANIMLAR

 

 

 

1. DİNLEME/İZLEME

1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.

1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.

1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.

2. KONUŞMA

2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

3. OKUMA

Okumaya Hazırlık

3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.

3.2. Harfi tanır ve seslendirir.

3.3. Hece ve kelimeleri okur.

3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.

4. YAZMA

4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.

4.3. Hece ve kelimeler yazar.

4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.

4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.

4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.

 

 

 

ETKİNLİKLER

 

Öğretilecek sesler:

  a

 

 

Dinleme Metni:

 

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM

VE

TEKNİKLERİ

 

 

Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin bireysel farklılıkları (hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme stilleri ve ihtiyaçları, sosyokültürel farklılıkları vb.) göz önünde bulundurulmalıdır.

Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik etmelidir.

      Öğrencilerin öğrenme öğretme sürecine aktif katılımı sağlanmalı ve öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda teşvik edilmelidir.

     Öğrenme öğretme sürecinde mümkün olduğunca bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmalıdır.

      Dersin işlenişinde ve uygulamalarda görsel iletişim araçlarına yer verilmelidir.

 

 

 

ÖLÇME

VE DEĞERLENDİRME

 

 

- Metin ile ilgili yazılı, sözlü etkinlikler ve çalışmalar yapılır.

 

a                               e

                  al                            ela

l                                 la

 

Hece ve sözcüklerini okuması ve yazması istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK DERS PLANI 6. HAFTA

    BÖLÜM I:

OKULUN ADI:

MEVLANA İLKOKULU

SÜRE                                            

5 DERS SAATİ

SINIF

1. SINIF

DERS

MATEMATİK

ÜNİTE NO   

2

KONU

Doğal Sayılar

 

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR

M1.1.1. Rakamları okur ve yazar.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, gezi gözlem, araştırma inceleme, soru-cevap, dramatizasyon, tartışma, katılımla öğretim vb.

KAZANDIRILMAK İSTENEN KİŞİSEL NİTELİKLER

Öz saygı, öz güven, toplumsallık, sabır, hoşgörü, sevgi, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme

ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİ

ETKİNLİKLER

 

Rakam ve sayı terimlerinin birbirine karıştırılmadan doğru kullanımına dikkat edilmelidir. Öğrenciler, okuryazar duruma geldiklerinde rakamların adları yazı ile yazdırılır. Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir.

 

 

BÖLÜM III

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. (Öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.)

-Öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

 -Matematik öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin düşüncelerini sözlü olarak ifade etmelerine fırsat verilmelidir.

-Ünite içerikleriyle ilişkili olarak uygun görülen bölümlerde matematik oyunlarına yer vermeye çalışılmalıdır.

-Diğer derslerle matematik dersi arasında yeri geldikçe ilişkilendirmeler yapılmalı ve örnekler verilmelidir.

-Program’ın uygulanmasında öğrenciler arasındaki bireysel ve kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır.

Ölçme-Değerlendirme:

 

 Nesne sayısı sorulur. Sayısı yazdırılabilir.

 

Örneğin:

    kalemkalemkalem

 

Kaç kalem var? sorusu sorulur.

 

BÖLÜM IV

Terim, kavram ve semboller

Rakam, sayı

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK DERS PLANI – 5.HAFTA

   BÖLÜM I:

Süre

 40 dakika

DERS

GÖRSEL SANATLAR

SINIF

1

ÖĞRENME ALANI        

Görsel İletişim ve Biçimlendirme 

 

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR

 

G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, dinleme, soru-cevap, inceleme, bireysel çalışma, boyama, uygulama

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Çevresindeki geometrik şekiller, resim defteri, boya kalemleri.

DERS ALANI                  

 

Sınıf

 

ETKİNLİK SÜRECİ

Değerler (sevgi, arkadaşlık, saygı vb.) kavramından biri veya birkaçı ele alınarak çalışma yaptırılabilir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Deney, problem çözme vb.)

 

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Çalışma grupları oluşturulabilir.

 

BÖLÜM III

 

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

 

Bireysel değerlendirme:

   Geometrik şekilleri tanıyor mu?

   Temiz ve düzenli mi?

Grup değerlendirme:

   -Çalışanlara saygılı mı?

   -Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

    Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

 

  BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBEST ETKİNLİKLERİ DERSİ 5. HAFTA GÜNLÜK PLÂNI

BÖLÜM I:

SÜRE: 40 +40 dakika

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ

SINIF

1

DERS

Film izleme

KAZANIM

Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarını dinler.

BECERİ

Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme   

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE

GEREÇLERİ

Ağustos Böceği ile Karınca

DERS ALANI

Okul, sınıf

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

 

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

 

 

 Masal Dinliyorum

Keloğlan adlı çizgi filmi izleme.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem vb.)

 

Özet

 

BÖLÜM III:

Ölçme- Değerlendirme:

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

 

Masalda geçen olayları anlatır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

BÖLÜM IV:

Planın Uygulamasına

 İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBEST ETKİNLİKLERİ DERSİ 5. HAFTA GÜNLÜK PLÂNI

BÖLÜM I:

SÜRE: 40+40 dakika

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ

SINIF

1

DERS

Duygu ve düşüncelerini ifade etme

KAZANIM

Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.

BECERİ

Duyulabilecek, anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek, konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek.

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DERS ALANI

Okul, sınıf

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

 

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

 

 

 Duygularımı anlatıyorum

Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister?Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin.Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım.Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle, konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek.

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Düşüncelerini rahatlıkla ifade eder.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem vb.)

 

Özet

Topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini dile getirir.

BÖLÜM III:

Ölçme- Değerlendirme:

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

 

1.Sözcüklerin doğru söylenip, söylenmediği kontrol edilmesi.2.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.3. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

BÖLÜM IV:

Planın Uygulamasına

 İlişkin Açıklamalar

 

Sınıf Öğretmeni                                                                                                                 Okul Müdürü   

 

 

 

SERBEST ETKİNLİKLERİ DERSİ 5. HAFTA GÜNLÜK PLÂNI

BÖLÜM I:

SÜRE: 40+40 dakika

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ

SINIF

1

DERS

Güzel Konuşma

KAZANIM

Topluluk önünde duygu ve düşüncelerini rahatça ifade eder.

BECERİ

Öğretmenine ve arkadaşlarına sevgi ve saygı duyuş.

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE

GEREÇLERİ

 

DERS ALANI

Okul, sınıf

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

 

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

 

 

 Kendimi ifade ediyorum.

Öğretmen bir anı anlatır.Örnek olay canlandırılır. Öğrencilere rolleri dağıtılır.Konumuz, oyun oynarken arkadaşlık ilişkilerimiz. Öğretmenin rehberliğinde örnek olay canlandırılır. Oyun bitince öğrenciler alkışlanır.Örnek olay ve kahramanları hakkında konuşulur, sorular yöneltilir, dönütler alınır.Düşüncelerimizi, rahatça ifade edebilmemiz bol, bol kitap okumalıyız ve arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde sevgi ve saygıya yer vermeliyiz

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

 

Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem vb.)

Oynadığı oyunla kendini ifade edebilir.

Özet

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına rahatça kendini ifade eder.

BÖLÜM III:

Ölçme- Değerlendirme:

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

 

1.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur?

2. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

BÖLÜM IV:

Planın Uygulamasına

 İlişkin Açıklamalar

 

Sınıf Öğretmeni                                                                                                                Okul Müdürü   

 

 

SERBEST ETKİNLİKLERİ DERSİ 5. HAFTA GÜNLÜK PLÂNI

BÖLÜM I:

SÜRE: 40 +40 dakika

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ

SINIF

1

DERS

Fıkra anlatma

KAZANIM

Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma.

BECERİ

Çevresindekilere yeni fıkra anlatma.

BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Soru-cevap

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE

GEREÇLERİ

Fıkralar

DERS ALANI

Okul, sınıf

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

 

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

 

 

 Fıkraları anlatalım.

Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü, eğlendirici serbest fıkralar

 

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Fıkra anlatmaya istekli olur.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem vb.)

 

Özet

Birlikte çalışmanın önemini fark eder.

BÖLÜM III:

Ölçme- Değerlendirme:

Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

 

 

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar

 

BÖLÜM IV:

Planın Uygulamasına

 İlişkin Açıklamalar

 

        Sınıf Öğretmeni                                                                                                             Okul Müdürü   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK DERS PLANI – 5. HAFTA

 BÖLÜM I:

Süre:

40 dakika

DERS

MÜZİK

SINIF

1

ÖĞRENME ALANI        

DİNLEME - SÖYLEME

 

BÖLÜM II:

KAZANIMLAR

Mü.1.C.1. Ses oyunları yapar.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım, gösterip yaptırma,  gösteri, beyin fırtınası, benzetim, drama.

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Bilgisayar

DERS ALANI                  

Okul, sınıf

ETKİNLİK SÜRECİ

 

Ders kitabının 18. sayfasındaki görsel incelenerek ses çıkaran varlıklar bulunur. Kulağın duyabildiği titreşimlere ses adı verildiği belirtilir.

19. sayfadaki görseller incelenerek sesleri taklit edilir. Çevrede duydukları farklı sesler sorularak taklit etmeleri istenir.

20. sayfada yer alan Damda Leylek şarkısı bilgisayardan açılarak önce dinlenir, daha sonra birlikte söylenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Çevredeki sesleri dinleyelim.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

Öğrenciler birlikte çevredeki sesleri birbirlerine tekrar ederler.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:

Bireysel ve grupla öğrenme ölçme değerlendirmeler

 

 

 

Sınıf kazanımları, canlandırma, sergileme, ritim tutma, görselleştirme, sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri yaptırılarak vb. kullanılarak değerlendirilebilir.

 

-  Dinlediğiniz sesleri iyi duyabildiniz mi?

 

 

 

 

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

 

Plan uygularken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı doğal yetenek, ilgi, eğilim, isteklerinin yanı sıra ailedeki yetişme süreçleri, ekonomik durumları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve benzeri birçok durumların farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.