1.sınıf 2018-2019 2.dönem zümre toplantı tutanağı

1.sınıf 2018-2019 2.dönem zümre toplantı tutanağı dosyası 10-02-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf 2018-2019 2.dönem zümre toplantı tutanağı
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen Aynur42
Eklenme Tarihi 10-02-2018
Boyut 7.28 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

2010-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULU

1.SINIF 2.DÖNEM 1.ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

Toplantı No               :   2

Toplantı Tarihi          :   ….02.2010

Toplantı Yeri            :   .............. Okulu-Kütüphane Odası

Toplantı Saati          :   11.30

Toplantıya Katılanlar   :, ALİ AKDEMİR,HÜSEYİN YILDIRIM,VAHAP İNCİ

                                           İBRAHİM KARA,SACİDE GÜLER

 

Toplantının Amacı      : 2010-2010 Eğitim- Öğretim Yılında 1. Sınıflar arasında; planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması.Bunun yanında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulması,yapılan uygulamalar hakkında bilgilerin paylaşılması,bundan sonra yapılacak olan uygulamalar için eşzamanlı olarak hareket edilmesi.   

 

GÜNDEM

  1- Açılış ve yoklama. Yeni gelen emir , genelge ve tebliğlerin incelenmesi.

 2- I.  Yarı Yılın değerlendirilmesi,uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin konuşularak; bunların çözüm yollarının aranması

 3-Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin  incelenmesi ve alınacak önlemlerin görüşülmesi

4-Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçlarının  hazırlanması.Proje ve performans ödevlerinde dikkat edilecek hususlar.

5-Sosyal Faaliyet ve Rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi.

6-Yazılı,sözlü becerilerin geliştirilebilmesi için yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

8-Yeni müfredatın getirdiği avantaj ve dezavantajlar üzerine fikir alış verişinde bulunulması.

9- Seviyesi düşük olan öğrenciler için yapılacak olan çalışmaların görüşülmesi

10-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları,temizlik ve beslenme alışkanlıkları üzerinde konuşulması.

11- Sınıf kitaplıklarının geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi

12- Sınıflar arası Seviye Tespit Çalışmalarının Yapılması,

13- Öğrenci Ailelerini Kaynaştırıcı Etkinliklerin planlanması ve Sınıf-Aile Birlikleri toplantı tarihlerinin belirlenmesi.

14- Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi ve yeni dönem için tesbiti.

15- Okuma Bayramı Etkinliği ile ilgili planlamanın yapılması.

16- Diğer öğretmenlerle işbirliği

17- Dilek ve temenniler

 

                          GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULU

2010-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  1. SINIFLAR 2.DÖNEM 1. ZÜMRE

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TUTANAĞI

 

          Okulumuz 1.sınıf öğretmenleri ; 1/A Sınıfı Öğretmeni Ali Akdemir, 1/B Sınıfı Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, 1/C Sınıfı Öğretmeni İbrahim Kara  1/D Sınıfı Öğretmeni   Vahap İnci ve1/C Sınıf Öğretmeni Sacide Güler ‘ın katılımıyla 20 Şubat  günü, saat 11.30’da, okul kütüphanesinde toplandı.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Okulumuz 1.sınıf öğretmenleri 2. Yarıyıl  “Zümre Öğretmenler Kurulu“ toplantısını yapmak ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmışlardır.

Yeni öğretim programının uygulanması ile ilgili açıklamalar okundu. Ünitelerin işleniş bölümleri inceledi. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğler incelendi.

 

2- ALİ AKDEMİR çocuğu ile ilgilenenler içerisinde, bilinçli olmayan velilerin

bulunduğunu; gerek yapılan toplantılarda ve gerekse özel görüşmelerde velilere bilgi verilmesinin doğru olacağını söyledi. Uygulamada okulumuz koşullarının, araç-gereçlerinin yeterli olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.

 HÜSEYİN YILDIRIM okuma yazma konusunda sınıfların beklenen başarıyı yakaladığını, bazı öğrencilerde belirlenen eksiklerin bu dönem giderilmesi yönünde çalışılması gerektiğini söyledi.

VAHAP İNCİ dikte çalışmasına yeteri zaman ayrılması ile yanlış ve eksik yazmaların önlenebileceğini söyledi.

İBRAHİM KARA matematik dersi etkinliklerine gereken önemin verilerek dersi hem zevkli hem de anlaşılır hale getirmenin önemini belirtti.

 

3-Tüm sınıflarımızda öğrencilerin çalışma durumlarının genelinde istenen düzeyde olduğu; çalışma yetersizliği içinde bulunan öğrencilerin ise gerek derslerde,gerekse okul dışında gerekli özen ve ilginin gösterilerek olumsuzlukların en az seviyeye çekilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.Ayrıca bu durumda olan öğrencilerin velileri ile daha sık temasa geçilmesinin önemi üzerinde duruldu.

 

 

4- Ölçme-Değerlendirme Madde 35 incelendi. Değerlendirmede bu maddenin dikkate alınarak  uygulama yapılmasını SACİDE GÜLER söyledi. Proje ve performans ödevlerinin burada belirtildiği şekilde planlanması,ayrıca ders içi performansla da öğrencilerin değerlendirileceğini söyledi. HÜSEYİN YILDIRIM proje ve performans ödevlerinin sınıf seviyelerine göre belirlenerek dağıtılmasını belirtti. İBRAHİM KARA’dA performans ödevini öğrencinin istediği dersten tek ya da grup olarak alabileceğini ancak bunların öğretmenin gözetiminde yapılacağını söyledi.

 

5- Birinci dönem uygulanan rehberlik etkinliklerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri üzerinde duruldu ve SACİDE GÜLER rehberlik etkinliklerinin birinci dönem zümre toplantısında  hazırlanan “Yıllık  Çerçeve Plan” a uygun olarak yapılmasına  devam edilmesini söyledi. İBRAHİM KARA okulumuzun rehberlik öğretmeni ile görüşülerek rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenip bunlarla ilgili çalışmalarında başlatılması gerektiğini söyledi. ALİ AKDEMİR da sosyal etkinliklerdeki çalışmaların düzenli olarak yapıldığını ve bunun öğrenci gelişimini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

 

6- HÜSEYİN YILDIRIM öğrencilerin öncelikle sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi gerektiği; bunun için de kendilerini ifade edebilecekleri sözlü anlatım ortamı oluşturulmasının önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılması gerektiğini söyledi.

 

8- VAHAP İNCİ yeni müfredatın okuma yazmaya geçiş açısından oldukça verimli olduğunu, seslerin tekrara dönük olarak işlenmesinin geride kalan öğrencilerin yetişmesini kolaylaştırdığını söyledi. ALİ AKDEMİR yeni müfredatta görsellere ağırlık verilmesinin öğrenci ilgisini ve başarısını artırdığını belirtti.

 

9- Seviyesi düşük olan öğrencilerin başarılarının arttırılması için, öğrencilerin dinleme-okuma-konuşma ve yazma seviyesi göz önünde bulundurularak dinleme ve sözlü anlatım yapılıp eksikliklerin belirlenmesinin yararı SACİDE GÜLER tarafından belirtildi. Bu eksikliklerin giderilmesinde;

   a-Yapılan planlamalarda anlama, anlatma ,dilbilgisine ait davranışların bir bütün olarak alınmasına

   b-Ders planlamasında seviyesi düşük öğrenciler baz alınıp derslerin yürütülmesine ve bütün derslerin bu doğrultuda işlenmesi gereği üzerine değinildi.

HÜSEYİN YILDIRIM öğrenme etkinliği sürecinde kalıcılığın sağlanması için yöntem ve tekniklerin yerinde ve zamanında kullanılmasının önemine değindi. İBRAHİM KARA ise okulumuzda bulunan görsel araçların maksimum düzeyde kullanılmasının 1.sınıf öğrencilerinin öğrenme sürecinde fazlasıyla etkili olacağından sık sık kullanılması gerektiğini söyledi.

 

10- Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları, temizlik ve beslenme alışkanlıkları konusunda bir sıkıntı yaşanmadığı konusunda ortak fikre varıldı. Beslenme saati uygulamasının düzenli yemek yeme açısından olumlu etkileri olduğu söylendi.

 

11- Sınıf kitaplıklarının geliştirilmesi için yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. ALİ AKDEMİR sınıf seviyesine uygun I.Dönem için okumaya geçişi hızlandırıcı hikaye kitaplarının alındığı; II.Dönem için ise okuma hızını arttıran ve okuma alışkanlığını geliştiren kitaplar alınmasının uygun olacağını belirtti.

 

12- SACİDE GÜLER bütün derslerde sınıflar arasında sürekli eşgüdümlü hareket edildiğini  bu nedenle seviye farkı olmadığını açıkladı. Plan ve programlarında tüm sınıflar tarafından paralel bir şekilde işlendiğini söyledi.  Sınıflar arası seviye tespit çalışmalarının yapılması için ne tür çalışmalar yapılabileceği konuşuldu. Öğrencilerimizin  hemen hepsinin okumaya geçtiği göz önüne alınarak; çeşitli sorularla ortak hazırlanacak olan değişik ölçme ve değerlendirme araçları ile seviyelerin tespit edilebileceği belirtildi. Bu tespitler sonucunda değişik seviyelerde çıkabilecek öğrencilere yönelik olarak çalışmalar yapılacağı söylendi.

 

13- Eğitim ve öğretimin daha iyiye götürülmesinde okul-veli-öğretmen işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.Yapılacak her türlü çalışmada öğrenci velilerinin desteği,işbirliği ve dayanışması için aileleri kaynaştırıcı etkinlikler yapılmasına karar verildi.Velilerin sık sık okula çağırılmasının yararı HÜSEYİN YILDIRIM tarafından tekrarlandı. İBRAHİM KARA sınıf veli toplantılarının ayda bir yapılmasının yararlı olacağını söyledi.

 

14-Birinci sınıf değişen müfredat programı okunup incelendi.  Amaçlar, davranışlar, ikinci dönem ünite konuları, öğretim metot ve teknikleri incelendi. Öğretim ve eğitimde kullanılacak metot ve teknikler ; anlatım, soru-cavap, gözlem, inceleme, grup tartışması, gösterip yaptırma, bireysel ve birlikte çalışmalar, sesli-sessiz okuma, tümevarım-tümdengelim, canlandırma, tekrarlama, rol yapma, örnek olay inceleme, problem çözme, beyin fırtınası, ilgi kümeleri ile  çalışma, çözümleme, bireşim, yorumlama, öyküleme, dramatizasyon, tartışmanın birinci dönemde olduğu gibi bu dönemde de uygulamada yararlanılmasına karar verildi.  Değişen müfredatla birlikte Hayat Bilgisi ve matematik derslerinin çok zevkli işlendiği SACİDE GÜLER tarafından dile getirildi. VAHAP İNCİ aynı fikirde olduğunu söyledi.

DERSLERİN İŞLENİŞİ: Hayat Bilgisi dersinin öğrencilerin kendi yaşamlarından kesitlerin anlattırılması, yakından uzağa metodundan yararlanılarak işlenmesi, dramatizasyon çalışmalarına yer verilmesi ve kubaşık öğrenme yönteminden yararlanılarak işlenmesi gerektiğini 1-B Sınıfı Öğretmeni HÜSEYİN YILDIRIM söyledi. Çalışmaların birlik ve beraberlik içinde   olmasının önemli olduğunu bunun başarıyı daha da  artırdığını  SACİDE GÜLER söyledi. 1-A Sınıfı Öğretmeni  ALİ AKDEMİR  eğitim öğretimin öğrenci merkez alınarak yapılmasının yararlarını anlattı.

 

15- Yıl içinde başarılı olan öğrencilere ödül verilmesinin başarıyı özendirici bir etken olduğu, bunun içinde ödüllendirilme yapılmasının uygun olacağı belirtildi. Okuma Bayramının Nisan ayı içerisinde yapılması görüşüldü, Öğrencilerin bu etkinlik için hazırlanmaya başlaması söylendi.

 

16- İBRAHİM KARA diğer öğretmenlerle işbirliği yapılmasının  farklı deneyimlerden yararlanabilme ve fikir alış verişinde bulunmak konusunda yararlı olacağını söyledi. VAHAP  İNCİ bir önce ki senenin 1. sınıf öğretmenlerinin bize yeterince yardımcı olduklarını, her türlü dökümanlarından ve deneyimlerinden yararlanıldığını ve bundan sonrada yararlanılacağını dile getirdi.

 

17- Zümre başkanı SACİDE GÜLER başarılı bir eğitim ve öğretim dönemi dilekleriyle toplantıyı bitirmiştir.

                                             

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

 

1- Derslerin işlenişinde kılavuz kitaplara bağlı kalınmasına karar verilmiştir.

2-Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler görüşülerek aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır.

                   Anlatma                              Bireysel ve Birlikte Çalışma

                   Soru-cevap                         Sınıf Çalışması

                   Gezi, gözlem, inceleme       Tümden gelim,tüme varım

                   Yakından uzağa                   Bilinenden bilinmeyene

                   Grup tartışması                 Gösterip yaptırma

                  Sesli-sessiz okuma             Canlandırma

                  Tekrarlama                         Rol yapma

                  Örnek olay inceleme           Problem çözme

                  Beyin fırtınası                    İlgi kümeleri ile  çalışma                                                       

                  Çözümleme ve bireşim        Yorumlama

                  Öyküleme                           Dramatizasyon

 

3-Rehberlik etkinliklerinin okulumuzda hazırlanan “Yıllık  Çerçeve Plan” a uygun olarak yapılmasına karar  verilmiştir. İhtiyaç duyulan konularda rehber öğretmen ile görüşülmesine karar verilmiştir                   

4- Okuma yazma etkinliğinde geride kalan öğrenciler için dört sınıf arasında  işbirliğine gidilerek başarısızlığın nedenlerinin araştırılmasına, bu nedenlerin ortadan kaldırılarak sınıf seviyesine yükseltilebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasına karar  verilmiştir.

5-Öğrencilerin öncelikle sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi  için  kendilerini ifade edebilecekleri sözlü anlatım ortamı oluşturulmasına; öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılmasına karar verilmiştir.

6-Seviyesi düşük olan öğrencilerin başarılarının arttırılması için,öğrencilerin dinleme-okuma-konuşma ve yazma seviyesi göz önünde bulundurularak dinleme ve sözlü anlatım yapılıp eksikliklerin   giderilmesinde;

  a-Yapılan planlamalarda anlama,anlatma,dilbilgisine ait davranışların bir bütün olarak alınmasına

 b-Ders planlamasında seviyesi düşük öğrenciler baz alınıp derslerin yürütülmesine ve bütün derslerin bu doğrultuda işlenmesi gereği üzerine değinildi.

7-Sınıf kitaplıklarının geliştirilmesi için velilerle işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir:

8-Sınıflar arası işbirliğine titizlikle gidilerek mümkün olduğunca bir seviye farkı oluşumunun engellenmesine,bunlara rağmen seviye farkı oluşursa bunun giderilmesi çalışmalarının özveri ile başlatılmasına karar verilmiştir.

9-Öğrenci aileleri birbirine daha iyi kaynaştırmak amacıyla ailelerin  bir bütün olduğu kavramının en güzel biçimde anlatılmış olmasından alınacak verim ile  velilerinin değişik sosyal ortamlarda bir araya getirilmesi için program hazırlanmasına ve hazırlanacak bu programda okul idaresi ile işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.

10-Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları,temizlik ve beslenme alışkanlıklarını istenilen düzeyde tutabilmek adına önceki davranışlarda tutarlılık gösterilmesine karar verilmiştir.

11-Öğrencilerin okuma sevinçlerine ortak olmak, onların okumaktan zevk almalarını sağlamak, başarılarıyla övünmelerine fırsat vermek amacıyla güzel okuma ve güzel yazma yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

12-Dönem içinde ve dönem sonunda başarılı olan öğrencilere ödül verilmesine karar verilmiştir.

13-Diğer öğretmenlerle azami düzeyde işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.

 

 

Birinci sınıflar arası 2.Dönem zümre öğretmenler toplantısı yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılarak yukarıdaki kararlar alınmış olup,aşağıda isimleri bulunan sınıf öğretmenleri tarafından imza altına alınmıştır.20.02.2009

 

1/A Sınıf Öğrt          1/B Sınıf Öğrt         1/C Sınıf Öğrt                1/D Sınıf Öğrt

1/E Sınıf Öğret

 

 

 

 

RECEP ÖZCAN

Okul Müdürü

 

www. sitesinden indirildi