1.sınıf 2.dönem zümre toplantısı

1.sınıf 2.dönem zümre toplantısı dosyası 19-12-2017 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf 2.dönem zümre toplantısı
Kategori 1. Sınıf Sosyal Bilgiler
Gönderen zbydzsy
Eklenme Tarihi 19-12-2017
Boyut 5.18 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

Gerekli yerleri değiştiriniz. Değiştirmek istediğiniz kelimeyi-ismi sçili hale getiriniz. CTRL ve C tuşalarına aynı anada başarak kopyalayınız. CTRL ve F tuşuna ve arkasından CTRL ve V tuşlarına aynı anda baınız. Değiştir sekmesi ile açılan çubuğa kendi kelime – isminizi yazınız. Hepsini bir kerede değiştiriniz. Bu metni silmeyi unutmayınız.

……………… İLKÖĞRETİM OKULU

2007  – 2008  ÖĞRETİM YILI  1-A  SINIFI 2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER                  KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

…… ŞUBAT 2008 tarihinde saat 14:00 de  1. sınıf öğretmenleri  ÖĞRETMEN 1  ,  ÖĞRETMEN 2  ve  ÖĞRETMEN 3  toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüşlerdir.

 

GÜNDEM:

 1. Birinci dönemin değerlendirilmesi.
 2. Yeni öğretim programının uygulanması ile ilgili açıklamaların ve ünitelerin işleniş bölümlerinin yeniden gözden geçirilmesi
 3. Ünitelendirilmiş yıllık  planlarının ve öğretmen kılavuz kitaplarının incelenmesi
 4. Ders konularının kazanım ve ilişkilendirildiği ara disiplinlerle kazanımların gözden geçirilmesi
 5. Veli işbirliği
 6. Türkçe derslerinde dönem boyunca işlenecek metinlerin gözden geçirilmesi
 7. Türkçe derslerinde metinleri kavratmada resimlerin öneminin tartışılması
 8. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi
 9. Güzel yazı alışkanlığı kazandırmanın yolları ve yazı bozuklularının giderilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi
 10. Matematik dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin üzerinde durulması
 11. Matematik dersinin somut hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi
 12. Müzik derslerinin çevre ve sosyal özelliklere uygun olarak işlenmesi
 13. Diğer sınıf öğretmenleri ile işbirliği yapılması

  KARAR:

 1. 1.Dönemin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin başarı durumlarının genel anlamda iyi olduğu; yeni eğitim programına uygun şekilde devam edildiği belirlendi. Başarının artırılması için velilerle daha fazla işbirliğine gidilmesi; sıkı çalışma ve eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilmesine; Öğrencilerin serbest zamanlarını kitap okuyarak değerlendirerek kavrama ve muhakeme yeteneğinin geliştirilmesine karar verildi.
 2. Yeni öğretim programının uygulanması ile ilgili açıklamalar tekrar okunarak hatırlanmış ve ünitelerin işleniş bölümleri incelenmiştir.
 3. Ders konularının kazanımları, ara disiplinlerle ilişkilendirilmiş kazanımları ve diğer derslerle ilişkilendirmeleri gözden geçirilmiştir.
 4. Okuma-yazma öğretiminde dönem boyunca takip edilecek sesler gözden geçirilerek gerekli özenin gösterilmesine karar verilmiştir. Başarı durumu geride olan öğrencilerle daha fazla ilgilenilerek eksikliklerinin giderilmeye çalışılmasına karar verilmiştir.
 5. Türkçe derslerinde metinleri kavratmada resimlerin önemi vurgulanarak bu derste daha fazla resme ve görsel materyaller üzerinde yorumlama çalışmalarına yer verilmesi kararlaştırılmıştır.
 6. Matematik dersinin somut hale getirilmesi için derslerde daha fazla uygun araç ve gereçlerden yararlanılmasına karar verilmiştir.
 7. Müzik derslerinin çevre ve sosyal özelliklere uygun olarak işlenmesine karar verilmiştir.
 8. Eğitim öğretimin daha verimli olması için diğer öğretmenler ile sürekli işbirliği halinde olunmasına karar verilmiştir.
 9. 1.dönemde olduğu gibi bu dönemde de veli toplantısı yapılarak öğrenci durumlarının görüşülmesi, bu konuda ortak görüşlerin alınması ve gerekli işbirliğinin yapılmasına karar verildi.
 10. Zümre başkanlığını  ÖĞRETMEN 2 ’ in  yapmasına karar verilmiştir.

 

     ÖĞRETMEN 2                          ÖĞRETMEN 3                         ÖĞRETMEN 1                                                      

 1-A Sınıf Öğretmeni  1-B Sınıf Öğretmeni    1-C Sınıf Öğretmeni