1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanakları 2018-2019

1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanakları 2018-2019 dosyası 15-01-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanakları 2018-2019
Kategori 1. Sınıf Fen ve Teknoloji
Gönderen meralyüksel
Eklenme Tarihi 15-01-2018
Boyut 18.07 K
İndirme 2

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

ORGANİZE SANAYİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

YUNUSEMRE/MANİSA

 

 

 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıflar 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı, 07.02.2018 Çarşamba günü saat 15.00’te Öğretmenler odasında aşağıda adları yazılı öğretmenlerin katılımı ve aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.

           Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                       06.02.2018

                                                                                                                   Nizamettin PEKER   

                                                                                                                 1. Sınıf Zümre  Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Toplantıya Katılanlar: Gülderen BACAKSIZ   ( 1/A Sınıf Öğretmeni)

                                        Zekiye UYSAL            ( 1/B Sınıf Öğretmeni)

                                        Nizamettin PEKER    ( 1/C Sınıf Öğretmeni-Zümre Başkanı)

                                        Seçkin YILDIZ           ( Müdür Yardımcısı)

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1.Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.
 3. 1. Dönemin değerlendirilmesi.
 4. Sınıflarımızın son durumları hakkında öğretmenlerimizin görüşlerinin alınması.
 5. Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması.
 6. Okuma-yazma etkinliklerinde sınıf seviyesinin gerisinde kalan öğrencilerle yapılacak çalışmaların tespiti.
 7. Öğretmen-Okul-Veli işbirliği, veli toplantılarının verimliliğinin değerlendirilmesi, tarihlerinin kararlaştırılması.
 8. Türkçe derslerinde dönem boyunca işlenecek metinlerin gözden geçirilmesi.
 9. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 10. Güzel yazı alışkanlığı kazandırmanın yolları ve yazı bozuklularının giderilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 11. Matematik dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin üzerinde durulması.
 12. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler.
 13. Ölçme ve değerlendirme.
 14. Sosyal faaliyetler ve Rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi.
 15. Okula devam – devamsızlık durumları.
 16. Kutlanacak bayram ve törenler.
 17. Zümre ve diğer öğretmenlerle işbirliği.
 18. Yapılacak gezi, gözlem, inceleme çalışmaları.
 19. Sınıf kitaplığının  zenginleştirilmesi. Kitap okuma saatinin belirlenmesi.
 20. Öğrenci kılık ve kıyafetleri.
 21. Sınıf ve okul temizliği.
 22. Dilek,  temenniler ve kapanış.

 

                                                              06.02.2018                                             

UYGUNDUR

 

Kemal AKBABA

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

ORGANİZE SANAYİ İLKOKULU

 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

1. SINIFLAR 2. DÖNEM BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri     :   Öğretmenler Odası            

Toplantı Tarihi :  07.02.2018

Toplantı Saati   :  15.00

Toplantı No       :  2

Toplantıya Katılanlar: Gülderen BACAKSIZ   ( 1/A Sınıf Öğretmeni)

                                        Zekiye UYSAL            ( 1/B Sınıf Öğretmeni)

                                        Nizamettin PEKER     ( 1/C Sınıf Öğretmeni-Zümre Başkanı)

                                        Seçkin YILDIZ            ( Müdür Yardımcısı)

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1.Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.
 3. 1. Dönemin değerlendirilmesi.
 4. Sınıflarımızın son durumları hakkında öğretmenlerimizin görüşlerinin alınması.
 5. Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması.
 6. Okuma-yazma etkinliklerinde sınıf seviyesinin gerisinde kalan öğrencilerle yapılacak çalışmaların tespiti.

 

 1. Öğretmen-Okul-Veli işbirliği, veli toplantılarının verimliliğinin değerlendirilmesi, tarihlerinin kararlaştırılması.
 2. Türkçe derslerinde dönem boyunca işlenecek metinlerin gözden geçirilmesi.
 3. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 4. Güzel yazı alışkanlığı kazandırmanın yolları ve yazı bozuklularının giderilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 5. Matematik dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin üzerinde durulması.
 6. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler.
 7. Ölçme ve değerlendirme.
 8. Sosyal faaliyetler ve Rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi.
 9. Okula devam – devamsızlık durumları.
 10. Kutlanacak bayram ve törenler.
 11. Zümre ve diğer öğretmenlerle işbirliği.
 12. Yapılacak gezi, gözlem, inceleme çalışmaları.
 13. Sınıf kitaplığının  zenginleştirilmesi. Kitap okuma saatinin belirlenmesi.
 14. Öğrenci kılık ve kıyafetleri.
 15. Sınıf ve okul temizliği.
 16. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1- Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı Nizamettin PEKER'in gündem maddelerini zümre öğretmenlerine sunması ve maddelerin kabulüyle başlatıldı. Toplantıya katılanların yoklaması alındı.

2- Birinci dönem zümre toplantı tutanağında alınan kararlar Nizamettin PEKER tarafından okundu. Alınan kararlara uygun hareket edildiği tespit edildi.

3- Birinci dönemin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin başarı durumlarının genel anlamda iyi olduğu; eğitim programına uygun şekilde devam edildiği belirlendi. Başarının artırılması için velilerle daha fazla işbirliğine gidilmesi; eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilmesine; öğrencilerin serbest zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeleri yanında kavrama ve muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına karar verildi.

4- Öğretmenlerimiz söz alarak sınıflarının son durumları hakkında bilgi verdiler;

1/C Sınıfı: 3 tane okuyamayan öğrencisi olduğunu bunların Nisan sonuna doğru okumaya geçeceğini söyledi.

 

5- 1. dönem öğrencilerin okul kültürüne uyum süreçlerinde derslerde tuvalete sadece çok acil durumlarda gidilmesi, derslerde bir şeyin yenmemesi ve içilmemesi gibi alışkanlıkların kazandırılmasında ilk 2 ay zorlanıldığı ve bu davranışların zamanla öğrencilerde oturduğu gözlemlenmiştir. Okuma-yazma bilmemelerinden dolayı istenen kitabı çıkarmakta ve yine sayılara çok vakıf olamamalarından dolayı istenen sayfayı bulmakta zorlandıkları gözlemlenmiştir. Okuma-yazma yeteneği ve sayı okuma yeteneği geliştikten sonra bu problem ortadan kalkmıştır.  Seslerin öğretiminde kitap, defter, fotokopi ve bilgisayarın yardımıyla çokça görsel öğenin (sunular, harf sezdirme videoları) ve drama, öyküleştirme, şarkı söyleme gibi öğretim yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerde öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve bilgilerin kalıcılığını artırdığı gözlemlenmiştir. Ancak bazı öğrenci velilerinden gereken desteğin öğrencilere verilmemesi ile sıkıntılar yaşandığı bu durumun da eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumsuz yansıdığı tespit edilmiştir.

6- Sınıf öğretmeni Gülderen BACAKSIZ, bazı öğrencilerin okuma hızlarının yavaş olduğunu, bu öğrencilere bol bol okuma yaptırılmasını söyledi.

Nizamettin PEKER, tarafından bunun normal olduğu zamanla bu sorunun ortadan kalkacağı söylendi. Bunun için öğrencilere şiir, tekerleme, şarkı, ninni öğretilmesinin yararlı olacağı söylendi.

Sınıf öğretmeni Zekiye UYSAL,  bir şiir defteri tutulabileceğini, deftere şiir, ninni, şarkı, fıkra, tekerleme yazılabileceğini böylece hem okumanın, hem de yazmanın gelişeceğini söyledi.

Zümre Başkanı Nizamettin PEKER, bu öğrenciler için özel gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

7. Gülderen BACAKSIZ, öğretim sürecinde velilerin desteğinin çok önemli olduğu, o yüzden veli toplantılarının formaliteden ibaret olmaması ve onlarla çok iyi iletişim kurulması gereğinin önemini dile getirdi.

 

Nizamettin PEKER, velileri toplantılardan soğutmamak için onlara çocuklarının sadece başarısız oldukları alanları söylemektense, onların başarılı oldukları alanları öne çıkararak görüşmeler yapılması ve onların desteğiyle çocuklarının daha da başarılı olacaklarını vurgulamanın önemini belirtti.

 

Veli toplantısının Şubat ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.

 

8- Türkçe ders kitabındaki bütün metinleri verimli bir şekilde işlemeye zaman yetmeyeceği değerlendirildi. Her üniteden belli metinlerin seçilmesine ve öncelikle onların bitirilmesine, zaman elverdiğince çok metnin bitirilmeye çalışılmasına karar verildi. Metinler işlenirken gerekli özenin gösterilmesine vurgu yapıldı.

 

9- Zekiye UYSAL, Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi için zaman zaman kısa metinlerden faydalanarak okuduğunu anlama çalışmalarının yapılmasının faydalı olacağı düşüncesinde olduğunu söyledi. Ayrıca diğer derslerde de sözlü ve yazılı anlatımın kullanılmasının yararlı olacağını ifade etti.

10- Gülderen BACAKSIZ, Kuralına uygun, temiz, göze hoş gelen bir yazıya sahip olabilmenin temellerinin 1.sınıfta atıldığı ,dolayısıyla“ yazsınlar da nasıl yazarlarsa yazsınlar“ mantığının doğru bir yaklaşım olmadığını, bu tür yaklaşımların çocuğun okul hayatının tamamını etkileyeceğini dile getirerek bu konuda hassasiyet gösterilmesinin önemini vurguladı. Dolayısıyla bu konuda taviz verilmemesi, “ Güzel Yazı Köşesi”   ve  “güzel yazılara yıldız koyma”  gibi uygulamalarla da ayrıca teşvik edilmesinin yararlı olacağını dile getirdi.

11-  Matematik dersinin somut hale getirilmesi için derslerde daha fazla uygun araç-gereç kullanılmasına ve çoklu zekâ kuramına uygun sunum yapılması gerektiğini söyledi.

12- Nizamettin PEKER, Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi: Soru – cevap, Sonuç çıkarma, Araştırma – inceleme, Sonuç cümlesi yazma, Buluş yolu, Tahmin etme, Yaparak yaşayarak öğrenme, Grup çalışması, Gösterip yaptırma, Drama, Resimleme, Kavram haritası, Beyin fırtınası, Tartışma, Örnek olay, Deney, Tümevarım, Tümdengelim.    

 

13- İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları konulu maddesini Zümre Nizamettin PEKER, okudu.

''Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

 

İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.''

14- Birinci dönem uygulanan rehberlik etkinliklerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri üzerinde duruldu ve rehberlik etkinliklerinin “Yıllık Çerçeve Plan” a uygun olarak yapılmasına devam edilmesi söylendi.

Zekiye UYSAL, Sosyal etkinliklerdeki çalışmaların düzenli olarak yapıldığını ve bunun öğrenci gelişimini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

15- Gülderen BACAKSIZ, “1. dönem öğrencilerde çok fazla devamsızlık olmadı. Ancak grip, öksürük gibi ateşli hastalıklar sebebiyle 3-4 gün ardı ardına devamsızlık yapan öğrenciler oldu. Bu konuda veli toplantılarında veliler uyarıldı. Çocuklarının hastalanmaması için giyimlerine ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Yine bu dönem öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışmalıyız  ve  okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrenciler olursa okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunları aşabiliriz” dedi.

16- Yıl içinde kutlanması gereken belirli gün ve haftaların kutlandığı, 1. sınıf öğrencilerinin bir çoğunun bu kutlamalarda görev aldığı, 23 Nisan etkinliklerinde de birçok sınıfımızın elindeki bütün imkanları kullanarak günün anlam ve önemine uygun olarak gösteriler hazırlayacağını, bunun dışında kutlanması gereken diğer önemli günlerde de öğrencilerimizi motive ederek görev almalarının teşvik edileceği belirtildi.

17- Zümreler ve diğer sınıflar arasındaki etkinlik paylaşımının eğitim açısından olumlu yanları ele alındı. Zümreler  arasında  uygulamada birlik sağlanmasının  hem alınan  kararlarımız  açısından hem de öğrenci  başarıları  açısından  oldukça  iyi neticeler verdiği belirtildi. Ortak değerlendirmeler,  ortak  oyunlar  ve yarışmaların kaynaşma ortamını  artıracağı söylendi.

18- Yapılacak gezi-gözlem ve inceleme etkinliklerinin okul idaresiyle koordineli bir şekilde yürütülmesine karar verildi.

19- Öğrencilerin okuma zevkini kazanmalarını sağlamak amacıyla sınıf kitaplıklarının oluşturulması,bu kitapların öğrenci düzeylerine uygun, değerler eğitimine katkı sağlayan, milli kültürümüzü tanıtıcı tür kitaplardan oluşması, ayrıca düzeye uygun çocuk dergilerinin de kitaplıkta bulunmasının hayal dağarcıklarını zenginleştirme yönünde pozitif gelişim sağlayacağı vurgulandı.

Nizamettin PEKER, Tek bir hikaye setinin bütün sınıfa aldırılmasının, her hafta bir hikaye okunarak, o hikayenin sınıfça değerlendirilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Türkçe dersinin yanında serbest etkinlikler dersinde de sınıflar bazında okuma günleri belirlenmesi kararlaştırıldı.

20- Zekiye UYSAL, 1. dönem kılık-kıyafetle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Yine bu dönemde de çocukların saçları temiz, taralı, çoraplarını giymiş, forma ve ayakkabılarının temiz olmasının sağlanmasına çalışılacağını, öğrencilerin yanlarında ıslak ve normal peçete bulundurmalarının gerekliliğini ve velilerin öğrencilerin saçlarını düzenli olarak kontrol etmelerinin sağlanmasının gerekliliğini belirtti.

21- Sınıfın ve okulun temiz tutulması için temizlik kurallarının tekrar öğrencilere hatırlatılmasının gerekliliği, öğrencilerin sınıfı ve okulu temiz tutmaları için her öğrencinin sırasının altını ve çevresini temiz tutma davranışını kazanması gerektiği belirtildi.

22- 2017-2018 Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde tüm çalışmaların istenilen ölçüde gerçekleştirilmesi temennilerinde bulunularak, tüm zümre öğretmenleri başarı dileklerini sunarak toplantı sonlandırılmıştır.

 

 

 

     Gülderen BACAKSIZ                         Zekiye UYSAL                       Nizamettin PEKER        

    1/A Sınıf Öğretmeni                            1/B Sınıf Öğretmeni 1/C Sınıf Öğretmeni 

                                                                                                                  Zümre Başkanı

 

 

 

 

                                                                                                              Seçkin YILDIZ

                                                                                                              Müdür Yardımcısı

 

 

 

                                                                          07.02.2018

 

UYGUNDUR

 

Kemal AKBABA

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANİZE SANAYİ İLKOKULU

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

1. SINIFLAR II. DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI

ALINAN KARARLAR

    GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Yoklama ile açılış yapıldı.
 2. 1.Dönem yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararlar okundu.
 3. 1. Dönemin değerlendirildi.
 4. Sınıflarımızın son durumları hakkında öğretmenlerimizin görüşleri alındı.
 5. Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının uygulanması.
 6. Okuma-yazma etkinliklerinde sınıf seviyesinin gerisinde kalan öğrencilerle yapılacak çalışmaların yapılması.

 

 1. Velilerle işbirliği ve sıkı iletişim sürdürülerek, veli toplantılarının karar verilen tarihlere uygun olarak yapılması.
 2. Türkçe dersinin yanında serbest etkinlikler dersinde de sınıflar bazında okuma günlerinin belirlenmesi.
 3. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 4. Güzel yazı alışkanlığı kazandırmanın yolları ve yazı bozuklularının giderilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 5. Matematik dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin üzerinde duruldu, çözüm yolları uygulanması.
 6. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler uygulanması.
 7. Ölçme ve değerlendirme için programın gerektirdiği ölçeklerin esas alınması.
 8. Sosyal faaliyetler ve Rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi.
 9. Okula devam konusunda öğretmen-veli işbirliği ile azami gayret gösterilmesi.
 10. Kutlanacak bayram ve törenler.
 11. Zümre ve diğer öğretmenlerle işbirliğinin yapılması.
 12. Yapılacak gezi-gözlem ve inceleme etkinliklerinin okul idaresiyle koordineli bir şekilde yürütülmesi.
 13. Sınıf kitaplığının  zenginleştirilmesi. Kitap okuma saatinin belirlenmesi.
 14. Öğrenci kılık ve kıyafetlerinin okul kültürüne uygun olmasının sağlamsı.
 15. Sınıf ve okul temizliği konusunda öğrenci-öğretmen ve okul yönetimiyle işbirliği sağlanması.
 16. Dilek, temennilerle toplantı sona erdi.

 

 

    Gülderen BACAKSIZ            Zekiye UYSAL                     Nizamettin PEKER           Seçkin YILDIZ

    1/A Sınıf Öğretmeni              1/B Sınıf Öğretmeni             1/C Sınıf Öğretmeni          Müdür Yardımcısı

                                                                                                      Zümre Başkanı

 

 

 

07.02.2018

 

UYGUNDUR

 

Kemal AKBABA

OKUL MÜDÜRÜ