1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanakları 2016-2017

1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanakları 2016-2017 dosyası 10-09-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf 2.dönem zümre toplantı tutanakları 2016-2017
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen emrat2
Eklenme Tarihi 10-09-2019
Boyut 18.31 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

SÜLEYMAN DEMİREL İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                               ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

 

2016 / 2017    Eğitim - öğretim yılı 1. sınıflar 2. dönem zümre öğretmenler kurulu toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini değerlendirmek üzere belirtilen yer ve saatte gerçekleştirmek istiyoruz.                                                                        

                                                                                                         Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Toplantı No              :    2

Toplantı Tarihi         :    09.02.2017

Toplantı Yeri            :    Okul toplantı  salonu

Toplantı Saati          :    14.00

                                                                                                                              06.02.2017                                

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1.Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.
 3. 1. Dönemin değerlendirilmesi.
 4. Sınıflarımızın son durumları hakkında öğretmenlerimizin görüşlerinin alınması.
 5. Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması.
 6. Okuma-yazma etkinliklerinde sınıf seviyesinin gerisinde kalan öğrencilerle yapılacak çalışmaların tespiti.
 7. Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden gelen kaynaştırma öğrencisi raporlarının takibi ve bu öğrencilerin sınıflar arasında dengeli dağılımının sağlanması.
 8. Öğretmen-Okul-Veli işbirliği, veli toplantılarının verimliliğinin değerlendirilmesi, tarihlerinin kararlaştırılması.
 9. Türkçe derslerinde dönem boyunca işlenecek metinlerin gözden geçirilmesi.
 10. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 11. Güzel yazı alışkanlığı kazandırmanın yolları ve yazı bozuklularının giderilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 12. Matematik dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin üzerinde durulması.
 13. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler.
 14. Ölçme ve değerlendirme.
 15. Sosyal faaliyetler ve Rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi.
 16. Okula devam – devamsızlık durumları.
 17. Kutlanacak bayram ve törenler.
 18. Zümre ve diğer öğretmenlerle işbirliği.
 19. Yapılacak gezi, gözlem, inceleme çalışmaları.
 20. Sınıf kitaplığının  zenginleştirilmesi. Kitap okuma saatinin belirlenmesi.
 21. Öğrenci kılık ve kıyafetleri.
 22. Sınıf ve okul temizliği.
 23. Dilek ve temenniler.
 24. Kapanış.

 

 

U Y G U N D U R

06/02/2017

Mehmet SİNCER

Okul Müdürü

 

SÜLEYMAN DEMİREL İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                       ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

1. SINIFLAR 2. DÖNEM BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No              :    2

Toplantı Tarihi         :    09.02.2017

Toplantı Yeri            :    Okul toplantı  salonu

Toplantı Saati          :    14.00

 

Toplantıya Katılanlar:    Hamdi ATA          1/A

                                       Mahmut ÇINGIL  1/B

                                       Ahmet YAVUZ     1/C

                                       Ahmet  Karatay     1/D

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1.Dönem yapılan  Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısında alınan kararların okunması.
 3. 1. Dönemin değerlendirilmesi.
 4. Sınıflarımızın son durumları hakkında öğretmenlerimizin görüşlerinin alınması.
 5. Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması.
 6. Okuma-yazma etkinliklerinde sınıf seviyesinin gerisinde kalan öğrencilerle yapılacak çalışmaların tespiti.
 7. Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden gelen kaynaştırma öğrencisi raporlarının takibi ve bu öğrencilerin sınıflar arasında dengeli dağılımının sağlanması.
 8. Öğretmen-Okul-Veli işbirliği, veli toplantılarının verimliliğinin değerlendirilmesi, tarihlerinin kararlaştırılması.
 9. Türkçe derslerinde dönem boyunca işlenecek metinlerin gözden geçirilmesi.
 10. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 11. Güzel yazı alışkanlığı kazandırmanın yolları ve yazı bozuklularının giderilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
 12. Matematik dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin üzerinde durulması.
 13. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler.
 14. Ölçme ve değerlendirme.
 15. Sosyal faaliyetler ve Rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi.
 16. Okula devam – devamsızlık durumları.
 17. Kutlanacak bayram ve törenler.
 18. Zümre ve diğer öğretmenlerle işbirliği.
 19. Yapılacak gezi, gözlem, inceleme çalışmaları.
 20. Sınıf kitaplığının  zenginleştirilmesi. Kitap okuma saatinin belirlenmesi.
 21. Öğrenci kılık ve kıyafetleri.
 22. Sınıf ve okul temizliği.
 23. Dilek ve temenniler.
 24. Kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1- Zümre öğretmenleri kurulu toplantısı zümre başkanı Hamdi ATA  ‘nın        gündem maddelerini zümre öğretmenlerine sunması ve maddelerin kabulüyle başlatıldı. Toplantıya katılanların yoklaması alındı.

2- Birinci dönem zümre toplantı tutanağında alınan kararlar Hamdi ATA          tarafından okundu. Alınan kararlara uygun hareket edildiği tespit edildi.

3- Birinci dönemin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin başarı durumlarının genel anlamda iyi olduğu; eğitim programına uygun şekilde devam edildiği belirlendi. Başarının artırılması için velilerle daha fazla işbirliğine gidilmesi; eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilmesine; öğrencilerin serbest zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeleri yanında kavrama ve muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına karar verildi.

4- Öğretmenlerimiz söz alarak sınıflarının son durumları hakkında bilgi verdiler;

1/B Sınıfı: 2  öğrencinin okumaya geçemediğini bu öğrencilerin de Nisan sonuna doğru okumaya geçeceğini söyledi.

 

1/C Sınıfı: 8  tane okuyamayan öğrencisi olduğunu bunların Nisan sonuna doğru okumaya geçeceğini söyledi.

 

1/D Sınıfı: 6  tane okuyamayan öğrencisi olduğunu öğrencinin Nisan sonuna doğru okumaya geçeceğini söyledi.

 

1/ A  Sınıfında 3 tane okumaya geçemeyen biri Suriyeli    öğrenci olduğunu , bunların Nisan sonuna doğru okumaya geçeceğini söyledi.

 

 

5- 1. dönem öğrencilerin okul kültürüne uyum süreçlerinde derslerde tuvalete sadece çok acil durumlarda gidilmesi, derslerde bir şeyin yenmemesi ve içilmemesi gibi alışkanlıkların kazandırılmasında ilk 2 ay zorlanıldığı ve bu davranışların zamanla öğrencilerde oturduğu gözlemlenmiştir. Okuma-yazma bilmemelerinden dolayı istenen kitabı çıkarmakta ve yine sayılara çok vakıf olamamalarından dolayı istenen sayfayı bulmakta zorlandıkları gözlemlenmiştir. Okuma-yazma yeteneği ve sayı okuma yeteneği geliştikten sonra bu problem ortadan kalkmıştır.  Seslerin öğretiminde projeksiyon makinesinin ve bilgisayarın yardımıyla çokça görsel öğenin (sunular, harf sezdirme videoları) ve drama, öyküleştirme, şarkı söyleme gibi öğretim yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerde öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve bilgilerin kalıcılığını artırdığı gözlemlenmiştir. Ancak bazı öğrenci velilerinden gereken desteğin öğrencilere verilmemesi ile sıkıntılar yaşandığı bu durumun da eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumsuz yansıdığı tespit edilmiştir.

6- Sınıf öğretmeni Mahmut ÇINGIL  bazı öğrencilerin okuma hızlarının yavaş olduğunu, bu öğrencilere bol bol okuma yaptırılmasını söyledi.

Ahmet YAVUZ; tarafından bunun normal olduğu zamanla bu sorunun ortadan kalkacağı söylendi.Bunun için öğrencilere şiir, tekerleme, şarkı, ninni öğretilmesinin yararlı olacağı söylendi.

Sınıf öğretmeni Ahmet Karatay  bir şiir defteri tutulabileceğini, deftere şiir, ninni, şarkı, fıkra, tekerleme yazılabileceğini böylece hem okumanın, hem de yazmanın gelişeceğini söyledi.

Zümre Başkanı Hamdi ATA  bu öğrenciler için özel gayret gösterilmesini zümreden istedi.

7- Ahmet Karatay ; Okuma yazma çalışmalarının öğrencşi seviyelerine göre iyi olduğunu söyledi

8- Ahmet YAVUZ; öğretim sürecinde velilerin desteğinin çok önemli olduğu, o yüzden veli toplantılarının formaliteden ibaret olmaması ve onlarla çok iyi iletişim kurulması gereğinin önemini dile getirdi.

 

Mahmut ÇINGIL; velileri toplantılardan soğutmamak için onlara çocuklarının sadece başarısız oldukları alanları söylemektense, onların başarılı oldukları alanları öne çıkararak görüşmeler yapılması ve onların desteğiyle çocuklarının daha da başarılı olacaklarını vurgulamanın önemini belirtti.

 

Veli toplantısının  Şubat  ayında  yapılmasına karar verildi.

 

9-Ahmet KARATAY  Türkçe ders kitabındaki bütün metinleri verimli bir şekilde işlemeye zaman yetmeyeceği değerlendirildi. Her üniteden belli metinlerin seçilmesine ve öncelikle onların bitirilmesine, zaman elverdiğince çok metnin bitirilmeye çalışılmasına karar verildi. Metinler işlenirken gerekli özenin gösterilmesine vurgu yapıldı.

 

10 Ahmet YAVUZ;  Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi için zaman zaman kısa metinlerden faydalanarak okuduğunu anlama çalışmalarının yapılmasının faydalı olacağı düşüncesinde olduğunu söyledi. Ayrıca diğer derslerde de sözlü ve yazılı anlatımın kullanılmasının yararlı olacağını ifade etti.

11- Mahmut Çıngıl ; Kuralına uygun, temiz,göze hoş gelen bir yazıya sahip olabilmenin temellerinin 1.sınıfta atıldığı ,dolayısıyla “ yazsınlar da nasıl yazarlarsa yazsınlar “ mantığının doğru bir yaklaşım olmadığını ,bu tür yaklaşımların çocuğun okul hayatının tamamını etkileyeceğini dile getirerek bu konuda hassasiyet gösterilmesinin önemini vurguladı. Dolayısıyla bu konuda taviz verilmemesi, “ Güzel Yazı Köşesi”   ve  “güzel yazılara yıldız koyma”  gibi uygulamalarla da ayrıca teşvik edilmesinin yararlı olacağını dile getirdi.

12- Ahmet YAVUZ; Matematik dersinin somut hale getirilmesi için derslerde daha fazla uygun araç-gereç kullanılmasına ve çoklu zekâ kuramına uygun sunum yapılması gerektiğini söyledi.

13- Hamdi ATA ; Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi: Soru – cevap, Sonuç çıkarma, Araştırma – inceleme, Sonuç cümlesi yazma, Buluş yolu, Tahmin etme, Yaparak yaşayarak öğrenme, Grup çalışması, Gösterip yaptırma, Drama, Resimleme, Kavram haritası, Beyin fırtınası, Tartışma, Örnek olay, Deney, Tümevarım, Tümdengelim.    

 

14- İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları konulu maddesini Zümre Başkanı Hamdi ATA  okudu.

''Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

 Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.''

15- Birinci dönem uygulanan rehberlik etkinliklerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri üzerinde duruldu ve rehberlik etkinliklerinin “Yıllık Çerçeve Plan” a uygun olarak yapılmasına devam edilmesi söylendi.

Ahmet YAVUZ; Sosyal etkinliklerdeki çalışmaların düzenli olarak yapıldığını ve bunun öğrenci gelişimini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

16- Ahmet KARATAY; “1. dönem öğrencilerde çok fazla devamsızlık olmadı. Ancak grip, öksürük gibi ateşli hastalıklar sebebiyle 3-4 gün ardı ardına devamsızlık yapan öğrenciler oldu. Bu konuda veli toplantılarında veliler uyarıldı. Çocuklarının hastalanmaması için giyimlerine ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Yine bu dönem öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışmalıyız  ve  okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrenciler olursa okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunları aşabiliriz” dedi.

17- Yıl içinde kutlanması gereken belirli gün ve haftaların kutlandığı, 1. sınıf öğrencilerinin bir çoğunun bu kutlamalarda görev aldığı, 23 Nisan etkinliklerinde de birçok sınıfımızın elindeki bütün imkanları kullanarak günün anlam ve önemine uygun olarak gösteriler hazırlayacağını, bunun dışında kutlanması gereken diğer önemli günlerde de öğrencilerimizi motive ederek görev almalarının teşvik edileceği belirtildi.

18- Zümreler ve diğer sınıflar arasındaki etkinlik paylaşımının eğitim açısından olumlu yanları ele  alındı. Zümreler  arasında  uygulamada birlik sağlanmasının  hem alınan  kararlarımız  açısından hem de öğrenci  başarıları  açısından  oldukça  iyi neticeler verdiği belirtildi. Ortak değerlendirmeler,  ortak  oyunlar  ve yarışmaların kaynaşma ortamını  artıracağı söylendi.

19- Yapılacak gezi-gözlem ve inceleme etkinliklerinin okul idaresiyle koordineli bir şekilde yürütülmesine karar verildi.

20- Öğrencilerin okuma zevkini kazanmalarını sağlamak amacıyla sınıf kitaplıklarının oluşturulması,bu kitapların öğrenci düzeylerine uygun, değerler eğitimine katkı sağlayan, milli kültürümüzü tanıtıcı tür kitaplardan oluşması, ayrıca düzeye uygun çocuk dergilerinin de kitaplıkta bulunmasının hayal dağarcıklarını zenginleştirme yönünde pozitif gelişim sağlayacağı vurgulandı.

Ahmet YAVUZ; Tek bir hikaye setinin bütün sınıfa aldırılmasının, her hafta bir hikaye okunarak, o hikayenin sınıfça değerlendirilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Türkçe dersinin yanında serbest etkinlikler dersinde de sınıflar bazında okuma günleri belirlenmesi kararlaştırıldı.

21Mahmut ÇINGIL; 1. dönem kılık-kıyafetle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Yine bu dönemde de çocukların saçları temiz, taralı, çoraplarını giymiş, forma ve ayakkabılarının temiz olmasının sağlanmasına çalışılacağını, öğrencilerin yanlarında ıslak ve normal peçete bulundurmalarının gerekliliğini ve velilerin öğrencilerin saçlarını düzenli olarak kontrol etmelerinin sağlanmasının gerekliliğini belirtti.

22- Hamdi ATA Sınıfın ve okulun temiz tutulması için temizlik kurallarının tekrar öğrencilere hatırlatılmasının gerekliliği, öğrencilerin sınıfı ve okulu temiz tutmaları için her öğrencinin sırasının altını ve çevresini temiz tutma davranışını kazanması gerektiği belirtildi.

23- 2016-2017 Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde tüm çalışmaların istenilen ölçüde gerçekleştirilmesi temennilerinde bulunularak, tüm zümre öğretmenleri başarı dileklerini sunarak toplantı sonlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 1. Başarının artırılması için velilerle daha fazla işbirliğine gidilmesi; eksikliği görülen konuların tekrar yoluyla pekiştirilmesi; öğrencilerin serbest zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeleri yanında kavrama ve muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması,
 2. Velilerle işbirliği ve sıkı iletişim sürdürülerek, veli toplantılarının karar verilen tarihlere uygun olarak zamanında yapılması,
 3. Öğrencilerin temizlik, düzen ve tertiplerine azami ölçüde dikkat edilmesi,
 4. Okula devam konusunda öğretmen ve veli işbirliği ile azami gayret gösterilmesi,
 5. Sınıf ve okul temizliği konusunda öğrenci-öğretmen ve okul yönetiminin işbirliği sağlanması,
 6. Kaynaştırma öğrencilerinin planlara göre eğitileceği,
 7. Yapılacak gezi-gözlem ve inceleme etkinliklerinin okul idaresiyle koordineli bir şekilde yürütülmesi,
 8. Bütün derslerde öğrenci merkezli, çoklu zeka kuramına uygun yöntem ve teknikler uygulanması,
 9. Öğrencilerin kazanımlara ulaşmalarında alternatif etkinliklerin uygulanması,
 10. Öğrencilerin düzenli ve sağlıklı beslenmeleri için sınıf öğretmenlerinin aileyi ve öğrenciyi bilinçlendirici girişimlerde bulunması,
 11. Okuldaki ders araç-gereçlerinin derslerde zamanı geldikçe etkili şekilde kullanılması,
 12. Ölçme ve değerlendirme için programın gerektirdiği ölçeklerin esas alınması,
 13. Türkçe dersinin yanında serbest etkinlikler dersinde de sınıflar bazında okuma günleri belirlenmesi,
 14. Derslerin ünitelendirilmiş yıllık planlara ve programa uygun olarak zamanında tamamlanması,
 15. Kutlanacak belirli gün ve haftalar için öğretmenlerin gerekli hazırlıkları yapması, bu gün ve haftaların öneminin öğrenciler tarafından kavranmasına çalışılması,
 16. Tema işleniş süreçlerinde zümre öğretmenleri arasında tam bir işbirliği, yardımlaşma ve uzlaşmanın sağlanması,  kararları alınmıştır.

 

 

 

 

 

Hamdi ATA                         Mahmut ÇINGIL                 Ahmet  YAVUZ                             Ahmet KARATAY                      

         (1-A)                                    (1-B)                                    (1-C)                                               (1-D )                                      

 

 

  …./……../2017

 

                                                                           UYGUNDUR

                                                                        Mehmet SİNCER

                                                                       OKUL MÜDÜRÜ