1.sınıf 1.dönem ayrıntılı veli toplantı tutanağı 2018-2019

1.sınıf 1.dönem ayrıntılı veli toplantı tutanağı 2018-2019 dosyası 09-04-2018 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.sınıf 1.dönem ayrıntılı veli toplantı tutanağı 2018-2019
Kategori 1. Sınıf Matematik
Gönderen nuryıl
Eklenme Tarihi 09-04-2018
Boyut 83.29 K
İndirme 42

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

İSMET AYDINLI İLKOKULU / ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                               KIRIKKALE

 

 

 21/ 10/ 2015, Çarşamba günü saat 11.00’de aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda okulumuz 1 / C sınıfında 2015-2016  Eğitim – Öğretim Yılı sene başı veli toplantısını yapmak istiyorum.

 Gereğini bilgilerinize arz ederim. 121/ 10 / 2015

 

          Nafiz Arafat TANIT

          1 / C Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM           :

1. Toplantının açılışı,

2.  M. Kemal ATATÜRK ve Türk Büyükleri için 1(bir) dakikalık saygı duruşu,

3. İstiklâl Marşı’nın söylenmesi,

4. Açılış konuşması,

5. Toplantıya iştirak eden velilerin belirlenmesi,

6. Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi,

7. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi,

8. Okulun öğrenci ve toplum için önemi,

9. Eğitim-öğretimde temel yaklaşımlar ve 4+4+4 eğitim sistemi konusunda öğretmenin bilgi vermesi,

10. Haftalık ders saatleri ve ders programları konusunda bilgi verilmesi.

11. Öğrenciyi öğrenme sürecinde güdüleme için kullanılacak yöntem ve araçlar,

12. Okuma-yazma öğretiminde izlenilecek yol ve teknikler ile bu süreçte veliye düşen görevler,

13. Öğrencilerin okul öncesi eğitim durumları ve yaşamaları hakkında velilerden bilgiler alınması,

14. Sınıf düzeni, öğrencilerin sınıftaki konumları, oturma şekilleri hakkında belirlenen ilkeleri açıklama,

15. Öğrencilerin ihtiyacı olan okul araç-gereçleri üzerinde görüşülmesi, öğrenci ihtiyaç listesinin verilmesi,

16. 1. sınıf öğrencilerinin farklı konumlarının hatırlatılması,

17. Öğrenci başarısını etkileyen ana unsurların açıklanması,

18. Öğrencilerin tertip, düzen ve temizlik alışkanlıkları,

19. Öğrencilerin beslenme ve sağlık kurallarına uyma alışkanlıkları,

20. Devam – devamsızlık durumları,

21. Öğrencilerin evde hazırlıkları,

22. Öğrencilerin okuldaki çalışmaları,

23. Okul – aile işbirliği,

24. Sınıfa temin edilmesi düşünülen araç-gereçler,

25. Veli Sınıf Temsilcisinin (Sınıf Annesi”nin) seçimi,

26. Dilek ve temenniler,

27. Kapanış.

 

U  Y  G  U  N  D  U  R.

21/ 10/ 2015

 

 

Adnan ŞENER

Okul Müdürü

 

İSMET AYDINLI İLOKULU / ORTAOKULU

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

1 / C SINIFI 1.VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI ( I. DÖNEM )

 

     GÜNDEM           :

1. Toplantının açılışı,

2.  M. Kemal ATATÜRK ve Türk Büyükleri için 1(bir) dakikalık saygı duruşu,

3. İstiklâl Marşı’nın söylenmesi,

4. Açılış konuşması,

5. Toplantıya iştirak eden velilerin belirlenmesi,

6. Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi,

7. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi,

8. Okulun öğrenci ve toplum için önemi,

9. Eğitim-öğretimde temel yaklaşımlar ve 4+4+4 eğitim sistemi konusunda öğretmenin bilgi vermesi,

10. Haftalık ders saatleri ve ders programları konusunda bilgi verilmesi.

11. Öğrenciyi öğrenme sürecinde güdüleme için kullanılacak yöntem ve araçlar,

12. Okuma-yazma öğretiminde izlenilecek yol ve teknikler ile bu süreçte veliye düşen görevler,

13. Öğrencilerin okul öncesi eğitim durumları ve yaşamaları hakkında velilerden bilgiler alınması,

14. Sınıf düzeni, öğrencilerin sınıftaki konumları, oturma şekilleri hakkında belirlenen ilkeleri açıklama,

15. Öğrencilerin ihtiyacı olan okul araç-gereçleri üzerinde görüşülmesi, öğrenci ihtiyaç listesinin verilmesi,

16. 1. sınıf öğrencilerinin farklı konumlarının hatırlatılması,

17. Öğrenci başarısını etkileyen ana unsurların açıklanması,

18. Öğrencilerin tertip, düzen ve temizlik alışkanlıkları,

19. Öğrencilerin beslenme ve sağlık kurallarına uyma alışkanlıkları,

20. Devam – devamsızlık durumları,

21. Öğrencilerin evde hazırlıkları,

22. Öğrencilerin okuldaki çalışmaları,

23. Okul – aile işbirliği,

24. Sınıfa temin edilmesi düşünülen araç-gereçler,

25. Veli Sınıf Temsilcisinin (Sınıf Annesi”nin) seçimi,

26. Dilek ve temenniler,

27. Kapanış.

 

G Ö R Ü Ş M E L E R

 1. Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek toplantıya başlanılmıştır.

 

 1. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesinin ardından bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

 

 1. Açılış konuşmasını sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT yaptı: “Sayın velilerim, hepinizi saygı

ile selamlıyorum. Bu toplantı siz değerli velilerimizi bilgilendirmek, yıl boyunca yapılacak çalışmalarımıza ışık tutması amacıyla yapılmaktadır. Çocuklar için ilk yılın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın velilerim, bu noktada görev size ve bize düşmektedir. Görevlerimizi yerine getirmek için birlikte hareket etme mecburiyetimiz vardır. O kadar ki; içtiğimiz su, teneffüs ettiğimiz hava kadar lüzumludur. Bunun için sizlerle yüz yüze görüşerek çocuklarınızı daha iyi tanımak için sınıf veli toplantısını yapıyoruz. Toplantıya katılmanız bizim için önemli olduğu kadar çocuğunuz ve sizin için de çok önemlidir. Katıldığınız için teşekkür ederim.

Daha işin çok başındayız. Sabırla, anlayışla, sevgiyle ve tutarlılıkla yürüteceğimiz süreç bizi adım adım hedefe götürecektir. Sizden istediğim bana destek olun, yönlendirmelerime uyun, yapılan çalışmayı hafife almayın. Yaşamın tekrarı yok. Hayat bir sinema filmi veyahut televizyon dizisi değildir. Tekrar seyredemezsiniz. Geçen zaman geri döndürülemez.

Özellikle öğrenme alışkanlıklarının kazanıldığı kalıcı hale geldiği ilkokul yıllarının etkili bir biçimde değerlendirilmesi için belirttiğim hususlara dikkat edilmelidir.

 Yaptığımız çalışma ve etkinliklerin anlamını yetişkin bir insan gözüyle değil, okula yeni başlayan bir çocuğun gözüyle değerlendirin. Sizin için pek anlam ifade etmeyen bir davranış çocuklar için çok anlam ifade eder. Bunun bilinciyle onların duygularını küçümsemeyin. Alaya alacak, onların ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan kaçının. Onları sonuna kadar dinleyin.  Onların görüşlerine değer verin. Okul ve diğer yaşamlarıyla ilgili konuşmalarını dinleyin. Dinlemelerinizde samimi olun.

 Onlar sadece sizin çocuklarınız değildir. Bu çocuklar hepimizin, bu ülkenin çocuklarıdır. Onlar yarınlarımızdır. Onları yetiştirmenin ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu unutmayın.

 Çocuklar kendine özgü kişilik yapıları, özellikleri olan bir varlıktır. Sizin yapmalarını istediğiniz davranış için, ben böyle yapardım o da aynısını yapsın diye düşünmeyin. O apayrı bir insandır. Onu başka çocuklarla karşılaştırmayın, yarıştırmayın.  Onu kendi gelişimi içinde neredeydi, nereye geldi anlayışıyla değerlendirin.

 Değiştirilmesi ve kazanılması istenen davranışın zaman içinde sabırla elde edileceğini unutmayın. Şunu da bilmenizde yarar vardır. “ Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.”

 Bu sınıfta her öğrenci kendinin çok özel olduğunu hissedecek. Sevgi ve saygı görecek, takdir edilecek. Yaptığımız her çalışmanın merkezinde onlar olacak.”

 

 1. Veli tespiti imza sirküsü çıkarılarak yapılmıştır. 1 / C sınıfı veli toplantısına 24 velinin

katıldığı görüldü. Gelmeyen öğrenci velilerinin okula başlamayan çocukların velisi olduğu tespit edildi. Bu çocukların durumuyla ilgili idareye bilgi verilmesine ve görüşülmesine karar verildi.

Açılış ve yoklama sırasında veli katılımında yapılan duyuru ve velilerin ilgilerinden dolayı yüksek

olduğu tespit edilmiştir. Toplantıda alınan kararların bağlayıcı olmasından dolayı velilere yıl içinde yapılacak çalışmaların yazılı olarak gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

 

 1. Toplantı tutanağını yazmak isteyen veli olmadığı için bu görevi öğretmen yaptı.

 

 1. Gündem maddeleri okunarak toplantıya katılanların ekleyecekleri maddeler olup olmadığı

sorulmuş, gündemin yeterli olduğu kanaatine varılarak gündeme madde eklemeye gerek görülmemiştir.

 

 1. Okulun öğrenci ve toplum için önemi sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tarafından

açıklandı: “Okulun amacı; öğrencilere hayatı, dünya üzerinde onların pay sahibi olduklarını, yurduna milletine, dünyaya nasıl yararlı katkılar sağlayacaklarını, ileride edinecekleri meslekler için temel bilgileri, Dünya’nın Uygarlaşması yolunda bir vatandaş olarak nasıl katkıda bulunabileceğini, milleti ile, bayrağı ile, geçmişi ile gurur duyup bu güvenle olgunlaşabilmeyi öğretmektir.”

 

 1. Eğitim-öğretimde temel yaklaşımlar konusunda sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tarafından

gerekli bilgiler verilip açıklamalar yapılmıştır: “Bilindiği gibi 2012-2013 Eğitim – Öğretim Yılından itibaren yeni programa başlanmıştı. Yeni öğretim programımız eski anlayışımız gibi öğrenciye ezber ve bilgi yükü yüklemek değil, öğrenmeyi öğrenme, bilgiyi araştırıp bulma, ihtiyacı olduğunda yaratıcı alternatif düşünmeyi bilme üzerine kurulmuştur. Biz buna ‘Yapılandırıcı Eğitim’ diyoruz. Bu programda anne – babaya büyük görevler düşmektedir. Günü gününe öğrenci gelişimi takip edilmesi gerekmektedir. Yeni programda ölçme ve değerlendirmenin içinde siz velilerin etkin rolleri vardır. Zaman zaman sizlere formlar gönderilecektir. Bu formları en uygun şekilde doldurmanız çocuğunuzun geleceğine ışık tutacaktır.

 1. sınıf yeni programına göre, program öğrenci merkezli sistem üzerine kurulmuş, öğrenciyi

ön plana çıkarmıştır. Öğrenci araştıran, sorgulayan, inceleyen ve kendi kararını veren bir anlayışı savunur. Etkinliklerde öğrenciye sizlerde rehber olacaksınız, onları yönlendireceksiniz.

 Yeni İlköğretim Programı :

 • Her öğrencinin bir birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.
 • Öğrencinin kişisel mutluluğunu ve başarma zevkini sağlamak için çaba gösterir.
 • Öğrencinin gelecekteki hayatı için yol göstericidir.
 • Günümüzdeki bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlıdır.
 • Öğrencinin fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesini önemser.
 • Öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.
 • Bilginin önemine, katmanlarına ve farklı bilgi edinme yollarına duyarlıdır.
 • Okullarda, öğrencilerin güvenilir bireyler olduğu mesajının, hayat biçimine dönüşmesini sağlar.
 • Çocuğun öğrenmeye heveslenmesi, ancak araştırma arzusu ve doğal merakının uyarılmasıyla mümkündür.
 • Öğrenme, öğretmenin ya da öğrencinin dersi anlatması yerine, öğrenci merkezli etkinliklerde öğrencinin aktif rol almasıyla mümkündür.
 • Öğrencilerin farklı ortamlara aktarılması, etkin ve yaratıcı bir yorumla kullanılması asıl amaçtır.
 • Çocuğun yakın çevresi içerisinde yaşanan sorunlar, hayat biçimi, ekonomik etkinlikler, coğrafi faktörler öğrenme için temel içeriktir.
 • Öğrencilerin işbirliği yapmaları teşvik edilmelidir.
 • Okul sadece dört duvar değil, tüm çevredir.
 • Eğitim, kitap dışı kaynaklara yönlendirilmelidir.
 • Öğrencilerin okullarında ve bulundukları yörede çeşitli toplumsal hizmetler sunmasını destekler.

2015-2016 Eğitim – Öğretim yılında uygulamaya konulan 4+4+4 Eğitim Sistemi ve müfredat

hakkında sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tarafından velilere bilgiler verilmiştir: 4+4+4 Eğitim Sistemiyle zorunlu öğrenim çağının 12 yıla çıkarıldığı ve bu sistemin ilk olarak geçen yıl 1. ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli bir şekilde hayata geçirildiği dolayısıyla bu öğretim yılında da 1. sınıflarda yeni eğitim sisteminin uygulamaya devam edileceği dile getirildi. Panik yapmaya gerek olmadığı, geçen sene bu sistemin başarılı bir şekilde uygulandığı; gerek okul olarak gerekse biz öğretmenlerin yeni sisteme hazır olduğu dile getirilerek sıkıntıya girmeye gerek olmadığı özellikle vurgulandı. Yine sınıf öğretmeni tarafından bu sürecin ilk basamağı olan Uyum Haftasının (Oryantasyon Sürecinin) sorunsuz bir şekilde atlatılarak çocukların gerek okula gerekse arkadaşlarına nasıl uyum sağladıklarının gözlemlendiğinin altı özellikle çizildi.

 4+4+4 Eğitim Sistemiyle birlikte önceki yıllarda uygulanan sistemin değiştiğini; ilkokulun 4, ortaokulun 4 ve lisenin de 4 yıl olduğunu belirtti. Yeni eğitim sistemiyle birlikte okul türlerinin yeniden belirlendiğini söyledi. Bazı okulların ilkokul ve ortaokul diye ayrıldığını, ancak bizim okulumuzun yakın çevresinde başka bir okul olmadığı için ilkokul ve ortaokul olarak eğitim – öğretime devam edeceğini de belirtti.

4+4+4 eğitim sistemi ile mecburi okul yaşının değiştiğini açıkladı. Eski sistemde mecburi ilköğretim yaşı 6 – 14 yaş ve okula başlama yaşı 72 ay iken, 4+4+4 eğitim sisteminde mecburi eğitimin   5 – 13 yaşa ve okula başlama yaşının da 60 – 66 ay arası veli isteğine bırakılmış olmakla beraber 66 aydan itibaren mecburi 1 sınıfa kaydı yapılmakta olduğuna değindi. Bu yıl 2008 doğumlu çocuklarında okula geldiği ve sınıflar oluşturulurken yaşlara göre karışık ayrıldığından 2008’lilerin bizim sınıfımızda da olduğu belirtildi. Ayrıca sınıfımızda bulunan çocukların durumları da ele alındı. Bu çocuklarımızla neler yapılacağı, veli olarak evde yapmaları gerekenler üzerinde duruldu. Özellikle çocukların iyi tahlil edilmesinin önemi üzerinde durulup neleri yapar, neleri yapmaz sorusuna iyi cevap vermek gerektiği konuşuldu.

 Ayrıca yeni eğitim sistemi ile çocukların okulun ilk üç ayı “uyum programına” dahil olacaklarını ve ayrı bir kitap kullanacaklarını ifade edip çocukların okul korkularını yenmeleri, okulu sevmeleri amaçlı oyun, boyama, kes-yapıştır ağırlıklı bir program izleneceği, ayrıca önceden alışık olduğumuz ilk hafta çizgi çalışmalarının zamana yayıldığı ve bu dönemde sadece “e ve a” seslerinin öğrenciye verileceği bilgisi veliye açıklandı. Uyum ve Hazırlık Sürecinin 12 hafta boyunca uygulaması gerektiği, ama çocukların gelişimlerine göre bu sürecin kısalabileceği söylendi. Yani sınıf seviyesine göre çalışmalara yön verileceği belirtildi. Her akşam eve gelen çocuğa bakıp ta bugünde bir şey yapılmadığı kanaatine düşülmemesi gerektiği, uyum kitaplarında tarih tarih belirlenen etkinliklerin her gün yapıldığı ve yapılacağı anlatıldı.

 Okuma-yazma çalışmalarının aralık ayından itibaren verilmeye başlanacağı ve nisan sonu ya da mayıs ayı başında biteceği açıklandı. Velilerin bu konuda bilgi sahibi olmalarını, öğretmeni ve öğrenciyi sıkıştırmamaları gerektiğini, başka öğrenci, başka öğretmen ya da okulla kıyaslama yapılmasının yanlış olacağı bütün öğretmenlerin aynı programa uygun hareket edeceği ve de etmesi gerektiği açıklandı.

 Bazı veliler, çocuklarının bir ya da iki yıl ana sınıfına gittiklerini, artık boya, makas ve yapıştırıcıdan sıkıldıklarını yapmak istemediklerini ve ne zaman okuma yazmaya geçeceklerini sorduklarını söylediler.

 Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Uyum Haftası ve Hazırlık Çalışmalarının ilk haftası yapılan çalışmalarda ana sınıfına giden bazı öğrencilerde bu isteksizliği kendisinin de sezdiğini söyledi. Ancak sınıfa farklı yaş grubundan öğrencilerin ve hiç okul görmemiş öğrencilerin olduğunu bunun içinde uyum programına uygun hareket etmek durumunda olduğunu açıkladı. Daha eline hiç makas almamış, kalem almamış öğrencilerinin olduğunu açıkladı. Ana sınıfına gitmiş öğrencilere bu durum açıklandığında, öğretmene ve arkadaşlarına yardımcısı olması gerektiği söylendiğinde onlarda yardımlaşma duygusunun gelişeceği ve sıkılmadan etkinliklere katılacaklarını düşündüğünü söyledi. Velilerinde bunu çocuklarına telkin etmesinin olumlu etki yapacağını söyledi.     

 

 1. Sınıf Öğretmeni Nafiz Arafat TANIT 1. Sınıfta öğrencilerin haftada kaç saat ders göreceklerini

açıkladı: 10 saat Türkçe, 5 saat Matematik, 4 saat Hayat Bilgisi, 1 saat Görsel Sanatlar, 1 saat Müzik, 5 saat Oyun ve Fiziksel Etkinlikler, 4 saat Serbest Zaman Etkinlikleri derslerinin işleneceğini söyledi.

 Ayrıca Serbest Etkinlikler dersi ile ilgili bilgilendirmeler yapmıştır:

SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ

2010-2011 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;

 • Şarkı ve türkü söyleme
 • Güzel konuşma-yazma
 • Kitap okuma
 • Bilmece bulmaca
 • Sayışma
 • Oyun
 • Film izleme
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Film izleme

etkinlikleri, serbest etkilik olarak seçilip, belirlenmiştir.

Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir” maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 1+1+1+1 saat olarak uygulanmasına zümre öğretmenleri olarak karar verilmiştir.”, sınıfımızda da buna göre uygulayacağız.

 Bu açıklamalar sonrasında sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tarafından Haftalık Ders Programı veliye dağıtılmış ve velilerin bu programa göre çocuklarının okul çantalarını hazırlamaları gerektiğini söylemiştir.

1 / C SINIFI HAFTALIK DERS PROĞRAMI

 

PAZARTESİ

 

 

SALI

 

ÇARŞAMBA

 

PERŞEMBE

 

CUMA

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Matematik

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Matematik

Matematik

Görsel Sanatlar

Matematik

Matematik

Serbest Etkinlikler

Serbest Etkinlikler

Müzik

Serbest Etkinlikler

Serbest Etkinlikler

Oyun ve Fiziksel Etkinlikler

Oyun ve Fiziksel Etkinlikler

Oyun ve Fiziksel Etkinlikler

Oyun ve Fiziksel Etkinlikler

Oyun ve Fiziksel Etkinlikler

 

 1. Öğrencinin öğrenme sürecinde güdülenmesi ile ilgili olarak sınıf öğretmeni Nafiz Arafat

TANIT söz alarak gerekli açıklamaları yapmıştır: Her insan gibi öğrencinin de öğrenme sürecinde yapılan sınıf içi ders etkinliklerinde güdülemeye, yani öğrenmeye karşı istek uyandırmaya ihtiyacı vardır. Bu güdüleme yerinde, zamanında ve uygun araçlarla yapılırsa çok büyük yararları vardır. Bizde sınıfımızda bu güdüleme araçlarından kullanacağız. Bu araçlar bazen maddi bir ödül olurken, bazen de manevi bir takdir şeklinde olacaktır. Bu güdüleme araçları öğrenciye bir yıldız takmak şeklinde de olabilir. Bir şeker vermekte olabilir. Bazen de başını okşayıp ona güzel sözler söyleyip onun ne kadar değerli olduğunu hissettirmek şeklinde de olabilir. Bizim yaptığımız bu güdüleme araçları size basit veya anlamsız gelebilir. Bu konuda öğrenci yanında olumsuz beyanlarda bulunmayınız şeklinde bilgiler verilmiştir.

 

 

 

 

 1. Okuma- yazma öğretiminde izlenecek yol ve teknikler ile bu süreçte veliye düşen görevler

konusunda sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak gerekli bilgileri verip açıklamalar yapmıştır: “Okuma yazma öğretiminde kullanılan yöntem ‘Ses Temelli Cümle Yöntemi’dir’. Ses temelli cümle yönteminde öncelikle öğrencinin en çok kullandığı seslerin başlangıçta verilerek öğrencilerin seslerden hecelere, hecelerden kelimelere, kelimelerden cümlelere, cümlelerden metinlere ulaşılacağını belirtmiştir. Harflerin veriliş sırasının “elat-inorm-ukıysd-öbüşzç-gcph-ğvf” şeklinde kolaydan zora doğru grup grup ilerleneceğini belirtmiştir. Bu yöntem ile çocukların çok kısa bir sürede okuma-yazma yeteneği kazandığını belirtmiştir. Bu yöntemde bitişik eğik el yazısı harfleri kullanılacaktır. El yazısının kullanılış amacı çocukların hızlı ve düzgün yazma yeteneğinin geliştirilmesi olduğu belirtilmiştir. İnsanın sağa yatık yazma eğiliminde olduğu ve el yazısı ile birlikte düşüncelerin çok hızlı bir şekilde yazıya döküldüğü dile getirilmiştir. El yazısının yaş ilerledikçe insanların özelliklerine göre belirli ve özel bir karakteristik kazandığını ve kişiliği düz yazıya nazaran çok daha fazla yansıttığını dile getirmiştir. Bu yüzden yazarken bu harflerin dışında bir harf yazımı göstermeyin. Sizin bildiğiniz dik temel harflerdir ve bu harflerle yazmanın bu yöntemde yeri yoktur. Öğrenciye bu bilgi ışığında yardımcı olun.  Harflerin doğrudan adını söylemeyin. Her harf bir sestir ve onun tek başına söylenişi günlük yaşamda söylediğimiz gibi değildir. Örneğin “s” harfi  “se” değil “sssss”dır. Tekrar ediyorum harflerin adlarını söylemeyin. Yazılarında kılavuz çizgileri ( eğik çizgileri) olan el yazısı defterleri kullanılacaktır.

Öğrenci velisi Fatma ACAR, okuma yazma öğretiminde acele edilmemesi gerektiğini, sağlam bir temel atılmasının önemli olduğunu belirtti.

Öğrenci velisi Gülperi ÇETİNKATA ise öğrencilerin okuma yazmayı el yazısı ile öğrendiklerini ama çevresindeki bütün yazıların dik harflerle yazılı olduğunu belirterek bunun sorun oluşturtabileceğini dile getirdi.

 

 1. Öğrencilerin okul öncesi eğitim alıp almadıkları, aldılarsa hangi okuldan aldıkları konusunda

velilerden bilgiler alındı. Okul öncesi eğitimde sorun yaşayan veliler olup olmadığı konusunda velilerden bilgiler alındı. Herhangi bir olumsuzluk belirtilmedi. Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerle diğer öğrenciler arasında akademik başarılar konusunda bazı farkların oluşabileceği ve bu farkların giderilmesinde öğretmen veli işbirliğinin çok önemli olduğu açıklandı.

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT sözlerine devam ederek: Sınıfta farklı yaş gruplarında öğrencilerin bulunduğunu, her öğrencinin aynı seviyede ilerlemesinin mümkün olmadığını, bazı öğrencilerin okuma-yazmaya geçmede ya da matematikte arkadaşlarına göre geri kalabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul edilmesi gerektiğini ve öğrenciye yapamıyor diye arkadaşların öğrendi sen hala öğrenemedin gibi ifadelerle onların özgüvenlerini ve okul sevilerini zedelememelerini, öğrencinin ilerlemesinde sadece kendisi ile kıyaslanması ve ilerlemenin takip edilmesi gerektiğini ve doğru olanında bu olduğunu belirtti. Ayrıca öğrencilere okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak için önce kendimizin bunu alışkanlık haline getirmemiz ve örnek olmamız gerektiğini ve doğru olanın da bu olduğunu belirtti.

 

 1. Öğrencilerin sınıf düzenleri konusunda sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tarafından

velilere şu açıklama yapılmıştır: “Sınıf düzenimizde öğrenci merkezli olacak şekilde düzenlenecektir. Örneğin, hiçbir çocuk arka sıraya mahkum olmayacak. Boyu posu ne olursa olsun, kayarlı şekilde oturulacağı için bir öğrenci ön sırada da oturacak arka sırada da. Ama sürekli arka sırada oturmayacak.

Yapılan araştırmalarda orta sırada oturan öğrencilerin diğer yan sırada oturan öğrencilere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Çünkü sizinde gördüğünüz gibi öğretmen sınıfta hareket ederken sürekli orta sıranın etrafında dolaşıyor. Bunun bile başarıya etki ettiği görülmüştür. Bunun için önden arkaya kayarak oturmayla yetinilmeyip, pencere tarafı, orta sıra ve duvar tarafında bulunan sıralar arasında da zaman zaman yer değiştirmeler yapılacaktır. Bu konuyu titizlikle takip edeceğim.”

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: “Bu yıl gerekli olan araçların listesini size

sunacağım. Bu liste okulda yapılacak etkinliklerde gerekli olan malzemelerdir. Bu malzeme listesini programı tarayarak ortaya çıkardım.

Bu malzeme listesinde sizden özellikle isteyeceğimiz marka değil ama mutlaka kalite ve sağlamlık sadeliktir. Buna uymanızı özellikle istiyorum. Özellikle sınıfta kullanılan eşyaların kalite ve renk farkı bile bazen kıskançlık ve mutsuzluklara neden olmaktadır dedi (Buna uygun örnekler verdi).

 

 1. Pastel boya (12’li)
 2. Sulu boya (12’li)
 3. Keçeli Kalem (12’li)
 4. Kuru Kalem (12’li)
 5. Kalem kutusu
 6. Küt uçlu makas
 7. Orta boy uhu
 8. Prit stick yapıştırıcı
 9. Oyun hamuru (3’lü veya 4’li)
 10. 1 adet klasör (kızlar için kırmızı erkekler için mavi) 
 11. Bant
 12. Etiket
 13. Kaliteli kalemtraş
 14. l adet ıslak mendil
 15. Tahta kurşun kalem
 16. Abaküs, plastik fasulye ve çubuklar
 17. Küçük boy resim defteri
 18. Güzel yazı defteri (4 çizgili ve az yapraklı)
 19. Küçük boy kareli defter (az yapraklı)
 20. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil ve beyaz kaplıklar (düz renk desensiz)
 21. Okumaya geçen her öğrenci bir paket şeker getirip arkadaşlarına dağıtacak.

 

NOT: Çocuğunuza alacağınız defterler kesinlikle küçük defter olacak. Büyük harita metod denen

defterlerden olmayacak. Alınan kalemler, silgiler kokusuz olacak. Kokulu kırtasiye malzemeleri

madde bağımlılığına yatkınlığı artırır. Ayrıca aldığınız defter ve diğer kırtasiyelerin yedekleri evinizde

bulunsun. Özellikle kalem, silgi, kalemtraş ve güzel yazı defterlerinin yedekleri mutlaka bulunacak.

 

 

 

 

     Ayrıca alınan bu malzemeler illaki her gün çantasında bulunacak diye bir şey yoktur. Bazıları

gerektiğinde tarafımdan istenecektir. O zaman çantasına koyarsınız.

 

 

 

 

 

 

     Devletin verdiği ders kitaplarımızın hepsini her gün çocukların çantalarına koymayın. Sadece

Uyum ve Hazırlık Çalışmaları süresince Öğrenci Çalışma Kitabı-1’i günlük olarak çantalarına koyunuz.

 

 1.  Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak ; birinci sınıf çocuklarının genel özelliklerini şu

şekilde sıraladı:

 • Çocuk oyun döneminin etkisi altındadır. Hala oyuncaklara ilgi fazladır.
 • Artık eğitim almaya yatkın hale gelir. Büyük kaslarına ek olarak küçük kasları da gelişmeye başlar.
 • Ben merkezciliği, bencilliği iyice azalır. Paylaşım özelliği artar, sosyalleşir.
 • Bu dönemde size tembel, isteksiz gelebilir. Kesinlikle zorlanmamalıdır.
 • Kendi işlerini kendisi görebilir, iyice bağımsızlaşır.
 • Meraklı ve dikkat süresi eskiye nazaran daha uzundur.

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT birinci sınıf çocuğunun genel özelliklerini bu şekilde

sıraladıktan sonra sözlerine devam ederek  çocukların ruh hali ve başarısı konusunda da şunları söylemiştir:”Beslenme, giyinme, aile içinde gördüğü ilgi ve duygusal dengeler çocukların okuldaki başarısı ve derslere karşı ilgisi bakımından çok önemlidir. Ayrıca bu yaştaki çocuklar daha ilgiye gereksinim duyarlar. Bu nedenle çocuklarınızla sürekli ilgilenmeniz gerekmektedir. Çocuk eve geldiğinde ‘Bugün okulda neler öğrendiniz?’ diye sormanız bile başarısını artırır” dedi.

Öğrenci velisi Yavuz SAVAŞ söz alarak: “Ben oğluma her gün okulda neler yaptınız? sorusunu sorarım.” dedi.

Öğrenci velisi Ayşe ŞAHİN söz alarak: “Ben her sabah kızımla kahvaltı ederiz. Saçını tarayıp, çantasını düzenledikten sonra okula gönderiyorum.” dedi.

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: “Çocuğunuzun yaşamını şekillendirme

sorumluluğunu cesurca üstlendiniz. Beş - Altı yıldır elinizden geleni yaptınız. Onu okul çağına getirdiniz. Elinden tutup okula birlikte geldiniz.

0 artık yaşamını kendi şekillendirecek. Ama siz uzun bir süre daha elinden tutuyor olacaksınız. Bu süre sizin kararlı, ilkeli, sevgi merkezli yaklaşımlarınıza bağlı olarak uzayacak ya da kısalacaktır. Dileriz ki çocuğunuz kısa zamanda ne istediğini bilen, doğru seçimler yapan, başarılı, mutlu, kendi sorumluluğunu taşıyabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen başarıyı yakalamış bir birey olsun. Çocuğunuzun yaşamındaki dönüm noktalarından biri ile karşı karşıyasınız. Bu onun yaşamı boyunca karşılaşacağı başlangıçların en önemlisidir. Çünkü önünde uzun bir yol var. Bu uzun yolu yorulmadan, zevkle yürüyebilmesi öğretmenle yapacağınız iş birliğine bağlıdır.

Tıpkı çocuğunuz gibi öğretmeninizin de yolu hayli uzun ve yorucu. Öğretmeninizle amacınız ortak olduğuna göre birlikte çalışıp daha az emek harcayarak amaçlarınıza ulaşabilirsiniz.
Beklentilerinizi belirler, kararlı ve tutarlı olursanız, çocuğunuz yeni düzene kısa sürede alışacak: beslenme, uyuma, ödev yapma gibi sorumluluklarını üstlenecektir. Aksi halde ilerleyen sınıflarda hala çocuğunuzun çantasını taşıyacak, ödev yapması için başında bekleyecek, her gece onu uyutmak için amansız bir mücadele vereceksiniz. “Ben nerede hata yaptım?’ diye kendinizi sorgulamak istemiyorsanız bu uyarılara dikkat etmenizi öneriyorum.

Değerli veliler; kurallarınızı belirleyin ve asla taviz vermeyin. Tutarlı olun. Kararlı tutumunuz çocuğunuzun uyumunu kolaylaştıracaktır. Evet, her zaman evet: hayır, her zaman hayır olmalıdır. Bir şeyi on kez söylemeyin. Bir kere söylediğinizde yapılmasını sağlayın. Tutamayacağınız sözleri asla vermeyin. Verdiğiniz sözü mutlaka tutun.

Öfkeliyken çocuğunuza disiplin uygulamayın. Onunla yumuşak bir ses tonuyla konuşun, kuşkusuz sizi daha iyi duyacaktır. Başkalarıyla asla kıyaslamayın. Arkadaşınızın çocuğu gibi güzel yazmayabilir; ondan daha iyi resim yapıyor ya da daha güzel şarkı söylüyor olabilir. Güçlü ve başarılı bir yönünü keşfedip, bunu dile getirin.

Kendinizi çocuğunuzun yerine koyun. Size eğri görünen bir çizgi için o, uzun bir uğraş vermektedir. Bırakın gökyüzünü kırmızıya boyasın. Bir çocuğun kendine güveni, yaptığı işin kalitesinden daha önemlidir.

Başarısızlıklarına, yapamadıklarına değil: başarabildiklerine odaklanın. Başardığını düşünmek ve görmek onu yeni yeni başarılara sürükleyecektir.

Ödül-ceza dengesini dengeli bir şekilde kurun. Ödülün ve cezanın fazlası caydırıcılıktan çıkar.

Çocuğunuzun iyi davranışlarını kötü davranışlarına oranla on kez daha fazla görün ve vurgulayın. Böylece çocuğunuzun kendini aşağı gören bir yetişkin yerine, iyi yanlarıyla gurur duyan bir yetişkin olmasını sağlarsınız.

Ne yapacakları, ne giyecekleri, ne yiyecekleri konusunda emir vermek yerine seçenekler sunun. Onun adına hiçbir şeye karar vermeyin.

Değerli Veliler;

Çocuğunu aile içi kararlara katmayı - Aşırı övgü ve yergiden kaçınmayı - Yüksek beklentiler koymamayı - Olumlu motivasyon yaratmayı - Arkadaşça davranmayı - Okulu ile ilgilendiğini göstermeyi sakın UNUTMAYINIZ!” dedi.

 Öğrenci velisi Fatma GÜL söz alarak: “Anne ve babaların çocuklarını yüreklendirmeleri gerekir. Ona okuldaki başarısızlığı yüzünden kızmamaları gerekir.” dedi.

 Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tekrar söz alarak: “Öğrenci başarısını sadece okul ve derslerle sınırlandırmayıp tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir. Bu açıdan her konuda bizler ve sizler işbirliği yapmak zorundayız. Bu yüzden hepinizi sık sık okula bekliyorum. Benimle diyalog halinde bulunmanız, alınacak kararlar ve önlemler öğrencilerin başarılı olmasında önemli rol oynar. Öğrencilerimizin tertipli ve düzenli olmalarına dikkat edilmesi öğrencilerin başarısının sağlanması açısından çok önemlidir.” dedi.

Ayrıca, “öğrencilerin derslerdeki başarılarının artırılması için velilerin neler yapabileceklerini, aile bireylerine bu konuda ne gibi görevler düştüğünü sıraladı: 

 • Öğrencilerin okula gidiş ve eve geliş zamanları veli tarafından izlenmeli,
 • Öğrencilere o gün okulda neler yaptıkları ve neler öğrendikleri sorularak anlattırılmalı,
 • Öğretmenin okulda öğrencilere dağıttığı çalışma ve dinlenme sürelerini gösteren Günlük Çalışma Planına uymaları için öğrencilere destek olunmalı ve gerekli kontroller veli tarafından yapılmalı,
 • Televizyon izleme saatleri ve uyku saatleri ayarlanmalı,
 • Öğrencilere imkânlar ölçüsünde ders çalışma ortamı (mümkünse ayrı bir oda ve masa) hazırlanmalı,
 • Arkadaşları ile birlikte çalışmaları için desteklenmeli,
 • Ders araç ve gereçleri zamanında temin edilmeli,
 • Sık sık okul ve öğretmen ziyaretleri yapılmalı, öğretmen ve okul idaresi öğrencilerinizle ilgili her türlü konuda bilgilendirilmeli. Okul idaresinden ve sınıf öğretmeninden öğrenci ile ilgili bilgiler alınmalıdır.
 • Anne ve baba sözlerinde ve eylemlerinde tutarlı olacak, kayırmayacak. Bir gün yasak, bir gün serbest olmayacak.
 • Çocuğun en ufak başarılarını dahi destekleyin. Aferin, çok güzel gibi ifadeler kullanarak çocuğunuzu yüreklendirin ve ödüllendirin.
 • Öğrenciyi bir başkasıyla kıyaslamayın, başkasının yanında eleştirmeyin.
 • Cezalar kesinlikle dayak, kulak çekme, seni sevmiyorum şeklinde olumsuz hitap olmayacak. Yapmak istemediği şeyi yaparsa faydası ne olacak bu anlatılmalı. İkna edici olunmalı.

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT başarının artırılması için velilerin görüşlerini dinledi.

Öğrenci velilerinden Gül HAFÇI söz alarak; “kızının evde ders çalışmadığını” ifade etti. Bunun üzerine öğrenci velilerinden Seher ÖZTÜRK söz alarak; “biz veli olarak çocuğumuzun evdeki çalışmalarını kontrol edemiyorsak buna öğretmenin hiçbir şey yapamayacağını, çocuklarımızı okul dışı zamanlarda sıkmadan disiplin altına almanın bizler tarafından sağlanması gerekir” dedi.

Öğrenci velilerinden Tuğba SUNGURTAŞ söz alarak: “Oğlum eve gelir gelmez hemen ders çalışmak, ödev yapmak istiyor. Oğlumu böyle ders çalışmaya meraklı görünce çok mutlu oluyorum.” dedi.

Öğrenci velilerinden Zeynep PEKGÖZ söz alarak: “Ben oğluma ödevlerini yaptıktan sonra televizyon seyretmesine izin veriyorum.” dedi.

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak; “Temizlik alışkanlığı öğrencinin okuldan

önce evde öğreneceği bir alışkanlıktır. Çocuklarımıza vücudunu, üstünü ve çevresini temiz tutmasını öğretmek gereklidir. Bu büyüme çağındaki çocuğun öğrenmesi gereken temel alışkanlıklardandır. Bu açıdan öğrencinin evde forma, pantolon, hırka, çorap vb. giysilerinin temiz tutulması alışkanlığının sizler tarafından verilemesi ve devamlı benimle sürekli ilişki içinde olmanız çocukların bu alışkanlığı davranışa dönüştürmesi açısından çok önemlidir. Çocuklarımızı okula göndermeden buna dikkat ederek göndermeniz faydalı olacaktır.

Kız çocuklarımızın saçları taralı, uzun ise örülmüş olması; erkek çocukların ise saçlarının kısa ve taralı olması görevi sizlere düşmektedir. Çocuklarınızın günlük ve haftalık bakımlarının yapılmasına özen göstermeniz faydalı olacaktır.

Ağız ve diş sağlığı en çok ihmal edilen alışkanlılardan biridir. Buna önem verilmesi çocukların sağlığı açısından önemli olduğundan evde bu alışkanlığın kazandırılması görevi yine sizlere düşmektedir.” dedi.

Öğrenci velilerinden Rukiye CEYLAN söz alarak: “Ana sınıfında yaptıkları gibi okulda da dişlerinin beslenme saatinden sonra fırçalamalarının mümkün olup olmadığını” sordu. Bunun üzerine öğrenci velilerinden Filiz SAVAŞ söz alarak; “bunun için uygun bir ortamın olmadığını ifade etti. Çünkü ana sınıfındaki gibi tuvalet ve lavobonun tek bir sınıfa ait değilde tüm sınıflara ait olması ve de ortak kullanımının yanında aynı anda diğer sınıflardaki öğrencilerinde dişlerini fırçalamaya geleceğinden hem sağlık açısından hem de kargaşa yol açacağından pek de uygun olmayacağını düşündüğünü” ifade etti.

Öğrenci velilerinden Ayten YILDIZ söz alarak: “Ben her akşam torunlarımın üstüne, başına bakarak herhangi bir kirlilik görürsek silerim ya da yıkarım.” dedi.

Öğretmen Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Öğrencilerin okul kıyafetlerinin ve mendillerinin yıkanmasının hafta sonu yapılması gerektiğini, çocukları sivil kıyafetle ve mendilsiz okula gönderilmemesi konusunda gerekli uyarılarda bulundu. Bu konuda velilerinde aynı görüşü paylaştıkları görüldü. 

 Öğrenci velilerinden Fatma Nurdan UĞURELLİ söz alarak: “Ben çocuğa kışın en az haftada bir kez, yazında haftada en az iki kez banyo yaptırarak ve her banyodan sonra da iç çamaşırlarını değiştiririm.” dedi.

Öğrenci velilerinden Demet EROĞLU söz alarak: “Temizlik konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için gerekli özeni göstereceğiz.” dedi.

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak gerekli bilgileri verip açıklamalar yapmıştır:

Beslenmenin önemi ve öğrencinin başarısındaki etkisi örneklerle anlatıldı. Bunun için öğrencilerin düzenli beslenmeleri, abur-cubur şeyler yememeleri ve özellikle açıkta satılan yiyecekleri almamaları konusunda velilerin de öğretmenler gibi öğrencilerini uyarmaları istendi.  

 Öğrenci velilerinden Tuğba KISACIKOĞLU söz alarak: “ beslenme listesi verilip verilmeyeceğini” sordu. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak “beslenme listesini hazırladığını ve birazdan dağıtacağını ifade edip beslenme listesini neden hazırladığını ve önemini açıkladı:

Değerli veliler; gelişim çağındaki çocuklarımızın dengeli ve düzenli beslenmesinin önemini takdir edersiniz. Beslenme ile ilgili size bir liste sunacağız mümkün olduğunca bu listeye uyulması bizim işimizi kolaylaştırdığı gibi çocukların arasında kıskançlık ve sonuçta gelir farkının yaratacağı olumsuz sonuçları önlemiş olacağız.” dedi. Beslenme listesini sundu.

BESLENME LİSTESİ

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

- Börek ya da poğaça, kek

(evde yapılmış)

- 1 kutu süt

- 1 meyve (mevsimine göre)

- Plastik çatal

- 2 dilim ekmek (ince)

- 1 dilim peynir (ince)

- 5 - 6 adet zeytin

- 1 kutu meyve suyu

- 1 meyve (mevsimine göre)

Plastik çatal

- Kızartılmış ya da haşlanmış patates (haşlama soyulup dilimlenecek)

- 1 dilim ekmek

- 1 kutu süt

- 1 meyve (mevsimine göre)

- Plastik çatal

- 1 kutu süt

- 2 dilim çikolatalı ekmek

- 1 meyve (mevsimine göre)

- Plastik çatal

- 2 dilim peynir

- 2 dilim ekmek

- Doğranmış domates ve salatalık

- 1 kutu meyve suyu

- 1 meyve (mevsimine göre)

- Plastik çatal

 

NOT: Sayın Veli; Lütfen yiyecekleri uygun kaplara koyunuz. Geniş bir el bezi veya peçete koyunuz. Kesici aletler koymayınız. 

 Teşekkür Ederim.                                                                                  Nafiz Arafat TANIT – 1/C Sınıf Öğretmeni

 Öğrenci velilerinden Zeliha DOĞAN söz alarak: “Ben kızıma beslenmesini zaten koyuyorum, o da okulda beslenmesini bitirip geliyor.” dedi.

 Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: İçinde bulunduğumuz mevsim şartlarında çocukların çok sık hastalanabilecekleri, dolayısıyla giyimlerine dikkat edilmesi ve tatil günlerinde terlemelerine neden olabilecek etkinliklerden uzak tutulmalarının önemi velilere genel olarak hatırlatıldı.

 Öğrenci velilerinden Filiz SAVAŞ söz alarak: “Çocuğumuzun bulaşıcı bir hastalığı varsa okula gönderilmemesi, hem öğrenci hem de diğer arkadaşları için yararlı bir harekettir.” dedi.

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Yukarıda da ifade ettiğim gibi çocuklarımızın temizlik ve kişisel bakımına özen gösterilecek. Saç bakımına özen gösterilecek. Tuvalet kullanma alışkanlıkları gözden geçirilip okul tuvaletine uyum sağlamaları konusunda eğitilecek. Okulda klozet yok diğer tuvaletleri kullanmakta çocuklar sıkıntı çekiyorlar. Kıyafetlerini temiz kullanmaya özendirilecekler. Öz bakım becerilerinin desteklenmesi ve bu alışkanlığı kazanmaları için uğraşmanız bize kolaylık sağlayacaktır. Bizde okulda gereken tedbirleri alacağız.

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: “ Birinci sınıf diğer yıllara temel oluşturur.

Bu yüzden devamsızlık yapmamalıdır. Okula devam eden öğrenciler dersleri kolay anlayabilirler, konular ilerledikçe zorluk çekmezler. Bunu merdivenin basamakları gibi düşünürseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sesi vereceğim iki gün ağır öğrenen bir öğrenci okula gelmez ise onun telafisi zor olur.” dedi.

 Öğrenci velisi Gülperi ÇETİNKAYA söz alarak: “En iyi ders okulda öğretmeni tarafından öğretilendir. Bu yüzden devam edemedikleri günler için tekrar yaparsanız çok seviniriz.” dedi. 

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tekrar söz alarak; “öğrencilerin devamsızlık yapmaması için; sabah en geç saat 09.00’da kalkılıp kahvaltı ve sonrasında ödevler yapılacak. Akşam en geç saat 10.00’da uyutulacak.” dedi. Ayrıca günlük çalışma programını ve vakit çizelgesini vereceğini ifade etti.

 

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

 

VAKİT

 

SAAT

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

SABAH

 

09.00

09.10

Uyanma-Yataktan kalkma

Temizlik

 

09.10

09.30

Kahvaltı – Tv seyretme (Çocuk programları Uygun çizgi filmler)

 

9.30

11.00

Ödevlerin yapılması

Eksiklerin tamamlanması.

 

11.20

12.00

12.20

Dinlenme- Kitap okuma (okumaya geçince)

Yemek -Okula geliş hazırlığı  

Okula gelme

ÖĞLEN

12.30 18.00

OKULDA ÇALIŞMA

AKŞAM

18.00

19.00

Dinlenme-Tv Seyretme-Yemek

 

 

19.00

21.30

Bu gün öğrenilen derslerin tekrarı, gözden geçirilmesi.

 

 

21.30

22.00

Kitap okuma(okumaya geçince), Temizlik, Yatmaya hazırlık.

Yatış.

 

OKUL VAKİT ÇİZELGESİ

 

Ders

 

Saat

 

Derslerin Adı

1.Ders 

12.50-13.30

Hayat Bilgisi

Teneffüs

13.30-13.40

Dinlenme – İhtiyaç Giderme

2. Ders

13.40-14.20

Türkçe

Teneffüs

14.20-14.30

Dinlenme – İhtiyaç Giderme - Beslenme

3. Ders

14.30-15.10

Türkçe

Teneffüs

15.10-15.20

Dinlenme – İhtiyaç Giderme

4. Ders

15.20-16.00

Matematik

Teneffüs

16.00-16.10

Dinlenme – İhtiyaç Giderme

5. Ders

16.10-16.50

İfade ve Beceri Dersleri

Teneffüs

16.50-17.00

Dinlenme – İhtiyaç Giderme

6: Ders

17.00-17.40

İfade ve Beceri Dersleri

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: “Okulda öğrenilen bilgilerin ve derslerin

düzenli olarak tekrarının yapılması öğrenmeyi ve anlamayı hızlandırır. İşte burada görev velilerimize düşmektedir. Bu tekrarın ve verilen ödevlerin yapılmasının takibi, denetlenmesinin yapılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Bu yüzden düzenli olarak kontroller yapılmalı ilgilenilmelidir. Yalnız bu kontrollerin baskı altında, tutucu, bıktırıcı tutum ve sözlerden uzak olması gerekmektedir. Aksi takdirde bunlar öğrenciyi daha fazla ders ve okuldan uzaklaştırır, soğutur.” dedi.

 Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT konuşmasına devam ederek; okuldaki dersleri pekiştirici, destekleyici nitelikteki çalışmaların yapılabileceği aile içi ortamın sağlanması, çalışma için ayrı oda bulunmasa bile ders çalışacakları saatlerde televizyonun kapatılması, sukunetin sağlanması derslerinde yardımcı olunması öğrenciyi olumlu yönde etkileyeceği velilere hatırlatılarak gerekli tavsiyelerde bulunuldu. İlk okuma yazma öğretiminin farklı olduğu, bitişik eğik el yazısı ile okuma yazmanın öğretileceği evde farklı yöntemlerin gösterilmesinin olumsuz olduğu anlatıldı. Davranış bazında olumsuzluk sergileyerek diğer öğrencilere kötü örnek olan kavgacı, hırçın, yalan konuşan öğrencilerin olabileceği bu konuda çok hassas davranılması gerektiği, evde çocuklara kendi davranışlarıyla iyi örnek olmaları gerektiği anlatıldı. Güven duygularını geliştirmek için öğrencinin ebeveynlerine sorduğu sorulara açıklayarak anlatmaları, merak ettiği konuları anlatmaları, onlara önem verdiğinizi belli etmeleri gerektiği anlatıldı. Bu konuda bizlere düşen görevlerin okul içinde tarafımızdan yerine getirildiği anlatıldı.

 Öğrenci velisi Havva KAYA söz alarak: “Çocuğunun dikkatini uzun süre ders çalışırken tutamadığını” belirtti. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak; velimize bunun çok normal olduğu, yorulduklarında çocuklarının çalışmayı bırakıp dinlenmeleri gerektiği, yoksa yapılan çalışmanın çocuklarımızı okuldan ve okumaktan uzaklaştıracağı tarafımdan bir kez daha açıklandı.

 Öğrenci velisi Rukiye CEYLAN söz alarak: “kızının boyarken zorlandığını” belirtti. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak; “Velimize çocuğuna bol bol el egzersizi, karalama çalışması ve resim yaptırmasını” önerdi.

 Öğrenci velisi Songül SARIAYDIN söz alarak: “Evde kendilerinin verilen çalıştırmaları nasıl yaptıracaklarını” sordu. Bunun üzerine tekrar sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Velilerden sınıf etkinlikleri ve verilen etkinlikler dışında öğrenci ile kendi çabaları ile bir şeyler yapmamaları istendi. Bunun yaratacağı sorunlar hakkında bilgi” verdi.

 Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT konuşmasının devamında; “Öğrencilere bu konuda yararlı olacağını düşündüğüm, bilgisayarı olmayan öğrencilere yönelik olarak yapacağımız ses, hece, kelime, cümle, metin vb. çalışmalarla ilgili Video CD vereceğim ve bunun sizlerin gözetiminde izlettirilmesinin yararını göreceksiniz.” dedi.

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak:  ilk okuma yazma öğretimi için sınıfta yapılacak çalışmaları pekiştirmek için öğrencilere ders kitabı etkinlikleri dışında tarafımdan hazırlanacak çalışma sayfaları dağıtılacağını ve bu çalışma sayfalarının sınıfta yapılacağını ve bazı durumlarda eve ödev olarak verileceği belirtildi. Bu çalışma sayfalarının ürün dosyasına konulacağını ve bu çalışmalardan da değerlendirme yapılacağı konusunda veliler bilgilendirildi. Ayrıca bu çalışma sayfalarının fotokopiyle çoğaltılacağı tarafımdan söylendi. Öğrenci velilerinden Gürcü AKTAŞ söz alarak bunun maliyetini sorması üzerine sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT okulumuzun imkanları kısıtlı olması sebebiyle okul bütçesi ile fotokopi giderlerini karşılamasının mümkün olmadığı, ancak bunu zaman zaman sizlerin getirmiş olduğu A4 kağıtlarını kullanarak okulumuzda çekebileceğimizi ya da dışarıda kırtasiyelerden en hesaplı çekende çektirebileceğimizi söyledi.

Bunun üzerine öğrenci velisi Fatma ACAR söz alarak: “Çocuklarımıza vereceğiniz fotokopilerin saklamasında ve yaptırılmasında bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü bundan önceki tecrübelerime dayanarak söyleyeceğim dağıttığınız fotokopileri çocuklarımızın muhafaza etmesi, saklaması zor oluyor. Çünkü çocuklarımız küçük olduğu için çantaya gelişi güzel koyabiliyorlar bu yüzden de dağıttığınız fotokopiler kırışıyor, yırtılıyor ya da kayboluyor. Artı maliyet ucuz olduğu için mecburen siyah-beyaz çektirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da çocukların ilgisini çekmiyor, hatta sıkılmasına sebep oluyor. Bu yüzden ben fotokopilerle uğraşmak yerine set alınması gerektiğini düşünüyorum. Hem muhafazası kolay oluyor hem de renkli olduğu için çocuklarımızın da ilgisini çekiyor.” dedi.

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Derslerde, bakanlığın göndermiş olduğu ders ve çalışma kitaplarının kullanılacağı, bazı durumlarda fotokopi verilebileceğini, ancak yardımcı kitap aldırmanın yasak olduğunu söyledi. Veli kendisi isterse yardımcı kitap alabileceğini, çok farklı yardımcı kitap alarak öğrenciyi boğmanın da çocuğu okuldan ve dersten soğuttuğunu belirtti.

Öğrencisi velisi Fatma GÜL söz alarak: Sizinde ifade ettiğiniz gibi öğretmenlerin kaynak kitap aldırması yasak, ama bu seferde her veli kendi aldığı zaman da sınıftaki öğrencilerin farklı kaynaklar alındığında da çok çeşitlilik olacak ve bu seferde bizler sıkıntı yaşayıp sizi sık boğaz etmek zorunda kalacağız. Her birimiz kaynakların kullanımı konusunda ikide bir sizi rahatsız edeceğiz. İşte biz sizi bu sıkıntıdan kurtarmak için sizin önerebileceğiniz bir kaynak varsa onu alalım ki siz her seferinde bizleri yönlendirmek için uğraşmayın ve çocuklarımızın vaktini çalmamış olalım. Ayrıca yine bizler alalım ama sizin önerebileceğiniz bir kaynağı hepimiz alalım.” dedi. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Okula yayın evleri tarafından örnek bırakılan birkaç tane seti çıkartarak bunlar hakkında bilgi verdi ve anlatılanlar ışığı altında her velinin çocuğuna alacağı okuma seti konusunda velileri serbest bıraktı.

Öğrenci velisi Gülperi ÇETİNKAYA söz alarak: “İmkan varsa bu konuda aramızda birlik sağlamak için anket gibi bir şey yapalım. Sizin elinizde öğrencilerimizle ilgili bir doküman vardır. Bir liste hazırlayıp isteyen ve istemeyenlerin imzasını alalım ki önümüzü görelim.” dedi. Bunun üzerine bir liste hazırlanarak velilere sunuldu. Listeye göre velilerin hepsinin istediği görüldü.  

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Okul içerisinde çocuklarınızı etkin görevlere

getirerek, örneğin sınıf kitaplık sorumlusu, sınıf nöbetçisi, eğitici kulüp üyelikleri ile grup içerisinde olumlu etkileşim ve ilişkiler kurdurarak kendine güven duygularının geliştirilmesine çalışılacağı velilere birebir anlatıldı. Çok önemli bir düzeyde problemli öğrencinin olmadığı belirtildi. Birinci sınıfların velilerine çok iş düştüğü okulu sevmeleri için anne – babaların çocukları yüreklendirmesi ve de onlara destek olması gerektiği belirtildi.

   

 1. Sınıf Öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Velilere; okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi

gerçekleştirmek, veli ve öğretmenler arasında işbirliği sağlamak için Okul-Aile birlikleri kurulur ve işlevsel hale getirilir. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de okul ile ailenin işbirliği zorunlu hale gelmiştir. Bazı durumlarda veli ile öğretmenler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni de, her iki tarafın çocuktan farklı şeyler beklemeleridir. (Örnek: Diş fırçasının kullanımı) Birinin, çocuğa aşılamak istediği fikir ve davranışı, diğeri silmek ister. Bu durumda en fazla zararı çocuk görür. Çünkü çocuk ikilem arasında kalır. Öğretmenin veliden, velinin öğretmenden beklentileri olabilir. Bu beklentiler toplumdan topluma değişiklikler göstermektedir. (Örnek: Gelişmiş toplumlarda veli, okul için, eğitim için ne yapabilirim diye sorarken, az gelişmiş toplumlarda ise velinin okul ile diyaloğu çok zayıftır.)

Öğretmen belli bir yere kadar sabırlı, anlayışlı ve duyarlı olmaya çalışır. Ancak öğretmen; veliden, çevreden ve okuldan gerekli yardımı ve desteği alamadığı zaman verimi düşer.

Kısaca veli, öğretmen ve okul uyumunun ve işbirliğinin öğrenci başarısında temel olduğu belirtildi. Öğretmenle sürekli iletişim içinde olunması gerektiği, verdiğim telefon numaralarından tarafıma ulaşılabileceği açıklandı. Öğrencinin yaşadığı her şeyle ilgili bilgilerin öğretmene verilmesi gerektiği anlatıldı.

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tarafından öğrenci kişisel bilgi formları boş olarak velilere dağıtıldı. Formların eksiksiz tüm bilgileri doldurulup öğretmene ulaştırılması gerektiği söylendi. Velilere acil durumlarda ulaşılabilmesi amacı ile özellikle telefon numaralarının itina ile yazılması istendi. Güncel grafik hazırlayabilmek için öğrencilerin boy ve kilolarının ölçülerek bildirilmesi söylendi.

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: “Sınıfımızın eğitim – öğretim açısından fiziki

şartlarının ve eğitim şartları bakımından bir eksikliğinin bulunmadığını ifade etmiştir. Sınıfımızın sıraları kendi imkanlarımızla tek kişilik öğrenci sıraları ile başka okuldan tarafımdan getirtilerek sağlanmıştır. Sınıfımızın sıra örtüleri, perdeleri, projeksiyonu geçen sene mezun ettiğim öğrencilerimin velileri tarafımdan bana bırakılıp yeni sınıfımda kullanmama müsaade etmişlerdir. Sadece projeksiyon makinemizin lamba ömrü az kalmıştır, bunu bilgilerinize sunmak isterim.”dedi

Bunun üzerine öğrenci velilerinden Fatma ACAR söz alarak: “Eğitim açısından bizlerde biliyoruz ki teknolojinin kullanılması öğretilecek bilgilerin kavratılmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle de bu sene öğrencilerimizin neşeli, huzurlu ve katılımların yoğun bir şekilde olması ve bilgilerin pekiştirilip öğretilmesi vb. sebeplerden dolayı sizin açınızdan da çok önemlidir. Bu yüzden bizler projeksiyon makinemizin ya lambasını değiştirelim ya da yeni bir projeksiyon makinesi alalım” dedi. Bunun üzerine öğrenci velisi Fatma GÜL söz alarak: Çocuklarımız için her türlü imkanın kullanılması taraftarıyım, herkesin de bildiği gibi bir lamba fiyatı ile yeni bir projeksiyon makinesi arasında o kadar yüksek bir fiyat farkı olmaması sebebiyle yeni bir projeksiyon makinesi alalım ki bir sıkıntı çıktığında garanti imkanından faydalanalım. Ayrıca Okuma-Yazma Seti de alınması gerektiğini düşünüyorum.”dedi.

Öğrenci velisi Aysel AKSOY söz alarak: “Haberlerde ya da gazetelerde takip ettiğime göre Milli Eğitim Bakanlığı okullara akıllı tahta veriyor, bizim okulumuzda bu imkan neden yok ya da böyle imkan sağlanamaz mı?” diye sordu.   

Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: “Eğitim teknolojilerinin doğru kullanıldığında çok

faydalı olacağını, bakanlığın da bu kapsamda Fatih Projesini başlattığını ancak henüz liselerde bu çalışmaların devam ettiğini ilkokullara gelinceye kadar uzun bir süre geçebileceğini belirtti. 

 Öğrenci velisi Yavuz SAVAŞ söz alarak: “Kendi katkılarımız ile ve sponsor bularak bunu çözebileceklerini” belirtti. Diğer velilerde bu görüşe katıldıklarını belirttiler. Bunun için Sınıf Aile Birliği oluşturulmasının gerektiği sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tarafından söylendi. Bunun üzerine Sınıf Aile Birliği seçimi yapıldı ve Sınıf Aile Birliğine Fatma GÜL, Fatma ACAR, Yavuz SAVAŞ ve Gülperi ÇETİNKAYA oy birliğiyle seçildiler. Sınıf Aile Birliği üyelerimiz gerekli olan tüm araç-gereçlerin temin edilmesi için çalışacaklarını ifade ettiler.

 Ayrıca sınıfa alınması düşünülen projeksiyon makinesi için ve velilerin öğrencilere alacakları Okuma-Yazma Seti için de Sınıf Aile Birliği üyelerinin yapacağı araştırma sonucunda ortaya çıkacak görüş doğrultusunda velilere bilgi notu gönderilmesi ya da kısa bir veli toplantısı yapılması uygun görüldü.

 Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: Sınıfımıza almayı düşündüğünüz projeksiyon makinesinin alınmasının çok faydalı olacağını, bunun için ekonomisi iyi olan gönüllü velilerimiz seçilmiş olan Sınıf Aile Birliği Temsilcileri ile böyle bir çalışma yapar ve alırlarsa eğitime çok katkısının olacağını, ancak kimsenin zorlanmamasını ve rencide edilmemesi gerektiğini açıkladı.

 Öğrenci velisi Seher ÖZTÜRK söz alarak: “Bir de sınıfın genel bir temizliğe ihtiyacı olduğunu” ifade etti. Bunun üzerine öğrenci velimiz Canan BEGGİ söz alarak: Sınıfımızın bu sorununu gidermek için sınıf içinde genel temizlik gereçleri bulunması önerisinde bulundu. Öneri diğer velilerimizce de uygun görüldü. Gerekli malzemelerin velilerimizce teminine karar verildi.

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: “Gündem gereği Sınıf Veli Temsilcisi (Sınıf

Annesi) seçimin yapılacağını” söyledi. İstekliler arasından ve velilerinde oyları ile bir velinin seçileceği söylendi. Ayrıca Sınıf Annesinin görev alanı sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT tarafından açıklanıp eğitim – öğretime yapabileceği katkılar değerlendirildi. Sınıf annesinin çalışmalarında işbirliğinin önemli olduğu dile getirildi. Oy çokluğu ile Fatma GÜL sınıf anneliğine, yardımcılığına ise yine oy çokluğu ile Fatma ACAR seçildi.

 

 1. Sınıf öğretmeni Nafiz Arafat TANIT söz alarak: “Velilerin öğrenciler üzerindeki

katkılarından dolayı memnun olduğunu ve bundan sonra da bu ilginin çocukların başarısı açısından devam etmesi gerektiğini” söyledi.

Öğrenci velilerinden Songül SARIAYDIN söz alarak: “Tüm öğrencilerin başarılı olmasını temenni ediyorum.”dedi.

Öğrenci velilerinden Filiz SAVAŞ söz alarak: “Bizler sizin yaptığınız çalışmalardan memnunuz, çünkü siz çocuklarımızın başarılı olması için elinizden geleni yapıyorsunuz ve üzerlerine düşüyorsunuz.” dedi.

Öğrenci velilerinden Yavuz SAVAŞ söz alarak: “Çalışmalarınızda başarılar dilerim; çocuklarımız için yapacağınız çalışmalarda tüm veliler olarak sizin yanınızdayız ve maddi – manevi her konuda size sonuna kadar destek olacağız.” dedi.

Öğrenci velilerinden Mükerrem KAPUCU söz alarak: “Ders işlerken kolaylıklar dilerim.” dedi.

Sınıf annesi Fatma GÜL söz alarak: “Velilerimiz adına çalışmalarınızda başarılar dilerim.” dedi.

 

 1. Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ayten YILDIZ, Rukiye CEYLAN, Tuğba KISACIKOĞLU bireysel görüşme dileklerini ileterek söz almak isteyen kimsenin olmadığı anlaşılınca tarafımdan bütün velilere geldikleri için teşekkür ettim ve 2015-2016 Eğitim – Öğretim yılının başarılı geçmesi temennilerimle toplantıyı sonlandırdım.

 

İş bu tutanak yapılan toplantıyı ve kararları belgelendirmek amacıyla düzenlenmiştir. 201/ 10/ 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSMET AYDINLI İLKOKULU

1 / C  SINIF VELİ TOPLANTISI İMZA LİSTESİ

 

SIRA

NO

 

OKUL

NO

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

VELİNİN

ADI SOYADI

 

ÖĞRENCİYE YAKINLIĞI

 

 

İMZA

 

1

143

Muhammed Emir ÖZTÜRK

 

 

 

 

2

147

Alpay Can PEKGÖZ

 

 

 

 

3

148

Ali ÇETİNKAYA

 

 

 

 

4

151

Sıla SAVAŞ

 

 

 

 

5

154

Zeynep DOĞAN

 

 

 

 

6

155

Eyüp SUNGURTAŞ

 

 

 

 

7

156

Enes Talha GÜL

 

 

 

 

8

157

İrem Sena ACAR

 

 

 

 

9

163

Oğuzhan SAVAŞ

 

 

 

 

10

164

Enise CEYLAN

 

 

 

 

11

166

Mustafa Kaan EROĞLU

 

 

 

 

12

167

Nasip KISACIKOĞLU

 

 

 

 

13

170

Onur Akın MUCUK

 

 

 

 

14

190

Betül ŞAHİN

 

 

 

 

15

192

Özlem BEGGİ

 

 

 

 

16

193

Yağmur ÖCAL

 

 

 

 

17

195

Zeynep KAPUCU

 

 

 

 

18

197

Zeynep Sude HAFÇI

 

 

 

 

SIRA

NO

 

OKUL

NO

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

VELİNİN

ADI SOYADI

 

ÖĞRENCİYE YAKINLIĞI

 

 

İMZA

 

19

199

İsa KAYA

 

 

 

 

20

205

Zeynel Alperen ERGÜVEN

 

 

 

 

21

223

Pelin Su MUCUK

 

 

 

 

22

225

Sudem BOYACI

 

 

 

 

23

309

Ömer UĞURELLİ

 

 

 

 

24

311

Batuhan SARIAYDIN

 

 

 

 

25

312

Beyza Nur AKTAŞ

 

 

 

 

26

321

Ömer AKSOY

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSMET AYDINLI İLKOKULU

1 / C  SINIFI OKUMA YAZMA SETİ ONAY İMZA SİRKÜSÜ

 

SIRA

NO

 

OKUL

NO

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

VELİNİN

ADI SOYADI

 

KABUL EDİYORUM

 

 

KABUL ETMİYORUM

 

1

143

Muhammed Emir ÖZTÜRK

 

 

 

 

2

147

Alpay Can PEKGÖZ

 

 

 

 

3

148

Ali ÇETİNKAYA

 

 

 

 

4

151

Sıla SAVAŞ

 

 

 

 

5

154

Zeynep DOĞAN

 

 

 

 

6

155

Eyüp SUNGURTAŞ

 

 

 

 

7

156

Enes Talha GÜL

 

 

 

 

8

157

İrem Sena ACAR

 

 

 

 

9

163

Oğuzhan SAVAŞ

 

 

 

 

10

164

Enise CEYLAN

 

 

 

 

11

166

Mustafa Kaan EROĞLU

 

 

 

 

12

167

Nasip KISACIKOĞLU

 

 

 

 

13

170

Onur Akın MUCUK

 

 

 

 

14

190

Betül ŞAHİN

 

 

 

 

15

192

Özlem BEGGİ

 

 

 

 

16

193

Yağmur ÖCAL

 

 

 

 

17

195

Zeynep KAPUCU

 

 

 

 

18

197

Zeynep Sude HAFÇI

 

 

 

 

SIRA

NO

 

OKUL

NO

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

VELİNİN

ADI SOYADI

 

KABUL EDİYORUM

 

 

KABUL ETMİYORUM

 

19

199

İsa KAYA

 

 

 

 

20

205

Zeynel Alperen ERGÜVEN

 

 

 

 

21

223

Pelin Su MUCUK

 

 

 

 

22

225

Sudem BOYACI

 

 

 

 

23

309

Ömer UĞURELLİ

 

 

 

 

24

311

Batuhan SARIAYDIN

 

 

 

 

25

312

Beyza Nur AKTAŞ

 

 

 

 

26

321

Ömer AKSOY

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSMET AYDINLI İLKOKULU

1 / C  SINIFI PROJEKSİYON MAKİNESİ ALINMASI ONAY İMZA SİRKÜSÜ

 

SIRA

NO

 

OKUL

NO

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

VELİNİN

ADI SOYADI

 

KABUL EDİYORUM

 

 

KABUL ETMİYORUM

 

1

143

Muhammed Emir ÖZTÜRK

 

 

 

 

2

147

Alpay Can PEKGÖZ

 

 

 

 

3

148

Ali ÇETİNKAYA

 

 

 

 

4

151

Sıla SAVAŞ

 

 

 

 

5

154

Zeynep DOĞAN

 

 

 

 

6

155

Eyüp SUNGURTAŞ

 

 

 

 

7

156

Enes Talha GÜL

 

 

 

 

8

157

İrem Sena ACAR

 

 

 

 

9

163

Oğuzhan SAVAŞ

 

 

 

 

10

164

Enise CEYLAN

 

 

 

 

11

166

Mustafa Kaan EROĞLU

 

 

 

 

12

167

Nasip KISACIKOĞLU

 

 

 

 

13

170

Onur Akın MUCUK

 

 

 

 

14

190

Betül ŞAHİN

 

 

 

 

15

192

Özlem BEGGİ

 

 

 

 

16

193

Yağmur ÖCAL

 

 

 

 

17

195

Zeynep KAPUCU

 

 

 

 

18

197

Zeynep Sude HAFÇI

 

 

 

 

SIRA

NO

 

OKUL

NO

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

VELİNİN

ADI SOYADI

 

KABUL EDİYORUM

 

 

KABUL ETMİYORUM

 

19

199

İsa KAYA

 

 

 

 

20

205

Zeynel Alperen ERGÜVEN

 

 

 

 

21

223

Pelin Su MUCUK

 

 

 

 

22

225

Sudem BOYACI

 

 

 

 

23

309

Ömer UĞURELLİ

 

 

 

 

24

311

Batuhan SARIAYDIN

 

 

 

 

25

312

Beyza Nur AKTAŞ

 

 

 

 

26

321

Ömer AKSOY

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSMET AYDINLI İLKOKULU

1 / C  SINIFI ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMA FORMU

 

SIRA

NO

 

OKUL

NO

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

ANA SINIFINA GİTTİ / GİTMEDİ

 

EVDE BİLGİSAYAR VAR / YOK

 

EVDE İNTERNET VAR / YOK

 

1

143

Muhammed Emir ÖZTÜRK

 

 

 

 

2

147

Alpay Can PEKGÖZ

 

 

 

 

3

148

Ali ÇETİNKAYA

 

 

 

 

4

151

Sıla SAVAŞ

 

 

 

 

5

154

Zeynep DOĞAN

 

 

 

 

6

155

Eyüp SUNGURTAŞ

 

 

 

 

7

156

Enes Talha GÜL

 

 

 

 

8

157

İrem Sena ACAR

 

 

 

 

9

163

Oğuzhan SAVAŞ

 

 

 

 

10

164

Enise CEYLAN

 

 

 

 

11

166

Mustafa Kaan EROĞLU

 

 

 

 

12

167

Nasip KISACIKOĞLU

 

 

 

 

13

170

Onur Akın MUCUK

 

 

 

 

14

190

Betül ŞAHİN

 

 

 

 

15

192

Özlem BEGGİ

 

 

 

 

16

193

Yağmur ÖCAL

 

 

 

 

17

195

Zeynep KAPUCU

 

 

 

 

18

197

Zeynep Sude HAFÇI

 

 

 

 

SIRA

NO

 

OKUL

NO

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

 

ANA SINIFINA GİTTİ / GİTMEDİ

 

EVDE BİLGİSAYAR VAR / YOK

 

EVDE İNTERNET VAR / YOK

 

19

199

İsa KAYA

 

 

 

 

20

205

Zeynel Alperen ERGÜVEN

 

 

 

 

21

223

Pelin Su MUCUK

 

 

 

 

22

225

Sudem BOYACI

 

 

 

 

23

309

Ömer UĞURELLİ

 

 

 

 

24

311

Batuhan SARIAYDIN

 

 

 

 

25

312

Beyza Nur AKTAŞ

 

 

 

 

26

321

Ömer AKSOY

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Velileri Ad-Soyad, İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafiz Arafat TANIT            Ali ŞİMŞEK

 1 / C Sınıf Öğretmeni                   Müdür Yardımcısı

 

 

İ  N  C  E  L  E  N  D  İ

 

21/ 10/ 2015

 

 

Adnan ŞENER

Okul Müdürü