1.dönem 1.sınıf sene başı zümresi 2015-2016

1.dönem 1.sınıf sene başı zümresi 2015-2016 dosyası 10-09-2019 tarihinde İlköğretim-1 kategorisinin.
Açıklama 1.dönem 1.sınıf sene başı zümresi 2015-2016
Kategori 1. Sınıf DKAB
Gönderen besbat
Eklenme Tarihi 10-09-2019
Boyut 40.02 K
İndirme 0

Dosyayı İndir

Dosyaya puan ver
0 / 5 (toplam 0 oy)

                                      SERGENTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                

                                                                              ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

 

      2015- 2016 Eğitim - öğretim yılı 1. dönem, 1.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu      12.09.2015 tarihinde 1/E sınıfında  saat 12:00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

                 Bilgilerinize arz ederim. 11.09.2015                     

 

 

                                                                 Muttalip BALTAŞ

                                                                                                             1/B Sınıf Öğretmeni

 Zümre Başkanı

 

 

 

 

 

GÜNDEM  MADDELERİ

1 – Açılış ve yoklama,yazmanlık seçimi

2 –Uyum programının ve Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

3 – Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

4- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

5- Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

6-2015- 2016  iş takviminin incelenerek, temalara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi.

7 – Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

8- İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

9-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

10-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

11-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

12-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

13-Teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

14-Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının  görüşülmesi

15-Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

16-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamalar

17-  Eğitim – Öğretimde Yararlanılacak Ders Araç ve Gereçleri

18 – Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması

19 - Sınıf , okul temizliği ve Beslenme

20 -  Öğrenci devamsızlık durumlarının görüşülmesi

21-  Dilek ve Temenniler 

 

 

U Y G U N D U R

NİYAZİ SAYGINER

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

SERGENTEPE İLKOKULU

1. SINIFLAR 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI  TARİHİ                 : 12 / 09 / 2015

TOPLANTI YERİ                     :1-E  Sınıfı

               Zümremiz , SERGENTEPE İlkokulu’nda  12 / 09 / 2015 tarihinde saat 12:00’da 1.Sınıflar Zümre Başkanı MUTTALİP BALTAŞ başkanlığında;

1 / A sınıfı öğretmeni  Mehmet GÜRBAK     ,           

1 / B sınıfı öğretmeni  MUTTALİP BALTAŞ                          

1 / C sınıfı  öğretmeni  Cemil ŞAHİN

1 / D sınıfı öğretmeni   SELMA KILINÇ

1 / E  sınıfı öğretmeni  BEGÜMHAN BOLAT                       

1 / F sınıfı  öğretmeni Mücella IŞIK

1 / G sınıfı  öğretmeni Ahmet YILDIZ

1 / H sınıfı  öğretmeni Mustafa TAŞKESEN’ in  katılımıyla 1-E sınıfında  toplandı. Zümre toplantısına geçilmeden önce  gündem maddeleri  okundu.

 

GÜNDEM  MADDELERİ

1 – Açılış ve yoklama,yazmanlık seçimi

2 –Uyum programının ve Eğitim öğretim programlarının incelenmesi

3 – Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

4- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

5- Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi

6-2015- 2016  iş takviminin incelenerek, temalara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi.

7 – Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

8- İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

9-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

10-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

11-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler

12-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

13-Teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.

14-Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının  görüşülmesi

15-Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

16-Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamalar

17-  Eğitim – Öğretimde Yararlanılacak Ders Araç ve Gereçleri

18 – Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması

19 - Sınıf , okul temizliği ve Beslenme

20 -  Öğrenci devamsızlık durumlarının görüşülmesi

21-  Dilek ve Temenniler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

1 -1.Sınıf Zümre öğretmenler toplantısına bütün öğretmenler katıldı.Yazmanlığa 1/F  sınıf öğretmeni Mücella IŞIK seçildi. Zümre başkanı MUTTALİP BALTAŞ tarafından açılış konuşması yapıldı. Yeni öğretim yılıyla ilgili temenniler dile getirildi.;Zümre Başkanı Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesi gereği  “ Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.”  ifadesinden hareketle toplanıldığını belirtti. Ünitelendirilmiş  yıllık  planların  birlikte  hazırlanarak, bir  örneğinin bilgisayar ortamında  okul  idaresine  verilmesi  gerektiğini söyledi. Bakanlık  tarafından  verilen  öğretmen  kılavuz  kitaplarının  “ Açıklamalar ”  bölümünün  tüm  öğretmenler  tarafından  mutlaka  okunması, uygulamalarda  karşılıklı  fikir  alış – verişi  yapılması  gerektiğini  belirtti.

 

2 –  Uyum programının ve Eğitim öğretim programlarının incelenmesi.

 MUTTALİP BALTAŞ; Geçen sene uygulanan üç aylık uyum programının bu sene olmadığını ,harflerin üç haftadan sonra verilmeye başlanacağını ve dönem sonunda biteceğini belirtti.

Ahmet YILDIZ;Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği,  amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiğini söyledi. 

SELMA KILINÇ;Bu 3 haftalık sürecin yeterli olduğunu,öğrencilerin hazır bulunuşluluklarını dikkate alarak ;Bu süreyi sınıf durumuna göre arttırılabileceğini  belirtti

Zümre bakanı MUTTALİP BALTAŞ; Tüm derslerin planlarının hazırlanarak idareye dijital olarak1 nüsha olarak  verilmesi zümre öğretmenlerinde  de yazılı ortamında bulunması konusunda da anlaşıldığını   belirtti.

3- TTK’nin 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

TTK’nun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları  Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. MUTTALİP BALTAŞ 4+4+4 sistemiyle birlikte değişen Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi’nin 2015-2016 Eğitim öğretim yılında 1. sınıfta :

TÜRKÇE=10

HAYAT BİL= 4

MATEMATİK=5

MÜZİK=1

GÖRSEL SANATLAR=1

OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER=5

SERBEST ETKİNLİKLER= 4 Saat olmak üzere haftada toplam 30 ders saati yapacağımızı söyledi.

4- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.

Cemil ŞAHİN: Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi ile ilgili olarak ; yıllık ve günlük planların müfredat  incelenerek hazırlanmasına ve kılavuz kitabı olmayan dersler  ve serbest zaman etkinliklerinde planlamanın birlikte yapılmasının uygun olacağını söyledi.

      MUTTALİP BALTAŞ;  tarafından  ünite  sürelerinin  her ders için ayrı ayrı belirlenip,  planlamalara  yansıtılması, zümrenin koordineli  olarak  çalışması  gerektiği  vurgulanarak, her  üniteyi  birlikte  ve  zamanında  bitirmeye  çalışmamız gerektiği, ünitelerin  işlenişi  süresince de  bilgi  alışverişi  yapmamız  gerektiği  söylendi. Atatürkçülük  konularının 23.06.2004  tarih ve 113 sayılı  T.T.K.  kararına  uygun  bir  şekilde  işlenmesine devam edileceği söyledi. Atatürkçülük  konularının  incelenerek  yıllık  planlara  uygun  olacak  şekilde  dağıtılarak  yerleştirilmesinin  önemli  olduğu  vurgulandı. Bu amaçla Talim  ve  Terbiye Kurulunun  internet  sitesindeki  güncel Atatürkçülük  konularının  ünitelendirilmiş yıllık  planlarda  yer  verilmesi  gerektiğini  belirtti.

 

5- Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi.

Seçmeli derslerden Serbest Etkinlikler ders saatinin  haftada 4 ders saati olarak yapılmaya devam edileceği 69 sayılı İ.K.H.D.Saati Çizelgesi’nden anlaşıldığı zümre başkanı tarafından belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, resim, müzik, monolog,diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  ront, kukla masal dinleme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.

Mustafa TAŞKESEN’; Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir ”maddesi hatırlattı.

6 - 2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi. Buna göre;

                  1. Dönem : 90 iş günü/19 Hafta

                  2. Dönem : 86 iş günü/18 Hafta

                  Toplam    : 176 iş günü/ 37 hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLER

EYLÜL--2015

EKİM--2015

KASIM--2015

Pazartesi

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

Salı

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

Çarşamba

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

 26

Perşembe

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Cuma

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

Cumartesi

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

Pazar

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

İşgünü/hafta

    12  işgünü--…….hafta

 19   işgünü--…….hafta

20  işgünü--…….hafta

GÜNLER

ARALIK--2015

OCAK--2016

ŞUBAT--2016

Pazartesi

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

Salı

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

Çarşamba

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

Perşembe

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

Cuma

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

Cumartesi

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

Pazar

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

 

İşgünü/hafta

23   işgünü--…….hafta

16  işgünü--…….hafta

15  işgünü--…….hafta

GÜNLER

MART--2016

NİSAN--2016

MAYIS--2016

Pazartesi

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

Salı

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

Çarşamba

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

Perşembe

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

Cuma

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

Cumartesi

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

Pazar

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

İşgünü/hafta

22   işgünü--…….hafta

20  işgünü--…….hafta

19   işgünü--…….hafta

GÜNLER

HAZİRAN--2016

TEMMUZ--2016

AĞUSTOS--2016

Pazartesi

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

Salı

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

Çarşamba

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

Perşembe

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

Cuma

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

Cumartesi

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

Pazar

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

İşgünü/hafta

10   işgünü--…….hafta

 

 

 

Birinci dönem:  90  işgünü / 19 hafta       İkinci dönem: 86  işgünü / 18hafta      Toplam: 176  işgünü /37 hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 öğretim yılı başlangıcı

15 Eylül 2015 Pazartesi              ( NOT=1.Sınıflar ve Anasınıfları 8Eylül’dür)

Kurban Bayramı

03 Ekim 2015 Cuma 13.00 da başlar 07 Ekim 2015 Salı  akşamı sona erer.

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2015 Salı 13.00 da başlar 29 Ekim 2015 Çarşamba  akşamı sona erer.

Atatürk Haftası

10-16 Kasım 2015

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2015 Pazar tesi

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2016  Perşembe

Birinci dönemin sona ermesi

23  Ocak 2016  Cuma

Yarıyıl Tatili

26 Ocak 2016  ------ 06 Şubat 2016  tarihleri arası

İkinci yarıyıl başlangıcı

9 Şubat 2016  Pazartesi

23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2016 Perşembe   törenden  sonra başlar  24 Nisan 2016  Cuma  akşamı  sona erer

Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2016  Cuma

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2016  Salı günü törenden sonra başlar akşamı sona erer.

Ders Yılının Sona ermesi

12  Haziran 2016  Cuma

2015 - 2016  Eğitim - öğretim yılında 1. Sınıflarda işlenecek  tema  ismi,   süresi ve iş günleri,  ise  aşağıdaki   şekliyle  belirlendi. 

Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri

Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

2015– 2016   EĞİTİM  - ÖĞRETİM YILI

OKUMA – YAZMA  ÇALIŞMA PLANI  SES GRUPLARI   TABLOSU

 

GRUP NO

SESLER

SÜRE

İŞ GÜNÜ / HAFTA

ÇİZGİ ÇALIŞ.

DÜZENSİZ  ÇİZGİ

15.09.2015

19.09.2015

     /1.HAFTA

ÇİZGİ ÇALIŞ.

DÜZENLİ  ÇİZGİ

22.09.2015

03.10.2015

     /2.HAFTA

1.GRUP

E -L -A -T

06.10.2015

31.10.2015

     / 4.HAFTA

2. GRUP

İ- N- O – R- M

03.11.2015

28.12.2015

     /4.HAFTA

3. GRUP

U- K – I – Y – S- D

01.12.2015

26.12.2015

      / 4.HAFTA

4. GRUP

Ö – B – Ü – Ş- Z-  Ç

29.12.2015

09.01.2016

      /2.HAFTA

5. GRUP

G  -  C-   P-  H

12.01.2016

16.01.2016

       /1.HAFTA

6. GRUP

Ğ  -  V -   F-  J

19.01.2016

23.01.2016

        /1.HAFTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.SINIF TÜRKÇE DERSİ TEMA SÜRELERİ 2015 – 2016

TEMA NO

TEMA ADI

Programdaki Süre

 Düzenlenen SÜRESİ

1.

Birey ve Toplum

 

40 Saat

15 Eylül- 17 Ekim

2.

Atatürk

40 Saat

20 Ekim -14 Kasım

 

3.

Değerlerimiz

40 Saat

17 Kasım – 19 Aralık

 

4.

Sağlık ve çevre

50 Saat

22 Aralık – 23 Ocak

 

5.

Oyun ve spor

40 Saat

9 Şubat – 6 Mart

 

6.

Hayal gücü

 

40 Saat

9 Mart -3 Nisan

7.

Dünya’mız ve Uzay

40 Saat

6 Nisan – 8 Mayıs

 

8.

Üretim, Tüketim ve Verimlilik

 

50 Saat

11 Mayıs – 12 Haziran

 

 

1.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA SÜRELERİ  2015  --  2016

TEMA NO

TEMA ADI

Programdaki Süre

SÜRESİ

1.

OKUL HEYECANIMIZ

63 saat

15 Eylül – 2 Ocak

 

2.

BENİM EŞSİZ YUVAM

47 saat

5 Ocak – 10 Nisan

 

3.

DÜN, BUGÜN, YARIN

31 saat

13 Nisan–12 Haziran

 

 

 

 

1.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTE SÜRELERİ 2015 -- 2016

ÜNİTE NO

ÜNİTE  ADI

Programdaki Süre

SÜRE

 

1.

1. ÜNİTE

51 saat

15 Eylül – 28 Kasım

 

 

2.

2. ÜNİTE

 

34 saat

1 Aralık – 16 Ocak

 

3.

3. ÜNİTE

62 saat

19 Ocak – 30 Nisan

 

 

4.

4. ÜNİTE

 

29 saat

4 Mayıs – 12Haziran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2004 tarihli Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile 2003 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini, 26 Temmuz tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdı.
Bunun yerine, iki yönetmeliği tek yönetmelik altında birleştiren yeni bir yönetmelik yayımladı.
 

Öğrenci dosyası

MADDE 16 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında e-Okul sisteminde her öğrenci için öğrenci dosyası tutulur.

(2) Okul yönetimi ve ilgili öğretmenler, dosya bilgilerinin sisteme zamanında işlenmesinden sorumludur.

Devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme

MADDE 18 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında çocukların devamsızlıkları, e-Okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir.

 (3) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.

a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.

c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.

ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir.

d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.

(4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

 

Öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler

MADDE 19 – (1) İlköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden;

a) Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencileri, ders yılı sonuna kadar öğrenimlerine devam ettirilir. Bu öğrencilere öğretim yılı sonunda Öğrenim Belgesi EK-3 verilerek yaygın eğitime yönlendirilir.

b) Mecburi öğrenim çağını bitirdiği ders yılı sonuna kadar ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki eğitim ve öğretim yılı daha okullarına devam ettirilir. Bu iki yıllık uzatma sonunda da ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenimini tamamlayamayanlara ders yılı sonunda öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi EK-3 düzenlenir ve bu öğrencilerin kayıtları e-Okul sistemi üzerinden Açık Öğretim Ortaokuluna yapılır.

c) Mecburi öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilerek 8 inci sınıfa geçen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin o eğitim ve öğretim yılı ders kesimi sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara Öğrenim Belgesi EK-3 düzenlenir. Başarısız olanlara da Öğrenim Belgesi EK-3 düzenlenerek kayıtları e-Okul sistemi üzerinden Açık Öğretim Ortaokuluna yapılır.

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

Sağlık durumu engeline göre dersler

MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

(2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.

Davranışlar

MADDE 29 – (1) İlköğretim kurumlarında;

a) Ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’de verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi"; şeklinde değerlendirilir.

b) Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir ve çıktısı alınan çizelge, öğretmen tarafından dönem sona ermeden 5 (beş) gün önce okul yönetimine teslim edilir.

Öğrenci karnesi

MADDE 30

(2) İlköğretim kurumlarında;

a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.

b) Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. Karnelerde elektronik imza kullanılabilir.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır.

Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

 (3) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak;

a) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

b) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokul öğrencileri için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre değerlendirilir.

İlköğretim kurumlarında sınıf yükseltme

MADDE 32 – (1) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar velisinin yazılı talebi, sınıf öğretmeninin önerisi ile eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilir.

a) Bu sınav okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.

b) Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, okul yönetimince dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu e-Okul sistemine işlenir.

c) Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere bir defadan fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme aynı öğrenci için bir kez yapılır.

(2) İlkokul çağında olup akranları ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları hâlinde, eylül ayında yapılacak bir sınavla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına yerleştirilir.

(3)  Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar ile istemeleri hâlinde imam-hatip ortaokulu veya ortaokula kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeyebilirler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilirler.

Telafi eğitimi ve yetiştirme programı

MADDE 33 – (1) İlköğretim kurumlarında; eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

 

Öğretmenler kurulu

MADDE 34 – (1) Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

(2) Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;

a) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

b) Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

c) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

ç) Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.

(3) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz.

Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 35 – (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

Şube öğretmenler kurulu

MADDE 36 – (1) Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

(2) Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

(3) Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan kararlar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

 

 

 

Öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 – (4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak, ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren  bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

 

Yukarıdaki maddelere dikkat edilmesi ve buna göre işlem yapılması gerektiği belirtildi.Ayrıca 26 Temmuz 2015 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin tümünün  öğretmenler tarafından incelemesinin ve bir örneğinin dosyalarında bulundurmalarının faydalı olacağı söylendi.

8- İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular  Mehmet GÜRBAK     tarafından okundu. Ünitelendirilmiş  yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

9- Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

BEGÜMHAN BOLAT “Türkçe dersi işlenirken, Matematik dersinin işlenilmesi sırasında çözülecek problemlerin seçiminde, Görsel Sanatlar dersinin işlenilmesi sırasında yaptırılacak olan çalışmalarda, Müzik dersinin işlenilmesi sırasında yaptırılacak olan çalışmalarda Hayat Bilgisi dersinin ve tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanması önemlidir. Öğrenci  başarısını  artırmak  için  zümre  içinde  işbirliği  yapılmasını, karşılıklı  görüş  alış – verişi  yapılmasını , grup  çalışmalarına  ağırlık  verilmesi  gerekiyor.” dedi.

 

AHMET YILDIZ “Bütün dersleri işlerken “ Belirli Gün ve Haftalar ” dan da faydalanmalı,  herhangi bir belirli gün ve hatanın işlenilmesinin, törenden sonra görevlendirilmiş öğretmen ve öğrencilerimizin yaptıkları etkinliklerin sona ermesi ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Gerek Hayat Bilgisi dersinde gerekse diğer derslerde işlenilmekte olan hafta ile ilgili çalışmalara yer verilmelidir.”  dedi.

CEMİL ŞAHİN, “Derslerin işlenişi sırasında; anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi   gibi yöntem ve tekniklerden zaten faydalanıyoruz. Ayrıca “ Çağdaş Öğretim Yöntemleri ”  olan “ Beyin Fırtınası , Kubaşık Öğrenme , Kavram Haritası, Balık Kılçığı ” gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi esnasında uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyorum.” dedi.

SELMA KILINÇ,” Her  derste  farklı  öğretim  yöntemleri  izlenilmeli , uygulanan  “ Ses Temelli Cümle  Yöntemi ” nin drama , canlandırma  gibi  öğretim  yöntemleri  kullanılarak çeşitlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

 MUTTALİP BALTAŞ Öğrencilerin bitişik el yazısını güzel, kurallı ve düzenli yazmaları için okulun ilk günlerinde gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini, yazı tahtalarını çizgilerinin ayarlanması, kullanılan yöntem ve tekniklerde gösteri, soru - yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması metotlarına sıklıkla yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu.

MÜCELLA IŞIK,  Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.

                       Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma                                                                                                                            

        Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma                                                                                                           

       Buluş yolu                                                        Tahmin etme                                                                                                 

         Yaparak yaşayarak öğrenme                            Grup çalışması                                                                                                 

          Gösterip yaptırma                                             Drama                                                                                              

           Resimleme                                                        Kavram haritası                                                                                                     

          Beyin fırtınası                                                   Tartışma                                                                                                                           

       Örnek olay                                                                                                                                                      

 

10.Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” inde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar,Belirli  Gün  ve  Haftalar” adlı başlık  BEGÜMHAN BOLAT tarafından  okundu.    Bunların sınıf içinde kutlayıp panolarda işlenmesini söyledi.

 

Belirli Günler ve Haftalar

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)    

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)              

Dünya Çocuk günü  (Ekim ayının ilk pazartesi günü)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)          

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)                      

Öğretmenler Günü (24 Kasım)                      

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)    

Orman Haftası      (21-26 Mart)                     

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı

Trafik Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)

Anneler Günü (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta                   

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

11- Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler               

MUTTALİP BALTAŞ; sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

Özellikle uyum dönemiyle ilgili öğrenciler ve etkinlikler ile ilgili tek tek notlar alınmasının ilerisi ve sistem için iyi bir değerlendirme imkanı sağlayacağı belirtildi.

 

   İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formları”nın mutlaka kullanılması gerektiğini açıklandı.Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti. Ayrıca notların ve okunan kitapların,  zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

12- Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması

 AHMET YILDIZ;Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması ve rehberlik servisi ile işbirliği içinde çalışılması gerektiğini söyledi.

13- Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi

Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

 

14- Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının görüşülmesi

Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

Yılda iki defa verilen gelişim raporlarının ,proje ödevi ve performans görevlerinin kalktığı belirtildi.

 

15- Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin   alınması

Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere  rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı.Her hafta öğrencilerin yerlerinin değiştirilmesinin faydalı olacağı görüşü benimsendi.

16- Konular işlenirken yapılacak gezi, gözlem, deney ve uygulamaların neler olduğu ve yapılma zamanlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yazılmak üzere kararlaştırılması, 

Öğrencilerin  yıl içinde çevre bilinci ve birliktelik , paylaşımcılık kazanmasına, bu yaş grubuna uygun  yıl sonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine karar verildi.Sınıfların kalabalık olmasından dolayı gezileri yapmanın mümkün olmayacağı dile getirildi.

  17- Derslerde kullanılacak olan araç-gereçlerin belirlenmesi ve kullanılması.

Derslerde kullanılacak araç-gereçlerin zümre öğretmenleri tarafından belirlenerek çalışmaların birlikte yürütüleceğini belirtti.

MUTTALİP BALTAŞ; derslerde bilgisayar ve projeksiyon kullanılmasının öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getireceğini vurgulayarak, sınıflarda bu uygulamanın sık sık yapılması önerdi. Derslerin işlenişinde görsel  işitsel  araçlara  daha  ağırlık  verilmesine  karar  verildi.

               Öğrencilere  aldırılacak  kalemlerin belli  bir  kalitede  olması  gerektiği ,iyi  bir  yazı için iyi  bir  malzeme kullanmanın  çok  önemli olduğu ve  basmalı 0.5, 0.7  gibi  uçlu  kurşun  kalem  kullanılmaması gerektiği  belirtti.  Öğrencilerin ders araç ve  gereçlerini  düzenli  kullanmaları  için  gerekli  eğitim  ve  alışkanlığın verilmesine  gayret  gösterileceği, öğrencilerin  almak  zorunda  oldukları  kırtasiye  malzemelerinin  velilere  liste şeklinde  verilerek  aldırılacağı  belirtildi.

Derslerin, öğrenci ders ve çalışma kitaplarından takip edilmesine;

Öğrencilerle birlikte sosyal etkinliklerinin yapılmasına karar verildi.

 

 

18- Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması

Ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini belirtildi. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.

            .Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağını belirtildi.Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar olarak belirlendi.

 

20-Öğrencilere beslenme ve temizlik alışkanlığının kazandırılması;          

 SELMA KILINÇ;Öğrencilere beslenme ve temizlik alışkanlığının kazandırılması başlıklı gündem maddesi görüşülürken ;   Kız ve erkek çocuklarının saçları temiz, taralı, çoraplarını giymiş, forma ve ayakkabılarının temiz olmaları gerektiğini söyledi. Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilebileceği MUSTAFA TAŞKESEN  tarafından belirtildi.

 MUTTALİP BALTAŞ söz alarak, birçok alışkanlık ve davranışın kazandırılmasında ilköğretim birinci sınıf çağının çok önemli olduğunu söyledi.

MEHMET GÜRBAK da öğrencilere temizlik ve sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak için bunların öneminin öğrencilere seviyelerine uygun bir biçimde anlatılması gerektiğini vurguladı. Bunun için de ilk haftalarda derse başlamadan önce birkaç dakika bu konular üzerinde durulmasının faydalı olacağını dile getirdi. Her öğrencinin çantasında ıslak mendil bulunması gerektiğini belirterek ayrıca sınıflarda sıvı sabun bulundurulmasının ve beslenme öncesi el - yüz temizliğinin yaptırılmasının, temizlik alışkanlığını kazandırma noktasında önemli olduğunu belirtti.

             Sınıf  öğretmeni  AHMET YILDIZ ağız  ve  diş  sağlığı  konusuna  önem  gösterilmesini, yapılacak  veli toplantılarında  ailelere  ve  zaman zaman da  öğrencilere  konunun  vurgulanması  gerektiğini  söyledi. Ayrıca  kahvaltının önemi  üzerinde  özellikle  durulması  gerektiğini, beslenme  saatlerinde de çocukların  beslenmelerinin  olup  olmadığının kontrol  edilmesini , veli toplantısında da özellikle  bu  konu  üzerinde  durulması  gerektiğini  açıkladı.  İkinci dersten sonraki teneffüste “ beslenme saati ” yapılacağı, bu zaman diliminde öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme ve yemekte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesini önerdi. Öneri  tüm  öğretmenler  tarafından  benimsendi.

MÜCELLA IŞIK; Ümran tarafından, beslenme saatlerini düzenli uygulama, ortak beslenme listesi uygulama ve okulda sağlıklı şekilde beslenmelerine katkıda bulunma teklifi getirildi. Veliler imkânlar ölçüsünde evde hazırlanmış yiyecekleri beslenme çantalarına koyarak göndermeleri konusu dile getirildi.

21- Öğrenci devamsızlıkları hakkında görüşülmesi.(İKY Mad:18)

MUTTALİP BALTAŞ “Öğrenci devamsızlıkları eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bir derse gelmeyen öğrenci, diğer dersleri ve konuları anlamada zorluk çekmektedir. Çünkü konuların belirli zamanlarda ve sürelerde işlenmesi gerekmektedir. Zaman kısıtlı, konular yüklüdür. Aynı zamanda devamsızlık yapan öğrenci okul ve sınıf kurallarına uymada, derse adapte olmada güçlükler yaşamaktadır.” dedi. Bunun için;Öğrenci devamsızlıklarının takibinde  İKY madde 18’e dikkat edilmesine, Günlük yoklamaların titizlikle yapılmasına;Zorunlu devamsızlıklar haricinde öğrencilerin devamsızlıklarının veli-öğretmen-okul işbirliği içerisinde devamlarının sağlanmasına; Sürekli devamsız durumunda olan öğrencilerle ilgili işlemlerin, okul idaresi ile işbirliği içinde yürütülmesine karar verildi.

 22- AHMET YILDIZ Çalışmaların birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi dileklerinde bulundu.

                    Zümre Başkanı MUTTALİP BALTAŞ tarafından, e-okul sistemine; öğrenci bilgileri, veli telefonları, değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının zamanında girilmesinin önemi belirtildi. Bu bilgilerin toplanması için velilere hazır baskılı formlar gönderilmesine karar verildi. Zümre Başkanı MUTTALİP BALTAŞ tarafından gündeme eklenmesi istenilen bir konu olmadığı için, başarılı bir eğitim öğretim yılı olması dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

1 – Tüm iş ve işlemler İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ve zamanında yapılması,Yönetmelik değişiklikleri takip edilmesi.

2 -Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar öğretim programları incelenerek hazırlanacak ve kılavuz kitabı olmayan dersler ve serbest zaman etkinliklerinde planlamalar birlikte yapılmasına.

3 – Atatürkçülük konularında yapılan son değişiklikler ünitelendirilmiş yıllık planlarda işlenmesine.

4 - Her öğrencinin kendi ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yetiştirilmesi esastır. Öğrencileri tek tipe indiren ve genelleyen uygulamalardan kaçınılmasına.

5 - Yapılacak eğitim - öğretim faaliyetleri ve sınıf içi uygulamalar öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olmasına.

6 – Kılavuz kitaplar günlük plan sayıldığından işlenilen konulara işlendiği günkü tarih yazılmasına,

7 - Öğrenci merkezli eğitim özümsenerek tüm işleniş ve etkinliklerin bu doğrultuda yapılmasına.

8 - Eğitim - öğretim yılı 37 hafta ve 178 iş günüdür. Tüm çalışmalar bu sürece sığacak şekilde hazırlanmasına.

9 –1. Sınıfta ilk okuma - yazma öğretimi süresince okula devamın son derece önemli olduğu velilere belirtilerek, konusu üzerinde titizlikle durulacak, öğrenci devamının sağlanmasında öğretmen, okul yönetimi ve veli işbirliği sağlanacaktır. Öğrencileri okula geç kalmaların önlenmesi hususunda gerekli tedbirler zamanında alınmasına.

10 – Derslerin işlenişinde ve değerlendirilmesinde paralellik sağlanacak ve iş günü takvimine bağlı kalınmasına.

11 – Ölçme ve değerlendirme için belirtke tabloları esas alınmasına,

12 -Öğrenci kılık-kıyafet, temizlik, beslenme ve davranışları üzerinde titizlikle durulmasına,

13 - Sınıftaki problemli öğrencilerle bire bir ilgilenilecek gerekli görülen durumlarda bu öğrenciler RAM’ a yönlendirilmesine.

14 - Ekonomik ve sosyal açıdan durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilerek ve gerekli önlemler alınmasına.

15 - Öğrencinin yıllık başarısı, her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak, bir bütün olarak değerlendirilmesine.

16 – Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren özel yetiştirme programına alınarak yetiştirilmesine.

17 – Planların uygulanmasında birlikte hareket edilmesine.

18 – Etkinliklerde ders kitaplarına bağlı kalmak zorunlu değildir. Çevre ve öğrenci durumları göz önüne alınarak yeni etkinlikler planlanabilmesine.

19 -Her öğretmen mesleki açıdan kendisini yetiştirmelidir. Mesleki ve bilimsel yayınları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etmesine.

20 – Derslerin işlenişi sırasında klasik öğretim metot ve tekniklerinin dışında, çağdaş öğretim yöntemlerinden de faydalanmasına.

13 - İlköğretimde bitişik eğik yazı kullanılması esastır. Öğrencileri defterlerine bitişik eğik yazı ile yazdırılacak , bu yazının kullanılması ve alışkanlık haline getirilmesi için çalışmalar yapılmasına.

22 - E-Okul sistemine; öğrenci bilgileri  ile değerlendirme çalışmaları sonuçları zamanında girilecek ve yıl içerisinde sık sık güncellenmesine.

23 – Serbest Etkinlik dersleri öğrenci ilgi ve istekleri doğrultusunda işlenmeli, farklı alanlarda kendilerini geliştirilmelerine olanak sağlanmalıdır. Hazırlanacak aylık  plan doğrultusunda öğrencilerde ilgi, yetenek sosyal ve duygusal yönleri açığa çıkaracak veya pekiştirecek konuların seçilmesine özen gösterilmesine.

24 - Sağlıklı bir veli - okul ilişkisi kurulacak, her dönem en az iki tane veli toplantısı yapılacaktır. Ayrıca gereken durumlarda velilerle bireysel görüşmeler yapılmasına.

25 – Derslerin işlenişinde öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getirecek görsel – işitsel  araçlara daha  fazla ağırlık  verilmesi kararları verilerek imza altına alındı.

 

 

 

                                                                                                  MUTTALİP BALTAŞ

                                                                                                  1/B Sınıfı Öğretmeni                                                    

                                                                                                  Zümre Başkanı                                                                                                    

 

 

     MEHMET GÜRBAK                             SELMA KILINÇ

     1 /  A Sınıfı  Öğretmeni                                                       1 / D  Sınıfı  Öğretmeni                   

 

 

         CEMİL ŞAHİN                     BEGÜMHAN BOLAT

     1 / C  Sınıfı  Öğretmeni                                                         1 / E  Sınıfı  Öğretmeni                      

 

 

 

    MÜCELLA IŞIK                                                                     AHMET YILDIZ

 1 / F  Sınıfı  Öğretmeni                                                              1 / G  Sınıfı  Öğretmeni                                                      

 

 

                                                                                                  MUSTAF TAŞKESEN

                                                                                                  1/H Sınıfı Öğretmeni                                                                        NURCAN YILDIR

MÜDÜR YARDIMCISI                                                    

 

 

 

NİYAZİ SAYGINER

Okul Müdürü